هیچ کس مخالف افزایش ظرفیت پزشکی نیست

رئیس کل سازمان نظام پزشکی درخصوص ظرفیت پزشکی گفت: اگر بدون توجه به الزامات افزایش ظرفیت بدهیم، افزایش ظرفیت غیرمتناسب می‌شود و نتیجه گرجستان می‌شود.

به گزارش مشرق، محمد رئیس زاده در برنامه صف اول با موضوع بررسی عملکرد سازمان نظام پزشکی کشور گفت: نزدیک به ۳۰۰ نفر از همکاران عزیز بنده طی دو سال کرونا در راه حفظ سلامتی مردم جان خودشان را تقدیم کردند و الحق و الانصاف که جامعه پزشکی و پرستاری ما در این دوران خوش درخشیدند.

وی افزود: همکاران بنده طی دو سال کرونا در عرصه مبارزه نفس گیر و دشوار با بیماری، برای حفظ سلامت مردم از جان مایه گذاشتند و یکی از شواهد این است که نزدیک به ۳۰۰ نفر از آنان در این راه شهید شدند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی درخصوص وجود شبهه تعارض منافع در حوزه وظایف سازمان نظام پزشکی ادامه داد: در همین قضیه آبادان دیدیم که عده‌ای از متخصصان مثل نظام مهندسی حدود ۱۶ ماه قبل رسماً تذکراتی را داده بودند و به لحاظ فنی و تخصصی مطالبی را گوشزد کرده بودند.

رئیس‌زاده تصریح کرد: این نکته خیلی مهم است که عادت کنیم به حرف متخصصان در حوزه‌های مربوطه توجه داشته باشیم، این امر نگرانی جدی ماست که اگر در این باره غفلت شود، ممکن است متروپل‌های سلامت را هم در آینده داشته باشیم.

وی با طرح این سوال که راهکار جلوگیری از ریزش احتمالی متروپل‌های سلامت چیست؟ گفت: راهکار این است که به متخصصان خودمان که همین دو سال کرونا در کنار مردم و در خدمت آنان بودند با جان و دل اعتماد کنیم، قبل از اینکه بخواهیم بحث تعارض منافع را مطرح کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی یکی از قدیمی‌ترین مجامع است که بالای ۵۴ سال قدمت دارد؛ اظهارکرد: در سال ۸۳، قوانین مربوط به سازمان نظام پزشکی به روز شده و وظایف را شرح داده است، ولی فکر می‌کنم سازمان نظام پزشکی فقط یک وظیفه دارد و آن هم فقط و فقط حمایت از حقوق بیمار است.

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: آنجایی هم که حفظ و حمایت از حقوق شاغلان حرف پزشکی مطرح شده است در راستای ساماندهی جامعه پزشکی برای ارائه خدمت به مردم است.

رئیس‌زاده افزود: اگر در سازمان نظام پزشکی پیگیر به سامان شدن حقوق جامعه پزشکی یا رفع مشکلات آنان هستیم، هدف غایی و جدی ما این است که این جامعه پزشکی و لشکر مدافع سلامت هر چقدر ممکن است با نشاط‌تر و بدون دغدغه‌تر در خدمت مردم باشد.

وی خاطرنشان کرد: جامعه پزشکی وظیفه خاصی دارد؛ در شرایط دشوار بیماری باید تکیه گاه مردم باشد، هم ارائه خدمت کند، هم غمخوار باشد و هم مشاور باشد، لذا این تکیه گاه باید خود ستون‌های استواری داشته باشد، در واقع من نوعی یا بقیه همکاران من در عرصه سلامت در حوزه‌ها و نهادهای مربوطه اگر تلاش می‌کنیم که ستون‌های این جامعه استوار باشد برای این است که مامن و تکیه گاه مطمئنی برای مردم باشند.

در سازمان نظام پزشکی موضوع تعارض منافع وجود ندارد

رئیس کل سازمان نظام پزشکی اذعان کرد: در سازمان نظام پزشکی بحث تعارض منافع مطلقاً وجود ندارد، زیرا سازمان و همه جامعه پزشکی را خادمین مردم می‌دانیم.

رئیس‌زاده در خصوص تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی افزود: بند ۸ قانون بیمه خدمات همگانی موضوع تعرفه را کاملاً تعیین و مشخص کرده است، در حوزه تعرفه دو مطلب را باید عرض کنم. نخست آنکه ما معتقد به این هستیم که چانه زنی و جدل بر سر تعرفه باید در جلسات کارشناسی در سازمان نظام پزشکی، شورای عالی بیمه، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد و هر دعوایی که داریم به رسانه و میان مردم کشیده نشود.

همه باید از تعرفه مصوب هیئت دولت تمکین کنند

وی ادامه داد: با وجود همه چالش‌ها و دعواها زمانی که هیئت دولت مصوب کرد همه باید تمکین کنند، این حرف اساسی ما است بر اساس قانون تعرفه‌ها تعیین شود و بعد هم که هیئت دولت مصوب کرد همه باید در واقع تمکین کنند و پس از آن نیز دانشگاه‌های علوم پزشکی، معاونت‌های درمان، نظام پزشکی، سازمان تعزیرات و کمیسیون ماده ۱۱ که در معاونت‌های درمان است وظیفه دارند بر رعایت این تعرفه‌ها، نظارت کنند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به بند ۸ قانون بیمه خدمات همگانی گفت: تعرفه‌ها باید بر اساس قیمت تمام شده، منابع و مصارف تعیین شود، شورای عالی بیمه سلامت باید تعرفه را قبل از پایان قانون بودجه و قبل از پایان هر سال به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند، سازمان برنامه و بودجه نیز در واقع آن را تأیید کند و بعد به هیئت دولت بفرستد که مصوب کند.

رئیس‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا سرانه درآمد جامعه نیز در آن لحاظ می‌شود؟ افزود: بله، منابع و مصارف سازمان‌های بیمه یعنی همین که منابع و مصارف بر اساس سهم پرداختی بیمه از حقوق مردم که کسر می‌شود، محاسبه می‌شود. ما در موضوع تعرفه حرف اصلی مان عمل به قانون است، اگر عمل به قانون شود، واقعاً مشکلی نداریم.

وی ادامه داد: در موضوع تعرفه به هیچ وجه مقابل مردم نیستیم، بلکه در کنار مردم هستیم، این حرف اصلی مااست؛ اگر موضوعی نیز مطرح می‌شود، حقیقتاً برای این است که پرداختی از جیب مردم و فشار بر مردم کمتر شود و تا جایی که می‌توانیم رابطه مالی بین ارائه دهنده خدمت و گیرنده خدمت را حذف کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سوال که وقتی جدولی از تعرفه‌های نجومی کارشناسی نشده منتشر می‌شود؛ به عنوان مثال، حق ویزیت ۳۰۰ هزار تومانی مطرح می‌شود، بدیهی است که پزشک نیز به خود این حق را می‌دهد که چنین تعرفه‌ای را دریافت کند، چرا این روی می‌دهد؟ گفت: وقتی که به قانون عمل نشود، طرف‌های ذیربط بالاخره با هم چالش دارند، این چالش‌ها یک وقت در جلسات حل می‌شود گاه هم طرف مقابل رعایت نمی‌کند و برای اینکه حرف خود را بزند مطلبی را رسانه‌ای می‌کند که آن را می‌توان چانه زنی قبل از تصویب تعرفه نام نهاد.

رئیس‌زاده افزود: هیچ جا مطرح نشده که آن قیمت‌هایی که به عنوان قیمت تمام شده مطرح شده، اعلام مبنای دریافت است، ذیل آن نیز گفته شده که این‌ها پیشنهاد کار کارشناسی است، اگر به قانون عمل شود مشکل حل می‌شود، به هیچ عنوان طرفدار این نیستیم که در تعرفه‌های خدمات سلامت به مردم فشار بیاید، راهکار آن نیز عمل به قانون است.

وی ادامه داد: قانون هدفمندی یارانه‌ها، یک ماده ۷ دارد؛ ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها، یک آئین نامه اجرایی دارد، ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی همان ماده ۷، به وضوح می‌گوید که برای اینکه مردم در زمینه تعرفه‌ها، کمتر از جیب بپردازند؛ سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند از منابع موضوع این ماده برای افزایش سطح تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر برای پرداخت تعرفه‌های بخش خصوصی اقدام کند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: براساس قانون، سازمان هدفمندی می‌تواند از منابع هدفمندی یارانه‌ها، منابع بیمه‌ها را افزایش دهد تا برای تعرفه‌های بخش خصوصی نیز بیمه‌ها بتوانند پرداخت انجام دهند تا پرداخت از جیب مردم کم شود. اکنون سازمان‌های بیمه گر، برای بخش خصوصی قادر به پرداخت نیستند، در واقع برای بخش خصوصی نیز همان سقف بخش دولتی را پرداخت می‌کنند و مابه التفاوت آن را باید مردم پرداخت کنند، نتیجه این می‌شود که پرداختی از جیب مردم بالا می‌رود، یعنی به جای اینکه ۷۰ درصد بیمه‌ها پرداخت کنند و ۳۰ درصد مردم، کاملاً قضیه عکس می‌شود.

رئیس‌زاده افزود: بیمه‌ها برای رفع این مشکل دو راهکار دارند؛ نخست اینکه منابع‌شان براساس همین قانون باید افزایش پیدا کند که این افزایش تا کنون متناسب نبوده است و دوم آنکه بیمه‌ها باید راهکارهایی برای مدیریت بهینه منابع باید داشته باشند که این نیز در قانون آمده است.

اجرای نظام ارجاع از راهکارهای مدیریت بهینه منابع است

وی با طرح این سوال که راهکارهای مدیریت بهینه منابع چیست؟ ادامه داد: یکی از راهکارهای مدیریت بهینه منابع، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده است که هزینه‌های حوزه سلامت را به شدت کاهش می‌دهد، راهکار دیگر در واقع اجرای راهنماهای بالینی است، راهنماهای بالینی باید اجرایی شوند تا ارائه دهنده خدمت براساس آن راهنماهای بالینی خدمت را ارائه دهند که این نیز منابع بیمه‌ها را به شکل بهینه صرف خواهد کرد، راهکار دیگر ارائه قیمت تمام شده خدمات یکسان حرفه‌ای در بخش دولتی و خصوصی است و راهکار دیگر جلوگیری از درمان‌های القایی است.

وی بیان کرد: تلاش می‌کنیم تا بیمه‌ها هم منابع‌شان براساس قانون بالاتر برود و هم این منابع خوب مدیریت شود و بتوانند پوشش کامل دهند، در آنسوی قضیه نیز در تعیین تعرفه‌ها باید قیمت تمام شده خدمات درنظر گرفته شود، هر کسی می‌خواهد بیاید آن را تعیین کند؛ اصلاً ما نه، یک گروه کارشناسی خارج از حوزه سلامت بیایند تعیین کنند.

رئیس‌زاده افزود: بر اساس چیزی که وجود دارد یعنی همین نرخ تورم و افزایش قیمت‌هایی که وجود دارد تعیین تکلیف کنند تا آنگاه بیمه بر اساس قیمت تمام شده خدمات، منابع و مصارف تعرفه را تعیین کند و جامعه پزشکی نیز قطعاً رعایت می‌کنند کما اینکه تاکنون نیز رعایت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در سال بیش از ۹۰۰ میلیون نفر-خدمت در حوزه سلامت به مردم ارائه می‌شود، ادامه داد: این میزان خدمت یعنی ماهی تقریباً ۸۰ میلیون نفر-خدمت که عدد بسیار بزرگی است و در مقایسه با آن میزان تخلفاتی که گزارش و رسیدگی می‌شود در مقام آمار عددی، نسبت به این عدد بالای ارائه خدمت بسیار ناچیز است، اگرچه باز همان مقدار نیز برای ما زیاد است و حتماً باید کاهش پیدا کند و به صفر برسد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه اگر به اسناد بالادستی حوزه سلامت که رهبر معظم انقلاب سال ۹۳ ابلاغ کردند، عمل شود زیرساخت‌ها و فرآیندهای مالی اصلاح می‌شود، گفت: اگر فرایندها و زیرساخت‌ها اصلاح شود رابطه مالی و اقتصادی بین مردم و ارائه‌دهندگان خدمت هم به سامان خواهد شد و آن سرمایه اصلی جامعه پزشکی که حس اعتماد بین مردم و جامعه پزشکی است آسیب نمی‌بیند.

اعتماد بین مردم و پزشکان اصلی‌ترین سرمایه جامعه پزشکی است

رئیس‌زاده افزود: اعتماد بین مردم و جامعه پزشکی اصلی‌ترین سرمایه جامعه پزشکی است، درمان مؤثرتر، داروی خوب و عمل جراحی خوب، یک طرف قضیه است، اما این اعتماد نیز یکی از این مولفه‌هاست، تلاش ما این است، تلاش رسانه نیز این است، همه باید تلاش کنیم که این اعتماد آسیب نبیند، آن اشکالاتی نیز که وجود دارد و به مردم فشار می‌آید با اصلاح زیرساخت‌ها و عمل به قانون رفع شود.

وی در پاسخ به این سوال که سازمان نظام پزشکی برای نظارت و جلوگیری از دریافت زیر میزی یا همان دریافت‌های خارج از عرف چه تمهیداتی را در نظر گرفته است؟ گفت: در سال ۱۴۰۰ -البته با توجه به اینکه موضوع بیماری کرونا وجود داشت، پرونده‌های ما کمتر بود-، در مجموع ما ۷ هزار پرونده شکایت داشتیم، ۴۲ درصد این پرونده‌ها منجر به صدور کیفرخواست شده و در ۵۸ درصد این ایرادها وارد نبوده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: از این ۴۲ درصد ۸۳ درصد منجر به صدور حکم شده است؛ این نشان می‌دهد که ما در موضوع دفاع از حقوق مردم با همکاران خودمان تعارف نداریم، اینکه در بعضی موارد گفته می‌شود که نظام پزشکی طرفدار اعضای خودش است، این آمار نشان می‌دهد که واقعاً اینگونه نیست، در این موضوع اصلاً تعارف نداریم.

رئیس‌زاده ادامه داد: همین میزان نیز در سازمان پزشکی قانونی مطرح می‌شود، جمع پرونده‌ها در سال چیزی حدود ۱۵ هزار تاست؛ که به نسبت آن عددی که عرض کردم ۹۰۰ میلیون نفر-خدمت در سال، آمار بسیار پایینی است، در مجموع نشان می‌دهد که جامعه پزشکی ما واقعاً سالم کار می‌کند و سازمان نظام پزشکی مدافع حقوق مردم است و ما پیگیر این هستیم که با اجرای قانون حداقل فشار در این حوزه بر مردم وارد شود.

وی با اشاره به رعایت حقوق تحصیلی و کاری پزشک‌های جوان یا رزیدنت‌ها گفت: در سازمان نظام پزشکی، اداره امور دستیاران و نیروهای طرحی را راه‌اندازی و فعال کرده‌ایم که هم به امور دستیاران بپردازیم و هم موضوع نیروهایی که در مناطق محروم به ویژه، در حال ارائه خدمات طرحی هستند، پیگیری کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: بار درمان به خصوص در مراکز دولتی و آموزشی بار سنگینی است، به طور ناخودآگاه حجم زیادی از این بار بر دوش این افراد قرار می‌گیرد، در مقابل دریافتی‌ها کم است. پیرو فرمایش رهبر معظم انقلاب، پارسال این مبلغ دو برابر شد، ولی همچنان، دستیاران که حدود ۱۲ هزار نیروی زحمتکش متخصص در حوزه سلامت هستند، نسبت به قانون کار نیز دریافتی‌شان کمتر است.

در حال آماده کردن بسته ماندگاری در مناطق محروم هستیم

رئیس‌زاده ادامه داد: بسته‌ای را به عنوان طرح جامع برای رفع مشکلات نیروهای طرحی آماده کردیم و در حال آماده کردن بسته ماندگاری در مناطق محروم هستیم تا به مجلس ببریم و امیدواریم نمایندگان مجلس و به ویژه نمایندگان حاضر در کمیسیون بهداشت برای ماندگاری همکاران ما در مناطق محروم کمک کنند که مهمترین چالشی است که ما داریم؛ این طرح ماندگاری می‌تواند بسیاری از مشکلات همکاران ما را در مناطق محروم حل کند.

وی درخصوص میزان فاصله با هدف گذاری در زمینه دستیابی به سرانه مناسب پزشک براساس اسناد بالادستی گفت: راه حل همه مشکلات، واقعاً عمل به اسناد بالادستی است، به جد اعتقاد دارم که اگر سیاست‌های کلی سلامت که رهبر معظم انقلاب در سال ۹۳ ابلاغ کردند، اجرایی و پیگیری شود بسیاری از مشکلاتی که اکنون مطرح می‌شود در حوزه سلامت حل خواهد شد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: تکیه گاه اصلی پیگیری ما در سازمان نظام‌پزشکی اجرایی شدن این سیاست‌های کلی سلامت و اسناد بالادستی است، این سیاست‌ها ابلاغ شده، اما راهکار اجرایی و قوانینی که اجرای آن را تضمین کند یا وضع نشده یا اگر وضع شده، اجرا نشده است.

رئیس‌زاده ادامه داد: در موضوع توزیع پزشک که رهبر معظم انقلاب فرمودند که ناعادلانه است و مشکل دارد، باید دید علت این توزیع نامناسب چیست، اکنون در برخی از کلانشهرها سرانه پزشک به جمعیت ۵ برابر بعضی از مناطق محروم است، به عنوان مثال اگر میانگین کشوری را ۱۶ پزشک به ۱۰ هزار نفر در نظر بگیریم، در برخی از کلانشهرها مثل تهران این عدد به بالای ۴۰ پزشک به ۱۰ هزار نفر می‌رسد و ۴۲ درصد متخصصان ما در پنج کلانشهر ساکن هستند.

برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، باید زیرساخت‌ها فراهم شود

وی گفت: برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، باید زیرساخت‌ها فراهم شود، در همین بسته‌ای که ما تدوین کردیم برای افزایش ماندگاری در مناطق محروم، موارد زیادی دیده شده است، به عنوان مثال یکی از راهکارهای ساده رفع مشکل در این زمینه آن است که که ضریب تعرفه را برای افرادی که در مناطق محروم خدمت ارائه می‌دهند، افزایش دهیم، همچنین راهکار بعدی این است که به آن‌ها تسهیلاتی را ارائه کنیم، به عنوان مثال بخشودگی مالیاتی و تسهیلاتی برای خرید مسکن و تجهیزات مطب به آن‌ها بدهیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی درخصوص بومی گزینی نیروهای متخصص افزود: در همین افزایش ظرفیت پزشکی که نیز مصوب شد، اصل اول بومی گزینی در مناطق محروم است، یعنی ما باید بتوانیم از بچه‌های همان مناطق نیروی متخصص تربیت کنیم که در همان مناطق ماندگار شوند، اما شما اگر بومی‌ترین افراد را تربیت کنید، اگر امکانات نباشد، بالاخره دست و پای او را که نمی‌توانیم ببندیم، تعهداتش را که انجام دهد پا می‌شود می‌آید، بنابراین چاره‌ای نداریم جز اینکه الزامات ماندگاری نیروها را در مناطق محروم فراهم کنیم.

رئیس‌زاده درباره آمار تعداد پزشکانی که در داخل کشور ارائه خدمت می‌کنند، ادامه داد: بر اساس آماری که در سایت سازمان نظام پزشکی داریم و به روز است، یعنی هر کارت عضویتی که سازمان نظام پزشکی صادر می‌کند در همان سامانه ما در همان لحظه ثبت و ضبط می‌شود، اکنون بیش از ۲۰۰ هزار شماره نظام پزشکی صادر کرده‌ایم، البته این آمار کلی است و تعدادی از آنان مهاجرت کردند، تعدادی از این افراد فوت شده‌اند و تعدادی از آنان نیز کار پزشکی نمی‌کنند.

وی درخصوص فاصله میزان پزشک با آن مقداری که در سند گنجانده شده است و اینکه با توجه به میزان پزشک در کشور گرجستان، باید به ازای هر ده هزار نفر، حدود ۶۰ پزشک داشته باشیم تا به جایگاه اول منطقه دست یابیم، گفت: روی همین عدد ما یک چالش جدی داریم؛ شاخصی که اکنون در دنیا مطرح است، «healthcare worker density» نام دارد، یعنی همه مراقبان سلامت با هم، یک عدد را اگر شما بدون تناسب با سایر اعداد رشد بدهید مثل سرطان می‌شود که بقیه را می‌خورد؛ افزون بر این، همین کشورهایی را که مثال می‌زنند، باید شاخص‌های سلامت‌شان را دید، در غیر این صورت اینکه عددشان در زمینه تعداد پزشک چقدر بالا رفته است، اهمیت چندانی ندارد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: وضع ما قطعاً از بسیاری از کشورهای دیگر در موضوع شاخص‌ها بهتر است و این نشان می‌دهد که آن عدد معیار خوشبختی نیست، حتی معیار دسترسی نیز نیست، البته ما هم قائل هستیم که این عدد باید بالا رود، اما نکته بسیار مهم‌تر این است که ما قضاوت را در جریان و نه در لحظه ببینیم، یعنی ببینیم از کجا به کجا رسیدیم، با چه توانی و آیا ظرفیتی بیش از این داشتیم؟ چون در موضوع تربیت دانشجوی رشته‌های پزشکی مثل همه رشته‌ها، کیفیت را به هیچ عنوان نمی‌شود نادیده گرفت.

رئیس‌زاده ادامه داد: متناسب با زیرساخت‌های تضمین کننده کیفیت، باید افزایش ظرفیت داشته باشیم؛ افزون بر این باید به این نکته توجه داشت که ما تا قبل از سال ۵۷، ۱۶ هزار پزشک داشتیم، اکنون بیش از ۱۲ برابر رشد داشته‌ایم، ۹ یا ۱۳ دانشکده پزشکی داشتیم و اکنون ۶۷ دانشکده پزشکی داریم.

وی گفت: در حوزه سلامت تا جایی که امکان داشت و زیرساخت‌ها و امکانات اجازه دادند هم دانشکده‌ها را افزایش دادیم و هم تعداد دانشجوها را افزایش دادیم؛ مضاف بر اینکه از تربیت دانشجوهای عمومی به شدت به سمت تربیت دانشجویان تخصصی و فوق تخصصی حرکت کردیم، همین نکته نیز باعث شد که ما در حوزه پزشکی به خودکفایی مطلق برسیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: در حوزه تربیت دانشجو ما هیچ نیازی به اعزام کسی به خارج نداریم، همچنین در حوزه ارائه تکنیک‌های درمانی ما هیچ نیازی به اعزام هیچ بیماری به خارج از کشور نداریم؛ این به معنای خودکفایی مطلق است، اکنون در فرایندهای ارائه خدمات و نظام اقتصاد سلامت مشکلاتی را داریم، اما این ارتباطی به آن استاد دانشگاه، به آن سامانه آموزش و علم پزشکی ندارد، این فرایندهای قانونی و اجرایی خدمات است، ما در آن سامانه‌ها به خودکفایی مطلق رسیده‌ایم و این نشان می‌دهد که با حداکثر ظرفیت این کارها را کرده‌ایم.

هیچکس مخالف افزایش ظرفیت پزشکی نیست

رئیس‌زاده ادامه داد: اکنون عیبی ندارد، هر چقدر که زیرساخت‌های تضمین کننده کیفیت، اجازه می‌دهند ظرفیت را افزایش دهیم، اما اگر بدون توجه به این الزامات افزایش ظرفیت بدهیم، افزایش ظرفیت غیرمتناسب می‌شود و نتیجه همان گرجستانی می‌شود که عدد پزشک آن ۶۳ در ۱۰ هزار است، اما قطعاً مردم ما برای درمان به آن کشور اعتماد نخواهند کرد.

وی گفت: در خیلی از حوزه‌ها ممکن است حسرت بخوریم، مثلاً بگوییم در صنعت خودرو یا در صنایع دیگر کاش مثل فلان کشور بودیم، اما در علم پزشکی این حسرت را ما در کشورمان نداریم، یعنی هیچ ایرانی به این فکر نمی‌کند که اگر برای یک عمل قلب یا عمل جراحی مغز یا عمل دیگری به خارج از کشور بروم، یک درمان بهتری دریافت می‌کنم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: اگر افزایش ظرفیت بدون توجه به این زیرساخت‌ها باشد عدد شما بالا می‌رود، اما آن عدد کیفیت ندارد و این اعتمادی که اکنون وجود دارد دیگر در آینده وجود نخواهد داشت، برای عمل قلب باز دیگر کسی به پزشک شما اعتماد نخواهد کرد، چون کیفیت مورد انتظار را نمی‌بیند و اگر بتواند به خارج از کشور خواهد رفت.

رئیس‌زاده ادامه داد: یک عمل قلب باز اکنون در کشورهای اطراف ما حداقل چهل هزار دلار است که به ۴۰۰ هزار دلار نیز می‌رسد، یعنی تقریباً حداقل یک میلیارد تومان می‌شود، درحالیکه این عمل در کشور ما انجام می‌شود، اما اگر ما به جایی برسیم که یک ایرانی اعتماد نکند به توان جراحان ما و امکان مالی‌اش را نیز داشته باشد به خارج از کشور می‌رود و این عدد را پرداخت می‌کند و در نتیجه آن منابع زیادی از کشور خارج می‌شود.

وی گفت: عمل یک تومور مغز در کلینیک یک کشور اروپایی نزدیک به ۱۰۰ هزار یورو یعنی نزدیک به سه و نیم میلیارد تومان هزینه برمی‌دارد، در حالی که همین عمل در کشور ما انجام می‌شود و در بالاترین عددی که تصور کنید شاید مثلاً به ۸۰، ۱۰۰، ۱۵۰ میلیون تومان برسد، همین را هم می‌گوئیم بیمه‌ها باید پوشش دهند و مردم نباید بپردازند، ولی اگر این توانمندی و این اعتماد در کشور نباشد ما باید مردم مان را با آن هزینه‌ها به خارج از کشور بفرستیم و درمان کنیم؛ دغدغه ما این است که افزایش ظرفیت با حفظ این دستاورد عظیم انجام شود، هیچکس مخالف افزایش ظرفیت نیست، اما به جایی نرسیم که عدد را بالا ببریم، اما این عدد دردی از ما درمان نکند.

طرح نسخه نویسی الکترونیک برای کشور منافع زیادی دارد

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سوال که سازمان نظام پزشکی برای تعمیم و توسعه نسخه نویسی الکترونیک چه اقداماتی داشته؟ افزود: ما سه تا کار را بر عهده گرفتیم و پیگیر شدیم. اولاً با سازمان‌های بیمه‌گر و دوستانمان تعامل کردیم و جلساتی گذاشتیم که این نرم‌افزارها هر چقدر راحت‌تر شوند و استفاده از آن‌ها تسهیل شود تا دوستان ما در درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها مشکلی نداشته باشند، چون واقعاً ببینید همکار ما در مطب باید همه تمرکزش روی ویزیت بیمار و ارائه راهنمایی و درمان درست باشد. اگر بخواهد یک چالش دیگری اضافه شود که حالا این نرم افزار کار نمی‌کند آن کد عمل نمی‌کند آن دارو پیدا نمی‌شود، یک چالشی بر چالش‌ها اضافه می‌شود و کیفیت کار پزشک کاهش پیدا می‌کند. ما دنبال این بودیم که این نرم افزارها را تسهیل کنیم. خب ابتدای کار، این کار سخت است، اما دارد انجام می‌شود. همکاران ما تلاش کردند و واقعاً هم برای جامعه پزشکی کار سختی بود، ولی به هر حال قانون بود، باید هم اجرا شود، برای کشور هم منافع زیادی دارد، همکاران ما هم همکاری کردند.

رئیس‌زاده ادامه داد: کار دوم، آموزش هویت و اصالت سنجی امضای الکترونیک به همکاران بود که این کار بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در قانون بودجه ۱۴۰۱ مجلس بر عهده سازمان نظام پزشکی قرار گرفته است؛ این کار را شروع کرده ایم که همکاران چگونه با این سامانه‌ها کار کنند و تا الان ۱۳۰ هزار کارت هوشمند امضای الکترونیک صادر کردیم و هیچ عقب ماندگی و تعللی نداریم. یعنی هر یک از همکاران درخواست کنند بلافاصله این کارت را صادر می‌کنیم. مضاف بر آن برای اینکه استفاده از این امضای الکترونیک راحت‌تر باشد، بحث اپلیکیشن موبایلی این کار را هم شروع کردیم که تا آخر خرداد آن هم نهایی می‌شود و این امضای الکترونیک در دسترس همکاران قرار خواهد گرفت که امنیت نسخه الکترونیک را بالا ببرد. به هرحال کار نسخه الکترونیک دارد انجام می‌شود گرچه هنوز هم چالش‌های زیادی همکاران ما دارند، اما داریم تلاش می‌کنیم با دوستان رایزنی می‌کنیم که گام به گام این چالش‌ها برطرف شود.

وی در پاسخ به این سوال که اجرای نسخه الکترونیک ظرف چه مدتی نهایی می‌شود، گفت: در خصوص اپلیکیشن موبایلی امضای الکترونیک با دوستان سازمان‌های بیمه گر جلسات متعددی گذاشته‌ایم، کار بسیار پیچیده و دشواری است، در واقع سازمان‌های بیمه‌گر باید بگویند که تا چه زمانی می‌توانند به ما خبر دهند که آن اشکالات رفع می‌شود و به شکل صد در صد اجرایی می‌شود، اما آمار بالاخره آمار قابل قبولی است؛ اما عدد بالای ۸۰ و ۹۰ قطعاً نیست.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در واکنش به اینکه مردم در زمان مراجعه با پزشک دلشان می‌خواهد راجع به خودشان راجع به بیماری شأن آگاهی داشته باشند، اما این فرصت کمتر پدید می‌آید و این مشکل کرامت انسانی مراجعه کننده را به نحوی زیر سوال می‌برد؛ افزود: یکی از بحث‌های مهم در حوزه سلامت که ما هم در نظام پزشکی پیگیر آن هستیم عمل به تعهد حرفه‌ای است؛ تعهد حرفه‌ای معنی ساده‌اش این است که به علت اینکه جامعه به من به عنوان یک پزشک، دندانپزشک، یا داروساز اعتماد کرده، من باید مصالح بیمار را بر هر مصلحتی ترجیح دهم، این در واقع نکته اصلی است که ما باید در جامعه پزشکی رعایت کنیم.

رئیس‌زاده ادامه داد: در ادبیات ما جایگاه حکیم و طبیب یک جایگاه تثبیت شده‌ای است و مردم این انتظار را از جامعه پزشکی دارند که انتظار به حقی است، ما باید زیرساخت‌های لازم را برای رعایت این جایگاه تاریخی فراهم کنیم؛ بنابراین مثلاً ما معنای طبیب و حکیم را در ادبیات مان به وفور داریم.

پیشرفت‌های ایران در حوزه سلامت در دنیا بی‌نظیر است

وی با اشاره موفقیت‌های پزشکی گفت: رشد و پیشرفت‌هایی که ما در حوزه سلامت داریم واقع در دنیا بی‌نظیر است. در همین دو سال کرونا همکاران ما ۶۳ عمل پیوند موفق قلب کودکان انجام دادند و از این لحاظ در این مقطع زمانی در دنیا رتبه اول را کسب کردیم. ۶۳ عمل پیوند قلب اطفال؛ و در طی این سال‌ها بالای ۷ هزار پیوند کبد را همکاران ما به خصوص در شیراز آقای دکتر ملک حسینی و تیمش و دوستانمان در تهران انجام دادند که این آمار هم در دنیا آمار بسیار قابل توجهی است؛ که این توانمندی هماهنگی تیم پیوند و توانمندی همکاران ما در انجام این عمل‌ها بسیار نکته امیدوار کننده‌ای است که در خدمت مردم ما است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: نکته بعدی اینکه ما طرحی را به اسم طرح بیمه تکمیلی خادمین سلامت فعال کرده‌ایم و ان‌شاءالله در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد، دوستانی که در شرکت‌های دانش بنیان هستند در داروخانه‌ها هستند در کلینیک‌ها هستند و تعدادشان زیر ۵۰ نفر است، این عدد زیر ۵۰ نفر نمی‌توانستند بیمه تکمیلی انجام دهند، این‌ها را با سازمان‌های بیمه گر هماهنگ کردیم که این خادمین سلامت که در این مراکز ارائه خدمت می‌کنند و به شکل تجمیعی تعدادشان زیر ۵۰ نفر است، بتوانند بیمه تکمیلی شأن را انجام بدهند تا در حالی که خودشان به مردم ارائه خدمت می‌کنند سلامتی خودشان نیز زیر چتر حمایت این بیمه تکمیلی بتواند تضمین شود که این کار نیز ان‌شاءالله اجرایی و نهایی خواهد شد.

منبع: مهر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 15
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 0
 • IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
  1 0
  سال گذشته طرفیت گروهای پزشکی 9000 نفر قرار بود امسال 20 در صد اضافه شود و اعلام شد 20 درصد اضافه شده ولی ظرفیت امسال 9600 حدود 7.5 درصد اضافه شد
 • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
  1 0
  مهم اینه برای اخطارهایتان بجای گرفتن پول وامتیاز بیشتر سینه چاک بدهیدبرای(انسانیت اخلاق رفع مشکل ویا حداقل برای اینده خودخانواده وجامعه اینده تان)
 • IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
  1 5
  درآمد دکترها خیلی زیاد هست. اکثر دکترها تورهای گردشگری با هزینه شرکتهای خارجی که میرن در کار واردات تجهیزات نامرغوب پزشکی و دندانپزشکی هستن و ترکیه خانه میخرن و مشغول برج سازی و درآمدهای میلیاردی ماهیانه هستن.خدا را خوش نمیاد
  • MD ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
   2 1
   این تصور غلط که پشت هم توسط مردم تکرارمیشه وعلی رغم توضیحات مکرربازهم عده ای اصرار دارند این مورد به غلط پخش بشه مثل نظرشما. واقعیت اینه که درامد پزشکان متخصص درایران بین ۱۰تا۱۰۰برابر!!!!!!!!پزشکان عمومی هست ۷۰درصد پزشکان عمومی حتی درامد متوسط جامعه راهم ندارند همین نظام پزشکی هیچ کاری برای پزشکان نمیکنه جز دریافت حق عضویت سالانه پزشکان و دریالت حق تمدید پروانه وکلا اخدپول ازپزشکان بدون هیچ کارمفیدبرای پزشکان .پزشک عمومی باید اجاره مطب حق عضویت وتمدید پروانه وامتیازبازاموزی وپول منشی وبیمه منشی ومالیات اب وبرق وتلفن وگازو...را ازجیب بده وجالب اینه که هیچ جا هم خودپزشک رابیمه نمیکنه !!!!!وارائه دهنده خدمت سلامت خودش بیمه نداره!!!!!!(مگر خویش فرما)اخرماه واقعا حتی ۵تا۶ میلیون هم برای خیلی ازپزشکان عمومی با کسر این مبالغ باقی نمیمونه اما متاسفانه پزشکان متخصص وفوق درامدهای نجومی دارن وتصور غلط مردم اینه که همه پزشکان وضعشون خوبه
 • IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
  1 0
  فقط حرف و حرف و حرف دندانهامون خرابه نمیتونیم درست کنیم مگه در مقابل سلامت مردم مسئول نیست
  • IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
   0 1
   ذهنت هم خرابه
 • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
  1 0
  مملکتی با اینهمه استعداد و امکانات اما در رنج از کمبود شدید و آمار بسیار بد . چرا ؟ چون تو هر زمینه ای باید منافع یک اقلیت حفظ بشه و بس و چوبش رو کل جامعه میخوره
  • IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
   1 0
   مشکل رای کنسرتیه
 • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
  0 0
  مهم عمل هست نه بی تفاوتی امتیاز گرفتن وفساد واطاله
 • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
  1 0
  تو شهر قزوین متخصص غدد نوبت نمیدن ۱ سال تو نوبت
 • IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
  0 0
  قبول نداریم. ترس قبل عمل است.
 • IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
  1 1
  پس اون نامه ای که وزیر بهداشت و رییس کمیسیون بهداشت مجلس و مرندی امضا کردند و فرستادند شورای عالی انقلاب فرهنگی که ظرفیت پزشکی را افزایش ندهید چه بود؟
 • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
  2 0
  تنها راه افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی است نسبت تعداد پزشکان به بیماران بسیار کمتر از میانگین جهانی است برخی پزشکان متخصص 3 یا 4ماهه حتی 6ماهه نوبت می دهند بیمار چگونه باید 4ماه طاقت بیاورد؟
 • IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
  1 0
  مثلا در ارتباط با دندانپزشکی صحبت از امکانات و نیازمندی و کمبود ظرفیت میکنند ، یونیت که داخل کشور تولید میشود ، اگر قرار بر این نباشه مانند سفارش توربین دست دوم برای نیروگاه علیرغم تولید بهترین در ایران در شرکت مپنا . یک زمانی دیر ما توانستیم دانشجوی بیشتری تربیت کنیم ، اکنون چرا نمیتوانیم . اگر در مناطق محروم از همان محل دانشجو داشته باشیم شاید حاضر باشند در زیر سقف ساده آموزش ببینند . که اتفاقا بیشترین نیازمندی ها مربوط به همینجاهاست . بقولی بصوزت بسیجی با ساده ترین امکانات بهترین بهره وری میشود داشت . در اکثر جاها ، با حضور و همت خود مردم کارها را به پیش ببرید و اگر و اما را کنار گذاشت .
 • صادق IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
  0 0
  مشکل افزایش وکاهش پزشکان نیست مشکل تعهد است کسانی که از روستا با خرج کمیته امداد ومردم درس خوانده اند حاضر نمی شوند مناطق محروم بروند.روی تعهد افراد از اغاز کار کنید خوب است تربیت پزشکان را به بیمارستان بقیه الله وجماران بسپارید.الان پزشکان بسیاری با این که درا»د ملونی وملیاردی دارند ولی جاذبه های غرب انان را وادار به مهاجرت می کند .روی تربیت فرهنگی ودین دانش جویان باید بسیار کار شوند

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس