لوگو

کار جوانان انقلابی و آرمان‌گرای دیروز که خود را سربازان رهبری و انقلاب در جبهه جنگ نرم می‌دیدند، به جایی کشیده که بعضا به اسلام سیاسی و روحانیت و نقش آفرینی دین در سیاست هم هجمه می‌کنند.

سرویس سیاست مشرق - در سال ۸۸ بعد از جمع شدن تدریجی فتنه و آشوب از کف خیابان‌ها، تنش و التهابات به برخی مواضع خاص انتقال یافت که یکی از مهم‌ترین این مواضع، سطح دانشگاه‌ها بود. در این برهه، مباحثات و مجادلات بسیار داغ و جنجالی میان تشکیلات حامی فتنه (دفتر تحکیمی‌ها و انجمنی‌ها) و تشکیلات ضدفتنه (به طور خاص بسیج دانشجویی) برقرار بود.

در این میان کانون تمرکز جریان‌های حامی فتنه در رشته‌ها و گرایش‌های فنی بود (که این سابقه تاریخی قابل بررسی دارد) و کانون تمرکز جریان‌های مقابل فتنه در رشته‌های علوم انسانی بود. برای مثال، بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال‌های فتنه و پسافتنه، در مباحث تئوریک، مناظرات و گردهمایی‌های سیاسی دانشجویی در دفاع از نظام و تقابل با سران و حامیان فتنه نقش بسیار  فعال و اثرگذار بود. در چنین فضایی، برخی چهره‌های جوان دانشجو از دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف بودند که به واسطه‌ی استعداد سخنوری، جوشش انقلابی و احساسات پاک و نیالوده در دفاع از انقلاب و نظام، در بحبوحه همین مجادلات تبدیل به چهره‌های اصلی جریان‌های دانشجویی وفادار به نظام شدند.

جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب

جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب
توئیت امین فرج‌اللهی (عضو اسبق بسیج دانشجویی) درباره وحید اشتری
جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب
محمدصادق شهبازی
جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب
حسین شهبازی‌زاده

از سال ۹۲، با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، آن هم درتعدد نامزدهای منسوب به جریان اصولگرا و به طور خاص به حاشیه رفتن مباحث «عدالتخواهی» و روی کار آمدن اولویت‌های جدیدی به نام «مذاکره» و «نرمالیزاسیون»، نوعی سرخوردگی و حس یاس در گروه‌های عدالتخواهی ایجاد شد. به عنوان یک تحلیل می توان گفت که حاکم شدن این احساس که اولویت‌های حاکمیت به طور کلی عوض شده و بخش غالب در ساختار سیاسی از حمایت از مستضعفین و گروه‌های محروم و همچنین شعارهای اصیل انقلاب عقب‌نشینی کرده، فضای سرخوردگی را در جریان عدالتخواهی تشدید کرد که یکی از خروجی‌های آن حاکم شدن نوعی خشم نسبت به کلیت ساختار سیاسی بود.

جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب

مجموعه‌ای فشارهای سنگین اقتصادی، کارزار تبلیغاتی همه‌جانبه از داخل و خارج برای القاء این مساله که «مقاومت» پاسخگو نبوده و باید به هر صورت مذاکره کرد و «هر توافقی بهتر از عدم توافق است»، اختلافات به وجود آمده در جبهه اصولگرایی که به صورت نمادین خود را در مناظرات سال ۹۲ نشان داد، بازگشت سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران هاشمی در قالب‌هایی جدید و با همان مجریان قدیمی، سردرگمی گفتمانی نسبت به مفهوم کلیدی «عدالت» در جریان چندپاره شده‌ی اصولگرایی بعد از شکست سال ۹۲ و... موجب شد که یک نوع حالت تعلیق سیاسی و گفتمانی موقتی در جریان تا آن زمان یکپارچه و منسجم «عدالتخواهی» حاکم شود. در این فضای تعلیق، چند رویداد درونی و بیرونی به وقوع پیوست که موجب نوعی پوست‌اندازی در جریان عدالتخواه شد. یکی از رویدادهای خزنده و «خارج از دید»، تلاش‌هایی دقیق و حساب‌شده برای یارگیری از یک پتانسیل قوی و قابل‌ملاحظه در فضای دانشجویی یعنی جریان عدالتخواهی بود.

جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب

جریان عدالتخواهی که یکی از پشتوانه‌های تئوریک و سیاسی دولت‌های نهم محسوب می شد، چیزی نبود که از چشم محافل و جریانات «امنیتی» دور بماند. در فضایی که پارادایم «نرمالیزاسیون» در سیاست داخلی و خارجی در فضای سنگین «روحانی مچکریم» و مذاکرات و برجام در حال اجرا بود، یک جریان سیاسی نخبگانی، جدلی، صریح، شجاع و بی‌لکنت در طرح مطالبات می توانست محور یک بلوک قدرتمند در برابر گفتمان دولت حاکم قرار گیرد و این پتانسیل خطرناک باید مدیریت می شد. حذف این جریان نسبتا جاافتاده، جسور و سازش‌ناپذیر عملی نبود، اما با روش‌های پیچیده می شد مطالبات ایشان و به ویژه خشم قابل ملاحظه ان را در فضای گفتمانی دولت روحانی مدیریت و کانالیزه کرد. قرائن نشان می دهد که همین کار صورت گرفته است.

از سال ۹۶ و ماجراهای آشوب‌های دی‌ماه آن سال که بر سر مدیریت ناکارامد و مشکوک مساله صندوق‌های اعتباری و سوخت شدن سپرده‌های مردمی جرقه خورد، کم‌کم ادبیات جریان عدالتخواهی و چهره‌های رسانه‌ای تر آن، از نقد گفتمان روحانی و بی‌مهری آن با طبقات محروم، به سمت کلیت حاکمیت رفت. تقریبا از آن مقطع، تیزی و تندی هجمه‌ها، وسعت و دایره آن و سیاهی تصویری که از کشور تصویر می کردند، به طور تصاعدی افزایش یافت. همزمان، برخی چهره‌های وابسته به این جریان به نحوی محسوس ضریب رسانه‌ای بیشتری یافتند و به نماد و تریبون اصلی این جریان تبدیل شدند.

جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب

جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب

این تقابل گفتمانی با کلیت ساختار سیاسی و تعمیم فساد و اصلاح‌ناپذیری در غائله بنزینی آبان ۹۸ به اوج خود رسید. همزمان پدیده‌ای به نام «افشاگری» به محور کنش‌گری چهره‌های مطرح‌شده‌ی جریان عدالتخواهی تبدیل شد. همزمان اهل فن شاهد نوعی اتحاد گفتمانی بین چهره‌هایی شدند که گرچه تا پیش از این منسوب به اردوگاه‌های سیاسی کاملا متفاوت بودند، زیر علم «افشاگری» و «فسادستیزی» به هم‌افزایی و همکاری رسیدند.

این هم‌افزایی سیاسی، کم‌کم در اشتراک «اهداف» سیاسی که باید مورد عملیات «افشاگری» قرار می گرفتند، خود را نشان می داد. به این مفهوم که اگر برای مثال، صبا اذرپیک یا یاشار سلطانی تا پیش از این هم صرفا علیه جریان‌های منتقد دولت دست به افشاگری می زد و طرح اتهام می کرد، متحدان نویافته (که زمانی بر سر موافقت یا مخالفت با دولت سابق به خون هم تشنه بودند) و در راس آن‌ها طیف وحید اشتری هم کم‌کم تمرکز خود را منعطف و معطوف به اردوگاه منتقدان دولت کردند. گرچه امثال اشتری که کار خود را از بسیج دانشجویی دانشگاه تهران آغاز کردند و در دوران فتنه در صف نخست دفاع از انقلاب و نظام بودند، امروز هر از چندی انتقاداتی را به جریان غربگرا و لیبرال مطرح می کنند، اما رصد دقیق مواضع منتشر شده ایشان در فضای مجازی نشان می دهد که گرای اصلی و هدف‌گیری آن‌ها بر زدن چهره‌ها و گروه‌های  منسوب به اصولگرایی متمرکز است.

جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب
وحید اشتری
جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب
یاشار سلطانی
جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب
صبا اذرپیک

تردیدی نیست که فساد، سوء مدیریت و ناکارآمدی از سوی هر جریانی و با هر تابلویی، می تواند و باید مورد پرسش، نقد و حتی افشاگری درست و مستند قرار بگیرد و از چهره‌ها و گروه‌هایی که پرچم عدالتخواهی را به دوش می کشند هم انتظاری جز صراحت و عدم تبعیض و خودسانسوری در مقابله با فساد نمی رود، اما وقتی در بزنگاه‌های سیاسی حساس، تعادل و همه‌جانبه‌نگری لازم و اساسی برای «عدالت‌طلبی» به طرز آشکاری از بین می رود و منتسبان به عدالتخواهی عملا در پازل هدف قرار دادن یکجانبه منتقدان جریان لیبرال حاکم بازی می کنند، می توان و باید به اصالت عمل و نیات پشت آن شک کرد.

دو شاخص مهمی که باعث شده که در یکی دو سال گذشته از این طیف از فسادستیزان به عنوان «عدالتخواهان پروژه‌ای» یاد شود، «دسترسی» و «پوشش» آشکاری است که به چهره‌های خاص و ضریب‌یافته جریان عدالتخواهی داده شده است. همین مساله موجب شده که این چهره‌ها هم بعضا  به داده‌های خاص و طبقه‌بندی شده دسترسی داشته باشند و هم در طرح اتهامات و باز کردن جبهه علیه اشخاص و گروه‌های مختلف، ظاهرا نوعی فراغ بال داشته باشند. می توان چنین برداشت که یک محفل حمایتی ذینفوذ و قدرتمند پشت برخی از این افراد قرار دارد که پوشش امنیتی-قضایی برایشان ایجاد کرده است.

در باطن امر، ماجرای «عدالتخواهی» را نباید و نمی توان محدود به چند چهره فعال در توئیتر و شبکه‌های اجتماعی داتست. نگاهی دقیق‌تر به صحنه سیاسی دست‌کم یک سال گذشته و تحلیلی از آرایش نیروها و خطوط اصلی القایی جریان‌های سیاسی علیه یکدیگر، نشان از آن دارد که جریان موسوم به «عدالتخواهی»، یک جریان پیچیده و چندلایه است که نه تنها با یک نقشه دقیق و حساب‌شده پای در میدان گذاشته، که از پشتیبانی‌های مرموز و قدرتمند درون-سیستمی نیز برخوردار است.

جریان «عدالتخواهی» را، در شکل و کارکرد جدید آن، باید یک پروژه‌ی اطلاعاتی-تبلیغاتی دقیق و دارای سناریو با اهداف مشخص دانست و با زدودن پیرایه‌ها، آدرس‌های انحرافی و عملیات «واکسینه» سازی که معمولا با برخی اقدامات و زیرپروژه‌های فرعی صورت می گیرد، باید به اهداف اصلی آن رسید. در صورت استخراج آن هدف اصلی، می توان بازیگران و هسته‌های عملیاتی مختلف این پروژه را شناسایی کرد که قطعا واجد واقعیاتی حیرت آور است که در نگاه اول، متناقض و غیرمنطقی به نظر می رسد.

وقتی خروجی‌های حاصل از مجموعه عملیات رسانه‌ای این طیف را تقاطع‌گیری کنیم، آن‌گاه یک هدف کلی نمایان می شود که همه این دانه‌های پراکنده را چون نخ تسبیح به هم پیوند می دهد. آن تصویری که از این تقاطع‌گیری حاصل می شود این است که «کشور به مرحله بن‌بست رسیده است»، «هیچ آلترناتیو درون‌حکومتی وجود ندارد و همه عناصر نظام فاسد هستند»، «نهادهای زیرمجموعه رهبری و وابستگان رهبری در حال چپاول ملت هستند و به هیچ کس پاسخگو نیستند» و مهم‌ترین نتیجه این که «فساد سیستماتیک و سراسری محصول مدیریت راس نظام در همه این سال‌هاست».

جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب
ادبیات حاکم بر نامه به خوبی اهداف طراحی پیچیده پشت پرده برای کانالیزه کردن جریان عدالتخواهی را نشان می دهد

این «خودبسندگی»، «منزه‌نمایی» و حق‌به‌جانبی ستیزه‌جو در طیف رسانة ای موسوم به عدالتخواه، حاصل از اعتماد به نفس کاذبی است که گروه‌های حامی به این چهره‌ها تزریق  و آن‌ها را به پوشش حمایتی خود دلگرم می نمایند. نکته تلخ و تاسف‌بار آن‌جاست که بنا بر روش‌شناسی و سوابق محافل امنیتی در چهره‌سازی‌های این‌چنین و بده و بستان‌های پروژه‌ای، فرد مورد نظر تا جایی که اهداف محفل را محقق کند، تحت حمایت است و لحظه‌ای که احساس کنند وقت معامله فرارسیده و یا هزینه‌های حمایت برای محفل بالا رفته، فرد را قربانی و او را در سیلابی از شکایات حقوقی و انتقام‌جویی‌های جریانی رها می کنند. قطعا این سرانجام تلخی برای جوانانی است که زمانی با نیات پاک، شور، احساس و اعتقادات داغ و ملتهب قدم در وادی عدالت‌خواهی و فسادستیزی می گذارند و قربانی جذابیت موج‌های رسانه‌ای، اغواگری تریبون و البته بازی پیچیده محافل ظاهرالصلاح و ظاهرا «دلسوز» نظام و انقلاب می شوند.

نگاهی به پست‌های منتشر شده در کانال‌های تلگرامی‌ حامی این طیف، نشان می دهد که کار جوانان انقلابی و آرمان‌گرای دیروز که خود را سربازان رهبری و انقلاب در جبهه جنگ نرم می دیدند، به جایی کشیده که بعضا به «اسلام سیاسی» و «روحانیت» و نقش آفرینی دین در سیاست هم هجمه می کنند. وقتی در یک سال اخیر، بخش عمده‌ی موضعگیری‌های رسانه‌های وابسته به این جریان و چهره‌های شاخص آن به مچ‌گیری، استهزاء و تخطئه مجلس یازدهم، تخریب فلان منبری وابسته به جریان انقلابی، تمسخر طب اسلامی، هجمه و اتهام‌زنی بی‌وقفه به رییس مجلس، هجمه به آیت‌الله جنتی و کلیت شورای نگهبان، اتهام زنی مقامات ارشد قضایی چون دادستان کل کشور، هجمه به نهادهای زیرمجوعه رهبری و طعنه و کنایه به سیره حاکمیتی خود ایشان، تبلیغ نامزدی محمود احمدی‌نژاد با هدف تشدید دوقطبی و البته ایجاد هزینه برای نظام در صورت رد صلاحیت و...اختصاص یافته و خبری از مطالبه‌گری از عوامل اصلی دخیل در وضعیت کنونی اقتصادی کشور و امثال آخوندی‌ها، زنگنه‌ها، نوبخت‌ها، نهاوندیان‌ها و...نیست، نشان از آن دارد که سرمایه‌گذاری پیچیده، دقیق و صبورانه محفل امنیتی پشت‌پرده جواب داده است.

جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب

جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب

جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب

جریان عدالتخواهی در چه مسیری قدم گذاشته است؟/ تأملی بر یک پروژه امنیتی پیچیده در درون جریان انقلاب

شاید تا مقطع فتنه ۸۸ و اواسط دولت دهم، عدالتخواهی و حمایت از محرومین شعار و پارادایم اصلی جریان انقلابی و ولایی درون نظام محسوب می شد. درست زمانی که پیکر زخم‌خورده کشور و نظام از فتنه عمیق و خطرناک ۸۸ ناسور بود،  فتنه دیگری با نام «انحراف» در برابر نظام و انقلاب جبهه باز کرد که بلاتردید یکی از اهداف عمیق آن، ایجاد انشقاق در صف انقلابیون و به بیراهه بردن بخش قابل ملاحظه‌ای از ظرفیت و جوشش انقلابی آن بود. درست در چنین فضایی، همان دست‌های آلوده رخنه کرده در ساختارهای حساس، که فتنه ۸۸ را با هدف تحلیل و تضعیف همه‌جانبه نظام طراحی کردند، سناریوی دیگری را به اجرا گذاشتند تا با شعار و آرمان خود نظام، یعنی «عدالتخواهی»، به آن رکب بزنند. این دست‌های آلوده «نفوذی» که به سبک کشمیری‌ها و کلاهی‌ها مهارتی فوق‌العاده در ظاهرسازی و «موجّه‌نمایی» دارند، اصولا کارویژه و فلسفه‌ وجودی خود را ایجاد فتنه‌های عمیق و چندلایه در برابر نظام، تخریب ظرفیت‌های آن و تبدیل فرصت‌های آن به تهدید، تعریف کرده‌اند.

در همین موضوع خاص، یعنی نسخه‌ی عدالتخواهی پروژه‌ای، دو هدف مهم برای طراحان و هادیان محقق شده است: نخست، سر توپخانه‌ی تهاجمی یک جریان سابقا خودی (که در بدو امر با نیات پاک و انگیزه‌های مقدس شکل گرفت) به سمت نظام و نهادهای انقلابی برگشته است.

دوم، بانیان اصلی وضع موجود، یعنی همان الیگارشی یا گارد قدیمی که سالیان سال است مستقیم و غیرمستقیم گلوگاه‌های سیاسی و اقتصادی و مدیریتی کشور را بر عهده دارند، به حاشیه امن رفته‌اند. شاید از همین روست که به جای آن که «عدالتخواهان» بانیان سوخت شدن چند ده هزار میلیارد از سرمایه مردم در بورس را با قلم و زبان خود به صلابه بکشند، یا مطالبه‌گر پاسخگویی ستاد ملی کرونا بابت مدیریت پرحرف و حدیث و مخرب خود باشند، دعوای یک نماینده مجلس با مامور راهور و کمپین‌هایی چون «از سربازی بگو» را به اولویت‌های مطالبه‌گری تبدیل کردند.

راستی، چرا «عدالتیون» پروژه‌ای هیچ‌گاه به مبحث بنیادین «نفوذ» روی خوش نشان نمی‌دهند؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 40
 • در انتظار بررسی: 1
 • غیر قابل انتشار: 41
 • CA ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  26 17
  چقدر این مقاله از واقعیت عدالتخواهی فاصله داره، اتفاقا جریان عدالتخواهی تمرکزش را بر مردم ایران و حقوق آنها قرار داده نه خوش اومدن عده ای که شما دارید اینجا مدام تبلیغشون رو میکنید، قضاوت رو در این مورد به انسان های خدا دوست و واقعی واگذار مینماییم
  • IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
   10 2
   اینها فکر میکنن فقط خودشون درست حرکت میکنن و هر کی یه رفتار بهتری هم داشته باشه دشمن خودشون میدونن و اونها رو ضد ولایت و ضد انقلاب و ... میخونن.دیگه غافلن از اینکه جایی برای بی مقدارها نمونده
  • SE ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
   15 1
   متاسفانه متن فوق همه آنهایی که خود را عدالتخواه می دانند مشتی سکولار و دین ستیز فرض کرده است. حال آنکه اساسا جریان عدالتخواه از بسیج و انقلاب اسلامی جوشیده و اصلا یک جریان دموکراسی طلب و یا لیبرال نیست. تنها می خواهد شعارهای عدالت خواهانه انقلاب اسلامی را زنده کند و برای همین هم تحمل نمی کند که مدعیان انقلابی گری حرف و عملشان دو تا باشد و یا خدای نکرده خودشان آلوده باشند. اما وقتی جواب درستی به این جریان داده نمی شود و تازه اتهامات پی در پی هم دریافت می کنند شک نکنید که به اساس انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دچار تردید می شوند. در این حالت دارید شما با دست خودتان بهترین افراد انقلابی را به سوی ضد انقلاب هل می دهید فقط برای مصلحت اندیشی و حفظ منافع چند شخص خاص. الان چطور می خواهید این عدالتخواهان را توجیه کنید که چرا کسی با سوابق لاریجانی مدیر و مدبر و پیرو ولایت فقیه است و کسی مثل احمدی نژاد منحرف و ضد انقلاب؟ زمانی می توانید این جریان عدالتخواه را توجیه کنید که دست از استانداردهای دوگانه بردارید.
 • IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  4 6
  اشکال در ساختار بسیج دانشجویی وجود دارد و بعضی ها با پلکان اشتباه گرفته اند بعضی ها هم فقط دانشجویان بی ملاحظه را جذب میکنند و خلاصه رهبریت صحیحی نمیشود باید سرشاخه ها از طریق بیرون هدایت شوند چون بالاخره نام بسیج را به یدک میکشند و نباید کنترل نشده باشند
  • حامد IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
   2 0
   بسیج دانشجویی هم ایرادات خود را دارد اما جنبش عدالت خواه یک تشکل دیگر است
 • امیر IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  40 25
  من از ابتدای تشکیل این جریان با آنها آشنا بودم. از همون اولم خیلی تندرو و بی ترمز بودنند. رفتارشون آدم رو یاد چریکهای فدایی خلق(منافقان) در ابتدای انقلاب می‌انداخت.
  • حامد IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
   16 11
   دوست عزیز من هم آشنا بودم و اندکی هم با آنها همراهی کردم و دقیقا حرف شما رو از همون زمان بهش رسیدم. که اینها تندروهای بی ترمزی هستند که رفتاری شبیه مجاهدین دارند. این جریان ریشه عدلت طلبی رو زد و باعث بر سر کار آمدن امثال مشایی و بقایی ها و جوانفکر ها و بعد روحانی در کشور شد.
  • کیا DE ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
   7 12
   چریک های فدایی خلق چه ربطی به منافقین داره؟ شما فرق بین چریک های فدایی خلق و مجاهدین خلق (منافقین) رو نمیدونی؟ بعد میای اظهارنظر میکنی؟!
  • DE ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
   4 0
   حزب توده چریک های فراری از خلق را زایید .بعد چریک ها به دودسته طالبان خوب و طالبان بد یعنی اقلیت و اکثریت تبدیل شدند . گفته شد فدائیان خلق کمونیست های امریکایی هستند !!! گفته شد مگر امریکای کاپیتالیسم کمونیست داره عقلت کجاست؟؟ بعد مشخص شد اینها از منافقین هم منافق ترند و همه شون به جای اتصال به شوروی و کا گ ب به امریکا و سیا و موساد وصل بودند. نان دفاعیات گلسرخی در دادگاه شاه را میخوردند و آب از آبشخور سیا.تمام گروههای ضد انقلاب سالهاست به سیا وصل هستند .
 • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  58 35
  آره. دیگر هر چیز تاریخ مصرفی دارد. تا جریان عدالتخواه ضد هاشمی و روحانی و اصلاحات باشد خیلی هم خوب است. اما اگر پایش را از گلیمش فراتر بگذارد و احیانا بخواهد نشتری هم به مدعیان اصولگرایی بزند می شود منحرف و گمراه و.... الان قرار است اصولگرایان قدرت را به دست بگیرند. پس جریان عدالتخواه باید از حالا تبدیل به توجیه کننده شود نه مطالبه گر.
  • IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
   12 3
   دم شما گرم... برنامه همینه دقیقاً
  • IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
   14 4
   بسیار دقیق.
  • IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
   5 9
   اگر عنابستانی اون کار رو کرده باید به سزای عملش برسه، اما اینکه به بر باد رفتن سرمایه های مردم وومدیریت لیبرالی که دولت در اختیارشه کاری نداشته باشی، عمق نفوذ در این جریان رو میرسونه، که اصل رو ول کردنه و به دنبال رفع میگردن
  • IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
   1 0
   البته فرع خود گوشی کلمه رو عوض کرد
  • DE ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
   10 6
   از این جریانات عدالتخواه زیاد داشتیم فکر میکنی اصلاح تبه کاران و غربگدایان و کدخدا پرستان و قتی دانشجو بودند ظلم خواه بودند؟ و کفر خواه بودند ؟ نه قدرت و پست و مقام به گفته حضرت حق در کتاب آسمانی همه را گمراه میکند مگر اینکه شخص قابل باشد و خداترس .زندگی پست و ریاست و فوتبال نیست زندگی همه اش و هر روزش امتحان و ابتلاست و لی متاسفانه بشر فقط شبانه روز به دنبال بیشتر داشتن بیشتر خوردن و بیشتر انبار کردن است.چه اصولگرا چه اصلاح طلب ویا هر جریانی هر روز در معرض امتحانات الهی هستند.
  • هادی IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
   1 6
   مغلطه نکن دوست عزیز! انتقاد با زیرسوال بردن کلیت متفاوت است.. ادبیات نامه این جماعت چه فرقی با ادبیات تندروهای جماعت موسوم به اصلاح طلب! دارد؟؟!
  • به هادی SE ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
   5 2
   این شمایید که دارید مغلطه می کنید. آیا یک بار حاضر هستید احتمال بدهید آن بزرگواران ممکن ست افرادی فاسد باشند و این عدالتخواهان حق داشته باشند؟ شما برای افرادی یک کاپیتولاسیون درست کرده اید. انتظاری هم نیست که هیچ دادگاهی توان محکوم کردنشان را داشته باشد الا بعد از عزل آن افراد از مقاماتشان.
 • بابک IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  8 0
  این حرفها نیست برادر ماهم در جامعه هستیم بروز هم هستیم حرف حرف مردم هست انقلاب مال مردمه چرا هوچی گری میکنید؟ ما با آگاهی داریم میگیم حرف حرف فرد نیست حرف مردمه میفهمید؟
 • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  6 3
  کلا عدالتخواهی سلیقه ای و گزینشی، میشه نوچه گری برای احزاب
 • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  14 8
  سال پیش چقدر دروغ راجع به پناهیان گفتند!!!!
  • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
   7 5
   خیلی هم دروغ نبود. بالاخره خیلی فرق است بین آن امیر ارتش اسلام که خانه اعیانیش را می فروشد و در اختیار سربازان می گذارد و مساوات را عملا معنا و تبلیغ می کند با آنکه فرق حرف از مساوات می زند اما خانه اعبانی را می فروشد و می گذارد پولش را در جیبش.
 • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  3 2
  کاش حداقل، عدالتخواهی درست و اصولی زنده بشه توسط خوبان.
 • IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  4 1
  انگلیس خبیث از آمریکا خطرناکتر است. و جریان عدالتخواهی با تمام پشتوانه مردمی و حقانیت مستند مواضع خود برای احیای ارزشها و آرمانهای اسلامی و انقلابی کار بسیار سختی دارد که از میان این دولبه چپاولگر به سلامت عبور کند. پاینده باد انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی و نام بلند بنیانگزار بلند مرتبه آن امام خمینی کبیر.
 • IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  3 4
  جاهل را نمي بيني مگر در افراط يا تفريط
 • سهیل IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  1 3
  وقتی پیمانکار پول کلان داشته باشه قدرت ایجاد مصونیت قضایی امنیتی داشته باشه و یک عدالتخوار بی‌کیفیت، سوتی های متعدد اخلاقی داشته خروجی میشه امثال ...
 • IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  4 4
  جاهل یا تند روی می کند یا کند می رود. باید سایه به سایه ولی حرکت کرد
  • IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
   0 0
   ولی زمان حضرت ولیعصر صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
 • علی IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  6 2
  خوشبختانه عملکرد موفق و قابل قبول قوه قضائیه در سالهای اخیر کاسبی جریانهای غیراصیل و انحرافی را کساد کرد.
  • حامد IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
   1 1
   که اون هم نا امید شد.
 • حسین IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  6 0
  دوران مصلت سنجی و عافیت طلبی پدرخوانده های اصولگرایی تمام شده. دیگه زمانی نیست که هرکاری بکنید و کسی صداش درنیاد. عدالت اسمش مشخص است دوست و دشمن نداره و هر کسی که منفعت طلبی کرد باید رسوا بشه. این عدالت که معیار حق نه افراد معیار عدالت!
 • BE ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  4 0
  "تردیدی نیست که فساد، سوء مدیریت و ناکارآمدی از سوی هر جریانی و با هر تابلویی، می تواند و باید مورد پرسش، نقد و حتی افشاگری درست و مستند قرار بگیرد" .
 • IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  2 1
  مشکل جامعه ما این است که می خواهند جزء گرا و مسلمان نیمه کاره باشند . دین اسلام یک فرهنگ و دین جامع است چرا که عدالت اقتصادی از عدالت سیاسی جدا نیست وهمه اینها از خدا پرستی جدا نیست و تمامی این ارزشهای جزئی تحت لوای مولا علی ع محقق است .بیاییم همگی به رسالت شیعه گری عمل کنیم تمامی گرفتاریها حل می شود
 • FR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  2 2
  جریان عدالت خواهی ؟ این داستانارو از کجا در میارین اینا آقا زاده هایین که هر جوری بشون گفته شده عمل میکنن با دوتا نقد مسخره اینا عدالت خواهن اینا ادامه همین سیستمن خودشونم کاره ایه بشن بدتر از مسیولین الانن
 • CA ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  3 0
  الان دیدم نظرات رو چه جوری تایید می‌کنی... حقوقی که می‌گیری توی گلوی خودت و خانوادت گیر کنه.
 • CA ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  3 0
  نفرینی که کردم رو پس می گیرم خدا هدایتت کنه... خدا بهت یه شغلی بده که بتونی نون حلال ازش دربیاری.
 • رضا IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
  3 1
  در تعریف جدید عدالتخواهی باید به همه چی معترض بود والا عدالتخواه واقعی نیستی
 • نفوذی ها را شناسایی کنیم IR ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
  0 0
  وقتی همه ملت از عام تا خاص نخواهیم معنی و مفهوم عدالت رو برای خودمان و همه آشکارا بیان و آنرا تبدیل به قانون اجرایی بدون اغماض کنیم کشور همان کشور خواهد ماند،برای درک عدالت باید گذشته حال و آینده تعریف شود یعنی در گذشته عدالت چگونه بوده، در حال عدالت چگونه است در آینده عدالت چگونه است،اسلام معیارش برای همه چیز حتی صحت سخنان امامان نیز قرآن خداست،کشوری خداپرست هستیم که قبل از ظهور یهودیت و مسیحیت و اسلام یکتاپرست بودیم یعنی معیار اصلی را داریم اما از کجا لغزش شروع شد از دروغگویی،اگر تاریخ را درست بنگریم ایرانیان دروغ را زشت ترین کار بر می شمردند،ادیان دیگر هم طبق دستور خداوند دروغ ممنوع بوده هست و خواهد بود اسلام که دروغ را حرام کرده و حتی پیغمبر اسلام معروف به راستگویی و امانت بوده،اما سوال اینجاست آیا چنین پیغمبر یا دینی به شما اجازه دروغ داده است،جواب خیر است حتی به مصلحت یا هر بهانه ای که امروز در بسیاری از کتب برای دروغ می بینیم،اما چرا ناگهان یک ضرب المثل ملاک می شود که دروغ مصلحت انگیز به ز راست فتنه انگیز!خداوند حرام بودن دروغ را برای این فعال کرده که زبان به کام بگیری و هر ناروایی را نگویی که بعدها راست فتنه انگیز شود!بقولی باید ریشه این مثل را یافت و آن داستان های تقلبی از پیغمبر که می شود دروغ گفت با این شرایط و آن شرایط,این تضاد قرآن با ناطق آن پیغمبرش است،یعنی باید حداقل اینقدر بفهمیم که جریان یهودیت یا انگلیسی احتمالا این وضعیت را سازماندهی کرده نتیجه می شود همه از راستگویی بیشتر میترسند وقتی راستگویی باشد خودبخود عدالت و حل شدن بسیاری از مشکلات، وقتی دروغگویی باشد کتمان حقیقت به هربهانه ای،این فرق دارد با عدم انتشار اطلاعات سری کشور در مورد دفاعی و اقتصادی،ولی نمی توان سرپوش گذاشت بر رفتار غلط افرادی با هر پست مقامی که مثلا آبروی مومن حفظ شود وقتی تعریف مومن وجود دارد این کتمان حقیقت یا وارونه گویی می شود دروغ یعنی خداوند در فرآن اخطار داده هر حرامی تاوانی دارد نمونه عیان آن دولت وقت است که ۸ سال کار نکرده را از دیگران طلب می کند شما جای ما بودید چه می کردید!وقتی تعریف معانی اصلی شفاف نشود بدون اغماض برای تشویق یا تنبیه برای خودی و غیر خودی وضعیت بهتر نمی شود!بدترین شکل ضدراستگویی را سیاستمداران علیه مردم خودشان دارند که نتیجه هلاکت آنها و کشور است
  • IR ۰۶:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
   1 0
   اینها نمی فهمند پرده پوشی برای گناه علنی و اجتماعی و یا گناهی که به سرنوشت جامعه مرتیط است معنایی ندارد. آن گناه فردی و مخفی است که نباید افشا شود.
 • مهدی FR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
  3 1
  خدایی نکرده تصور نمی‌کنید که مشکل از خودتان است؟ یعنی این همه آدم یک شبه دچار ذهنیت اشتباه شده‌اند؟ یک شبه افتاده‌اند در دام دشمن؟
 • مریم IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
  0 0
  فقط یک سوال؛ این چه اطلاعاتی از فساد انسان ها هست که چهارتا جوان غربتی و عقده ای به نام "عدالتخوه" دارن، ولی وزارت اطلاعات و سازمان امنیت و ۱۵ ارگان رده بالای امنیتی ندارند!!!؟؟؟ رائفی پور و یاشار و حسن عباسی و اینها می دانند، هییییچ ارگان و نهادی نمیداند!!! الحق که متنفرم از به ظاهر مذهبی های غیر اصیل و بی تربیت...