کل اخبار: 1
  • عذاب وجدانی که باقی ماند

    عذاب وجدانی که باقی ماند

    من هم پس از این‌که وزارت خارجه برای رفتن به سوریه سرم را به تاق زده بود، به زعم دوستان شورای عالی امنیت ملی خودسرانه (و نه آتش به اختیار!) گروه مستندسازی را حاضر به یراق کرده بودم به قصد بلاد شام.