مداحی مطیعی علیه رژیم مسلمان کُش آل سعود

 به گزارش مشرق، اربعین شهدای فاجعه منا در حالی سپری شد که هنوز قلب میلیون ها مسلمان و انسان آزاده، مالامال از درد و غصه است. آلامی که اقدامات و مواضع رژیم سعودی نه تنها مرهمی بر آن نشد، که بی کفایتی و سوءتدبیر کسانی که خود را خادم الحرمین می خوانند، چون نمک بر زخم آسیب دیدگان این فاجعه پاشیده شد. آل سعود که دستانش آلوده به خون بیگناهان در شام و بحرین و یمن است، اینبار جنایتی دیگر را رقم زد تا هزاران ضیوف الرحمن در لباس احرام، در طریق عبودیت حق، قربانی ددمنشی و حماقت مَشتی شاهزاده شوند.

در حالی که جای جای ایران اسلامی شاهد برگزاری مراسمات چهلم جان باختگان فاجعه مناست، حاج میثم مطیعی در هیئت میثاق با شهدا دانشگاه امام صادق(ع)، در مداحی فارسی- عربی به این موضوع پرداخت.

مطیعی که خود نیز در حج امسال حضور داشته و از نزدیک بی کفایتی و بی تدبیری سعودی ها را مشاهده کرده است، در این مداحی به ندای حق طلبی که این روزها از سرزمین های مختلف اسلامی که آماج حملات و جنایات رژیم آل سعود هستند، به گوش می رسد اشاره کرده: «رسد از منا و عراق و یمن/ز بحرین و از شام صد پاره تن» که«خدایا تو خود داد ما را ستان/ز مهمان کشان و مسلمان کشان».
مداحی عربی - فارسی مطیعی علیه رژیم مسلمان کُش آل سعود+ صوت
در شعر عربی این مداحی شاعر به زیبایی، سرزمین منا با خیل حاجیان سفیدپوش را به عروسی تشبیه کرده که «و أصبَحَ عُرسُكِ عُرسُ الألمْ/ سَقَطِتِ و في كَفِّكِ الجَمراتْ» (جشن عروسی ات به جشن درد و جراحت بدل شد/ و تو بر زمین افتادی در حالی که سنگهای رمی جمرات در دستت بود).

شاعر به تشنگی حجاج در گرمای طاقت فرسای منا هم اشاره کرده « لقد قُتِلُوا وهُمُ مُحرِمُونْ/ عُطاشى و في الحرِّ ذاقُوا المَنُونْ» (شهدای فاجعه منا با لباس احرام جان دادند/زير تابش خورشید طعم مرگ را چشیدند در حالی که تشنه بودند) و بر بی تفاوتی نیروهای آل سعود تاکید کرده « وعِنْدَ الجَثَامِينِ جَيشٌ خَؤُونْ/و آلُ سُعود ٍجُناةٌ جُناة» (ارتشی خائن در کنار پیکرهای آنان بود/ آل سعود سرآمد جنایتکاران هستند).

شاعر عرب زبان به خشم مسلمانان از جنایت عربستان هم اشاره می کند و تاکید می کند که انتقام سختی از آنها گرفته خواهد شد و می نویسد:« لآلِ سُعودٍ سَيأتِي الوَعيد/ و شملُهمُ سَوفَ يَغدُو شَتات» (آل سعود به زودی سزای خود را خواه د دید/و جمعشان تکه تکه خواهد شد) و البته گریزی هم به ایستادگی و پایمردی فرزندان یمن دارد که بیش از 8 ماه است در مقابل حملات سعودی ها با قدرت دفاع می کنند.

بهره گیری از بیت معروف ابوالقاسم الشابی شاعر پرآوازه تونسی هم از زیبایی این شعر است آنجا که می نویسد:«'إذا الشَّعبُ يوماً أَرادَ الحَياة/ فلا بُدَّ أن يَستجيبَ القَدَرْ» (اگر ملت بر زندگی با کرامت اصرار ورزد/ روزگار چاره ای جز تسلیم در برابر اراده ملت ها ندارد)

شاعر در پایان اشاره ای هم به مواضع مقتدرانه و موثر ولی امرمسلمین جهان در واکنش به بی کفایتی آل سعود دارد:«و قائدُنا دَمْعُه التَهَبَا/ و زَاحَ عَن الظَّهْرِ لِبْسَ العَبا» (و اشک از چشمان رهبرمان جاری شد/به طوری که عبا از دوش برداشت و لباس رزم پوشید).

حسن ختام این مداحی اما وعده نابودی آل سعود و پیروزی ارتش اسلام اصیل است: «'فلابدَّ أنْ يستجيب القدر/وجيشُ الرسولِ سَیَلقَی الظَّفرْ» (روزگار چاره ای جز تسلیم در برابر اراده ملت ها ندارد/و ارتش رسول خدا به پیروزی خواهد رسید)

گفتنی است مجالس عزاداری مطیعی در محرم و صفر روزهای یکشنبه در هیئت میثاق با شهدا دانشگاه امام صادق و پنج شنبه در هیئت شهدای گمنام برقرار خواهد بود. متن شعر در ادامه می آید:
مداحی عربی - فارسی مطیعی علیه رژیم مسلمان کُش آل سعود+ صوت
{$sepehr_media_1235233_400_300}
دانلود

رسد از منا این ندا هر زمان
نسمع في كل زمان هذا النداء من منى

به همراه لبَّیک آن حاجیان
إلى جانب تلبية الحجاج

همان کشتگان و همان تشنگان

و هم الضحايا العطاشى

ز هر مذهب و قوم و رنگ و زبان

من كل مذهب وقوم ولون ولغة

خدایا تو خود داد ما را ستان
اللهم انتقم لنا

ز مهمان کشان و مسلمان کشان
من قتلة الضيوف وقتلة المسلمين

***

رسد از منا و عراق و یمن
نسمع من منى والعراق واليمن

ز بحرین و از شام صد پاره تن

و من البحرين والشام الجريحة

از آن بیگناهان خونین کفن
ومن الأبرياء المتلطخين في دمائهم

اسیران جور و جفا و محن
ومن أسرى الجور والظلم والمحن

خدایا تو خود داد ما را ستان

اللهم انتقم لنا

ز مهمان کشان و مسلمان کشان

من قتلة الضيوف وقتلة المسلمين

***

مِنَى يا عَروساً لأحلى حرمْ

اى سرزمين منا، اى عروس زيباترين حرم

دِمَاكِ اُسيلَتْ، فَنَزْفٌ و دَمْ

خونت جاری شد و گرداگردت را فراگرفت

و أصبَحَ عُرسُكِ عُرسُ الألمْ
جشن عروسی ات به جشن درد و جراحت بدل شد

سَقَطِتِ و في كَفِّكِ الجَمراتْ
و تو بر زمین افتادی در حالی که سنگهای رمی جمرات در دستت بود

'فلا بُدَّ أن يَستجيبَ القَدرْ' *
روزگار چاره ای جز تسلیم دربرابر اراده ملت ها ندارد

وجيشُ الرسولِ سَیَلقَی الظَّفرْ
و ارتش رسول خدا به پیروزی خواهد رسید

***

لقد قُتِلُوا وهُمُ مُحرِمُونْ

شهدای فاجعه منا با لباس احرام جان دادند

عُطاشى و في الحرِّ ذاقُوا المَنُونْ
زير تابش خورشید طعم مرگ را چشیدند در حالی که تشنه بودند

وعِنْدَ الجَثَامِينِ جَيشٌ خَؤُونْ

ارتشی خائن در کنار پیکرهای آنان بود

و آلُ سُعود ٍجُناةٌ جُناة
آل سعود سرآمد جنایتکاران هستند

'فلابُدَّ أن يَستجيبَ القدرْ '*

روزگار چاره ای جز تسلیم در برابر اراده ملت ها ندارد

وجيشُ الرسولِ سَیَلقَی الظَّفرْ
و ارتش رسول خدا به پیروزی خواهد رسید

***

لنا الثَأرُ و الانْتِقَامُ الشَّديد
ما انتقامی سخت از آنان خواهیم گرفت

و أَيْدِيَنَا أَصْبَحَتْ من حَدِيد
دستانمان از خشم چون آهن قوی شده است

لآلِ سُعودٍ سَيأتِي الوَعيد
آل سعود به زودی سزای خود را خواهد دید

و شملُهمُ سَوفَ يَغدُو شَتات

و جمعشان تکه تکه خواهد شد

'فلابُدَّ أن يَستجيبَ القَدرْ '*

روزگار چاره ای جز تسلیم در برابر اراده ملت ها ندارد

وجيشُ الرسولِ سَیَلقَی الظَّفرْ
و ارتش رسول خدا به پیروزی خواهد رسید

***

بَنو اليمنِ قُدوةٌ في الصُّمود

فرزندان یمن اسوه ایستادگی و پایمردی اند

لَهم في المَعاركِ أقوى وُجود
و با قدرت در جنگ ها حضور دارند

بَنادِقُهم غَيمُ عاتِي الرُّعود
از سلاح هایشان بر سر متجاوزان صاعقه می بارد

'إذا الشَّعبُ يوماً أَرادَ الحَياة

اگر ملت بر زندگی با کرامت اصرار ورزد

فلا بُدَّ أن يَستجيبَ القَدَرْ '*1

روزگار چاره ای جز تسلیم در برابر اراده ملت ها ندارد

وجيشُ الرسولِ سَیَلقَی الظَّفرْ
و ارتش رسول خدا به پیروزی خواهد رسید

***

لَقدْ بَلَغَ السَّيلُ حَدَّ الزُبَى
دیگر کارد به استخوان رسیده است

و قائدُنا دَمْعُه التَهَبَا
و اشک از چشمان رهبرمان جاری شد

و زَاحَ عَن الظَّهْرِ لِبْسَ العَبا
به طوری که عبا از دوش برداشت و لباس رزم پوشید

وجاءَ بجيشِ الأُبَاةِ الحُمَاةْ
وبا ارتش مدافعان سرافراز وطن و عقیده آمده به میدان است

'فلابدَّ أنْ يستجيب القدر '*
روزگار چاره ای جز تسلیم در برابر اراده ملت ها ندارد

وجيشُ الرسولِ سَیَلقَی الظَّفرْ
و ارتش رسول خدا به پیروزی خواهد رسید

 
پی نوشت:
1- من أبيات الشاعر التونسي الكبير(از ابیات شاعر بزرگ تونسی ابوالقاسم الشابی)

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 2
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 1
 • ۰۹:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
  0 0
  احسنت خیلی عالی بود هم مضمون و هم اجرا افق دید حاج میثم مطیعی واقعا قابل ستایشه
 • مهدی ۲۳:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
  0 0
  بسیار عالی بود

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس