جواد شمقدری رئیس سابق سازمان سینمایی در پاسخ به اظهارات اخیر رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ در خصوص مجوز انتشار یک کتاب در زمان مدیریت گذشته توضیحاتی را ارائه داد و مدعی شد مجوز کتاب سینمای آوانسیان ارتباطی به معاونت سینمایی دولت دهم ندارد.

به گزارش مشرق ، جواد شمقدری در یادداشتی که برای فارس فرستاده است  در پاسخ به اظهارات اخیر بابک دربیکی مبنی انتشار کتاب «تاریخ و سینمای آربی آوانسیان» در زمان مدیریت گذشته  توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه کرده است:« زمان این روزها سخت درگیر پرداخت ظرایف سریال انقلاب دوم هستم،سریالی که می تواند بخشی از تحرکات خصمانه آمریکا با دستیاری افراد و گروهک های وابسته را برای خرابکاری و توطئه علیه مردم و انقلاب نوپایشان به نمایش بگذارد و بدیهی است از بعضی اتفاقات و اظهارات بی خبر بمانم. امروز دوستی تماس گرفت و گفت سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقام پاسخگویی به چرایی انتشار یک کتاب در وصف یک هنرمند معلوم الحال مدعی شده است با تایید معاونت هنری و سینمایی دولت دهم مجوز چاپ و انتشار گرفته است. ابتدا فکر کردم حرف و ادعایی است که در افواه چرخیده و حالا نقل می شود اما با مراجعه به سایتها دیدم نه واقعا چنین اظهار نظری شده است! اینکه چطور خبرنگاران در پی این اظهار نظر درستی یا نادرستی آن را از من یا همکارانم جویا نشده اند خودش جای بررسی دارد. در خصوص معاونت هنری مسئولیتی نداشته تا بخواهم سخنی بگویم اما در خصوص معاونت سینمایی جا دارد نکاتی را طرح کنم».

ردپای عنصر بانفوذ سینمایی در ماجرای دعوت از کارگردان نمایش های جنسی

1-نمی‌دانم از کی تا بحال صدور مجوز کتاب از معاونت فرهنگی به معاونتهای دیگر منتقل شده است؟ ممکن است از نظر مباحث تخصصی همکاری شکل بگیرد اما هرپاسخی در این خصوص مسئولیت  قانونی صادر کننده مجوز را تحفیف نمی دهد.

2-در خصوص این کتاب و کتاب های دیگر سینمایی که افراد راسا برای اخذ مجوز اقدام کرده اند هیچ سابقه ای در معاونت سینمایی دولت دهم برای این همکاری وجود ندارد.

3-اینکه مشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنونی در تبعیت از وزیر محترم بر این قرار گرفته است تا با فرافکنی و انداختن بار مسئولیت رفتارها و تصمیمات غلط شان به دوش دیگران برای چند صباحی از زیر اتهامات برهند امری است که دیگر برهمه آشکار شده است و شاید برای همین هم خبرنگاران برای روشن شدن صحت وسقم این ادعای کذب تلاشی  نکردند اما مسئولان ارشاد چه توجیه یا توضیحی برای برگزاری مراسم ویژه رونمایی این کتاب در سالن موزه سینما دارند؟! مسئولیت این تصمیم را دیگر بر دوش چه کسی می‌خواهند بیندازند؟

واقعیت این است که برخی رویکردهای غلط فرهنگی ، مشی مسئولان فرهنگی دولت یازدهم شده است شاید خود را وامدار بعضی جریانات منحرف و وابسته فرهنگی می‌دانند یا به آنان قول و قرارهایی داده‌اند که با ذوق زدگی و مشتاقانه وعجولانه فرش قرمزهایی برایشان پهن می‌کنند، اما یک توصیه دارم حال که   شهامت ایستادن بر روی تصمیمات خود را ندارند حداقل برای آنکه در کمینگاههای الهی  گرفتار نشوند، حداقل مقصری از مریخ یا جایی دورتر بیابند و مسئولیت را بردوش او بیندازند تا مطمئن باشند دیگر مدعی نخواهند داشت».
ردپای عنصر بانفوذ سینمایی در ماجرای دعوت از کارگردان نمایش های جنسی

بنابر این گزارش یافته های مشرق درباره این ماجرا حاکی از آن است که برنامه نشر کتاب و زمینه سازی برای ورود آوانسیان- حامی و رابط اجرای کثیف ترین نمایش تاریخ تئاتر کشور در جشن هنر شیراز- توسط یکی از افراد بانفوذ و قدرتمند در ساختار سینمایی اصلاح طلبان که همواره نقش موثری در مسیر حرکت هنر و خصوصا سینما و نمایش داشته،صورت گرفته است.گزارش مشروح در زمینه چگونگی ترتیب دادن این برنامه و افراد موثر در این دعوت به زودی در مشرق منتشر خواهد شد.
نسخه چاپيارسال به دوستان
در پاسخ به اظهارات بابک دربیکی عنوان شد
شمقدری: مجوز کتاب سینمای آوانسیان ارتباطی به معاونت سینمایی دولت دهم ندارد

جواد شمقدری رئیس سابق سازمان سینمایی در پاسخ به اظهارات اخیر رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ در خصوص مجوز انتشار یک کتاب در زمان مدیریت گذشته توضیحاتی را ارائه داد.

خبرگزاری فارس: شمقدری: مجوز کتاب سینمای آوانسیان ارتباطی به معاونت سینمایی دولت دهم ندارد

به گزارش خبرنگار سینمایی فارس، جواد شمقدری در یادداشتی اختصاصی که برای خبرگزاری فارس ارسال شده در پاسخ به اظهارات اخیر بابک دربیکی مبنی انتشار کتاب «تاریخ و سینمای آربی آوانسیان» در زمان مدیریت گذشته  توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه کرد:« زمان این روزها سخت درگیر پرداخت ظرایف سریال انقلاب دوم هستم،سریالی که می تواند بخشی از تحرکات خصمانه آمریکا با دستیاری افراد و گروهکهای وابسته را برای خرابکاری و توطئه علیه مردم و انقلاب نوپایشان به نمایش بگذارد و بدیهی است از بعضی اتفاقات و اظهارات بی خبر بمانم. امروز دوستی تماس گرفت و گفت سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقام پاسخگویی به چرایی انتشار یک کتاب در وصف یک هنرمند معلوم الحال مدعی شده است با تایید معاونت هنری و سینمایی دولت دهم مجوز چاپ و انتشار گرفته است. ابتدا فکر کردم حرف و ادعایی است که در افواه چرخیده و حالا نقل می شود اما با مراجعه به سایتها دیدم نه واقعا چنین اظهار نظری شده است! اینکه چطور خبرنگاران در پی این اظهار نظر درستی یا نادرستی آن را از من یا همکارانم جویا نشده اند خودش جای بررسی دارد. در خصوص معاونت هنری مسئولیتی نداشته تا بخواهم سخنی بگویم اما در خصوص معاونت سینمایی جا دارد نکاتی را طرح کنم».

1-نمی‌دانم از کی تا بحال صدور مجوز کتاب از معاونت فرهنگی به معاونتهای دیگر منتقل شده است؟ ممکن است از نظر مباحث تخصصی همکاری شکل بگیرد اما هرپاسخی در این خصوص مسئولیت  قانونی صادر کننده مجوز را تحفیف نمی دهد.

2-در خصوص این کتاب و کتاب های دیگر سینمایی که افراد راسا برای اخذ مجوز اقدام کرده اند هیچ سابقه ای در معاونت سینمایی دولت دهم برای این همکاری وجود ندارد.

3-اینکه مشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنونی در تبعیت از وزیر محترم بر این قرار گرفته است تا با فرافکنی و انداختن بار مسئولیت رفتارها و تصمیمات غلط شان به دوش دیگران برای چند صباحی از زیر اتهامات برهند امری است که دیگر برهمه آشکار شده است و شاید برای همین هم خبرنگاران برای روشن شدن صحت وسقم این ادعای کذب تلاشی  نکردند اما مسئولان ارشاد چه توجیه یا توضیحی برای برگزاری مراسم ویژه رونمایی این کتاب در سالن موزه سینما دارند؟! مسئولیت این تصمیم را دیگر بر دوش چه کسی می‌خواهند بیندازند؟

واقعیت این است که برخی رویکردهای غلط فرهنگی ، مشی مسئولان فرهنگی دولت یازدهم شده است شاید خود را وامدار بعضی جریانات منحرف و وابسته فرهنگی می‌دانند یا به آنان قول و قرارهایی داده‌اند که با ذوق زدگی و مشتاقانه وعجولانه فرش قرمزهایی برایشان پهن می‌کنند، اما یک توصیه دارم حال که   شهامت ایستادن بر روی تصمیمات خود را ندارند حداقل برای آنکه در کمینگاههای الهی  گرفتار نشوند، حداقل مقصری از مریخ یا جایی دورتر بیابند و مسئولیت را بردوش او بیندازند تا مطمئن باشند دیگر مدعی نخواهند داشت».

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930905001183#sthash.Q2hwCrYm.dpuf

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس