جامعه يهودي و صهيونيست‌ها دوست ندارند پرده از همکاري آنها با نازي‌ها برداشته شود چرا که اين با هولوکاستي که مردم را وادار به پذيرش آن کرده‌اند، تعارضي جدي دارد. مقامات نازي بالاترين نشان‌هاي نظامي (نشان شواليه) را حتي به نظاميان يهودي خالص که از پدر و مادري يهودي متولد شده‌اند نيز داده‌اند، در حالي که از يهودي بودن اين افراد کاملا آگاه بوده‌اند.

گروه گزارش ویژه مشرق- جامعه يهودي و صهيونيست‌ها دوست ندارند که پرده از همکاري آنها با نازي‌ها برداشته شود چرا که اين با هولوکاستي که مردم را وادار به پذيرش آن کرده‌اند، تعارضي جدي دارد.

از جمله نيرنگ هاي اساسي موجود در گفتمان تحليلي غرب اين است که پديده‌اي را از شکل و شمايل انساني و فرهنگي آن تهي و در مقابل آن را صرفا به نوعي حادثه يا امري بديهي تبديل مي‌کنند در نتيجه جهان غرب قادر است هر گونه معنايي را که خود بخواهد بر اين پديده مترتب ساخته آن را آنطور که خود مي‌خواهد تفسير نمايد.

امروزه با پديده‌اي نظير فساد در حکومت‌هاي جهان سوم بويژه در آفريقا و جهان عرب، اين چنين برخورد مي شود. لذا در روبه رو شدن با اين پديده و بررسي آن، نقش عناصر ديگر نظير حمايت جهان غرب از اکثر اين حکومت‌ها و همچنين رشوه‌هايي که جهان غرب و شرکت هاي بزرگ وابسته به غرب به سران برجسته حاکم در کشورهاي جهان سوم پرداخت مي‌کند، به کلي از جانب غربي ها ناديده گرفته مي شود. فساد که در اصل پديده اي اجتماعي ،سياسي است و تا حد زيادي محصول تمدن غرب است، به دروغ از جانب غربي‌ها، تلقين مي‌شود که

اين پديده از طرف جهان سومي‌ها برخاسته و ارتباطي ناگسستني با آن دارد؛ چرا که از منظر غربي‌ها، جهان سومي‌ها به ارزش هاي دموکراسي غربي چندان پايبند نبوده و اين باعث بوجود آمدن فساد در ميان آنان شده است!!

از ديگر پديده‌هايي که مي توان از نيرنگ‌هاي غرب دانست چيزي به نام "تروريسم اسلامي" است. غربي‌ها تروريسم را به دين اسلام نسبت مي‌دهند در حالي که پديده تروريسم نيز محصول خود غربي‌هاست. فتنه و آشوب نيروهاي آمريکايي در عراق و افغانستان؛ حمايت روز افزون از برخي حکومت‌هاي فاسد عربي؛ حمايت بي‌دريغ از رژيم اشغالگر صهيونيستي و ظلم و ستم مداوم بر مردم مظلوم فلسطين؛ تنها اندكي از دخالت‌هاي غرب در خاورميانه است.

 سپس تعريف خود از تروريسم را گسترش داده و مقاومت قانوني مردم - فرق نمي‌کند در کجا باشد فلسطين، عراق، افغانستان يا هر جاي ديگر- در برابر نفوذ استعماري امريکا درمسائل مربوط به جهان عرب را بر نمي‌تابد و با همكاري حكومت‌هاي فاسد عربي و ديگر هم پيمانان خود، به بهانه مقابله با تروريسم -ببينيد مقاومت مردم را تروريسم مي دانند- به سرکوب مقاومت مردم مي‌پردازند.

 جهان غرب پديده "کشتار يهوديان " اروپا بدست نازي‌ها را که از آن به "هولوکاست" تعبير مي‌کند، دست مایه چنین رفتاری قرار می‌دهد. به جاي اينکه به بررسي صحت اين پديده در چارچوب تمدني غرب بپردازند، مردم را به اعتقاد قلبي داشتن به اين پديده وادار کرده و آن را به باور غير قابل تغييري تبديل کرده‌اند كه كسي جرأت بررسي موشكافانه و دقيق آن را نداشته باشد.       
 

افسران يهودي ارتش هيتلر، هولوكاست را به يك افسانه مبدل مي‌سازد تا واقعيت

 اگر هم جهان غرب بخواهد به بررسي صحت کشتار يهوديان به دست نازي‌ها بپردازد نبايد کشتار ميليون‌ها انسان به دست تمدن غربي را فراموش كند.

 (از جمله مي توان به کشتار ساکنان اصلي امريکاي شمالي، استراليا و نيوزلند، کشتار ميليون‌ها آفريقايي طي روند به بردگي كشيدن ميلون‌ها نفر از آنها، کشتار ساکنان اصلي کونگو به دست استعمارگران بلژيکي، کشتار ميليون ها جزائري بدست استعمار فرانسي كه تنها اندكي از جنايات تمدن غرب عليه بشريت است، اشاره كرد)

ادعاي کشتار آلمان نازي عليه يهود دورنگ متضاد به خود گرفته است: سياه و سفيد. نازي‌هاي آدم کش و يهوديان قرباني!! براي اين کشتار ادعايي، قداستي بزرگ جعل كرده‌اند؛ گويي که حق مطلقي است که هيچ باطلي به آن راه ندارد و قابل مقايسه با هيچ پديده‌ي ديگري نيست. گويي که هيچ کشتار ديگري – اگر واقعيت داشته باشد كه ندارد- مثل اين از ابتداي تاريخ به وقوع نپيوسته است و تنها همين يك كشتار وجود دارد و آن هم عليه يهود است. اينجا است که قوانين سختي عليه کساني که در کشتار يهوديان ترديد ايجاد مي‌كنند، وضع شده است.– اين در حالي است که هيچ قانون مشابهي براي مجازات کساني که در وجود خدا يا حتي ارزش‌هاي ثابت و مطلق اخلاقي شک مي‌کنند و همجنس‌بازي و سقط جنين را مشروع جلوه مي‌دهند، وجود ندارد-

به نظر مي‌رسد بايد اين رويکرد تنگ‌نظرانه به قضيه کشتار يهوديان که به کسي اجازه تحقيق وبررسي در اين موضوع را نمي‌دهد، کنار زد و آن را در چارچوب سياسي و تمدني غرب مطرح نمود؛ قداست را از آن برداشته و اين مساله‌ي انساني – تاريخي را آشكارا تبيين نمود. لذا نبايد تفاوتي بين اين پديده با پديده‌هاي مشابه ديگر قائل شد و نبايد تک بعدي - يکي قاتل و ديگري مقتول - به اين مساله نگاه کرد.

ارتش يهودي هيتلر؛ واقعيتي كه هولوكاست را زير سؤال مي‌برد
از مهمترين کارها در اين زمينه تبيين ميزان همکاري صهيونيست‌ها و يهوديان با نازي‌هاست. جالب اينجاست كه اين همکاري‌ها در عين ناباوري در تمامي سطوح چه فردي وجمعي و چه  علني و پنهاني وجود داشته است.

روزنامه‌ انگليسي "ديلي تلگراف" در دسامبر 1996 مقاله‌اي تحت عنوان "کشف ابعاد پنهاني ويژه ارتش يهودي هيتلر!!" منتشر کرد. عبارت «ارتش يهودي هيتلر» گفتمان حاکم بر غرب، درباره کشتار يهوديان بوسيله نازي‌ها را از ريشه ويران مي‌کند؛ چراکه میزان و چگونگي ارتباط بين نازي‌ها از يک طرف و صهيونيست ها و يهوديان از طرفي ديگر را برملا مي‌سازد.

لذا مساله روشنايي و تاریکی محض، داستان قاتل و مقتول (نازي هاي قاتل و يهوديان مقتول) را از اساس زير سوال مي برد.

 
سربازان در حال اعلام وفاداري به هيتلر (پنج نفر از آنان يهودي هستند)

اطلاعات تکان دهنده‌ي اين مقاله، از قبيل جار و جنجال‌هاي روزنامه‌اي نيست بلکه اين مقاله حاصل پژوهشي است که يک محقق و استاد تاريخ در دانشگاه اکسفورد به نام برايان ريگ  به آن مبادرت ورزيده است.

 اين مقاله – كه بعدها ريگ آن را در قالب يك كتاب ارزشمند منتشر نمود- بيان مي‌دارد با آغاز حکومت نازی‌ها درسال 1935، اعطاي تابعيت به يهوديان نژادهاي ديگر - غير از آريايي‌ها – ممنوع بود. اين هم ازهمان نقاط تاريک و روشني است که گفتمان تحليلي صهيونيستي- غربي در ترويج آن مي‌کوشد اما واقعيت، اين رويکرد محدودنگر را به چالش مي‌کشد.

این مقاله چنین می‌گوید: به يهودياني که به خدمت ارتش در آمده بودند، اجازه داده شد تا در ارتش بمانند و به درجات ماقبل افسري ارتقا يابند اما به اين قانون پايبندي چندانی نشان داده نشده است. دفتر امور کارگران ارتش آلمان، از وجود 77 افسر عالي رتبه نظامي که يا داراي نژاد مختلط يهودي بوده‌اند و يا با زنان يهودي ازداوج کرده‌اند، خبر مي‌دهد که همگي در ارتش نازي‌ها موسوم به فيرماخت خدمت مي‌کرده‌اند.

 همچنین اين گزارش از وجود هزاران "نیمه يهودي" - کساني که نسب آنها با غير يهوديان پيوند خورده است- که در ارتش نازي خدمت کرده‌اند، پرده برمي‌دارد. نتايجي که ريگ به آنها دست يافته داراي حالت‌هاي گوناگوني است. بعضي از اين يهوديان -که در ارتش نازي ها - خدمت کرده‌اند از يهوديان متدين هستند. برخي ديگر خود را يهودي به شمار نمي‌آوردند اما از منظر قانون يهودي محسوب مي‌شدند. عده‌اي نيز نسب اصلي خود را مخفي نگه مي‌داشتند برخي ديگر نيز قادر به پنهان کردن نسب اصلي خود نبودند.
 

كتاب سربازان يهودي هيتلر نوشته برايان ريگ

ريگ توانست نزديک به 30 هزار مدرک درباره افسراني که داراي نژاد يهودي بودند جمع‌آوري کند. وي با بررسی ارتش هیتلر دست‌كم به یهودی بودن ۱۲۰۰ نفر از درجه‌داران عالی‌رتبه‌اش هیتلر پی برده است.

 اين اسناد نشان مي‌داد که از افسران يهودي نازي، 2 نفر از آنها  ارتشبد، 10نفر ژنرال، 14 نفر سرهنگ و 30 نفر سرگرد بوده‌اند. مطابق تقسیمات نظامی این افراد فرماندهی بیش از صدهزار نفر از سربازان ارتش را برعهده داشته‌اند.

 اين اسناد از حوادثی تاريخي پرده بر مي‌دارد که برخي از آنها در نهايت شگفتي است. به عنوان مثال مي‌توان به قضيه ملاقات يکي از افسران ارشد نازي يهودي با پدرش که در يکي از اردوگاه‌های یهودیان در آلمان نازي به سر مي‌برده، اشاره کرد. اين افبسر يهودي با لباس رسمي نظامي و نشان جنگي که بيانگر حضور او در ميدانهاي جنگ بود و همچنين صليب آهني که به علت درخشش او در انجام وظيفه در جنگ به او داده شده بود، به ديدار پدرش آمده بود. ممکن است اين براي ما کمي عجيب باشد اما به نظر مي‌رسد مسائلي از اين دست در آلمان نازي کاملا مرسوم بوده است. اين قضيه در حالي به وقوع مي پيوندد که فرماندهان نظامي آلمان شناخت کاملي از افسران يهودي خود داشته‌اند.

علاوه بر این تحقیقات نشان می‌دهد كه از میان نظامیان آلمانی كه عالی‌ترین نشان ارتش آلمان یعنی صلیب شوالیه‌ها را دریافت داشته‌اند حداقل بیست‌نفر آنها به طور قطع یهودی بوده‌اند.

 بریان ریگ خاطر نشان می‌كند كه در زمان تحقیق او یك نفر از یهودیان دریافت‌كننده نشان، در ۸۲ سالگی هنوز ساكن شمال آلمان بوده است و خود اعتراف نموده است كه حتی در زمان جنگ و در ارتش آلمان مناسك دینی یهودی خود را به جا می‌آورده است.
 

كتاب ديگر ريگ درباره زندگي سربازان ارتش هيتلر

تحقیقات ریگ نشان می‌دهد كه ورنر گولدبرگ ، سرباز مشهور آلمانی كه در دوره جنگ تصویر او به عنوان سرباز ایده‌آل ارتش آلمان منتشر و تكثیر می‌شد، یك یهودی اصیل بوده است.

 علاوه بر او آرتور پیسك از رهبران نظامی مشهور آلمان، فرمانده نظامی پال‌آشر كه چندین نشان نظامی از شخص هیتلر دریافت كرده بود و نیز دكتر الكه شرویتز از رهبران اس‌اس كه اردوگاه مجتمع‌سازی یهودیان در لنتاكایسروالد تحت نظارت او بود، همگی یهودی بوده‌اند.
 

ورنر گولدبرگ، سرباز ايده‌آل ارتش آلمان يك يهودي بود

ویلیام مونتالبانو نيز در مقاله‌ای با عنوان یهودیان در ارتش هیتلر، نشان می‌دهد كه وجود یهودیان بی‌شمار در ارتش آلمان حاكی از نادرستی ادعای تلاش هیتلر برای كشتار یهودیان است.

از میان فیلدمارشال‌های یهودی ارتش آلمان می‌توان به ارهارد میخ جانشین فرمانده نیروی هوایی و هرمن گورینگ اشاره كرد. حتی در دهه ۱۹۳۰ نیز یهودی بودن میخ به طور گسترده در ارتش آلمان مطرح بود.  از جمله موارد ديگر ميتوان به ارتشبد ارهارد ميخ اشاره نمود. وي در سال 1892 از پدري يهودي متولد شد. او دوست صميمي هرمن گورينگ -فرمانده نيروهاي نظامي آلمان و يکي از کاندیداهای احتمالي جانشيني هيتلر- به شمار مي رفت.

ميخ، رئيس شرکت لافتهانزا است که در پيشرفت آن نقش بسزايي داشت. همچنين وي رئيس سازمان هواپيمايي بود و بنابر تعريف نازي‌ها وي "نیمه يهودي "به شمار مي رفت. اما هيتلر و گورينگ تصميم مي‌گيرند تا مانعي را که سبب مي‌شد تا ارهارد ميخ يهودي محسوب شود، کنار بزنند. تصميم آنها از اين قرار بود که "بايد دايي مادر اين ارتشبد پدر واقعي او محسوب شود و درنتيجه وي از نژاد پاک آلماني به شمار آيد."

اين ارتشبد نازي نيمه يهودي، در منصب خود باقي ماند و برطرفداري از رژيم نازي پافشاري کرد تا اينکه در محاکمه‌هاي بعد از جنگ دادگاه نورنبرگ، جنايتکار جنگي محسوب شد. مدت 10 سال (1945-1955) را در زندان سپري کرد و سرانجام در سال 1972 از دنيا رفت.
 

گاترد هنريخ از فرماندهان يهودي نازي در كنار هيتلر

نمونه‌هاي فراوان ديگري از این قبیل را می توان در اين پژوهش يافت که می توان به برخی از آنها اشاره مختصری کرد.

ادگار جاکوبس، او کسي است که همواره سعي داشت نام واقعي خود را پنهان نگه دارد. بنابر تعريف نازي‌ها وي فردي کاملا يهودي است. هر چند که وی به عبادت هاي يهوديان پايبند نبود و با دختري غير يهودي ازدواج کرد؛ بنابر تعريف نازي ها وي يک يهودي خالص است. ادگار، ابتدا کارگردان فيلم بود، سپس در سال1941 در دفتر رسانه اي نازي ها در پاريس مشغول به کار شد و سپس موفق به اخذ "صليب آهني" شد.

در سال 1941 زمانی که خواهرش با لباس يهودي سعي داشت در کنفرانس نازي ها شرکت کند، نازي ها مانع از ورود او شدند. وي نيز به نازي ها اعتراض کرد که چرا مانع ورودم مي شويد در حالي که برادرم سرگرد ارتش نازي هاست.

هلموت ويلبرگ ، مهندس "حملات رعد آسا " در ارتش نازي. او کسي است که در جنگ جهاني اول براي حمايت بيشتر از توپخانه ارتش آلمان، از هواپيماها استفاده کرد. مادرش يهودي است. اسناد موجود در پرونده اش حاکي از اينست که وي در تاريخ 30 آوريل 1940، اقدام به بررسي نسب اصلي خود کرد تا اينکه در کمال ناباوری فهمید که يهودي نيست!! وي در سال 1941 با سقوط هواپيمايش در جنگ مرد.
 

هلموت ويبلرگ مهندس حملات رعد آساي ارتش نازي يك يهودي بود

کلنل والتر هولايندر فرد ديگري بود كه در سال 1933 به ارتش جمهوري ويمار  پيوست. مادرش يهودي است. پرونده وی در"دفتر امور افسران ارتش "به اين مطلب اشاره دارد که مرکز فرماندهي افسران در برلين، در سال 1934 نامه‌اي  فرستاده است که در اين نامه چنين آمده است: «او آريايي نيست.» وی فرد خوش شانسي است چرا که در سال‌های 1923 و 1924  عليه کمونیست ها جنگيده بود. بنابراين دفتر امور افسران نازی دستور مي‌دهد که او مي بايست در ارتش باقي بماند و حتي هيتلر در سال1936 و سپس در 1939 به او مدال افتخاري اعطا کرد.

 هاليندر در خدمت نظامي در کشور لهستان در بخش " بمب گذارها " انجام وظیفه می‌کرد. وي صليب برجسته" پرتاب نارنجک " را بدست آورد . همچنين در ماه مه 1943 با فرماندهي گروه «قهرمان» توانست در درگيري «کيوسک»، 21 تانک روسي را از پا در آورد به همين جهت به پاس خدمات فراوان به ارتش نازي‌ها به  وي"صليب آهني" اعطا گرديد. سرانجام در اکتبر 1944 به دست نيروهاي روسي، اسير شد و 12 سال را در زندان هاي روسيه سپري نمود.
 

والتر هولايندر

هيلموت ويلبرگ، وی از دیگر یهودیانی بود که در جنگ جهاني اول براي پشتيباني نيروهاي زميني آلمان، از هواپيما استفاده کرد. وي دسته‌اي از هواپيماهاي آلماني را که در سال 1936 براي حمايت از «فرانکو» به اسپانيا حمله برد، رهبري مي کرد.

 به پاس خدماتش نشان "قهرمان" به وي داده شد. وي همچنین مديريت دانشکده هواپيمايي را نیز به عهده داشت. وي مراحل پيشرفت را پله پله طي کرد و حتي به درجه ژنرالي نيز نائل آمد. مادر وی يهودي بود.
 

برخي از افسران يهودي ارتش نازي

مقامات نازي بالاترين نشان‌هاي نظامي (نشان شواليه) را حتي به نظاميان يهودي خالص که از پدر و مادري يهودي متولد شده‌اند نيز داده‌اند در حالي که از يهودي بودن اين افراد کاملا آگاه بوده‌اند. به عنوان مثال سرگرد بورخارت در سال 1934 از مقام نظامي‌اش برکنار شد زيرا او نيمه يهودي بود اما در همان سال سند نژادي او مبني بر اينکه وي فردي آلماني - نه يهودي- است از جانب هيتلر صادر شد!!

 لذا وي به چين فرستاده شد تا به ارتش کمک کند ودر سال 1941 فرماندهي «دسته تانک ها» را بر عهده گرفت. در اگوست همان سال به پاس قدرداني از حسن انجام وظيفه درجنگ با روسيه، به نشان کيان کاي چک  نائل آمد. سپس به يگان "اروميل" منتقل و در درگيري "العلمين" به اسارت گرفته شد و در پايان 1944 آزاد شد. درسال 1946 به آلمان بازگشت تا بنا به گفته همسرش، در ساخت دوباره کشورش سهيم باشد.

در سال 1983 قبل از وفاتش در زادگاه خود آلمان، به دانشجويان خود چنين گفت: بسياري از يهوديان آلمان و يهوديان مختلطي که در جنگ جهاني اول و جنگ جهاني دوم شرکت کردند، بر اين باور بودند که بايد به سرزمين پدري خود – آلمان- احترام بگذارند و اين ميسر نبود جز شرکت وهمکاري با نازي‌ها در جنگ. به عبارت ديگر وي همچنان بصورت کامل بر همبستگي با سرزمين خود يعني آلمان تکيه مي‌کرد.
 

هديه جوزف والد سرباز يهودي به هيتلر كه بر روي آن
 به عبري نوشته است: «تقديم به هيتلر»، 1944


بر اساس تحقیقات گسترده‌تر ریگ كه در كتابی با عنوان سربازان یهودی هیتلر  منتشر شد، در ارتش چندین میلیونی هیتلر در مجموع بیش از ۱۵۰ هزار یهودی شركت داشته‌اند كه در زمان جنگ نیز برای ارتش آلمان جنگیده‌اند. از میان رهبران ارتش آلمان افراد زیر یهودی بوده‌اند:

▪ ژنرال ژوهانس زوكرتورت :
دریافت كننده نشان نظامی از شخص هیتلر.
 

ژنرال ژوهانس زوكرتورت


▪ ژنرال هلموت ویلبرگ:
دریافت كننده بالاترین نشان نظامی و دو نشان دیگر

▪ كلنل والتر هالیندر:
دریافت كننده نشان از شخص هیتلر و پنج نشان نظامی دیگر.

▪ هورست گیتنر:
دریافت كننده نشان شجاعت

▪ آدمیرال برنهارد روگ :
دریافت كننده نشان از شخص هیتلر و پنج نشان نظامی دیگر.
 

برنهارد روگ

همكاري اسحاق شامير با ارتش هيتلر
مطلب تكان‌دهنده ديگر همكاري اسحاق شامير نخست وزير اسرائيل با ارتش نازي است. اسحاق شامیر نخست وزیر اسرائیل را باید یكی از مهم‌ترین رهبران یهودی دانست زیرا به یكی از بزرگ‌ترین مناصب حكومتی یهودیان و صهیونیستها دست یافت.

 اما سابقه زندگی او نشان می‌دهد كه این یهودی سرشناس نه تنها حامی هیتلر بوده، در زمان حكومت هیتلر بر آلمان از او حمایت كامل می‌كرده است، بلكه در زمان جنگ و در همان دوره‌ای كه حامیان هولوكاست مدعی كشتار برنامه‌ریزی شده یهودیان توسط رایش سوم بودند، او دوشادوش ارتش آلمان علیه متفقین می‌جنگید.
 

اسحاق شامير نخست وزير رژيم صهيونيستي: رهبران صهيونيستي با ارتش نازي همكاري داشته‌اند

حضور شامير در ارتش هیتلر نشانه‌ای آشكار بر حمایت و همكاری سطح بالای جامعه یهودیان و صهیونیستها با نازیهاست. اما همین فرد سالها بعد وقتی كه در اسرائیل به نخست‌وزیری رسید از دولت آلمان پس از جنگ برای كشتار یهودیان به دست ارتش آلمان غرامت می‌گرفت؛ درحالی كه خود در زمان جنگ در ارتش آلمان خدمت می‌كرد. يهودی شناخته شده دیگر آوراهام اشترن معروف به اشترن گانگستر (رهبر جنبش آزادی اسرائیل) است كه در زمان جنگ دوم جهانی پیشنهاد رسمی حمایت از ارتش آلمان در برابر متفقین را مطرح ساخته بود. او نقش و جایگاه والایی نزد یهودیان داشت و اسحاق شامیر سالها جانشین او در جنبش مذكور بوده است.

حضور این دو رهبر یهودی در ارتش آلمان و حمایت آنها از نازیها در اوج جریانات فرضیه كشتار جمعی یهودیان توسط هیتلر و نظام هیتلری را دستخوش تردید جدی می‌كند. چرا كه در صورت پذیرش این فرض باید این رهبران مورد احترام صهیونیستها و یهودیان را خائنانی به یهود دانست كه رسماً از كشنده یهودیان اعلام حمایت كرده‌اند.

رهبران یهودی حامی هیتلر به این دو نفر منحصر نمی‌شود.امیل موریس، از دوستان نزدیك هیتلر، نیز از یهودیان سرشناس بود. موریس كه در دوره‌ای به همراه هیتلر در زندان به سر برده بود، بعدها در هنگام رهبری هیتلر در حزب نازی، نفر دوم اس‌اس (SS) شد. او در میان اس‌اس‌ها پس از هیتلر قدرت‌مندترین شخص شناخته می‌شد.

  علاوه بر همه اینها، برخی از رهبران یهودی آلمان همچون هلموت اشمیت كه از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ صدراعظمی آلمان را برعهده داشتند در زمان جنگ جهانی دوم در ارتش آلمان به فعالیت مشغول بوده‌اند.

ترديد جدي در هولوكاست
تظاهر به ناداني يهوديان و صهيونيست‌ها درقبال مساله ي حضور افسران يهودي در ارتش نازي را مي‌توان چنين تفسير كرد: جامعه يهودي دوست ندارد که پرده از همکاري آنها با نازي‌ها برداشته شود چرا که اين با هولوکاستي که مردم را وادار به پذيرش آن کرده‌اند، تعارضي جدي دارد.
      
بعضا پذیرش این ادعای حامیان هولوكاست كه آلمان هیتلری در طول سالهای جنگ، میلیونها یهودی را كشته و این كشتارهای برنامه‌ریزی شده با هدف از میان بردن كلیه یهودیان صورت گرفته است، در این صورت باید ارتش آلمان نازی را عامل اجرایی اصلی این جنایت معرفی كرد. حامیان هولوكاست نیز معتقدند كه افسران اس‌اس و نظامیان ارتش آلمان مجریان سیاست نابودی یهودیان بوده‌‌اند.

 با این فرض باید توقع داشت كه سیاست پاكسازی نژادی از خود ارتش آغاز شده باشد. به عبارت دیگر اگر قرار بود ارتش آلمان شش میلیون یهودی را بكشد، اولین گام آن بود كه در ارتش آلمان هیچ یهودی‌ای وجود نداشته باشد.

اگر به تحقیق دریابیم كه ارتش آلمان هیچ‌گاه از یهودیان پاكسازی نشده، حتی در دوران جنگ جهانی دوم نیز یهودیان در مناصب مختلف این ارتش و با درجات متفاوت درحال كار بوده‌اند، در این صورت فرض وجود هولوكاست كاملا غیرمنطقی است.

نمونه‌هايي که ذکر آنها گذشت، ادعاي غربي‌ها و صهيونيست‌ها درباره هولوكاست را زير سؤال مي‌برد چرا كه خود صهيونيست‌ها و افسران يهودي از همكاران نازي‌ها بوده‌اند پس چگونه مي‌توان مظلوم نمايي يهوديان را باور كرد كه مدعي‌اند هيتلر شش ميليون نفر از آنان را كشته است.

 اگر قرار به كشتن بود چرا اين افسران را نه تنها نكشت، بلكه درجه‌هاي نظامي آنان را ارتقا بخشيد؟ و اساساً چه توجيهي دارد وقتي افسران يهودي مي‌ديدند هيتلر پدر و مادر يهودي آنان را مي‌كشد و به هم‌كيشان يهودي‌شان رحم نمي‌كند، با هيتلر همكاري كنند؟ حال آنكه مي‌توانستند از ارتش نازي جدا شده و به صف مخالفان هيلتر پيوسته و عليه وي اعلام جنگ نمايند.


منابع:

http://www. Adolfthegreat. Com/ Trivia/trivia- JewsFor Hitler. Html.

http://www.revisionisthistory. org/jewishnazi.html

http://mtq.ir/pdf/oj213180174.pdf

http://www.elmessiri.com/articles_view.php?id=32

http://www.kansaspress.ku.edu/righitpix.html

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 108
 • در انتظار بررسی: 4
 • غیر قابل انتشار: 10
 • ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  این رو رونوشت بزنید به دفتر آقای ظریف
 • yaser ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  5 4
  به نظر من یکی از معیارهای سنجش آی کیو باید همین قضیه هولوکاست باشه.فکرشو بکن یه نفر به خودش بقوبولونه که شش میلیون یهودی در اروپا ساکن بودن و همگی قتل عام شدن. قیافه همچین فردی واقعا دیدنیه :)
 • ناشناس ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 5
  اطلاعات کذب و دروغ و سرتا پا چرند را به خورد ملت میدهید - همه اش چرنده
 • ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  یه لیوان آب خنک بخور، یه نفس عمیق هم بکش برو یه نیم ساعت هم دراز بکش، حالت بهتر میشه نگران نباش
 • مهرداد ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  2 1
  معلومه یا صهیونیست هستی یا دوستدار آنها یا منافق
 • میترا1 ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  2 0
  صهیونیستا واسه تاسیس اسراءیل دست به جنایات زیادی زدند . حالا واسه مظلوم نمایی 4تا یهودی بدبخت را که شایدم مخالف بازگشت به ارض موعود فرضی بودن را با معرفی کردن خائن به هیتلر کشته باشن . از این پدرسوخته ها چیزی عجیب نیست!
 • مهدي ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  2 0
  سلام ضمن تأييد مطالب بالا و افسانه بودن هولوكاست، شايد عكس دهم از بالا نبايد كار مي‌شد چرا كه به نظر منظور اين سرباز از تقديم بمب و موشك به هيتلر، آرزوي مرگ براي او بوده تا اظهار ارادت به او !!
 • ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  2 0
  نوکر صهیونیسم، لطفاً خفه!!!!!
 • میترا1 ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  اوه اوه امریکایی !چرا گردنت باد کرد ؟؟؟ همیشه مییای و با نظرات ..... صدای بقیه را در مییاری ! حالا دلیلش مشخص شد
 • ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  1 1
  دولت وهابی عربستان هم سرباز شیعه داره.صدام هم مقامات نظامی ارشد شیعه داشت...پس مخالف تشیع نیستند نه وهابیان و نه صدام ..چه ربطی داره..
 • ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  کاری نداره برو یه سرچ اینترنتی کن.چرا همیشه ذهنیت وپیش قضاوت دارین؟؟؟
 • ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  انگار همه هولوکاستها باید محرمانه بمونن وکسی راجع بهشون تحقیق نکنه وچشم بسته قبول کنه.هولوکاست هسته ای ما هم از این نمونه است.
 • albert ۱۱:۱۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  راست و دروغ رو با هم قاطی میکنید, بعدش میگید گزارش!!!
 • محسن ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  شما فقط بفرمایید چرا اجازه تحقیق از هولوکاست داده نمی شود ؟
 • ۱۱:۳۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  تو درستش را اگر بلدي به ما اعلام كن.
 • ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  مشرق !!!!اینها چیه دیگه
 • ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  آخ آخ سوختی نه؟
 • ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  خوب شد اقای روحانی رای اورد
 • ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  1 1
  جنگ جهانی دوم را خود صهیونیزم بین الملل ایجاد کرد تا بتواند کشور مجعول اسرائیل را بوجود آورد و با پروپاگاندای کشتن یهودیان بدست هیتلر یهودیان ساده اروپا و دیگر نقاط دنیا را از ترس کشتار دروغین به فلسطین اشغالی کوچ داد جنگ جهانی دوم بهانه تشکیل رژیم صهیونیستی را داد در این میان خاندان روچیلد که اصلیت آلمانی دارد نقشه شوم تشکیل اسرائیل را عملی کرد
 • ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  شما تحقیق کن
 • علی ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 1
  با احترام، نمیتونیم بیشتر بهت بگم جز، چرند نظر تو اِ که سر سپرده غربی و چشمای نداشتتو رو همه چیز بستی.
 • کاپیتان ۱۲:۱۱ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  خوب بود.
 • 313 ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  1 0
  هر جا صهیونیست هست توطئه و خیانت و بی ثباتی و فساد هم هست. مشرق اگر منتشر نکنی دیگه سایتت رو نمیبینم به همه هم میگم که طرفدار یهودی ها هستی
 • ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  بله. اما نه صدام و نه سعودیها ادعای شیعه ستیزی - ولو به طور علنی- ندارند و با کسانی که به حزب بعث و یا شاه سعودی وفاداری نشان می دهند کاری ندارند. اما امروزه تبلیغ می شود که مبارزه با خون و ژن یهودی از اصول اعلام شده نازیها بوده است و هیچ کس بحث وفاداری را مطرح نمی کند.
 • ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  اما نکته مهم هولوکاست واقعی بود که در مورد کولیها اتفاق افتاد اما کولیها نه غرامت گرفتند و سرزمینی بدانها داده و حتی امروز هم از محرومترین اقشار اروپایی هستند.
 • ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  پس مانده های ا. ن. دست بردار نیستند.
 • حسني ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  جانم مشرق اجاره كرده است.
 • هرمز ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  1 0
  جالب تر از این هم اینکه طبق آمار کل جمعیت یهودیان اروپا حدود 1.5میلیون بوده بعد از جنگم همین حدود بوده حالا این 6 میلیون کجا بودن...
 • ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  آلبرت جون هنر شما و اجداد صهیونیست شما جعل و دروغ و کذب و تحریفه، وقتی شما کتاب آسمانی انبیاء الهی علیهم السلام را تحریف میکنید، برای شما چه کار داره یه دروغ مثل هلوکاست بسازید و مظلوم نمایی کنید و بعد به واسطه همین مظلوم نمایی مجوز نسل کشی سایر مردم رو تو فلسطین و سوریه و جاهای دیگه دنیا صادر کنید،
 • هرمز ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  ماجرای هلوکاستخیلی پیچیدست از یک طرف هیتلر در کتاب نبرد من بر علیه یهودیان موضع گیری کرده و این کتاب در زمان حیاتش هم چاپ شده. نمی شود به راحتی او را از اتهام یهود ستیزی مبرا کرد . اما کشته شدن 6 میلیون یهودی هم خیلی مسخرست . اصلا این 6 میلیون از کجا اومده؟ ظاهرا بعد از شکست هیتلر یکی از افسران اس اس اعلام کرده ما این تعداد را سوزانده ایم!!! اما گزارش هایی هست از شکنجه وحشتناک متفقین ظاهرا پیروز های جنگ برای گرفتن اعتراف کمترین شکنجشان این بوده که با پوتین به بیضه اسرا لگد می زدند خوب با وجود این نوع شکنجه اگه افسر مورد نظر 60 میلیون هم گزارش می کرد طبیعی بود . خلاصه اینکه باید دقیق بررسی کرد ظاهرا یهودی ها در جنگ آسیب دیده اند اما به اندازه دیگر ملت ها مثلا روس ها . کافیست خاطرات مردم بیگناه روس را که به عنوان اسیر دست آلمان ها بودند را بخوانید یا اصلا ضربه هایی را که ملت بی طرف ایران از این جنگ متحمل شد. یا کشته شده های بمباران شدید لندن را خلاصه اینکه جنگ بدی بوده و نباید فقط یک طرف آن را به نفع خود مصادره کند
 • احسان ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  افرین
 • احسان ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  افرین
 • علی ۱۳:۳۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  من اگر این کتاب دستم برسه قطعا میخونم. در کل به نظر من تردیدی وجود نداره که تاریخ توسط متفقین به عنوان پیروز جنگ نوشته شده و شاید برای نازیها زیاد سیاه نمایی شده. هولوکاست هم اگه دروغ نباشه ولی زیاد توش اغراق شده. در اینها تردیدی نیست ولی تو یک چیز تردیده که چقدر با منافع ملی ما جور در میاد که دولت ما جلودار زیر سوال بردن هولوکاست بشه. خود عربا این حرفها رو بزنن نه ما. ما چرا باید واسه این عربها که ارزوی نابودی مارو دارن مایه بزاریم
 • ۱۳:۳۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  میشه سندش رو بدی که عربستان سرباز شیعه داره.تا اونجا که من سرچ کردم حتی کارگران حوزه های نفتیش رو هم غیر شیعه انتخاب میکنه.برای همین وضعیت مالی شیعه ها فاجعه باره.
 • ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 2
  خود هیتلر که یهودی بوده.قیافه تابلو به علاوه مادر یهودی اش .این رو هیچ جا تیتر نمیکنند.
  • IR ۰۰:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
   0 0
   چرا مزخرف میگی؟
  • IR ۰۰:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
   0 0
   چرا مزخرف میگی؟
 • غلام ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  اره ناشناس جون همه یهودین و شما شیعه. طرف واقعیت رو گفته نمیخوای فکر کنی
 • اسمال ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  1 0
  این دروغ هولوکاست اینقدر بزرگه که اکثریت مردم گاگول دنیا اونو باور کردند و قورتش دادند.چه کار میتونیم بکنیم ؟جز دعا برای ظهور منجی عالم..
 • مودی ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 1
  اصلا همه حرفهای طرفداران هلوکاست قبول . فقط به همین دو سوال احمدی نژاد جواب بدهند:اگر معتقدید که واقعیت بوده چرا اجازه تحقیق نمیدهید؟ و دیگر اینکه به فرض واقعیت اروپاییها این جنایت را انجام دادند چرا مسلمانان فلسطین در آسیا باید تاوان آنرا بپردازند؟!!
 • aras ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  مشکل اینجاست که حکام عرب هم شناسنامشون به همینا میرسه تو خود ایران هم قضیه ایشتر یا اشستر که دیگه نمونه عیان نفوذ در خاندان قدرت هستش
 • aras ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  خیلی مسخرست هولوکاست یه چیزی تو مایه های توافق ژنوه فقط باید قبولش کرد ، ان قلت هم نداره
 • حسین 1400 ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  شما لطفا بگو سرخپوستا کجان؟ چرا آمریکای شمالی سرخپوست نداره؟
 • عزت ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  نیازی به رونوشت نداره چون میدونه... بحث تاریخ وسیاست و منافع ملی متفاوته انکار این قضیه سودی نداره و ضررداره برای مردم خووب و مهربون ما تو دانشگاه میشه بحث کرد و کتاب نوشت و .... تو سیاست خیلی جاها باید با فریب جلو رفت و با قدرت های بزرگ طرف شد مگرنه کلاهمون پس معرکه است مثل قبل
 • ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  عربها آرزوی نابودی ما رو ندارن، وهابیها این آرزو رو دارن. بخشی از ایرانیها عرب هستن.
 • 0000000000000 ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  ادقام نازی و یهود مثل ریختن ویندوز(نازی) روی چرتکه(یهود) می مونه
 • علی ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  ولی شیعه هاشون در دراجت پایینند . تو یکی از کتب خاطرات (پایی که جاماند) نوشته بود که شیعه ها در ارتش صدام قبل از اینکه به درجات نسبتا بالا برسند باز نشت می شدند. تازه سرباز شیعه هاشون سرباز وظیفه بودند. حرف الکی کم بزن
 • ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  این یارو هم که همش میگه آفرین
 • امان از طاغوت ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  حتما این کار رو بکنید ولی اول برای تفریح هم که شده به رفرنس های مشرق در انتهای متن هم سری بزنید تا ببینید مشرق چه سایت بی ارزش و بی سوادیه و برای متقعاد کردن مخاطبانش هر دروغی ممکنه بگه. 1- مرجع اول وجود نداره. 2- تقصیر رو بیشتر گردن یهودی ها می ندازه. 3- مقاله ی بسیار خوبی بود. 4- سایت شخصی یه آدمیه که هیچ ارجاعی به رفرنس نداده و در انتها هم میگه "الله اعلم!". 5- مرجع پنجم یگ انتشاراتی بسیار بی ارزش و بی اهمیته.
 • ۱۵:۳۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  کولیها؟؟؟؟؟؟
 • محمد ۱۶:۱۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  اصولا دون شان صهیونیستهای سخت کوش وپرتلاش است که درجایی از این کره خاکی عده ای کشته وزخمی شوندوآنها نقشی درماجرانداشته باشند
 • ۱۶:۳۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  جناب عزت ! @ چجور شما هر چندیاتی رو در جامعه مطرح می کنید ، اما خواستار بایکوت این واقعیت تاریخی هستید ؟ اصلا یه چیز دیگه ! همین دلیل بر اینه که در غرب آزادی بیان نیست که حتی یک وزیر هم اگر انتقاد کند باید منافع ملتش به خطر بیفته ... این بود آزادی بیان الگوها و اربابان شما ؟
 • ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  ناشناس 11..11 @ عربستان باید خیلی احمق باشه که به شیعیان اعتماد کنه ...البته شاید شما ...!
 • دانشجو ۱۶:۳۵ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  albert ... بگو ببینم دروغش کدومه ؟ یاد بگیر قبل از بلغور کردن دنبال سند باشی ...
 • ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  احسان و ناشناس اول @ خوب شد روحانی رای اورد تا ماهیت خیلی ها رو بشه ...بعدا نیاز میشه ..!
 • ۱۷:۰۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  موافقم به نظر سرباز انگلیسی است
 • دانشجوی واقعی ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  دانشجو جان شما که فکر کنم کلا بیسوادی.متن رو بخون پر از دروغه
 • ماسون ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  اول تحقیق رو ادم مغرض و جهت دار نباید انجام بده و دوم چون سرزمینهای یهودیها رو اشغال کردن و تازه بقیش رو هم فروختن.
 • امیر ۱۹:۴۵ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  شما که با این حرفت IQ خودتو زیر سوال بردی
 • امیر ۱۹:۴۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  دانشجو جون شما که ابروی ما دانشجوها رو با این حرفت بردی.فکر نکرده حرف نزن
 • ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  یارو خرش را بست گوشه بازار و گفت همین جا که خرم را بستم مرکز دنیاست.گفتند رو چه حسابی اینچنین گویی.گفت خوب اگر قبول نداری متر کن. حلا اینها هم میگن ۶ میلیون قبول نداری برو بشمار.سر کار کذاشتن مردم دنیا کاری نداره یعنی همین.بدور کی واردی س ک ی م خیاردی.
 • ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  راست ودروغ،فقط درصورتی معلوم میشودکه اجازه تحقیق درباره تاریخ هلوکاست داده شود.اینکه توهین کنیم ورگ گردن بالا بزند،نشان ازدگم بودن میدهد.بخشی از یک تحقیق دراین سایت اورده شده است.توجه کنید چگونه برخوردمیشود؟همین برخوردهارابه زورگویی مقامات بالاترشان تامیم دهید!منطق حکم میکند که اجازه بحث کردن به همه داده شود.
 • ۲۱:۱۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  دروغش کجاست؟!!
 • ۲۱:۱۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  از جای شما
 • آنتی صهیون ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  البته شکی نیست که سران صهیونیست برای اهداف کثیفشان با نازی ها همکاری میکردند. اما این کتاب ساختگی است .از دوستان مشرقی بعید بود چنین مقاله ای را منتشر کنند . یهودی ها از رشد فزاینده طرفداران ناسیونال سوسیالیزم در اروپا وحشت زده شده اند و با ترفندهای مختلف سعی میکنند افکار عمومی را به انحراف ببرند. یک بار شایعه درست میکنند خود هیتلر یهودی بود. یا این که با یک فیلم مضحکی مثل والکایری سعی میکنند به مخاطب القا کنند هیتلر دیوانه بود و همه ارتش آلمان از او متنفر بودند . عکس آخر مقاله هم سرباز آلمانی نیست و کلاه آهنی ارتش انگلیس را به سر دارد. نوشته های عبری تقدیم به هیتلر هم از روی ارادت نیست و یهودی ها در جنگ 2006 با حزب الله هم روی گلوله های توپ و موشک ها هم برای لبنانی ها نظیر این جملات رل می نوشتند. راستی چرا مقاله برنارد لوی را حذف کردید؟!
 • محمد ۲۱:۳۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  سلام عزت جان خوشم میاد که آدم خوش فهمی هستی و به حرف های کسانی که حتی جرات نوشتن نامشون هم ندارن مثل "ناشناس" توجه نکن
 • ۲۲:۰۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  به علی اتفاقا همین محمد سعید الصحاف که از بلندپایه ترین مقامات بعث بود شیعه بود.
 • ۲۲:۰۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  به ناشناس 15:39 پس کولی ها آنقدر مظلوم واقع شده اند که شما اسمشان را هم نشنیده اید.
 • ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  پاسخ به امان از طاغوت! متهم کردن یک سایت خبری تحلیلی به بی سوادی و بی ارزشی در حالی که خود تو برایت اینقدر ارزش داشته که علاوه بر اینکه مطالبش را خونده ای حتی رفرنس ها را هم چک کرده ای، نشان میدهد اول کار حداقل نفاق داری! دوم احتمالا بدنبال رفع اتهام از متهم هستی که این انشای عصبانی و بی ادبانه نشان از همین دارد. نکند اگر افسر آلمان نازی نبوده ای از همکیشان مورد اتهام هستی؟ ضمنا آدم باسواد و با ارزش حتما می دانی که برخی سایت ها بدلایلی حذف می شوند مثلا بنا به شکایت یک ذینفوذی که در آمریکا از آنها زیاد است مجبور می شوند محتوا را حذف کنند بویژه اگر اتهامی به یک دین خاص باشد که اصلا سعی می کنند ریشه بابا را خشک کنند سایت که هیچ. احتمالا اگر زور تو در ایران هم می رسید تابحال ریشه مشرق را هم خشکانده بودی. بهر حال اینجا از آنجو آزادیهای غربی نیست ایران است و آزادی برای همه ادیان یکسان است. بعضی ها برابرتر نیستند.
 • امین ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  1 0
  آن مرد که هولوکاست را انکار میکرد راست می گفت...
 • ۲۳:۵۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  امان از طاغوت منبع پنجم از انتشارات دانشگاه کانزاس است. از کجا فهمیدی که اینقدر بی ارزش است؟ یکی از روش های تخریب یک موضوع زیر سوال بردن اعتبار آن است. به دروغ متوسل شدی عین همان موارد دیگر گه با توسل به دروغ سعی دارین در دنیا جا بندازین.
 • ۲۳:۵۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  مرگ بر صهیونیستهای بد کردار و مرگ بر حامیان دروغ تاریخی هولوکاست مشرق ازاینکه در این روزگار نامردی این مفسدان را رسوا میکنی به خواندن و وقت گذاشتن برای مقالاتت افتخار میکنم
 • ناشناس ۲۳:۵۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  لباس هیتلر تو تن کیه الان
 • ۲۳:۵۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
  0 0
  بد نیست نسب برخی از هموطنان بررسی شود تا.....
 • ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  البرتی یا موساد؟
 • ۰۰:۰۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  مرگ بر صهیونیست وطنی بیوطن
 • ۰۰:۱۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  این آقایون خانم های عزیزی که با قاطعیت نظر دادن میشه لطف کنن بگن چند کلاس سواد دارن ؟؟؟
 • ۰۶:۴۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  جناب امان از طاغوت ! زحمت کشسده و در گوگل ترانسلت این واژه را بنویسید : سربازان یهودی آلمانی .........خوب نگاه کنید تا به نتایج جستجو پی ببرید
 • ۰۶:۵۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  لطفا کمی در مورد ناسوینال سوسیالیسم نازی تحقیق کنید تا متوجه منظور بشوید هیتلر و حزب نازی به ارائی و نژاد پرستی اعتقاد راسخ داشت و دی ران را تنها بعنوان خدمتگزاران قبول داشتند البته در تعالیم تحریف شده یهودیت نیز انسانها همه حیواناتی بیش نیستند که بایددر خدمت یهودیت باشند
 • ۰۶:۵۴ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  علی اقا کمی مطالعه بفرمائید ووومهم ارادت به صدام و حزب بعث بود مانند سرلشکر ستاد وفیق سامرائی که فرمانده اطلاعات ارتش بعث بود و شیعه و متولد شهر سامرا دارای کتاب ویرانه های دروازه شرقی که یکی از منابع مهم در مورد رفتار بعثیون در قبال اسلام و شیعه و ایران است .
 • ۰۷:۳۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  جناب مشرق روندکارتوخیلی عوض شده ...
 • سیدالحسینی ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  زنده باد شیر جگردار محمود یه تنه حریف همه شون بود بلاخره روزی می رسد دنیا به دروغ بودن هولوکاست پی خواهد برد...
 • زنبیل کالا ۰۸:۰۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  ولش کن زنبیل کجاها خلوت بریم بگیریم هاااااااااااااااااااااا
 • ۰۸:۰۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  یک نسخه از کتاب رو بفرستید برای اقای ظریف که اتفاقا انگلیسی هم بلدند
 • ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  چطوری بهائی زاده
 • دانشجو ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  محمد ...!!! تو اگه مردی جواب ناشناس رو بده ...کلا سبک شما در کم آوردن همینه ...بی منطق تندرو ، هتاک ، فرافکن ...
 • ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  دانشجوی واقعی !! فقط می تونید به دورغ مدعی دروغ ! باشید ... اما امان از ذره ای منطق و سواد ...خدا دشمنان را از حمقاء قرار داده ...
 • ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  مزدور ماسون @ اگه اینجوریه پس آمریکایی ها هم به خاطر اشغال آمریکا هر چه سریعتر این کشور رو ترک کنند و سرخپوستان اداره کشور رو به دست بگیرند ...
 • حامد ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  واقعا ناراحت کننده است که فارغ از درست یا غلط بودن نظر همه عزیزان میبینیم که اینقدر راحت به همدیگه توهین میکنیم نسبت وهابی زاده بودن یا یهودی بودن به هم میدیم.بابا والله ما هممون ایرانی و شیعه هستیم یه خورده از مولامون یاد بگیریم....
 • ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  خوب حالا به ما چه?????
 • حسین ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  عالی
 • ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  ظریف جان یه کم مطالعه کنید لطفا
 • ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
  0 0
  آخه بحث اینه که یه عده افتخار هم می کنن !!! ببین یکی از هیمن آقایون اسم کاربریش رو میذاره " ماسون !! "
 • ۰۷:۲۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
  0 0
  این میترا1 چی میگه این وسط
 • ۰۹:۴۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
  1 0
  یهودیان هم دین دارند و اگر کشتاری بوجود آمده ما مسلمانان و مسیحیت شدیدا محکوم میکنیم ولی شواهد نشون میده این اتفاق نیافتاده پس چطور میتونیم قبول کنیم که این هلوکاست اتفاق افتاده و اگر هم به فرض اتفاق افتاده باشد که صدردرصد نیفتاده،‌دلیل نمیشه که بخوان کشوری رو تصرف کنند و مردمش رو نابود و آواره اگر بحث امنیت هست چرا تو اروپا که بیشترین امنیت به قول خودشون هست رو انتخاب نکردند. تازه از مسلمانان و ترس از ایران عزیزمون هم نمیداشتند.
 • محمد ک ۰۹:۵۵ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
  0 0
  دانشجویان محترم منم یک دانشجو دانشجوی بی تحقیق دانشجو نیست البته منابع مهمه منابعی که بطور یکپارچه با منابع مالی بالا حمایت میشوند تا دروغ رو به واقعیت به مردم تحویل دهند رو هم درنظر بگیرید و تحقیق کنید. و این سوال که چرا کسی در کشورهای غربی و ... نمیتونه علنی تحقیق و نظراتش رو به مردم برسونه و اگر هم بخواهد برسونه،‌چرا با تهدید روبرو میشه هلوکاست از نظر بنده یک دروغ بزرگ تاریخی هست و بس تحریف کتاب آسمانی خداوند که توسط پیامبرش به مردم نازل شده، دلیل بر این هست که ممکنه همانها و نسل حاضرشون میتونند دروغهای بزرگی رو به مردم تحمیل و واقعیت ها را تحریف کنند همانطور که کلام خدا را تحریف کردند
 • محمد ک ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
  0 0
  اگر مسلمان باشی میفهمی که دلیل این انکار و طرفداری از همان عربها که شما میگید چی هست. درضمن مگر شما انسان نیستی!! نشنیدی که میگویند: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند. تویی که ایرانی هستی و این بیت شعر نمادایرانی بودنت درجهان نباشه،‌جزو عقایدت هست؟ درضمن این عربها نیستند که آرزوی نابودی مارو دارند وهابیت و سلفیت هست که باز تشکیل این وحشیها برمیگرده به صهیونسیت و منافعشون پس ما باید با منافع آنها بجنگیم در کتابهای یهودیت من موردی خوندم که صهیونسیت اعتقاد دارد که ایران باعث نابودی اونها میشه اسرائیل مثل یک زیگیلی میمونه که روز به روز با وهابیت و سلفیت داره بزرگ و بزرگتر میشه منافع ملی ایران یعنی همین،‌یعنی مقابله با وهابیت و سلفیت و صهیونیسم مگر اینکه اعتقاد داشته باشی که صبر کنیم تا بیایند پشت مرزهای ما و بعد به فکر منافعمان باشیم،‌عقاید بنی صدری
 • محمد ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
  0 0
  یعنی ماسون واقعا با این طرز فکرت ادعای گنده و عقل کل بودن میکنی؟ حداقل انسانیت داشته باش هجوم به یک کشور اسلامی،‌آواره کردن مردم آن کشور که هیچ ربطی به جنگ جهانی دوم و هیتلر و نازی و ... ندارند،‌کشتن مردم بیگناه اون کشور که فقط حقشون رو میخواهند پس بگیرند، حتی کودکی که پشت پدرش مخفی شده بود تا با گلوله کشته نشه و در آخر هم کشته شد، و هزاران کودک و نوزاد که با آتش خمپاره و بمب همین مدعیان حقوق بشر یهودیت شهید شدند، پایان هلوکاستی هست که حتی اجازه تحقیق به درستی و یا غلط بودنش داده نمیشه ست
 • ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
  0 0
  این مهم نیست که اینها که نظر دادند چند کلاس سواد دارند،‌مهم اینه که شما که حرف از سواد میزنی چقدر سواد داری
 • ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
  0 0
  ربطش به اینه که یکروزی به تو هم میرسند
 • ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
  0 0
  آيا ميدانستيد كه همين شيمون پرز در همآنزمان با سن كمش (٢٢-٢٥) چندين بار به نمايندگي جامعه صهيونيستها براي انتقال جمعيت كثيري از يهوديان آلمان به فلسطين مذاكره و برنامه ريزي مشترك و وحرمانه با شخص شخيص هيتلر داشته است؟
 • ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۴
  1 0
  زنده باد دکتر احمدی نژاد که زیرآب هولوکاست رو زد
 • محمود ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۲
  1 0
  ربطی به احمدی نژاد و کسی ندارد واقعیت ها این موضع به خوبی روشن است و به اندازه مستندات وجود دارد در کل مرگ بر کسانی که هلوکاست دفاع میکنن
 • sqxnfpui ۰۱:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۷
  0 0
  20
 • ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
  0 0
  ملاقاتهاي شيمون پرز با هيتلر براي برنامه ريزي جهت انتقال جمعيت يهودي آلمان به فلسطين را از قلم انداختيد
 • مریم سراوانی ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
  1 0
  بنظر من آلوکاست واسه تخریب افکارات عمومی هست که صهیونیست وحشی ملعون درست کرده
 • ناشناس ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
  0 0
  شما که خودتان را دانای کل می دانید ومنابع یکطرفه مثل مشرق را وحی منزل می شمارید باید بدانید انواع منابع را بایدبررسی کنید تا حقیقت مشخص شود با بررسی بسیاری از افسران هیتلر متوجه گرایشات شدید ضد یهودی ان ها میشوید مانند ایشمن که قبل از اعدام خواستار یهودی شدن شده بود تا بعد از مرگ یک یهودی دیگر کشته شود یا گرایشات ضد یهودی رایش بوم که در کتابش کاملا مشهود است ویامدارک مستدل مبنی بر لایق زندگی ندانستن چند گروه از جمله یهودیان توسط حکومت نازی ها.یکی مسئله دیگر که گرایشات ضد یهودی در میان مردم اروپاست که نویسنده این مقاله گویا از ان بی بهره نبوده دربخشی از این مقاله صرفا به رسیدن اصل ونسب افسران به یهودیان تاکید شده ودر خود مقاله حتی به گرایشات ضد یهودی حکومت هیتلر اشاره شده
 • ناشناس ۰۸:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۳
  0 0
  اصلا تا به حال فکر کردین موتور جت رو کی درست کرد؟ اولین موشک هایی که به فضا رفتند، ساخت کدام کشور بودند؟ علوم نانو و تغییرات ژنتیکی و بهبود سازی اولین بار توسط چه کشوری کشف شد؟ من بهتون می گم.این نازی ها بودند که بشر رو پیشرفت دادند.غرب نمی خواد حقیقت رو بگه اما با یه سرچ اسون، میشه حقیقت رو دریافت.این نازی ها بودند که اولین بار به فضا رفتند...دانشمندان نازی بودند که بر سر انها جنگ سرد به وقوع پیوست.زیرا دانشمندان نازی، دارای علم هایی بسیار پیشرفته بودند....................این مطالبی که مشرق نوشته، چرت و پرت هست...زیرا حداقل 80 سال از جنگ جهانی دوم گذشته و حتی ممکنه توی اطلاعات نازی ها دست برده باشند...کی میدونه؟.....نازی ها دشمن یهودی ها بودند و ما باید راهشان رو برای پاکسازی دنیا ادامه بدیم تا زمانی که زمین فقط از یک قوم باشد....خواستگاه بشر منتظر قوم برتر است.........

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس