مواد شوینده

واردات محصولات شوینده دارای مشابه داخل به خروج ارز از کشور کمک می‌کند.

به گزارش مشرق، این روزها شاهد اختلاف قیمت عجیب و غریب مواد شوینده موجود در بازار طی مقایسه با نرخ های مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم؛ اختلاف قیمتی که گاه بسیار بالاتر از نرخ مصوب و جالب توجه این که گاه بسیار پایین تر از این نرخ است!

بیشتر بخوانید:

فشار شدید معیشتی بردوش کارگران

طبق بررسی‌های میدانی، قیمت انواع اقلام شوینده طی هفته ابتدایی آبان، متاثر از روند رو به رشد قیمت ارز در هفته انتهایی مهر، با افزایش نسبی همراه بوده است.

به روز نبودن سامانه رسمی اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات

در این بخش از گزارش، قیمت‌های مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (موجود در سامانه ۱۲۴)  را بررسی کرده ایم.
 

ردیف

نوع شوینده

قیمت مصوب مصرف کننده در سامانه ۱۲۴.ir

دامنه تغییرات مصوب

در سامانه ۱۲۴.ir

۱

مایع دستشویی (بطری ۵۰۰ گرمی)

۱۳۳,۶۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ریال حداکثر قیمت: ۱۲۶,۰۰۰ ریال

۲

پودر ماشینی (بسته ۵۰۰ گرمی)

۹۰,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۷۵,۰۰۰ ریال حداکثر قیمت: ۸۷,۰۰۰ ریال

۳

پودر دستی (بسته ۵۰۰ گرمی)

۶۵,۷۶۰ ریال

حداقل قیمت: ۵۵,۰۰۰ ریال حداکثر قیمت: ۶۴,۰۰۰ ریال

۴

مایع ظرفشویی (بطری ۳۷۵۰ گرمی)

۴۶۰,۲۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۳۸۹,۰۰۰ ریال حداکثر قیمت: ۴۴۷,۰۰۰ ریال

۵

مایع ظرفشویی (بطری ۱ لیتری)

۱۳۶,۲۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۱۱۱,۰۰۰ ریال حداکثر قیمت: ۱۳۱,۰۰۰ ریال

۶

صابون ۱۳۰ گرمی (یک عدد)

۳۷,۶۶۰ ریال

حداقل قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال حداکثر قیمت: ۳۶,۰۰۰ ریال

۷

سفید کننده ۹۰۰ گرم

ناموجود در سامانه

حداقل قیمت: ۳۴,۴۰۰ ریال حداکثر قیمت: ۴۳,۰۰۰ ریال

۸

سفید کننده ۴ لیتر

ناموجود در سامانه

حداقل قیمت: ۱۰۸,۸۰۰ ریال حداکثر قیمت: ۱۳۶,۰۰۰ ریال

۹

ژل ضد عفونی کننده دست تیوبی ۶۰ میلی لیتر (با پایه الکل حداقل ۷۰درصد)

۸۷,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۱۰

ژل ضد عفونی کننده دست پمپ دار ۵۰۰ میلی لیتر (با پایه الکل حداقل ۷۰درصد)

۳۴۸,۵۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۱۱

ژل ضد عفونی کننده دست فوری ۱۰۰ میلی لیتر (با پایه الکل حداقل ۷۰درصد)

۱۰۴,۵۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۱۲

ژل ضد عفونی کننده دست ۲۰۰ میلی لیتر (با پایه الکل حداقل ۷۰درصد)

۲۰۹,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۱۳

ژل ضد عفونی کننده دست ۲۷۰۰ میلی لیتر (با پایه الکل حداقل ۷۰درصد)

۱,۹۷۸,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۱۴

ژل ضد عفونی کننده دست ۸۸۰ میلی لیتر (با پایه الکل حداقل ۷۰درصد)

۶۷۵,۵۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۱۵

ژل ضد عفونی کننده دست پمپ دار ۴۵۰ میلی لیتر (با پایه الکل حداقل ۷۰درصد)

۳۳۲,۵۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۱۶

محلول ضد عفونی کننده دست ۴۰۰۰ میلی لیتر (با پایه الکل حداقل ۷۰درصد)

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۱۷

محلول ضد عفونی کننده دست ۵۰۰ میلی لیتر (با پایه الکل حداقل ۷۰درصد)

۲۸۱,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۱۸

ژل ضد عفونی کننده دست ۳۰ میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۴۴,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۱۹

ژل ضد عفونی کننده دست ۵۰ میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۷۵,۵۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۲۰

ژل ضد عفونی کننده دست ۷۵میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۹۴,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۲۱

ژل ضد عفونی کننده دست ۱۳۰ میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۱۳۳,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۲۲

ژل ضد عفونی کننده دست ۱۵۰ میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۱۵۵,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۲۳

ژل ضد عفونی کننده دست ۲۵۰ میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۲۵۵,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۲۴

محلول ضد عفونی کننده دست ۶۰ میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۶۱,۵۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۲۵

ژل ضد عفونی کننده دست ۷۵۰ میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۵۲۸,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۲۶

ژل ضد عفونی کننده دست ۶۰۰ میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۴۱۸,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۲۷

ژل ضد عفونی کننده دست ۳۰۰ میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۲۸۲,۵۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۳۸

محلول ضد عفونی کننده دست ۱۰۰ میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۷۸,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۲۹

محلول ضد عفونی کننده دست ۱۲۰ میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۱۰۱,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۳۰

محلول ضد عفونی کننده دست ۲۵۰ میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۱۴۶,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۳۱

محلول ضد عفونی کننده دست ۴۰۰ میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۲۰۲,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۳۲

محلول ضد عفونی کننده دست ۷۰۰ میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۳۱۵,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۳۳

محلول ضد عفونی کننده دست ۱۰۰۰ میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۳۷۱,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

۳۴

اسپری ضد عفونی کننده دست ۱۵۰ میلی لیتر (با پایه الکل ۷۰ درصد)

۱۷۰,۰۰۰ ریال

حداقل قیمت: ۰ ریال

حداکثر قیمت: ۰ ریال

از داده‌های موجود در جدول بالا مشخص است که از ۳۶ قلم ماده شوینده و ضدعفونی کننده موجود در سامانه ۱۲۴ به عنوان مرجع رسمی اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات در کشور، حداقل و حداکثر قیمت ۲۶ قلم کالا به طرز عجیبی صفر ریال بیان شده؛ برای دو قلم کالا نیز با وجود مشخص بودن حداقل و حداکثر قیمت، هیچ نرخ مصوبی برای مصرف کننده در نظر گرفته نشده؛ همچنین در این سامانه درباره بسیاری دیگر از اقلام شوینده مانند انواع مایع لباسشویی، نرم کننده‌های لباس و مو، انواع شامپو، جرمگیرها و ... هم علاوه بر اینکه نرخ مصوبی وجود ندارد، دامنه تغییراتی نیز ذکر نشده است.

جهش های لحظه ای قیمت ارز و بسته بندی، دو روی سکه گرانی این روزهای مواد شوینده

بررسی قیمت های بازار حاکی از این است که در برخی اقلام شوینده و ضدعفونی کننده، قیمت ها از نرخ مصوب و حتی حداکثر قیمت نیز بالاتر است که احتمال دادیم ممکن است مربوط به روند صعودی نرخ ارز و گرانی مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدکننده در هفته چهارم مهرماه باشد.

اسماعیل مهدی پور، مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی سازمان حمایت، چهارم آبان در گفت و گوی زنده با شبکه خبر این موضوع را اینطور تایید کرد که مواد اولیه مصرفی در محصولات شوینده ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت تمام شده محصول را تشکیل می دهد که به دلیل رشد قیمت ارز، افزایش قیمت ۵۰ درصدی داشته است؛ وی راهکار ساماندهی این بازار را اصلاح نحوه عرضه مواد اولیه و محصولات پتروشیمی در بورس دانست.

تغییرات لحظه ای نرخ ارز، بهانه ای برای سودجویی

کامران خطایی یکی از تولیدکنندگان محصولات ضدعفونی کننده و شوینده گفت: تولید و فروش ما افزایش داشته اما موضوعی که خیلی کارگاه ما را دچار اذیت و آزار کرده، تغییرات ناگهانی نرخ ارز است.

وی بیان کرد: اگر هم اکنون با یک قیمت مشخص برای خرید مواد اولیه ثبت سفارش انجام دهم، یک ساعت بعد فروشنده مواد اولیه می گوید باید اختلاف قیمت جدید را بپردازید در غیر این صورت، جنسی که سفارش دادید را تحویل نمی دهیم؛ یعنی جنسی را که خودش با ارز دولتی وارد کرده، با قیمت روز و به صورت آزاد به تولیدکننده می فروشد!

کمبود مواد اولیه شایعه اما گرانی بسته بندی حقیقت محض است

محمد محمدیان، تولیدکننده انواع محصولات شوینده، گفت: برخلاف برخی شایعات، مواد اولیه در بازار نایاب نیست؛ درست است که با توجه به افزایش نرخ ارز، برای تامین مواد اولیه نیاز به افزایش سرمایه در گردش کارخانه داشته ایم اما به هر حال باز هم می توان مواد اولیه مورد نیاز را از بازار تهیه کرد.

وی افزود: می‌توان گفت حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت مواد اولیه داشته ایم، اما دلیل آن کمبود مواد اولیه در بازار نیست؛ ضرر اصلی افزایش قیمت‌ها متوجه مردم است، چون ما تولیدکنندگان در برابر افزایش قیمت ماده اولیه، قیمت فروش را افزایش می‌دهیم.

محمدیان در ادامه گفت: دلیل دیگر افزایش قیمت محصولات شوینده، افزایش قیمت بسته بندی به ویژه پلاستیک است، مواد شوینده عمدتا در ظروف پلاستیکی بسته بندی می شوند و سپس در یک کارتن قرار می گیرند؛ قیمت کارتن افزایش خاصی نداشته اما پلاستیک به شدت گران شده است.

وی در انتها گفت: اگر دولت در شرایط خاص فعلی، حمایت های تشویقی مثل معافیت مالیاتی و یکسری بسته های تشویقی دیگر به تولیدکنندگان بدهد، قطعا قیمت نهایی مصرف کننده هم کاهش خواهد یافت در غیر این صورت با افزایش دائمی نرخ ارز و قیمت پلاستیک، تنها کسی که ضرر می کند، مردم هستند.

وقتی واردکنندگان به جای واردات مواد اولیه، محصول مشابه نمونه داخلی  وارد می کنند!

در بررسی قیمت شوینده های موجود در سایت های فروش اینترنتی به موضوع جالبی برخوردیم؛ با وجود آن که واردات محصولات دارای مشابه داخلی ممنوع اعلام شده، همچنان شاهد واردات شوینده های خارجی و فروش آن ها با قیمت های نجومی در بازار داخلی هستیم؛ قیمت هایی که نشان می دهد حتی مواد شوینده هم به دوسته عادی و لاکچری قابل تقسیم هستند!

شوینده‌های لاکچری، مهمانان ناخوانده در بازار ایران!

تصویر شامپوی ضدشوره انگلیسی موجود در سایت های تبلیغاتی

شوینده‌های لاکچری، مهمانان ناخوانده در بازار ایران!

تصویر مایع دستشویی ۵۰۰ گرمی انگلیسی موجود در فروشگاه های اینترنتی

 ورود شوینده های تقلبی به بازار

بر خلاف قیمت های نجومی برخی برندهای محصولات شوینده و ضدعفونی کننده، قیمت برخی برندهای دیگر از نرخ مصوب و حتی حداقل قیمت نیز پایین تر است که به نظر می رسد ناشی از ورود اجناس کم کیفیت و تقلبی به بازار باشد!

شوینده‌های لاکچری، مهمانان ناخوانده در بازار ایران!

تصویر فروش مایع دستشویی با قیمت پایین تر از حداقل نرخ اعلام شده از سوی سازمان حمایت، در فروشگاه های اینترنتی

موضوع گرانی بی دلیل برخی شوینده ها و حضور شوینده های تقلبی مانند ناکافی بودن نظارت بر بازار از سوی دستگاه های متولی، موضوع جدیدی نیست؛ بنابراین، به نظر می رسد بهتر باشد خریداران این محصولات در هنگام خرید توجه کافی به قیمت و اصالت بسته بندی آن ها داشته باشند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • IR ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
    0 0
    فقط صابون مراغه !

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس