قرعه کشی

16 تیم صعود کرده در انتظار یک بازی رفت و برگشت هیجان‌انگیز برای خودشان هستند.

به گزارش مشرق، قرعه‌کشی مرحله یک‌هشتم‌نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در حالی از ساعت 14:30 امروز به وقت تهران انجام می‌شود که بزرگان و به طور کلی همه تیم‌های راه یاقته به این مرحله دلشوره نام رقیبشان را دارند.

 با توجه به فرمول قرعه‌کشی این مرحله، احتمالاتی در مورد رقیب هر تیم وجود دارد. تیم‌های اول هر گروه در یک سید قرار دارند و تنها با تیم‌های دوم گروه‌ها روبه‌رو خواهند شد. 2 تبصر موجود، عدم برخورد تیم‌های همگروه و هموطن است و این موضوع، اندکی حدس زدن رقیب هر تیم را آسان می‌کند. بر این اساس، می‌توان از احتمال رویارویی 16 باشگاه صعود کرده سخن گفت.

بیشتر بخوانید:

شکست یوونتوس و منچستر در آخرین روز

بوروسیادورتموند

رقبای احتمالی: لیورپول، تاتنهام، آژاکس، لیون، منچستریونایتد، رم

سابقه رویارویی با رقبای احتمالی

مقابل لیورپول: یک پیروزی، 2 تساوی و 2 باخت

مقابل آژاکس: 2 برد و 2 باخت

مقابل منچستریونایتد: 2 برد،یک تساوی و 3 باخت

مقابل رم: یک برد و یک باخت

مقابل تاتنهام: 2 برد و 2 باخت

پاری‌سن‌ژرمن

رقبای احتمالی: اتلتیکومادرید، تاتنهام، شالکه، آژاکس، رم، منچستریونایتد

سابقه رویارویی با رقبای احتمالی

مقابل آژاکس: یک برد و یک تساوی 

مقابل شالکه: یک باخت

 بارسلونا

رقبای احتمالی: لیورپول، شالکه، آژاکس، لیون، رم، منچستریونایتد

سابقه رویارویی با رقبای احتمالی

مقابل آژاکس: 3 برد و یک باخت

مقابل لیورپول: 2 برد، 3 تساوی و 3 باخت 

مقابل لیون: 4 برد و 2 تساوی 

مقابل منچستریونایتد: 4 برد، 4 تساوی و 3 باخت 

مقابل رم: 2 برد، 2 تساوی و 2 باخت

مقابل شالکه: 2 برد

پورتو

رقبای احتمالی: اتلتیکومادرید، لیورپول، تاتنهام، آژاکس، لیون، رم، منچستریونایتد

سابقه رویارویی با رقبای احتمالی

مقابل آژاکس: 4 برد، یک تساوی و یک باخت

مقابل اتلتیکومادرید:  2 برد، 3 تساوی و 3 باخت

مقابل لیورپول: 3 تساوی و 3 باخت

مقابل لیون: 3 برد و یک تساوی

مقابل منچستریونایتد:2 برد، 3 تساوی و 3 باخت

مقابل رم: 2 برد و 2 تساوی 

مقابل تاتنهام: یک تساوی و یک باخت

بایرن‌مونیخ

 رقبای احتمالی: اتلتیکومادرید، لیورپول، تاتنهام، لیون، رم، منچستریونایتد

رویارویی قبلی مقابل رقبای احتمالی

مقابل اتلتیکومادرید: 3 برد، یک تساوی و 2 باخت

مقابل لیورپول: یک برد، 4 تساوی و 2 باخت

مقابل لیون: 4 برد، 2 تساوی و 2 باخت

مقابل منچستریونایتد: 4 برد، 5 تساوی و 2 باخت

مقابل رم: 5 برد و یک باخت

مقابل تاتنهام: 2 برد، یک تساوی و یک باخت

 منچسترسیتی

رقبای احتمالی: اتلتیکومادرید، شالکه، آژاکس، رم

رویارویی با رقبای احتمالی

مقابل آژاکس: یک تساوی و یک باخت

مقابل رم: یک برد و یک تساوی 

مقابل شالکه: 2 برد و یک باخت

رئال مادرید

رقبای احتمالی: لیورپول، تاتنهام، آژاکس، شالکه،لیون، منچستریونایتد

رویارویی با رقبای احتمالی

مقابل آژاکس: 7 برد، یک تساوی و 4 باخت 

مقابل لیورپول: 3 برد و 3 باخت 

مقابل لیون: 3 برد، 4 تساوی و 3 باخت 

مقابل منچستریونایتد: 5 برد، 4 تساوی و 2 باخت 

مقابل شالکه: 3 برد و یک باخت 

مقابل تاتنهام: 3 برد، 2 تساوی و یک باخت

یوونتوس 

 رقبای احتمالی: اتلتیکومادرید، لیورپول، تاتنهام، شالکه، آژاکس، لیون

رویارویی با رقبای احتمالی 

مقابل آژاکس: 6 برد، 4 تساوی و 2 باخت

مقابل اتلتیکومادرید: 4 برد، یک تساوی و 2 باخت

مقابل لیورپول: 3 برد، یک تساوی و باخت

مقابل لیون: 3 برد و یک تساوی 

مقابل تاتنهام: یک برد و یک تساوی 

اتلتیکومادرید

 رقبای احتمالی: پاری‌سن‌ژرمن، بایرن‌مونیخ، منچسترسیتی، پورتو، یوونتوس

رویارویی با رقبای احتمالی

مقابل بایرن:  2 برد، یک تساوی و 3 باخت

مقابل یوونتوس: 2 برد، یک تساوی و 4 باخت

مقابل پورتو: 3 برد، 3 تساوی و 2باخت

تاتنهام

رقبای احتمالی: دورتموند، پاری‌سن‌ژرمن، پورتو، بایرن‌مونیخ، رئال مادرید، یوونتوس

 رویارویی با رقبای احتمالی 

مقابل بایرن: یک برد، یک تساوی و 2 باخت

مقابل دورتموند: 2 تساوی و 2 باخت

مقابل یوونتوس: یک برد و یک باخت

مقابل پورتو: یک برد و یک تساوی

مقابل رئال مادرید: یک برد، 2 تساوی و 3 باخت

لیورپول

 رقبای احتمالی: دورتموند، بارسلونا، پورتو، بایرن‌مونیخ، یوونتوس، رئال مادرید

رویارویی با رقبای احتمالی

 مقابل بارسلونا: 3 برد، 3 تساوی و 2 باخت

مقابل بایرن: 2 برد، 4 تساوی و یک باخت

مقابل دورتموند: 2 برد، 2 تساوی و یک باخت

مقابل یوونتوس: 2 برد، یک تساوی و 3 باخت

مقابل پورتو: 3 برد و 3 تساوی

مقابل رئال مادرید: 3 برد و 3 باخت

شالکه

رقبای احتمالی: پاری‌سن‌ژرمن، بارسلونا، منچسترسیتی، یوونتوس، رئال مادرید

 رویارویی با رقبای احتمالی

 مقابل بارسلونا: 2 باخت

مقابل منچسترسیتی: یک برد و 2 باخت

مقابل پاری‌سن‌ژرمن: یک برد

مقابل رئال مادرید: یک برد و 3 باخت

آژاکس 

رقبای احتمالی: دورتموند، پاری‌سن‌ژرمن، بارسلونا، پورتو، منچسترسیتی، یوونتوس، رئال مادرید

رویارویی با رقبای احتمالی:

مقابل بارسلونا: یک برد و 3 باخت

مقابل دورتموند: 2 برد و 2 باخت

مقابل یوونتوس: 2 برد، 4 تساوی و 6 باخت 

مقابل منچسترسیتی: یک برد و یک تساوی

مقابل پاری‌سن‌ژرمن: یک برد و یک تساوی 

مقابل پورتو: یک برد، یک تساوی و 4 باخت 

مقابل رئال مادرید: 4 برد، یک تساوی و 7 باخت 

لیون

 رقبای احتمالی: دورتموند، بارسلونا، پورتو، بایرن‌مونیخ، رئال مادرید، یوونتوس

رویارویی با رقبای احتمالی 

 مقابل بارسلونا : 2 تساوی و 34 باخت

مقابل بایرن:  2 برد، 2 تساوی و 4 باخت 

مقابل یوونتوس: یک تساوی و 3 باخت

مقابل پورتو: یک تساوی و 3 باخت

مقابل رئال مادرید: 3 برد، 4 تساوی و 3 باخت

رم

 رقبای احتمالی: دورتموند، پاری‌سن‌ژرمن، بارسلونا، پورتو، بایرن‌مونیخ، منچسترسیتی

رویارویی با رقبای احتمالی

مقابل بارسلونا: 2 برد، 2 تساوی و 2 باخت

مقابل بایرن: یک برد و 5 باخت

مقابل دورتموند: یک برد و یک باخت

مقابل منچسترسیتی: یک تساوی و یک باخت

مقابل پورتو: 2 تساوی و 2 باخت 

منچستریونایتد

 رقبای احتمالی: دورتموند، پاری‌سن‌ژرمن، بارسلونا، پورتو، بایرن‌مونیخ، رئال مادرید

 رویارویی با رقبای احتمالی

مقابل بارسلونا: 3 برد، 4 تساوی و 4 باخت

بایرن‌مونیخ: 2 برد، 5 تساوی و 4 باخت

دورتموند: 3 برد، یک تساوی و 2 باخت

 پورتو: 3 برد، 3 تساوی و 2 باخت

رئال مادرید: 2 برد، 4 تساوی و 5 باخت

منبع: وب سایت برنامه نود

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس