اسحاق جهانگیری در سال ۱۳۳۶ در کوه‌شاه در شمال شرق استان هرمزگان به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را تا پایان دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی در سیرجان گذرانده و سپس به کرمان رفت.

* سوابق تحصیلی

کارشناسی فیزیک را از دانشگاه کرمان؛ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه شریف

* سوابق سیاسی و مدیریتی

مسئول جهاد سازندگی شهرستان جیرفت در سال 1358؛ فعالیت در جهاد کشاورزی جیرفت در سال 1363، نماینده مردم جیرفت در دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، استاندار اصفهان در دولت هاشمی رفسنجان در سال 1371؛ مسئولیت وزارت صنایع و معادن در دولت اصلاحات؛ معاون اول حسن روحانی در دولت یازدهم؛ از مؤسسان حزب کارگزاران سازندگی

 

«جهانگیری»؛ معاون اولی در قامت رقیب انتخاباتی روحانی

اسحاق جهانگیری در سال ۱۳۳۶ در کوه‌شاه در شمال شرق استان هرمزگان به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را تا پایان دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی در سیرجان گذرانده و سپس به کرمان رفت.

* سوابق تحصیلی

کارشناسی فیزیک را از دانشگاه کرمان؛ کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه شریف

* سوابق سیاسی و مدیریتی

مسئول جهاد سازندگی شهرستان جیرفت در سال 1358؛ فعالیت در جهاد کشاورزی جیرفت در سال 1363، نماینده مردم جیرفت در دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، استاندار اصفهان در دولت هاشمی رفسنجان در سال 1371؛ مسئولیت وزارت صنایع و معادن در دولت اصلاحات؛ معاون اول حسن روحانی در دولت یازدهم؛ از مؤسسان حزب کارگزاران سازندگی

 

کل اخبار: 1324