کل اخبار: 1
  • عکس/ تونل نمکی گرمسار

    عکس/ تونل نمکی گرمسار

    تونل نمکی گرمسار به واسطه استخراج نمک در طی سالهای اخیر بصورت تونل‌هایی تو در تو بوجود آمده که توسط ستون‌های بلند و ضخیمی از هم جدا شده‌اند این ستون‌ها برای جلوگیری از ریزش سقف ایجاد شده‌اند.