تشعشع دکل مخابرات همواره یکی از موضوعات و سوالات چالشی در بین مردم بوده است. با گسترش ارتباطات و ورود به نسل های جدید شبکه های تلفن همراه، دکل های مخابراتی - نظیر دکل همراه اول یا دکل ایرانسل - و تشعشع حاصل از آنها موضوع نگرانی بسیاری از مردم شده است. اصلی ترین دلیل افزایش نگرانی ها درباره دکل های مخابراتی، ضرورت افزایش ظرفیت و زیرساخت های ارتباطی به ویژه در کلان شهرهایی مانند تهران است. به همین منظور، امروزه شاهد نصب دکل های مخابراتی در نقاط مختلف شهر و حتی در منازل مسکونی هستیم.

اگر از پشت بام منزلتان نگاهی به اطراف بیندازید، احتمال زیاد چند دکل مخابراتی - که احتمالا دکل ایرانسل یا دکل همراه اول باشد - خواهید دید. این سوال اساسی همچنان برای بسیاری از شهروندان بدون پاسخ مانده است که آیا تشعشع دکل های مخابراتی در مجاورت منازل مسکونی، برای ساکنان آن مضر است؟ آیا ساکنان منزل مسکونی که دکل مخابراتی در حیاط یا بر روی بام منزل نصب شده است، در معرض خطر هستند؟ آیا سرطان زا بودن تشعشع دکل های مخابراتی تایید شده است؟

و سوالات بسیاری از این دست که هنوز هم بحث درباره آن بین کارشناسان ادامه دارد. اما مسلم آن است که ارتباط پایدار شبکه های تلفن همراه نیازمند نصب دکل های مخابراتی بیشتر است. حفظ ارتباط با کیفیت 4G (و در آینده نزدیک نسل پنجم) مستلزم پراکندگی دکل های مخابراتی در مناطق مختلف شهری - بویژه مناطق متراکم از لحاظ عوارض طبیعی یا انسان ساز - است. 

مضرات تشعشع ، دکل ایرانسل ، دکل مخابرات
مضرات تشعشع دکل مخابرات واقعا چیست؟

در حال حاضر شرکت های مخابراتی با چالش نصب دکل های مخابراتی مواجه هستند. بسیاری از مردم به دلیل نگرانی از تشعشع دکل مخابرات، از همکاری با همراه اول یا ایرانسل برای نصب دکل مخابراتی در مجاورت منازلشان خودداری می کنند. این موضوع را نیز باید در نظر داشت که جانمایی محل نصب دکل مخابراتی، یک پروسه فنی و کارشناسی‌شده است و این تصور که «چرا منزل من انتخاب شده است» یا «چرا دکل مخابراتی را چند خیابان آنطرف تر نمی برید!» اساسا موجب نادیده گرفتن دلایل کارشناسی انتخاب محل نصب دکل مخابراتی می شود؛ ضمن اینکه همین مشکلات در «چند خیابان آنطرف تر» نیز پابرجاست. 

در ادامه، مقالات کارشناسی و علمی برای شما گردآوری و تهیه شده است که به مهمترین دغدغه ها و نگرانی ها درباره تشعشع دکل های مخابراتی، پاسخی روشن خواهد داد.

 

کل اخبار: 4