کد خبر 953977
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۵
هواشناسی نمایه

میزان بارش سال آبی جاری (از مهرماه گذشته تا پنجم اردیبهشت ماه) در ۳۱ استان کشور افزایش یافت.

به گزارش مشرق، دفتر مطالعات پایه آب ایران، سال آبی را از مهرماه هرسال تا شهریورماه سال بعد اعلام کرده است.


براساس تازه ترین گزارش این دفتر، استان لرستان در سال آبی جاری درحالی رکورد دار پربارش ترین استان کشور با بارش یک هزار و ۱۴۳ میلی متری است که این استان در سال آبی پارسال تنها ۳۸۱.۱ میلی متر بارش را تجربه کرده بود.


میزان بارش های استان لرستان در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی ۱۹۹.۹ درصدی برخودار شد و نسبت به متوسط بارش های درازمدت (۵۰ ساله) با بارش ۴۹۹.۲ میلی متری رشدی ۱۲۹ درصدی را تجربه کرد.


استان لرستان تا سی فروردین ماه امسال یک هزار و۱۱۱ میلیمتر بارندگی را دریافت کرده بود.


گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران بیانگر آن است که استان سیستان و بلوچستان در سال آبی جاری با بارش ۹۱.۷ میلیمتری کم بارش ترین استان کشور بود.


میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال که ۲۸.۷ میلیمتر بود، از رشد ۲۱۹.۵ درصدی برخودار شد.


استان کهگیلویه و بویراحمد در سال آبی جاری با بارش ۱۰۱۱.۶ میلیمتری مقام دوم استان های پر بارش را کسب کرد، میزان بارش های این استان در سال آبی گذشته ۲۶۷ میلیمتر گزارش شده بود که نسبت به دوره مشابه در سال آبی جاری رشد ۲۷۸.۹ درصدی را ثبت کرد.


استان چهارمحال و بختیاری در سال آبی جاری با ۹۶۶ میلیمتر بارش در جایگاه سوم استان های پربارش قرار گرفت؛ درحالی که میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال (۳۰۴ میلیمتر) از رشدی ۲۱۷.۸ درصدی برخوردار شد.
این استان سی فروردین ماه ۹۵۸ میلیمتر بارش دریافت کرده بود.

** دیگر استان های شمالی و غربی


میزان بارش ها در استان گیلان به ۹۵۰.۱ میلیمتر رسید؛ درحالی که میزان بارش های این استان درسال آبی پارسال با بارش ۵۵۸.۹ میلیمتر از رشدی ۷۰ درصدی برخودار شد.


براساس این گزارش استان ایلام در سال آبی جاری بارش ۸۸۴.۲ میلیمتری را تجربه کرد که نسبت به مدت مشابه پارسال (۳۲۳.۱ میلیمتر) رشد ۱۷۳.۷ درصدی را ثبت کرد.


استان کرمانشاه درسال آبی جاری بارشی ۷۵۳.۹ میلیمتری را تجربه کرد، میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال (۳۴۶.۴) ۱۱۷.۶ درصدی بیشتر شد.


براساس گزارش دفترمطالعات پایه منابع آب ایران، میزان بارش ها دراستان کردستان به ۶۲۹.۶ میلیمتر رسید؛ در حالی که میزان بارش های آن در سال آبی پارسال ۳۸۴.۹ میلیمتر بود که این میزان امسال ۶۳.۶ درصدی رشد کرد.


استان گلستان درسال آبی جاری بارش های ۶۶۱.۱ میلیمتری را تجربه کرد؛ در حالی که پارسال میزان بارش های آن به ۳۵۸.۷ میلیمتر رسیده بود که با این حساب میزان بارش ها از رشدی ۸۴.۳ درصدی برخوردار شد.


در استان مازندران نیز میزان بارش ها به ۶۲۸ میلیمتر بالغ شد که نسبت به مدت مشابه پارسال (۴۰۷.۷ میلیمتر) از رشدی ۵۴ درصدی برخوردار بود.


میزان بارش های استان همدان نیز به ۵۹۲ میلیمتر رسید که نسبت به دوره مشابه پارسال (۲۳۷.۸) ۱۴۸.۹ درصد افزایش یافت.


استان خوزستان درحالی در سال آبی جاری بارش هایی به میزان ۵۶۹ میلیمتر را پشت سر نهاد که رقم بارش های آن در سال آبی پارسال به عدد ۱۸۳ میلیمتر با رشدی ۲۱۰.۹ درصدی رسید.

** بارش های مرکز ایران


براساس تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران، استان البرز در سال آبی جاری ۵۵۱ میلیمتر بارش داشت که نسبت به مدت مشابه پارسال که ۲۵۷.۲ میلیمتر بود ۱۱۴.۲ درصد رشد کرد.


میزان بارش ها در استان مرکزی نیز در حالی به ۴۶۵.۴ میلیمتر رسید که این استان پارسال بارشی ۱۳۸.۲ میلیمتری را پشت سر نهاد و درصد اختلاف ۲ سال این استان به ۲۳۶.۸ درصد رسید.


استان آذربایجان غربی در سال آبی جاری ۴۶۵.۲ میلیمتر بارش داشت. این استان در سال آبی گذشته ۲۹۷.۹ میلیمتر بارش را تجربه کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۵۶.۲ درصد بیشتر شد و نیز در قیاس با متوسط بارش های درازمدت (۲۷۴.۸ میلیمتر) رشد ۶۹.۳ درصدی را ثبت کرد.


دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران میزان بارش های استان قزوین در سال آبی را ۴۰۴.۶ میلیمتر گزارش کرده است. پارسال این استان ۲۱۵.۹ میلیمتر بارش داشت و میزان بارش های آن در امسال نسبت به پارسال از رشدی ۸۷.۴ درصدی برخوردار شد.


میزان بارش های استان زنجان نیز به ۳۷۳.۹ میلیمتر رسید. این استان پارسال بارش های ۲۱۱.۷ میلیمتری را تجربه کرد که بارش های امسال آن رشدی برابر با ۷۶.۶ درصدی دارد.


استان تهران در سال آبی جاری ۳۶۳.۲ میلیمتر بارش را تجربه کرده درحالی که میزان بارش های آن نسبت به مدت مشابه پارسال (۱۶۶.۹ میلیمتر) رشدی ۱۱۷.۶ درصدی را تجربه کرده است.


استان فارس نیز بارش های ۳۶۲.۹ میلیمتری داشت؛ در حالی که این میزان نسبت به دوره مشابه پارسال (۱۱۲.۷ میلیمتر) ۲۲۲ درصد رشد کرد.

** دیگر استان ها به ترتیب میزان بارش


براساس گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران میزان بارش های استان خراسان شمالی در سال آبی جاری به ۳۵۳.۶ میلیمتر رسید درحالی که این استان پارسال ۱۳۰.۳ میلیمتر بارش را تجربه کرده بود. تفاوت بارش های ۲ سال این استان ۱۷۱.۴ درصد است.
استان آذربایجان شرقی در سال آبی جاری ۳۲۹.۴ میلیمتر بارش داشت که نسبت به دوره مشابه پارسال (۲۵۶.۳) از رشدی ۲۸.۵ درصدی برخوردار شد.


استان بوشهر نیز ۳۰۳.۴ میلیمتر بارندگی را تجربه کرد؛ درحالی که میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال (۱۰۰.۲ میلیمتر) رشد ۲۰۲.۸ درصدی را ثبت کرد.


استان خراسان رضوی در سال آبی جاری ۲۵۷.۲ میلیمتر بارندگی داشت. این استان پارسال در مدت مشابه ۹۰.۵ میلیمتر بارندگی را به خود دید و رشد بارندگی های امسال ۱۸۴.۲ درصد است.


تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه آب ایران بیانگر آن است که میزان بارش ها در استان قم به ۲۵۵ میلیمتر رسید؛ در حالی که این استان در مدت مشابه پارسال فقط ۸۵ میلیمتر بارندگی داشت که رشد بارش ها در امسال ۲۰۰ درصد رقم خورد.


در استان اردبیل ۲۵۳.۶ میلیمتر بارش گزارش شد که نسبت به مدت مشابه پارسال (۲۲۱.۲ میلیمتر) ۱۴.۶ درصد بیشتر شد.


میزان بارش ها در سال آبی جاری در استان هرمزگان به ۲۳۹.۹ میلیمتررسیده است، این استان پارسال فقط ۴۸.۳ میلیمتر بارندگی داشت درصد بارش های این استان امسال ۳۹۶.۷ درصد گزارش شد.


میزان بارش ها در سال آبی جاری در استان اصفهان به ۱۸۸.۴ میلیمتر رسید، در حالی که این استان پارسال فقط ۶۷.۸ میلیمتر بارش داشت. میزان رشد بارش های امسال ۱۷۷.۹ درصد بود.


دفتر مطالعات پایه آب ایران میزان بارش های سال آبی جاری استان کرمان را ۱۶۰.۹ میلیمتراعلام کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۴۶) رشد ۲۴۹.۸ درصدی را رقم زده است.


استان سمنان پارسال ۱۵۵.۳ میلیمتر بارندگی داشت که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۵۶.۳) رشد ۱۷۵.۸ درصدی را رقم زد.


همچنین استان خراسان جنوبی در سال آبی جاری ۱۴۲.۹۳ میلیمتر بارندگی را تجربه کرد که در مقایسه با سال آبی پارسال (۷۰.۵۶) رشد ۱۰۲.۶ درصدی داشت.


بارش ها در استان یزد امسال به ۱۱۰.۸ میلیمتر رسید درحالی که این استان پارسال ۴۶.۷ میلیمتر بارندگی داشت که امسال از رشدی ۱۳۷.۳ درصدی برخوردار شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس