بسته شدن نطفه ی انسان به صورت حلال، آنقدر مهم است که رسول خدا (ص) فرمود: «دوست ندارد ما را مگر شخص حلال ‏زاده، و دشمنى نمى ‏كند با ما جز آنكه ناپاك زاده باشد.»

 گروه دین مشرق - تـربـيـت درسـت ديـنـى و روابـط مـشـروع خانوادگى، سهمى بسيار ارزنده در سلامت اجتماع، آزادگى مردم و روند الهى نظام حكومتى دارد. انحرافات اخلاقى، با ناموس طبيعت و شريعت ناسازگارند و بنيادهاى اخلاقى و انسانى را ويران مى‌كنند و هميشه ابزارى در دست حكومت‌هاى استبدادى بوده‌اند و دستگاه اموى به سختى بدان‌ها آلوده بوده است.

هر چند که انتخاب راه درست، برای همه آزاد است، اما برخی عوامل سبب می شود که انسان، راه درست را گم کند و به سوی دوزخ و کفر بشتابد. تولد ناپاک از جمله این موارد است. بسته شدن نطفه ی انسان به صورت حلال، آنقدر مهم است که رسول خدا (ص) فرمود: «دوست ندارد ما را مگر شخص حلال ‏زاده، و دشمنى نمى ‏كند با ما جز آنكه ناپاك زاده باشد.» (1)

انگار نطفه ای که سر آغازش با دریدن حدود خدا آغاز شود، مسیرش جز با لگدمال کردن طاعت او ادامه نخواهد یافت.

نطفه های ناپاکی که بزرگ ترین جنایت تاریخ را آفریدندیزید بن معاویه

پدر یزید معاویه نبود. به احتمال زیاد به علت وجود قاعده ی فراش، فرزند زنازاده ی «میسون» را به معاویه منتسب ساختند. قاعده ی فراش بیان می کند که اگر فرزندی در مدت زوجیت زنی با مردی متولد شود و مرد نگوید که این فرزند من نیست، بچه را به او منتسب می کنند؛ چه از او باشد چه نباشد.

میسون، مادر یزید، از قبیله ی کلبیان  و دختر بَجدَل کلبی است. (2) زمانی که شهرت زیبایی و اندام موزون او به گوش معاویه رسید، معاویه، ندیده عاشق او شد و در سن 52 سالگی او را به کاخ فراخواند و با او ازدواج کرد.

زمانی که میسون با معاویه ازدواج کرد، باکره نبود. نطفه ی یزید نیز زمانی بسته شد که میسون با غلام پدرش، رابطه برقرار کرد و از او حامله شد. (3)

افراد قبیله «میسون» مسیحی بودند و تمامی قبیله او مسلمان نشدند. بدین خاطر پس از آن که معاویه از میسون جدا شد و یزید را به طایفه میسون فرستاد، افزون بر اخلاق ظاهری بادیه نشین و صحراگزینی در یزید همچون علاقه به شکار، اسب سواری، تربیت حیوانات و بازی با سگ و میمون، از تربیت خاصّ مسیحیان تأثیر پذیرفت و از این رو شراب خواری، رقص، غنا، سگ بازی و خوش گذرانی جزء طبیعت وجودی وی در آمد.

از اشعار او این شعر است که:
دع المساجد للعبّاد تسکنها     وأجلس علی دکة الخمار و اسقینا
ان الذی شربا فی سکره طربا     و للمصلّین لادینا ولادنیا

مساجد را برای عابدان بگذار تا در آن سکنی گزینند و خود بر دکان شراب فروش نشین و به ما شراب بده. آن کس که شراب نوشد، در حالت خماری به طرب پردازد؛ در حالی که نمازگزاران نه دین دارند و نه دنیا.

نطفه های ناپاکی که بزرگ ترین جنایت تاریخ را آفریدندعبیداللّه بن زیاد

عبیدالله بن زیاد که در زیارت عاشورا «ابن مرجانه» خوانده شده است، پدرش زیاد بن ابیه بود. کسی که پدر خودش نیز معلوم نیست. مادر زیاد (مادر بزرگ ابن مرجانه) سمیّه، زنی بدکاره بود. سمیه زمانی که در زوجیت پدر زیاد بود، با مردان دیگر رابطه داشت و در آن زمان، به زناکاری مشهور شده بود.

بعدها ابوسفیان ادعا کرد که زیاد، حاصل زنای او با سمیه بوده است امّا تاریخ نویسان معتقدند که این دروغی بیش نیست و سمیه در زنا با غلام بنی علاج، زیاد را باردار شد. (5)

از طرفی مادر عبیدالله بن زیاد، مرجانه بود. زنی کافر که به گمراهی مشهور بود. زمانی که از زیاد جدا شد، به عقد شیرویه در آمد که مردی کافر بود. عبیدالله نیز در خانه ی شوهر مادرش رشد یافت. (6)

ابن زیاد کسی است که از زبان مبارک امام حسین (ع)، «زنازاده پسر زنازاده» خوانده شد. (7)

ابن زیاد را «ابن مرجانه» هم می گویند؛ زیرا نام مادر او کنیزی زناکار و مجوسی به نام «مرجانه» بود. پس از عاشورا که اسرای اهل بیت علیهم السلام را در کوفه وارد دارالاماره کردند، حضرت زینب علیهاالسلام خطاب به ابن زیاد، او را «ابن مرجانه» خواند که این، اشاره به نسب ناپاک او بود و رسواگر حاکم مغرور کوفه.

عبیداللّه از سرداران مشهور اموی بود که در سال 54 هجری از طرف معاویه به حکومت خراسان گمارده شد و در سال 56 از آنجا عزل و به حکمرانی بصره منصوب گردید. پس از مرگ معاویه و روی کار آمدن یزید و با حرکت مسلم بن عقیل به سمت کوفه، با حفظ سمت، والی کوفه نیز شد و اوضاع را تحت کنترل در آورد و مسلم بن عقیل را به شهادت رساند و پس از آن، فرمان قتل سید الشهدا علیه السلام و یاران او و اسارت اهل بیت علیهم السلام را به عمر بن سعد ـ که فرمانده سپاه کوفه در کربلا بود ـ داد.(8)

نطفه های ناپاکی که بزرگ ترین جنایت تاریخ را آفریدندعمر بن سعد

عمر، فرزند سعدی است که در انتسابش به وقاص تردید وجود دارد. مادر سعد با خادم مادرش که مردی از قبیله ی بنی عذره بود، زنا کرد و حاصل آن سعد بی سعادت شد. اتفاقاً روزی سعد ابی وقاص با معاویه بر اثر چنین ماجرایی بحث کردند. ماجرا اینگونه بود که سعد به معاویه گفت: «من در امر خلافت از تو سزاوارتر هستم.» معاویه در جوابش گفت: «چون تو از نطفه ی مردی از قبیله ی بنی عذره هستی، لایق امر خلافت نیستی؛ زیرا آنها ار اراذل مردم اند.» (9)
نطفه های ناپاکی که بزرگ ترین جنایت تاریخ را آفریدندشمربن ذی الجوشن

برای شمربن ذی الجوشن اسم های دیگری چون اوس یا شرحبیل نیز ذکر شده است. او را ذی الجوشن، صاحب زره وجوشن می گفتند؛ زیرا سینه او برآمده بود و همانند سپری بسته شده نشان می داد. او نخست از یاران علی علیه السلام در جنگ صفین و از فرماندهان شجاع و نامدار کوفه بود که در کنار حسن و حسین و در رکاب امام علیهم السلام حاضر بوده است. اما سرشت ناپاک او به خاطر عمل زشت مادرش بر محیط و آداب الهی و اجتماعی چیره شد و سرانجام در لشکر عبیداللّه بن زیاد قرار گرفت.

روزی مادر شمر که زن بزچرانی بود و در بیابان به کار خود مشغول بود، از چوپانی که از کنار او می گذشت، تقاضای آب کرد تا با آن رفع عطش کند. چوپان تقاضای شیطانی خود را شرط دادن آب قرار داد و او نیز پذیرفت و از این طریق، نطفه شمر منعقد شد.(10) از این رو امام حسین علیه السلام در روز عاشورا خطاب به او فرمود:
«یابن راعیة المِعْزی»؛ ای پسر زن بزچران!

ناپاك زاده هایی که بزرگ ترین جنایت تاریخ را آفریدندکسانی که بر پیکرها اسب راندند

پس از شهادت امام حسین (ع) و یارانشان، عمر بن سعد ملعون فریاد زد: «چه کسی داوطلب می شود که بر بدن حسین اسب بتازد؟»

ده نفر از مردم سنگ دل جلو دویدند که عبارت بودند از: 1. اسحاق بن حوبه (کسی که پیراهن امام را غارت کرد) 2. اخنس بن مرثد 3. حکیم بن طفیل 4. عمر بن صبیح صیداوی 5. رجاء بن منقذ عبدی 6. سالم بن خیمثمه جعفی 7. صالح بن وهب جعفی 8. واحظ بن غانم 9. هانی بن ثبیت حضرمی 10. اُسید بن مالک

اینان در برابر کاری که کردند، جایزه ی کوچکی از ابن زیاد گرفتند. ابن طاووس در کتاب ارزشمند خود، «لهوف» ذکر می کند که هر ده تن آنها حرام زاده بودند. (11)

وَ لَعَنَ اللَّهُ آلَ زِیادٍ وَ آلَ مَرْوانَ وَ لَعَنَ اللَّهُ بَنى اُمَیَّةَ قاطِبَةً وَ لَعَنَ اللَّهُ ابْنَ مَرْجانَةَ وَ لَعَنَ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ لَعَنَ اللَّهُ شِمْراً وَ لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً اَسْرَجَتْ وَ اَلْجَمَتْ وَ تَنَقَّبَتْ لِقِتالِکَ... (12)

و خدا لعنت کند خاندان زیاد و خاندان مروان را و خدا لعنت کند بنى امیه را همگى و خدا لعنت کند فرزند مرجانه (ابن زیاد) را. خدا لعنت کند عمر بن سعد را و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت کند مردمى را که اسبها را زین کردند و دهنه زدند و به راه افتادند براى پیکار با تو.

پی نوشت ها:
1- معانی الاخبار، ص 161
2- مجلسی، محن الابرار ترجمه ی مقتل بحارالانوار، ص 428
3- شوشتری، نورالله، مجالس المؤمنین، ج 2، ص 547؛ به نقل از مجلسی، همان.
4- الامامة و السياسة، جزء 1، ص 166 ـ 173 (تلخيص)
5- مجلسی، همان، ص 429
6- البداية والنهاية: 8 / 284، عيون الاخبار: 1 / 299؛ به نقل از سایت عربی پاسخگویی به سوالات دینی آیت الله جعفر سبحانی
7- محمد دشتی، فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام ، ص 297.
8- سفینة البحار، ج 1، ص 580؛ معارف و معاریف، ج 4، ص 1530؛ دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 3، ص 640 و فرهنگ عاشورا، ص 305.
9- سنن ترمذی، ج 2، ص 213؛ مستدرک الحاکم، ج 3، ص 108؛ به نقل از مجلسی، همان، ص 430
10- بحارالانوار، ج 45، ص 5، 31، 56 و 336؛ کامل ابن اثیر، ج 4، ص 237 و شفاءالصدور، ج 1، ص 378 ـ 375
11- سید بن طاووس، لهوف، نشر نبوغ، ص 183
12- قمی، عباس، مفاتیح الجنان، زیارت عاشورای معروفه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 31
 • در انتظار بررسی: 60
 • غیر قابل انتشار: 23
 • عليرضا ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
  93 5
  اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و اهلك اعدائهم اجمعين
 • ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
  173 5
  تصاوير نامناسب است و بايد حذف شود. اينها فقط اون نقشها رو بازي كردند.
  • سارینا پناهی فر IR ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
   29 3
   سلام منم موافقم اونا فقط هنرپیشه ان واقعا که اون شخصیتهای فیلم نیستن کارتون اصلا درست نیست
  • گمنام IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
   2 1
   اره.بیچاره ها خیلی بهشون سخت می گذره
  • US ۰۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
   1 1
   درسته
 • ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
  31 47
  سایت مشرق را هم به این لیست اضافه کن
 • ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
  45 1
  الا لعنت الله علی القوم الظالمین
 • احمد ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
  100 6
  سلام كار زشتي كرده ايد عكس يك شخص را كه در فيلم بازي كرده است در كنار اسم قاتلان امام گذاشته ايد
 • ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
  31 9
  بابی انت و امی، پدر و مادرم فدات بشه آقا
 • ایرانی ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
  44 11
  عشق به علی و خاندانش در حرام زادگان بوجود نمی آید...این است اثر پلیدی والدین بر فرزند....
 • عمواحمد ۲۰:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
  28 3
  لَعَنَ اللَّهُ آلَ زِیادٍ وَ لَعَنَ اللَّهُ آلَ مَرْوانَ وَ لَعَنَ اللَّهُ بَنى اُمَیَّةَ قاطِبَةً وَ لَعَنَ اللَّهُ ابْنَ مَرْجانَةَ وَ لَعَنَ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ لَعَنَ اللَّهُ شِمْراً وَ لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً اَسْرَجَتْ وَ اَلْجَمَتْ وَ تَنَقَّبَتْ لِقِتالِکَ یا حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام
 • یک شیعه ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
  35 55
  بنظرم این انتسابها درست نیست چطور میشود که همه دشمنها حرامزاده باشند؟؟؟ چرا حضرت علی یک حرامزاده رو سردار خودش کرده بود؟؟؟؟ بنظر من که صحیح نیست اونها کارشون زشت بود اما گفتن اینکه حرامزاده هستند ...... این سخن سید طاووس که هر 10 نفر حرامزاده بودند نشون میده که اون ادعاهای قبلی هم درست نیست.
  • شیعه IR ۲۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
   13 2
   درسته که شمر زنا زاده بوده ولی فرزند زنا در گناه پر و مادرش شریک نیست و مثل بقیه اگر کار شایسته انجام بده به بهشت میره البته زنا زاده زمینه مرتکب شدن به گناهش از بقیه بیشتره بنابر این باید مواظب باشه و شمر اول ادم خوبی بود ولی بعدا بد شد به قاتل امام حسین تبدیل شد امام علی (ع) هم نمیتونست به خاطر منسبش که دست خودش نبود اونو سردار نکنه
  • IR ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
   6 2
   اولا که به نظدم یعنی چه؟منکر این هستی که تنها از حرام زادگان چنین عمل قبیح برمیاد؟چون نمیتونی ابعادش درک کنی اینو گفتی؟گذشته مگه فقط قراره خودشون باشن میتونه یکی از والده هاشون باشه به علاوه نظرتان برای خودتان وقتی دلیلی ندارید
  • IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۵
   0 0
   در کل آدم باید عاقبت بخیر شود.
 • ۰۱:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
  54 48
  آیا دلیل میشه چون طرف جنایتکار بوده حتما زنازاده هم بوده باشه؟ که انقدر زور میزنید نسبت زنا به همه بدید
  • ناشناس IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
   11 6
   بله روایت داریم که جز نطفه حروم و لقمه حروم با اهل بیت دشمن نیستن
 • حسین ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۲
  9 5
  ممنون مشرق از توجه شما بابت اصلاح متن راستی بادوستمان احمد آقا هم موافقم حرف خوبی زدند
 • ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
  25 43
  هر کس که حسین را خدا پندارد! کفرش به کنار عجب خدایی دارد
 • ناشناس IR ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۱
  10 0
  خدا لعنت کنه قاتلان امام حسین (ع)
 • رسول IR ۲۲:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
  7 1
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مطمئن باشین هیچ حلالزاده ای این چنین جنایتی انجام نمیده
 • زهرا IR ۰۱:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۹
  2 2
  لَعَنَ اللَّهُ آلَ زِیادٍ وَ لَعَنَ اللَّهُ آلَ مَرْوانَ وَ لَعَنَ اللَّهُ بَنى اُمَیَّةَ قاطِبَةً وَ لَعَنَ اللَّهُ ابْنَ مَرْجانَةَ وَ لَعَنَ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ لَعَنَ اللَّهُ شِمْراً وَ لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً اَسْرَجَتْ وَ اَلْجَمَتْ وَ تَنَقَّبَتْ لِقِتالِکَ یا حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام
 • سعید IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
  1 0
  معاویه و عمر و عاص رو یادتون رفته اونام حرومی بودن
 • IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
  5 0
  درسته که فیلم مختار ساخته شده و بازیگرانی در نقش یزید و ابن زیاد و ... نقش بازی کردن؛ ولی این دلیل نمیشه کلا این ملعونین رو با چهره های پاک بازیگران فداکار بشناسیم...
 • ایرانی IR ۰۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
  0 1
  این عکسها فقط بصورت نمادین هستن
 • من IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۱
  0 1
  این همه .... در یک دهه آن زمان چه خبر بوده همه تو یک خونه زندگی میکردند.
 • IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
  4 1
  مادر یزید یهودی بود نه مسیحی
 • علیرضا IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
  3 3
  بخاطر اعتقاداتتون تاریخ رو تحریف نکنید باتشکر
 • خسته IR ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۶
  7 0
  السلام علیک یا اباعبدالله حسین ع و لعنت خدا و جهانیان بر قاتلان و دشمنانش
 • محمد IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
  0 0
  مادر بزرگ مادری یزید از یهود بوده است، در یهودیت هم نژاد از مادر منتقل می‌شود، همچنین دایی های یزید از یهودیان بوده اند
 • وحیده IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
  0 0
  ببخشید کسی که بدزاده دنیا میاد چه تقصری داره اون دونفر حلال زاده بودن حروم زاده دنیا آوردن خیلی از بدزاده ها آدم شدن چون فهمیدن چه بر سرشون اومده .... امان از این حلال زاده ها

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس