کد خبر 353902
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۶

نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تامين نيروي انساني خود از بين دارندگان مدارک دکتري، کارشناسي، ديپلم و سوم راهنمايي به صورت پيماني در رشته هاي مندرج در جدول زير داوطلب مرد مي پذيرد.

به گزارش مشرق، جزییات این استخدام به شرح زیر است:

الف) شرايط عمومي:
۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران
۲ـ متدين به دين مبين اسلام و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و احکام اسلامي
۳ـ داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره بهداشت و درمان نهاجا (حداقل قد ۱۶۰ سانتي متر )
۴ـ نداشتن سوء پيشينه کيفري ، سياسي ،اخلاقي
۵ـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خدمات دولتي
۶ـ موفقيت در مراحل گزينش ( آزمون علمي و عقيدتي ،مصاحبه حضوري وتست ورزش)
۷-داشتن مدرک فارغ التحصيلي معتبر در مقاطع تحصيلي و رشته هاي مورد نياز اشاره شده در جدول زير
۸-نداشتن تعهد خدمت به سازمانهاي دولتي و غير دولتي به صورت رسمي، آزمايشي و يا پيماني
۹-داشتن کارت پايان خدمت دوره ضرورت يا معافيت دائم يا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت با حداقل سه ماه فاصله تا تاريخ اعزام (استخدام مشمولين غايب و دارندگان کارت معافيت پزشکي ممنوع است)

ب)شرايط اختصاصي:
۱- داشتن حداقل معدل ۱۴ براي دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي به بالا.
تبصره: دارندگان معدل بالاتر داراي اولويت بوده و فرزندان شهدا ، جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلي با ارئه مدرک معتبر از اعمال شرط معدل معاف مي‌باشند.
۲- حداکثر سن براي داوطلبان نظامي مشتمل بر: مدرک دکتري ۴۰ سال (متولدين نيمه دوم سال ۵۳ به بعد) و مدرک کارشناسي ۲۷ سال تمام (متولدين نيمه دوم سال ۱۳۶۶ به بعد) مي باشد.
۳- حداقل سن براي داوطلبان مقطع کارمندي ۱۸ سال تمام (متولدين قبل از ۱/۷/۷۵) و حداکثر سن ۳۰ سال (متولدين ۱/۷/۶۳ به بعد) مي باشد.
تبصره ۱:داوطلباني که خدمت دوره ضرورت را گذرانده اند طول مدت دوره ضرورت به حداکثر سن آنها اضافه خواهد شد.
تبصره ۲:مدت ۵ سال به حداکثر سن فرزندان شهدا ، جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلي با ارئه مدرک معتبر اضافه خواهد شد.
۴- داشتن ۳ سال سابقه کار در کليه ي تخصص هاي مربوط به مقطع کارمندي مشروط به ارائه مدرک معتبر (صادره از سازمان، کارگاه و يا واحد محل اشتغال) الزامي مي باشد.
تبصره:دارندگان سوابق کاري بيشتر در تخصص هاي مربوطه و همچنين دارندگان گواهي نامه مهارت فني از مراکز فني و حرفه اي در اولويت قرار خواهند داشت.
ياد آوري مهم:

۱-استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدرکي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي مي باشد (استخدام مشمولين غايب و دارندگان کارت معافيت پزشکي ممنوع است)
۲-اسامي پذيرفته شدگان نهايي بر اساس اولويت هاي کميته انتخاب اصلح تعيين خواهد شد.
۳-تعيين محل خدمتي نظاميان پيماني بر اساس نياز نهاجا صورت مي پذيرد.
۴-در طول مراحل گزينش، چنانچه موضوع عدم برخورداري هر يک از داوطلبان از شرايط لازم استخدام احراز گردد از ادامه مراحل گزينش وي ممانعت بعمل خواهد آمد.
۵-مدت قراردادخدمت پيماني براي نظاميان ۵ سال و براي کارمندان ۶ سال تمام است و تمديد و تجديد آن مجاز نمي باشد ولي کارکنان پيماني مي توانند در صورت نياز نهاجا و تمايل فردي و دارا بودن شرايط لازم در طول مدت قرارداد براي کادر ثابت استخدام شوند.
۶-خدمت پرسنل پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي گرديده و پس از پايان تعهد، کارت پايان خدمت به آنان اعطاء خواهد شد و در صورتي که قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا برکنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.
۷-متقاضيان استخدام پيماني که قبلاً داراي سابقه خدمت پيماني در نيروهاي مسلح بوده اند واجد شرايط استخدام مجدد به صورت پيماني نمي باشند.
۸-خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، کارکنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، بسيجيان و داوطلبان بومي مناطق مورد نياز در شرايط مساوي داراي اولويت مي باشند.

پ)امتياز ها:

۱- طول مدت آموزش براي نظاميان پيماني حداقل ۹ ماه شبانه روزي بوده و کليه هزينه ها از قبيل : وسايل کمک آموزشي ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت و درمان ، مسکن و وسايل زيست به عهده نيروي هوايي خواهد بود و ماهيانه مبلغي به عنوان حقوق ، برابر قوانين و مقررات به آنان پرداخت خواهد شد .
۲ – دارندگان مدارک دکتري و کارشناسي پس از آموزش هاي مربوطه به ترتيب به درجات ستوانيکمي و ستواندومي نائل شده وو از ديگر امتيازات مربوط به طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق و کارکنان دولت ، تسهيلات وام هاي مصوب ، کارت اعتباري حکمت ، بيمه خدمات درماني ، بيمه عمر و ساير خدمات رفاهي بربر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد
۳ – فرزندان معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، کارکنان ، نيروي هاي مسلح و بسيجيان فعال از امتيازات مصوب برخوردار بوده و در شرايط مساوي داراي الويت مي باشند.

تبصره : صرفا همسر مو فرزندان مستخدمين به عنوان عائله تحت تکفل آنان محسوب مي گردند .

ت )مدارک مورد نياز براي ثبت نام :

۱ـ يک قطعه عکس ۴×۳ پشت نويسي شده.
۲ – يک عدد پوشه ابي به انضمام گيره ( مربوط به متقاضيان جدول دو)
۳ – اصل و روگرفت آخرين مدرک تحصيلي معتبر و يا گواهي موقت پايان تحصيلات
تبصره : درج معدل در مدارک تحصيلي مربوط به نظاميان پيماني الزامي مي باشد.
۴ – اصل شناسنامه و يک سري روگرفت از تمامي صفحات.
۵ – اصل و روگرفت کارت ملي يا ابلاغيه ملي .
۶ – اصل و روگرفت کارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت يا برگه اعزام به خدمت.
۷ – دارندگان مدارک تحصيلي که مشمول طرح نيروي انساني مي باشند ، بايد گواهي اتمام طرح خود و يا معافيت ازآن راهنگام ثبت ‍‍‍‌نام ارائه نمايند.
۸ – انواده درجه ۱ شهداء ، جانبازان ،آزادگان ، فرزندان کارکنان نيروهاي مسلح همچنين بسيجيان فعال بايستي هنگام ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذيصلاح دال بر مشموليت آنان را ارائه نمايند.
۹ – اصل و رو گرفت گواهي سابقه کار با حداقل سه سال تجربه در تخصص مورد نظر (مربوط به متقاضيان جدول شماره دو)
۱۰ – اصل و يکبرگ رو گرفت گواهينامه مهارت فني متناسب با تخصص مورد نظر در صورت دارا بودن (مربوط به متقاضيان جدول شماره دو)
تذکر :با توجه به عدم استرداد مدرک تحويلي ، ارائه مدارک اصلي صرفا جهت مطابقت با رو گرفت مدارک دريافتي بوده و از تحويل اصل مدارک درموعد ثبت نام جدا خود داري گردد.
ث) نحوه ثبت نام :
متقاضيان استخدام در يکي از رشته هاي مندرج در جدول شماره يک ، لازم است به همراه داشتن مدارک خواسته شده در ساعات اداري ۸:۰۰ الي ۱۲:۰۰ يکي از روزهاي ۹۳/۷/۲۲ الي ۹۳/۸/۱۱ و داوطلبان استخدام جدول شماره دو در يکي از روزهاي ۹۳/۸/۱۷ الي ۹۳/۸/۲۲ به جز پنج شنبه ها ه صورت حضوري به محل هاي مندرج در آگهي مراجعه وضمن تحويل مدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

پايان مهلت ثبت نام براي مقطع نظاميان پيماني ۹۳/۸/۱۱ و براي مقطع کارمندي ۹۳/۸/۲۲ مي باشد.

۲ – ثبت نام بصورت حضوري است ، لذا به مدارکي که بصورت پستي ارسال شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد

تذکر مهم :

از داوطلبان فقط د زمان هاي تعيين شده ثبت نام به عمل مي ايد

در صورت تکميل سهميه در هر تخصص ، ثبت نام متوقف خواهد شد

به دليل تعداد محدود مورد نياز درتخصص هاي مندرج در جدول شماره دو ، پيشنهاد مي گردد فقط نفراتي که داراي سطح مهارت عالي مي باشند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

چ) زمان و مکان برگزاري و آزمون ورودي:

زمان آزمون جهت رشته هاي مندرج در جدول شماره يک : ساعت ۷:۳۰ صبح چهارشنبه مورخه ۹۳/۸/۲۱ به نشاني : تهران – ميدان امام حسين – خيابان دماوند – خيابان حجت – فرماندهي آموزشهاي هوايي شهيد خضرايي – دايره گزينش و استخدام

زمان و مکان برگزاري آزمون تخصصي و عملي رشته هاي مندرج در جدول شماره دو ، متعاقبا از طريق استخدام اطلاع رساني خواهد شد.

ج ) نشاني محل هاي ثبت نام :

۱- تهران: خيابان پيروزي- روبروي تالار بهمن نهاجا-دفتر استخدام ستاد نهاجا- تلفن: ۳۹۹۶۵۳۰۹-۰۲۱. ۳۹۹۶۴۷۸۵-۰۲۱.
۲- تهران : ميدان امام حسين- خيـابـان دمـاونـد – خيابان حجت – فرماندهي آموزشهاي هوايي شهيد خضرائي – دايره گزينش و استخدام – تلفن :۳۹۹۶۳۴۱۳-۰۲۱: ۳۹۹۶۳۲۸۴-۰۲۱. : ۳۹۹۶۳۲۷۵-۰۲۱.
۳- شيراز :بلوار مدرس – درب دوم پايگاه هوايي شهيد دوران –دفتر استخدام– تلفن :۷۲۰۹۳۵۷-۰۷۱۱
۴- اصفهان : خانه اصفهان – خيابان گلخانه – چهار راه نيروي هوايي- منازل سازماني– دفتر استخدام نيروي هوايي– تلفن :۳۴۴۳۹۷۶۷- ۰۳۱
۵- تبريز :ميدان آذربايجان – خيابان فرودگاه –پايگاه هوايي شهيد فکوري – دفتر استخدام– تلفن :۲۶۴۲۴۰۰-۰۴۱۱
۶- همدان :شهرستان کبودر آهنگ – پايگاه هوايي شهيد نوژه – ساختمان هتل H – جنب دفتر سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح – دفتر استخدام – تلفن:۵۵۵۲۷۲۴-۰۸۱۲
۷- دزفول : پايگاه شکاري وحدتي – بين دزفول و انديمشک – دفتر استخدام– تلفن :۶۲۶۸۷۴۱ -۰۶۴۱
۸- بوشهر: پايگاه هوايي شهيد ياسيني – ميدان حر(بهمني) – درب جنوبي پايگاه – دفتر استخدام– تلفن ۴۵۶۳۳۰۰-۰۷۷۱
۹- بندر عباس : بلوار علي ابن ابيطالب – روبروي شهرک توحيد – دفتر استخدام– تلفن :۳۷۰۱۵۱۵-۰۷۶۱
۱۰- محمودآباد: کيلومتر۶ جـاده محمودآبـاد به فريدونکنـار – روبروي روسـتاي درياسر – مجتمع آموزشي نجـات خدمه – دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن: ۳۹۹۶۴۴۴۱-۰۲۱
۱۱- کرمان – انتهاي بلوار جمهوري- پايگاه مقدم ترابري شهيد سرلشگر حجت الله کاربر – دفتر استخدام – تلفن :۲۸۱۸۵۷۸-۰۳۴۱
۱۲- مشهد: انتهاي خيابان فداييان اسلام (نخ ريسي)– دفتر استخدام منطقه پدافند هوايي شمال شرق –جنب بانک سپه – تلفن :۳۴۴۲۸۲۸ -۰۵۱۱
۱۳ – کرمانشاه : بلوار شهيد کشوري – بعد از ترمينال کاوياني – نرسيده به ميدان امام خميني – دفتر استخدام – تلفن ۰۸۳۱۲۳۳۳۴۴۴ و ۰۸۳۱۲۳۳۳۲۱۵
۱۴- چابهار- شهرستان کنارک – روبروي دادگستري- درب ورودي پايگاه شهيد برادران دل حامد- دفتر استخدام -تلفن ۰۵۴۳۱۲۶۴۷۳۴ و ۰۵۴۳۵۳۸۷۶۰۹
۱۵- اميديه: جاده اميديه رامشير – قبل از شهرستان رامشير –پايگاه مقدم شهيد اردستاني-منازل سازماني-هتل ستاره-دفتر استخدام- تلفن: ۲۶۲۹۱۲۹-۰۶۹۲

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 35
 • در انتظار بررسی: 19
 • غیر قابل انتشار: 9
 • ۱۹:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
  2 0
  ااااووووووووه
 • ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
  0 0
  من بند پ ندارم آیا وقتم رو بزارم؟
 • ناشناس ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
  0 0
  پس جدول کوووووووووووووووووو
 • ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۵
  4 0
  به قول معروف اووووووووووووووووه ه ه ه ه ه ه ه ه ه این همه شرط اونهم برای 5 سال واقعا ملتو اسکل گیر آوردید؟ یا خودتون اسکولید؟
 • ۰۵:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
  0 0
  کو جدول؟
 • علی ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۵
  2 0
  من نتونستم توآزمون ثبت نام کنم،ولی خیلی علاقه دارم،اگه میشه راهکاربرام پیشنهادکنید،ممنون
 • علی ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
  2 0
  اگه جواب کاربرانتونو نمی دین دیگه به سایت شما نمیام فقط خواهشا تنمنا میکنم بگین برای سال بعد باید چه طوری نام نویسی کنم برای مهندسی هوا وفضای شهید ستاری
 • ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
  0 0
  همه شماره تلفنهاتون اشتباهه رئیس... جدول هم که نزدید... فکر کنم سرکاریه
 • علیرضا ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
  0 0
  بابا اینا به هفت خان رستم گفتن زکی این شرایط که اینا گذاشتن اشتون واسه توافق نذاشته بود
 • ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
  2 0
  سللللللللللللللللللام خوبی هستین منم میخوام ثپت نام کنم تورو خدا راهنمایی کنین
 • سعید ۱۴:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
  0 0
  سلام راستی رشته علوم انسانی هر رشتش میشه یا رشته های مخصوص لطفا از طریق ایمیل جوابشو بفرستید باتشکر منتظرم
 • ۱۸:۳۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
  2 0
  کو جدول
 • مصطفی ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
  2 0
  سلام خسته نباشید زمان ثبت نام پایان رسیده میخواستم بدونم دوباره از چه تاریخی میتونم ثبت نام کنم ؟
 • سینا ۰۳:۲۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
  0 1
  ترو خدا کمکم کنید علاقه زیلدی ب ارتش نیرو هوایی دارم ولی هیچ اگاهی ندارم ک از کجا شروع ب خدمت ب کشورم کنم
 • علی ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
  1 0
  خواهشا جدول رو بزارین من میخوام ببینم میتونم یا نه ممنون
 • محمد ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۴
  1 1
  با دیپلم الکترونیک میتونم استخدام بشم
 • سید ابراهیم سلیمانی ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
  0 0
  سلام ببخشید با مدرک فوق دیپلم کامپیوتر میتونم اشتخدام بشم ؟ یا میتونم با مدرک دیپلمم بیام استخدام بشم ؟ کارمندی اداری میشیم ؟ اگه میخوام تهران بمونم چه جوری میشه ؟! با تشکر فراوان ...
 • حسن نجابت ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
  0 0
  سلام من با دیپلم تجربی میتونم استخدامی بشم
 • مجتبی ۱۰:۳۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
  1 2
  با سلام : من لیسانس مهندسی نرم افزار با معدل 16/71 متولد 1370 هستم لطفا راهنمایی کنیدچه موقع ثبت نام کنم ... با تشکر
 • مجتبی ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
  0 0
  با سلام : من لیسانس مهندسی نرم افزار با معدل 16/71 و متولد 1370 هستم ... لطفا برای ثبت نام راهنمایی کنید..با تشکر
 • میلاد بارانی ۰۷:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
  1 0
  دیپلم برق صنعتی دارم علاقه مندم به نظام دوست دارم به میهنم کمک کنم
 • امید ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
  0 0
  این چ وضعیه من از استان مرکزی اینهمه راهو اومدم تا اصفهان برا ثبت نام بعد درش بستهاس این چ وضعیه کشور دست کیه
 • ۲۱:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
  0 0
  سلام من فوق دیپلم کامپیوتر دارم معدلم سیزده و هفتادو یک صدم شد کارت بسیج فعال دارم بدرد میخوره متولد هفتاد هستم و ده ماه خدمت رفتم چه موقع هایی از سال استخدام میکنین؟
 • میلاد ۲۲:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
  0 0
  با سلام. مدرک فوق دیپلم و متولدین سال 1370 رو استخدام میکنین ؟ کارت بسیج فعال تو شرایط معدل تاثیر داره ؟ چه ماههایی در سال استخدام میکنین ؟ با تشکر
 • جواد ۲۰:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
  0 0
  سلام با معدل 12میشه ثبت نام کرد
 • امیر ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۲
  1 0
  سلام.. من رشتم مهندسی سیالات تاریخ استخدامی سال ۹۵رو میخام بدونم
 • رستم ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
  1 1
  سلام من20سال و10ماه سن دارم میتونم رای خلبانی جت ثبت نام کنم
 • محمد ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
  1 0
  باسلام من متولده76م کارت بسیج ندارم رشته ام فنی معماریه الان دانشجو فوق دیپلمم میتونم ثبته نام کنم من خیلی از نظام خوشم میاد
 • محمد ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
  1 0
  باسلام من متولده76م کارت بسیج ندارم رشته ام فنی معماریه الان دانشجو فوق دیپلمم میتونم ثبته نام کنم من خیلی از نظام خوشم میاد
 • ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
  0 0
  من امسال می خوام مدرک دیپلم را بگیرم می توانم در ارتش استخدام شوم تشکر.
 • حمیدرضا علی محمدی ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
  0 2
  از جوانها میخام کهاستخدام پیمانی ارتش نشن چون فقط وقت وسن خودتو بالا میبری . وهیچ تضمینی برا ایندت وجود نداره . بنده این ضرب رو خودم . وهنوزم نمیتونم جبران کنم ..
 • سهیل ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
  0 0
  سلام این دیگه چه سایتیه یکی نیست به سوالات جواب بده؟
 • مجید ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
  0 0
  سلام میخواستم بدونم استخدامی نیروی هوای چه روزی هیت
 • مجید ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
  0 1
  سلام میخواستم بدونم استخدامی نیروی هوای چه روزی هیت
 • علی ۱۶:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
  0 3
  سلام می خواستم بدونم استخدام هوایی ارتش از دیپلم چه روزی هست

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس