سروش

درست همراستا با توصیه‌های امثال هالورسون برای «روایت سازی» علیه اسلام سیاسی، زیر پرچم دروغین «اسلام رحمانی» افرادی ظهور می‌کنند، تا پروژه نخبگانی سروش را عامه‌پسند کنند.

سرویس سیاست مشرق- اولین بار در سال ۶۷، مجموعه مقالاتی با عنوان «قبض و بسط تئوریک شریعت» به قلم دکتر عبدالکریم سروش منتشر شد که ذیل مفهوم «تکامل معرفت دینی» به نوعی دنبال کننده پروژه «پروتستانتیسم اسلامی» بود که آغاز آن به نگارش کتاب «مکتوبات کمال‌الدوله» در ۱۲۸۰ شمسی به قلم میرزا فتحعلی آخوندزاده می رسید.

در تاریخ دو قرن اخیر جهان اسلام کسانی چون سیداحمدخان هندی، علامه اقبال لاهوری، محمد نخشب، علی شریعتی، مهدی بازرگان و محمد مجتهد شبستری بودند که به مانند آخوندزاده، با تاسی از جنبش دین‌پیرایی مسیحی که توسط لوتر و کالون در اروپا شکل گرفت، به دنبال اصلاح دینی و ایجاد انطباق میان شریعت و مدرنیته و در نهایت ارایه یک اسلام مدرن بودند.

سروش در امتداد مسیری که از آخوندزاده و تا حدی میرزاملکم خان شروع شد و با نام‌های پیش‌گفته امتداد یافت، از اواسط دهه ۶۰ خورشیدی به سمت مفاهیمی چون نسبیت معارف دینی، نقص فهم بشر در درک معارف دینی، عدم این‌همانی دین و ایدئولوژی و فربه شدن دین به واسطه ایدئولوژی و ...به دنبال ایدئولوژی زدایی از دین بود تا به زعم خود، نوعی خوانش مدرن و منطبق با دنیای امروز از اسلام ارایه کند.

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم
سروش در اوایل دهه ۷۰ شمسی
امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم
چاپ نخست کتاب جنجالی سروش

واقعیت این است که گرچه چپ‌های مذهبی در ابتدای انقلاب در تقابل آشکار(در حد تخاصم) با نیروهای موسوم به «ملی-مذهبی» (متجلی در نهضت آزادی و شخص مهندس بازرگان) قرار داشتند، لیکن با گذشت تنها چند سال، یک نوع نزدیکی فکری میان چپ مذهبی و تفکر ملی-مذهبی ایجاد شد که در نهایت در سال ۸۸ به اتحاد راهبردی رسید. به اجمال باید گفت، آن چه که جرقه پروژه پروتستانتیسم اسلامی را در نشریه کیهان فرهنگی زد، تیمی از روزنامه نگاران چپ مذهبی بودند که حدودا در سال ۶۶ از روزنامه کیهان به یکی از نشریات تابعه موسسه کیهان یعنی «کیهان فرهنگی» کوچ کردند. ماشاء الله شمس الواعظین، هادی خانیکی و رضا تهرانی شاخص‌ترین این افراد بودند که از همان سال ۶۴ شروع به آشکار کردن گرایش فکری خود به نهضت آزادی و مهندس بازرگان کردند. مرشد فکری این گروه کسی جز عبدالکریم سروش نبود.

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم

مجموعه مقالات تفصیلی معروف «قبض و بسط تئوریک شریعت» سروش که سرآغاز ترویج نسبیت در معارف دینی و قرائت لیبرالیستی از دین بر مبنای آرای فیلسوفانی چون کارل ریموند پوپر بود، درهمین نشریه کلید خورد. نظریات سروش حلقه وصل چپی‌های انقلابی سابق از قبیل شمس الواعظین، رضا تهرانی، رخ صفت، خانیکی و... به اندیشه‌های مهندس بازرگان و نهضت آزادی بود.

بعد از آشکار شدن تجدیدنظرطلبی و گسست فکری تیم حاکم بر «کیهان فرهنگی» از اسلام سیاسی و نظریه ولایت فقیه، این تیم در سال ۱۳۷۰، با توصیه سیدمحمد خاتمی به دنبال انتشار نشریه‌ای غیرحکومتی رفتند که به طور کامل وقف پروژه تجدیدنظر در مبانی دینی و در یک کلام «پروتستانتیسم اسلامی» شود. از این رو در سال ۱۳۷۰ نشریه «کیان» با مرشدیت و محوریت آراء و افکار عبدالکریم سروش تاسیس شد.

تیم اصلی نویسندگان و مدیران نشریه کیان، چهره‌هایی چون سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده، محسن آرمین، محسن سازگارا، علی‌رضا علوی‌تبار، اکبر گنجی، هاشم آغاجری و عمادالدین باقی، در سال‌های بعد همگی به اعضای اتاق فکر جریان سیاسی اصلاحات تبدیل شدند و تا همین امروز، همچنان نشریه کیان و مباحث مطرح شده در آن، آبشخور فکری آن جریان سیاسی است که به دنبال زدودن ایدئولوژی دینی از حکومت است.

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم
مرحوم بازرگان در دفتر نشریه کیان در اوایل دهه ۷۰

قرار گرفتن شماری از تندترین چهره‌های انقلابی چپ همچون حجاریان و علوی‌تبار و تاجزاده که زمانی در تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی مسوولیت‌های مهم داشتند، در کنار روشنفکران سکولاری چون آرش نراقی، حسین قاضیان، مرتضی مردیها و مجید محمدی، زیر چتر مفاهیمی چون «توسعه سیاسی»، «اصلاحات دینی» و «سکولاریزاسیون» به خوبی روشن‌گر وجه سیاسی پروژه فکری عبدالکریم سروش و مریدان و همفکران او بود.

برآیند این رایزنی‌ها، رسیدن به رویکرد توسعه محور (توسعه به سبک غربی) با شیب ملایم بود. به این معنا که، ابتدا باید بستر فرهنگی توسعه در جامعه مهیا می‌شد. برای تحقق این امر، قرار بود ابتدا از طریق کاستن از وجه ایدئولوژیک دین و تبدیل آن به یک شریعت حداقلی، ذهنیت جامعه ایران به طور کامل از مرحله انقلاب عبور کند، تا بعد در دو حوزه اقتصاد و سیاست، لیبرالیزم از سنخ ترکیه و مالزی و کشورهای جنوب شرق آسیا حاکم شود. این جا بود که تفکر چپ اسلامی سابق بیش از پیش به تفکر مرحوم مهندس بازرگان و طیف ملی-مذهبی نزدیک می‌شد. نظریه‌پردازی برای ایدئولوژی‌زدایی و غیرسیاسی‌کردن دین، ماموریتی بود که عبدالکریم سروش از چند سال قبل برای خود در نظر گرفته بود. از همین رو سروش تبدیل به قطب معنوی حلقه کیان شد.

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم
سروش در ادوار مختلف سنی

سروش، در مصاحبه‌ای که درباره تاریخچه نشریه کیان انجام داد، با صراحت بیشتری از این پروژه پرده برداشت. او گفت:

" نتیجه‌گیری من از آن بحث‌ها که امیدوارم زمانی منتشر شود، این بود که فقه یا دنیویِ دنیوی است یا اخرویِ اخروی. اما فقهی که جامع مصالح دنیا و آخرت باشد، ممکن نیست. برای رسیدن به این نتیجه، در آن حلقه هفتگی دوستانی که اهل علوم دینی بودند، مشخصا آقای کدیور و مجتبی شبیری، شرکت داشتند. "

در همین راستا، محسن کدیور(از شاگردان قایم مقام معزول رهبری، آیت‌الله منتظری) این بحث را مطرح کرد که فقه چون از عصمت و علم لدنی خالی است، "وجوب تبعیت ندارد. " یا خود سروش در مجموعه مقالاتی در کیان، "ختم نبوت را مترادف با ختم ولایت" معرفی کرد.

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم
حجاریان، حسین بشیریه، عبدالکریم سروش

در نهایت، بسیاری از مباحث تئوریکی که اولین بار در کیان مطرح شد، با انتخاب سیدمحمد خاتمی به عنوان رییس جمهور و بعدتر، تشکیل مجلس ششم، به  دستور کار سیاسی جناح اصلاحات(چپ سابق) تبدیل شد که مصادیق بسیاری را به تفصیل می توان برای آن ذکر است.

به عبارت دیگر، درست در دهه نخست انقلاب، که شور انقلابی و التهابات آرمانخواهانه‌ی ملت، هنوز در اوج بود، در ذیل نهادهای فرهنگی نظام، و در مجموعه رسانه‌ای که تا همین امروز یکی از نمادهای استواری بر ارزش‌های اصیل انقلاب است، «نفوذ» در هیات و قالبی متشرع و تسبیح به دست، و با جلوه‌ی دلسوزی برای انقلاب، دست‌اندرکار پروژه‌ای شد که مسخ و استحاله‌ از درون سیستم را در افق چشم‌انداز داشت. جالب و قابل تامل این‌جاست که سروش از همان اواسط دهه ۶۰، در قالب جلسات تفسیر مثنوی معنوی، بسیاری از جوانان انقلابی و حتی بچه رزمنده‌ها را باب بیان جذاب و استادی خود در لفاظی، پای منبر خود کشید و حتی نوارهای جلسات سخنرانی سروش، در تیراژ بالا، توسط نهادهای انقلابی تکثیر  و توزیع می شد، چرا که پیچیدگی‌های «نفوذ» از سنخ فرهنگی، آن‌چنان در لایه‌ها و لفاف‌های موجّه و جذاب خود را پنهان می کند که تشخیص باطن زشت و گمراه‌کننده آن تنها از چشمان بصیر برمی آید.

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم
سروش(اول از راست) در کنار علامه مصباح در مناظره با سران گروه‌های چپ مارکسیستی(بهار سال ۶۰)
امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم
سروش به عنوان یکی از نظریه‌پردازان انقلاب شناخته می شد

با این حال، مع‌الاسف، آن پروژه پیچیده ظاهرا فرهنگی، لیکن عمیقا سیاسی-امنیتی، تا حد قابل ملاحظه‌ای جواب گرفت و منجر به تاثیرگذاری مسموم بر اندیشه بخشی از بدنه‌ی جمهوری اسلامی شد که بعضا زمانی از قضاء انقلابیون مخلص و مجاهدی بودند، اما تحت تاثیر مشاطه‌گری‌های فکری سروش و دستیاران و موتلفانش، دچار دگردیسی‌های عمیق فکری شدند و از اصول و مبانی انقلاب و حتی دین فاصله گرفتند.

در واقع، پروژه فکری عبدالکریم سروش(حسین حاج فرج دباغ)، یک بمب‌گذاری در ساحت فکری نخبگانی جمهوری اسلامی بود که دگردیسی ذهنی کادرهای نظام را هدف گرفته بود. از دل این پروژه، انحرافات عقیدتی بزرگی چون نفی وجود مبارک حضرت ولی‌عصر(عج) (در تفکر متاخر اکبر گنجی)، نفی وحیانیت قرآن(تفکر متاخر سروش)، جایگزینی معنویت به جای دین(تفکر متاخر مصطفی ملکیان) یا فتنه‌سازی امنیتی(تفکر و اعمال مصطفی تاجزاده و سعید حجاریان و همپالگی‌های ایشان) بیرون آمد.

پرده دوم

پس از شکست دو فتنه‌ی بزرگ به فاصله یک دهه، یعنی فتنه کوی دانشگاه در ۷۸ و فتنه سبز در سال ۸۸، طبعاً اتاق‌های فکر متشکل از سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای معارض با ایران و عوامل و سرپل‌های داخلی آن‌ها که از زیر ضرب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی (به دلایل مختلف) در امان ماندند یا اصولاً در ۸۸ آشکارا به میدان نیامدند تا زیر ضرب نروند، در طول حدود یک دهه بعد از ۸۸، به دقت نقاط ضعف دو فتنه پیشین را بررسی کردند تا سناریوی بعدی را ترمیم و تقویت کنند. نکته بسیار مهم این‌جاست که استحاله‌یافتگانی که در درون سیستم به زمینه‌سازی و وقوع دو فتنه بزرگ پیشین یاری رساندند، عمدتا از مریدان و تعلیم‌یافتگان کتب فکری عبدالکریم سروش بودند.

آن‌ها در بررسی‌های خود، به این حقیقت مهم و تعیین‌کننده رسیدند که بقای نظام در گرداب فتنه طراحی شده و چندلایه‌ی ۸۸، بیش و پیش از هر چیز مربوط به جایگاه «ولایت فقیه» در کشور است. به عبارت دیگر، فتنه ۸۸ هم به دشمنان انقلاب و هم به دوستداران آن، بار دیگر ثابت کرد که «ولایت فقیه» آن سنگر محکمی است که در توفان حوادث انسجام کشور، یکپارچگی ارضی و وحدت ملی را رقم می‌زند.

از این رو، در سناریوی ضدامنیتی جدید برای ایران، نقش حوزه‌های علمیه و دستگاه روحانیت بسیار مهم و استراتژیک است، چرا که این بار قرار است از درون گفتمان دینی، هم اندیشه ولایت فقیه را مورد هجمه قرار دهد و هم با ترویج نوعی «شریعت غیرسیاسی» یا «دین غیرحکومتی»، میراث «اسلام سیاسی» حضرت امام (ره) که روح انقلاب اسلامی است، زیر ضرب برود. به بیان دیگر، «آنتی تز» جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در این نگاه، باید از درون خود آن و منبع زایش ایدئولوژیک آن، یعنی حوزه‌ها بیرون بیاید.

برای مثال، در اکتبر ۲۰۱۰، یک کارشناس امنیتی،  جفری هالورسون (Jeffry Halverson) استادیار گروه فلسفه و مطالعات مذهبی در دانشگاه کارولاینای جنوبی، مقاله‌ای با عنوان "یک ضد روایت برای حکومت ایران" منتشر کرد که حائز نکات مهمی درباره ذهنیت سناریونویسان نظام سلطه برای نفوذ فرهنگی به درون حوزه‌ها بود.

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم
جفری هالوِرسون

هالورسون در این مقاله عنوان می‌کند که" برای موفقیت در برابر حکومت ایران باید روایت کربلا را برای نظام ایران به یک ضد روایت تبدیل کنیم. بدین صورت که "تمامی امکانات خویش را برای یزید معرفی کردن حکومت ایران مورد استفاده قرار دهیم. "

در ذیل همین نبرد «روایت‌های آلترناتیو» از اسلام شیعی است که پای برداشتی برداشتی وارونه و به شدت دچار اعوجاج از اسلام رحمانی به میان می آید ... پروژه «اسلام رحمانی» به روایت این جریان، دقیقاً در راستای لیبرالیزه کردن اسلام، ارائه یک اسلام غیرایدئولوژیک و البته تقابل سازی با اندیشه «ولایت فقیه» است.

این روایت، با زیر سوال بردن مفاهیم عمیقاً دینی «تولی» و «تبری» که جزو فروع دین شیعیان است، هر نوع مرزبندی حق و باطل را زیر سوال می‌برند و با ترویچ نوعی اسلام به شدت متساهل و متسامح، به تدریج حتی در آیات و روایات مرتبط با عذاب گناهکاران یا قتال با اهل باطل هم تشکیک می‌کنند. درست همین‌جاست که به یکباره، چهره‌هایی چون «سید حسن آقامیری» ، با دانشی بسیار کم‌عمق و کم‌مایه از اسلام، ولی با لفاظی و مغالطه‌کاری و البته استفاده کاملا هوشمندانه از بستر شبکه‌های اجتماعی تبدیل به یک «سلبریتی مذهبی» می شود.

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم

متاسفانه، به هر میزان که انس و ارتباط اقشار مذهبی جامعه، و به ویژه جوانان، با منابع اصیل وحیانی و کتاب حدیث و مفسران حقیقی دین کمرنگ‌تر می شود، فریبندگی و اغواگری نسخه‌های جعلی در چشم ایشان بیشتر می گردد و احتمال به دام افتادن و گمراهی بالاتر می رود.

اگر پروژه فکری سروش، یک پروژه نخبگانی بود که فهم و جذب در آن محتاج آشنایی حداقلی با مفاهیم فلسفی از نوع معرفت‌شناسی پوپر، هرمنیوتیک، فلسفه علم و تفاسیر خاص از تصوف و مثنوی مولوی بود، پروژه امثال آقامیری توده‌های مذهبی یا نسبتا مذهبی را هدف گرفته و فارغ از پیچیدگی‌ها و مسایل غامض فکری و فلسفی، همچون راحت‌الحلقوم، گزاره‌های ساده و سهل‌الهضم ارایه می دهد که هم جذابیت ظاهری بالایی دارد و هم «نفس اماره» را تشفّی خاطر می دهد. با این حال، با وجود تفاوت‌ها و تمایزات چشمگیر، در ماهیت و در هدف، هر دوی این پروژه‌ها مشابه و همراستا هستند و حول یک مفهوم می چرخند: پروتستانتیسم اسلامی

روحانیت‌زدایی، مناسک زدایی، تاکید بر کفایت ارتباط شخصی با خدا فارغ از احکام، قداست‌زدایی از شعائر و نمادهای مذهبی به اسم مبارزه با خرافه،  اصالت بخشی به تفسیر شخصی از کتاب مقدس به عنوان تنها منبع ایمان، تاکید بر اصل بودن امور دنیوی و تقریبا حذف تفکر اخروی، تاکید بر بازخرید شدن گناه همه ادمیان توسط مسیح و رستگاری نهایی همه انسان‌ها و زیر سوال بردن بحث عقوبت و مجازات گناهکاران در آخرت، تسلیم کامل در برابر مدرنیته، تکیه و تمرکز بر جهان محسوسات و کنار گذاشتن تدریجی ایمان به غیب و... و. از خصوصیات نهضت پروتستانتیسم مسیحی بود که مقلدان آن در جهان اسلام تلاش کردند در قوالبی چون «اصلاح‌گری دینی» یا «روشنفکری دینی» یا «نواندیشی دینی» آن را وارد اسلام کنند.

همان‌گونه که خروجی مسیحیت پروتستان یک «خدای سراسر مهربانی و محبت» است که در نهایت آن اندازه در برابر اعمال بندگان غمض عین می کند که به «بی تفاوتی» می رسد و در نهایت در دوران مدرن از حیات دنیوی انسان بیرون می ایستد، پایوران پروژه پروتستانتیسم اسلامی هم آن اندازه بر صفت رحمانیت خداوند تاکید می کنند که عملا فرقی میان اعمال نیک و بد بندگان نمی بیند و همه را می آمرزد و همه به یک اندازه مشمول رحمتش می شوند و در نهایت مرز میان حق و باطل از میان می رود. این خلاف و مغایر نص صریح قرآن کریم است.

بد نیست به مصادیقی از دعاوی و اظهارات حسن آقامیری رجوع کنیم.

یکی از مهمترین شاخصه های فکری آقامیری حذف خشم و غضب خداوند و عذاب های الهی است، خدای او خدایی است که هر کاری کنی فقط لبخند میزند، در حالی که چنین رویکردی علاوه بر تعارض با عقل، با آیات بی شمار قرآنی و روایات فوق حد شمارش در تعارض است. آقامیری بارها آیات صریح و مبرهن عذاب را در قرآن، «جفنگ» و «دری وری» می خواند:

" یه خدایی براتون درست کردند وایساده آدما رو آویزون کنه، بسوزونه، آب جوش بهشون بده بخورن اینا چرندیاته بهتون میگند! یه مشت دری وریه بهتون میگن"

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم

یا چنین می گوید:


"این خدایی که ما داریم خدا نیست چون قشنگ نیست، خدایی که با یه چماق وایساده اونجا که آقا چوب خدا صدا نداره، تو اول ثابت کن چوب داره بعد راجع به صدا و بی صداییش با هم صحبت می کنیم... خدایی که اون ور آتیش درست کرده، دمیده، تو رو بندازه توش قشنگه؟ میشه دوستش داشت؟ میشه عاشقش شد؟ میشه باهاش رفیق شد؟... کی از یه جلاد خوشش میاد؟ بابا این خدایی که درست کردید جلاده! میگه صد سال تو جهنم از موهاش آویزونش می کنند بعد یه آب چرک و خون جوشیده میدن میخوره به جا آب هر وقت بگه تشنمه"

یا گفته است:

"با خصوصیات خودشون، خدایی که تشنه خونه، خدایی که قربانی میخواد، خدایی که باید براش خیرات ببری، به خاک بیفتی جلوش تا حاجتت رو بده، ولی این نمیتونه خدا باشه، چرا؟ چون قشنگ نیست، چون زیبا نیست، خدا باید زیبا باش. "

این حرف‌ها گرچه در ظاهر قشنگ و برای اذهان ساده‌پسند جذاب است، لیکن مصداق بارز ناقص کردن دین و تفسیر به رای و مصادره به مطلوب است. بنا بر آیات و روایات صریح و متقن و محکم، خداوند متعال به همان میزان که صفات دایر بر محبت و مهربانی نسبت به بندگان دارد، «شدید العقاب» و «قاصم الجبارین» و «قهّار» نیز هست. از قضاء، خداوند متعال در برابر طغیان و سرکشی بندگان، صاحب «عذاب عظیم» و «عذاب الیم» و «عذاب مقیم» و «عذاب مهین» است.

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم

در مصداقی دیگر، در تفسیر خاص و من‌درآوردی آقامیری از واقعه کربلا، تنها چیزی که اهمیت ندارد و اصلا به حساب نمی آید، اهداف قیام حضرت اباعبدالله(ع)، ظلم‌ستیزی و شمشیر کشیدن برای اقامه عدل و داد و عدم بیعت با ظالمین و طاغیان در برابر دین خدا است. او می گوید:

" "امام حسین(ع)، شمر روی سینه اش نشسته بود با چکمه، امام حسین(ع) بهش میگه که به مادرم فاطمه(س) شفاعتت میکنم پاشو برو، نمیگه دستت خشک بشه، خانم زینب اون بالا نفرینش نمیکنه"

این در حالی است که هم آیات کلام‌الله مجید و هم احادیث و روایات، سرشار از نفرین و لعن ستمکاران و اشقیاء‌ است.

آقامیری در ادامه نگاه تحریف آمیز خود به واقعه عاشورا در یکی دیگر از پادکست‌های خود می‌گوید :

"اصلا اینا - اهل بیت امام حسین علیه السلام - رفتند شام که حال شامی‌ها رو عوض کنند برای نجاتشون! "

 او در ادامه نیز جملاتی را بیان می‌کند تا مخاطب باور کند اهل بیت با میل خود و نه با حال اسارت و در نهایت غم و اندوه راهی شام شده‌اند. درحالی که کمتر شیعه‌ای از جسارت‌ها. آزارهای شامیان به کاروان اسراء و جمله معروف امام سجاد علیه السلام را در پاسخ به پرسش یکی از یاران خود که دردناک‌ترین قسمت این سفر را حضور در شام می‌دانست،  نشنیده است.

در واقع، آقامیری، دانسته یا نادانسته، تحت القائات انحرافی، از امام حسین(ع)، تصویری مشابه تصویر تحریف‌شده از حضرت عیسی(ع) ارایه می دهد که این دروغ بزرگ به او بسته شده که «اگر کسی به سمت راست صورت شما سیلی زد، سمت چپ را هم پیش بیاورید»! تصویری از عیسی(ع) که توسط یهود در طول تاریخ تحریف شد تا توجیه‌گر ظلم‌پذیری و انفعال در برابر ظلم و تبه‌کاری باشد.

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم

آقامیری حتی با ادبیاتی موهن، روایات متواتر و مستحکم از سیره نبی اکرم(ص) را زیر سوال می برد تا وجود مبارک پیامبر را بر همان تصویر تحریف شده‌ی منفعل از عیسی(ع) منطبق کند:

" تاریخ دست کیا بوده؟ قدرت مندان تاریخ رو مینویسند و تاریخ رو یه جوری مینویسند که بتونن استفاده کنند ازش، اراجیفی تو تاریخ نوشتن...پیامبر(ص) گفت این چهارتا را بکشید بنویس کاتب، برید اینها را بکشید! کی گفته؟ تو کتابه دیگه! اینا اراجیفه، اینا چرندیاته! اینا مزخرفاته! "

نگاه انحرافی او به دین، حتی به جاهای خطرناکی نیز می کشد و به توجیه «انفعال» و «تسلیم» در برابر فرقه‌های تکفیری نیز می کشد:

" این‌ها که بچه‌های خودمان هستند که! این‌ها بچه مسلمان هستند. روی مخشان کار کرده اند. ۹۹ درصد و نیم آن‌ها اصلا مستضعف فکری هستند اصلا حرف به آن‌ها نرسیده است. کسی با این‌ها حرف نزده است. مخشان را پر کرده اند از این حرف‌های بی ربط و بی حساب و بچه باورش شده است. یک عده سوء رفتارهای ما را هم جمع کرده اند و بهشان نشان داده اند دیگر یقین پیدا کرده است. فکر می‌کند اگر من را بکشد می‌رود بهشت. اگر من رو بکشی می‌روی بهشت من حاضرم این کار را بکنی و به بهشت بروی! هیچ مشکلی من با این موضوع ندارم. "

تو گویی او نه روی منبر یک واعظ شیعه، که در جایگاه موعظه کلیسا نشسته و همان آموزه انحرافی «وقتی کسی به سمت راستت سیلی زد، سمت چپ را هم پیش ببر» را وعظ می کند.

و البته در ادامه‌ی خط پروتستانتیسم مسیحی و دنباله اسلامی آن که به دنبال «احکام زدایی» و حذف مناسک و شعائر است، آقامیری هم از حمله به احکام مسلم و مبرهن اسلامی چشم‌پوشی نمی کند. به اظهارات او درباره «قصاص»، با همان لحن لمپنی توجه کنید:

" مگه قصاص نیست؟ خب نمی‌سازه با فطرت!... توی جامعه بخشش حیاته، بخشش واجبه! "

یا این که شمول و تعمیم آیات قصاص را در کلام‌الله مجید تخطئه می کند:

" و فی القصاص حیات؛ کی؟ کجا؟ تو کدوم جامعه؟ "

این هجمه به احکام شرعی و در واقع حمله به «فقه» (به عنوان دستگاه قانون‌ساز در تشیع که دقیقا ادامه پروژه‌ی قدیمی عبدالکریم سروش است)، با تصویرسازی جعلی و من‌درآوردی از نگاه «روشنفکرانه» و «لیبرال» ائمه اطهار به بحث فسق و فجور، تکمیل می شود، تا آن حد که ائمه هدی(علیهم السلام) را زمینه ساز و تسهیل‌کننده گناه برای گناهکاران معرفی می کند:

" عرق خوره تو مشهد دو، سه روز گیرش نیومد خیلی این در اون در زد، قاطی، از اونهایی که اعتیاد داره به عرق، حالش خراب، از یه چهارراه اومد رد شه، چشش افتاد به گنبد امام رضا(ع)؛ گفت این عرق ما رو جور کن دیگه؛ حالا حالش خرابه ها، میگه رسیدم وسط چهارراه رفیق قدیمی ام منو دید بغلم زد چطوری؛ گفت ببین یه جا بساط جوره بریم؟ این برگشته بود رو به گنبد گفته بود، نه یعنی اینقد آقایی!؟ "

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم

این نوع هجمه‌ی آشکار به حریم معصومین، با بهانه‌های مخاطب‌پسندی چون «جذب حداکثری» و «اسلام رحمانی» و امثالهم، آن هم در لباس اهل دین، طلیعه گمراهی و ضلالت است.

از آیات و روایات چنین معلوم می شود که «تزئین» و «تسویل» ( یعنی بد را خوب جلوه دادن و زیبا نمودن گناه و زشتی) جزو شگردها و حیله‌های شیطان برای گمراهی مومنین است.

امام علی (علیه السلام) به یکی از یاران خویش به نام کمیل فرمودند:

"به درستی که شیطان تو را فریب می دهد. پس اگر ایشان را اجابت نکردی، به وسیله ی خودت تو را گول می زنند. اینگونه که خواسته ها و تمایلات منفی تو را مثبت و زیبا جلوه می دهند و سپس ظن و گمان تو را به خدا نیکو می دارند تا تو را امیدوار سازند و با این رجا و امید کاذب، تو را به گناه وادار می کنند؛ و حال آنکه جزای معصیت، آتش است. "

از امام صادق (علیه السلام) روایت است که می فرماید:

"شیطان دائماً کسی را که از اهل بیت ما و از دین ما نیست، در زمره ی ما مطرح می کند و چون مشهور و معروف شد و مورد توجه مردم قرار گرفت، به او حکم می کند که بر ما دروغ ببندد و با این کار ما را تخریب و تحقیر می کند؛ و با رفتن این شخص، دیگری را به این کار می گذارد. "

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم

اما انحراف عقیدتی و نظری حسن آقامیری (به عنوان نماد منبری‌هایی که برای خدمت به نفس اماره، گناه را بزک می کنند)، شاید به این زودی برای مخاطب عام روشن نمی شد، اگر پازل انحراف او، با سیاهکاری و انحراف عملی تکمیل نمی گردید.

چند ماه پیش بود که برخی از فعالان شیکه‌های اجتماعی در خارج از کشور، مدارکی از ارتباط و پیوند مستقیم حسن آقامیری با شبکه‌ی قمار، پولشویی و فخشاء در اینستاگرام(به مرکزیت ترکیه) منتشر کردند. بعد از آن بود که رابطه «کاری» این روحانی خلع لباس شده، با برخی «شاخ» های اینستاگرامی آشکارتر شد. افرادی چون تتلو، پویان مختاری، ساشا سبحانی، امین فردین، احلام و دیگر فواحش اینستاگرامی که همه اجزای یک شبکه مخوف قمار، پولشویی و اشاعه فحشاء، مستقر در ترکیه هستند که نه تنها جیب جوانان ساده‌دل و گمره را با وعده زندگی لاکچری و «عشق و حال» همیشگی خالی می کنند، که دین و ایمان و شرف جوانان و (متاسفانه) نوجوانان را به تاراج می برند. حسن آقامیری دقیقا وظیفه تعریف‌شده در این منجلاب فساد و ابتذال دارد و آن کشیدن لایه‌ای از توجیه عقیدتی و شبه‌دینی بر آن، با احکام شیطانی چون «قضاوت نکنید» است.

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم
چت لو رفته آقامیری با ساشا سبحانی، از کثیف‌ترین مفسدین شبکه قمار

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم
لایو با خواننده مبتذل معروف به «تهی»
امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم
لایو با «احلام»
امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم
لایو با «متین دوحنجره»

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم

امتداد پروژه ضددین سروش با آقامیری/ «عرفی‌سازی» دین با داستان‌های عامه‌پسند+ عکس و فیلم
لایو با «آناشید حسینی»

حالا به خوبی معلوم می شود که شیطان از چه راه‌ها و روش‌های جذاب و فریبنده‌ای، رهزن «ایمان» آدمی می شود و او را با خود به قعر گمراهی و سقوط می کشد و اولیاء شیطان در هر لباس و هر قالبی، حتی لباس اهل دین، با تعابیر و تفاسیر ظاهرا جذاب «دینی»، در اعماق وجود انسان‌ها بذر فساد و طغیان می کارند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 106
 • در انتظار بررسی: 2
 • غیر قابل انتشار: 72
 • IR ۰۱:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  56 15
  لعنت بر شیطان رجیم . که با وسائس عقل از کله برخی میپرونه
  • IR ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   40 11
   بوی گند این روحانی نما ها قبل از پیچیدن در جهنم هم اکنون در دنیا هم فراگیر شده است !!!
  • IR ۰۸:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   38 9
   ديگه چطوري بگه كه جاسوس انگليسه ، يه نفر نميخواد اين آشغال رو بفرسته بره پيش همون خدايي كه ميگه زيباست، واقعاً يه وقتايي فكر ميكنم جاي شهيد نواب صفوي بشدت خاليه ، چون اين حروم لقمه هاي بي وجود جوانهاي زيادي رو منحرف ميكنند
  • احمد IR ۰۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   22 4
   عکس تهدیدهای فکری و ایدئولوژیکی که انقلاب اسلامی از سر گذرونده رو که می بینیم، بیشترش هم در دوره اصلاحات، از اینکه اسم آقامیری میاد خندم میگیره. این جریان چقدر بدبخت و بیچاره شده که الان متوسل به آقامیری شده. حالا بگید ولایت فقیه ضعیف عمل کرده.
  • حجت IR ۱۳:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   20 3
   اولا ایات بسیاری از قران به بحث جهنم و ابدی بودن برخی از کفار و مشرکین می پردازد ثانیا اگر عذاب و جهم نباشد عدالت خدا زیر سوال می رود چرا خداوند مشرکین قبل از پیامبر اسلام را در دینا عذاب کرده اما بعد از پپامبر اسلام عذاب مشرکین به اخرت حواله شده است نظام عالم در دنیا و اخرت بر اساس علیت است اگر عذاب نباشد این قانون نقض می شود
 • IR ۰۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  46 19
  این بابا پاک پاکی رد داده . او مشکل روانی داره . مثل دوستان که میبینیم
  • رضا IR ۱۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   28 3
   سلام- من در اوایل طلبه گی با این آقا هم دوره و هم کلاس بودیم- از همون اول هم عجیب و غریب بود و حرف های غیر معقول میزد که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشد-خیلی اساتید و دوستان بهش تذکر و نصیحت میکردند ولی انگار از جایی مرتب تغذیه بشه باز هم همون راه را میرفت- خدا عاقبت همه را بخیر کنه
 • IR ۰۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  40 39
  فعلا که بزرگترین دشمن ما پراید و نیسانه! ایران خودرو و سایپا
  • IR ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   12 10
   دشمن شما عقل اکبنده که کار نمیزنی درسته با عدم رانندگی صحیح و کیفیت پایینتر حوادث رانندگی ایران بیشتره اما در ژاپن و امریکا فقط تا چند برابر حوادث ایران خودکشی میکنند که بخاطر پوچی و ...... است یا در امریکا میانگین کشتار سالیانه با اسلحه از امار سالیانه شهدای جنگ ایران و عراق بیشتره
 • علـی US ۰۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  43 25
  آقا شما رو به‌خدا اینقدر شان مشرق‌رو نیارید پایین! یعنی چی که این مردک آقامیری‌رو اینقدر گندش میکنید؟ این یارو رو تو محل خودشون نمیشناسنش ! اونوقت شما میارید صفحه اول؟؟؟!!!!
  • IR ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   12 3
   آره بابا این زپرتی رو اینقدر گنده نکنید ....مقایسه این با سروش که پروژه امنیتی بود براش زیادیه ...این مردک فقط عقده دیده شدن داره
 • IR ۰۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  35 17
  قبل اینکه در بره و یکی بشه مثل اوناییکه تو انگلیس کانال تلوزیونی دارن به اسم شیعه نوکری ملکه انگلیسو میکنن جلوش گرفته بشه
  • احمد IR ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   7 2
   اتفاقا همین که در بره و فرار کنه پیش ملکه بهترین حالت ممکن برای خلاص شدن از شر ایناست. بذار ملکه نونش رو بده بجای اینکه یارانه جمهوری اسلامی رو بخوره و فحش بده.
  • IR ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   2 1
   باید دستگیر و محاکمه بشه خیلیها رو به فساد کشونده با این مزخرفاتش مرتیکه روانی
 • IR ۰۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  16 9
  عالی بود
 • IR ۰۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  27 16
  روشی که آقامیری با آن به دین و اعتقادات قشر نوجوان و جوان ضربه میزند بسیار شبیه اعتقادات فرقه کثیف و نجس بهائیت است بعبارتی انگار آقامیری به زبان این فرقه برای دین ستیزی بدل شده
 • CA ۰۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  33 56
  با تخریب آقا میری به خیچ جا نمیرسید،
  • IR ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   20 8
   دوست عزیز یک بار دیگه و بدون تعصب مقاله بالا رو که خیلی هم و دقیق زیبا نوشته شده بود به نظرم رو بخونید. با تعصب به هیج جا نمی رسید. نه آقا میری معصومه نه من نه شما نه نویسنده ی این مقاله ولی خدا به آدم عقل داه که فکر کنه.
  • IR ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   18 8
   تخریب نبود نقد بود. حتی تحمل یه نقد ساده هم در این تفکر وجود نداره؟
  • علی IR ۱۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   6 1
   با سلام از شما می خواهم که یک بار سوره واقعه را بخوانید تا ببینید خدا همانطور که رحمان است برای سر پیچان مخصوصاً اگر از عمد باشد چه عذاب هایی آماده کرده است
  • Golita IR ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
   2 0
   خخخخخ
 • IR ۰۲:۰۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  18 9
  عقده شهرت.
 • GB ۰۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  14 12
  عالی بود دستتان درد نکند. روایت است بهترین دعا در اخرالزمان همان دعایی است که بعد از نمازها خوانده می شودیا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک
 • اشنا IR ۰۲:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  10 12
  اگر اشتباه نکنم شماها لبه های یک قیچی هستید و با هم میتونید دین رو نابود کنید !!!!!!!!!!
 • نادرپور IR ۰۳:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  14 4
  نکات جالبی در این متن بیان شد اما ایرادی داشت و آن هم قرار گرفتن نام علامه اقبال لاهوری بین سکولارها بود در حالی که ایشان نگاه جدایی دین از سیاست نداشت پس آن را اصلاح کنید و ضمنا از نام افرادی همچون روسو و سانتهیلیر و فیلیپ آگوست و کنستانتین کبیر و اندیشمندان قرون وسطی استفاده کنید تا پوچ و بی محتوا بودن سکولاریسم و نفی آن حتی در میان غربیان آگاه نیز به سادگی تبیین شود.
 • IR ۰۴:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  8 12
  اینها جاهلند و اصلا نباید باهاشون روبرو شد چون هرگونه مخالفت باعث میشه جوونها بیشتر ترغی بشند بهش. اینها خودشون مثل امجد و ..به رسوایی میرسند. بقول نقی معمولی که میگفت فقط بذارید من به قهقرا برم
 • IR ۰۴:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  4 6
  بسم الله الرحمن الرحیم_سبا۱۸ وجعلنا بینهم وبین القری التی بارکنا فیها قریً ظاهرةًوقدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی وایاما آمنین،۱۹_فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق ان فی ذلک لایات لکل صبار شکور.این دو آیه شریف اشاره به وعده الهی به متدینان دارد که:فاصله ای قرار دادیم بین شما و منجی موعود همچنین پیامبرانی که در طی این سفر شما را راهنمایی وهدایت کنند. پس با ظلم و ستم به خودشان (خود امام پنداری و تفسیر دین و احکام شرعی مطابق هوای نفسشان)پراکنده شان کردیم...(اسرا_۱۴)وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیراً _ در تورات به بنی اسرائیل خبر دادیم که قطعا دو بار در زمین فساد میکنید و به سرکشی و طغیان بزرگی دست میزنید.(دو بار از ظهور موعود جلو گیری میکنید)
 • Mjp IR ۰۴:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  5 9
  هرکی باهرپست ومقامی باقدرت یابی قدرت بااسلام درافتادور افتاد. تحریف اسلام. وکتاب قران ومکتب پیامبروامامان بنفع شخص وخوشاینددین گریزان محکوم به فناست. لعنت ونفرین برکسانی ک ادعای دین داری میکنن امادرصددتحریف دینن
 • IR ۰۴:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  9 11
  با سلام کلی از خزعبلات و آثار عبد الکریم سروش را مطالعه کردم،مثل بقیه منحرفان اعتقادی فقط کلمان والفاظ کنار هم قطار میکنند بدون آنکه از معنی آنها یا مکان کاربرد آنها فهمی داشته باشند که این میسر نشده مگر با تعالیم و آموزه های یهود. اینها که بدترین نوع تفتیش عقاید را نسبت به دیگران روا می دارند و از کرسیهای قدرت ،شهرت وثروت بر خوردار بوده اند چه اصراری بر منحرف کردن اعتقاد مردم دارند جز خباثت یهود.
 • شمس IR ۰۵:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  12 43
  اينكه ىرخى از نويسندگان و تحليل گران جبهه انقلاب عادت كرده اند به همه پديده ها - اعم از فرهنگى، سياسى ، اجتماعى و دينى - با ذهنى امنيتى نگاه و آنها را تحليل كنند حاكى از وجود بيمارى مهلكى در ميان تصميم گيرندگان حكومتى است كه بعلت بى سوادى و توهمات ناشى از باور به تئورى توطئه ننتايج خطرناكى بر آن بار ميشود ، يكى از نتائج ناخواسته - و چه بسا خود خواسته - بيرون كردن بقيه باورمندان به نظام از قطار آنست مدت زيادى نخواهد گذشت كه مسولين نظام چشم باز ميكنند و درمى يابند آحاد ملت را و حتى اقشار نخبه را بهمراه خود ندارند ! و مباد آن روز كه مشتى كم خرد و توطئه انديش سبب جدائى مردم از نظام و انقلاب محبوب خود شده باشند ! فتأمل جيّدا !
  • IR ۰۶:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   19 13
   درست بر عکس. کسانی که مثل شما چشم خود را بسته اند و نمی بینند امتداد و نتیجه بدیهی این تفکر نابودی حاکمیت اسلامی و تبدیل آن به حکومت لیبرالی است و این خطر را توهم فرض کرده اند یا دیوانه اند یا خودشان بخشی از جریان کفر هستند.
  • IR ۰۶:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   11 11
   معاویه هم از این شگردها زیاد داشت
  • IR ۰۷:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   2 8
   وقتی شاخصه اسلامی رفت انقلابی می ماند که جامع بین گروهها و افراد باشد ؟ شاید منظور شما انقلاب خیالی است !
  • IR ۰۷:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   5 4
   این بابا آخوند مگه نبود؟!
  • IR ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   4 5
   همین که خودت را شمس نامیدی پیداست با معاندان یهود حشر ونشر داری ،شمس وجود مبارک حضرت ولیعصر (س)است .گروهک منافقین و فرقان بر اساس تفاسیری که یهودیان در محافل خصوصی ارایه کرده اند منحرف شده اند و اعضای آنها بیشتر از فرق بهاییت است،
  • IR ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   5 1
   امروز که انحرافات سروش آشکار شده باز هم از توهم توطئه صحبت میکنید,؟ اینکه باید تفسیر قرآن را به خوابگزارها واگذار کنیم نظریه صریح او نیست؟ اینه برای وجود امام عصر سند قطعی وجود ندارد را سروش به صراحت نگفته؟ اینکه مقام عصمت برای معصومین غلو در دین است را سروش یکسره تکرار نمیکند ؟و .... شما باید اول تعریفتان را از نخبگی بیان کنید . واقعیت آن است که پادشاهتان عریان است و این حقیقت برای عموم جامعه در حال آشکار شدن است .
 • مهرناز IR ۰۶:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  38 16
  افراد مانند اقامیری و....دنیا پرست هستند " برای دنیا پرستی راهی جزئ تخریب مفاهیم معنوی زندگی با دینداری " که سعی در فهماندن ان به مردم رادارد " باقی نمی گذارد" همان راهی طی می شود " که انان طی کردند " اماچرا؟ سعی در کشاندن مردم بدین راه دارند ؟ غیر ازاین نیست که بخواهند در قدرت وبقای خود " باقی بمانند.
 • IR ۰۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  21 7
  تفکر منحوس مرجئه - که مورد لعن ائمه علیهم السلام بودند- امروز به طور بی سابقه ای در حال ترویج در جامعه ما است. گزاره هایی که اخیرا زیاد می شنویم مثل "قضاوت نکنید!" یا "مگر تو خدایی که می گویی فلانی جهنمی است" یا "شاید توبه کرده باشد" و... همه ترویج تفکر مرجئه است. خدا عق و وحی را داد که انسان قضاوت کند و حق و باطل را تشخیص دهد و راه جهنم و بهشت را بشناسد. و یا مثلا توبه از حق الناس معنی ندارد و کسی که کارش گمراه کردن یا ایجاد فساد در جامعه بوده توبه ندارد جز با جبران همه آن حق الناس.
 • ایرانی الاصل IR ۰۶:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  13 8
  با خدا باش و پادشاهی کن بی خدا باش و هرچه خواهی کن ....آقا میری در دام ابلیس افتاده تا توبه نکند از زقوم به نوشانده میشود
  • علی IR ۰۳:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
   6 3
   جقدر راحت ناحق میگویید، تهمت میزنید، شرم بر شما آقا میری یه انسان پاکه که کاسبی بسیاری از عالم نما ها را کساد کرده، شرم بر شما که اینقدر وقیحانه به حقیقت حمله میکند و خودتان را مسلمان میدانید و از جهنم دفاع میکنید که یقین دارم به خدا و قیامت اعتقاد ندارید که اگر داشتید اینگونه وقیح و بی شرم نبودید
 • IR ۰۶:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  8 7
  خدایا عاقبت مارا ختم بخیر بفرما،واقعا اینارو که میخونم فقط یه چیز میفهمم،که عاقبت به خیر نشدن یعنی همین،واقعا پناه میبرم به خدا
 • IR ۰۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  5 5
  ضعف دستگاه های فرهنگی و کم کاری آنها هست که امثال سروش و آقامیری طرفدار پیدا می کنند
  • افتخار AU ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   4 4
   سروش. ا با آقای میری در یک ردیف نگذا ید - سروش یک دانشمند متوهم است که به بیراه رفته ولی آقای میری یک کم سواد شهرت طلب به دنبال پول نجس
 • ایرانی IR ۰۷:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  2 5
  قصد دفاع ندارم ولی اینکه فکر کنیم قطعا درست میگیم و نیاز به فکر کردن نداریم چون قبلا جای ما فکر کردن مقدمه سراشیبی نباشه حتما مقدمه صعود نیست.
 • US ۰۷:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  2 1
  مطلبی رو راجع به آقای سروش خواندم که آدم را روانی می کند! امیدوارم دروغ باشه که قلم را نجس کردن و جمله را خوار داشتنه! نعوذباالله!! ایشون توی سخنرانی هاشون برای جلب توجه و خوشایند بی هویت ها گفتن/ ""در جهان امروز ازدواج با محارم یک حقه""/ این حرف کفر آمیز و شوکه کننده نشون میده افکار ایشان به شدت وخیم و خطرناکه و یا نقشه های خطرناکی برای افراد احمق در سر دارند و گوش دادن به سخنرانی های اون برای +40 سال ممنوع باشه بهتره! فکر نکنم این افراد در پی هدفی شوم باشند و باید تاثیر افکار غیر عادی و موهن و موهوم اونا روی جوانان خنثی بشه!
  • مجتبی IR ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   1 2
   عقاید انحرافی از قدیم بوده،زنای با محارم از اصول عقاید کابالیستها وبهاییت است و آنرا باعث فرو ریختن گناهان به یکباره میدانند،در کتب تحریفی یهود (آنچه را که متوهمانه به جنابشعیب،یا بیبند وباری که به سلیمان نبی (ع) نسبت میدهند)،در آیین منحرف شده از آیین زرتشتی رسمی بنام «خویدوده»هم هست که ناظر به این انحرافست،زیگموند فروید هم این عمل را باعث رهایی از عقده ها و فراغ بال میداند پس به طریق اولی تعجبی از منحرفان دینی که از قضا از روی غرض عناد میورزند نیست.
 • گمنام IR ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  2 0
  یکی از عکس ها برادر آقامیری به نام حسین هست که استفاده کردین !
 • IR ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  2 1
  پوپولیسم یک واژه سیاسیه ولی اگر بشه به حوزه ی دین بسطش داد میشه گفت آقا میری یک آخوند پوپولیست هست. کسی که حرف های سطحی ؛غیر کارشناسانه، عوامانه و در عین حال جذاب میزنه برای جلب مخاطب و تاثیر و کنترل فکری عوام.
 • IR ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  0 0
  چاپ اول كتاب در1370 بوده است ونه در1367
  • آشوری IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   0 0
   نوشته انتشار مجموعه مقالات در سال 67 بوده در کیهان فرهنگی
 • greeniran IR ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  2 1
  عکس حسین آقامیری برادر حسن آقامیری رو گذاشتید... راه این دو برادر جداست.
 • حسین IR ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  0 1
  در اینکه مشکل اول ایرانیاپراید ونیسان وکلا محصولات نقلیه داخلی است که هم فاقدامنیت هستن وهم گرون ولی درمورد حسن آقامیری ،بایدگفت هرچه زودتر قبل از رسیدن به جاهای باریک جلوش گرفته بشه.
 • مهدی IR ۰۸:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  0 1
  عکس دوم آقامیری متعلق به سیدحسن آقامیری نیست بلکه برادر ایشان سیدحسین آقامیری است که دقیقا نقطه مقابل هم هستند.
 • IR ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  5 6
  یکی از بهترین و مستدل ترین مقاله هایی که تو مشرق خوندم دست مریزاد عالی بود
 • IR ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  5 12
  خجالت بکشید اولا اقای سروش یک دانشمند ست و اقامیری یک واعظ و مقایسه اینها با هم ناشی از کم سوادی و سوء نیت دستنکاران این سایت ست . ثانیا نقد افکار و اندیشه های سروش کار شما نیست برید کمی تحصیل کنید و چیزی یاد بگیرید. و در نهایت سروش در اسمان اندیشه جهان اسلام خواهد ماند و شما ها مثل کاه روی اب هستید و رفتنی
  • SE ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   3 2
   گشته ای در پیامبران جرجیس را یافته ای!؟ این همه دانشمند و واعظ هست آن وقت تو همین چندتا مسئله دار را قبول داری؟! تازه کاش دانشمندی بودن آن و واعظ بودن این را می توانستی ثابت کنی!!!!
  • حجت IR ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   3 1
   سلام دوست من اشکالاتی به به نظرات سروش مطرح است که پاسخی ندارد و توضیح او از اسلام به نفی اسلام و قرانی منتهی می شود اگر دانشمند این است که نفی قران کند ....
 • US ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  3 1
  آقامیری بنده خدا درباره حل مشکلات و معضلات اجتماعی امروزه با روایات و احادیث گفتگو می کند. رگ گردنتان برای دزدان بیت المال و اصلاح طلبان کلفت کنید که علنی و با تریبونها و امکانات دولتی تیشه به ریشه فرهنگ، دین و اقتصاد کشور می زنند. سروش یا روشعنفکرهای حرام لقمه که نون به نرخ روز می خورند را با این آقامیری مقایسه نکنید. اینکار معصیت و گناه دارد و در پیشگاه خدا باید جوابگو باشید.
 • IR ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  0 1
  این سیدحسن باتمام امکانات فول اپشن، بچه ای که تحویل جامعه داده اینه یک مارماهی به تمام معنا حالا میخواد این سید حسن به مقامات عالیه برسه و جامعه رو هم به فیض برسونه
 • US ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  1 1
  اقا میری مثل داعش داره از راه بی علمی پیش میره یک جاده انحرافی که قبلا داعش رفته گیر کردن بین کشش های مختلف و در تله خود نابود شدن!
 • IR ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  1 4
  آقا میری کار درسته، با این پرونده سازیها نمیتونی وجه اش رو زیر سوال ببری ..
 • افتخار AU ۰۹:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  2 1
  تشکر از سایت مشرق برای این متن هوشیارانه. چیزی که در تاریخ ماندگار خواهد این خواهد بود که زمانی که ملت شجاع و شهید داده ای ایران در حال مبارزه سر نوشت ساز برای باز گرداندن و صیانت اقتدار خود که از بعد از ترکمنچای از دست رفت هستند امثال سروش و آقا میری بعنوان ستون پنجم دشمن ایران و اسلام رفتار کردند تا جوانان ایران از توجه به جنگ و مقاومت کوتاه بیایند،. تا ریخ صدمات این منحرفین را فراموش نخواهد کرد.
 • IR ۰۹:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  1 1
  یکی از اصول اخلاق پیامبر مهربانی وعطوفت با هر قشری بود چه اشکال داره که این آقا با رفتا خوب سعی بر جذب همه چهره ها و استفاده در راه دین می کنه....
 • IR ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  4 0
  مشرق عزیز! من میگم اقای آقامیری ضد انقلاب و یا اصلاً عامل صهیونیستها، ولی حداقل به نام نظام و به نام مسلمونی دزدی نمیکنه و امکانات مملکت رو برا خودش یا خانواده اش نمیخواد. ما افرادی رو در بدنه نظام داریم که با خون مردم دارن برای خودشون کاخ میسازن!
 • IR ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  0 0
  سلام.وقتی قرآن رو به نسل نونهال و نوجوان و جوان و .. یاد داده نشده! وقتی قران وارد زندگی ها ما نشده! و سرچشمه ها رو وارد زندگی ها ما نشده! و این همه منبع بزرگ و عظیم نادیده گرفته میشه! عده بجایی تنها 2 راه زندگی! میلیون ها راه نشون خواهند داد! و انها سردرگم انواع اقسام اعمال زشت و کارها خواهند کرد! که در گمراهی خودشان،گمراه تر گمراه تر بشوند! تنها 2 راه بیشتر نیست،یاد در حال انجام کار خیرم،یا انجام کار زشت،یا داریم،خدا رو پرستش میکنیم،یا نفس درون و شیطان ! یا انفاق میکنم،نماز(و واجبات)،روزه،دست گیری از دیگران ودوری کردن جسم از زشتی های و اطاعات از دستورات خدا ! یا برعکس دوری از خدا،انجام گناه،عدم واجبات و نماز . ! بهشت و جهنم،هر انسانی دقیقا براساس اعمال امروزش مشخصه،و از همان لحظه شروع گناه،یا کار خوب برای خدا شروع میشود! وضعیت ان دنیا،غافل گیر کننده نیست! همه چیز دنیای اخرت سابقه دار است!
 • سعید IR ۱۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  5 7
  من بچه قم و سید حسن بچه محله من هست،ایشان از جوانی فرد متدین و معتقد به نظام و از طرفداران سرسخت امام و رهبری بود،در ضمن انتقادات و نظراتی هم داشت،وقتی دادگاه ویژه توسط یک قاضی که ما خوب میشناسیمش!!!حکم به خلع لباس ایشان میدهد،میشود اینی که الان میبینید،خیلی حرف برا گفتن هست ولی جملات را سانسور کردم ،تازه شک دارم نشر بدهید یا نه.
  • IR ۱۷:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   0 0
   دوست عزیز در این مقاله تفکرات و نقطه نظرات ایشان نقد شد. اصلا کار به سبقه و شخصیتشون نداشت
 • علی IR ۱۰:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  1 3
  والله این آقا یک بیسواد محض است اصلا درج خبر از این فرد عقده ای موجب بزرگ شدن این فرد می شود. کسی نگوید چرا این قدر لایو دارد امروز هر کس در لباس دین علیه دین تبلیغ کند طرفدار دارد. جا دارد حوزه علمیه و علما امثال این افراد را نقره داغ کنند نه تنها آبرو حوزه بلکه آبروی دین را هم می برند
 • IR ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  2 1
  اقامیری از اون دسته افراد به دنبال تجربه همه چیزه این جور آدما همه خط فکری رو میرند و وقتی اغنا نمیشن سر از ناکجاآباد در میارن بستگی داره باد اونا رو کجا ببره! یک مدت آخوند یک مدت تئوریسین، یک مدت هنرمند و پاپاراتزی، یک مدت جاسوس، یک مدت جنگجو یک مدت خوشگذران ول معطل، یک مدت رند بیابانگرد و عارف شوریده حال یک مدت مفسد فی الارض پشت میله های زندان فقط خدا کنه یک عده رو به مهلکه نفرستن!
 • مصباح IR ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  1 1
  خداوند ،شیاطین، اسلام نما را لعنت کند. أن شاء الله
 • IR ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  0 1
  عکس دومی که استفادهکردید مربوط به حسین اقامیریه که یه فرد ولایی وانقلابیه
 • IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  2 1
  فکر زیاد انسان رو دیوانه میکنه نیچه، سروش، هیتلر چرخیدن در فلسفه ذهن رو معلول میکنه و کم نیستن دانشمندان دیوانه که در ذات حق تفکر نموده و به جنون و کفر و تاریکی رسیدند، سلمان رشدی نمونه آن و برخی جوانان امروزی هم که کفر می گویند از فکر زیاد در همین کتب موهومه! فرو رفتن در اقیانوس اسرار الهی و مستغرق شدن همان زیرا ذهن انسان طاقت اسرار و حقایق الهی را ندارد!
 • Side Daneshjoo GR ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  2 1
  آقا میری منحرف شده و ظاهرا قشنگ قشنگ حرف میزنه لعنت خدا به قوم نجس و خرافات افکن اسرائیل
 • ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  2 0
  شهادت سردار نشان داد که جبهه کفر و نفاق هر قدر هم تلاش کنند، ملت ایران غیرت و جوانمردی و شجاعتش کم نمی شود
 • سلام NZ ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  1 0
  اين جزا ها براى مردمان معمولى نخواهد بود مال امثال بن سلمان که ملیون ها زن و کودک رو از قحطی و گرسنگی در یمن داره میکشه یا برای اون کسانیکه ۱۰ ملیون نفرو در ایران قتل عام کردند یا مسؤلین که دنیا رو به این روز انداخته اند از اینها باچه چیزی در قیامت پذیرا ئی شود آقا میری مثل من یک بیسواد است جز زپرتی بازی چیزی بلد نیست
 • مرصاد IR ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  2 0
  استحاله سروش ؛ از همان زمان ، که نام " عبدالکریم سروش " را ، بجای نام اصلی خود ؛ " حسین حاج فرج‌الله دبّاغ " برگزید ، آغاز گردید و موجب انحراف خیلی ها شد !!
 • IR ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  2 3
  آیا از اعتقادات مردم در سطح جامعه خبر دارید ؟از هر 10نفر حداقل 6نفر اعتقادات خود را از دست داده اندیا در شک و تردید هستند(خوشبینانه).سوال اینجاست چرا؟آیا مقصر امثال ایشان می باشند؟یا دلایلی دیگر باعث این مشکل شده ؟راهکار چی می باشد ؟
  • RU ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
   1 2
   دلیلش فضای مجازی است. والا مردم ایران در زمان قحطی بزرگ شرایط بسیار سخت تری داشتند اما دین و عقیده اسلامی خود را از دست ندادند.
  • IR ۰۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
   2 0
   نه عزیز فضای مجازی تو اندونزی و مالزی و ترکیه و قطر و امارات هم هست، توضیح بیشتر نمیدم که نظرم پخش بشه
 • مرصاد IR ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  1 0
  "سید حسین " آقامیری ، (برادر سیدحسن) یک روحانی بصیر و انقلابی است ، برعکس " سیدحسن " آقامیری ، که منحرف و خلع لباس شده است !
 • IR ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
  1 0
  خداوندا ،همه بندگانت را از خطوات شیطان رجیم حفظ بفرما. آمین یا رب العالمین . اللهم عجل لولیک الفرج
 • مهدی IR ۰۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  3 2
  درود بر سید حسن آقا میری همش چرته،خصوصا وقتی گفتید با پویان مختاری و ساشا و ...سایت قمار داره برید سخنرانیاشو گوش بدید و تو مسیر زندگی ازش استفاده کنید واقعا که چه شیطان صفتایی هستید شماها دیگه برید پیش یک روانپزشک
  • Golita IR ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
   0 0
   چی می گی؟
 • IR ۰۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  5 2
  تنها کسی که حرف راست میزنه آقا میریه. حرف حق حقه با این حرفا بیشتر بردینش بالا .یکم شک داشتم الان یقین کردم که حرفاش درسته .
 • CH ۰۱:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  1 1
  جامعه ایران رشد نکرده. چون اصلا نفهمیده دین چیست؟ اگر می فهمید انسانها را با عقیده و باور فاسد خودش قضاوت نمی کرد. اگر عقیده و. باور فاسد نباشد. ماحصلش نیکوست.. ماحصل نیکو در کدام عرصه؟؟
 • علی IR ۰۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  4 2
  اقا میری عشقه عشق روشن فکره چقد تو مشرق نیوز ادم های تند رو زیاده برام سواله واقعا خیلی توند رو ان تو این سایت آقا میری روشن فکره حرف میزنه ادم کیف میکنه
  • Moones IR ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
   1 0
   خدایا گیر کیا افتادیم... تو اصلا آقا میری رو می شناسی؟ عشقه ...خخخخخخخخخخخخخخ
 • IR ۰۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  0 1
  از آقامیری بیزارم
 • علی DE ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  0 1
  آقامیری دیگه ما حرفهای تو را قبول نداریم.
 • میترا IR ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  0 0
  خدا هدایتش کنه
 • مهدی IR ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  0 0
  چیزیکه عیان است چه حاجت به بیان است...خودتونو خسته نکنید ومطمن باشید کسانی هم که پای منبراین آدم میشینند لایق شنیدن اراجیفش هستند، زمان همه چی رو مشخص میکنه ، بنده خدا برادرش که باید خجالت این آدم دنیاطلب و نفهم رو بکشه...
 • سهراب IR ۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  0 0
  چیزیکه عیان است چه حاجت به بیان است...خودتونو خسته نکنید ومطمن باشید کسانی هم که پای منبراین آدم میشینند لایق شنیدن اراجیفش هستند، زمان همه چی رو مشخص میکنه ، بنده خدا برادرش که باید خجالت این آدم دنیاطلب و نفهم رو بکشه...
 • IR ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  0 1
  این اعمال آقامیری فقط برای مشهور شدن هست... خب هر کی یه راهی داره
 • احمد IR ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  0 1
  این متن رو دو بار خوندم واقعا عالی بود
 • IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  0 0
  امیدوارم خداوند به همه ما درک شناخت بهتر از خودش رو بده یا علی
 • محمد IR ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  0 1
  خدا ... کنه هر کی رو که به اسم اسلام ضربه زد به اسلام ،مخصوصا این اقا رو
 • جعفریان IR ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  0 1
  آقا میری اگر ارتباطش با معاندین خارج نشین ثابت شده ...بابرخوردقانونی محاکمه علنی کنید...
 • DE ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  0 0
  قابل توجه پدر مادرها .بچه هاتون را در کودکی با ضرب و زور تربیت نکنید بزرگ که شدند و فشار برداشته شد اونوقت عقده هاشون را خالی میکنند و دین را با خود دین از ریشه میزنند. بعد امر برشون مشتبه میشه فکر میکنند از خدا و رسول ص و ائمه ع بیشتر میفهمند.
 • آرش IR ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  0 0
  عجب
 • US ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  1 0
  ای بابا ...
 • سید IR ۱۷:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  0 1
  خاک بر سر ادمی که دین خدا رو اینگونه تشریح میکنه
 • IR ۲۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  0 0
  عجب خدا عاقبتمان را ختم بخیر کنه
 • IR ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  0 0
  لباس‌ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم را درآورده وشلوارک پوشیده وسگ چرونی راپیشه خود ساخته وافتخار هم می‌کنه، خاک بر سرش
 • حمید IR ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  0 0
  هیچ ایرادی این حضرات ندارند . ایراد از جامعه بسته و نا آگاه ماست .
 • دایه مکفی IR ۰۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
  0 0
  اینجور آدما عقده دیده شدن دارن، الان هم بخاطر اینکه مشرق یه مقاله پرطمطراق درباره ش نشر داده با دمش گردو میشکنه!
 • سیدعلی GB ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۴
  0 0
  خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی. اگر واقعن یک -عاقل- در این جمع پیدا میشه به من بگه دلیل وجود اینهمه تنوع در ادیان مختلف به چه دلیل هست و چرا هر انفکاکی خودش رو بر حق میدونه و بقیه رو میکوبه مثل رفتار شما؟ نکنه معتقدی که -فقط- تو بر حقی وبقیه باطلن؟

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس