قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد.

به گزارش مشرق، اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد.
 
متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:
 
 
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم:

1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب.

2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟!

3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.
این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است.

4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟
طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟!

5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».
اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌
ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.
بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند.

6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:
اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛
ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.
ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است.

7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.
ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود.

8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.
 
 
اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه
1393/10/16
 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 35
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 8
 • ۲۰:۴۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
  0 0
  این آقای مطهری هزینه بزرگ نظام و هیزم آتش فتنه بعدی است
 • ۲۱:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
  0 0
  بابا جواب این علی مطهری رو ندید فکر میکنه یه کسیه اگه پدرش استاد شهید مطهری نبود که کسی چیزی بارش نمی کرد.
 • ۲۲:۰۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
  0 0
  آقای روابط عمومی قوه قضاییه ! از کسی که معنی کلمه پفی .. را(طبق گفته خودش) نمی داند و آنرا در صحن علنی به نماینده دیگری نسبت می دهد واقعا انتظار دارید که این چیز هایی که گفتید بفهمد؟ مطمئنا چند ماه بعد همین اباطیل و اراجیف را تکرار خواهد کرد.
 • ۲۲:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
  0 0
  مرگ اینجور افراد در بی توجهی بهشون هست. هر چند که یکی باید جواب اینو میداد. امان از نفس ...
 • یارمحمدترکاشوند ۲۲:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
  0 0
  جناب آقای مطهری شماکه واضع قانون هستیدازشمابعیداست که ازقانون بی اطلاع باشید!
 • ۲۳:۴۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
  0 0
  به خاطر توهین و نشر اکاذیب باید محاکمه بشه
 • ۲۳:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
  0 0
  ای کاش قوه قضاییه جواب نمیداد الان مطهری از این جواب عشق میکنه چون این بابا فقط دنبال مطرح کردن خودشه فقط
 • رضا شجاع ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  سلام بر همه دوستداران ایران اسلامی توجه به این نکته خالی از لطف نیست که بدانیم حیات سیاسی مطهری به این کارهاش بوده و می خواهد هر از چندگاهی اسمی از ایشان در رسانه ها اورده شود تا .....
 • مهدی ۰۰:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  آفرین به قوه قضاییه شجاع و کاردان, جواب دندان شکنی بود.
 • ۰۰:۱۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  عجب جواب کوبنده ای بود. بسیار مشعوف شدم
 • رضا شجاع ۰۰:۲۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  سلام بر همه دوستداران ایران اسلامی توجه به این نکته خالی از لطف نیست که بدانیم حیات سیاسی مطهری به این کارهاش بوده و می خواهد هر از چندگاهی اسمی از ایشان در رسانه ها اورده شود تا .....
 • vahid ۰۰:۲۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  این علی مطهری هم خیلی فعاله ، خدا قوت ،مواظب باش به خودت صدمه نزنی ! بی علی مطهری بشیم ، اونوقت سران فتنه بی یار و یاور بشن .
 • گنجی پور ۰۰:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  دادگاه برگذار بشه و برابر قانون مجازات بشن بهتره .
 • ۰۰:۴۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  درود بر علی مطهری
 • نیکان ۰۱:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  علی مطهری چش شده؟
 • ۰۳:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  پسر نوح با بدان بنشست قله کوه هم امانش نداد
 • space ۰۴:۵۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  پسرنوح با بدان بنشست.......... مرد همیشه درآفساید سیاست ایران .براش متاسفم
 • ۰۷:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  درود بر او زیرا مایه علمی و میزان اندیشه ناقص طیف خود را خوب نشان داد و زحمت مارا کم کرد
 • ليلا ۰۷:۲۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  بابا انتخابات مجلس نزديكه !وايشون بايد يه جوري رأي جمع كنه!دور قبلي به خاطر همين چرت وپرت گويي يك سري آدم معلوم الحال بهش رأي دادند ،حالا بايد رضايت اونا رو يه جوري جلب كنه ديگه!البته ايشون فقط احساس خدمت داره !!!يه وقت كسي به احساسش شك نكنه!
 • فریاد ۰۸:۰۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  چه عجب .بالاخره قوه قضائیه بیدار شد.یه تو دهنی به یاوه گویی این فرد بزنه
 • ۰۸:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  مردم خودشان قانون را میدانند
 • علی ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  ماشاالله ]قا زاده ها یکی پس از دیگری ...
 • حمید ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  پسر نوح در حدی نیست که قوه قضائیه جوابش را بدهد در دریای کج فهمی غرق خواهد شد
 • جاوید ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  به نظر من مطهری تبدیل به تریبون برخی خواص شده .مطمئن باشید این حرفها هماهنگ شده و دیکته شده هست.دست خودش نیست چون قدرت تشخیص نداره .به نظر من...
 • بسیجی دوستدار وطن و نظام ۰۹:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  علی مطهری کیلوی چند روز فتنه اصفهان و نجف آباد که همزمان با عاشورا بود و در میدان امام نجف آباد کف و سوت می زدند و فتنه گران خودشان عکس منتظری را پاره کرده و مردم و بسیجیان را می زدند کجا مثل موش قایم شده بود
 • ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود خون دلها خورده ایم علی مطهری و مثل او برای خراب کردنش تلاش می کنند و خانه عنکبوتی سست است
 • ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  من در میان شما باشم یا نباشم نگذارید انقلاب بدست نا اهلان و نامحرمان بیفتد : امام خمینی مگه انقلاب با کسی تعارف یا بدهکار یا خویشاوندی دارد اینهمه خون بپای درخت انقلاب دادیم البته طلحه و زبیر هایی مثل مطهری و موسوی و کروبی و خاتمی بخواند طلبکار باشند سیلی محکمی از انقلاب و مردم مسلمان می خورند
 • سیستانی ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  روزی گزارش پنج شبکه مشهدازپیرمردراننده ای که خیابان یک طرفه راخلاف میرفت،گزارش میداد.پلیس امده بودوملت هم جمع شده بودند.پیرمردباقلدری اجازه جریمه وبردن خودروبه پارکینگ رانمیداد!حرفهایی میزدکه درهیچ منطق وقانونی جای نداشت!اوفکرمیکردچون ماشین گران قیمت سوارشده،حق دست زدن به هرنوع خلاف قانونی رادارد!پلیس به دلیل بالابودن سن ان شهروند،خویشتن داری کردوکاملا برمردمی که شاهددیدن این صحنه بودند،معلوم بودکه حتی پلیس هم مانده بودجواب این همه بی اطلاعی ازقانون راچه بدهد!!ربط دادن یاندادن این سوژه به انچه دربالا امده رابه عهده نکته دانان ظریف سنج میگذارم!
 • ناشناس ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  گیرم پدر تو بود فاضل / از فضل پدر تو را چه حاصل
 • ناشناس ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  علی مطهری در انتخابات آینده سیلی محکمی از مردم بزرگ ایران خواهد خورد.
 • ناشناس ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  دچار بیماری بیش فعالی شده ! خخخخخ.
 • محمد ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  خدا به دادمان برسد از دست این علی مطهری یکبار هم با توجه به جایگاه و مقام پدرش که برایم خیلی خیلی عزیز است گول خوردم و با ایشان رای دادم خدایا مرا ببخش
 • ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  مطهری هرچی میکشه از دست پدرخوانده شه
 • at law ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  رمالی و پیشگویی ممنوع!!
 • ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
  0 0
  همون خس و خاشاک بهش رای بدهند براش کافیه . با 300 هزار تا رای دوباره میره مجلس

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس