حضور "همام سعيد"، نماينده اخوان المسلمين در نشست سازمان بين المللي جماعت اخوان المسلمین" در "لاهور" پاكستان موجب شد تا كارشناسان پیش بینی کنند که به احتمال بسیار وي رهبر آتي اخوان المسلمين باشد.

گروه بین‌الملل مشرق - حضور "همام سعيد"، نماينده اخوان المسلمين در نشست سازمان بين المللي جماعت اخوان المسلمین" در "لاهور" پاكستان موجب شد تا كارشناسان پیش بینی کنند که به احتمال بسیار وي رهبر آتي اخوان المسلمين باشد.

منابع موثق در این خصوص تاکید می کنند که سازمان بين المللي جماعت اخوان المسلمين در حال تعديل و اصلاح لايحه مربوط به اين سازمان است تا رهبری براي اين جمعيت از خارج از مصر برگزيند و این بحث و جدل بسیاری ميان اعضا و رهبران این جماعت برسر ميزان تاثير این اقدام بر آينده تامین هزینه های مالي اين گروه در مصر و نحوه اداره اموال آن و كاهش نقش اخوان المسلمين مصر در سازمان بين المللي در نتيجه بازداشت تعداد زيادي از رهبران آن در مصر ایجاد کرده است.    

"كمال الهلباوي"، سخنگوي سابق سازمان بين المللي جماعت اخوان المسلمين در اروپا تاكيد كرد كه انتخاب رهبری براي اخوان المسلمين از خارج از مصر، تاثيري بر سازمان بين المللي این جماعت ندارد، چون هيچ ضرورتي ندارد كه رهبر اين جماعت مصري باشد و این دبیرکل چه مصري باشد و نباشد، رهبر اين جمعيت خواهد بود.

الهلباوي در ادامه افزود: حتی اگر كه رهبر جماعت اخوان المسلمین از خارج مصر انتخاب شود، تاثيري بر تامين مالي جماعت در مصر ندارد، چراكه سازمان به طور كلي بر اساس ايده تامين مالي خود از سوي مشاركت‌هاي همه اعضاي جماعت و اختصاص این اموال به مناطقی كه بيشترين نياز به آن را دارد، بنا و در بسیاری از موارد مشاهده شده كه این اموال غیر از مصر به شاخه جماعت در فلسطين اشغالی يا سومالي اختصاص یافته است. 
 
از سوي ديگر، "سامح عيد"، پژوهشگر اسلام سياسي و یکی از رهبران جدا شده اخوان المسلمين براین باور است که انتخاب رهبری برای اخوان المسلمين از خارج از مصر فعالیت هاي اين جماعت داخل مصر را حداقل براي دو دهه زماني محدود خواهد کرد و حتي ممكن است سازمان بين المللي نتواند خود را بار دیگر در داخل مصر از نو بنا کند.   
همام سعيد

عيد در ادامه  گفت: سازمان بين المللي جماعت اخوان المسلمين مجبور است، رهبری براي جمعيت از خارج از مصر انتخاب كند، چراكه به محض اعلام انتخاب رهبری از داخل مصر، امر با بازداشت وي از سوي دولت مصر همراه خواهد بود.  

وي توضيح داد كه با فشارهاي جماعت اخوان المسلمين لايحه سازمان در سال 2009 و پس از اعتراض هاي زيادي كه به متن اين لايحه در رابطه با بندي كه شرط مي كرد، رهبر اين سازمان بايد از كشور تاسيس كننده اين جماعت یعنی مصر باشد، تعديل و بند مورد نظر حذف شد. 

عید خاطر نشان كرد: حضور نماينده اردني جماعت اخوان المسلمين در نشست سازمان در لاهور پاكستان به عنوان نماينده جماعت از هر دو کشور اردن و مصر، پیش بینی كارشناسان مبني بر اينكه رهبر آتي اخوان جماعت المسلمين این فرد باشد، را افزايش داده است.
 
وي گفت انتخاب رهبر اين جماعت از خارج از مصر مانع از تخصيص بخش بزرگي ازبودجه اين سازمان به دفتر ارشاد در مصر خواهد شد كه 80 درصد از حق عضويت اعضا در داخل و خارج از مصر را پیشتر به خود اختصاص می داد،‌ اين درحالي است كه باید توجه داشت، حق عضويت اعضا در خارج از مصر نیز افزايش يافته است.   

عید افزود: مسئولان شعب و دفاتر استان های جماعت در مصر به جمع آوری مبلغ مذكور در داخل مصر نیز پرداخته اند، به این بهانه که این كمك هاي مالي به خانواده شهدا و بازداشت شدگان و پرداخت حق الزحمه وكيل هاي آنان دفاع از آنان را برعهده دارند، ادامه مي دهند.

وي همچنين از وجود احتمال اختلاس یا دستبرد بسيار در این اموال جمع آوري شده به اين بهانه ها و دستاویزها و همچنين صرف بخشي از این اموال در راستاي اين هدف ها خبر داد.عید توضيح داد كه لايحه مالي جماعت اخوان المسلمين به طوركلي هميشه بسیار سری و محرمانه بوده و جز سه نفر از رهبران این جماعت یعنی، "خيرت شاطر"، "محمد بديع"،‌ رهبر در بند جماعت و "محمود عزت" كسي از جزئيات آن مطلع و آگاه نیست.

از سوي ديگر، "ثروت الخرباوي"، رهبر جدا شده جماعت اخوان المسلمين در سخناني گفت كه حمايت اخوانی های مصر از سازمان بين المللي اخوان المسلمين ادامه خواهد داشت و دفتر ارشاد از خارج از مصر به طور موقت اداره خواهد شد، چراكه مصر با وجود سرنگوني اخير اخوان در آن، پايگاه اصلي جماعت اخوان المسلمين است.

وي تاكيد كرد كه اخوان المسلمين داراي روش هاي خاص خود بوده كه براساس آن اموالي را به طور مخفيانه به دست مي آورند.

الخرباوي صحت خبرهاي مربوط به تعديل لايحه سال 2009 جماعت اخوان المسلمين در رابطه با تعيين رهبری غير مصري براي جماعت اخوان المسلمين را رد و تاكيد كرد که اين اطلاعات بدون هيچ قصدي در اختيار روزنامه ها و رسانه ها قرار گرفته، مگر اينكه منابع اخواني كه اين اطلاعات را منتشر كرده اند، بخواهند كه نگاه ها و تمرکزها را از پيروان خود در مصر دور كنند واينگونه نشان دهند كه فعاليت هاي اخوان در مصر پايان يافته و از سوي ديگر به تنظيم مجدد صفوف خود در مصر به صورت مخفيانه بپردازند.   


انتقاد شدید "همام سعید" از حضور نظامیان آمریکا در اردن

الخرباوي در رابطه با راه هاي هزینه کرد منابع مالي جماعت پس از سرنگوني اخوان المسلمين در مصر، گفت: اين سرمايه ها در راه تبلیغات سياسي و انتخاباتی و براي حمايت از برخي از كانديداهاي رياست جمهوري كه وابسته به جماعت نباشند و همچنين کسب آرای بیشتر برای نامزد مورد نظر جماعت به ویژه در انتخابات مجلس نمایندگان از طريق حمایت از کاندیداهای دو حزب " الوسط" و "مصر قوي" به رياست "عبد المنعم ابو الفتوح هزینه خواهد شد.   

اما "احمد بان"، پژوهشگر جنبش هاي اسلامي در اين زمينه می گوید: براساس لايحه سازمان بين المللي جماعت اخوان المسلمين، رهبر جماعت از طريق دفتر ارشاد يا شوراي عمومي جماعت اخوان المسلمين انتخاب مي شود.  
 
بان افزود:" سخن درباره انتخاب رهبر سازمان بین المللی جماعت اخوان المسلمين خارج از مصر، تنها خبرهاي مطبوعاتی بوده كه صحت آن هنوز ثابت نشده است.

وي گفت: انتخاب رهبر جماعت از كشوري ديگر غیر از مصر، دو معنا دارد، اول ضعف اخوان المسلمين در داخل مصر و دوم ضعف آنان در سطح جهاني، چراكه انتقال رهبري سازمان به مكاني ديگر غير از مصر و تبديل آن از مكان مركزي و مهم به مكاني حاشيه اي، به طوركلي بر قدرت اين سازمان تاثير خواهد گذاشت.   

وي گفت:" هدف سازمان بين المللي كه از 88 كشور در سطح جهان تشكيل شده، شكل گيري يك قدرت مركزي خلافت اسلامي است كه راس آن در مصر قرار دارد و اين جماعت درحال حاضر دچار اين مشكل شده است كه به دليل بازداشت تعداد زيادي از رهبران خود رهبری ندارد و اين امر سازمان بين المللي را به انتخاب رهبری خارج از مصر براي نجات اين طرح اسلامي، وادار كرده است.  

بان ادامه داد: نیازهای مالي جماعت اخوان المسلمین در هر کشوری از سوي خود جماعت در آن و از طريق دريافت حق اشتراك هاي اعضا تامین می شود.

از سوی دیگر "اسلام الكتاتني"، یکی دیگر از رهبران جدا شده از جماعت اخوان المسلمين گفت: تامين مالي سازمان بين المللي جماعت اخوان المسلمين داخل مصر بر تغيير رهبری تاثير ندارد و وظيفه كشور بنيانگذار جماعت اخوان المسلمين نيست.وي همچنين بر ادامه حمايت هاي مالي از اين جماعت در مصر به دليل اينكه پايگاه مردمي اخوان المسلمين است، تاكيد كرد. 

الكتاتني در ادامه افزود: احتمال زيادی وجود دارد كه جماعت اخوان المسلمين در مصر از طريق حزب "مصر قوي" به رهبري عبد المنعم ابو الفتوح، دوباره خود را در عرصه سیاسی مصر مطرح کند و سازمان بين المللي جماعت اخوان المسلمين در این برهه زمانی این حزب را به عنوان جايگزيني استراتژيك براي جماعت اخوان المسلمين پس از سرنگوني آن در مصر معرفی کند و از اعضاي جماعت اخوان المسلمين بخواهد، در صورت منحل شدن حزب "آزادي و عدالت" به اين حزب ملحق شوند.

وی گفت: نامزدهای حزب "مصر قوي" براي شركت در انتخابات آینده پارلمانی و ریاست جمهوری مصر به اموالی بسیاری نياز پیدا خواهند کرد كه سازمان بين المللي آن را تامين خواهد كرد.

الكتاتني در ادامه به توانمندی اخوان المسلمين در اداره سازمان بین المللی جماعت با وجود شكستشان در اداره حكومت مصر اشاره كرد و گفت: آنان قادر هستند، بار دیگر صفوف خود را سامان دهند و حيات سياسي خود را از نو اما این بار از طريق "عب المنعم ابو الفتوح"، از رهبران سابق خود از سر گیرند.

وي گفت: حتي در صورت انتخاب رهبری موقت خارج از مصر برای جماعت بدون شك اين مدت كوتاه خواهد بود و پس از مدتي كوتاه رهبری جماعت اخوان المسلمين بار دیگر به مصر باز خواهد گشت.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 8
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 0
 • ۰۰:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
  0 0
  خداییش الان همه دارن به اخوانی ها ظلم میکنن تظاهراتشون با این همه کشتار بازم مسالمت امیزه اعضاشونو زندانی میکنن
 • ۰۷:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
  0 0
  مگه نیروی انتظامی مصر اخوان رو امحا نکرد!؟1
 • عباس ۱۰:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
  0 0
  مطماً هستید این اکبر عبدی خودمون نیست؟!!!
 • ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
  0 0
  بر وهابیت لعنت
 • حمید ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
  0 0
  بلانسبت چقدر شبیه اکبر عبدی خودمونه!
 • محسن ۱۸:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
  0 0
  اینکه اکبر عبدی خودمونه !!
 • ۲۱:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۸
  0 0
  اینها احوان الشیطان هستند تا اخوان مسلمین .مرسی مگه از اینها نبود نامه نوشت به نخست وسزیر اسرائیل اون رو دوست خودش خطاب کرد .با اینکارهاشون باید اسم اونها و چی گذاشت
 • ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۰
  0 0
  اصلا هم به اکبر عبدی شباهتی نداره.نمره عینکتونو عوض کنید یا حداقل آب هویچ بیشتری نوش جان کنید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس