کل اخبار: 1
  • عکس/ عروسی ترکمن

    عکس/ عروسی ترکمن

    ترکمن ها در مراسم گوناگون، آیین های دینی و مذهبی، مراسم سوگواری و عزا و حتی نوع پوشش از دیگر اقوام این سرزمین متمایزند و سنت های شان رنگ و بوی گذشته ها را دارد.