کل اخبار: 1
  • عکس/روزهای کرونایی کودکان

    عکس/روزهای کرونایی کودکان

    کودکان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه در مواقع بحرانی و بیماری‌ها هستند. با شیوع کرونا و محدودیت‌های اجتماعی اعمال شده بسیاری از مراکز آموزشی و تفریحی کودکان تحت تاثیر قرار گرفتند .