1

این روزها گروه پسران مغرور دوباره به میدان بازگشته‌اند، آن‌ها قصد دارند به عنوان یک «نیروی فیزیکی» در حمایت از ترامپ عمل کنند.

سرویس جهان مشرق- هر اندازه به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ میلادی نزدیک‌تر می‌شویم، نام "پسران مغرور"به عنوان پیاده نظام انتخاباتی ترامپ بیشتر از سوی منابع خبری و رسانه‌های آمریکایی به گوش می‌رسد. اکثر رسانه‌های غربی، پسران مغرور را نماد طغیان جامعه آمریکا علیه بایسته‌ها و هنجارهای اجتماعی و سیاسی جاری در این کشور قلمداد کرده و تاکید دارند که این گروه افراطی و مهاجرستیز، این بار در برابر شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کوتاه نخواهند آمد. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰، شاهد وقوع شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ در کاپیتال هیل و تسخیر کنگره با محوریت و نقش آفرینی خاص پسران مغرور بودیم. به راستی فعالیت نسبتاً آزادانه این گروه در فضای اجتماعی و سیاسی آمریکا چگونه قابل درک و تحلیل است؟ آیا اطلاعاتی که از سوی رسانه‌های آمریکایی در خصوص ماهیت مستقل گروه پسران مغرور و عملکرد غیرسازماندهی شده آنها منتشر می‌شود، واقعیست یا در پشت پرده، حقایق دیگری در خصوص آنها وجود دارد؟

با یک جست و جوی ساده در اینترنت، داده‌ها و اطلاعات قابل تاملی در خصوص گروه پسران مغرور به دست می‌آوریم. بر اساس این اطلاعات، پسران مغرور که از آنها در میان مخالفانشان به عنوان پسران بد نیز یاد می‌شود، دارودسته ای است که تنها از مردان عضو می‌گیرد، در تجمعات عمومی دست به خشونت میزند و فلسفه‌ای زن ستیز و نژادپرستانه دارد. این گروه ملی گرای افراطی، پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا (در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ میلادی) به وجود آمد. این گروه در ابتدا حالت شبهروشنفکری به خود گرفت اما پس از مدت زمانی کوتاه، تبدیل به نماد شورش اجتماعی و سیاسی در آمریکا شدند.

اعضای این گروه اکثراً معتقدند نزاکت اجتماعی و بایسته‌های تعیین شده در خصوص فعالیت سیاسی در آمریکا، منجر به خرد شدن مردانگی آمریکایی‌ها می‌شود. آن‌ها از ترامپ حمایت می‌کنند زیرا از دید پسران مغرور، ترامپ قدرت به چالش کشیدن مناسبات کلان و زیرساختهای آزاردهنده در معادلات قدرت غربی را داراست. برخی منابع آمریکایی تعداد پسران مغرور حامی ترامپ را ۲ میلیون و برخی دیگر ۳ میلیون نفر می‌دانند. جوانانی که اکثراً مسلح هستند و حذف کامل ترامپ از معادلات انتخاباتی را خط قرمز خود قلمداد می‌کنند. گروه پسران مغرور غیر از ایاالت متحده، در کشورهای دیگری مانند استرالیا، انگلیس و کانادا نیز مشغولفعالیت و یارگیری است اما مقر اصلی آنها در واشنگتن است.

بازگشت «پسران مغرور» به صحنه انتخابات آمریکا/ نمادهای طغیان اجتماعی یا مهره‌های بازی سازمان سیا؟

تعارضاتی که معنادار است!

در ماهیت اعلامی و عملکرد گروه پسران مغرور تعارضاتی وجود دارد که بسیاری از پیش فرضهای ادعایی در خصوص آنها را ابطال می‌کند. در اینجا به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم:

۱- گروه پسران مغرور مدعی است ترامپ را بابت حمله به نظم رایج غربی می‌ستاید و از وی حمایت می‌کند اما در مانیفست خود بارها «غرب» را بهترین قالب و الگو برای زندگی انسانها قلمداد نموده و رفتار کلی آن نیز در مسیر صیانت از چارچوب لیبرال دموکراسی غربی تبلور می‌یابد. به عبارت بهتر، پسران مغرور ادعای انقلاب ساختاری دارند اما زمانی که به اصل ساختار می‌رسند، آن را خط قرمز خود تلقی می‌کنند.

۲- گروه پسران مغرور پس از حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره، ظاهراً تبدیل به یک «هدف امنیتی» برای آژانس امنیت ملی آمریکا و سازمانهای متبوع آن شدند؛ اما پس از وقوع آن حادثه، صرفاً شاهد محکومیت تعدادی از حمله کنندگانو رهبر گروه پسران مغرور از سوی دادگاه فدرال بودیم. هنوز برای بسیاری از تحلیلگران مسائل امنیتی در غرب سؤال است که پسران مغرور، چگونه در روز وقوع حادثه حمله به کاپیتال هیل، از لایه‌های گوناگون امنیتی در نزدیکی کنگره عبور کردند و به ساختمان اصلی (محل حضور اعضای مجلس نمایندگان) رسیدند! فراتر از آن، عملکرد دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و حتی پلیس اف بی آی نیز پس از وقوع حادثه ششم ژانویه ۲۰۲۱، معطوف به انهدام این گروه نبود و همان گونه که اشاره شد، برخی افراد و سران این گروه (احتمالاً افرادی که در مسیر خواسته‌های پشت پرده جریانهای امنیتی آمریکا حرکت نمی‌کردند) را شامل می‌شود.

۳- رهبر سابق گروه پسران مغرور به جرم سازمان‌دهی شورش سال ۲۰۲۱ در کنگره آمریکا به ۲۲ سال زندان محکوم شده که سنگین‌ترین حکم برای یک سرکرده آن حمله است. ۳ نفر دیگر از رهبران این گروه به حبس ۱۵ ساله و ۷۰ نفر دیگر از آنها به حبس کوتاه مدت محکوم شدند. پس از صدور این حکم، گروه پسران مغرور مدعی شد که دیگر از ترامپ قطع امید کرده و به دلیل انفعال وی در برابر احکام صادر شده، حمایتی از وی صورت نمی‌دهد. با این حال در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ دوباره پسران مغرور در گردهمایی‌های انتخاباتی ترامپ در نیوجرسی و برخی ایالات دیگر مشاهده شدند.

بازگشت «پسران مغرور» به صحنه انتخابات آمریکا/ نمادهای طغیان اجتماعی یا مهره‌های بازی سازمان سیا؟

۴- رهبر گروه پسران مغرور در روز حمله به کنگره، در محل حادثه (کاپیتال هیل) و اساساً شهر واشنگتن حضور نداشتند. این رفتار دوگانه پسران مغرور در قبال ترامپ، نشان دهنده عدم شفافیت در رویکرد و ساختار این گروه افراطی است. ضمن آنکه ترامپ نیز وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، رهبران گروه پسران مغرور و دیگر اعضای آن را با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری مورد عفو قرار دهد. انصال دوباره ترامپ و پسران مغرور پس از حادثه حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱، نشان دهنده ماهیت متفاوت این گروه (نسبت به موارد اعلامی) و اتصال آن به بخشی از جریان قدرت امنیتی آمریکاست.

۵- اینک بر همگان مسجل است که دستگاه اطلاعاتی امریکا، اساساً اراده‌ای برای ریشه کن کردن گروه پسران مغرور ندارد و صرفاً از نوعی سیاست «مهار» در قبال آنها پیروی می‌کند. به عبارت بهتر، جنس گروه پسران مغرور را باید درون ساختاری دانست. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که نهادهای اطلاعاتی آمریکا گروه پسران مغرور را کماکان (به صورت مستقیم و غیر مستقیم) حفظ کرده و به نوعی مورد حمایت قرار می‌دهند، این است که پسران مغرور، ارتباطات گستردهای با گروههای فاشیستی، نئونازیستی، ملی گرا و نژادپرست در دیگر کشورهای دنیا داشته و آنها را تشویق به خشونت علیه مهاجران و خصوصاً مسلمانان می‌کنند؛ یعنی گروه پسران مغرور تبدیل به مجرای ارتباطی حاکمیت آمریکا با گروههای افراطی اروپا شده‌اند. افرادی مانند ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان و مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه، ازجمله افرادی هستند که با گروه پسران مغرور در ارتباط بوده و حمایت از ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ میلادی را نیز در دستور کار قرار داده‌اند.

بازگشت «پسران مغرور» به صحنه انتخابات آمریکا/ نمادهای طغیان اجتماعی یا مهره‌های بازی سازمان سیا؟

تکرار یک سناریوی امنیتی؟

این روزها گروه پسران مغرور دوباره به میدان بازگشته‌اند. آن‌ها قصد دارند به عنوان یک «نیروی فیزیکی» در حمایت از ترامپ عمل کنند. امیدوارند با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، موقعیت و جایگاه خود را در عرصه سیاسی و اجتماعی آمریکا پیدا کنند! پس از اینکه دادگاه در پرونده موسوم به پرداخت حق‌السکوت دونالد ترامپ را مجرم شناخت، «پسران مغرور ایالات اوهایو» وعده «جنگ» دادند و با نشر ویدیویی از یک نزاع خیابانی اعضای این گروه، نوشتند: «همه‌چیز با مبارزه حل می‌شود.»

هر چند ترامپ حتی در صورت محکومیت به زندان نیز به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ در رقابت با بایدن حاضر می‌شود، اما هشدارهای گروه پسران مغرور را می‌توان پیش در آمد و هشداری در خصوص شکست نهایی ترامپ قلمداد کرد. بدون شک اگر ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امسال نتواند به کاخ سفید راه یابد، دیگر امیدی جهت بازگشت به قدرت در سالهای ۲۰۲۸ و ۲۰۳۲ نیز نخواهد داشت زیرا تا قبل از فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری آتی، احتمالاً درهر چهار پرونده اتهامی به زندان محکوم شده و دیگر قدرت مانوری برای مبارزات انتخاباتی آتی خود نخواهد داشت.

سؤال اصلی اینجاست که آیا دستگاههای امنیتی آمریکا و در رأس آنها آژانس امنیت ملی این کشور، حتی بدون ترامپ نیز گروه پسران مغرور را حفظ خواهند کرد؟ پاسخ این سؤال مثبت است! اتصال مطلق گروه پسران مغرور به ترامپ، آدرس غلطی است که نهادهای امنیتی آمریکا در خصوص این گروه «سازماندهی شده» و با هدف انحراف افکار عمومی دنیا نسبت به خاستگاه و مصدر اصلی شکل گیری و کارکرد آنها مخابره می‌کنند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 54
 • در انتظار بررسی: 6
 • غیر قابل انتشار: 7
 • IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  22 11
  ماشاءالله خوب کاندیداشون فاسد
  • ملانصرالدین IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   8 7
   ماشاءالله به این میگن انتخابات آزاد !
  • IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   0 1
   انتخابات آژاد بین دو حزب در همه کشورهای غربی و مثلا آزاد!!! امریکا، فرانسه، انگلیسّ آلمان،اسپانیا،ژاپن،امریکا .... بازهم بگم؟! در کشورهای اسکاندیناوی و پادشاهی غربی فقط یک حزب امثال سوئد، نروژ، فنلاند،کانادا و....
 • IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  14 11
  این همه شور و نشاط برای ترامپ ملعون
  • دختر خاله RO ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   5 9
   واقعا دمشون گرم ! به این میگن دموکراسی و آزادی بیان !
  • IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   3 2
   چرا تو دانشگاهها خبری از این دموکراسی وآزادی بیان نیست اینا با اسلحه راحت تو خیابونا میگردن ریختن تو کنگره کاریشون ندارن بعد چهار تا دانشجو که تحصن کردن تو محوطه دانشگاه میگن بچه ها رو نکشید چطور سرکوب میشن نمردیم معنی آزادی بیان رو هم فهمیدیم!
 • IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  17 13
  بیخود نیست ترامپ هر غلطی می خواد می کنه می دونه دورش یه مشت دیوانه هستن
  • ملانصرالدین IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   9 13
   تو خیلی خوبی ؟
  • IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   6 3
   فقط دور و بر ترامپ نیست !
  • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   4 3
   نه ملانصرالدین خوبه!!
  • IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   7 1
   مگه من کاندید ریاست‌جمهوری شدم که خوب و بدم مهم باشه! فعلا ترامپ جانت رو دریاب با اون فساد مالی و اخلاقیش.
 • IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  4 1
  شاید هم مهره های بازی شماها بالاخره با پول هر کاری میشه کرد
  • ارسلان IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   1 0
   اصلا آره.فکر کردی فقط آنها بلدند به شما پول بدهند وحشی بازی در بیارید؟ وحشی اجاره ای همه جا هست حتی توی امریکا. خوبت شد؟
 • IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  3 1
  رهبرشون در ۶ ژانویه نبود چون قبلش توسط پلیس، ممنوع و اخراج شده بود
  • IR ۰۳:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
   0 0
   پس چرا ۲۲ سال زندان؟ بعله آزادی در ینکه وحشی دنیا کلا فرق فوکوله کوتوله جان
 • سرهنگ US ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  15 9
  برادران بسیجی در آمریکا !
  • IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   16 8
   اگر فقط یک روز بسیج نبود شما باید الان جوراب آمریکایی ها را میشستی چون کشوری به اسم ایران نبود
  • IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   2 3
   پس خودتم از نژاد همینایی!!!
  • شکارچی RO ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   11 7
   داداش ما ۴۵ساله که داریم میگیم جنگ جنگ تا پیروزی ! کجا را فتح کردیم؟
  • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   4 3
   از البانی چه خبر اربابت تو فرانسه هنوز نمرده
  • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   1 1
   شغالچی، زمان جنگ میگفتیم جنگ جنگ تا پیروزی که با همین شعار سرزمین‌های ایران رو که تحت اشغال صدام بود دوباره فتح کردیم، بعد جنگ هم کسی این شعار رو بیخودی نداد!! حالا چی میگی بیخودی؟؟!
  • ملانصرالدین IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   2 4
   تو برو اورانیوم غنی کن بده به روسیه !😂
  • IR ۰۳:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
   0 1
   نادان اسم مقدس بسیج را به برادرهای بزرگترت نده عوضی خودفروش
 • IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  13 2
  شعبان بی مخ راهم آمریکاییها ی خبیث ملعبه کردند در کودتای ۲۸ مرداد
 • حسین IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  5 6
  حتی لحظه ای شک نکنید ،ترامپ خواهد آمد.
 • IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  2 2
  کانادا گروه پسران مغرور را در لیست تروریستی خود قرار داد. ایران هم باید همین کار را بکند
 • بنده خدا IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  5 2
  تیتر مشرق رو نگاه می کنم یاد رابطه نیروهای خودجوش مردمی (معروف به لباس شخصی های) خودمون میفتم و رابطه شون با نهادهای امنیتی داخلی. کل اعتراضات چند سال اخیر رو این بزرگواران جمع کردند.
  • IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   2 1
   چرا یاد افرادی نمیفتی که این اعتراضها رو درست کردن؟معترضان یا مرتبطین با نهادهای تغذیه کننده همین پسران مغرور که توانستند اعتراضات مردم را به اختشاش تبدیل کنن
 • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  2 1
  ایده کوفته قلقلی بود تو اینترنشنال حالا اپ مامان پز خیلی تو این زمینه داره کار میکنه ...به باسلام بگید بخش غذا هم اصافه کنه به موصوعاتش یا روی این زمینه دقیق تحقیق کنید ....
 • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  3 0
  اینها نماد حیوانیت و شیطان هستند. باید دید وقتی مریض و ناتوان شوند و وقتی جون کثیفشون از بدنشون جدا شه بازم انقد مغرور هستن؟
 • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  1 1
  مامان پز و کوفته قلقلی ایران اینتر نشنال ۱ ۲ نامه انجمن اقتصاددانان ...این را هم باید مواطب باشید و در نطر داشته باشید ......‌حاکمیت بره از اقتصاد بیرون بخش خصوصی که حتما به خارج از ایران متصله میاد متوجه باشید ....
 • CH ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 1
  و تمام مردم ایران
 • IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  3 0
  اینا رو بیشتر ببخشین مخنثان ترسو باید اسم بذاری، دفعه قبل که هیچ غلطی نکردن.
 • IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  1 2
  اصلاحات می خواهد وارد قدرت شود و لاریجانی ورود اصلاحات به قدرت با هزینه ن،ام سیاسیت ...من لاریجانی را تایید نمی کردم ..اگر بودم پس .....
 • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 1
  جواب به انصاف برای ورود کاندیدای نلشناخته ممم اگر کسی خارج از ساختار وارد سیستم بشه خیلی راحتر کنترل میشه تا کسی داخل ساختار مثلا کنترل روحانی خیلی سختر بود تا خاتمی ....
 • IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  7 2
  آمریکا خرتوخر
  • سرباز IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   1 2
   چین هم سگ تو سگ
 • IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  1 2
  سبحان الله. هیچ قدرتی در جهان کنونی قادر به نابودی آمریکا وجود ندارد. نابودی این شیطان اکبر از درون خواهد بود! شورش های انتخاباتی و دار و دسته هایی مثل پسران بد و گروه های نئونازیستی و استقلال طلب ایالتی اونقدر در آمریکا زیاده که به فضل الهی شاهد نابودی و فرو پاشی این شیطان به حق اکبر باشیم.
 • نیما IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  3 0
  چند تا پیرزن مغرور هم تو عکس هست
 • IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  8 2
  عصاره جامعه لجن آمریکا
 • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  7 1
  کشوری که صهیونیستها کنترلش بکنن ، از این بهتر نمیشه
 • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  8 0
  در آمریکا همه چیز آزاده جز انتقاد از صهیونیستها ، نمونه هم دستگیری دانشجویان مخالف نسل کشی و کودک کشی ۱۵۰۰۰ نفری صهیونیستها
 • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  7 0
  غرب وحشی
 • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  8 0
  سران آمریکا هم با کشورهای دیگر همینطوری دیکتاتور گونه برخورد میکنن.
 • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  8 4
  به امید نابودی آمریکا مادر جنگهای کره زمین
  • سیگار برگ IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   1 3
   به امید نابودی روسیه و چین کمونیست!
 • IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 1
  احمدی نزاد را وارد کنید تا لاریجانی را مهار کند اگر نه خودتون می خواهید لاریجانی برنده انتخابات باشه پس به ما دیگه مربوط نیست
 • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  1 0
  عمه ریکا دشمن نمیخواد این چلاغ مغزها خودشون همدیگه رو پاره میکنن؛ البته مثل همیشه قلدر بازیشون برای کوچه های خلوته - مردم عادی دارن توی خیابون با ماشین میرن سر زندگیشون یکی از این بی مغزها رندومی ماشین های در حین حرکت رو عشقی میزنه آخرش یه پدر با چندتا بچه کشته میشن! مغرور!!!!؟
 • IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  هیچی معلوم نیست!!?!!
 • DE ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  3 1
  یه سری الکلی و معتاد و نژادپرست
 • IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  1 1
  اگه ترامپ ملعون دوباره رییس جمهوربشه می‌تونه اون افراطیهاروعفوکنه وازاختیارات ریاست جمهوریش استفاده کنه کمااینکه قبلا هم اینکاروکرده وقبلا هم وعده ش روداده که اگه به قدرت برسم اوناروعفومیکنم تیپ شخصیتی اون موافق بهادادن به افرادیه که دشمنای روسیه چین ومکزیک هستن وافرادقلدرملیگرای بی کله وفاسد براش جذابیت دارن چون از نظر روانی به اونا نزدیکه این آدم نمونه یه گاوچران همین سیاستمدارای اتوکشیده ی کاخ سفیده
 • IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  احمدی نزاد را وارد کنید تا لاریجانی را مهار کند اگر نه خودتون می خواهید لاریجانی برنده انتخابات باشه پس به ما دیگه مربوط نیست الکی اقای قالیبوف را هم زا براه نکنید ..‌.
 • CA ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
  2 1
  پسران پوک مغز پر هارت و پورت بی‌خاصیت مثل خود ترامپ آیکیو دمای اتاق🤡
 • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
  1 0
  دنیای بدون آمریکا دنیای زیباتر و بدون جنگ و تحریم و دیکتاتوری و زورگویی است.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس