کل اخبار: 1
  • چه‌کسی پیش‌بینی می‌کرد؟

    چه‌کسی پیش‌بینی می‌کرد؟

    هزاران اتفاق ممکن است از لحظه پیش‌بینی تا زمان وقوع پیش‌بینی رخ دهد که بین نتیجه و آنچه تصور می‌کردیم، فرسنگ‌ها فاصله بیندازد این پیش‌بینی وقتی با «انسان» سر و کار داریم، سخت‌تر و پیچیده‌تر هم می‌شود.