بانک

بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور به کارکنان خود نشان می‌دهد از مجموع ۳۰ بانک و موسسه اعتباری که اطلاعات منتشره داشتند، حجم کل تسهیلات به ۱۶۴ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش مشرق، فراهم آوردن انواع مزایای رفاهی برای کارکنان جزء مواردی است که هر مجموعه دارای فرد شاغل سعی در برآوردن آن دارد تا هم تعلق‌خاطر کارکنان خود را به مجموعه‌اش افزایش دهد و هم درکنار مزایای قانونی مطابق با قرارداد کاری، پشتیبانی‌های مالی بیشتری از کارکنانش داشته باشد. از این نظر تسهیلات اعطایی به کارکنان جزء مهم‌ترین این مزایا شناخته می‌شود، چنانکه بانک‌ها به‌عنوان نهادهای اقتصادی- که وظیفه به جریان انداختن وجوه و گردش آن را میان دارندگان و متقاضیان منابع مالی برعهده دارند- از این قاعده مستثنی نیستند.

اما نگاهی به اطلاعات مالی ۳۰ بانک‌ مورد بررسی از باقی‌مانده تسهیلات اعطایی به کارکنان نشان از آن دارد که متوسط پرداختی بانک‌های کشور به کارکنان خود (بدون درنظر گرفتن تسهیلات بازنشستگان بانک‌ها) به عدد ۷۷۷ میلیون تومان می‌رسد که البته این عدد در میان بانک‌های مختلف متفاوت و در بازه‌های معناداری حضور دارد.

برای مثال پست‌بانک با داشتن دوهزار و ۷۳۹ کارمند و تسهیلات دوهزار و ۸۱۳ میلیارد تومانی به کارکنان خود، متوسط تسهیلات کارمندی یک‌میلیارد و ۲۷ میلیارد تومانی را به هر کارمند داشته است و پس از آن بانک صنعت‌ومعدن با یک میلیارد و ۱۴ میلیون تومان و بانک رفاه با یک میلیارد تومان تسهیلات در رتبه‌های بعدی بیشترین تسهیلات قرار دارد و در ادامه این فهرست بانک‌های توسعه تعاون، مسکن، ملی و سینا به ترتیب با ۹۵۸، ۹۲۴، ۹۰۷ و ۸۷۷ میلیون تومان در رتبه‌های بعدی بیشترین تسهیلات کارمندی حضور دارند.

البته لازم به‌ذکر است که حجم تسهیلات پرداختی هر بانک به کارکنان خود در این گزارش، میزان متوسط پرداختی به هر کارمند بوده، به‌عبارت دیگر در این محاسبات فرض بر آن شده است که اولا بانک به تمام کارکنان خود اعم از ستاد و صف، با سابقه بالا و کسانی که تازه مشغول به کار شده‌اند، تسهیلات کارمندی اعطا کرده و ثانیا تسهیلات اعطایی به همه افراد به یک‌میزان بوده است، یعنی بررسی سابقه‌کاری یا پست سازمانی به‌دلیل محدودیت اطلاعاتی لحاظ نشده است. همچنین همه ارقام سرانه بدون درنظر گرفتن تسهیلات بانک‌ها به بازنشستگان خود (کارمندان سابق) است.

تسهیلات ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی کارکنان

بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور به کارکنان خود نشان می‌دهد از مجموع ۳۰ بانک و موسسه اعتباری که اطلاعات منتشره داشتند، حجم کل تسهیلات به ۱۶۴ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان می‌رسد که در این میان بانک سپه با اعطای تسهیلات ۳۰ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومانی در رتبه نخست، بانک ملی با مجموع تسهیلات ۲۴ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومانی در رتبه دوم و بانک صادرات با ۱۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان تسهیلات کارمندی در رتبه سوم قرار دارند. در ادامه این فهرست نیز بانک ملت با ۱۵ هزار و ۷۷۳ میلیارد، بانک تجارت با ۱۳ هزار و ۱۲۲ میلیارد، بانک کشاورزی با ۱۱ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان، بانک مسکن با ۱۰ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان و بانک رفاه با ۹ هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان به ترتیب هشت بانک دارای بیشترین تسهیلات اعطایی به کارکنان خود هستند.

به‌ عبارت دیگر این هشت بانک با مجموع تسهیلات اعطایی ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی حدود ۸۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی به کارکنان را در میان ۳۰ بانک مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند. البته نگاهی به این فهرست نشان از حجم بزرگ این بانک‌ها در فضای بانکی کشور دارد، برای مثال بانک سپه که پس از ادغام پنج بانک و یک موسسه اعتباری در این بانک که اواخر سال ۱۳۹۹ انجام شد، به‌نوعی جایگاه بانک ملی را در عنوان بزرگ‌ترین بانک‌ کشور گرفت. کمااینکه پس از بانک سپه نیز بانک ملی دارای بیشترین سهم تسهیلات به کارکنان است و ادامه فهرست نشان از بانک‌هایی دارد که یا دولتی هستند یا درنتیجه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خصوصی شده‌اند.

۲۱۱ هزار نفر در شبکه بانکی شاغل هستند

البته ممکن است گفته شود بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌ها تنها از منظر حجم کل وام اعطایی به کارکنان، نمی‌تواند انعکاس‌دهنده عملکرد واقعی آنان باشد؛ چراکه همان‌گونه که اشاره شد بانک‌های مختلف کشور به سبب اندازه خود دارای تسهیلات متفاوت هستند و مبنای دقیق‌تر در بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان‌شان، بررسی سرانه تسهیلات اعطایی به هر کارمند است که در این صورت می‌توان نگاه بهتری به عملکرد بانک‌ها در این خصوص داشت. در این زمینه بررسی اطلاعات تعداد کارکنان حاضر در شبکه بانکی نشان از آن دارد که درمجموع ۳۰ بانک مورد بررسی به غیر از موسسه اعتباری نور که طی چندسال گذشته اطلاعات مالی خود را منتشر نساخته، مجموعا ۲۱۰ هزار و ۶۸۰ کارمند مشغول به کار هستند.

اما از نقطه‌نظر بیشترین شاغل در بانک‌های کشور باید گفت بانک سپه با ۳۹ هزار و ۸۴۲ کارمند در رتبه اول، بانک ملی با ۲۷ هزار و ۴۵۲ کارمند در رتبه دوم و بانک صادرات با ۲۲ هزار و ۷۹۰ نفر در رتبه سوم حضور دارد. در ادامه نیز به ترتیب بانک‌های ملت با ۱۹ هزار و ۲۹۸ کارمند، تجارت با ۱۶ هزار و ۱۴۹ کارمند، کشاورزی با ۱۴ هزار و ۵۸۴ کارمند، مسکن با ۱۱ هزار و ۸۳۵ کارمند و رفاه با ۹ هزار و ۶۶۲ کارمند هشت بانک دارای بیشترین شاغل هستند که با احتساب مجموع ۱۶۱ هزار و ۶۱۲ کارمند، تقریبا ۷۵ درصد از شاغلان در شبکه بانکی در این هشت بانک شاغل هستند. از سوی دیگر در میان بانک‌های کشور و از نظر تعداد کارکنان، بانک ایران ونزوئلا با ۹۶، بانک خاورمیانه با ۷۲۷، بانک گردشگری با هزار و ۷۷، بانک رسالت با هزار و ۹۸ و بانک صنعت و معدن با هزار و ۱۲۱ کارمند بانک‌هایی هستند که کمترین تعداد کارمند را دارند.

تسهیلات ۷۷۷ میلیونی برای هر کارمند بانک

حال که حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارمندان خود و همچنین میزان کارکنان حاضر در شبکه بانکی و هر بانک مشخص شد با لحاظ این دو متغیر می‌توان نسبت به حجم متوسط تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان خود رسید. در این خصوص باید گفت متوسط تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به هر کارمند (بدون درنظر گرفتن بازنشستگان) به ۷۷۷ میلیون تومان می‌رسد؛ همچنین نگاهی به بیشترین تسهیلات اعطایی به کارکنان در میان بانک‌های کشور نشان می‌دهد پست بانک ایران با اعطای متوسط تسهیلات یک میلیارد و ۲۷ میلیون تومان به هر کارمند، در رتبه اول بالاترین تسهیلات اعطایی به کارکنان قرار دارد.

پس از پست بانک نیز بانک صنعت و معدن با اعطای تسهیلات یک میلیارد و ۱۴ میلیون تومانی به‌طور متوسط به هر کارمند در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن نیز بانک رفاه با تسهیلات یک میلیارد تومانی در رتبه سوم قرار دارد. در ادامه این فهرست نیز بانک توسعه تعاون با اعطای متوسط ۹۵۸ میلیون تومانی به هر کارمند در رتبه چهارم قرار داشته و پس از آن بانک مسکن با ۹۲۴ میلیون تومان، بانک ملی با ۹۰۷ میلیون تومان، بانک سینا با ۸۷۷ میلیون تومان و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز با ۸۶۰ میلیون تومان در ادامه این فهرست قرار دارند.

همچنین با درنظر گرفتن همین نسبت اما از بعد کمترین تسهیلات اعطایی به کارکنان باید گفت بانک قرض‌الحسنه رسالت با اعطای ۱۲۷ میلیون تومان تسهیلات به هر کارمند و در میان بانک‌های کشور کمترین میزان اعتبار پرداختی را به ثبت رسانده و پس از آن بانک ایران زمین با ۲۰۸، موسسه ملل با ۲۳۶، گردشگری با ۳۱۵، کارآفرین با ۳۱۹ و سرمایه با ۳۳۶ میلیون تومان در میان بانک‌های با کمترین تسهیلات پرداختی به کارکنان خود هستند.

البته ذکر این نکته نیز لازم است که حجم تسهیلات پرداختی بانک به کارکنان خود در این گزارش میزان متوسط پرداختی به هر کارمند بوده و به‌عبارت دیگر در این محاسبات فرض بر آن شده است که اولا بانک به تمام کارکنان خود اعم از ستاد و صف، با سابقه بالا و کسانی که تازه مشغول به کار شده‌اند، تسهیلات کارمندی اعطا کرده و ثانیا تسهیلات اعطایی به همه افراد به یک میزان بوده است؛ به‌عبارت دیگر بررسی سابقه‌کاری یا پست سازمانی به‌دلیل محدودیت اطلاعاتی لحاظ نشده است.

خلأ قانونی با چاشنی منابع فراوان

با داشتن نگاهی کلان به تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان خود یا سایر سرفصل‏های تسهیلات از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط که طیف مدیران ارشد و میانی را نیز دربرمی‏گیرد، دو نکته برجسته می‏شود؛ نخست دریافت تسهیلات با نرخ‏‌هایی است که با نرخ‏‌های معمول بازار فاصله‏ زیادی دارند نظیر ۱، ۴، ۷ و ۱۰ درصد که نرخ‌هایی پرتکرار در تسهیلات اعطایی بانک‌ها هستند و نکته دوم طول مدت بازپرداخت بالا که ۱۲۰، ۱۸۰، ۲۲۰ و ۳۰۰ و ۳۶۰ ماه را دربرمی‏گیرد. این دو نکته یعنی نرخ بهره کم و طولانی‌بودن مدت بازپرداخت که عملا بازپرداخت وام برای دریافت‏‌کنندگان را به‌نهایت سهولت ممکن می‌سازد نشان می‏دهد تمام لوازم دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت برای کارکنان و مدیران ارشد توسط بانک فراهم شده است.

نبود قوانین و ضوابط مشخص در زمینه اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها یکی از عوامل ایجاد این پدیده است. قانون‌گذار و نهاد ناظر هیچ‌گاه به شبکه بانکی کشور آیین‌‏نامه و ضوابطی را برای اعطای تسهیلات به کارکنان خود چه از لحاظ سقف کلی تسهیلات اعطایی، سقف تسهیلات اعطایی به هر کارمند و مدیر یا محدودیت در استفاده از منابع قرض‌‏الحسنه مشخص نساخته که این خلأ قانونی و به‌ تبع آن نظارت کارآمد، زمینه استفاده آسان و بهره‏‌مندی دست‌اندرکاران شبکه بانکی از تسهیلات را فراهم آورده است.

در همین زمینه پویا ناظران، اقتصاددان و پژوهشگر با تکیه بر این نکته که پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و قرض‌‏الحسنه به کارکنان بانک‌ها در هر حالتی که باشد چه از منابع بانک و چه از منابع قرض‌‏الحسنه محل اشکال است، معتقد است اگر پرداخت این تسهیلات از منابع بانک باشد به معنی زیرسوال بردن فلسفه وجودی منابع بانکی است. زیرا «منابع بانک» نقش سپر محافظ سپرده‏‌گذار را دارد و اعطای تسهیلات از محل سرمایه بانک اگرچه موجب رضایت دریافت‏‌کنندگان و عزیزشدن اعطاکنندگان می‏شود اما نتیجه‌‏ای جز افزودن به ریسک بانک‌ها ندارد.

حال آنکه مسئولیت مدیران بانک، مدیریت بهینه و عاقلانه سرمایه بانک است تا درمواقع بحران و در برخورد با تلاطمات اقتصادی از حق سپرده‏‌گذاران دفاع کرده و سپرده‌گذاران نیز حق آن را دارند تا از عملکرد مدیریت در نظارت بر پرتفوی سرمایه‏‌ای بانک اطمینان داشته باشند. اعطای تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان اگر از محل منابع قرض‌‏الحسنه نیز باشد با روح این وجوه ناسازگار است؛ چراکه براساس نیت و قصد سپرده‏‌گذاران این منابع دراختیار بانک است تا در مسیر درست و خداپسندانه و رفع احتیاجات ضروری متقاضیان هزینه شود، اما اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت به کارکنان و مدیران خود بانک، علاوه‌بر ایجاد انحراف در گیرندگان و نیازمندان اصلی تسهیلات به افزایش شکاف‌‏های اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دامن می‏زند.

تسهیلات ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی کارمندان بانک‌ها

منبع: روزنامه فرهیختگان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 19
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 2
 • SE ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
  1 1
  متاسفانه رانتخواری و سوئ استفاده از مشاغل و مناسب و رشوه امری بذیهی شده است و قبح و زشتی و حرام بودن اینگونه رفتارها با کلاه شرعی های گوناکون ماست مال شده
 • IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
  3 0
  کاش یه تسهیلاتی هم به کارگران بدبخت و ماها که با مدرک دکتری حقوق کارگر میگیریم بدن جای دور نمیره طرف با مردک لیسانس حسابداری چسبیده به بانک بیست ساله میخوره
  • a IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
   0 0
   متاسفانه دقیقا همین طوره مهندس حقوق شرکتی می گیره لسانس هاس حسابداری و کارمند بانک چه تولیدی داره
  • سیمین IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
   0 0
   ما هم کارمند بانکیم والا متوسط حقوقمون ده تا دوازده میلیونه . حقوق کارمندهای بانک رو مثل سایر کارمندان دولت افزایش بدن هیچ تسهیلاتی نمی خواییم . حقوق پایین تسهیلات ده تا سیزده در صد سود اصلا نمی خوایم .
 • IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
  4 1
  خاک تو سر اون بانک مرکزی که میبینه با پول مردم عیاشی میکنن و صداش درنمیاد
  • .. IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
   2 1
   بانک مرکزی خودش بیشتر از همه بانک ها به کارکنانش وام میده
  • IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
   1 1
   شما خبر نداری که سردمدار پرداخت ها تسهیلات به کارکنانش بانک مرکزی است تقریبا دوبرابر و حتی بیشتر از بقیه ی بانکها
 • IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
  2 1
  جناب مسئولین مملکت لااقل اموری که صد درصد داخلی است و نیاز به خارج نیست و. ربطی به تحریم و سازمان ملل و آمریکا و اروپاندارد خوب عمل کنید یکی همین بانک ها. بسم الله
 • IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
  0 0
  پیشنهاد به ادرات ونهادهای نظامی .ایجاد صندوق درون سازمانی بین پرسنل خودشون تا دست بانک ها را ازدسترسی به منابع پرسنل کوتاه کند ووام بین پرسنل ارگان ها نوبتی پرداخت شود.الان نزدیک 8سال دریک مجتمع درمانی بین همکاران صندوق تشکیل شده ودرهرماه بین هم قرعه انجام میشود وام یکساله پرداخت میشود.
 • بی‌نام IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
  0 0
  کاش یه بار از سختی کار و حقوق پایین و فشار و استرس کاری کارمندان بانک حرف میزدن وقتی همه مردم تعطیلن موقع عید کارمند بانک باید بره سرکار اونم ۲۹ اسفند کیشک عید وقتی همه جا برا آلودگی هوا تعطیلن ما رفتیم سر کار تو کرونا هر روز رفتیم سر کار پنج شنبه ها که میریم سر کار خدا کنه این واما رو حذف کنن تا ما راحت شیم از دست ملت و رسانه ها ولی در عوض مثل اکثر ادارات که کار مالی انجام میدن مثل سازمان امور مالیاتی بهمون حقوق خوب بدن اگه حقوق خوب بدن
 • سعید IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
  1 0
  چرا بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به کارکنان خود رو منتشر نکرده تا روی همه ی بانک‌ها رو کم کنه تازه اگر همه ی کارکنان دولت مزایای دریافتی خود رو منتشر کنند تازه می‌فهمید بانک‌ها چیزی نیستند کارکنانی که زمین دریافت می کنند .و یا حقوق های بالا می گیرند و دو فیش دارند و اصلا نیازی به وام گرفتند ندارند و .... متاسفم
 • علی IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
  0 1
  دوباره یه خبر از مجلس در اومد برا ماشین هایی که نماینده ها گرفتن رفتن سراغ یه مسئله ای که حواسها پرت بشه این عدد اصلا چیز،زیادی نیست برای ۳۰ سال کار اکثر سازمان‌ها میدن فقط ۵۰۰تومنش مال مسکن کارکنان هست که حالا باهاش رهن هم نمی دن
 • حمید IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
  1 0
  مردم راضی نیستند از این پولی که سر سفره میبرید
  • حامد IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
   0 2
   مگه پول شماست خب خیلی ناراحتین پولاتونو تودبانک نزارین مثل پیرزن های قدیمی بزارین زیر متکاتون بعدشم کارمند بانک با این همه راندمان کاری سختی کار باید مزایاش با بقیه فرق کنه
  • رضوان IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
   0 0
   پس این پول مال کیه ،ایشالله آر حلقومتون پائین نره اگه هم رفت بعد جواب بدین
 • رسول IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
  0 0
  منم کارمند رسمی اداره دولت هستم .فقط خودمو با کارمند بانک مقایسه میکنم فرق کارمند بانک با کارمند مثل وزارت کشور و آموزش و پرورش مثل ماشین پراید با لندکروزه .
 • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
  0 0
  مشرق نیوز، انصاف داشته باشید و نظرم را پخش کنید... قطعاً افشای فیش های حقوقی چند ده میلیونی و..سازمان های دیگر رو هم بررسی میکنید؟ یه سازمان غیر از بانک نام ببرید که همان روز کارتون را میفته... همین دادگستری رو چرا مثال نمیزنید که طرف ده ها سال پرونده داره و حل نمیشه... چرا اینارو نمیگین... مردم اگه مشکل چک برگشتی و وام های عقب افتاده نداشته باشد راحت وام می‌گیرند.. اینو مطمئن باشید... چرا از دریافت های چند صد میلیون تومانی وکلا برا پرونده های مردم نمی‌گویید پس... چرا از استخدام افراد نزدیک و بی عرضه برخی از آقا ها نمی‌گویید... لطفاً نظر قبلی منم پخش کنید اگر فقط انصاف دارین وگرنه شما هم مثل صدا و سیما خواهید بود... راستی گوینده خبر این اخبار رد گم کن چقدر درآمد ماهیانه داره....
 • NL ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
  0 0
  انتشار تسهیلات اعطایی بانک ها به کارمندان شان که بعضا سی سال در بانک عمر میگذارند عددی نیست ،در ادامه منابعی که به صورت های مختلف به کارمندان سایر ادارت و وزارت خانه ها توزیع میشه منتشر میشه
 • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۴
  0 0
  هر شهری میری تعداد شعبات بانکها از تعداد سوپر مارکتهای و نانوایی های اون شهر بیشتره باید ۸۰ درصد نیروهای بانکها با توجه به الکترونیکی شدن بسیاری از کارها تعدیل و شعبات هم مزایده گذاشته بشن هر کارمند بانکی رو میبینی آنقدر وام نزول دادن بهشون که...

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس