کد خبر 78263
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۰ - ۰۰:۰۷

محققان معتقدند يکي از اسرار انتخاب تاريخ 11/9 سال 2001 ميلادي براي عمليات تروريستي 11سپتامبر از سوي وابستگان استکبار جهاني همين تقدس بوده و همچنين انتخاب تاريخ 9/11/2011 براي انتشار نخستين گزارش دروغين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره تسليحاتي‌بودن برنامه هسته‌اي کشورمان که گرچه به ظاهر منطبق بر برنامه روتين شوراي حکام آژانس است اما از سوي ديگر، فراهم‌کننده زمينه تقابل‌هاي بعدي با جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌آيد، از تقدس اعداد 11 و 9 در نزد سردمداران صهيونيسم جهاني نشأت مي‌گيرد.

به گزارش گروه بين الملل مشرق، عدد 11 در نمادشناسي فراماسونري، صهيونيستها و يهوديان ارتدوکس، نماد دو ستون دروازه "معبدسليمان"  (هيکل) در بيتالمقدس است که يکي به رنگ سرخ و ديگري به رنگ سفيد است و در همه کلوبها و لژهاي فراماسونري وجود دارد که مهمترين نمود آن، برجهاي مرکز تجارت جهاني نيويورک بود، و 11 ستون افقي سفيد و سرخ پرچم آمريکا که با دو ستون سرخ رنگ محصور شده نيز برگرفته از تقدس همان دو ستون معبد سليمان و رنگ آنهاست.

اعداد 11 و 9 مانند عدد 33، مقدسترين نماد فرقه تصوف يهودي (کابالا) به شمار ميآيد. حرف K، نيز يازدهمين حرف از حروف الفباي انگليسي است که خود واژه "کابالا" نيز با آن آغاز ميشود. همچنين نماد دروازه ورودي جنيان به دنياي انسانهاست که در بسياري از فيلمهاي هاليوودي نيز به چشم ميآيد.
 
محققان معتقدند يکي از اسرار انتخاب تاريخ 11/9 سال 2001 ميلادي براي عمليات تروريستي 11سپتامبر از سوي وابستگان استکبار جهاني همين تقدس بوده و همچنين انتخاب تاريخ 9/11/2011 براي انتشار نخستين گزارش دروغين آژانس بينالمللي انرژي اتمي درباره تسليحاتيبودن برنامه هستهاي کشورمان که گرچه به ظاهر منطبق بر برنامه روتين شوراي حکام آژانس است اما از سوي ديگر، فراهمکننده زمينه تقابلهاي بعدي با جمهوري اسلامي ايران به شمار ميآيد، از تقدس اعداد 11 و 9 در نزد سردمداران صهيونيسم جهاني نشأت ميگيرد.
 

11/11 در آيينه تاريخ
عمليات تروريستي بزرگي که 911 روز پس از عمليات 11/9 سال 2001 نيويورک، در پايتخت اسپانيا رخ داد و همچنين عمليات تروريستي بزرگي که در تاريخ 11/11/2005 ميلادي در هتل "راديسون ساس" در پايتخت اردن انجام شد و طي آن صدها نفر از جمله مصطفي عقاد، کارگردان مشهور جهان اسلام، کشته و زخمي شدند نيز بر اساس برنامهريزي صهيونيستها انجام گرفت.
همچنين مصوبه شماره 3379 سازمان ملل که در سال 1975 به تصويب رسيد و بر "نژاد برتر" بودن يهوديان صحه گذاشت و صهيونيسم را يک "نژاد" تلقي کرد در تاريخ 11/11 به تصويب رسيد و نخستين توافقنامه رژيم صهيونيستي با يک کشور اسلامي يعني مصر پس از آتش بس سال 1949 ميلادي نيز در تاريخ 11/11/1973 منعقد شد که باعث توقف درگيري نظامي مصريها با ارتش رژيم صهيونيستي در منطقه مابين کانال سوئز و قاهره شد و زمينه ساز توافقات بعدي از جمله کمپ ديويد بين تلآويو و قاهره گرديد.
در يازدهمين ساعت يازدهمين روز يازدهمين ماه سال 1918 ميلادي، يک پيمان صلح موقت ميان آلمان و متفقين امضا شد که به آتش بس جنگ جهاني اول تبديل شد.
در روز يازدهم ماه يازدهم (نوامبر) 1919 روز "متارکه جنگ" براي نخستين بار گرامي داشته شد. کنگره آمريکا در سال 1954 ميلادي، نام "متارکه جنگ" را به "کهنه سرباز" يا همان "رزمندگان سابق" تغيير داد تا بدين وسيله فعاليتهاي کهنه سربازان آمريکايي در هرجا و هر زمان که بوده مورد تقدير قرار گيرد.
اين روز در استراليا نيز در آغاز "متارکه جنگ" نام داشت. هماکنون نيز در روز 11 نوامبر هر سال، رأس ساعت 11 پيش از ظهر، همه مردم استراليا، يک دقيقه براي صلح، سکوت ميکنند.
اما در کانادا، اين روز ياد و خاطره همه کشتهشدگان جنگ جهاني اول گرامي داشته ميشود. بسياري از خادمان کليساها، بند چهارم "چکامهاي در يادآوري" را ميخوانند.

 
 
تقدس يا خرافات؟
تاريخ 11/11/11 همچنين به دليل سه بار تکرار عدد 11 براي اوانجليستهاي صهيونمسيحي، جذابيت عجيبي دارد و آن را منطبق بر هماهنگي يهوديت و مسيحيت يعني تطبييق دروازههاي معبد سليمان با اقانيم ثلاثه و نيز اهرام ثلاثه به عنوان نماد اصلي ماسونها کردهاند.
 
فراماسونرها و صهيونيست ها معتقدند شياطين و اجنه
از بين دو ستون، به ملک سليمان نازل مي شده اند

تقدس دروغين 11 نوامبر 2011 (11.11.11) پس از شروع هزاره جديد، بيشتر بر سر زبان فرقههاي انحرافي افتاد. برخي از آنها اين تاريخ را برخوردار از يک "منطق و اساس قوي" و برخي، يک "پديده عادي" ميدانند. برخي ديگر هم در جستوجوي معنايابي و تأويل اينگونه تاريخها هستند و بسياري هم به هيچوجه چنين خرافاتي را نميپذيرند.

ممکن است هنوز برخي افراد سادهباور، گمان کنند که اين تاريخهاي مرموز و رمزآلود، نشانه اتفاقي عجيب و بزرگ هستند اما ديديم که بسياري از همين خرافهگرايان که پيش از اين در لحظه تحويل سال ميلادي در آغاز هزاره (سال 2000 ميلادي) در ميدانهاي مرکزي پايتختهاي کشورهاي غربي در مقابل نمايشگرهاي بزرگ، منتظر پايان تاريخ و انهدام جهان و روز قيامت بودند، کاري از پيش نبردند و البته نبايد حادثهسازي براي مستندکردن چنين خرافاتي را از سوي دشمن ناديده انگاشت.

بايد دانست که بسياري از اين دست پيشگوييها، به علت بطور خاص قرار گرفتن اعداد مشابه در کنار هم بوده و جذابيت اين ترکيب است که موجب ميشود "دستان مرموز شيطانهاي خرافهگرا" دنيا را مسخر شايعات خود کنند.
 
اصولاً بايد دانست که اعداد مرتبط با سالها، هيچ اصالت ذاتي ندارند زيرا مي توان روز تولد حضرت مسيح عليه السلام، با مبناهاي تاريخي متفاوتي مانند شمسي و قمري و غيره، محاسبه کرد که هر کدام منطقه با روز و عددي جداگانه خواهد شد، همان گونه که سالهاي شمسي يا قمري و اعداد آنها، ويژگي چندان عجيبي نداشته و ندارند.
 
مناسک شيطاني 11.11
در تاريخ 11 ژانويه 1992 ميلادي، گروههاي مختلفي از ماسونها و يهوديها از قوميتها و مذاهب مختلف از 40 کشور جهان، براي انجام يک مناسک ويژه شيطاني که به فعالسازي دروازه ورودي 11:11 ميانجاميد، دور هم جمع شدند.
 
صحنه آغاز مناسک شيطاني ماسون هاي صهيونيست در کنار اهرام سه گانه مصر
آنها براي موفقيت در اين کار به طور کاملاً زمانبنديشده و در نقاط مختلف جهان که دو بخش اصلي آن را اهرام ثلاثه جيزه در مصر و منطقه "کويين استون" در نيوزلند تشکيل داده بود، شروع به انجام حرکات و رقصهاي ويژه کردند که 38 ساعت به طول انجاميد. نتيجه اين کار، در هم آميختن دو نقطهی گردابي با انرژي زياد و باز شدن نخستين دروازه 11:11 بود.
 
عکسي از انرژي ادعايي ايجادشده توسط فرقه 11:11 موسوم به "سامارا" در کنار اهرام

اين رقص ها کاملاً متأثر از فرقه کابالاست که طي آن خدايان باستاني مصر مانند "ايسيس"، "اوسيريس" و "هوروس" پرستش ميشوند.
 

به گفته سازماندهندگان فراماسونر اين برنامه که تا کنون در 10 نقطه جهان از جمله آمريکا، مکزيک، اندونزي، هند، مصر، ايرلند، اسپانيا، اسلووني، استراليا و اکوادور انجام شده است، اين رقص در قالب دو دايره متداخل و با رسم مندل پيرامون رقاصان انجام ميشود که افراد تشکيلدهنده دايره کوچکتر، هنگام رقص، رو به بيرون و افراد دايره بزرگتر، رو به مرکز دايره به رقص ميپردازند و بدينترتيب با نوعي تمرکز مخصوص و توسل به قدرت هاي شيطاني، استوانه اي از انرژي منفي تشکيل ميدهند که نيمي از اين استوانه در داخل زمين است و نيمي از آن از سطح زمين تا نقطه مقابل آن، ارتفاع دارد.
 
تصويري از انرژي (سامارا) مورد ادعاي فرقه انحرافي براي نزول موجودات غير ارگانيک به کره زمين
 
به ادعاي اين افراد، پس از انجام اين مناسک شيطاني، موجودات غير ارگانيک از جمله شياطين و اجنه، از داخل اين سيلندر، به سمت زمين کشيده شده و راه براي ورود انسانها به دوره اصلي آخرالزمان و همنشيني با شياطين، باز ميشود.
 
صحنه اي از مناسک شيطاني فرقه ماسون هاي صهيونيست براي تمسک به شياطين
اين افراد بعد از اجراي نخستين مناسک خود در سال 92، شروع به باز کردن دروازههاي ديگر 11:11 در سرتاسر نقاط انرژي زمين کردهاند و عقيده دارند که تا کنون از 11 دروازه، موفق به باز کرن 10 تاي آن شدهاند و قرار است روز جمعه 11 نوامبر 2011 رأس ساعت 11:11، آخرين دروازه را براي مدتي محدود باز کنند تا موجودات دخاني براي رقم زدن حوادث غيرعادي مربوط به آخرين سال منتهي به آخرالزمان در دسامبر 2012 ميلادي بطور مستقيم در سطح کره زمين، وارد عمل شوند!
 

به ادعاي معتقدان به اين فرقه شيطاني، - پناه بر خدا- تا سال آينده، حاکميت خدا بر دنيا خاتمه يافته و با نزول دجال ضدمسيح، حاکميت شيطان بر زمين فراهم خواهد شد و رأس هرم ناقص را تکميل خواهد کرد تا زمينه براي تکميل آزادي هاي مادي، دنيوي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اخلاقي و در يک کلام، مقابله با دين، بطور کامل فراهم گردد.
 
در ادامه تصاويري ديگر از مناسک شيطاني اين افراد را مشاهده مي کنيد:
 
 
 
 
 
 
عدد 11 از ديد رياضي
تاريخ 11 اکتبر داراي يک نظام عددي دو واحدي بر اساس صفر و يک است (111110) که معادل اعشاري 62 در سال 2010 و معادل اعشاري 63 در سال 2011 را در خود دارد.

عدد 11، در آيين کابالا و فراماسونري، مظهر شدت و پيکار و پشتکار است. در کتاب "ودا" آمده است: "اي خداياني که در آسمان، 11 تن، در زمين 11 تن و در ميان زمين و هوا به تعداد 11 نفر در خوشبختي جاويدان به سر مي بريد! قرباني ما را بپذيريد.

اين قرباني، معمولاً انسان يا انسانهايي هستند که بايد در مقابل يکي از بتها (معمولاً بت جغد) توسط سردمداران فراماسونري، ذبح و کشته شوند که فيلم يکي از اين آيينها که در آمريکا و با حضور مقامات بلندپايه از دولت و کنگره آمريکا انجام شد، موجود است.

در فراماسونري، عرض حمايل استاد لژ، 11 سانتيمتر است که شامل مجموع ستارگان پنج پر و شش پر است. در جه 33 فراماسونري نيز حاصلضرب درجات سهگانه اصلي بدوي در عدد 11 است.

شماره 11 در رياضي نيز داراي چند ويژگي است. يعني ميان شش رقم نخست از دو سوي جاي دارد. خاصيت اين عدد در اين است که با قرار گرفتن در ميان دو يا سه سري از سير صعودي و نزولي ارقام، نتيجه اي برابر ميدهد. در مثالهاي زير همه چيز مشهود است:
حالت دو رقمي: 11*11=121
حالت شش رقمي: 111111*111111= 12345654321
حالت 9 رقمي: 111111111*111111111= 12345678987654321
در همه اين حالات، باز هم دو عدد 1 در ابتدا و انتهاي تمام ارقام خودنمايي ميکند که نماد ستونهاي دو سوي دروازه معبد است که به نوعي، تمامي اعداد و رموز را به طور مستقيم و معکوس، در ميان خود دارد.
 
 
پيشگوييهاي وبگاههاي دو هزار و دوازدهي
طبق ادعاي پايگاههاي اينترنتي ويژه پيشگوييهاي مربوط به سال 2012 ميلادي، ستاره دنبالهدار "النين" در تاريخ 11 نوامبر 2011 از کنار زمين ميگذرد و سياره کوچک "يو 55" نيز به شرق آسيا برخورد ميکند!

بر اين اساس، همطرازي کامل "النين"، "زمين"، "مشتري" و "زهره"، موجب ميشود که زمين از مسير النين گذشته تا جايي که النين با حجم عظيمي از خاک و صخره به زمين برخورد ميکند و باران آتش بر زمين ميبارد. طبق اين ادعا، اين رخداد مهيب، در تاريخ 11 نوامبر 2011 به وقوع ميپيوندد!

اين وبگاهها ميافزايند: سرخي افق آسمان پس از اين واقعه، ناشي از گاز متان "النين" خواهد بود. به ادعاي اين فرقهها، آتشفشان "يلو استون" يا همان "زردسنگ" واقع در ايالت وايومينگ آمريکا، پس از 600 هزار سال خاموشي، در اين روز شروع به فوران کرده و تا هشت روز به فوران ادامه ميدهد که بر اثر آن، بخشي از مغرب زمين، خسف خواهد شد و دو سوم کشور آمريکا نيز از بين خواهد رفت!

اين سايتها، سپس اين وقايع را به خاورميانه ربط داده و مدعي ميشوند که در نوامبر 2011 ميلادي (ماه جاري)، کشور سوريه توسط ارتش اردن اشغال ميشود و سپس در ژانويه 2012 ميان ترکيه و اردن در منطقه شمال شرقي سوريه جنگي مهيب در ميگيرد!

اين وبگاهها همچنين ادعا ميکنند که شاه سعودي نيز در نوامبر 2011 ميلادي (ظرف 20 روز آينده!) کشته ميشود و جنگ بر سر حکومت، ميان شاهزادههاي سعودي شکل ميگيرد!
 
همچنين به ادعاي اين رسانهها، پس از خروج نظاميان آمريکايي از عراق، اردن، خاک عراق را به تصرف خود در خواهد آورد. در مارس سال 2012 نيز بخشي از نيروهاي لشگر شخصي به نام "سفياني" در نقطهاي از زمين، خسف ميشوند (به داخل زمين کشيده ميشوند). اين محل جايي ميان مکه و مدينه به نام "بيداء" (در چند کيلومتري مسجد شجره در حومه مدينه) است و در پايان، مسيح موعود در پاييز 2012 ميلادي ظهور ميکند.

اين سايتها همچنين مدعي هستند که "شائول موفاز" در تاريخ 28 نوامبر 2011 ميلادي، نخستوزير اسرائيل خواهد شد و پس از آن، زلزلهاي در شمال اسرائيل و سوريه رخ خواهد داد که در پي آن درياچه "کينرت" خشک خواهد شد و "موفاز" پس از 420 روز حکمراني در تاريخ 21 دسامبر 2012 ميلادي و پس از ظهور مسيح، در بيت المقدس به دست او کشته خواهد شد! اين سايت ها معتقدند که اين تاريخها را از تقويم "مايا"ها استخراج کردهاند و با آن تطابق کامل دارد.
 
دوره گرگ و ساعت گرگ
القاب بسياري را به 2011 نسبت داده اند: دوره گرگ، ساعت گرگ، 1، 1، 111، 1111، 11111 و 111111 که همگي از کتاب مکاشفات يوحنا استخراج شده است.

پايگاه اينترنتي "فراتر از رازهاي مهم" ادعا ميکند که سال 2011 ميلادي، به معناي 111 سالگي همه انسانهاست؛ بدين معنا که اگر شما سال 1900 را از سال تولد خود کم کنيد و سن خود را به آن اضافه نماييد دقيقا عدد 111 براي سن شما به وجود ميآيد.
مثال:  1971-1900 + 40 سن شما در اين سال: 111 سالگي
از سوي ديگر، 1+1+1 (111) مي شود 3 که به معناي مجموع 3 براي سن 111 سالگي است. ساعت گرگ 3:00 مي باشد که با جمع بالا کاملاً برابر است. اين گزارش ها در ادامه به سخني از "اينگمار برگمن" اشاره ميکنند:
"آن ساعتي است که غالب مردمان ميميرند. زماني که خواب در عميقترين درجه خود باشد. کابوسها واقعي ترين شکل را به خود ميگيرند. ساعتي که بيخوابان در دهشتناکترين ترس فرو ميروند. زماني که ارواح و شياطين بسيار قدرتمند ميشوند".

و در ادامه دوباره ميآورد:
از آنجا که همه مردمان، در اين زمان 111 سال دارند بايد با آغاز "ساعت گرگ" ديدار کنند. ساعتي که سه رقم مشابه 1، در يک رديف قرار ميگيرند.

سپس به "قفلهاي ششگانه" فصل مکاشفات انجيل اشاره ميکند:
"آنگاه که قفلهاي ششگانه را باز کرد او را مشاهده کردم. خورشيد چونان خرمن، سياهگيسو شد. ماه به رنگ خون گرديد. ستارههاي آسمان به زمين فرو افتادند. زماني که درخت انجير، بار خود را با لرزه تکانيد. آنگاه که آسمان چونان طوماري در خود پيچيد و تمامي کوهها و سرزمينها جابجا شدند".
"وآنگاه مردان بزرگ، پادشاهان، سرداران، ثروتمندان، پهلوانان و آزادمردان، خود را در دامن کوهها و صخرههاي عظيم پنهان کردند و خطاب به آنها گفتند: بر ما نازل شويد و ما را از ديده "او" پنهان داريد. "او" که بر اورنگ شاهي نشسته است. براستي چه کس را ياراي مقابله در «روز خشم و غضب او» بود؟"

اين وبگاه در ادامه ميافزايد: بنابراين "قفلهاي ششگانه" خبر از وقوع زلزلهاي عظيم پيش از "روز مجازات" ميدهند.

"فراتر از رازهاي مهم" در ادامه ميآورد: بياييد تاريخ هاي بين 2011.1.10 تا 2011.11.11 را بررسي کنيم:
2011.03.09 : موج نهم تقويم "مايا" آغاز ميشود. 13 (عدد نحس) دوره 18 روزه به موج نهم اشاره دارند.
2011.03.11 : زلزله ژاپن که ترتيب عدد 1 را ميتوان ديد.
2001.10.1 : سرانجام ساعت گرگ فرا رسيد. مجموع کل ارقام اين تاريخ ميشود 6 (اشاره به قفل هاي ششگانه).
2011.10.11 : موج نهم تقويم "مايا" فرا ميرسد.
2011.11.01 : 4 عدد 1 پشت سر هم قرار ميگيرند و مجموع ارقام ميشود 7.
2011.11.10 : 5 عدد 1 پشت هم قرار ميگيرند که مجموعشان ميشود 7.
2011.11.11 : 6 عدد 1 پشت هم قرار ميگيرند. اين «تاريخ نهايي» است که مجموع آن ميشود 8.
نتيجه اينکه مجموع روزهاي بين 2011.1.10 تا 2011.11.11 ميشود 42 روز يعني دقيقاً شش هفته. بنابراين ما تاريخ 2011.1.10 را داريم که مجموع آن 6 مي شود. هفتههاي فاجعهبار، شش است و تاريخ نهايي يعني 2011.11.11 هم 6 بار عدد 1 را در يک رديف دارد. که مجموع اين سه 6 ميشود 666 يعني بازکننده "قفل هاي ششگانه".
اين سايت با اشاره به اين استدلالات شخصي، تأکيد بر صحيح بودن فرضهاي خود دارد.
 
 
نظريه دانشمندان درباره برخورد سيارکها با زمين
برخي کارشناسان زمينشناسي در غرب معتقدند که برخورد يک سياره کوچک با زمين ميتواند موجب انفجار چهار هزار مگا تني و زلزله هفت ريشتري در اعماق اقيانوس شود که در نهايت موجب پيدايش سونامي بسيار عظيم با ارتفاع 70 فوت و سرعت 60 مايل ميشود.
به نوشته "ساينسديلي"، يکي از کارشناسان "ناسا" به نام "جي ملوش" معتقد است که اين سياره براي نخستين بار در سال 2005 ميلادي رؤيت و شناخته شد و نزديکترين فاصله آن با زمين به 201 هزار مايل خواهد رسيد و از ميان زمين و ماه عبور خواهد کرد. نام اين سياره را به علت اينکه در سال 2005 ميلادي شناخته شده است، "يو 55" گذاشته اند.

نظريه عملي ميگويد در صورت برخورد اين سياره با زمين، موج انفجار جوي، زلزله، سونامي بسيار عظيم، گسترش پرتاب شهابسنگها، فرا گرفته شدن زمين توسط غبارهاي وسيع، آتشفشانهاي مختلف و افزايش دماي هواي کره زمين تا بالاي 60 درجه سانتيگراد به وجود ميآيد.

طبق نظر ناسا، آخرين بار سيارهاي با اين اندازه در سال 1976 ميلادي به زمين نزديک شد و اگر قرار باشد بار ديگر چنين اندازهاي از سياره به زمين نزديک شود در سال 2028 ميلادي خواهد بود.

"ملوش" از فعالشدن 20 دهانه آتشفشاني مختلف در زمين در صورت برخورد سيارهاي اينچنيني سخن به ميان آورده و به چند نمونه اشاره ميکند: "وتومکا" در آلاباما، "راک الم" در ويسکانسن، دهانه عظيم "بوسوم وي" در غنا (با عمر يک ميليون سال)، و "ژامانستين" در قزاقستان (با عمر 900 هزار سال).

وي معتقد است که برخورد چنين سيارههايي با زمين، هر يکصد هزار سال يک بار رخ ميدهد. در نتيجه احتمال برخورد سيارهاي چون "يو 55" با زمين براي يکصد سال بعد، فقط يک درصد است.

"ملوش" ميافزايد که آپوفيس که داراي اندازه مشابه با "يو 55" است و بزرگترين تهديد برخورد با زمين محسوب ميشود، در سال 2036 ميلادي، بخت بسيار کمي براي برخورد با زمين دارد.

وي يکي از نويسندگان گزارش وسيع "محافظت از سياره زمين" در سال 2010 ميلادي نيز هست.
 
 
ساخت فيلم 11.11.11
داستان اين فيلم که رأس ساعت 11 در سينماهاي آمريکا اکران خواهد شد، بر تاريخ 11-11-11 تمرکز دارد و اينکه در ساعت 11:11، نوعي دروازه آسماني باز خواهد شد و موجوداتي شيطاني، براي 49 دقيقه پا به اين جهان خواهند گذاشت. همچنين در آخرين اطلاعات افشاشده از اين فيلم، نقش اول آن يک نويسنده معروف آمريکايي به نام Joseph Crone است که بعد از مرگ همسر و فرزندش، براي ديدار با برادرش، به مکاني در بارسلوناي اسپانيا سفر ميکند، ولي پس از مدتي اتفاقات عجيبي برايش مي افتد و عدد 11 مرتباً در اين اتفاقات تکرار مي شود. او متوجه مي شود که اين عدد معناي عجيب و مخوفي در خود دارد و تاريخ 11-11-11 فقط يک تاريخ معمولي نيست، بلکه يک اعلام خطر براي تمامي انسانهاست!
 
پوستر فيلم 11/11/11 که روز جمعه در سينماهاي آمريکا اکران مي شود

با وجود اينها کارگردان آن ميگويد که دليل او از استفاده از اين عدد، روشي جديد براي ترساندن بينندگان است ولي معلوم است که آنها علاوه بر هدف ترساندن مردم از عدد 11 و از اين تاريخ، هدفهاي ديگري نيز در سر دارند، آنها ميخواهند که مردم بيشتر با اين عدد آشنا شوند و معناي واقعي و مقدس بودن آن را باور کنند.

جالب اينجاست که اساس ساخت فيلم نيز برپايه خرافه بوده است، مثلاً سازنده آنWayan Rice  ميگويد که وقتي فهميد اين تاريخ با روز جمعه همزمان است تصميم به ساخت آن گرفت و کارگردان آن Lynn Bousman وقتي فهميد عدد 11 در تاريخ تولد وي (11 ژانويه 1979 ميلادي) نيز وجود دارد، قرارداد را امضا کرد.

هماکنون در سايت اصلي اين فيلم، بخشي وجود دارد که افراد ميتوانند خاطراتي را که با عدد 11 يا همان زمان 11:11 داشتهاند، به اشتراک بگذارند.

اکنون بايد تا پايان روز جمعه، منتظر ماند و ديد که آيا اين خيالبافيها در سطح خرافات باقي خواهند ماند يا اولياي شيطان، قصد عمليکردن توهمات خود را خواهند داشت.
 

 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 104
 • در انتظار بررسی: 6
 • غیر قابل انتشار: 14
 • پژوهشگر ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  27 10
  فکر نکنم ترجمه چنین توهمات و خیالاتی برای سایت مشرق مناسب باشه، و فقط تنور ماسون شناسی غیر پژوهشی که چند سالی است در کشور ما راه افتاده رو گرم میکنه. گویا دوست عزیزی هم که این متن رو تنظیم کرده تا حدودی این خزعبلات باورش شده چرا که پایان متن رو با یه سوال تموم کرده که صبر کنیم ببینیم آخر روز جمعه چی میشه.لطف کنید کامنت بنده رو تائید کنید
 • naser ۰۰:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  7 7
  سلام به نظرم پرداختن به این موظوعات نوعی القای خرافه پرستی در جامعه است
 • حمید ۰۰:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  20 1
  بهتره الکی برای رسیدن این جمعه های غربی منتظر نمونیمو به فکرو در انتظار جمعه موعود خودمون باشیم که یقینا وارثان زمین صالحانند.
 • ۰۱:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  7 5
  چرند مضحك و ابلهانه است.
 • ۰۱:۲۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  13 1
  اللهم بحق الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه
 • ۰۱:۴۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  6 2
  نکته جالب برخی اشتراکات این مطلب با ظهور بسیار نزدیک است بود. مثل شاه اردن و عربستان! الان معلوم میشه که چرا علامه مصباح در مورد جریان ماسونی هشدار داد
 • سجاد ۰۷:۳۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  16 0
  اللهم عجل لوليك الفرج
 • ایران ۰۸:۱۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  6 0
  این خرافه پرستی نیست این حقیقتی است که ما خیلی وقت از اون بی خبر بودیم .. و امثال دکتر رائفی پور ها بودند و هستند که ما را متوجه این موضوع ها کردند ... زیادی دونستن عیب نیست ندونستن عیب اقا ناصر
 • ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  5 1
  البته خیلی نکات مشترک با مذهب ماداره ولی ما اعتقاد داریم زمان ظهور آقا رو هیچکسی نمیدونه جز خدا حتی معصومین هم نمیدونن... پس همه اینا چرته.
 • ایران ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  4 1
  مشرق جان دست گلت درد نکنه بابت اگاه سازی و معرفی ادیان و خدایان صهیونیستی و ممنون می شم که بازم از این بحث ها و مقاله ها داشته باشی مخصوصا گزیده ای از مطالب پرچم دار ضد ماسون ایران دکتر رائفی پور ... اونها (ماسونها ) منتظر این جمعه هستند ولی ما منتظر جمعه های زیادی می مونیم تا مولا ما بیاد ... اللهم اجل الولیک الفرج
 • ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  4 2
  اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذالک،اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله اللهم العن جمیعا. اللهم اجل لولیک الفرج (الهی آمین)
 • وحید ۰۸:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  2 0
  از زحتمی که کشیدید ممنونم
 • سرباز گمنام ۰۹:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  4 0
  این ماسون های حرومزاده تا الان به بهونه روز های مقدسشون هر غلطی تونستن کردن فردا هم که یکی از بزرگترین روزهاشونه انشالله که هیچ غلطی نمیتونن بکنن. خدا بزرگه اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج
 • مصلح ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  3 0
  واقعا این فرقه ها خیلی خطرناک تر از اون چیزی هستند که نشان میدهند . . . کلا هدفشان از بین بردن بشریت است
 • k-1 ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  عجب! من گفتم چرا یه عده ای سعی دارند با انواع دروغ ها خانه نشینی رییس جمهور رو 11 روز اعلام کنند پس دلیلش این بوده! احمدی نژاد: همزمان میگن شما هم بهایی هستید و هم حجتیه! این دو که مخالف همدیگه هستند! (این نوشته شبیه گفته های رییس جمهوره و کاملا دقیق نیست)
 • ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 1
  مشرق جان تو هم چپ کردی! میگی:"اکنون بايد تا پايان روز جمعه، منتظر ماند و ديد که آيا اين خيالبافي‌ها در سطح خرافات باقي خواهند ماند؟" هنوز به خرافاتی بودن اینها شک داری؟
 • افضلي ۱۰:۱۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 1
  به نظر بنده بايد به هرحال آمادگي را حفظ كرد.يعني نيروهاي ارتش و سپاه و بخصوص رادارهاي هواي مواظب باشند كه در چنين تاريخي خداي نكرده صهيونسيتها خواب خود را عملي نسازند.هرچند اگر آمادگي حفظ شود قطعا به نابودي اسراييل ختم خواهدشد انشاالله.اما بايد آمادگي كامل داشت.
 • ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  این 11/11 او باری کامپیوتری کال آف دیوتی هم جایگاه ویژه ای داره...خدا بخیر کنه این غربیها خیلی خرافه پرستند...آخرش هم برای این خرافاتشون دنیا رو به /اتیش می کشند...
 • احسان ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  با سلام و خسته نباشید قابل ذکر است این برج ساعت مکه در 72 طبقه است. با توجه به حرکت های نمادین فراماسونرها انتخاب عدد 72 که به عنوان عدد قدرت نزد کابالیست ها شناخته می شود قابل توجه است. از نظر آنان 72 تعداد شیاطینی هستند که (نیروهای جنی) حضرت سلیمان (ع) آنان را برای ساختن معبد بزرگ در خدمت آورده بود. جز این افتتاح برج در 21 دسامبر 2012 نیر قابل توجه است. زیرا از نظر فراماسونرها و گردانندگان سازمان های مخفی در این روز که معروف به روز شیطان است از طریق ابراج البیت سایه این بنای شیطانی بر روی کعبه خواهد افتاد.
 • ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  این 11/11 او باری کامپیوتری کال آف دیوتی هم جایگاه ویژه ای داره...خدا بخیر کنه این غربیها خیلی خرافه پرستند...آخرش هم برای این خرافاتشون دنیا رو به /اتیش می کشند...
 • ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  2 0
  سلام به نظر می رسد طرح این موضوعات بیش از آنکه مرتبط با خرافه پرستی باشد، مربوط به توطئه های ماسونی برای جهانیان است . شناخت این توطئه ها و این باورها ما را از توطئه های فراماسونها آگاه و در برابر آنها مصون می سازد . به عقیده این حقیر که از خوانندگان دائمی مشرق هستم ، به هیچ وجه قصد ترویج خرافه گرایی را نداشته و ندارند . بلکه این معلومات ما را با ماهیت افکار و عقاید فراماسونهای غربی و دنباله های ایرانی آنها آشنا می سازد . همانطور که حوادث 11 سپتامبر با رمز و رازهای ماسونی و بدست دجالان صهیونی و امریکایی آفریده شد و زمینه را برای یک دهه جنگهای خونین در منطقه و کشتار مسلمانان فراهم کرد ، چه بسا گردانندگان این افکار توطئه دیگری را برای راه انداختن جنگی بزرگتر علیه مسلمانان که جرقه آن در این روز زده می شود طراحی کرده باشند. باید منتظر بود و دید چه توطئه ای زیر سر دارند خصوصا اینکه در این روزها هجمه های بدون توقف علیه کشورهای اسلامی و محور مقاومت ( ایران - سوریه- حزب الله لبنان)در منطقه دیده می شود که بالقوه هر کدام از آنها می تواند آغازی برای یک جنگ تمام عیار در منطقه باشد .
 • سرباز گمنام ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  سلام خوب شد یاد مان انداختید..من چند سالی بود که منتظر همچین روزی بودم که ببینم چی میشه .. البته ممکنه فردا رژیم صهیونیستی هم یه کارهایی برای مقدس جلوه دادن این عدد بکنه ... مثلا به لبنان حمله کنه و ..
 • هبوط آدم ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  شیطان پرستان هر ساله و در محل آتشکده آذرگشسب در تخت سلیمان به اجرای چنین مناسکی می پردازند. برادر من از این مناسک فیلم تهیه کرده است.
 • کمیل ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  3 0
  شور و شوق عاشقان مهدی موعود قابل تحسینه، و انشاءالله چشم همه ما به ظهور موعود روشن بشه، ولی این مقاله در هم ریختگی زیادی داره. مشخصه که از هر جایی یک چیزی چسبانده و معلوم هم نیست بالاخره این بازی با اعداد و تاریخ رو خرافه میدونه یا نه. انگار اصل مقاله بر اساس تایید بوده ولی برای احتیاط یه چند خطی هم در خرافه بودن این موج اضافه شده. توصیه بنده این هست که در این مورد از علما و صاحبان اندیشه حتماً مشورت و کمک گرفته بشه. بالاخره ما در تعالیم اسلام هم اعداد و تاریخ های مقدسی داریم و بر خلاف قسمتی از این مقاله بعضی از تاریخ ها و اعداد دارای شان و شئونی هستند و اصلاً علومی بر اساس همین شئونات از ائمه اطهار به ما رسیده. باید دقت کرد و مواظب بود.
 • سلیمانی ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  سلام. فکر کنم اشتباهاتی تو این مقاله باشه. مثلا قطعنامه 3379 سازمان ملل کاملا ضد صهیونیستی هست و شفاف اعلام کرده که تفکر صهیونیستی، شکی از نژادپرستی است. اما تو مقاله شما اینطوری عنوان شده که این قطعنامه در تائید صهیونیست بوده. به در انتخاب مقاله و ترجمه بیشتر باید دقت کنید.
 • هومن ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  1 0
  ما راه خودمونو میریم اناهم بزار راه خودشونو برن مهم اینکه حق با ماست
 • هومن ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  ما راه خودمونو میریم اناهم بزار راه خودشونو برن مهم اینکه حق با ماست
 • احسان ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  با سلام و خسته نباشید قابل ذکر است این برج ساعت مکه در 72 طبقه است. با توجه به حرکت های نمادین فراماسونرها انتخاب عدد 72 که به عنوان عدد قدرت نزد کابالیست ها شناخته می شود قابل توجه است. از نظر آنان 72 تعداد شیاطینی هستند که (نیروهای جنی) حضرت سلیمان (ع) آنان را برای ساختن معبد بزرگ در خدمت آورده بود. جز این افتتاح برج در 21 دسامبر 2012 نیر قابل توجه است. زیرا از نظر فراماسونرها و گردانندگان سازمان های مخفی در این روز که معروف به روز شیطان است از طریق ابراج البیت سایه این بنای شیطانی بر روی کعبه خواهد افتاد.
 • احسان ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  ساعت مکه نیز دارای معماری ماسونی است
 • محسن ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  مذهب اسکولاستیک.هی مردم رو به خرافه پرستی سوق دهید.
 • yaser ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  agha bikhiyal aslan zohur nazdik nis :D shoma boro kare khodeto bokon
 • ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  1 0
  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان كيد الشيطان كان ضعيفا يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۸﴾ مى ‏خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند و حال آنكه خدا گر چه كافران را ناخوش افتد نور خود را كامل خواهد گردانيد (۸-الصف) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۹-الصف﴾ اوست كسى كه فرستاده خود را با هدايت و آيين درست روانه كرد تا آن را بر هر چه دين است فائق گرداند هر چند مشركان را ناخوش آيد (۹) به طوری چشم تمامی شیاطین جن و انس ، داخلی و خارجی ، ماسون و غیر ماسون ما روز جمعه 11/11/2011 با خواندن دعای فرج و توسل به حضرت بقیه الله اعظم نابودی دشمانش و تعجیل در فرجش را مسئلت می کنیم به امید آن روزیکه پشت سر امام خامنه ای پرچم ایران را به صاحبش تسلیم کنیم انهم یرانه بعیدا و نراه قریبا
 • h ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان كيد الشيطان كان ضعيفا يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۸﴾ مى ‏خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند و حال آنكه خدا گر چه كافران را ناخوش افتد نور خود را كامل خواهد گردانيد (۸-الصف) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۹-الصف﴾ اوست كسى كه فرستاده خود را با هدايت و آيين درست روانه كرد تا آن را بر هر چه دين است فائق گرداند هر چند مشركان را ناخوش آيد (۹) به کوری چشم تمامی شیاطین جن و انس ، داخلی و خارجی ، ماسون و غیر ماسون ما روز جمعه 11/11/2011 با خواندن دعای فرج و توسل به حضرت بقیه الله اعظم نابودی دشمانش و تعجیل در فرجش را مسئلت می کنیم به امید آن روزیکه پشت سر امام خامنه ای پرچم ایران را به صاحبش تسلیم کنیم انهم یرانه بعیدا و نراه قریبا
 • مجید ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  1 0
  اتفاقا فردا جمعه مصادف با 14 ذی الحجه است که هم جمعه به نیت ظهور آقا امام زمان علیه السلام برای ما مقدس است و هم عدد چهارده به نیت چهارده معصوم برای ما مقدس است که به فرموده پیامبر صلوات الله علیه یکی از راههای نجات توسل جستن به ائمه معصوم علیها سلام است پس ما چه فردا چه روزهای دیگر را که برای یک عده شیطانی است با توسل به ائمه به نور و روشنایی تبدیل میکنیم چون همیشه نور باطل کننده تاریکیست
 • سید مهدی ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  عزیزم مطالب مربوط به شاه اردن و عربستان بسیار زیاد در روایات مربوط به ظهور شیعه و سنی آمده البته صحت و اعتبار این روایات مورد سواله ولی اینکه همه نقل کنندگان این روایات رو ماسون بنامیم در حالی که تا زمان نقل این روایات هنوز جریان فراماسونری شکل نگرفته بوده از عدم اطلاع دقیق جنابعالی و امثال شما خبر میده. سازندگان ظهور بسیار نزدیک است درست یا غلط فقط این روایات را نقل کردند ضمن اینکه تمام موارد منقول در آثار علامه کورانی لبنانی از محققان برجسته ظهور نیز هست. ضمنا تا جاییکه ما می دانیم هرچه کردند اینها را به مشایی بچسبانند نشد! یعنی چسبشان نچسبید!!!
 • رضا ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  مواظب باشیم طرح این مسائل تبدیل به تبلیغ نشود
 • حسين آقا ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  صرف‌نظر از مضحك و بي‌اساس بودن مستند ظهور بسيار نزديك است بايد خدمت شما عرض كنم كه ظهور شخصيت "سفياني" برگرفته از نص روايات شيعه است اما در اين متن اين مطلب چنان بيان شده كه گويا خروج سفياني برگرفته از متون شيطان‌پرستي است!
 • ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  از ادبیاتت عمقه واقع بینیت پیداست...
 • k-1 ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  مشرق عزیز! برای چی شما و انتخاب روی منتشر نکردن نظرات من با هم به توافق رسیدید؟ حداقل جزء غیر قابل انتشار ها بیاریدش.
 • ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  1 0
  بی خیال بابا 72 در نزد ما هم محترم است و نماد شهدای کربلاست
 • aaa ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  in harfa ro nemidonam cheghadresh doroste vali on avalash suti dasht ke nemigam ke ina beran dorostesh konan :D pas meghdarish ya hamash doroghe
 • علی ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  چرند مضحك و ابلهانه دید شمایت نسبت به دنیای اطرافتان
 • احمد ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  البته اگر به انقلابهای اخیر وسرنگونی حاکمان ضددین ورای آوردن اسلامگراها وقیامهای کشورهای غربی علیه زرسالاران که همه اینها در تاریخ بیسابقه بوده توجه کنید به این نکته پی میبرید که احتمالا پیروان این فرقه ها در معادله شان جای یک منفی مثبت را اشتباهی گذاشته اند.
 • ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  این بدبختهای عقده ای! همش دارن زور میزنن با تبلیغات و فیلم و بازی و کوفت زهرمار که به همه دنیا ثابت کنن که خیلی مهم اند و تصمیماتشونم خیلی سرنوشت سازه!! فعلا که ما دیدیم با حماقتهاشون فقط داشتن رو طبل رسوایی خودشون در سطح جهان میکوبیدن!! انشاالله به زودیه زود در ادامه ی روند بیداری اسلامی نابود خواهند شد اللهم عجل لولیک مولانا صاحب الزمان
 • محمد ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  این دوستان ماسون به این نکته توجه کردند که مبنای این تاریخ 11 / 11 / 2011 ، ولادت حضرت عیسی (ع) است ؟ یعنی این ابله های جن پرست می خوان روزی رو مقدس بشمارند که مبنای اولیه اش ولادت یکی از پیامبران بزرگ خداوند تبارک و تعالی است !!!!!!!! و حتما قصد دارن از این روز و این زمان در راستای اهداف احمقانه خود و علیه خدا استفاده کنند !!!!!! خداوند رو شکر می کنیم که اینها رو از احمقرین مخلوقات قرار داد...
 • naser ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  سلام همانطور که میدانمیم این مسائل از مدتها قبل برنامه ریزی شده بوده پس چرا چند سال بیشتر نیست که ریز مسائل به اطلاع عموم میرسانند نباید شک کرد ؟ حتما در همین کشور خودمان هم دستهایی هست که بدشان نیاید خرافه پرستی رواج پیدا کند
 • ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  این بدبختهای عقده ای! همش دارن زور میزنن با تبلیغات و فیلم و بازی و کوفت زهرمار که به همه دنیا ثابت کنن که خیلی مهم اند و تصمیماتشونم خیلی سرنوشت سازه!! فعلا که ما دیدیم با حماقتهاشون فقط داشتن رو طبل رسوایی خودشون در سطح جهان میکوبیدن!! انشاالله به زودیه زود در ادامه ی روند بیداری اسلامی نابود خواهند شد اللهم عجل لولیک مولانا صاحب الزمان
 • فرید ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  به این مقاله بی بی سی هم توجه بشه : گاهشمار ۱۱ سال مناقشه اتمی ایران
 • علی ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  فکر کردین مشکل جامعه ما و حتی جامعه جهانی فراماسونری هستش نه عزیزم مشکل الان جامعه بشر همین لیبرالیسمه.لیبرالیسم هست که نزولخوری رو تو جامعه گسترش می ده و باعث فقر میشه از اون طرف هم گروههای الحادی گسترش پیدا میکنن همین بانک های به اصطلاح اسلامی مون آخر نزول خور هستن.خدا آخر عاقبت این نظام رو بخیر کنه
 • ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  عزیزم لیبرالیسم یکی از زیر مجموعه های فکری تشکیلات خبیث صهیونیزم جهانی یا همان فراماسونری است
 • ایران ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  مشرق جان نظرم ونذاشتی ها ...
 • mehrad ۱۶:۵۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  تمام اطلاعاتی که داده شد درسته من سه ماهه دارم راجع بهش تحقیق میکنم خودتونو به بیخیالی نزنین شما ها هم قربانی نطم نوین جهانی میشین. شاید به نظر شما اتفاق خاصی نیفته ولی اتفاق اصلی که قراره بیفته. مطمئنا میفته و اونا منتظر ما و شما نمیمونن. جدی بگیرینش فقط همین...
 • ناشناس ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  من نمیدونم چی بگم فقط تا اخر روز جمعه صبر میکنم ببینم اتفاق میته یا نه ..................
 • ۱۷:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  آقا ناصر بد جوری رفتی تو خواب
 • کوروش ۱۷:۳۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  دلیل اینکه ائمه اطهار علیهم السلام هم فرمودند خداوند دشمنان شما را احمق قرار داده همین است . خودشان دروغ میبافند و بعد دروغهای خود را باور میکنند و سپس برای مقابله با همان بافته ها آماده باش میدهند . قضیه بابایی که اسم فرزندش راگذاشت رستم بعد می ترسید او را صدا بزند!
 • ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  اگر هم دروازه ای باشه،همه در تاریخ هشت/هشت/هشتادهشت بسته شده است.
 • yeki ۱۷:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  1 1
  "بسياري از همين خرافه‌گرايان که پيش از اين در لحظه تحويل سال ميلادي در آغاز هزاره (سال 2000 ميلادي) در ميدان‌هاي مرکزي پايتخت‌هاي کشورهاي غربي در مقابل نمايشگرهاي بزرگ، منتظر پايان تاريخ و انهدام جهان و روز قيامت بودند،" این جملتون روکه خوندم دیگه ول کردم مابقیش رو ...یعنی توهم دارید در حد چی !!! اینکه خیلی ها فکر میکردن که سال 2000 ممکنه مشکلی پیش بیاد یا ... توی جوامع مختلف بوده اما اینکه میگی مردم رفتن میدان های مرکزی تا پایان دنیا رو ببینن یعنی داری سعی می کنی دروغی رو به خواننده القا کنی . اینکه مردم برای آغاز سال در شهرهای بزرگ در میدان های مرکزی جمع بشن و یک جشن عمومی ( خیابانی ) داشته باشن یک امر کاملا مرسومه و فقط سال 2000 نبوده چه سالهای قبل از 2000 چه سالهای بعد وجود داشته و داره ......... همین یک نکته به من نشون داد مطلب شما مشکل داره و دروغ در اون وجود داره ______________ خدا بگم این رائفی پور رو چه بکنه که اینقدر این ورو اونور رفت و هی حرفا و سی دی هاش رو توی جامعه پخش کردن که این حرفای پوچ اینقدر گسترده تو جامعه باب شده ... احتمالا الان تعدادی از دوستان حزب اللهی و فراماسون شناس میان و درمورد مقالتون نظر میدن و تاییدتون میکنن یا حتی میان نمادهای گفته شده شما رومورد بررسی قرار میدن ... درذصورتی که همین دوستان محض رضای خدا یکبار به صحبتهای رائفی پور دقت نکردن که چقدر غلو و دروغ توش هست .... صحبتهای رائفی پور رو هم به علتی کاملا مشابه نشنیده گرفتم : اولش درمورد چیزایی که من اطلاع نداشتم اظهار نظر می کرد ومن نمیدونستم و فکر می کردم درست میگه بعد دیدم درمورد چیزی که من می دونم ارقام رو 1000 برابر میگه یعنی یک غلو به تمام معنا بعدشم دیدم بعضی جاها واقعا خرفاش به واقعیت نمی خونه ..... خلاصه اینا رو گفتم که بگم اگه به خدا ایمان دارید ، اگه به اسلام ایمان دارید به جای اینکه وقتتون رو صرف این مسائل کنید برید و ببینید کدوم یکی از احکام دیدن رو درست عمل نمی کنید ، کجای کار خودتون می لنگه ..سعی کنید رفتار و اخلاق خودتون رو اطصلاح کنید نیازی به دونستن راجع به فراماسونر و این حرفا نیست شما فقط یاد بگیر که انسان اخلاق مداری باشی همین
 • وحيد برزگر ۱۸:۱۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  اللهم عجل لولیک مولانا صاحب الزمان
 • ۱۸:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  نمی دانم دبیر بین الملل شما کیست. فقط ذکر این نکته را لازم میدانم که شما با انتشار این مطلب فقط و فقط به فراگیری یک سناریوی جنگ روانی کمک کرده اید. اطلاعات اغوا کننده است و شما فقط ترجمه کرده اید. بدون ذکر حتی یک منبع. ببینید مخاطب عام شما چه کامنتهایی گذاشته اند؟ برخی منتظر روز جمعه هستند. به صرف قرار دادن کلمه " ادعا" "مدعی شده اند" و اینجور واژه ها مخاطب آگاه نمی شود. از انتشار این همه اطلاعات که اساسا بر اساس شگرد رسانه ای بمباران اطلاعای تنظیم شده است خودداری کنید. شایدم هم در میان شما معتقدین و مرتبطین به انجمنهای مخفی داخلی وجود دارد. ندارد؟
 • ۱۸:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  فردا 1432/12/14
 • ۱۸:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  مشکل داری هاااا !!!!!
 • آنتی فراماسون ۱۸:۵۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  یه وقت آزرده خاطر نشین به ولی نعمتتون (لوسیفر)جسارت شده
 • آنتی فراماسون ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  عزیزان کافیه یه سرچ ساده تو گوگل در مورد فراماسونری و کابالا و خرافه پرستی امریکاییهای صهیونیستی انجام بدین
 • ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  سلام بنا به فرموده های مرجع عالیقدر ایت الله مکارم شیرازی در نزدیکیهای ظهور ظهور صغرایی رخ خواهد داد : نام آن حضرت زیاد و آوازه اش بسیار خواهد شد همانطور که شاهدیم در فیلمها و بازی ها و مقاله های ساخته و نوشته شده ی حتی همین دشمنان هم ظهور صغرای حضرت را شاهدیم . اللهم عجل لولیک الفرج
 • سید موسی ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  یکی از دوستان گفتن این مراسم لغو شده.
 • ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  به نظر میرسه جریانی که به عنوان انحرافی شناخته میشن اشتراکات اعتقادی زیادی با این فرقه ها دارن
 • ایرانی ۲۰:۳۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  با سلام در باب وقایع پیش بینی شده از طرف ماسونها باید هوشیار باشیم...چون اکثر مطالب پیشبینی شده نیز در روایات شیعه و سنی کاملا به اونها اشاره شده و ماسونها میخوان با برداشتن روایات ما وتحویل اون به دنیا این روایاتو به اسم خودشون و دلیل بر قدرت خودشون نشون بدن... انشا الله که سال 2012 سال ظهور آقا امام زمان باشه...
 • عباس ۲۰:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  سورة الجمعة عدد آية 11 يوم الجمعة 11 / 11 / 2011 م سبحان الله !
 • ۲۱:۳۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
  0 0
  برای ظهور دعا کنید زمان تعیین نکنید
 • ۰۰:۰۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  وای ...
 • میترا ۰۰:۰۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  چه ربطی داشت؟ اگه رو بدی میگن همین مقاله هم از آستین گروه انحرافی بیرون اومده!!
 • HAYA ۰۰:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  ناشناس جان این از شگردهای اوناست که واسه هر چیز مقدسی بدلشو میارن .نمادهای مسیحی و شیطان پرستی را که مطالعه کنی پره
 • ۰۰:۲۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  بله که شک داره. همه شک دارند. مگه يازده سپتامبر و دهها واقعه مشابه اون نبود که بر اساس تاریخ های از پیش تعیین شده رخ داد؟ شما روز قبل از 11 سپتامبر هم همین حرفا رو میزدی؟ فرداش که اتفاق افتاد ضایع نشدی؟
 • دوکی در جواب یکی!(محسن بسیجی از مالزی) ۰۰:۳۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  اینکه شما همه چیز رو بدونی و محور دانسته ها باشی یک توهم است! با رد و تایید شما اتفاق خاصی نمی افتد. اگر کسی غلو میکند یا نمی کند به شما ربطی ندارد. لااقل شما در انتقال تجربه خود غلو نکنید! و صرفا با دیدن یک غلو جو گیر شوید و کل مسایل را زیر سوال نبرید. راءفی پور هم مثل هر محقق دیگری حق اظهار رای و نظر دارد و شما و امثال شما صرفا بنا به دانسته های فردی خود هیچ خشت یا گلی به گل جمال کسی نخواهی زد. همین
 • حسین- نظرش را نمایش نده ۰۱:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  دوستانی که فکر می کنند این چیزها خرافه هست در جریان باشند که معتقدین به این خرافات پول های وحشتناکی برای پیشبرد این عقاید خرج میکنند. به عنوان مثال در محله امیرآباد تهران خانه ای ساخته اند که تمامی نشانه شناسی های کابالا و رمزنگاری و طلسم گذاری های شیطانی رو توش رعایت کردند! و به گفته خود سازنده این خانه چند میلیارد تومان فقط هزینه ساخت این خانه شده! خودش میگفت برای اینکه قرارداد خرید این خونه رو توی ساعت خاصی ببندم چندین میلیون بالاتر از قیمت به فروشنده پرداخت کردم! این تازه یک نمونه کوچیکشه! و مکروا و مکر الله، والله خیر الماکرین! اللهم عجل لولیک الفرج
 • hosein ۰۴:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  شما چرا سرتون رو مثل کبک کردین زیر برف ؟؟؟ ما با ماسون ها کاری نداشته باشیم تا اونها هرکاری خواستن بکنن ؟؟؟ "سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست " مگه میشه به احکام دین عمل کرد و به سیاست کاری نداشت ؟؟ امام حسین برای مسائل سیاسی بود که دست به قیام زد . آقای رائفی پور هم انسان فهمیده و آگاهی هستند شما چرا بدون اطلاع حرف میزنید ؟ ممکنه هرکسی که کار پژوهشی میکنه گاهی اوقات اشتباه هم بکنه ولی این بهتر از اینه که بی توجه باشیم
 • ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  تو از سه ماه پیش قربانی اسکول بازیهات شدی اینم جدی بگیر!
 • ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  مثل اینکه خیلی بیکاری!
 • محمد ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  میشه لطفا با دلیل حرف بزنید حرف شما مغالته ای بود که هر کودکی متوجه آن میشود نحن ابناء الدلیل
 • محمد ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  این کجاش خرافه است اینا حدود 3000 ساله بعر از حضرت سلیمان که با اجنه ارتباط دارن وبه اونا اعتقاد دارن شما به چیزی که تو قرآن ازش نام برده شده میگی خرافه. ان حزب الله هم الغلبون
 • زهره ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  به نظر من پرداختن به این موضوعا ما رو از موضوع اصلی دور میکنه، این بازیا رو راه میندازند که ما رو از وال استریت دور کنند، از بحرین و مصر و .... به غفلت بندازند، به نظر من کسانی که این مناسک مزخرف رو بزرگ میکنند و اشاعه میدن تدقیقا همون کاری رو میکنند که صهیونیست ها میخوان: انحراف از حرف های درست و حسابی اسلام برای اداره جهان!!!!
 • حسینی ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  اتفاقا پرداختن به این چیزا هم لازمه بیداریه که بدونین دنیا دست کیه . باز اتفاقا همونایی که به این چیزا می پردازن و پوچی اون رو نشون می دن همونایی هستن که به وال استریت می پردازن
 • ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  1 0
  گفته انشاءالله که باشه زمان تایید نکرده
 • نظر منم بذار ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  متاسفانه اين حرفا اگر دروغ هم باشه با امكاناتي مثل(هارپ)و... كه حتي روسيه هم باهاشون همكاري داره باهاش به راست تبديل ميشه.
 • ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  دوست من اون Joseph Crone که شما میگی یک شخصیت خیالی در فیلم چرا دری وری می گی یک نویسنده مشهور آمریکاییه! دیگه مردم و 4 پا فرض نکن. از همین می شه فهمید چقدر حرفایی که می زنی معتبره! اصلا گیریم همه دنیا خرافه پرست به شما چه؟! شما مسئولی همه رو بفرستی بهشت؟! سعی کن به جای این اخبار خزعبل بری دنبال اونایی که 3،000،000،000،000،000 پول مردم و بالا میکشن نقد کنی دوست من.
 • yeki ۲۲:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  اول از همه بگم که اتفاقا همه حق اظهار نظر دارن و باید بتونن ایده هاشون رومطرح کنن اما درمورد رائفی پور یه پشتیبانی وسیعی از طرف بسیج ( بخصوص دانشگاهها)و نهادهای فرهنگی صورت گرفته و انواع و اقسام سخنرانی براشون تدارک دیده شده و عملا ذهن بخشی از جامعه رو مشغول این مساله کردن . این که بخشی از جامعه اینطور درگیر مساله فرماسونری بشه و هر روز همه جیز رو به اونها ارتباط بده اصلا پدیده جالبی نیست .. ------ من محور دانسته و ها و نادانسته ها نیستم ، به جمله من دقت کنید : وقتی رائفی پور در مورد مسائلی که من نمیدونستم اظهار نظر می کرد حرفش رو رد نمی کردم اما وقتی در مورد یک مساله که من می دونستم غلو کرد ( واقعا رقم رو 1000 برابر اعلام کرد ) دیگه به حرفای قبلیش هم شک کردم چون در مورد چیزیکه من می دونستم راست نگفته بود ... و متاسفانه این مساله در سخنرانی های دیگه هم با موارد دیگه صورت گرفت ..... ______ اما اصل حرف من اینه که شما دوستان نیاز نیست از همون اول دنیا رو تغییر بدید ؛ ابتدا خودتون رو اصلاح کنید دنیا هم کم کم تغییر می کنه :) شما الان بشینید هی حرف بزنید هی درمورد ماسون ها بخونید هی افراد مختلف رو به اونها وصل کنید نتیجه کار چی میشه؟ الان نشستید درمورد 11 صحبت کردید و خوندید و به اطرافیانتون هم گفتید نتیجه؟ الان مثلا شما جلوی کار ماسون ها رو گرفتید ؟ تنها نتیجه تلف کردن وقت قسمتی از جامعه به هیچ وپوچه ! چرا این وقت باید تلف بشه ؟ چرا جو بخشی از جامعه باید اینطور باشه ؟ سالهای قبل در ترکیه کلی در مورد ماسون ها بحث شد ، نتیجه؟ اونجا هم کلی بحث های بیهوده صورت گرفت مثل الان ایران . اینجا هم چند سال دیگه تب این بحث ها می خوابه ولی چرا باید الان وقت ملت با این حرفا تلف بشه ؟ من فقط اینو می گم که شما اگه مسلمونید بشینید به جای اینکه سخنرانی رائفی و بحث های این چنینیو دنبال کنید حدیثهای امامان رو بخونید ببینید کجای کارتون با اونها زاویه داره البته من فقط گفتم ولی تاریخ نشون میده که اینجا هم مثل ترکیه چندسالی زمان می بره تا موضوع از سر بعضی ها بیفته و به مسائل جدی تر توجه کنن
 • ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۰
  0 0
  اين افراد بعد از اجراي نخستين مناسک خود در سال 92، شروع به باز کردن دروازه‌هاي ديگر 11:11 در سرتاسر نقاط انرژي زمين کرده‌اند و عقيده دارند که تا کنون از 11 دروازه، موفق به باز کرن 10 تاي آن شده‌اند و قرار است روز جمعه 11 نوامبر 2011 رأس ساعت 11:11، آخرين دروازه را براي مدتي محدود باز کنند تا موجودات دخاني براي رقم زدن حوادث غيرعادي مربوط به آخرين سال منتهي به آخرالزمان در دسامبر 2012 ميلادي بطور مستقيم در سطح کره زمين، وارد عمل شوند!
 • ۰۰:۲۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۱
  0 0
  ظاهراً از اجرای هر مراسمی در این روز توسط دولت مصر جلوگیری شده است مسئولین علت این امر را تعمیرات دوره ای مجموعه اعلام کرده بودند ولی ظاهراً این روز قبلاً جهت انجام مراسم خاصی رزرو شده بوده است
 • محمد رضا حسنی عبداللهی ۰۱:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۱
  0 0
  واقعا که........اینا شورشم دراوردن
 • ایران ۰۹:۴۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۱
  0 0
  می خواستم به اونهایی که در باره استاد رائفی پور چیزی نمی دونند بگم بی خود حرف نزنند .... این اقا فعلا پرچم داره ضد ماسون تو ایرانه www.anti666.ir
 • ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۱
  0 0
  نقد شدن خبرنداری....
 • ۲۲:۱۸ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۱
  0 0
  سوره کافرون جواب آنهاست
 • عباس ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۴
  0 0
  موعد تاريخ 11 / 11 / 2011 م هو الفتنة الموعودة 12 / 11 / 2011 م صوره جامعة الدول العربية قرار مجلس الجامعة الوزاري بشان متابعة الوضع في سوريا 14 / 11 / 2011 م صوره الملك الأردني عبد الله الثاني الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي
 • سالار ۰۹:۴۶ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۳
  0 0
  ما برای اینکه یک منتظر خوب برای اقا باشیم باید دجال ودشمنان حضرت را بشناسیم تا غافل گیر نشیم
 • من ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
  0 0
  D: D: مسخره!!!!!!!!!!!D:
 • رضا خانعلیزاده ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
  0 0
  اللهم عجل لوليك الفرج
 • حامد ۲۳:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
  0 0
  من بعضي از كتب شيعه رو خوندم اينا همشون علايم ظهوره امام زمان هستش كه از روي كتب ما جعل كردن فقط زمان وقوعشو بنفع خودشون تغير دادن
 • فرید جوادی ۲۲:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۱
  0 0
  دوستان چشماتونو باز کنید اینا دارن اسلام و دنیارو به گند میکشن یه سری آدم دیونه فکر کردن میتونن هرکاری که دلشون میخواد بکنن ولی نترسین تا خدا هست هیچ غلتی نمیتونن بکنن
 • ۲۱:۱۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۱
  0 0
  انشالا صبر می کنیم تا جمه های بعد واسه ظهور اغامون.(الهم عجل لولیک الفرج) ... تاشقایق هست زندگی باید کرد...
 • هشت ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
  0 0
  کاش مسولان ما هم به فکر لباسایی که جوونا به خاطر جذابیتشون مبپوشن و ابجد همین ارقام هست بودن.
 • ۲۳:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
  0 0
  رائفی پور یا هرچی که هست تمام حرفاشو حفظ کرده ها چون من هر جلسشو که گوش دادم جملاتش مو نمیزنن با هم عجب مخ حفظ کردنی داره ها
 • کاوه ۲۳:۲۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۲
  0 0
  ببینم این اعدادی که میگین خیلی عجیبن یا نحس یا هرچی که میگین با 13 شروع کنیم ها به نظرم خوبه چون روز تولد حضرت علی هستش حضرت محمد با امام چی چندتا هستن یا حضرت عیسی و حواریون خوب حالا 33-32-34وحشتناکترینش 33 هستش نه ارشلیم مدار 33 سن مرد ها زمان ورود به بهشت 33 تسبیحات حضرت زهرا33-33-34 هستش معجزات حضرت عیسی 33 خواهشن نقاشی آلبرشت دورر رو نگاه کنید خیلی جالبه مربع جادویی سطر ستون قطرها و یک چهارم مربع داخلی 34 تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی خودمون 11/22 جمعشون میشه 33 چرا راستی چرا سیب باید رو سر اسحاق نیوتون افتاده
 • هادی ۲۱:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۲
  0 0
  با عرض سلام و احترام من با گفته های دوستان کاری ندارم سال هاست این ساعت 11:11 در زندگی من اتفاق میفته نه هر روز اما در هفته بصورت کاملا اتفاقی وقتی ساعت کامپیوتر یا گوشیم رو چک میکنم 11:11 هستش. برام عجیب بود خیلی عجیب تا اینکه دیدم یه فیلم در این باره ساختن داشتم درباره اش تحقیق میکردم که وصل شدم اینجا موفق و پیروز باشید
 • محسن ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
  0 0
  سلام خدمت دوستان عزيز شايد باور نكنيد ولي من روزانه دهها بار با عدد11 برخورد ميكنم هر بار كه اتفاقي به تابلوهاي اعداد نگاه ميكنم اين عدد رو ميبينم وتمام اتفاقات تو زندگيم چه خوب چه بد تو اين زمان اتفاق ميوفته و تا حالا دليلش رو نميدونستم تا اينكه اين مطلبو تو سايت خوندم لطفا اگه دليلي واسش دارين راهنماييم كنيد با تشكر

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس