قانون ‏اخیر در خصوص ‏اجازه ‏زناشویی ‏مرد به طور همزمان ‏با چند زن ‏اشاره ‏صریحی نکرده همچنين در ماده ‏۵۸ قانون مذكور ‏به ‏قوانین ‏منسوخ ‏ماقبل‏ خود اشاره ‏داشته و ‏از قانون ‏حمایت ‏خانواده ‏مصوب‏ سال ۱۳۵۳به عنوان‏ قانون‏ منسوخ‏ نامی ‏‌‌برده ‏نشده ‏است.

به گزارش گروه اجتماعی مشرق، داشتن چند زن تا سال ۱۳۴۶ که نخستین قانون حمایت خانواده  توسط مجلس شورای ملی تصویب شد صرفا تابع قواعد شرعی بود و اصولا قانون مصوبی در این باره وجود نداشت؛ از این رو هر مردی (چه فقیر بود،  چه غنی) می‌توانست در حدود شرعی و بدون ایفا عدالت حداکثر چهار زن دائم در قباله نکاح دائم خود داشته باشد و بطور نامحدود  ازدواج موقت بکند بدون اینکه، اجازه همسر نخست لازم باشد اما قوانین ایران پس از این سال به این موضوع سر و سامان دادند.

در ادامه در گفت‌و‌گو با دكتر «امید آریانا» وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

اشاره ضمنی به موضوع

اين مشاور حقوقي با بيان اين‌كه با استفاده از موادی، چون ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۱، ۱۰۴۹ قانون مدني می‌توان گفت، قانون مدنی تلویحا تعدد زوجات را به رسمیت شناخته اما به طور اختصاصي ‏اشاره صریحی  نکرده است به «حمايت» مي‌گويد: در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. با تصویب قانون اخیر قانون حمایت پیشین (۱۳۴۶) لغو و قانون‏ جدید از تاریخ ‏۱۵ مهر1392 لازم‏اجرا شد.

قانون ‏اخیر در خصوص ‏اجازه ‏زناشویی ‏مرد به طور همزمان ‏با چند زن ‏اشاره ‏صریحی نکرده همچنين در ماده ‏۵۸ قانون مذكور ‏به ‏قوانین ‏منسوخ ‏ماقبل‏ خود اشاره ‏داشته و ‏از قانون ‏حمایت ‏خانواده ‏مصوب‏ سال ۱۳۵۳به عنوان‏ قانون‏ منسوخ‏ نامی ‏‌‌برده ‏نشده ‏است. با این ‏وصف ‏در خصوص ‏قانون‏ حاکم ‏بر ازدواج‏ مجدد می‌‏توان‏گفت‏ که گذشته‏ از قواعد شرعی ‏و قانون‏ مدنی ‏‏و قانون‏ ‏حمایت ‏از خانواده ‏مصوب ۱۳۹۱، قانون ‏حمایت ‏خانواده‏ مصوب۱۳۵۳‏نیز حاکم ‏و ‏قابلیت ‏اجرایی‏دارد.
 
لزوم رعایت عرف

اين مشاور حقوقي با بيان اينكه اين گونه قوانين بايد با عرف جامعه نيز هماهنگ باشد مي‌گويد به موجب ‏مواد ۱۶و ۱۷‏قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ علاوه بر شرایط شرعی لازم  زناشويی مجدد را محدود به ۹ مورد کرده است، همچنین ضمن شرط قرار دادن رضایت همسر نخست، به زن اول این حق را داده است که خواه زنا شويی مجدد شوهرش با اذن دادگاه و رضایت او باشد و خواه بدون اذن دادگاه، و رضایت او در هر حال بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

وي مي‌افزايد: هیچیک از قوانین مربوطه به زناشويی و قانون ‏حمایت ‏خانواده ‏مصوب‏1/12/91 راجع به، استیفای عدد یعنی حداکثر تعداد زنانی که مرد می‌تواند در حباله نکاح خود داشته باشد اشاره صریحی نکرده‌اند.

از این رو به لحاظ کامل و صریح نبودن قانون مزبور به استناد ماده ۳ قانون آيین دادرسی مدنی باید به عرف و عادت مسلم مراجعه کرد و عرف منظور این ماده عرفی است که ریشه‌های مذهبی دارد؛ در شرع مقدس اسلام نیز به استناد آیه ۳سوره ‏نسا جواز زناشويی حداکثر با چهار زن استنباط می‌شود اما در مورد دائم یا منقطع بودن این زناشويی‏‌ها بحثی به ميان نیامده است. ولی ‏مشهور فقها همسر موقت را نیز داخل در شمار چهار نکاح مباح دانسته‏است.
 
شرطی با عنوان توانایی مالی

آريانا با اشاره به اين كه امروزه يكي از مهم‌ترين شرايط براي رفاه افراد شرايط مالي فرد است، ادامه‌ مي‌دهد: تمکن مالی یا توانايی مالی یعنی داشتن امکانات مالی لازم برای اداره کردن دو یا چند خانواده که شرط مزبور بایستی بر دادگاه احراز شود. بر این اساس دادگاه زمانی به مرد اجازه اختیار همسر دوم‏ خواهد داد که از لحاظ مالی بتواند از عهده، مخارج زندگی دو خانواده یا بیشتر بر آید و این امر بر دادگاه احراز شود.

وی ادامه می‌دهد: به موجب ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۷، شرایط لازم برای زناشويی مجدد عبارتند از: تسلیم تقاضانامه، توانايی مالی مرد، اجرای عدالت، اجازه دادگاه و رضایت همسر نخست. برابر با صدر ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۷ که مقرر می‌دارد: «متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید...». عدم تسلیم تقاضانامه مزبور و تحصیل ‏اجازه ‏دادگاه ‏برای ‏ازدواج ‏مجدد، مستند به ‏ماده۵۶قانون ‏جدید حمایت‏ خانواده، موجب عدم ثبت ازدواج مجدد در دفا‌تر رسمی ثبت، نکاح و طلاق خواهد شد.

رضایت همسر نخست

این وکیل دادگستری با اشاره به   ماده ۱۶ قانون‏ حمایت خانواده مصوب ۵۳ كه تصریح کرده است که مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با رضایت همسر اول مي‌گويد: در این ماده واژه همسر بطور اطلاق بکار رفته است، بنابراین فرقی بین زن موقت و دايم ‏نيست.

وی ادامه می‌دهد: مواد قانونی که مرد به موجب آنها می‌تواند زن دوم بگیرد در‏ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۵۳ به‏آنها اشاره‏ شد مواردی‏که‏ در این قانون احصا شده جنبه حصری داشته و غیر آن به هیچ وجه مرد مجاز به اختیار همسر دیگری نخواهد بود.
 
محکومیت زن مجوز ازدواج شوهر

این حقوقدان با اشاره به بند ۸ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳مي‌گويد: به موجب این بند چنانچه محکوم مرد باشد، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند و در صورتی که محکوم زن باشد مرد می‌تواند بدون تحصیل اجازه او مجددا زناشويی کند، همچنین هر‌گاه زن به حکم قطعی به مجازات حداقل پنج سال حبس محکوم شده باشد و این حکم در حال اجرا باشد شوهر می‌تواند همسر دوم اختیار کند؛ اما اگر اجرای حکم پایان یافته باشد شوهر مجاز به زناشويی مجدد نخواهد بود چه دیگر مانعی در راه زناشويی او نیست.
 
اگر زن معتاد باشد

آريانا يكي ديگر از شرايطي را كه مي‌تواند از عوامل چند زني باشد ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشويي را غیر ممکن کند می‌داند و مي‌گويد: اعتیاد زن در صورتی مجوز اختیار زن جدید خواهد بود، که شرایطی داشته باشد. یعنی باید این اعتیاد مضر باشد، یعنی عادت‌ها و اعتیادهایی که انسان را به نابودی می‌کشاند و زیان‌های آشکاری دارد مجوز اختیار همسر برای مرد می‌شود. مثل اعتیاد به تریاک، مرفین، هروئین، والکل و…. همچنين به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد یعنی باعث از هم‌پاشیدگی نظام خانواده و مانع از انجام تکالیف زناشويي زن شود.

وی نتیجه می‌گیرد: هر‌گاه تمام این شرایط وجود داشته باشد، مرد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجازه زناشويي مجدد کند؛ بدیهی است دادگاه نیز پس از احراز تمام شرایط، اجازه اختیار زن جدید را صادر می‌کند.
 
زن‌هایی که خانه را ترک می‌کنند

این مدرس دانشگاه ترک زندگی خانوادگی از طرف زن را نیز از دیگر مواردی می‌داند که مجوز ازدواج مجدد را به مرد می‌دهد و می‌گوید: در قانون اشاره‌ای به مدت غیبت زن برای احراز ترک زندگی خانوادگی نشده است، اما از ظاهر، ماده می‌توان استنباط کرد که چندان مدت در ترک زندگی خانوادگی مؤثر نیست بلکه همین قدر که، ترک زندگی خانوادگی زن مبین بی‌میلی و بی‌علاقه‌گی او به شوهر و فرزندانش باشد کفایت می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: در هر حال تشخیص این امر به عهده دادرس است و دادرس هر‌گاه تشخیص دهد زن زندگی خانوادگی‌اش را ترک کرده است به شوهر اجازه زناشويي مجدد خواهد داد مشروط به اینکه ترک زندگی خانوادگی زن هنگام، صدور جواز زناشويي مجدد فعلیت داشته باشد.

آریانا عقيم بودن زن را نیز دلیل محکمه‌پسند دیگری برای ازدواج مرد می‌داند و می‌گوید: اگر زن قادر به تولید بچه نباشد یا غایب مفقودالااثر شود، مرد می‌تواند دوباره ازدواج کند.
 
حقوق زن در زناشویی مجدد شوهر

در نتیجه ‏ازدواج ‏مجدد شوهر، دو حق‏ برای زن ايجاد می‌شود که اجرای‏ عدالت ‏و حق ‏طلاق است. آریانا در این باره می‌گوید: شوهر باید آنچنان رفتاری با زنان خود داشته باشد که هیچ یک از زنان نسبت به دیگری احساس بر‌تری نکنند، یعنی باید شوهر در خوراک، پوشاک و مسکن بین زنان خود مساوات را رعایت کند. نکته دیگر اینکه شوهر باید در معاشرت با زنان خود نیز عدالت داشته باشد.

البته دادگاه‌ها عملا اجرای عدالت را صرفا از باب تمکن مالی مورد توجه قرار می‌دهند و صرف بی‌عدالتی و تبعیض بین زنان نمی‌تواند موجب طلاق به درخواست زن باشد بلکه عسر و حرج ناشی از این بی‌عدالتی و تبعیض است که مبنای حق در خواست طلاق برای زن می‌شود و این عسروحرج باید به دادگاه ثابت شود.


مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.

منبع: حمایت

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

 • انتشار یافته: 123
 • در انتظار بررسی: 228
 • غیر قابل انتشار: 148
 • ۱۸:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۳
  62 36
  اگر شوهر زن دوم بگیره زن اول حق طلاق پیدا میکنه! کجا شرع اسلام حق طلاق به زن داده؟! این مغایر با شرع اسلامه. انقدر که در قوانین به حقوق زنها در گرفتن مهریه و اجرت المثل و حق شیر مطابق با شرع توجه میشود به حقوق مردها مطابق با شرع توجه نمی شود.
 • محمد ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۳
  34 21
  قرآن تعدد زن را مجاز میشمرد. لطفا اجتهاد مقابل نص نفرمایید.
 • ۰۰:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
  29 12
  حرفتان درست است اما به شرطی که در عرف جامعه معنایش ظلم به زن اول نباشد. در کشور ایران اگر دختری احتمال دهد که خواستگار قصد دارد زن دوم هم بگیرد هرگز همسر او نخواهد شد. بر عکس کشورهای عربی که این مساله معمول است. لهذا شوهرها در ایران خود بخود همه تعهد می کنند که زن دوم نگیرند- اگر راست می گویند در خواستگاری همسر اول بگویند که ممکن است زن دوم بگیرند و ببیند زنده می مانند یا نه! - و این بحث است که آیا این شرط ضمن العقد معتبر است یا نه. اما به هر حال جای هیچ شکی نیست که در این شرایط گرفتن زن دوم ولو شرعی باشد اخلاقی نیست و نوعی کلاهبرداری است.در شبیه کسی که با زنی ازدواج می کند به نیت آنکه لذتی ببرد و چند ماه بعد طلاقش دهد! شاید از نظر ظاهری شرعی باشد اما باطنا معصیت است.
 • ۰۱:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
  30 31
  کدام شرعی اجازه ازدواج با بیش از یک زن را فراهم نموده وقتی خداوند بصراحت شری محال را برای آن وضع میکند و میگویید اگر بتوانید اعتدال را میانشان رعایت کنید. و یعد خود خداوند میگوید و البته نمیتوانید[عدالت را رعایت کنید]. پس میگوید اگر ترس آن دارید که عدالت را رعایت نکیند (که خودش گفته البته نمیتوانید) پس بر شما بهتر است که یک زن اختیار کنید!!! پس یعنی خداوند فقط حق یک زن را به مرد داده و بس!!!
 • رضا ۰۲:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
  25 30
  این قوانینی که ذکر کردید بجز رعایت عدالت هیچ کدام در اسلام وجود ندارد.واجازه همسر اول ویادادگاه برای ازدواج دوم ویا بیشتر در اسلام ذکر نشده واین قوانین ناشی از فرهنگ غلط موجود در جامعه ایرانی است.همین قوانین سخت وبی پایه واساس جامعه ما را به سمت فساد میبرد.
 • ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
  4 10
  عزیزان قانون نگفته مرد نمیتونه ازدواج مجدد کنه. فقط میگه اگه مرد بدون اجازه ی همسر اول ازدواج مجدد کرد همسر اول میتونه طلاق بگیره اونم به خاطر وکالتیه که مرد در سند ازدواج به زن میده که میتونه نده. قوانین قبل از انقلاب هم شرعی نیست و هرچند صریحا نسخ نشده اما عملا نسخ شده و هیچ دادگاهی برای ازدواج مجدد هیچ مردی رو محاکمه نمیکنه
 • ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
  20 13
  شرع را با عرف های ساختگی فمینیستی زیر سوال نبرید. شرع بر عرف مقدم است و عرف های مسخره باید خذف شود
 • یه بدبخت خدا ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
  22 2
  ای دووووووووستان با این شرایط اقتصادی طرف 40 سالشه پول گرفتن زن اول نداره اونوقت شما از زن دوم حرف میزنید و مباحثه میفرمائید
 • ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
  29 5
  خودتون قضاوت کنید! زن دوم ، عدالت؟! اصولا مردهای ایرانی زمانی زن دوم میگیرندکه از زن اولشان خسته شده باشند . به عبارتی به طور ضمنی اولی را ترد کرده و با دومی ازدواج میکنند!!!
 • ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
  3 1
  دست ِ پیش میگیری که پس نیفتی؟!!یه دور همه ی قوانین ازدواج رو از اول تا آخر بخون!
 • ۱۶:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۴
  11 5
  راستش من نظری در مورد تعدد زوجات ندارم و خیلی خنثی ام تو این زمینه. اما اگر این چنین که شما میگی باشه چرا این همه امامان و پیامبر و ... چند تا زن داشتن؟ چرا در کشورهای عربی که مادر اسلامه انقدر عادیه؟
 • ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۵
  8 0
  آنجایی که نوشتی در سوره نسا به ازدواج موقت یا دائم درخصوص 4 زن اشاره نکرده ؛ علتش این است که هر کسی یک آیه را می خواند و بدون دانش قرآنی درمورد همه چیز نظر می دهد درصورتیکه اگر آیه مذکور به ازدواج موقت ربطی داشت از واژه متعه استفاده می کرد
 • ناشناس ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۵
  30 11
  اگر زنی با آبروی مردی بازی کند یا کلا بیشتر اوقات زندگی اش را با مادرش بگذراند وتمکین آداب و معاشرت و مسافرت شوهرش نباشد قانون در این مورد چه جوابی میدهد
 • حاتم ۰۰:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
  23 10
  من که بیچاره شدم دادگاه قوانینن تبصرهها و...همه به نفع خانمهاست.
 • ۱۷:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
  36 14
  من عاشق شوهرم هستم. هیچ مشکلی هم با هم نداریم. اصلا تو دوست داشتن هم زبانزد فامیل بودیم. حالا اومده میگه چند ماهه پیش با یکی آشنا شدم و عاشق هم شدیم میخوام باهاش ازدواج کنم ولی تو رو هم دوست دارم!!! میگم چرا میگه تو وظایف خونه داریت رو خوب انجام نمیدی! مگه میدونه اون خانم چطور تو خونه کار میکنه! ما سه تا بچه هم داریم. واقعا دارم دیوونه میشم نه میتونم این وضعیت رو تحمل کنم و نه تحمل دوریش رو دارم. یکی منو راهنمایی کنه لطفاً
 • مصطفی ۱۷:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
  12 5
  .شما اشرف مخلوقاتین ببینین که آیا با این کار دل کسی رو نمیرنجونین .بد وخوب نیازی به فکر کردن نداره ،پشت یکسری تفسیرهای غلط کار خودمان را توجیح نکنیم.
 • یک دانشگاهی ۱۷:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
  5 2
  تحمل کن و موضوع را مدیریت کن. راه موفقیت همین است. با کنار رفتن و یا درگیر شدن وضعیت پیچیده تر میشود اما با مدیریت درست و صبر و اندیشه راه های بسته با مرور زمان باز میشود.
 • ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
  6 6
  من عاشق شوهرم هستم. هیچ مشکلی هم با هم نداریم. اصلا تو دوست داشتن هم زبانزد فامیل بودیم. حالا اومده میگه چند ماهه پیش با یکی آشنا شدم و عاشق هم شدیم میخوام باهاش ازدواج کنم ولی تو رو هم دوست دارم!!! میگم چرا میگه تو وظایف خونه داریت رو خوب انجام نمیدی! مگه میدونه اون خانم چطور تو خونه کار میکنه! ما سه تا بچه هم داریم. واقعا دارم دیوونه میشم نه میتونم این وضعیت رو تحمل کنم و نه تحمل دوریش رو دارم. یکی منو راهنمایی کنه لطفاً
 • لیلا ۰۵:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
  34 20
  من یه زنم واگه شوهرم بتونه زن دیگری. بگیره وتامینم کنه مشکلی ندارم چه اشکالی داره سخت نگیریدباباجونم
 • ندا ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
  20 13
  انسانها با گذر زمان تکامل یافته اند و اگر 150 سال پیش مردم با الاق سفری را طی میکردند الان با هواپیما در عرض چند ساعت طی میکنند . همه اینها رو گفتم که بگم شرع و عرف هم باید تکامل پیدا کنه . اگر 1400 سال پیش خیلی چیزها آزاد بوده و مردها بدون اجازه زن اول 4 همسر اختیار میکردند اون مال زمان جاهلیت بوده و شاید این قانون لازم بوده ولی الان یه مرد عرضه نداره 1 همسر رو به درستی ساپورت مالی و عاطفی کنه و همه فقط برای شهوت خود شرع و عرف رو میندازن جلو و حساب یک عمر بدبختی بچه های کوچکی که حاصل ازدواج اول بوده نمیکنند و واقعا در چنین مسایلی اون هم تو این دوره زمونه باید دور شرع و عرف رو خط کشید و فقط به قانون روز دنیا بسنده کرد چون همون طور که الان الاق و چراغ نقتی از زندگی مردم بیرون رفته قوانین عصر جاهلیت هم باید از زندگی امروزی بیرون بره .
 • فایزه ۱۱:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
  11 7
  شوهرمن حرفهای ابدار بارم میکنه.اماوقتی جوابش بدم میگه زبون درازی.جواب نمیدم جوابی براکارات نداری .میگه بخاطر زبونت میرم زن میگیرم.بااین مشکلات چکارکنم دوتابچه دارم/
 • عاشق خدا ۰۳:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۵
  14 3
  یه بزرگی میگفت قانون ازدواج مجدد در اسلام برای مواقع اضطرار وجود داره نه همیشه مثل خوردن لحم میته یه حرامه اما وقتی در حال مرگ باشی میتونی اون رو بخوری.از ایات قران نیز همین برداشت به ذهن میرسه چون قران به صراحت بیان میکنه که اگه میترسید که عدالت رو برقرار نکنید به یک همسر بسنده کنید.واقعا به جز انسان های خود ساخته مثل معصومین و مؤمنان واقعی کدوم مردی میتونه با اطمینان بگه من توانایی برقراری عدالت رو دارم اصلا مگه عدالت فقط مالیه انسان یک موجود روحانیه و روح و جنبه ی معنوی اون مقدم بر جسم خاکیشه .البته این قانون به قول شعید مطهری برای مواقع اضطرار و بحران ها و جنگ ها که اکثر تلفات از جانب مردان است بسیار مفید و نشانه ی حکمت خداوند است.و اگه در اون تامل کنیم نفع بیشترش برای بانوان جامعست .مشکل استفاده ی بد از احکام شرعی رو نباید به پای شرع نوشت و اون رو محکوم کرد
 • عاشق خدا ۰۳:۲۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۵
  2 4
  یه بزرگی میگفت قانون ازدواج مجدد در اسلام برای مواقع اضطرار وجود داره نه همیشه مثل خوردن لحم میته یه حرامه اما وقتی در حال مرگ باشی میتونی اون رو بخوری.از ایات قران نیز همین برداشت به ذهن میرسه چون قران به صراحت بیان میکنه که اگه میترسید که عدالت رو برقرار نکنید به یک همسر بسنده کنید.واقعا به جز انسان های خود ساخته مثل معصومین و مؤمنان واقعی کدوم مردی میتونه با اطمینان بگه من توانایی برقراری عدالت رو دارم اصلا مگه عدالت فقط مالیه انسان یک موجود روحانیه و روح و جنبه ی معنوی اون مقدم بر جسم خاکیشه .البته این قانون به قول شعید مطهری برای مواقع اضطرار و بحران ها و جنگ ها که اکثر تلفات از جانب مردان است بسیار مفید و نشانه ی حکمت خداوند است.و اگه در اون تامل کنیم نفع بیشترش برای بانوان جامعست .مشکل استفاده ی بد از احکام شرعی رو نباید به پای شرع نوشت و اون رو محکوم کرد
 • عاشق خدا ۰۳:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۵
  1 2
  یه بزرگی میگفت قانون ازدواج مجدد در اسلام برای مواقع اضطرار وجود داره نه همیشه مثل خوردن لحم میته یه حرامه اما وقتی در حال مرگ باشی میتونی اون رو بخوری.از ایات قران نیز همین برداشت به ذهن میرسه چون قران به صراحت بیان میکنه که اگه میترسید که عدالت رو برقرار نکنید به یک همسر بسنده کنید.واقعا به جز انسان های خود ساخته مثل معصومین و مؤمنان واقعی کدوم مردی میتونه با اطمینان بگه من توانایی برقراری عدالت رو دارم اصلا مگه عدالت فقط مالیه انسان یک موجود روحانیه و روح و جنبه ی معنوی اون مقدم بر جسم خاکیشه .البته این قانون به قول شعید مطهری برای مواقع اضطرار و بحران ها و جنگ ها که اکثر تلفات از جانب مردان است بسیار مفید و نشانه ی حکمت خداوند است.و اگه در اون تامل کنیم نفع بیشترش برای بانوان جامعست .مشکل استفاده ی بد از احکام شرعی رو نباید به پای شرع نوشت و اون رو محکوم کرد
 • پارسا ع ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۲
  0 2
  حق طلاق و مسائل حاشيه ای ضمن عقد ازدواج بحث جداگانه ایست که بایستی در جای خودش مورد بحث قرار گیرد و کنکاش مربوط به خودش را میطلبد. ولیکن در مورد رضایت زوجه جهت تعدد زوجات زوج، حکمی کاملا روشن، صریح و مشخص دارد که تقریبا اجماع همگانی فقها اعم از شیعه و همچنین فقهای مذاهب اربعه اهل سنت حکم به عدم نیاز به رضایت و پروانه از جانب زن برای ازدواج مجدد د تعدد همسران داده اند و با نص صریح آیات و همچنین احادیث و روایات ، میتوان به سادگی و اسانی به تطبیق و همراهی این موضوع با شریعت اسلامی پی برد و حکمیغیر از مخالف شرع مقدس میباشد. حال بنده له این موضوع کاری ندارم که سیستم یا نظام و یا مردم جامعه ای تصمیم بگیرند که قوانینی باب میل خود و مورد پسندشان را در محل زندگی ، کشور به اجرا درآورده و در مقررات جاری شان بگنجانند و یقینا همه انسامها برای این موضوع آزاد و مختارند و بایستی حق انتخاب و اجرای قانون مطلوب و مورد پسندشات را داشته باشند ولیکن این موضوع مخالف شریعت اسلام میباشد و موضوع روشن است؛ ...و موضوع حساس تردر مطلب فوق این است که فرمودید" سر و سامان دادن..." و قوانین وارد در کتاب قانون را با تعبیر "سر و سامان دادن ..." متذکر شدید!! جای بسی عجب! یعنی از نظرحضرات مشرق و امثالهم، شرع در این رابطه سر و سامان نداشت و حال با این قوانبن بدعی و نوین سر و سامان یافته؟! یا احکام شریعت این در حال حاضر و با شرایط کنونی جامعه و جهان جور نیست و نیاز به شما داشت که جمع و جورش نموده و با موقعیت حاضر جامعه هماهنگ نمایند! و یااحکام عقد و ازدواح در اسلام عزیز در فضای کنونی ناکارآمد میباشد و نیاز به اصلاح و جایگیزنی و تغییر و حاشیه نویسی های حقوقی و مغایر دارد؟! - - - اد مهریه افتادم که..... و محدود کردن محدوده دریافتش... و البته هزاران مسئله دیگر.... نمیدانم چه باید گفت! فقط بایست گفت ((بسیار عجیب و تامل برانگیز)) :-|
 • ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
  0 0
  ازدواج باید با عشق وعلاقه ودوست داشتن عمیق ومعنا دار 2 طرفه باشه نه یک طرفه وبا آگاهی وعلم وشناخت اهداف 2 طرف که شخصیت عمده 2 طرف هستند نه شغل پدر یا موقعیت ها یا اوضاع مالی خوشبختی ریشه فطری دارد پس آنچه که با فطرت ما سازگار است نه آنچه در جامعه مد شده وبه غلط چشم وهم چشمی شده ازدواج برای رشد وتکامل انسان است از یک موقعیت به جایگاه بهتر یا دست یافتن به ایده آل نه ایده آل بودن
 • سحر ۱۱:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
  27 27
  من عاشق یک مردی شدم که زن داره و یدونه هم بچه داره . الان میخایم باهم ازدواج کنیم . ولی زن اولش اجازه نمیده چیکارکنیم؟
 • ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
  21 4
  اخه عزیزم خدارو خوش میاد زندگیشون رو از هم بپاشی اون خانم هم حقی داره تو فکر کردی اگر بری تو زندگیشون اون بچه چی میشه خدا ازتون نگذره
 • مدنا ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۸
  21 1
  از خدا بی خبر تر از شوهر من کجا میتونید ببینید، شوهرم از زمانی ک فوق لیسانس قبول شد رفت دنبال یه زن دیگه،،، ک از قضا اونم لنگه خودش بی ابرو هست، منو بچه یک سالو نیمه ام رو از خونه بیرون کرده ، بدون کوچکترین خرجی،،،، بعد به من میگه میخوام جوانی کنم،،، در صورتی ک تا چند وقت پیش من باید براش لباس میخریدم،،، ادم بیجنبه ، ک با یه دانشگاه رفتن لگد میزنه به خانه و کاشانه خودش،،، لیاقت یه لحظه زندگی کردنم نداره
 • ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
  3 7
  سلام خواهرم اصلا خودتو ناراحت نکن اگه شوهرت رو میشناسی که ادم سالمیه که هیچ اگه میدونی که ادم هوس بازیه و چشمش دنبال زنا و دختراست بالاخره خودشو خراب میکنه ولی اگه میدونی که هوس باز نیست بمون و راحت زندگی کن این قضیه تا یه حدودی بر میگرده به کینه و عقده خانمها از هوو ولی اگه بخوان زندگی کنن با سه تا هوو هم میتونن زندگی کنن البته وضعیت مالی شوهرتون هم شرطه لازمه ولی کافی نیست
 • محمد ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۳۰
  5 3
  خانوممودوست دارم ولی ب خاطر چیزهایی الکی حرف از طلاق میزنه بخدا چیزی کم نذاشتم
 • دمیزم ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
  13 1
  من دو ساله ازدواج کردم بخاطر معتاد بودن شوهرم خونه پدرمم ولی بخاطر تمکین نکردن دادگاه محکومم کرده و به شوهرم اجازه ازدواج داده قانون ایران طرف مرده تا زن دو بام وکیل گرفتم ولی نتونستم حتی حق و حقوقم و بگیرم از من میشنوید ازدواج نکنید الان مرد سالم کمه قانونم که میبینید
 • مبین ۰۹:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۳
  9 13
  اسلام یه چیزی میدونه میگه مردها میتونن زن دیگه ای هم بگیره....چون از روحیات مردها آگاهه که تنوع طلبند وبا این ازدواج چندهمسری جلوی فساد مردها گرفته میشه چون از نظر جنسی آرام میشن...علت رواج فحشا در بین مردها هم همینه که چند همسری داشتن شروط سخت داره .. و مردها دنبال خلاف و فساد میرند .....یه خورده فک کنین مردهای عزیز
 • مصطفی ۰۷:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
  13 5
  با رفتار و اخلاق زنان امروزی ایران مرد یا نباید کلا زن بگیره یا باید حداقل دو زن بگیره...
 • ۰۳:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
  4 5
  من در ازدواج قبلیم شکست خوردم با ی بچه بعد با مردی اشنا شدم که زن داشت ن موقه به این موضوع اصلا توجه نکرده بودم تا این که این اقا بهم پیشنهاد ازدواج داد اول قبول نکردم تا این که انقد دنبالم افتاد منم دیدم ادم حسابیه قبول کردم 1سال باهم در ارتباط بودیم زنش هم خبر داشت منم دیده بود من فقط منتظر بودم زنش بیاد سراغ من یقه منو بگیره بگه از زندگیم برو بیرون ولی اون این کارو نکرد هیچ اتفاقا با شوهرشم خوب رفتار میکرد به روشم نمیوورد تا این که دیدم زنش کلن با این موضوع کنار میاد قبول کردم حالا ازدواج کردیم هم شوهرم هم زن اولش هم خانواده ها همه کنار اومدن با این موضوع ولی من نمیتونم پشیمون شدم از این که زن دوم هستم شوهرمم خیلی با ایمانه بین من و زنش عدالت میکنه هر چند توجهش به من بیشتره ولی من نمیدونم چیکار کنم
 • بچه مشهد ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۵
  6 4
  من دلوم زن موخاد فقط همین
 • ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۶
  5 3
  خودتا بدبخت نکن زنها امروزه دنبال پوند بعد طلاق
 • ۲۳:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
  8 2
  سلام.دوستان این قانون که اسلام.تعیین کرده برای ازدواج دوم فقط به خاطر این بوده که در اون زمان خیلیا تو جنگ کشته میشدن زن و بچه هاشون کسی رو نداشتن ..اون عده که وضع مالیشون خوب بوده اینا رو میگرفتن که حامیشون باشن که بی سر پناه نباشه. ..(آلوده نشن.به کثافت کشیده.نشن........ )متأسفانه امروز اکثراً دنبال شهوتن. ..عشق ها کزپی رنگی بود. ..عشق نبود عاقبت ننگی بود...
 • هانی ۰۷:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
  5 12
  من 15 سال با همسر قبلی عذاب کشیدم الان زن دوم یه آقایی شدم که برای من و بچم بهشت ساخته خیلی دوسش دارم و انقدر ملاحظه کردیم که اصلا همسر اول متوجه نشده و نخواهد شد...
 • بهزاد اسدی ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۲
  2 1
  درصورتی که زن نازاست مشکل مرد چی میشود مگر قانون ما برای این جور موقع حقی به مرد نداده مگر در این صورت مرد نمی تواند همسر دومی اختیار کند چطور اگر مردی مشکل نابروری داشته باشه حق طلاق به خانم داده میشود باتشکر
 • سايه ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
  9 1
  من خودم زن دوم هستم مردا ارزش عشقو مثل ما نميدونن هيچ دختري نبايد شخصيتشو ببره زير سوْال با ازدواجي مثل من كه همه چيز داشتم ثروت زيبايي خواستگار عاشق تحصيلات اما انگار مسخ شدم و كاش هرگز نديده بودمش از وقتي آشنا شدم باهاش چشمهام هم با گريه دوست شدن انگار دوست هميشگيم شدن هيچ پشيموني بدتر از ازدواج غلط نيست
 • سعید ۱۹:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
  19 7
  متاسفم واسه زنهایی که زن دوم میشن بدبختها شمافقط بخاطر هوسید هیچ زنی زنه اول نمیشه
 • درسا ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۷
  10 6
  من هم موافقم هیچ زنی زنه اول نمیشه زن دوم یعنی هوس زودگذر
 • درسا ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۷
  15 6
  من هم موافقم هیچ زنی زنه اول نمیشه زن دوم یعنی هوس زودگذر چقدر بعضی از زنها بی ارزشن که راضین زن دوم بشن ک فقط یک نفرباشه خرجشو نو بده اونا به خیاله خودشون خوشبختن ولی در اصل به چشم مردم خونه خراب کنن و یک زن بی ارزش
 • سمیه ۰۶:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۱
  1 4
  دو سال پیش مردی وارد زندگیم شد اول نمیدونستم متأهله با حرفاش و رفتارش منو عاشق خودش کرد بعدش که مطمئن شد عاشقش شدم گفت که زن داره و میگه زنمو دوست دارم.در حالیکه اگه از اول میدونستم زن داره حتی بهش فکرهم نمیکردم.
 • ابراهیم ۲۲:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
  4 8
  سلام چرا تومملکت ما زن سالار شده بدون اینکه شرع اسلام رادرنظرگرفت متاسفانه فساد اخلاقی آنهمه زیاده شده بجای چاره اندیشی بازم حمایت از زنان
 • علی ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
  7 5
  اگر هر مردی دو زن بگیرد تعداد دختررا کم میشه ان وقته که ارزش پید ا می کنن
 • محمد ۲۱:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
  5 3
  زن دوم یک راه روشنفکرانه برای مردی است که مشکل غیر قابل حل در زندگی اش دارد مانند همسر دیوانه نه مردی که همسری دارد سالم و خوب پیامبر. هرگز در زمان حیات حضرت خدیجه همسری نگرفت وعاشقانه دوستش داشت آیا اسلام به غیر از این است که به استحکام خانواده اهمیت میدهد نه تخریب آن
 • زهرا ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
  4 1
  با سلام یک ساله نامزد کردم شوهرم و خانواده شوهرم خیلی اذیتم کردند ولم کردند موندم خونه مادرم قصدشون جداییه . مهرمو اجرا گذاشتم همه چیزشو زده به اسم دیگری و خودشو معسر معرفی کرده تو دادگاهم اعسارشو ثابت کرده به خاطر مهریه زندان ندادنش . می خواستم بدونم می تونم مهریمو بگیرم ؟ می تونم طلاقمو بگیرم؟ آیا می تونه قبل ا از اینکه منو طلاق بده زن دوم بگیره؟ تو را خدا راهنماییم کنید
 • من ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
  0 1
  آقا یک بار گفتی فهمیدیم دیگه! اینقدر سیریش نشو!
 • سلام ۰۱:۳۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
  2 0
  من هم مشکل شمارو دارم لطف کنید ب من کمک کنید
 • رضا ۲۲:۲۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
  0 1
  رسول الله صل الله علیه و اله امد تا با عرف های غلط مبارزه کند
 • رضا ۲۲:۲۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
  2 0
  حضرت صادق عليه السلام رزق و روزى با زن و فرزند همراه است حضرت صادق عليه السلام فرمود: ((مردى خدمت رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله و سلم آمد و از فقر و حاجت به آن حضرت شكايت كرد، حضرت فرمود:برو زن بگير كه زن گرفتن روزى را زياد مى كند
 • reza ۲۲:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
  2 0
  چرا ثروت ملاک ازدواج مجدده در حالی که قران می فرماید و هيچ جنبنده‏اى در زمين نيست مگر روزيش بر عهده خداست‏ 6 هود
 • ۰۳:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
  5 1
  زنم.الان یکساله رفته..3بار مهریه شوگذاشته اجرا.بازم برگشته هر بارم مبلغی از ترسم که زندان یا از کارم بیکار شم دادم..بازم قهر کرده دوباره مهریه سو گذاشته اجرا بچه ام دارم انداخته گردن من بخدا نه سر کار میرم فقط بچه رو نگه میدارم.....خوب شما بگید اذدواج دوم کلی مشکلات منو حل میکنه....حداقل غدا مو خونه میرسه یا نه ...باسخترین شرایط دست وپنجه نرم میکنم انگاری تو جهنمم....
 • ۰۰:۲۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
  9 0
  بنظرم تو أين دنيا توي همه جيزش توي أين زمونش فقط بايد سكوت و صبر كرد تا صاحب كار بياد و سامانه بده به همه جيز!! الآن كه همه دنيا تو خسارت هستند هر قدمي اشتباه روي اشتباه كذاشتن@خواهشا اكه صاحب نظر نيستي سكوت كنيد كساني بيدا ميشن كه فكر ميكنن أين نظرات شما حديث هستن يه جورايي خودشان كول ميزنند!!در بناه أمام عصر باشيد از ايلام
 • احسان ۲۳:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
  3 2
  درود برشرفت ایول لایک داری
 • امین ۲۰:۵۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۲
  0 1
  سلام اقای سواال من این که زن زمان که ازدواج می کند اختیار ش دست شوهرش یا دست پدرش است؟
 • مهسان ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
  3 0
  اولا به فساد نرو برو زن بگیر که فساد نکنی دوما اگه مشکله دیگه ی دارین برین روانشناس مشکله مرده چیه زن داره زنشم خوبه میگه یه زنه دیگه می خوام هان نه دبگید ده یگید مشکلش چیه
 • ماندانا ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
  13 4
  بابام رفته زن گرفته تو زندگی با مامانم هیچ مشکلاتی هم نداشتند دو سال پنهانی زن داشت و کسی خبر نداشت یک بچه هم از اون داره حالا که ما فهمیدیم خیلی داغون شدیم مامانم ناراحتی اعصاب گرفته ما هم جلوی فامیل شوهر خیلی خجالت میکشیم تو رو خدا اگه زن دارین زن دیگری نگیرین بچه هاتون همسرتون ناراحت نکنین خدا لعنت کنه زنی که بدونه طرف زن داره بازم زنش بشه هیچ وقت بابام نمیبخشم که با مادرم این کارو کرد
 • ساحل ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
  0 0
  با سلام.پدر من 50سالشه بدون اجازه مادرم رفته زن گرفته و اون زن هم ادعا میکنه که عقد هست طبق گفته شما بدون اجازه زن اول عقد ممکن نیست.ایا به گفته ی این زن میشه اعتنا کرد؟یه توضیحی بدین که چجوریه.جواب خیلی ضروریه متشکر
 • ساحل ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
  8 1
  با سلام.پدر من 50سالشه بدون اجازه مادرم رفته زن گرفته و اون زن هم ادعا میکنه که عقد هست طبق گفته شما بدون اجازه زن اول عقد ممکن نیست.ایا به گفته ی این زن میشه اعتنا کرد؟یه توضیحی بدین که چجوریه.جواب خیلی ضروریه متشکر
 • ساحل ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
  5 2
  ماندانا جون من هم دقیقا مثل شما به سرم امده.خدا لعنت کنه همچین زنایی رو.درکت میکنم.من که افسرده شدم
 • حمید ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
  4 1
  بله میتونین.ببینید معاملات یکسال قبل از طرح دعوی مهریه خودتون رو میتونید باطل کنید
 • نجمه ۰۳:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۱/۰۹
  9 1
  زن دوم یعنی هوس باز ی مرد بدون اینکه زن اول هیچ مشکلی داشته باشه خدا لعنت کنه مردهای هوس باز رو
 • نجمه ۰۳:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۱/۰۹
  6 1
  زن دوم یعنی هوس باز ی مرد بدون اینکه زن اول هیچ مشکلی داشته باشه خدا لعنت کنه مردهای هوس باز رو
 • حامد ۰۸:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۱
  9 7
  مردی که قدرت شهوتش بالاست باید بمیره یا بیراهه بره چرا حلال خدا را حرام میدونیم
 • ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۲
  2 3
  سلام خب آخرش مرد برای ازدواج مجدد به اجازه همسر نیاز داره ؟
 • ساحل ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
  4 0
  اره تا اجازه زن اول نباشه مرد نمیتونه زن دوم بگیره
 • الهه ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
  4 2
  من خودم مومنم و اسلامو قبول دارم ولی نمی تونم زن دومو قبول کنم و شدید مخالفم و شوهرمم نمی ذارم پاشو کج بذاره.تازه زنی هم که شهوتش بالاست ولی شوهرش سرده اونم داره تحمل می کنه دیگه .خواهشا هی نیاید بگید زن دوم زنا از دین خارج می شن...
 • مهسا ۰۹:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
  4 7
  بزار زن دوم بگیره . زیاد هم بد نیست باور کن.شوهر من هم 2تا زن دیگه گرفته اما همه با هم روابط مسالمت آمیز داریم.
 • مریم ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۱
  8 1
  با سلام. بیشتر افرادی که از زن دوم حرف میزنن خودشون از اینکه پدرشون بره سر مادرشون هوو بیاره بیزارند..تعجبم برای اینه که برای شکستن دل خانم ها چقدر بعضی افراد مصمم هستند...من خودم آینه ی همسرم هستم...قراره یک عمر زندگیمو پای مرد بریزم...این عدالت شماست؟ همین الانش تابع خواسته های شوهرم هستم..و با خواسته های نا بجاش کنار اومدم...خودتون با امامان و پیغمبر مقایسه میکنین ؟ کاش تو همه ی موارد خودتون رو مثل اون میدیدین...
 • اکرم ۰۱:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
  4 7
  من خودم زن دوم یه آقا هستم خیلی هم از زندگیم راضیم.
 • الهه ۰۱:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
  7 3
  بله زن دوم بودن که معلومه خوبه پوز زن اول رو زدی و اومدی هوو شدی منم بودم راضی بودم اگه کسی زن اول بود و زن دوم اومد راضی بود اون مهمه
 • سیما ۲۱:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
  8 3
  مدال بندازم گردنت؟!
 • ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
  0 0
  مطمئنی ترجمه ات درسته؟!
 • منصور ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
  4 0
  سلام.خسته نباشید . اگر شوهر داری دو همسر باشد و در حق یکی از همسران خود کوتاهی کند آیا میتواند از شوهرش شکایت کند لطفا راهنمایی کنید.باتشکر
 • رضا قاسمی ۱۹:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
  1 3
  برادر برو ازدواج کن مرد نباید اینقدر بدبخت باشه که اسیر یه زن بمونه
 • ۲۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
  4 0
  جالبه نظرو که میخونی میفهمی که نویسندش مرده یا زن!!!
 • ۱۷:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۲
  0 0
  تو اىن جامعه کوفتى ما تاآخر عمر باید بایکی زندگی کنی .شاید واقعا دوتا نخوان .باید تا ابد بسوزن.؟
 • ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
  0 0
  مطمئنی درس متوجه شدین؟ از کسی که از او حرف شنوی دارد بخواهید نصیحتش کند. ولی اگر به ظلمش ادامه داد به دادگاه (به صورت مستند) شکایت کنید.
 • ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
  0 0
  ز ... ز؟
 • ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
  1 0
  یعنی اکثر مردا معتادن؟
 • ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
  0 0
  شاید گناه؟
 • ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
  2 0
  قابل توجه اونایی که مهریه را بالا میگیرن
 • ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
  0 0
  اجازه دختر باکره دست پدرش و اجازه زن بعد از ازدواج دست شوهرش.
 • محسن ۱۴:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
  13 0
  من که عاشق زنمم یه تار موشو هم به صدتا جنیفرلوپزم نمیدم,
 • محسن ۱۴:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
  12 0
  من که عاشق زنمم یه تار موشو هم به صدتا جنیفرلوپزم نمیدم,
 • ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
  6 5
  دخالت مادر زنم باعث شده دنبال زن دوم باشم
 • ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
  1 0
  سلام
 • زخم خورده تقدیر ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
  6 2
  سلام. دوستان امیدوارم یکی پیام منو بخونه و راهماییم کنه واقعا خسته شدم از زندگی
 • آرش ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
  5 8
  باسلام.زن دوم دستگیره مهار و ادب کردن زن اول هستش.من خودم خانواده زن اولم تو زندگیم زیاد دخالت میکردن و زن دوم گرفتم و زن اولم شکایت کرده که بدون اجازه اش زن دوم اختیار کردم دادگاه200هزار تومان منو جریمه کرد.بعدش مهریه اشم اجرا گذاشته 6ماه 1سکه افتاده .در ادامه دوباره خودش اومده سرزندگیش.و هیچ مردی از سر هوس زن دوم نمیگیره
 • زهرا ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
  7 0
  اسلام برای موارد استثنی چه راه حلی ارائه کرده؟ وقتی خانم از نظر جنسی گرم و شوهرش سرده و نیاز خانم رو اصلا تامین نمیکنه.
 • خانومی ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
  7 0
  سلام.زندگی اونقدر کوتاهه که ارزش اینهمه چکنم چکنم هارو نداره.کلا هدف از ازدواج داشتن لحظات خوش با کمک همسر و داشتن وتربیت فرزندانه...بنطر شما وقتی بحث ازدواج مجدد ..چه مخفیانه ..چه علنی پیش میاد..اهدافی که گفتم بازم میشه تامینش کرد؟منظورم لحظات خوش ومحیطی ارام واسه تربیت فرزندانه؟
 • حمید ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
  2 0
  خیلیا هستند همون یکی رو هم نمیتونن بگیرن و سالها و حتی بعضیا هم تا اخر عمر مجرد میمونن فقط به خاطر شرایط سخته زندگی و نداشتن امکانات و پول و و شغله مناسب و ناتوانایی در براورده کردن خواسته های دختر و مخصوصا خانواده اش
 • حسین ۲۰:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
  5 3
  قرآن کتابیه که یک کلمه حتی یک حرف بیهوده در اون نیست. با این توصیفی که شما کردید یعنی نعوذ بالله حدود چند آیه رو خدا الکی توی قرآن آورده. از نظر شما اولش گفته تا ۴ تا زن میتونید بگیرید به شرطی که عدالت رو رعایت کنید. بعد گفته حالا عدالت رو که نمیتونید رعایت کنید پس ولش کنید همون یکی کافیه. خوب این یعنی لقمه رو دور گردن چرخوندن از همون اول خدا میگفت آقا هرکی اجازه داره فقط یک زن داشته باشه تموم شد و رفت. این عدالتی که خدا گفته منظورش عدالت مالیه نه عدالت عاطفی یعنی شما عدالت مالی رو رعایت کنید اما عدالت عاطفی رو نمیتونید رعایت کنید که اشکالی نداره. آدمی زاد بین بچه هاش هم نمیتونه عدالت عاطفی رو رعایت کنه در هر حال یکی رو ولو در حد ایپسلون بیشتر دوست داره. پس خداوند میفرماید شما نمیتونید عدالت عاطفی رو رعایت کنید اما به شرط رعایت عدالت مالی میتونید بیشتر از یک همسر اختیار کنید.
 • حسین ۲۰:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
  2 3
  چرندیات به هم نباف خانم محترم قرآن مال همه ی دورانهاست. شما که میفرمایید باید به قانون روز دنیا بسنده کرد. قانون خیلی از کشورهای پیشرفته داشتن روسپی خانه رو مجاز میدونه شما حاضرید توی کشور ما روسپی خونه باشه و مردها برند اونجا و هر غلطی دوست داشتن انجام بدن؟ قانون روز دنیاست دیگه نه؟ من خودم تک همسرم و علاقه ای هم به چند همسری ندارم ولی حکم خدا رو نباید بازیچه عرف و قوانین بشری کرد. اون ما رو آفریده و میدونه چی به نفع بشریته
 • محمد ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
  4 9
  ای مردههازن بگیرید2و3و4تاثواب دنیا وآخرت نصیبتان شود من الان 2تادارم وسومی میخوام بگیرم
 • سعید ۱۰:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
  1 1
  ای کاش تو این مورد شرع در نظر گرفته میشد نه قانون تا اینهمه شاهد فساد و بی بند و باری در جامعه نبودیم
 • Bahar ۰۴:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
  4 1
  كسي كه زن دوم ميشه معني عشق رو نميفهمه من هيچ وقت تحمل ندارم شوهرم به جز من كنار كسي ديگه بخوابه وقتي زن و مرد همه جوره همديگرو تأمين كنن همچين اتفاقي نميفته أوناييم كه قبول ميكنن زن دوم شن فقط به پول فكر ميكنن و بايد خيلي ناچار و بيچاره باشن خدا يكي زن يكي
 • امیر ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
  4 3
  با سلام به نظر ما شما ها اصلا شعیه نیسین و فرامسون هستن و در پی نابودی سلام هستن و دست در تحریف قران با تغییر و گذاشتن شرط در کلام خدا که هیچ گونه شرطی نداره دارین نگن بر شما ملعون ها که نام مولا علی و ائمه رو خراب کردن منافقین گور دل وگرنه در چندهمسری خداوند شرطی نگذاشته و شرط در کلام خدا گذاشتن یعنی دست کار در کار خدا بی خود نیست که ال سعود که شیطان اند نظر حتی شما رو به اسلام قبول ندارین کار خدا شرط دار میشود !
 • محمد رضا ۱۸:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
  1 6
  با سلام قانون یعنی کتاب خدا و هر چیزی بجز کتاب خدا باشد حرما و گناه کیبره است و شرط گذاشت در کلام خدا تحریف کتاب خدا وکلام خدا هستش واقعا اسلام دیگه نمیاند از اسلام نامی مانده بانک ها ربا خوار اجازه همسر برای زن دوم و....... اتش دوزخ در انتظار شماست!
 • ویدا ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
  4 0
  فقط میتونم بگم برات متاسفم
 • دختر اسمونی ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۲
  3 0
  سلام منم یه دوسالی هست که ازدواح کردم عاشق هم بودیم وهستیم جوری که یک لحظه همدیگه رو تنها نمیذاریم.
 • ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۲
  0 0
  خاک بر سرتون کنم که مطلبی رو که فرستادم چند روز پیش نگذاشتید روی سایت
 • نگین ۰۱:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
  2 0
  سلام اسلام گفته میتونید ۴زن دایم بگیرید و هرچی خواستین صیغه کنید اما گفته مهریه عندالمطالبه هستش و زن میتونه داخل خونه دست به سیاه وسفید نزنه وحتی بابته شیر دادن به فرزندش از مرد پول مطالبه کنه و مرد برا کار منزل بره کارگر بگیردر این صورت میشه زن دوم سوم و حتی بیشتر گرفت
 • سما ۰۲:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
  3 0
  اگه مرد وزن همه حوزه هوای همو داشته باشن و کاری نکنن که اون یکی دلش بشکنه تا آخر عمر کوچکترین نیاز رو نسبت به همسر دوم و طلاق احساس نمیکنند
 • مهري ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
  1 1
  همه جيز را بخشيدم فقط طلاق ميخوام ولي شوهر خاك برسر موافقت نمي كنه
 • کم شانس ۰۰:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۳
  0 0
  سلام من شوهرم میخواد زن دوم بگیره میگه چون خودت حقوق میگیری حق و حقوقی بهت تعلق نمیگیره تو این چند سال زندگی مشترک هم چیزی برام نخرید الانم میگه برام تکراری شدی میخوام زن بگیرم به نظر شما دادگاه بهش حق میده ؟؟؟
 • حیران ۰۷:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۳
  1 1
  سلام دوستان ایام شهادت اباعبدلله الحسین ع را تسلیت میگم با نظر دوستی که گفته بودن ازدواج مجدد حکم خوردن حیوان مرده رو داره و فقط در صورت اضطرار حلاله کاملا موافقم اسلام دین کامل خداییست که هیچ کلام و دستور عبث و بیهوده ای نداره اما وقتی دست بشر دوپا میفته اینی میشه که الان هست ..من 23 سال با عشق ناب و سه فرزند آشنا و عامل به تمام وظایف و گذشت بیش از اندازه و ...زندگی کردم همیشه مورد تحسین و حسادت بودم دبیرم و شوهرم بازاری سیکل با اینحال براش جون میدادم بار بارها خیانتش رو متوجه شدم و به روی خودم نیاوردم و بخشیدم حالا پشیمان و حیران با دیدن ماجراهایی و البته بی محبتی و سردی و بی توجهی به وظایف شوهریش مهریه م رو اجرا گذاشتم میگه مهریه =طلاقو منتظر پایان زندگیم هستم نمیدونم راه کار درست کدومه مطمئنم که ارزش محبت و گذشت نداره فقط میترسم بخاطر بچه ها بعدا پشیمون بشم لطفا کمکم کنید
 • ناشناس ۰۱:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
  4 3
  به نظر من مردها موجودات عجیبی هستن .من زنی زیبا وهنرمندم والبته جذاب از نظر شوهرم ۲تا پسر دارم وبعد از گذشت ۱۶ سال زندگی عاشقانه ۲ سال پیش متوجه شدم همسرم که مردی روشن فکر وتحصیل کرده از همه نظر مورد قبول اطرافیان است ۷ سال پیش با همکارش ازدواج کرده ویک دختر هم دارد .هر موقع که علت را میپرسم میگوید عاشقت بودم وهستم وهیچ مشکلی با تو نداشتم وتو تمام نیازهایم را براورده میکردی ومن هیچ کمبودی از طرف تو نداشتم بخصوص جنسی اما به اون خانم هم علاقمند شدم وازدواج کردم .حاضر به جدایی هیج کدام از ما هم نیست .اما من نمیتوتنم با این خیانت کنار بیایم هر چند که همین الان هم زندگی عاشقانه ای داریم ولی همیشه با وجود دوست داشتن زیاد همسرم ازش دلگیرم وغصه میخورم که با وجود رضایتش از من چرا این کار را کرد ؟؟به نظر من اون زن باید تقاص اشکهای مرا بدهد ومن همیشه از خدا خواستم جواب این کارش را بدهد چون زندگی مرا جهنم کرده ...
 • محمد ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
  9 6
  آقا اگر زن جوانی پس از گذشت دوسال از زندگی مشترکش شوهرشو به هر دلیلی از دست بده و مرد مجردی پیدا نشه اونو بگیره تکلیف اون جوان چیست..آیا در جامعه اسلامی این جوان همینطور بی شوهر بمونه یا اینکه بخاطر ارضای غریزه جنسی خدای ناکرده بره روسپیگری یا اینکه اگر مردی با تمکن مالی خواست ایشان را بعنوان زن دوم اختیار کنه خوبه...خانمها یا آقایان محترم شرع و دین و قانون را اینجا با حفظ احترام به آنها کاری نداشته باشید..بفرض اینکه این خانم خواهر خودتون هست با درنظر گرفتن وجدانتون پاسخ دهید.
 • مطلقه ۱۸:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
  13 4
  چرا اقایوووون یه دفعه ایی به فکر حمایت از ما ها افتادند ؟؟؟شما نمی خواد نگران به فساد کشیده شدن ما باشید.مردی که زن اولو ول کرده و من بخواد بچسبه چند روز دیگه منم ول می کنه می ره سراغ سومی و چهارمی .زن اگه زرنگ و خوشگل باشه مرد پیدا می کنه لنگش خوده من لازم نیست از ظرفی که یه نفر دیگه ازش می خوره و دهنیه غذا بخوره!!فردا پس فردا دختر دار بشم دامادم بره سره دخترم هوو بیاره چه خاکی به سر کنم ؟؟دنیا گرد گردونه خدا حق خودشو می بخشه ولی حقو ناس ونه .شما هم خیلی به فکر فساد و...چرا سراغ دخترهای زیبا و جوان می رید ؟؟؟از الگوی پیامبر پیروی کنید و سرپرستی زنانی حداقل 10 20 سال بزرگترو و با چند بچه به عهده بگیرید من بلاخره شوهر پیدا می کنم فکر اونا باشید
 • شهرزاد ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
  3 3
  همه مون خوب میدونیم که پیامبر و امام علی بعد از عوت همسران عزیزشان زن گرفتند.در چه شرایطی؟زمان جنگ که خیلی از زنان بیوه شده بودند...الان چی؟نیت مردان از ازدواج دوم چی هست...اعمال بسته به نیت هست...به نطر من جز نیاز های فیزیکی مردای امروز زن دوم نمیگیرن...اصلا یه سوال آقایون دوست دارین همسر خواهرتون یا نه پدرتون زن دوم بگیره؟چی فک میکنین؟ هدف از ازدواج تامین آرامشه که مردها بازن دوم این آرامشو برای زن و بچع نابود میکنن چون تو قرآن اومده حقشو داره....زن هم خیلی حق داره که اگه استفاده کنه زندگی جهنم میشه
 • علی ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
  4 1
  من نظراتتون را خوندم فارغ از هیچ طرفداری بگم اولا زن و مرد نداریم حالا یکی چون شوهرش بد بود باید بگیم همه بد هستند و همینطور بالعکس , یک چیزی را میگم برای داشتن زن دوم یکسری شرایط میخواد وگرنه همینطوری نمیشه رفت زن دوم گرفت من یکیشو میگم خودتون بقیشو از اهلش بپرسید مردی که بیش از چند ماه یا چند سال دور از همسرش بود میتونه زن دوم اون هم بصورت موقت بگیره تا زمانی که برگرده , پس اینطور نیست هر وقت دلم بخواد بگیرم ؛ من خودم همسرم ازم بزرگتره ولی نیازمو تا الان برطرف کرده و نیاز به کس دیگه ای ندارم و مطمئنم نخواهم داشت خیلی خوبه که ادم نفسشو کنترل کنه ؛ اگر نگاه کنید حضرت علی تا زمانی که خانم حضرت فاطمه بودند عاشقانه زندگی میکردند و همسر دیگه ای نداشتند ما که از حضرت علی تو عدالت بالاتر نداشتیم . نتیجه کلی اینه که هر مردی بد بود همه مردها را جمع نبندیم همینطور زن . از خدا بخواهیم که همه انسانها را هدایت کنه و از هوای نفس و شیطان محفوظ کنه به امیدی که هیچ فسادی رو زمین نباشه
 • یه خانم ۱۰:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
  16 5
  مطمعن مطمعن مطمعنم همه ی اینایی که نوشتن شوهرمن چندتازن داره ومشکلی ندارم یااگه زن بگیره مشکلی ندارم وعیب نداره وایناهمه مرن..مطمعععععنم..مردن وبه اسم خانم میان اینارومیگن وگرنه هیچ زنی دلش نمیخوادشوهرشوباکسی شریک بشه..مگه شمااقایون خوشتون میاد؟؟؟والا...اه
 • ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
  2 5
  من شوهرم بچه دار نشد زن دومم ولی از زن اول میترسه چکار کنم بیشتر تفریحش بااونه فقط بخاطر بچه ها یکمی بهم محبت میکنه از نظر مالی خوبیم از زنش میترسه بعضی موقع دلم میخواد سر بذارم برم راهنماییم کنید هیجده سال تحمل کردم جوانیمو بخاطر دوتا بچه ها از دست دادم
 • مهتاب ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
  16 9
  چرا اینقدر بی احترامی میکنین به زن دوم شاید اگه خودتون راه روش زندگی درست رو بلد بودین هیچوقت مردتون دنبال زن دیگه ایی نمی رفت من الانم 20سالمه چهار سال هم هست که با یه آقای 34ساله ازدواج کردم و نمیتونم بدون اون زندگی کنم با این که میدونم به زندگی زن اول بیشتر میرسه اما میگم حقشه و دیوانوار عاشق شوهرمم ضمنا من اول وقتی فهمیدم زن داره خواستم از زندگیش برم بیرون ولی نتونستم و نزاشت یه چیزی به اسم عشق وجود داره که نمیزاره منطق داشته باشی
 • علی ۰۱:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
  9 3
  بعضی مردها خیلی نامردهستند که زنش ظلمی میکنند
 • مریم جون ۱۷:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۴
  12 5
  ازمردان دو زنه متنفرم
 • میلاد ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱
  1 4
  با این شرایط زندگی سخت کدوم مردی حاضره زن دوم بگیره به هر حال ایقد زن اولش اذیتش میکنه یا زن حاضر ب زندگی نیس ک مرد ازدواج دوم میکنه.
 • ۲۱:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۲
  18 5
  اینایی که به اسم خانوما میان میگن زن دوم خوبه همشون مرد هستن
 • منوچهر ۱۸:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
  16 1
  ازدواج یک قرارداد است سعی کنید بااین قراردادراهای فسخ انرا نبندید اینرا برای کسانیکه درحا ازدواج هستند مینویسم احتمال هرنوع تغییررادرزندگی بدهید

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس