کد خبر 1041377
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۰
اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی استان خراسان رضوی اعلام شد

اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی مجلس یازدهم شورای اسلامی در خراسان رضوی اعلام شد.

به گزارش مشرق، اسامی نهایی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مشهد و کلات نهایی شد که به شرح زیر است:

حوزه انتخابیه مشهد و کلات

1-خانم  زهرا  اباصلتی فرزند احمد  

2 - خانم  سمیه سادات  ابراهیمی

3 - آقای  علی  ابراهیمی

4 - خانم  معصومه  ابراهیمی

5 - آقای  سعید  ابراهیمیان بیلندی

6 - آقای  محسن  ابراهیمیان سلامی

7 - آقای  عماد  ابراهیمی ثانی

8 - آقای  هادی  ابوالحسن زاده زوارم

9 - آقای  رضا  ابوالفضلیان

10 - آقای  محمدعلی  احمدی

11 - آقای  محمود  احمدی

12 - آقای  سیدمحمد  اختر

13 - آقای  مجید  اخوان

14 - آقای  حمیدرضا  آذرباد

15 - آقای  علی  آذرنوش

16 - آقای  محمدکامیار  ارباب

17 - آقای  هادی  ارباب

18 - آقای  ایمان  ارجمندراد

19 - آقای  بهروز  ارغیانی

20 - آقای  حسین  ارگی

21 - آقای  سعید  آرین دانا

22 - آقای  علیرضا  اسلامی نژاد

23 - خانم  الهام  اسحق ابادی

24 - آقای  حمیدرضا  اسدی

25 - آقای غلامرضا اسدی    

26 - آقای  مهدی  اسدی بکاولی

27 - آقای  امیر  اسماعیلی

28 - آقای  علی  افروزی

29 - آقای  مرتضی  افسری

30 - آقای  حسین  اکبرپور

31 - آقای  مهدی  اکبری

32 - خانم  زهرا  امامی خطبه سرا

33 - آقای  ابراهیم  آموزگار

34 - آقای  علیرضا  امیرحسنخانی

35 - آقای  امین  امیری

36 - آقای  حسن  امیری

37 - آقای  رضا  انطیقه چی

38 - آقای  محمدجواد  اورعی غلامی

39 - خانم  منصوره سادات  ایافت

40 - آقای  حیدر  ایران خواه

41 - خانم  الهه  ایمان پور

42 - آقای  مهدی  بازقندی

43 - خانم  فاطمه  باغبانی

44 - آقای  علی جمعه  باقری

45 - آقای  احسان  باقریان قناد

46 - آقای  عبدالله  باقری ورزنه

47 - آقای  منصور  بخشی

48 - آقای  حسین  براتی تیموری

49 - آقای  مهدی  برقعی

50 - آقای  حسین  بسکابادی

51 - خانم  نعیمه  بهشتی میل کاریز

52 - خانم  طاهره  بورند

53 - آقای  مصطفی  بوستانی کلاتی

54 - آقای  مرتضی  پارسی مود

55 - آقای  نصراله  پژمان فر

56 - آقای  جواد  پناهنده تقی آبادی

57 - آقای  مجید  پوراکبر

58 - آقای  مهدی  پورحاجی

59 - آقای  محمد  پورفتح

60 - خانم  مائده  پورفتح اله

61 - آقای  علیرضا  پویان

62 - آقای  رضا  پیله کش

63 - آقای  مهدی  بیارجمندی

64 - آقای  حسین  تازه حسن

65 - خانم  سحر  تحرزی

66 - خانم  زهرا  تخم کار

67 - آقای  مرتضی  ترابی

68 - خانم  الهه  تقی آبادی

69 - آقای  احسان  تواناکفاش

70 - آقای  هادی  توبک

71 - آقای  مصطفی  تیمناک

72 - خانم  طاهره  تیموری

73 - خانم  رقیه  تیموری کوهسار

74 - آقای  محمدحسین  ثمری

75 - آقای  هادی  جاویدی صرافان مشهد

76 - آقای  محسن  جلالیان تیشه دار

77 - آقای  امیر  جعفرپور

78 - آقای  قاسم  جعفری

79 - آقای  حسین  جعفری ده دور

80 - آقای  محمد  جمشیدی

81 - آقای  علی  جنگی

82 - آقای  سیدسجاد  جهانگیریان

83 - آقای  سیدمهدی  جوادی

84 - آقای  حسین  چنارانی

85 - آقای  محمدجواد  حافظی

86 - آقای  اسمعیل  حامدی بروانلو

87 - خانم  معصومه  حجارکارگر

88 - آقای  محمدحسن  حسن زاده سبلوئی

89 - آقای  مجتبی  حسین زاده

90 - آقای  محمدحسین  حسین زاده بحرینی

91 - خانم  الهه  حسین زاده زرکار

92 - آقای  حمید  حسینی

93 - آقای  داود  حسینی

94 - آقای  سیدسیامک  حسینی

95 - آقای  سیدعبدالحسین  حسینی

96 - خانم  سیده عصمت  حسینی

97 - آقای  مجید  حسینی

98 - آقای  محمدابراهیم  حسینیان

99 - آقای  سیدرامین  حسینی طباطبائی

100 - آقای  سیدمهدی  حسینی کاریزعمر

101 - آقای  مجید  حق پناه

102 - آقای  علی  حق گو

103 خانم سکینه حمامی            

104 آقای غلامحسین  حیدرزاده

105 آقای محمدهادی  حیدری بکاولی

106 خانم  مهدیه  خادم مشگانی

107 آقای براتعلی  خاکپور

108 آقای امیرحسین  خانیکی

109 - آقای  علی رضا  خدابخشی

110 - آقای  علی  خدابنده بایگی

111 - خانم  نجمه  خدادادی

112 - آقای  حبیب اله  خرمی کاخکی

113 - آقای  علی  خمسه مینائی

114 - خانم  مریم  خموش جعفرآباد

115 - آقای  هادی  خورسنداکبرزاده

116 - آقای  سیدابوالقاسم  خورسندی یزدانیان

117 - آقای  علی  خیامی

118 - آقای  مجتبی  خیرالهی

119 - آقای  حسین  دارابی محبوب

120 - خانم  فرشته  دانش

121 - آقای  روح اله  دانش پژوه

122 - آقای  محسن  داودی

123 - آقای  محمد  دلاورنقابی

124 - آقای  عبدالحسین  دهقان

125 - آقای  حسین  دهقان رحیم بیکی

126 - آقای  محمدحسین  دهنوخوش

127 - آقای  علیرضا  دوانلو

128 - آقای  سیدابوالفضل  دولت آبادی

129 - آقای  حسین  دیندار

130 - آقای  محمد  ذاکری ویرانی

131 - آقای  حمید  رابعی

132 - آقای  محمود  رجب زاده

133 - آقای  شایان  رحمانی

134 - خانم  فاطمه  رحمانی

135 - خانم  فهیمه  رحمانی

136 - آقای  جواد  رحمانیان

137 - آقای  سیدمهدی  رحمانی خیرآبادی

138 - آقای  هادی  رحمتی

139 - آقای  علی  رزم

140 - آقای  محمدعلی  رزم آراء

141 محمدمهدی  رستگار

142 قهرمان  رشید

143 محمد  رشید

144 مهدی  رضائی

145 احسان  رضائی منش

146 علی  رفسنجانی

147 - آقای  ایوب  رمضانی مقدم چری

148 - آقای  غلامرضا  رنجبرامان محمد

149 - آقای  علی  رئوف طوسی

150 - آقای  محمدعلی  رئوفی فرد

151 - آقای  جواد  ریحانی

152 - آقای  شکرالله  زارع پورشوب

153 - آقای  یوسف  زارع شیادهی

154 - آقای  رضا  زارعی

155 - خانم  ایران  زرقی

156 - آقای  علی اصغر  زرکمی

157 - آقای  حسن  زمانی جاغرق

158 - آقای  علیرضا  زنقائی

159 - خانم  الهام  زهابی

160 - آقای  مرتضی  زواریان

161 - آقای  محمد  سادات فریزنی

162 - آقای  جواد  ساقی

163 - خانم  زهرا  سلامی

164 - آقای  مجید  سالمیان

165 - آقای  محمدعلی  سبحانی

166 - آقای  مجید  سرگزی اول

167 - آقای  جعفر  سروری کسککی

168 - آقای  عباسعلی  سلطانی کیا

169 - خانم  مرضیه  سلطانی میرزائی

170 - آقای  سیدمجتبی  سیدی

171 - خانم  حمیده  سلیمانی خیبری

172 - آقای  سیدمحمد  سلیمانی نژاد

173 - آقای  مصطفی  شادمان

174 - خانم  نادره  شاملومنتظرمقدم

175 - آقای  علی  شاه نظری

176 - آقای  علیرضا  شائین بلقور

177 - آقای  رضا  شایسته بیلندی

178 - آقای  ابوالفضل  شایسته طباخ

179 - آقای  کمال  شجاع

180 مهدی شجاعی     

181 حسن  شرفی

182 مصطفی  شریف

183 سعید  شعرباف تبریزی

184 مسعود  شفافی زنوزیان

185 سیدرضا  شفائی نژاد

186 - آقای  محمود  شفق زرد

187 - آقای  حمیدرضا  شفقی امندانی

188 - آقای  علی اکبر  شه دوست ایزدی مفرد

189 - آقای  داود  شهرکی نیا

190 - آقای  فرج اله  شوشتری

191 - خانم  شکوه  شیخانی

192 - آقای  داود  صابری

193 - آقای  غلامحسین  صاحبی

194 - آقای  روح اله  صلاحیان چنار

195 - آقای  عباس  صادقی

196 - آقای  محمد  صادقی

197 - آقای  محمدصادق  صادقی

198 - آقای  مصطفی  صادقی

199 - آقای  جلیل  صبوری

200 - آقای  سیدمهدی  صداقت

201 - آقای  احمد  صدیقی

202 - آقای  محمود  صفار

203 - آقای  علیرضا  صفری دولو

204 - آقای  علی  صفوی شاملو

205 - آقای  ناصر  صمدی

206 - آقای  کمیل  ضرابی گل خطمی

207 - خانم  زهره  طالب خواه

208 - آقای  سیدحسن  طاهری

209 - آقای  محمدرضا  طبری آبکوه

210 - آقای  رسول  لطفی

211 - آقای  مجید  طهوریان عسکری

212 - آقای  حیدر  طوسیان شاندیز

213 - آقای  جواد  طیارتبادکان

214 - آقای  عباس  ظفری شادینه

215 - آقای  علیرضا  عباسی

216 - آقای  مجتبی  عبدخدائی

217 - آقای  سیروس  عراقیان

218 - آقای  مهدی  عرب صادق

219 قربانعلی عربی     

220 مهدی  عرفانیان

221 جواد  عسکری زاده

222 علی  عظیم زاده

223 احسان  عظیمی راد

224 فرهاد  عظیمی فر

225 - خانم  مائده  عقدائی

226 - آقای  محمدهادی  عمیدمطلق

227 - خانم  زهرا  عنابستانی

228 - آقای  سیدهاشم  علوی نژاد

229 - آقای  جلیل  علی مردانی

230 - آقای  علی اصغر  علی نیا

231 - آقای  احمد  غلام پور

232 - آقای  محمدرضا  غلام پور

233 - آقای  مهدی  غلامی

234 - آقای  امیرحسین  غروی رودسری

235 - آقای  محمد  غفاری

236 - آقای  حبیب رضا  غفاریان شیرازی

237 - آقای  مصطفی  غفاری ساروی

238 - آقای  وحید  غفوری

239 - آقای  محمدصادق  فرحدوست

240 - خانم  سیده فاطمه  فرحمند

241 - آقای  سیدمجتبی  فرشڃی

242 - آقای  حسین  فریدونی

243 - آقای  علی  فضائلی ترابی

244 - آقای  سیداسعد  فیض

245 - آقای  علیرضا  فیضی

246 - خانم  اعظم  قاسمی

247 - آقای  محمدعلی  قاسمی

248 - آقای  سیدامیرحسین  قاضی زاده هاشمی

249 - آقای  سیدمحمد  قدسی منش

250 - آقای  مهدی  قدیمی مقدم بردر

251 - آقای  امیرحسین  قراگزلو

252 - خانم  نرگس  قربانی مقدم

253 - آقای  محمدعلی  قره

254 - آقای  محمدرضا  قره خانی دربندی

255 - آقای  سیدامین  قریشی

256 - آقای  غلامرضا  قنبری

257 حسین قهرمانی     

258 صادق  قیمی یزدی

259 مصطفی  قلی نیا

260 حمیدرضا  کاظمی

261 عباس  کاظمی

262 یوسف  کاظمی

263 - آقای  علی  کاظمی نسب

264 - آقای  مرتضی  کامل نواب

265 - آقای  سیدحسین  کامیاب

266 - آقای  علی  کلانتری خاندانی

267 - آقای  جواد  کلباسی اشتری

268 - آقای  علی  کریمی

269 - آقای  اصغر  کریمی صدر

270 - آقای  مجید  کریمی عبدل آبادی

271 - آقای  جواد  کریمی قدوسی

272 - آقای  محمدصادق  کریمی مقدم

273 - آقای  حمید  کفش کنان

274 - خانم  آرزو  کوهزاد

275 - آقای  وحید  گل محمدزاده

276 - آقای  محمدهادی  مؤذن جامی

277 - آقای  حسین  متقیان

278 - آقای  هادی  محتشمی نیا

279 - خانم  مژگان  محرم

280 - آقای  حسین  محمدی

281 - آقای  علی محمد  محمدی

282 - آقای  مجتبی  محمدی

283 - آقای  محمد  محمدی

284 - آقای  محمدعلی  محمدی

285 - آقای  محمدیوسف  محمدیان

286 - آقای  امیر  محمدی مقدم

287 - آقای  علی  محمودی

288 - آقای  محمدجواد  مدرس زاده

289 - آقای  علیرضا  مسعودی

290 - آقای  حامد  مسکنی

291 - آقای  حسین  مسلمان

292 - آقای  حسین  مطیعی نقندر

293 - خانم  سمانه  مظفری

294 - آقای  سیدرضا  معاشری

295 - آقای  ابوالفضل  معماری نیا

296 میلاد  معین الدینی

297 محسن  مفرد

298 حسن  مکاری

299 حسن  منصوریان

300 مهدی  منصوری بیدکانی

301 مرتضی  مهرپور

302 - خانم  بیگم  مهمان نواز

303 - خانم  مرضیه  موحدی محصل طوس

304 - آقای  سیدحسین  موسوی

305 - آقای  سیدکاظم  موسوی

306 - خانم  فاطمه  موسوی زاده جزایری

307 - آقای  سیدمحمود  موسوی عبس آباد

308 - آقای  امیر  موسی زاده بجستانی

309 - آقای  جواد  میثاقی فاروجی

310 - آقای  امید  میر

311 - آقای  صمد  میر

312 - آقای  سیدمهدی  میرانوری

313 - خانم  الهه سادات  میریان دربندی

314 - آقای  سیدموسی  میریان دربندی

315 - آقای  سجاد  نایب زاده

316 - آقای  حسن  نجاری

317 - خانم  فرزانه  نجفی

318 - آقای  علی  نجفی سعادت آبادی

319 - خانم  ربابه  نصراله زاده

320 - آقای  ایمان  نصیریان

321 - آقای  محمدمصطفی  نصیریان شکیب

322 - آقای  مهدی  نصیری شهری

323 - آقای  محمدحسن  نوری ابوذری

324 - آقای  حمید  نوعی علی بلاغی

325 - آقای  جلال  نیازمند

326 - خانم  فاطمه  هاتفی

327 - آقای  سیدمحمود  هاشمی نجف آباد

328 - خانم  معصومه  هواخواه

329 - آقای  هادی  هوانورد

330 - آقای  حامد  واعظ

331 - آقای  محسن  ولایتی

332 - آقای  علیرضا  یاراحمدی خراسانی

333 - آقای  سیدجواد  یعقوبی

حوزه انتخابیه نیشابور و فیروزه

ﺣﺴﻦ اﺣﻤﺪ آﺑﺎدی، ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی ﺳ ﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺪی ادبیان، ﻋ ﯽ اربابی، اﺣﺴﺎن ارکانی، رﺳﻮل اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮋاد، روح الله  اﺳﺪپور، ﻣﻮﺳﯽ اﺷﺮافی، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﻋﺘﻤﺎدی، ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻋﺘﻤﺎدی، ﻣﺤﺴﻦ اﻓﺸﺎر،ﻣ ﯿﺪ اﻣﺎرلو،ﻣ ﯿﺪ اﻣﯿﻨﯽ،ﻣﻬﺪی ﺑرجی، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﺟﯿﮏ،ﻋﺼﻤﺖ ﺗﻘﯽ آﺑﺎدی،ﯾﻮﺳﻒ ﺟﻼل آﺑﺎدی، ﻣﺮﯾﻢ ﭼزگی، ﻫﺎﺟﺮ ﭼﻨﺎراﻧﯽ،وﺣﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ زاهد،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔضل ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل‌اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ،ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ،ﺳﯿﺪ ﻋ ﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻋ ﯽ ﺣﮑﻤﺘﯽ‌ﭘﻮر،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﯿﺪری، دﻟﺒﺮ داﻧﺶ جو، ﻋ ﯽ داﻧﺸﻤندی،ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ دﻟﺪار،ﻫﺎدی دﺳﺘ ﺮدی،ﻋ ﯽ دﻫﻘﺎن زاهد،ﻋ ﯽ اﺻﻐﺮ رﺑﺎﻃﯽ،ﻣﺤﻤﺪ رﺑﺎﻃﯽ،ﻋﺰﯾﺰاﻟﻪ رﺟﺎی ﭘﻮر،ﺳﯿﺪ ﻋ ﯽ رﺣﻤﺎنی، ﻣﺤﻤﺪ رﻓﯿﻌﯽ، اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﻌﯽ، ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎ،ﻋ ﯽ رﺿﺎ ﺳﭙﻬﺮی،رﺳﻮل ﺷﻬﻤﯿری،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﺴﺐ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺒﺪالله زاده،ﺣﺴﯿﻦ ﻋبدی،ﻃﯿﺒﻪ ﻋﻤﺎرلو،اﻣﯿﺪ ﻓﻀلی،رﺿﺎ ﻗﺪﻣﯿﺎری،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺪﻣﯿﺎری،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﺪﻧﯿﺎری،اﺣﻤﺪ ﻗﻨﺪﻫﺎری،ﻋ ﯽ ﮔﺎﭼﯿﻦ،ﺣﻤﯿﺪ ﮔﺮمابی، ﺣﺒﯿﺐ الله ﻣﺘحدین، ﻋ ﯽ ﻣﺮوی،ﻣﻬﯿﻦ ﻣﯿﺮزابیاتی، اﻣﯿﻦ ﻫﻨﺮﺑﺨﺶ و ﻋﺒﺪاﻟﻌ ﯽ ﯾﺎﺳﯿﻨﯽ ﻧﺴﺐ کاندیدا شده‌اند.

در حوزه انتخابیه کاشمر

آقای محمد اسماعیل نیاء

2- آقای محمدرضا انبیائی

3- آقای حبیب اله بافنده خیابانی

4 - خانم مهری بالایی

5- آقای حبیب الله ترشیزیان

6- آقای رضا جلالی

7 - آقای محمدرضا خباز

8 - آقای محمد خبازی

9 - آقای کاظم رحمانی

10 - آقای محمد رسولی ترشیزی

11- آقای مجید رمضانی

12 - آقای جلال رمضانی تربقانی

13 - آقای محمد علی شبیری

14 - آقای علیرضا شهری

15 - آقای اسماعیل شهمیری

16- آقای مسعود شوکتی

17 - آقای محمدباقر طاهری

18- آقای عباس عربی

19- خانم مرضیه فنایی

20- آقای محمود قانعی

21 - آقای جواد کوهسرخی

22 - خانم مریم محمدزاده

23 - خانم زینب معصومی نلهرآباد

24 - آقای علی منظم اسماعیل پور

25 - آقای محمدباقر نوروزی

26 - آقای جواد نیک بین

27 - آقای سیدرضا هاشمی بهابادی

 حوزه انتخابیه تربت حیدریه، زاوه و مه ولات

1- ﺣﺴﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ سلامی
2- ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاده ﭼﻨﺎری
3- ﻣﺤﻤﺪ اسدی
4- ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ اﻟﻪ یاری
5- ﻣﻬﺪی اﻣﯿﺮی
6- ﺟﻮاد اﻧﺼﺎری
7- ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
8- ﺟﻮاد ﺣﺴﯿﻨﯽ
9- ﺣﺴﯿﻦ ﺣﯿﺪری
10- ﻋ ﯽ رجبی
11- ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎنپور
12- رﺿﺎ رمضانی
13- ﺗﻮرج روحانی
14- ﻣﺤﺴﻦ زﻧﮕﻨﻪ
15- ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ
16- ﻣﻬﺪی ﻋﺼﻤﺘﯽ
17- ﻫﺎدی ﻣﺤﻤﺪی
18- ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺨﺘﺎری
19- ﺳﯿﺪ ﻋ ﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﻮﺳﻮی
20- ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮی
21- ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋ ﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ

 حوزه انتخابیه تربت جام و تایباد

1-ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ
2 -ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮی ﻣﺎﮐﻮﺋﯽ
3 -ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺳﺪاﻟ ﻬﯽ
4 -ﻫﻨﺎ اﻣﯿﺮی ﺟﺎﻣﯽ
5 -ﻣﻬﺪی اﯾﺎزی ﺟﻨﺖ آﺑﺎدی
6 --ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮی رﺧﻨﻪ
7 -ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮزﮔﺮ
8 -ﺗﻘﯽ ﺗﻘﻮﯾﺎن
9 -ﺟﻮاد ﺣﺴﻦ زاده
10 -ﻋﺒﺎس ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﯾﺎدﮔﺎری
11 -ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ داودﯾﺎن
12 -ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ دﻫﻘﺎﻧﯽ
13 -اﻣﯿﺮ ذاﮐﺮی ﺣﺴﻦ آﺑﺎدی
14 -ﺟ ﯿﻞ رﺣﯿﻤﯽ ﺟﻬﺎن آﺑﺎدی
15 -ﺑﺘﻮل رﺿﺎﯾﯽ  
16 -ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ
17 -ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺿﺎﯾﯽ
18 -ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ رﺿﺎﯾﯿﺎن ﮐﻼﺗﻪ
19 - اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﻓﯿﻌﯽ
20- ﻏﻼم ﺣﯿﺪر رﻧ ﺒﺮ اﺑﺪال آﺑﺎدی
21 -ﺷﺎﭘﻮر ﺳﺎﮐﺖ
22 -ﻋﺜﻤﺎن ﺳﺎﻻری
23 -ﻋ ﯽ ﺳﺎﻻری ﯾﺎدﮔﺎری
24 -ﺟ ﯿﻞ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪی
25 -ﻣﻬﺪی ﺻﻔﺮی ﻧﯿﺎ
26 -ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟ ﻬﯽ ﻣﺎﻫﺮود
27 --ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮی
28 -ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻧﻘﺪﻋ ﯽ
29 -ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﺼﺮت زاده
30 -ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﻈﺮی
31 -ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺰدی

حوزه انتخابیه قوچان

1- علی آذری

2- سهیل اکبری

3- ذکیه بیات

4- مجید پیرزاده

5- کمال جعفر نژاد

6- محمد اسماعیل جودی

7- جواد رادمرد تیتکانلو

8- عمار رحمانی

9- مرتضی رحمانی مطلق

10- عباسعلی رستمی ثانی

11- سعید رمضان مزرجی

12- سید سعید روشنائی فاروجی

13- قاسم شتابی قوچان عتیق

14- حسن شرافت

15- علی اکبر شعبان پور

16- هادی شوشتری

17- مسلم علی پوران ناوخی

18- زینب کارآمد کلاته احمد

19- موسی الرضا کریمیان صفدرآباد

20- جواد گلستانی خمارتاش

21- سید جلال موسوی تبار

22- مسعود مهماندوست کتلر

23- سید جواد ندافی

منبع: تسنیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 1
  • غیر قابل انتشار: 0
  • فف.م IR ۲۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
    0 0
    خوبن در مشهد.کسی میدونه کیا گروه انقلابی هستن؟؟ 108-124-183

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس