کل اخبار: 1
  • کاسبی با عفو

    کاسبی با عفو

    نیویورک تایمز، در گزارشی تفصیلی به شرح کاسبی خاص ترامپ، کوشنر و حلقه اطراف او با وعده عفو مجرمان خاص خبر داده است.