کل اخبار: 1
  • انقلاب دهه هشتادی‌ها در دانشگاه

    انقلاب دهه هشتادی‌ها در دانشگاه

    دهة هشتادی‌ها نسلی پاک، فهیم، پرانرژی و شجاع هستند. این نسل یک فرصت و مهم‌ترین سرمایة کشور برای حل مشکلات هستند. اگر در مسیر تحول کشور به آنها اعتماد شود این نسل به نقطة قوت کشور تبدیل خواهند شد.