آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با ارسال نامه ای به موارد مندرج در نامه اخیر رییس جمهور پاسخ داد.

به گزارش مشرق به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با ارسال نامه ای به موارد مندرج در نامه اخیر رییس جمهور پاسخ داد.

متن کامل پاسخ رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:


دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

بعد از سلام، نامه مورخه 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانه‌ها ، دریافت نمودم . بسیار متأسّفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری دائر برضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم ، شاهد چنین مکاتبات رسانه ای هستیم. از باب انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانون گریزی ها ناچار از توضیحات زیر می باشم و همانطور که در نامه محرمانه گفته ام: این سطور را می نگارم تا در ذاکره تاریخ بماند.

1 - مدّت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی و غیر قانونی و نسبت‌های خلاف واقع شما به قوه قضائیه و مسئولان آن، سکوت اختیار کرده‌ام . مبنای این سکوت رعایت مصالح نظام و تبعیّت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست . لذا پاسخ نامه اوّل را به صورت « خیلی محرمانه» ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم . متأسفانه شما به بهانه « حقوق اساسی ملت » نامه دومتان را نیز رسانه‌ای کرده‌اید، که علاوه بر سخنان نادرست ، نسبت‌های ناروا و خلاف واقع بسیاری در آن مطرح کرده اید. سکوت بر این نسبت‌های خلاف واقع ممکن است پاره‌ای اذهان را ره زند که شاید واقع امر همین است که می‌گویید.


2 - مبنای باطلی که تقریباً اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقّه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده‌اید بلکه متعمدانه علی رغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان برآن پای می‌فشرید و برای دیگران خط کشی‌های نادرستی ترسیم می نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود می‌نمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید !!


3 - گفته‌اید « براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است » . و قاعدتاً معتقدید معنای آن اجراء قانون اساسی در همة حیطه ها است .


آیا واقعاً با خود نیندیشیده‌اید که اگر این فهم از قانون اساسی درست باشد، پس معنای تفکیک قوا و استقلال آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بر آن تنصیص شده است، چه خواهد بود.


برای تنویر خاطر حضرتعالی نصّ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را می‌آورم:


« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوة مقنّنه ، قوة مجریه و قوة قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند. »

 
اگر بنا به فهم شما از اصل 113 ، رئیس جمهور مجری قانونی اساسی است و معنایش هم این است که همة نهادها و دستگاه‌ها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا می‌گردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست ؟


علاوه بر نکته فوق ، نگاهی به صدر اصل یکصدو پنجاه و ششم بیندازید: « قوة قضاییه ، قوه‌ای است مستقل که ...» اگر بنا باشد «مجری» قانون اساسی در قوة قضاییه هم رئیس جمهور باشد ، این استقلال چه معنایی دارد؟!
 

4 - در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است :


« به منظور انجام مسئولیّت های قوة قضاییه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدّت پنج سال به عنوان رئیس قوّة قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوّة قضاییه است .»

نصّ این اصل که اجرای مسئولیت‌های قوة قضاییه را به عهده رئیس قوة قضاییه گذاشته است جایی برای «مجری» دیگری باقی نمی‌گذارد.


5 - اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد ، معتقدیم که تفسیر مسئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید ، خطا است.  با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم ؟! صورت مسأله روشن است : رئیس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسی دارند: بنده حیطة « مسئولیت اجرا» را منحصر در قوه مجریه می‌دانم ( به قرینه همة آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاهها ( حسب ظاهر نامة ارسالی و پاره‌ای سخنان جسته و گریخته دیگر ) ، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات ، به چه دلیل باید به نظریّه ای که آن را صددرصد خطا می‌دانم تمکین کنم و برای شما در امور اجرایی قوة قضاییه و یا نظارت بر آن حقی و شأنی قائل باشم؟!

6 - اگر به هر دلیل بین رؤسای قوا و مسئولین در فهم قانون اساسی اختلافی روی داد ، به صراحت قانون اساسی ، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی که فصل الخطاب در این امور خواهد بود ، شورای محترم نگهبان است .

شورای محترم نگهبان در رأی تفسیری موّرخ 12/4/91 خود به روشنی آورده است که رئیس جمهور بر اساس اصل 113، حق نظارت بر اجرای قانون اساسی ندارد . اکنون بفرمایید چرا و به چه مجوّزی به خود حق می‌دهید در مقابل رأی تفسیری شورای نگهبان  تمکین ننمایید .

براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی: « تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»
 
7 - شما حتماً به نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان واقفید . تعجب در این است که چرا در مقابل قانون اساسی ایستاده‌اید و با فرافکنی علیه قوای دیگر از پذیرش آن شانه خالی می‌کنید. برای تذکّر مجدد به حضرتعالی و برای اطلاع عموم مردم شریف‌مان متن تفسیر شورای محترم نگهبان را در اینجا می‌آورم:


نظر شورای نگهبان
 
« عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391 ، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل 113 قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

2- مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد. »

این تفسیر علاوه بر اینکه صراحتاً نظارت رئیس جمهور را به حسب اصل 113، نفی می‌کند ، مسئولیت وی را نیز در حیطه وظایف مذکور در قانون اساسی برای دیگر قوا و دستگاه‌ها و نهادها منتفی می‌داند .

8 - جناب رئیس جمهور . آیا واقعاً دغدغة شما ، صیانت از حقوق اساسی مردم است ؟ در این صورت باید به قانون اساسی که سند حقوق اساسی مردم است احترام بگذارید و در موارد اختلاف، به داوری که خود قانون اساسی تعیین کرده، تمکین کنید نه اینکه همواره فراتر از اختیارات مذکور در قانون اساسی، و با تفسیری شخصی، نسبت به سایر قوا مدعی شوید و بی‌جهت و بدون دلیل، موجب تنش در جامعه گردید، و خوراک تبلیغاتی برای معاندین و دشمنان انقلاب فراهم آوردید.

9-‌ در بند سوم نامه در پاسخ این جمله بنده که نباید قبل از استیذان از قوه قضاییه ، نسبت به سرکشی به زندان‌ها برنامه ریزی می‌کردید، آورده‌اید « باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی، لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است .»

البته و صد البته کبرای این سخن درست است و کسی را در آن تردیدی نیست . تمام سخن در تطبیق ‌نادرست شما است . در اصول قانون اساسی ننوشته‌اند که آقای رئیس جمهور هرگاه اراده کرد می‌تواند به زندان‌ها برود و با هر زندانی صحبت کند و در هر دادگاهی ولو غیرعلنی حضور پیدا کند.

سخن ما با شما این است: مسئولیت اجرای رئیس جمهور محدود و منحصر به قوه مجریه است و البته همچون سایر سران قوا پاره‌ای وظایف خاص دیگر هم دارد که درحدّ قانون اساسی معتبر است همچون ریاست شورای عالی امنیت ملّی ، ریاست شورای انقلاب فرهنگی و غیر آن . در هر حال به حسب نصّ قانون اساسی برای انجام مسئولیت‌های قوة قضائیه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی ، رئیس قوّة قضاییه از ناحیة رهبری تعیین می‌شوند و عالی‌ترین مقام قوة قضاییه است . طبق قانون ، دادگاهها و سازمانهای تابعه بخشی از قوه قضاییه‌اند با این حساب چگونه می‌فرمایید که سرکشی به زندان‌ها نیاز به هماهنگی و موافقت قوة قضاییه ندارد.
 
10 - آورده‌اید:

« چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید . اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه قضاییه حاکم باشد آیا نمی‌شود تّصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوة قضاییه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می‌شود.»
 
البته این نسبت خلافی است که داده اید ، بنده هیچگاه نگفته‌ام که اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانم، بلکه بر عکس مصلحت اندیشی بنده ، دقیقاًدر راستای تحفظ بر اجرای دقیق قانون اساسی و ممانعت از دخالت‌های بیجا و خارج از حدود قانونی بوده است ، و اگر آن زمان کسی در این تردید داشت ، اکنون با رفتارهای نامتعارف و نامه پراکنی‌های علنی ، دیگر در این نکته کسی تردید نمی‌کند.

11 - عجیب تر از این نسبت ، مطلب خلاف دیگری است که به اینجانب نسبت داده‌اید ، گفته‌اید: « متأسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده‌اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکّر دادم. امّا متأسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوة قضاییه دربارة مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام می‌گیرد»

بنده در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که این نسبت ، خلاف واقع و کذب است . و به خاطر هم نمی‌آورم که حضرتعالی حضوری در این باره اشاره ای کرده باشید . ولی در هر حال اینجانب در هیچ موضعی و در هیچ زمانی نگفته‌ام که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل 168 قانون اساسی است ، را قبول ندارم . اگر کمترین شاهدی دارید اقامه کنید.

12 - آنچه بنده در طی برخی جلسات گفته‌ام و مضبوط هم هست  و کاملاً هم از آن دفاع می‌کنم این است که فرق است بین « مشروط بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری » که نصّ قانون اساسی است و اینجانب صددر صد آن راقبول دارم و بین « الزام قاضی به تبعیّت از رأی هیئت منصفه ولو اینکه آن را خلاف بداند ». این دوّمی مطلبی است که آن را قبول ندارم و آشکارا هم می‌گویم و موضع شخصی بنده هم نیست، موضع اکثریت یا همه فقهای محترم شورای نگهبان است که نظر آنان طریق احراز خلاف شرع بودن قوانین و مقررات و حتی اطلاقات و عمومات قانون اساسی است. و در قانون اساسی نه فقط مطلبی علیه آن نیامده ، بلکه ذیل آن به توضیحی که خواهد آمد ، مؤید ادعاست. متأسفانه عدم تفکیک دو مطلب فوق که ظاهراً تا حدی دقت می‌طلبیده است، منجر به نسبت دادن چنین مطلب خلاف واقعی به اینجانب شده است.

بنده الزام قاضی به رأی دادن بر خلاف نظر خویش را جایز نمی‌دانم و بعید هم می‌دانم فقیهی این امر را جایز بشمارد.


13 – نکته قابل توجه این است که در ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است: «نحوة انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

فقهاء محترم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به طرح هیئت منصفه که در مجلس ششم مطرح شده بود، مکرراً بصورت رسمی نظر خویش را دائر بر جایز نبودن الزام قاضی به رأی بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام نموده‌ا‌ند.

14 - در بند چهارم نامه، با اشاره به اینکه گفته‌ام «در شرایط کنونی که موضوع اصلی، رسیدگی به معیشت مردم، سامان دادن به اقتصاد کشور و کنترل بازار است، رفتن به زندان اوین که یکی از منتسبین نزدیک شما در حال تحمل کیفر در آن زندان می‌باشد، و پس از گذشت هفت سال از دورة ریاست جمهوری شما، شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت و به هیچ وجه به مصلحت نمی‌باشد » پرسشهایی مطرح کرده‌اید که برخی از آنها اصلاً محصّلی ندارد مثل اینکه گفته اید « آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمایید؟»

در اینجا معلوم نیست مقصود چه حکمی است با چه محتوایی، مقصود حکم قضایی و انشاء رأی است یا غیر قضایی و صرفاً تصدیق امری، و اگر حکم قضایی مقصود است حکم قضایی مربوط به چه چیزی. با اینهمه ابهامات، سؤال شما محصّلی ندارد. در عبارتی که نقل کرده‌اید بنده حکم قضایی صادر نکرده‌ام، بلکه چند مطلب گفته‌ام که در آنها نوعی «تصدیق» به معنای منطقی وجود دارد. اگر از من بپرسید آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود تصدیق‌هایی در باب مصلحت بودن یا نبودن یا شائبه سیاسی داشتن و نداشتن ، داشته‌ باشید، پاسخ حتماً مثبت است.

حتماً می‌توانم تصدیق‌هایی از این قبیل داشته باشم اعم از اینکه شما آنها را بپذیرید یا نپذیرید. واضح است که بر اساس تشخیص سیاسی خود و از باب نصح مؤمنین می‌توانم بگویم جناب رئیس جمهور این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان می‌شود و به صلاح نیست. مسأله بسیار سهل است، نمی‌‌دانم چرا در آن مانده‌اید؟!

15 - در قسمت دیگری پرسیده‌اید: « به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی، جنابعالی می‌‌توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.» پاسخ آن است که پرسش شما نادرست است: بنده نه تفسیر سیاسی کرده‌‌ام ونه مانع از اجرای قانون اساسی شده‌ام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در کار قوة قضائیه است که آن را نه فقط از اختیارات خود می‌دانم، بلکه صد در صد وظیفه می‌‌دانم. وظیفه می‌‌دانم که نگذارم فتح بابی در دخالت ناصواب قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه قضائیه صورت گیرد و آنچه راجع به شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم گفته‌ام، «خبری است از انعکاس عمل شما در اذهان عمومی». می‌‌توانید این گزارة‌ واقعی را بپذیرید یا نپذیرید ولی بهرحال این یک تفسیر سیاسی نیست.

16 - در ادامه گفته‌اید: « خامساً به راحتی به اینجانب اتهام « حمایت از مجرم» زده‌اید ... چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. ... در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می‌توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود»

این جملات بسیار تعجب آور است. شما بعنوان رئیس جمهور کشور ، مجموعه دستگاه قضایی را زیر سؤال برده‌اید آن هم بر اساسی واهی. در حالیکه بقول خودتان سوگند یاد کرده‌اید که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشید. آیا سزاست دستگاه قضایی کشور که رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس ویرانی ، مورد هجمه قرار گیرد و بهانه بدست دشمنان و ضد انقلاب داده شود . قاعدتاً اخبار رسانه‌های خارجی این روزها به عرض عالی می‌رسد.

من از قرائت‌ها و تفسیرهای شما انگشت به دهان می‌مانم. از کجای نامه اینجانب برآمده است که شما را «متهم به حمایت از مجرم» کرده‌ام. گفته‌ام کار شما در این ظرف زمانی خاص «شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت» معنای عرفی شائبه این است که در اذهان شک و شبهه ایجاد می‌کند. بنده خود قضاوت نکرده‌ام که شما جانبدار مجرم هستید یا نیستید، بلکه خبری داده‌ام از یک واقعیت ، خبر از یک انعکاس عمومی و این ربطی به متهم ساختن حضرتعالی آنهم از ناحیه اینجانب ندارد.
 
در همان نامه که مورد استناد شماست، در عبارت دیگر به صراحت به «اذهان برخی» تأکید کرده‌ام و گفته‌ام « ... حتماً شائبه سیاسی بودن این گونه اعمال را در اذهان برخی تقویت خواهد کرد»

واقعاً معنای « تقویت شائبه سیاسی بودن در اذهان برخی » یعنی من شما را متهم می‌کنم!! این چه قرائتی است؟

شما براساس این فهم ناصواب مجموعه قوّة قضاییه را که به نصّ قانون اساسی مرجع تظلّمات و رسیدگی عادلانه به منازعات است را زیر سؤال برده‌اید : از این کار چه کسانی سود می‌برند؟ این همان صیانت از قانون اساسی است که بدان سوگند یاد کرده اید ؟

17 - در امر هفتم به مشکلات مزمن اقتصادی کشور اشاره کرده‌اید و به وظایف اصلی قوة قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری‌ها و.... .

قوة قضاییه مفتخر است که به خصوص در این چند سال اخیر مبارزة بی‌امانی را با مفاسد اقتصادی پی‌ ریخته است و خواب را از چشمان بسیاری از رانت خواران ربوده است . نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعاً اعتماد عمومی را جریحه دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخی مقامات و دستگاه‌های اجرایی در این فساد کلان سخنی نمی‌گویم و آن را به زمان دیگری وا می‌گذارم. حضرتعالی براساس فرمایش این فقره از نامه‌تان باید از این برخورد شجاعانه توأم با رسیدگی های دقیق قوه قضاییه استقبال می‌کردید ولی متأسفانه در عمل اینطور نشده است . در مصاحبه تلویزیونی زنده ، در مقابل دیدگان حیرت زده میلیونها نفر با اشاره به محاکمه مفسدان اقتصادی مطلبی قریب به این مضمون گفته اید: « ما  که نفهمیدیم چه شد البته برای ما روشن است ولی بالاخره کو؟» آیا این همان حمایت شما از اجرای قانون اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این نامه به آن تأکید می‌کنید ؟

18 - گفته‌اید « درحالیکه به فرمودة امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان ، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد ، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می‌رفت با استقبال مسئولین قوه قضاییه مواجه شود ، شائبه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با این امر شائبه‌ای زیادی ایجاد خواهد کرد.»

اوّلاً هم اکنون حسب گزارش ، بسیاری از روانشناسان و مددکاران اجتماعی به زندان ها رفت و آمد دارند و برنامه‌های متنوع و مؤثّری برای بهبود وضعیت روحی زندانیان و بازگشت آنان به زندگی در دست اقدام دارند.

کدام زمان حضرتعالی از من در این باره پرسش کرده‌اید و بنده از اطلاع رسانی به شما امتناع کرده ام . بعلاوه بسیاری از مشکلات در این ارتباط معلول وضعیت بودجه قوه قضاییه است که متأسفانه دولت شما در مسأله بودجة قوة قضاییه بسیار کم لطفی می‌کند که این داستانی طولانی دارد و باید در جای دیگری گفته آید.

ثانیاً بنده با بازدید رئیس جمهور از زندان به نحو کلی مخالف نیستم و این نکته را صراحتاً به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رئیس جمهور بفرمایید « فعلاً این بازدید مصلحت نیست، هر زمان مصلحت بود اعلام می‌کنم » ، معنای این سخن ممانعت کلّی نیست. به همان علل و عواملی که قبلاً گفتم معتقدم فعلاً این بازدید به مصلحت نیست. تشخیص این مصلحت هم با اینجانب است نه با شما. سازمان زندان‌ها مجموعة قوه قضاییه است وچنانکه قبلاً به تفصیل آورده ام اداره وانجام مسئولیت‌های قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه است نه با رئیس‌جمهور وحسب نص تفسیر شورای نگهبان شما حق نظارت بر قوای دیگر ندارید. اما نیک بخاطر دارم قریب به دوسال پیش که در جلسه‌ای مسأله وضعیت دشوار زندان‌ها و کمبود بودجه برای توسعه وتجهیز آنها مطرح شده بود به حضرتعالی گفتم شما خود از زندان‌ها بازدید کنید تا مشاکل را به چشم خود ببینید. حال چرا باید با بازدید شما مخالفت کنم؟ سّر مخالفت امروز بنده همان است که گفته‌ام. بعلاوه حسب گزارش سازمان زندانها تنها در دوره مسولیت اینجانب بیش از صدها نفر از وزرا ، استانداران ، فرمانداران ، نمایندگان مجلس و هیات های خارجی از جمله برخی از سازمانهای بین المللی از زندان‌ها بازدید بعمل آورده‌اند  چرا مطالبی مطرح می کنید که اینگونه القاء شود که درب زندان‌ها بر روی همه بسته است .

19 - متأسفانه نامه‌‌ها و پاره‌ای گفتارهای شما این گمان را تقویت می‌کند که برای خود «حق نظارت» و «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاه‌ها قائلید.

علاوه براین باید عرض کنم که مزید بر مصلحت‌سنجی‌های قبلی ، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه می‌دانم که براین توهمات خط بطلان بکشم. هرمنصفی سطرهای پایانی نامة شما را بخواند ، دراین تشخیص مصلحت ، با بنده همراهی خواهد کرد. شما گفته‌اید: «مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوة اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»

حسب نصّ تفسیر شورای محترم نگهبان که همة قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند، حضرتعالی چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید. نمی‌شود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیّل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد. از سخنان شما چنین استشمام می‌شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازة مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه ، به زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها سرکشی کنید. به حضرتعالی عرض می‌کنم که این ، تعدّی از حدود و اختیارات رئیس‌جمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفه‌ای که براساس قانون اساسی دارم وازجملة آن صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است ، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّی‌گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.

در خاتمه بعنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان ، مشفقانه عرض می کنم جناب آقای رئیس جمهور در شرایط خطیری قرار داریم ، دغدغه ها و مشکلات مردم ایجاب می کند که همه با حسن ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانی ها و عبور از تحریم و گرانی ها بیابیم و خالصانه تلاش کنیم تا نظام اسلامی و مردم شریف به اهداف و آرمانهای والای خود نائل آیند .  والسلام علی عبادالله الصالحین
 
صادق لاریجانی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 123
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 43
 • 1120 ۱۸:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  دمش گرم عجب جوابی داده!!!
 • فؤاد ۱۸:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  دم سران سه قوا گرم...واقعا که..... خوب گوش به فرمان رهبری هستند.... هر کدوم با ادله چه عرض کنم خودشون دارن آب به آسیاب دشمن میریزند.... شکر خدا مردم هوشیارند.... هی میخوام هیچی نگم نمیذارین....
 • ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  احسنت.هر کس بویی از حقوق برده باشه میفهمه که حق با ایشان است و دلایل رئیس جمهور بی اساس است
 • شبر ۱۹:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  الله اکبر الله اکبر الله اکبر ... ای ول
 • ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  با همه مسئولان هستم، تو رو خدا تو کوتاه بیایید مگه حکم آقا رو نمی شنوید.چرا کل کل می کنید؟ بذارین یه سال ریاست جمهوری این بنده خدا با خیر و خوشی تموم شه.هر مصلحتی هست باشه اما این جار و جنجال ها رو درست کردن ها برای چیه؟ دیگه صدای مراجع عظام رو هم درآمده. شما نمیدانید جنگ احزاب یعنی چی؟ اگه می دونستید که ....
 • علی ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  رهبر انقلاب: یك ملت اگر ثبات سياسى داشته باشند، از آرامش دستگاه‌هاى حاكميت نظام برخوردار باشند، آن ملت فرصت پيدا خواهند كرد كه در ميدانهاى گوناگون، به مسابقه‌ى بزرگ بشرى وارد شوند و پيشتاز باشند/ تأكيد ميكنم؛ هم به مسئولين قوه‌ى مجريه، هم به مسئولين قوه‌ى مقننه، هم به مسئولين قوه‌ى قضائيه، كه مراقب باشند بدخواهان و دشمنان با توطئه‌ى خود نتوانند اين آرامشى را كه در سطح كشور وجود دارد - كه نشانه‌ى بزرگترين اقتدار اين ملت است، كه ميتواند همه‌ى خيرات را به طرف آنها جلب كند - به هم بزنند.(۱۳۹۱/07/۲۴) آیت الله ناصر مکارم شیرازی: مسائل غیر اصلی و فرعی را رها کنید، نامه رد و بدل نکنید/ اخیرا در سطح جراید نامه‌هایی رد و بدل می شود که تنش آفرین است،‌ ایجاد تنش در جامعه حرام است آیت الله نوری همدانی: اختلافات را به رسانه ها نکشانید/ به جای نامه پراکنی مشکلات مردم را حل کنید آفرین به سران قوای سه گانه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • ۱۹:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  آیا می‌‏توان هم مدعی ولایتمداری بود هم اختلافات را رسانه‌ای کرد؟
 • علی ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  دمت گرم اقای لاریجانی.دلم خنک شد
 • ۱۹:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  سمع الله لمن حمده!
 • حب مسکو ۱۹:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  در عرف عامه سکوت علامت رضاست اما در عرف خاص از جمله فقها سکوت را علامت رضا نمی دانند؛از آنجا که رسانه ای کردن نامه دوم آقای احمدی نژاد عرف عامه را هدف قرار داده است،سکوت رئیس قوه قضا بعنوان یک فقیه عادل و با تقوی به منزله رضا بر چنین ادله فاقد پشتوانه و مبنای حقوقی این نامه تلقی و در آینده خود مبنایی برای دخالت در امور قضائیه می شود ضمن اینکه جفا به قانون اساسی و اصول آن است.پاسخ رئیس قوه قضائیه مایه عزت قضات و حقوقدانان ایران است
 • حسين جان ۱۹:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  افرين به أطاعت إز ولايت شما!!!????!??!!!همه تان دشمن شاد كنيد!!!!!خجالت إز خون شهدا وريش سفيد رهبرى عزيز بنشيد
 • ۱۹:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  خدا سايه مقام رهبري را برسر همه ما مستدام بداردومعلوم نبود اگر ولايت فقيه نداشتيم اين مسائل پايش به كجا نميكشيد.بازهم بايستي يادآور جندين باره سخن امام شويم كه فرمودند."پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملكت آسيب وارد نشود."
 • مهدی ع ۱۹:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  پاسخ منطقی و منصفانه ریاست محترم قوه قضائیه را خواندم. کلامی دارم با جناب آقای رئیس جکهور آقای احمدی نژاد، برای تغییر ساختار و گستره ریاست جمهوری نیاز به رفراندوم و تعیین و تکلیف از سوی قوه مقننه و مقام رهبری است، پس لطفا حد و حریم خود را با توجه به قانون اساسی رعایت بفرمایید، همچنین بنظر من برای تثبیت و نفوذ تیم دول، جهت انتخابات ریاست جمهوری آینده روش مناسبی را در پیش نگرفته اید، سعی کنید ارزش خدمات چندین ساله خود را کمرنگ نکنید موفق باشید
 • ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  درود.
 • حسين بن علي ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  واقعاً الله اكبر. خدا بركتش بده. حرف حق رو در نهايت بلاغت گفته. دمش گــــــــــــــــرم.
 • مهدی ع ۲۰:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  پاسخ منطقی و منصفانه ریاست محترم قوه قضائیه را خواندم. کلامی دارم با جناب آقای رئیس جکهور آقای احمدی نژاد، برای تغییر ساختار و گستره ریاست جمهوری نیاز به رفراندوم و تعیین و تکلیف از سوی قوه مقننه و مقام رهبری است، پس لطفا حد و حریم خود را با توجه به قانون اساسی رعایت بفرمایید، همچنین بنظر من برای تثبیت و نفوذ تیم دول، جهت انتخابات ریاست جمهوری آینده روش مناسبی را در پیش نگرفته اید، سعی کنید ارزش خدمات چندین ساله خود را کمرنگ نکنید موفق باشید
 • قلی ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  ظاهرا همه باید به فرامین رهبری گوش فرا دهند جز مخاطب اصلی این فرامین. همه بنشینند و ببینند که رییس جمهور محترم چگونه ولایت پذیری را معنا می کنند.
 • ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  درسته اختلاف نباید رسانه ای بشه ولی اینجا نیاز بود جوابی داده بشه . سکوت مضرتر بود،اشتباه اصلی رسانه ای شدن نامه ی رییس جمهور بود
 • ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  درسته اختلاف نباید رسانه ای بشه ولی اینجا نیاز بود جوابی داده بشه . سکوت مضرتر بود،اشتباه اصلی رسانه ای شدن نامه ی رییس جمهور بود
 • سید مجید ۲۰:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  سلام/پاسخ جناب لاریجانی بسیار جامع، مانع، کامل و عنوان عمومی آن هم واجب بود. ای کاش مسئولین بیشتر به فکر این مردم همیشه در صحنه باشند. ای کاش مسئولین، دلسوزانه مراقب اوضاع اقتصادی و معاش مردم باشند. و ای کاش ....
 • علی ۲۰:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  چی شد ؟ میخوای حال عمو محمود رو بگیری؟>!!!
 • ۲۰:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  اگر اقای لاریجانی جواب نمی داد سنگین تر بود و به توصیه رهبری هم نزدیکتر مردم انچه را از واقایع باید بفهمند کاملا درک کرده ومتوجه میشوند واقعا تعجب اوره مردم عادی این سخن رهبری را بهتر میفهمند تا مسولین که اختلافات را رسانه ایی نکنید انهم درشرایط جنگ اقتصادی ! واقعا الان ادم درک میکنه که رهبری از این بی مبالاتی ها چه خون دلی میخوره !!
 • روح الامین ۲۱:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  مسئولینی که با ایجاد تنش در جامعه، خوراک جنگ نرم رسانه ای را برای دشمنان اسلام و نظام تامین می کنند منتظر خشم ملت باشند.
 • کریمی ۲۱:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  به نظر بنده در شرائط فعلی آقای احمدی نژاد روی دنده لج افتاده و به نظرم نباید کسی جواب وی رابدهد تا جو آرام باشد .
 • ایرانی ۲۲:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  اقای لاریجانی رییس جمهور جهت حفظ استقلال قوا حق دخالت درامور قضا را ندارد اما بنا به نص صریح قانون ایشان مسئول اجرای دقیق اصول قانون اساسی است بهتر است شما عامل به حق و حقیقت باشید چون ما مردم از روحانیون انتظاری جزء شنیدن حق نداریم
 • lpsk ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  دمتون گرم آقای رییس جمهور چی بودید چی شدید... ملت دارن از گرونی له میشن شما به فکر بازدید از زندان هستید... وای بر ما
 • حمید ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  من حقوق خوندم کاملا حرفهای آیت الله حقوقی و منطقی بود آفرین براین قاطعیت ...
 • سلمان ۲۲:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  با سلام خدمت ریاست محترم قوه قضائیه و ریاست محترم جمهور اینجانب با اینکه نسبت به برخی مواضع جناب آقای احمدی نژاد در دوره اخیر موافق نیستم اما خیلی زشته رئیس جمهور یه مملکت اجازه بازدید از یک زندان را نداشته باشه. آقای لاریجانی عزیز این حرف شما درست است که از باب قانون اساسی همه قوا مستقلند لیکن از باب احترام به رئیس جمهور که فعلا سر کار است بخدا قسم خیلی باعث تاسف است که بخاطر یک بازدید از زندان بینتان شکر آب شود بابا رئیس محترم و بزرگوار یک فرماندار تو یک شهر هر زمان اراده کنه میتونه از زندان بازدید کنه (درستش هم همینه) اما رئیس جمهور مملکت نتونه(متاسفانه خیلی خنده داره)! آقای رئیس جمهور احمدی نژاد دو دوره بهت رای دادم اما دلم را شکستی از ماجرای مشایی بگیر تا اون زمانی که تو کنفرانس خبریت که از شبکه خبر مستقیم پخش میشد اون خبرنگار مومنه را جلوی همه خورد کردی برای اینکه میخواستی بقول خودت صدای دیگران را هم بشنوی اما چه دیگرانی یک مشت فریب خورده و مزدور آیای صدایشان شنیدنی بود! رئیس جمهور از رای دادن به شما پشیمان نیستم زیرا آن زمان به وظیفه ام عمل کردم و از شما میخواهم به وظیفه تان عمل کنید و اینقدر وقت خودتان را صرف بگو مگوهای سیاسی نکنید. من بعنوان یک بسیجی و خاک پای همه مسئولان و از جمله شما، از شما میخواهم همه کدورت ها را بگذارید کنار و همانطور که خوب آمدید و کارهای بزرگی کردید خوب بروید و خودتان را در تاریخ ایران جاودانه کنید بروید با روئسای قوا و دیگران بنشینید و سنگها تون را وا بکنید و ان شاءالله وقتی چند ماه دیگه احمدی نژاد میخواد ریاست جمهوری را تحویل نفر بعد بده همه بگویند: "حیف بود که رفت". اگر توانستید کاری کنید که وقتی میروید همه بگویند: "حیف بود که رفت" شما در تاریخ ملت امام زمان (عج) باقی خواهید ماند، ان شاءالله اینگونه عمل کنید. خاک پای همه مسئولانی که به نظام اسلامی خدمت میکنند.
 • ۲۲:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  واقعا جای تاسف داره که رییس جمهور یک کشور حتی نمیتونه از یک زندان دیدن کنه! وای به حال خانواده های زندانیان.
 • سید امیر ۲۲:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  لویس بورخس : "مشرق زمین سرزمین افراط و تفریط هاست." نه ایشان باید چنین نامه ای به دستگاه قضا می نوشت. و نه رییس دستگاه قضا در نامه توصیه های انچنانی بکند.
 • اکبر ۲۳:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  حاج صادق درست میگن حرفاش و همه قبول دارن حتی خوده دکتر هم میدونه قانون اساسی چیه میگه اما متاسفانه چه میشه کرد آقایون کارشون رسیده به جایی که دارن مغلطه میکنن
 • تاکستانی ۲۳:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  به نظر حقیر حسن نیت نسبت به همدیگر در نامه های این دو بزرگوار وجود ندارد مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله شاهرودی را به حکمیت بین سران قوا منصوب کردند چرا ایشان ورود نکرده و سران محترم قوا نامه نگاری مینمایند معتقدم هم نامه ریاست محترم جمهوری کمی با عصبانیت نگاشته شده و ریاست محترم قوه قضائیه هم در خصوص مداخله رئیس جمهور در قوه قضائیه مقداری پیاز داغ موضوع را زیاد کرده است در هر حال ما مطیع امر رهبر و پشتیبان نظام مقس جمهوری اسلامی هستیم
 • lمحسن ۲۳:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  ایارییس قوه قضاییه نمی توانست جواب ندهد
 • ۲۳:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  ایول حاجاقا ایول...
 • ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  قطعا حق با ایشان نیست
 • ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  قطعا حق با ایشان(قضا) نیست
 • سید موسی ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  برادران مسئول خواهش می کنیم در پاسخ به فرامین حضرت آقا این دعواهای سیاسی را خاتمه دهید و دشمن را بیش از این شاد نکنید. مردم ما از دست این کری های شما مسئولین خیلی خون دل می خورند.
 • ۲۳:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  0 0
  من با اساس رسانه ای کردن اینگونه مکاتبات موافقم به شرطی که از ابتدا به صورت یک رویه باشد چرا که واقعا مردم نامحرم نیستند، ولی از آنجا که این رویه نبوده و در این مقطع به ناگاه به این صورت عمل شود شدیدا مخالفم. البته با توجه به شبهات ایجاد شده از سوی آقای احمدی نژاد، پاسخ علنی آقای لاریجانی لازم بود
 • یدی ۰۰:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  یعنی چی؟مگه جنگه؟
 • حميدرضا ۰۰:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  مسئوليني كه يك لحظه از فكر خدا و خدمت به مردم بيرون بيايند، واي به حالشان! آهاي مسئولين! از رئيس جمهور گرفته تا بخش دار! شما امانتي بس سنگين بر دوش خود داريد! مبادا از قدرت خود استفاده كنيد يا لحظه اي را با شيطان همراهي كرده، به فكر تسويه حساب كودكانه و جاهلانه باشيد! شما امانتي سنگين كه همان حق الناس است، داريد! به مشكلات برسيد! ملت، مسئولي را كه به مردم نميرسد، نميخواهد!
 • مسعود ۰۰:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  با وجود اينكه اين نامه ها در شرايط فعلي خوب نيست. ولي نمي شد كه شائبه هاي احمدي نژاد درباره زندان ها بي جواب بماند.
 • مسعود ۰۰:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  يك نفر از بيرون كشور ما را ببينه با خودش چي ميگه؟ رئيس جمهور اول از كشور گريخت. رئيس جمهور دوم را به شهادت رسوندن. رئيس جمهور سوم را در مسجد ترور كردند. رئيس جمهور چهارم را پدر تمام جريانات ضد نظام مي دانند. رئيس جمهور پنجم كه خب معلوم است فتنه گر و حامي فتنه است. رئيس جمهور ششم هم كه اينطور . . . . تو خود حديث مفصل بخوان . . .
 • ۰۱:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  درخاطرات مرحوم كيومرث صابري مشاور شهيد رجايي آمده است كه: در مقطعي حضرت امام، بني صدر و رجايي را از سخنراني و مصاحبه ممنوع كرده بود. يكي از شهرستانها به رجايي اصرار كردند كه بيا سخنراني كن، اولش قبول نكرد، بعد كه مجبورش كردند، پشت تريبون رفت و گفت: «چون امام گفته است، حرف نمي زنم، والسلام» بعد از پشت تريبون آمد پايين..
 • محمدی ۰۱:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  گويا تمام مشكلات كشور از جمله ارز و دلار و سكه و گراني و تورم و بيكاري، ازدواج و جوانان و مسكن و... حل شده فقط يك مورد از اجراي عدالت بر زمين مانده آن هم بازديد رئيس جمهور از زندان اوين است.
 • ۰۱:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  همه این حرفها به کنار اما نکته مهم در این نامه نحوه خطاب رییس دستگاه قضا به احمدی نژاد است: "رییس محترم جمهوری اسلامی ایران" خیلی جالبه!!!!!!
 • ۰۱:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  اگر تمام مشكلات كشور از جمله ارز و دلار و سكه و گرانی مربوط به یک آقای مثلا زندانی در اوین باشد چه؟
 • حقگو ۰۲:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  بهتر بود می‌‌فرمودید: قال علی (ع): لا اری الجاهل الا مُفرطا أو مفرِّطا.
 • سید ۰۲:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  اگه یه کم منطق داشته باسیم و متعصبانه قضاوت نکنیم،اظهر من الشمس است که حق با آقای لاریجانی هست و البته این اظهارات جناب احمدی نژاد هم تازگی نداره و موجب تاسفه و دیگه بهش عادت کردیم!!!
 • ۰۲:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  خدا پدرتو بیامرزه،عجب بساطیه خداوکیلی!
 • محمد ۰۲:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  عالي منطقي مستدل محترمانه منصفانه جامع و مانع و كولاك بود.
 • ۰۵:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  احسنت
 • علی ۰۵:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  قطعا رئیس جمهور به عنوان منتخب مستقیم مردم ناظر بر اجرای قانون اساسی است. من کاری به آقای احمذی نژاد ندارم. آقایون حواسشون باشه به چه سمتی دارن پیش میرن. !!!
 • حسن ۰۶:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  ای بابا کی از دست این حرفا خلاص می شیم ؟؟؟؟ ..
 • ۰۷:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  منکه یک زن هستم نمیتوانم چنین خاله زنکانه با کسی بجنگم افرین جیغ بنفش خوبی بود گوش همه کرشد!!!!اقای مشرق ...!!!
 • امير ۰۸:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  به گفته دوست عزيزمان (درخاطرات مرحوم كيومرث صابري مشاور شهيد رجايي آمده است كه: در مقطعي حضرت امام، بني صدر و رجايي را از سخنراني و مصاحبه ممنوع كرده بود. يكي از شهرستانها به رجايي اصرار كردند كه بيا سخنراني كن، اولش قبول نكرد، بعد كه مجبورش كردند، پشت تريبون رفت و گفت: «چون امام گفته است، حرف نمي زنم، والسلام» بعد از پشت تريبون آمد پايين.. ) حال سوال پيش ميآيد كه جناب آقاي احمدي نژاد در اوايل تبليغات رياست جمهوري عكس شهيد رجائي را در كنار عكس خود چاپ كرده بود حال چرا رفتارش مثل آن شهيد نيست؟ چون بحث انتخابات بود!!!!!!!
 • ايراني ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  فقط درود براحمدي نژاد.
 • رامین ۰۸:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  ما که ندونستیم کی برنده شد فقط گرونی مرا اذیت می کند و بس کاری با زندان ندارم
 • ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  برادر باید پرسید چرا این بابا نمیخواد یه سالش به خیر و خوشی تموم شه؟ اصلا ...
 • ۰۸:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  بنظر می رسد ایشان قصد آرام شدن تا پایان دوره را ندارند و این از فحوای کلامشان واضح و روشن است
 • ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  چون نامه آقاي رييس جمهور رسانه اي بود در نتيجه حضرت آيت اله بايد با همين روش جواب مي دادند تا شبهه ها برطرف شود. اين هم يک نوع مناظره است. هرچه باشه ايشون يک مجتهد هستند و تشخيص ايشون مطمئنا دقيق تره. يا علي
 • قدری23 ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  آقای رییس جمهور قصدت اگر خیر است وبرای خدا..برو این همه زندان وزندانی توی کشورهست...
 • ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  چرا نمي گذارند محمود برود و از زندان ديدن كند مگه تو زندان چه خبره ..
 • طاها ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  با سلام به تمامی دوستاران ولایت فرمایشات آقای لاریجانی بسیار نکته سنج و دقیق بود و با اینکه جناب رئیس جمهور محبوب انجام دادند چنین پاسخی می بایست صورت می گرفت و الا باعث مظلومیت نمایی دولت می شد ! نمیدانم چرا و به چه علت آقای احمدی نژد تو این برهه از زمان که مقام معظم رهبری ( امام خامنه ای ) سخن از وحدت و تعامل بین قوا می زنند ، اقدام به انتشار چنین نامه ای و با همچنین مضمونی را رسانه ای می کنند .؟؟؟!!! انشااله که بتوانیم از این امتحان بزرگی که قدرت های زورگو و مستکبر برای ما فراهم کردند پیروز بیرون بیاییم. اللهم عجل الولیک الفرج الهی آمین
 • نوري ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  رييس جمهور يا رييس قوه مجريه ؟
 • ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  در آن صورت هم وای به حال مملکتی که حیات و مماتش وابسته به یک نفر آن هم از نوع زندانی باشد
 • محمد ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  سلام من دلم برای فرزند حضرت زهرا می سوزد که مهمترین مسئله در این زمان را وحدت قوا می داند و گوش نمی کنند. بهتر است به مسائل مهمتر فرا منطقه ای وجهانی و یک شدن در تاریخ فکر کنید ... یا حسین
 • راد ۰۹:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  درود بر حضرت آيا ا... آملي لاريجاني الحق كه بجا جواب داده اي سلام خدا بر شما .
 • هموطن ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  ما مطیع محض ولایتیم ازاین مشاجره هاهم میشه میزان ولایت مداری سیاسیون رو فهمید... ان شاالله با تدبیر رهبر حکیممون این چند ماهه باقیمونده به خیروخوشی تموم شه
 • کامران ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  ظاهرا شما درست به حرف های آیت الله لاریجانی دقت نکردید ایشون یه بار به آقای احمدی نژاد برای بازدید و توجه به مسائل زندان پیشنهاد داده بودند مخالفتشون برا این بود که تو این زمان، بازدید شما ممکنه شائبه سیاسی داشته باشه و عده ای گمان کنن شما به خاطر زندانی بودن جوان فکر است که میخواهید به زندان بروید، چون در طی این چندین سال شما هیچ بازدیدی از این زندان نداشتید ، همین که آقای جوان فکر زندانی شدن ... برا اینکه این تصورات ایجاد نشه ، گفتن بهتره بازدید نکنین
 • ۱۰:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  تو رو خدا خجالت بکشید آقا انقدر تذکر دادند آدم شرم می کنه از داشتن چنین مسئولینی
 • مصطفی غفاری ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  مظلوم حضرت آقا!
 • جوهری ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  حق با اقای لاریجانی است.نامه تمام
 • ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  خير
 • احمد ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  انصافا اینقدر رهبر رو اذیت نکنین آقای احمدی نژاد، پیشنهادی دارم تا حسن نیت شما ثابت شود درخواست بازدید از زندان قزل حصار رو بدین. این همه مدت که به سفرهای استانی داشتید، چه وقت به یک زندان سر زدید و مشکلات آنجا را گزارش کردید؟
 • يك بنده خدا ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  سلام در مملكت ما رجال سياسي زياد وجود دارد اما مرداني چون مالك اشتر كه گوش فرمان ولايت باشد ظاهرا خيلي كم
 • ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  راه نجات ما فقط نظام پارلمانی برای تعیین نخست وزیره... والسلام
 • ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  کسانی که به دستورات رهبر گوش نمیدن دلشون برای مردم نمی سوزه هر دو تای اونها باید ... تا درسی برای دیگران بشود
 • ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  حکایت سلطانی که مطرح کرده ..
 • صادق ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  سلمان جان، قبول کن این بازدید به هیچ وجه به صلاح رئیس جمهور نیست..
 • 110 ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  اگر کولرش خاموش باشه ؟
 • مسعود نوری ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  یعنی چی رئیس جمهور باید هیچکاری نکنه ؟
 • مجری ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  هیچی یک گفتو گو بود چرا گندش می کنی ؟
 • ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  تو راست می گی ؟
 • دادرس ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  حرف حقوقی که همیشه منطقی نمی شه ؟
 • ممدلی ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  چرا نمی شد . ولی همش زد .
 • نشناس ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  مونده بود تو تاید کنی
 • من ۱۵:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  گفتم نه نبود دیگه ؟
 • نوری ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  بازم نشناس تو نظر دادی ؟
 • مامان ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  اگر کولاک بود برو لباس بیشتر بپوش تا سرما نخوری ؟
 • 110 ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  آخه نمی گذارن ؟
 • چک برگشتی ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  من راه زندان رفتن را بلدم خیلی راحته احتیاجی هم به اجازه نمی باشد . یک خلاف کن می برنت زندان ؟
 • کمال گنجه ای ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  درسته همین طوره .
 • رام ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  آتیش بیار معرکه ؟
 • پزشگ عمومی ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  عرق پیشانیت را پاک کن مثل اینکه تب داری ؟
 • حق گو ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  حق با علی ست . دیدی اشتباه کردی ؟
 • نشناس ۱۶:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  جاش نبود ؟
 • ۱۸:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  احسن به هر سه تایتان که تنهائی علی علیه السلام را برای ما متبلور نمودید چون باورش برایمان سخت بود که بفهمیم که چگونه ایشان با وجود آن همه صحابی پیامبر آنگونه تنها ماندند و حال هم بلا تشبیه شاهدیم که چگونه امر ولایت خامنه ای عزیز به هفته نکشیده زیر پاهای شماها گذارده میشود ......... براستی از این نامه نگاری ها چه حاصلی بجز خالی کردن دل مردم حاصل میشود ؟ هر کدامتان مدعی هستید حرف آن یکی غیر قانونی است و اگر پاسخ داده نشود شبه حقانیت طرف مقابل است ببینم شما از مولا علی هم بالاترید ؟ 25 سال سکوت کرد تا جامعه اسلامی نو پای آن زمان اسیب نبیند و از حق خودش که حق خدا بود گذشت .......
 • ۱۹:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  از چی سوخته بود دلت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • علی ۲۱:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  این خودش دلیل بر این است که رهبر عزیزمون چه قدر تنهاست این عمار؟ ولی این و بدونند ما اهل کوفه نیستیم سید علی تنها بماند
 • ناشناس 2 ۲۳:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  احسنت، بسيار جواب مستدل و منطقي داده است البته كو گوش شنوا...؟
 • سیدحسین ۲۳:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 0
  حسنعلی پور، لغات و واژگان بیشتری به ذهن بسیار توانمندت نرسید آنها را هم ردیف کنی نه ؟!
 • ۰۰:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  البته نکته بینی ات جالبه اما باورکن رؤسای جمهور ممالک دیگر هم اگر با این دیدت ببینی سوتی های بیشتری دادن
 • استاد محمد ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  شکی نیست که کولاک بود و تو هم کاملاً یخ کرده ای
 • ۰۰:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  وسط دعوا نرخ تعیین میکنی ؟
 • ۰۶:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  مشرق حالا چی میشه معنای بعضی از کلمات رو تو پرانتز به زبال ساده بنویسی ها !!!! نصّ قانون یعنی چی؟؟؟؟ حداقل معنای این کلمات رو مینوشتی ما که بی سوادیم یاد بگیریم
 • ۰۶:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  نظام پارلمانی مثل انگلیس و آمریکا
 • حسين ۰۷:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  واقعاً به شماها که نظر میزارید هم ميكن نخبه نظام جمهورى اسلامى ايران؟!!!! به نظر من كه شماها جزو بى بصيرت ترين افراد جامعه هستيد اين وسط كى داره از اين دعوا سود ميبره؟ فقط و فقط دشمنان قسم خوردهء اين نظام شماها هم داريد نقش هيزم توى اتيش دشمنُ ايفا ميكنيد فقط زنده باد سيد على
 • موساد ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  تحریم امریکا و غرب و تهدید اسرائیل کاملآ جواب داد...این نتیجه اش هــــــــــــــــــــــــــورااااااااااااااااااااا
 • ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  اون موقعی که بهش رای میدادی فکر گرونی بودی یا حفظ ارزشها؟ ما برای رییس جمهور شدن ایشان خون دل خوردیم و ایضا ریختیم. نباید اینقدر هزار چهره باشیم و با هر وزشی جهت فکریمان عوض شود
 • ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  چه ربطی به حقوق داشت؟
 • بسیجی ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  آقای لاریجانی عزیز ازاین تریبون مردمی خواستم خدمت شما عرض کنم از سال ۱۳۸۶درگیر یک پرونده قضایی هستم ۶ تا قاضی عوض شده ولی من هنوز بلاتکلیفم.... آقای احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب آخه برادر من حالا گیریم اجازه دادن و شما هم تشریف بردین اوین رو مشاهده فرمودین چه دردی از این مردم حل میشه؟وضع اقتصادی مردم در گرو سرکشی شما از اوین نیست.
 • ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  مثبت اشتباه دادم
 • شعیب ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  با سلام ای کاش حضرات برنامه دیشب ...دیروز امروز وفردا رو دیده باشند.در اول برنامه سخنانی از حضرت امام پخش شد که گویای همه چی بود. امام به طور واضح در قسمتی ازفرمایشات فرمودند:مگر ارث پدرتان را می خواهید. به نظر من که باید از روی حضرت امام و حضرت آقا خجالت بکشند و دست از این اقدامات بچه گانه بردارند.مملکت ارث پدری هیچ کس نیست که خودش رو صاحبش تلقی کنه.خدا رهبری رو واسمون نگه داره فقط همین دعا رو دارم که بگم
 • ۱۷:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  لا اله الا الله دمشون گرم عجب شهرآشوبی به پا کردند اقایون صیانت از قانون اساسی!!!!!!!!
 • لیونل ۱۹:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  آقا مسعود! چرا روت نشد بگی چطور؟؟ این طور دقیقا یعنی چه طوری؟؟
 • نیما ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  یه سوال دارم برخی از مسئولینی که نه حرف رهبر رو گوش میدند نه به درد مردم گوش میدند فقط بفکر اثبات قدرت خودشونند چرا دارند بر ما حکومت میکنند؟؟!!
 • ۱۹:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  چیش جالبه؟
 • ۱۹:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  پسرم زندان بهانه است. اوایل انقلاب هم بعضی ها همین بحث ها را داشتند و عاقبتشان امروز معلوم است.
 • ۲۰:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  شما که مرتب نظر میدید وتعریف ویا تخریب می کنید میدونید امسال رو آقا چه نامگذاری کردند اینهمه انرِی صرف کردن برای چی تورا به قرآن قسم به فکر مشکل اقتصادی مردم باشید که همه نوع فتنه گناهی از فقر میاد یا علی
 • ۲۱:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  0 0
  اصلا نامه رو خوندی؟!
 • جلال ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  0 0
  با سلام به ملت شریف ایران و تمام کسانی که از این جریانات مطلع هستند توجه داشته باشید که ما باید تابع مقام معظم رهبری باشیم این به منزله این است که اصل نامه نگاری علنی اشتباه است. ضمن اینکه قبلاً برای این اختلافات مقام معظم رهبری چاره اندیشی کرده اند چرا آقای احمدی نژاد که خود را متعهد به قانون و ولایت می داند به آیت الله شاهرودی نامه ننوشتند. کار ایشان در این وضعیت مانند همان کار لیست اعلام کردن سال 84 است که بعد از 7 سال همچنان با جو سازی مسائل را مطرح می کنند. راستی اگز ایشان با منطق و عقل پیش می رفتند و برای هر کاری از کانال قانون و فرمایشات رهبری اقدام می کردند بهتر نبود. اگر این مسیر جواب نمی داد آن وقت موضوع را به رسانه ها می کشاندند. ضمناً پاسخ آیت الله لاریجانی کاملاً درست و منطقی است. اگر چه ایشان نیز بهتر بود نامه را برای آیت الله شاهرودی می توشتند تا در صورت صلاحدید ایشان پاسخ علنی می گردید. لذا سخنان مقام معظم رهبری و مراجع تقلید در پرهیز از اختلافات کاملا باید سرلوحه سه قوه قرار گیرد. ضمن اینکه با توجه به شواهد ...
 • محسن ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  0 0
  سلام برخی آقایان مسوئولان مملکتی فقط در ظاهر میگویند فصل الخطاب رهبری است وقت عمل که میرسد جا میزنند آقایان شما به واسطه حرمت رهبر و اعتماد مردم بر این کرسی ها نشسته اید ای کاش یکبار آقا حکم کند تا ببینید مردم تا مرگشان هم پای رهبری ایستاده اند اگر گرانی را تجمل میکنیم اگر صورتمان را با سیلی سرخ میکنیم فقط به عشق آقاست ولا غیر
 • محمد ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۷
  0 0
  خدا كند كه بيايي اللهم عجل لوليك الفرج

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس