ملکه شدن فرح پهلوی، موقعیت استثنایی را برای فامیل دیبا بوجود آورد و آنان در سلسله مراتب اداری جایگاه های مهمی را بدست آوردند، افراد ذیل تعدادی از این هزار فامیل دیبا می باشند.

ویژه نامه دهه فجر مشرق - ملکه شدن فرح پهلوی، موقعیت استثنایی را برای فامیل دیبا بوجود آورد و آنان در سلسله مراتب اداری جایگاه های مهمی را بدست آوردند، افراد ذیل تعدادی از این هزار فامیل دیبا می باشند.

1- محمد علی قطبی               دایی فرح             مسئول پیمانهای سازمان برنامه
2- عبدالرضا قطبی                  پسر دایی فرح       مدیر عامل رادیو و تلویزیون
3-فرید دیبا                           مادر فرح              عضو هیئت مدیره جمعیت شیر و خورشید و چند سازمان دیگر
4-لوئیز قطبی                          زن دایی فرح       ندیمه مخصوص فرح
5- عادله دیبا                          اقوام فرح           ندیمه مخصوص فرح
6-دکتر اسفندیار دیبا                 عموی فرح         رایزن اقتصادی ایران در پاریس
7- دکتر یحیی طباطبائی دیبا       از اقوام فرح        مدیر عامل جمعیت ملی مبارزه با سرطان
8- کامران دیبا                         عموزاده فرح       رئیس موزه معاصر ایران
9-مرتضی دیبا                         از اقوام فرح        مستشار دیوان عالی کشور
10-ناصر دیبا                           از اقوام فرح        آجودان شاه، مشاوز حقوق و مدیر کل دربار
11-رضی دیبا                          از اقوام فرح        معاون وزارت دربار
12-احمد دیبا                          از اقوام فرح        نماینده ایران در سازمان بهداشت جهانی
13-حسن دیبا                         از اقوام فرح        دادیار دیوانعالی کشور
14-عزت طباطبایی                   از اقوام فرح        رئیس سازمان ترویج و توسعه وزارت تعاون
15- ناز دیبا                            از اقوام فرح        عضو هیئت مدیره و مدیر عامل موزه فرش
16- ناصر صدری                       از اقوام فرح        استاندار و آجودان شاه
17- مجید طباطبایی                 عموزاده فرح        عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت
18- سعدی دیبا                      عموی فرح          مدیر عامل سازمان آب و برق و بازرس وزارتی
19- داراب دیبا                        از اقوام فرح        عضو هیئت مدیره موزه آبگینه و سفالینه های ایران
20-امیر معزالدین دیبا                از اقوام فرح        رئیس بیمارستان نتردام دوفایتما

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha