کد خبر 209962
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۰۰:۴۳

آنجلینا جولی در راستای ماموریت خود یک مدرسه غیر دولتی دخترانه را در افغانستان تاسیس کرد، مدرسه ای که محور آموزشی خود را تعلیمات فمینیستی قرار داده است

به گزارش مشرق؛ پس از اشغال افغاستان و با گذشت زمان خارجی ها دریافتند که مقاومت اسلامی افغان ها، سرکوب شدنی نیست، برای همین آنها میدان نبرد خود از جنگ با اسلام گرایان را به جنگ با اسلام تغییر دادند. آنها در این جنگ جدید، با سلاح تهاجم فرهنگی به نبرد پرداختند، تهاجمی که هدف اصلی آن ایجاد نوعی "تحمیل فرهنگی" به ملت افغانستان بود. اشغالگران در این نبرد با ترویج مکاتب الحادی خود به دنبال ترویج اسلام هراسی و غرب گرایی در افغانستان هستند. از این رو ترویج و بسط تفکرات غربی بالاخص تفکر فمینسیتی در افغانستان مشهود است، تفکری که در آغاز در قالب قانون"منع خشونت علیه زنان"به صحنه آمد و حال با اعمالی همچون "آگاه سازی نسل جدید افغان ها" رو به گسترش است.

در حقیقت از آنجا که غرب از ایجاد نوع انقلاب ضد ارزشی در بین نسل بزرگ سال و جا افتاده افغان در سطوح حداکثری ناامید شده است، بدنبال شستشوی مغزی نسل جدید و کودکان و نوجوانان افغان است.


 

ابزارهای غرب
اشغالگران در راستای پروژه شستشوی مغزی و القای فرهنگی، به واسطه حضور گسترده خود در افغانستان از ابزارها و اهرم های متنوعی بهره می برند. ابزارهایی که دارای ابعاد درون مرزی و فرامرزی است و گاه به شکل رسمی ظاهر و گاه در قالب "کمک های بشردوستانه" وارد معرکه می شود. از این رو سعی می شود به پاره ای از ابزارهای اشغالگران اشاره شود:

1-قانون سازی
اشغالگران و متحدان افغان آن از طریق قوانین همچون "قانون منع خشونت علیه زنان" سعی می کنند نوعی مشروعیت ملی برای بسط تفکرات الحادی مورد نظر خود بدست آورند، تا از طریق آن از یک سو با ادله قانونی تفکرات مقابل را به زنجیر بکشند و از سوی دیگر برای تبلیغ فرهنگ مطلوب خود، فضای عمل ایجاد کنند.


 
     
2-مطرح کردن چهره های غرب گرا در افغانستان
غرب بدنبال این است که با توسل به شانتاژ مطبوعاتی و رسانه ای خود چهره های غرب گرا را در جامعه افغانستان مطرح کند و از طریق جلب توجه به سوی آنان "هژمونی فرهنگی" خود را پیش ببرد. برنامه ای که شاهد حی آن افرادی همچون عمر اکرم، محمد تقی خان بختیاری هستند.

3-ایجاد حرکت اجتماعی در افغانستان
از آنجا که اشغالگران، بالاخص انگلستان دارای بازوهای مطبوعاتی قدرتمندی در افغانستان هستند، آنها با سوء استفاده از جامعه افغانستان که جامعه نابالغی است که با یک کنش- واکنش های اجتماعی می توان آن را به تحرک درآورد، امیال خود را بر فضای رسانه ای افغانستان حاکم می کنند. برای مثال می توان به بازتاب "روز جهانی قیام یک میلیار نفر علیه خشونت علیه زنان" اشاره کرد که با استفاده از شور ناشی از تحرک آن به مانور تبلیغاتی پرداختند.
 
 
4-تعلیم مستقیم افغانستان
یکی از اهرم های جنگ فرهنگی اشغالگران علیه ملت مسلمان افغانستان، تعلیم و ترویج فرهنگ ضد ارزشی خود به طور مستقیم توسط عمّالشان است.

در حقیقت آنان سعی می کنند به عمّال تهاجم فرهنگی خود در قالب یک برنامه از پیش تعیین شده، نوعی مشروعیت بین المللی و بشر دوستانه دهند، در واقع سعی می کنند با دادن جوایزی همچون "نوبل"یا اعطای القابی همچون "سفیر صلح"برای ایادی خود توجه و مشروعیت لازم برای انجام ماموریتشان را تامین نمایند، می توان اوج این برنامه ریزی را در ساخت مدرسه توسط آنجلینا جولی دید. 
ناتوی فرهنگی برای مشروعیت بخشی به جولی، در سال 2001 او را به عنوان سفیر حسن نیت و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهدگان انتخاب کرد. در ادامه نیز جایزه اسکاری هم به او دادند تا هم شهرت حرفه ای برایش پدید آید و هم طعم بین المللی شدن را بچشد.

جولی اولین عملیات فرهنگی خود در جهان اسلام را در سال 1390با حضور در کمپ متواریان سوری در شهر آلتین ترکیه انجام داد. او مسئولیت جدی خود در عرصه فرهنگ سازی را در فرودین 1392با ساخت یک مدرسه دخترانه در افغانستان آغاز کرد.


     
ساخت مدرسه
آنجلینا جولی در راستای ماموریت خود یک مدرسه غیر دولتی دخترانه را در افغانستان تاسیس کرد، مدرسه ای که محور آموزشی خود را تعلیمات فمینیستی قرار داده است و در آن به دانش آموزان تعلیم داده می شود تا از سنین پائین تربیت خانوادگی و اصیل و قومیت خود را فراموش کرده و آموزش فمنیستی این مرکز را سرلوحه زندگی هایشان قرار دهند.

 
این مرکز با موسسه فمنیست راشایل آمریکا ارتباط مستقیم دارد و رسماٌ ارتباط هایی را برای همکاری با یکدیگر از آغاز شروع به کارش داشته و دارند.

آنجلینا جولی هدف از راه اندازی این مرکز به اصطلاح آموزشی را خدمت به زنان و دختران جنگ زده عنوان کرده و اعلام کرده که قصد دارد در آینده ای نزدیک فعالیت های خود را گسترش دهد و با حمایت سازمان های حقوق بشری مدارس و مراکز آموزشی بیشتری را در کشور جنگ زده افغانستان تاسیس کند.


 
ساخت این مدرسه بخشی از پروژه شبیخون فرهنگی در افغانستان است، زیرا تنها چند روز پس از تأسیس این مدرسه، از جولی خواسته شد که در برابر رهبران 8 کشور صنعتی در مورد وضعیت زنان افغانستان صحبت کند. او در به اصطلاح گزارش های خود تهدیدات علیه زنان را به بافت قومی، مذهبی و حتی پاره ای از مدیران سیاسی افغانستان نسبت می دهد، ادعا هایی که از برنامه بلند مدت غرب برای استفاده از جولی در نبرد فرهنگی افغانستان حکایت می کند.
 
ساخت مدرسه فمینیستی به معنای عزم غرب برای پرورش نسلی فمینیست و ضد اسلامی در افغانستان است، از سوی دیگر تاکید این مدرسه بر فراموش کردن هویت های قومی، خانوادگی و ... در کنار اتهامات جولی در مورد اقوام و فرهنگ افغان ها حکایت از وجود مجموعه ای از اهداف در استراتژی ناتوی فرهنگی برای غلبه بر فرهنگ اسلامی افغانستان دارد، که سعی می شود به بخشی از آن اشاره شود:

1-تضعیف پایگاه مذهب در افغانستان
مدرسه جولی و نقش آفرینی جدید این زن در نهادی بین دولتی، تمرکز خود را بر روی ضربه زدن به باورهای مذهبی قرار داده است. در حقیقت همان طور که در مانیفست این نهاد گفته شده، هدف این مدرسه تعلیم دختران بر پایه تعالیم فمینیستی و اجتناب از ارزش های سنتی است، از این رو محتمل است که تاسیس این مدرسه آغازی برای تشکیل شبکه های مختلف جهت القای تعالیم فمینیستی به دختران افغان باشد تا بدین وسیله ارزش های اسلامی در افغانستان تضعیف شوند.


 
2-برهم زدن بافت قومی افغانستان
تحمیل باورهای غربی، جامعه افغانستان را از حالت سنتی و فرهنگ بومی خود در می آورد، به دنبال این تحول سنت های قومی و قوم گرایی در افغانستان تضعیف می شود. این مسئله به طور مشخص در مدرسه جنسی جولی نمایان است، یکی از اصول این مدرسه القای عدم تاثیر پذیری از قومیت است. هدف اشغالگران این است که با تضعیف قوم گرایی در جامعه افغانستان، به تدریج نوعی در آمیختگی قومی در این کشور ایجاد خواهد شد که این مسئله از نفوذ ذاتی ایران و پاکستان در منطقه می کاهد.

 
راه اندازی و گسترش چنین مدارسی که تاکید دارند دختران نباید از مسائل قومی تاثیر بگیرند باعث می شود که ازدواج ها از حالت سنتی و قومی خود خارج شوند. در واقع در بیشتر مناطق افغانستان دختر با دستور و خواست پدر به خانه بخت می رود، از آنجا که در افغانستان نظام قبیله ای و قومی حاکم است تا کنون والدین یک دختر اجازه ازدواج یک دختر را با پسری از قومی دیگری نمی دادند اما با گسترش تفکرات فمینیستی این امر موجب تمرد دختران از کانون خانواده و در نتیجه در هم آمیختگی قومی می شود. این رویداد نیز باعث تقلیل تدریجی جمعیت شیعیان افغانستان می شود، زیرا که شیعیان افغانستان در اقلیت بوده و محدود به قوم هزاره این کشور می شوند اما با وصلت دختران هزاره با پسران اکثریت سنی این کشور بتدریج جمعیت شیعیان افغانستان کم خواهد شده و پسران اقلیت شیعه هم با وصلت خود با دختران سنی ، فقط از سرعت این تقلیل کم خواهند کرد.


 
3-تلقین توهم "رویای آمریکایی"
ذهن دختران افغان که بخاطر مجموعی از عوامل همچون اشغال، جنگ داخلی، بی ثباتی سیاسی و ... دچار نوعی خود کم بینی شده اند، هنگام روبرو شدن با هنرپیشه ای همچون آنجلینا جولی که برای چنین دخترانی به نوعی"بت " محسوب می شود، باعث بروز نوعی از خود گریزی در بین دختران افغان و پذیرش توهم "رویای آمریکایی"میان آنان می شود که این مسئله رشد نفوذ فرهنگی آمریکا در افغانستان را تشدید خواهد کرد.


     
4-موازی سازی با فرهنگ ایرانی
جامعه افغانستان به واسطه کثرت فارسی زبانانش، به طور ذاتی گرایش به فرهنگ و زبان و رسوم ایرانی دارد، این عامل از مجموع ظرفیت های ذاتی اعمال نفوذ ایران در افغانستان است اما در صورت قدرت یافتن این چنین مدارسی، به تدریج نفوذ ذاتی ایران در بخشی از نواحی افغانستان به حاشیه می رود.

 
در مجموع باید متذکر شد که عملیات های فرهنگی اشغالگران در راستای هراس غرب از افزایش نفوذ ایران و طالبان در پی تخلیه افغانستان در سال 2014 است. غرب بدنبال این است که با لطمه زدن به تفکرات مذهبی و فرهنگ بومی- قومی افغانستان از نفوذ ذاتی ایران و سایر نیروهای تاثیر گذار در آن منطقه بکاهد. غرب می خواهد با تحمیل فرهنگ خود، ارزش های اسلامی و بومی(که رنگ و بوی ایرانی نیز دارند) را تضعیف کند.

البته باید متذکر شد که تلاش های غرب برای جلوگیری از توسعه نفوذ ایران در افغانستان پس از 2014 میلادی فقط محدود به اعمال فرهنگی نمی شود. زیرا که اشغالگران در این اواخر با امتیازدهی گسترده به طالبان همچون باز کردن دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفتگو کرزی با آنان و صحبت از اینکه طالبان هم می توان عضوی از جامعه افغانستان باشد و ... سعی می کنند زمینه سازی لازم برای اشغال فرهنگی افغانستان 2014 میلادی به بعد را تکمیل کنند، چرا که برای جلوگیری از نفوذ اسلام حقیقی در افغانستان باید اسلام سلفی طالبانی را در آن بسط و گسترش داد.نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 116
 • در انتظار بررسی: 2
 • غیر قابل انتشار: 7
 • حسین ۰۰:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  4 1
  بابا بسه دیگه طرف حالا یه کار خیری هم میکنه سریع میخواید بگید دسیسه بوده.آخه اون مثل بازیگرای ما سیاسی نیست که.خجالت بکشیدآخه اینقد بدبینی؟!!! خب راست میگید بازیگرای ما برن بسازند.بازیگرای ماکه هرچقدم پول میگیرند بازمیگن نداریم کمه!!!آخه آنجلیا جولی مثلا برفرض محال این هدفم داشته باشه آخه چی بهش میرسه؟مگه سیاسیه؟!! بسه بیخیال شید
 • ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  1 0
  راست ميگه خوب . خوب بگو بازيگراي ما برن بسازن
 • احسان ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 1
  سلام حسین آقا الحق والانصاف خیلی خدا قوت داری از چشم و ابروی افغان ها خوشش اومده قبلا کجا بوده این خانم؟؟!!!
 • reza ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  خدمت دوست عزیز حسین آقا عرض کنم که هالیوود سیاسی ترین کانون هنری جهان به دست صهیونیست اداره میشه وتمام فیلمهاش سیاستهای صهیونیسم رو القا میکنه. وبه من وشما اینجوری نشون میده که ما اصلا با سیاست کاری نداریم وفقط دنبال هنر هستیم.
 • مجید غریبی ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  نام حسین مقارن و معادل بصیرت است اما شما...
 • حامد ۰۹:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  تصاویر نشون دهنده سوغات آنجیلیا خانم نیست برادر!...
 • ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  1 0
  با نظر حسین موافقم. شما هم که هر نظری بر خلاف میلتون باشه یه دفعه 300 تا منفی براش میزنید.بار اول نیست همیشگیه
 • مختار ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  آره بيخيال شيد بذاريد هر تهاجمي ميخوان به ما بكنن وضعيت حجاب رو داريم ميبينيم تو خيابون ها بذاريد به دينمون هم توهين بشه واسه چي داريد ميگيد؟ بذاريد حسابي بيان اين دين رو كمرنگ كنن
 • ناشناس ۰۹:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  به قول رائفی پور هرجاراکه آمریکا ویران می کنه بعدش آنجلی رو می فرسته ماست مالی کنه. حالا شما فکرکنید سیاسی نیست.
 • ۰۹:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  عمق بینش سیاسی این دوستمون منو متحیر کرد!
 • ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  تو نبفهمی!
 • ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  مث کلاه پهلوی و اینا
 • امیرخان ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  حالا که فکرش رو میکنم میبینم جامعه به آدمای سطحی نگری مث شما نیاز داره اون فاحشه واسه چی اومده پول خرج میکنه؟ حتما واسه رضای خدا
 • توکل ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  شما چقدر ساده ای عزیز نحوه نفوذ و کشور گشایی دو جوره یکی حمله و قتل عام و یکی حمله نرم و بی سرو صدا آنجلا جولی از نوع دوم است که از بمب اتم هم میتونه مخرب تر باشه وقتی فرهنگ یک کشور را عوض کردید میتونید بر آون کشور حکومت کنید .
 • ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  اللهی به همه ی ما بصیرت عطا کن
 • ۰۹:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  داداش یا خیلی پرتی یا خیلی پرتی. دوستان بیخیال داداشون تو باغ نیست
 • محمد ۰۹:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  آخه تاکی نمیخوایید بفهمید سیاسیه؟ این زنه در بحث هسته ایران نیز کار سیاسی میکنه واز نفوذش در بعضی کشورها بر علیه ایران استفاده میکنه.
 • ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  نشنیدی می گن سلام گرگ بی طمع نیست! خیلی ساده ای که فکر می کنی از نه آمریکا صرفا با نیت خیر اومده افغانستان در ضمن برو سوابغ این آدم را هم در هالیوود ببین جاسوس سرویس های اطلاعاتی آمریکاست این خانم
 • مهدی ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  حسین آقا! فرض کنیم که حرف شما درست باشه، همین که آنجلیا در ذهن دانش آموزان اون مدرسه و اهالی محبوب و اسطوره بشه خودش یک کار فرهنگیه بزرگه، یعنی بچه خود به خود شیفته او و فیلم هاش وتبعش هالیود میشن و ناخواسته اسیر فرهنگ بیگانه ...
 • ۱۰:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  یه کار خیر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • همه چیز سیاسیه مگر خلافش ثابت بشه ! ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  سیاسی نیست !!؟ اگه نمیدونی بدون این ... فیلمی بنام عسل و خون ساخت که در اون کشت و کشتار مردم بوسنی توسط صرب ها رو بوسیله ی یک رابطه ی عشقولانه بین یه زن مسلمان بوسنیایی و یه سرباز صرب، ماستمالی و ماله کشی کرد !
 • ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  نماینده شیطان در افغانستان... امام خدا رحمتت کنه چه خوش گفتی: آمریکا شیطان بزرگ است
 • حمید ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  حسین جان ! امریکا رسما اعلام کرد که این زنیکه مامور سیا است
 • ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  آدرس مدرسه اش كجاست فاميل دور بره درس بخونه؟
 • ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  مامور سیا >
 • اشنا ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  آخ آخ آخ خخخخخخخخ!!!!!!!!
 • ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  وقتی زن های افغانستان سالهای سال توی بدترین شرایط و تحجر بودن، این میشه یه فرصت برای دادن آزادی به اونا. حالا به جای اینکه ما بیایم از این فرصت در جهت دادن آزادی اسلامی استفاده کنیم، آمریکا از این فرصت استفاده کرده در جهت دادن آزادی آمریکایی. پس ایران که میگه این همه روابطش با مردم افغانستان نزدیکه کجای کاره ؟
 • ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  اولاً کار خیر در ادبیات دینی کاری است که سه حسن فعلی، فاعلی و غائی را داشته باشد که من بعید می دانم این کار علاوه بر حسن فعلی، حسن فاعلی و غائی هم داشته باشد. ثانیاً کسی که به تأثیر مدرسه واقف نیست و می گوید مدرسه چه نفعی دارد واقعاً نمی دانم چه می شود به او گفت. در مدرسه آدم می تواند ان چیزی را که می خواهد و آن نحوه تربیتی را که می خواهد دانش اموزان را بکند. محتوای درسی دلخواهد اساتید دلخواه و نحوه تربیت دلخواهد. همین سوریه که می بینید اینطوری شده است برای این بود که آمریکا از سال 2000 مدارس خصوصی در آنجا تأسیس کرد و افراد را تربیت کرد و گروه معارضه حاصل تربیت آن مدارس است. ثالثاً ما کلاً باید به دشمن بدبین باشیم. یعنی اگر دشمن یک لیوان آب به ما داد باید احتمال دهیم آب مسموم است و نخوریم.
 • میترا ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  کاش ما هم هنرمندا و ورزشکارامون مبلغ منافع ملیمون توی جامعه جهانی بودند . حیف از این فرهنگ پر بار که کسی قدرشو نمیدونه
 • ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  اگه این کارو کرده که خیلی خره . کدوم احمقی مامور مخفیشو لو میده کدوم .... باور میکنه؟
 • لواسان بزرگ ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  دقیقا فکر نشستیم می گیم اونها باید از ما دنبال ه روی کنند
 • ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  اینچا که انجلیا در کار نیست چرا فرهنگ غرب غوغا می کند؟
 • ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  حالا از درآمد فاحشه گری برای زنان مسلمان مدرسه می سازند ؟ مدرسه ای که یک فاحشه از پول فاحشه گری بسازه چه زنانی تربیت خواهد کرد ؟
 • شمیم ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  یه نفر هم که یه کار خوب میکنه چون آمریکاییه میگین کاسه ای زیر نیم کاسست. اما اگه بازیگر مستحجن لبنانی بود خیلی هم کار خوبی کرده بود و حلوا حلواشم میکردین. دست بردارین از این کارهای تکراری و بی فایدتون. مردم احمق نیستن و واقعیت ها رو میبینن.
 • محمدعلی سیروس زنجانی ۱۱:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  با سلام و تحیت ؛ اصل فمنیسم در دیدگاه ما همان خلیفه اللهی شدن انسان است ولی این خانم باید حالا حالا ها به فرهنگ بزرگ ایران اسلامی و اسلام ایرانی به پردازد تا بفهمد انسان مداری ازنوع زنانه یا مردانه آن چیست بعد به تاسیس مدارسه و ... بپردازد. بدرود
 • ایمان ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  مرگ ب رآنجلینا جولی این زن یه شیطانه
 • کامران از آلمان ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  بسم الله الرحمن الرحيم امروز سعی میکنم نظرم را اسلامی بنویسم . شاید درج شود. آیا این خانم کارش خوب بود یا بد. کاری نداریم ولی بهتر نبود ایران به جای ساختن در لبنان چند مدرسه مدرن خوب برای این مردم میساخت.مگر افقانستان جزو ایران نیست .
 • ۱۱:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  به این کارش میگن دیپلماسی عمومی . یعنی تبلیغ خرافات و کارهای زشتشون از طریق چهره های مطرح در امور خیریه هزینه میکنن
 • سینا ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  خیلی هم خوبه, فقط ایشون یه کمی به امورات دختر بچه ها و یا کلا" بچه ها علاقه مند بنظر میرسه. تازه بعد از مدرشون هم برا کار پیدا کردن اونا رو به دیسکو و کاباره ها میبره تا یه شغل مناسبی براشون پیدا کنه. میخواد ببینه هالیوودی توشون گیر میاد یا نه؟ شاید هم میخواد با این کاکا تورشون کنه نمیدونه که اینا خودشون تور خدایی هستن.
 • نمک ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  ما به نظری که بر خلاف عقل و ساده انگارانه باشه منفی می دیم ، اگه کسی کمی مطالعه داشته باشه می فهمه که هیچ وقت ا امریکایی ها کاری رو بی خود و بی جهت انجام نمی دن مگه اینکه بدونند هزینه کردن برای این کار به نفع اهداف پلید خودشون باشه.
 • امید ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  مشرق! اینو بذار آنجلینا جولی نماینده کسانی است به اسم مسیحیان یهودی که موعود گرایند. این خانم مشهور هالیوود شاید خودش هم اینو نمیدونه. یک چنین کارهایی ، مقدمه است برای تغییر "سبک زندگی" و که سبب تغییر رفتارها گفتارها و حتی نوع پوشش و فکر میشه. دختر افغانستانی باید آرمانش آمریکا باشد و این دقیقا همان اعتقادی است که گروهی عظیم و سیاستمدار آمریکایی در لوای دین از آن به "سرزمین موعود" یاد میکنن. این همان جنگ تمدن هاست، تغییر فکر، از اسلامی به سکولار است. فرو رفتن در افکار غربی. دخترای افغانستانی باید به آداب و سنت خودشون بی اعتنا بشن و اونو کهنه تلقی کنند . باید از فکر و سبک زندگی غربی که ظاهری زیبا و درونی پوشالی دارد پیروی کنند. این کار آنجلینا جولی فقط یک کار کمک به محرومان و حس همدردی نیس. حرفای من بر اساس مطالعه بیان شده و توی هوایی حرف نمی زنم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
 • ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  1 0
  برو گم شو بابا. یکی اون سیاسی نیست یکی تو یکی هم ایهود باراک
 • سهراب ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  این خانم چیزی نیست جز مامور سازمان سیا که با رفتن به کشور های مختلف فرهنگ کثیف امریکا رو ترویج میکنه
 • ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  آره. به خصوص نظراتی که زیادی غیر منطقیه
 • مهدی ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  شما زودتر از یه آمریکایی برو افغانستان، از طرف یه چهره دوست داشتنی ایران یه کار خوب که تو چشم باشه و ایران رو برای نوجوانان و جوانان افغانی تبلیغ کن . شما فعالتر از آمریکاییه باش اگه کسی بهت گفت چرا ؟ دست رو دست گذاشتی نگاه می کنی میگی اه اه !!!!!
 • احمد ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  این خبرا نیست. پشت پرده رو ببین
 • رستوران خاتم ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است
 • ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  اگه اینها اینقدر برنامه دارن و شما کشف کردید. میشه بگید چرا جمهوری اسلامی از این برنامه ها نداره؟
 • ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  الکی نمیادافغانستان
 • سینا ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  این خانم نیتشون خیره, اصولا" نباید زیاد بد بین بود, ایشون میخواد ببینه توی اینها چیز میز بدرد بخوری گیر میاد یا نه تا بتونه براشون یه جایی , دیسکویی, کاباره ای ... کار پیدا کنه.
 • ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  بالاخره امریکایی ها عاقلند یا خرند؟ چرا لو دادند؟ شما می فهمی اصلا چی داری میگی؟
 • رسول ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  اولا شرمنده اشتباهي مثبت دادم دوما حسين جون اينا براي خودشونم كار خير نميكنن چه برسه به اينا اگه خيلي خير برود پولشو تو آمريكا ميذاشت واسه ايمن كردن مدارشون كه كسي كسيو نكشه به عكس دوم اين خانم كه دستشو بالا برده دقت كن شبيه به نماد فراماسونيه شبيه پس بدون اگه نميگين خرافستو نميدونم تند روييمو وازاين حرفا بدون پشتش خيلي خبراست وگرنه ايران خودمونم ميخواست مدرسه بسازه نذاشتن جون كتاباي ما آيه هاي شهادت طلبي داشته
 • مهدی ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  دقیقا ایران کی اینو گفت؟ هوم؟!
 • علیرضا ۱۵:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  نمک جان چرا وقتی به نظراته خودتون منفی میدن اونا رو حروم زاده ، بی پدر و ... خطاب میکنید ؟؟؟ یادت باشه هر کسی طرز تفکری داره ... الان فکر میکنیم بهترین طرز تفکر رو داریم و این غلطه ...
 • ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  مردم رو نکشن کار خیر پیش کش امیدوار بوَد آدمی به خیر کَسان مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان
 • ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  سوابق
 • حنیفا ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  هنرمندان و روشن فکرای داخلی یاد بگیرن دیپلماسی عمومی یعنی این
 • سید حسین ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  معنی واقعیت رو هم فهمیدیم هیچ بازیگری توان این همه هزینه کردن رو نداره مگر این که یه دولت پشتش باشن این یعنی واقعیت
 • ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  یعنی تو هنوز فرق مامور رسمی با مامور مخفی رو نمی دونی
 • ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  آقا مهدی شما تضمین می کنی که اگر یه شخصیت ایرانی تو افغانستان یه مدرسه بسازه مثل قضیه لبنان نشه و مردم لعن و نفرینش نکنن
 • مهدی ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  به نام یزدان بخشاینده بخشایشگر وقتی من مسلمان همزبان با مردم افغانستان نتوانم برای آن‌ها کاری جز مسخره کردنشان بکنم (منظورم هم جمهوری اسلامی و هم مردم هستند) خوب طبیعی هست که شیطان بزرگ که ادعای حقوق بشر و تمدن می‌کند باید اختیار کشوری را که مردمش را آزاد کرده به دست بگیرد ! آنجلینا جولی هم یکی از عروسکهای اونهاست باید پرسید ما چه غلطی کرده‌ایم ؟ (با خودم بودم!)
 • ۱۶:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  چرا نظر منو منتشر نکردید...؟
 • ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  شمارا به خدا سریال کلاه پهلوی را با ترجمه به زبان افغانی در افغانستان با زیر نویس تاریخ روبدادها بدهید بوسیله سیدی و ... تکثیر و به بینند مردم مظلوم افغانستان
 • ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  ما فقط حرف ميزنيم كاش حضرت محمد در اروپا مبعوث ميشد الان همه دنيا مسلمان بود چقدر دلم ميخواد همه زنهاي دنيا مسلمان وباحجاب وهمه مرداي دنيا مسلمان وسربراه باشن به اميد ظور منجي
 • amin ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  ميخواستم مثبت بدم اشتباهي منفي خورد ببخشيد.
 • ۱۷:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  امان از دست توطئه گرها
 • ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  جاسوس سیا
 • محمود ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  اولا مگر ما گفتیم همه بازیگرهای ما خوبند؟! ضمنا نکنه شما فکر کرده اید آنجلینا جولی فی سبیل الله اینکارو کرده! معلومه که سیاسیه پول میگیره اینکارو میکنه، مدرسه تعلیمات فمنیستی زده اینکار سیاسیی نیست؟!
 • بابک ۲۱:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  با این تحلیل تمام گره های ذهنی من باز شد. نبوغت منو منفجر کرد!
 • بهار ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  نه تو رو قران حرفشو گوش ندیدااااااااااااا کلاه پهلوی با این فاجعه ی بازیه بازیگراش در سطح ایران بمونه بهتره آبرو داریم بابا
 • مراد ۲۳:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  حالا چرا انقدر در......مسلمانها می پلکن خیلی ما را دوست دارن؟
 • ناظر ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  مثل اینکه هرچی خوبی دارن می خواهند به مسلمانها بدهند هزاران فرستنده تلویزیونی با ماهواره و زدن مدرسه و دانشگاه چقدر مارا دوست دارن با اینکه وضع اروپائی ها چندان خوب هم نیست ولی از گوشه گلویشان می زنند و به مسلمانان می دهند. البته اون ور کارشان را نبینید که هر روز در کشورهای مسلمان بمب گذاری می کنند و هزاران مسلمان را در خون می قلتانند.
 • دات آی آر ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  هههههههههههههه
 • ۲۳:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  اندکی ادب لطفا
 • ۲۳:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  0 0
  گربه برای رضای خدا موش نمیگیره اقای مدافع انجلینا جولی
 • ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  هر چی استاد بگه درسته
 • یکی ۰۰:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  تو همون آلمان پرتی داداش ... اینکه بگیم کارش خوبه فقط یک دیدسطحی و کور...اما چیزی که حقیقت داره اینه که اونادرعین حبه اصطلاح حفظ ظاهر میخوان ازدرون متلاشی کنن...وای به حال اونایی که گولشونو میخورن...وااااااااااااای
 • از تهران ۰۷:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  گیریم که آنجلینا یه کارهایی داره انجام می ده با نیات پلید داره. شما اون جا چه غلطی می کنید....
 • ۰۷:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  آقا جان :یا انسان دوستیه که قابل تحسینه یا در راستای منافع کشورش حرکت کرده که باذم قابل تحسینه
 • ۰۷:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  اگه این فاحشه خیر و انساندوست بود تو کشور خودش بدبخت بیچاره زیاده نیازی نیست از اون ور دنیا بیاد اینجا خیری کنه اینا دستور دولت امریکاست و اینم عروسک بزک کرده خیمه شب بازی !!
 • شاهین ۰۹:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  متاسفم برای طرفدارای این حرکت. اگه دوست دارن دختراشون رو بفرسنن او خانوم که فقط یک .... است بهشون آموزش بده.
 • عبدالله ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  اگه نميدونيد خدمتتان عرض ميكنم اين خانم از ماموران جدي سازمان سياي امريكا است اين ديگه تابلو است حالا پير شده و از طريق رفتارهاي فرهنگي با اهداف سيا فعاليت ميكنه (جهت اطلاع عرض شد)
 • محمد از ایران ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  آقای کامران از آلمان مفهوم خیانت به اسلام چیست
 • ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  ما از این سریال هیچی نفهمیدیم
 • ۱۱:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  واقعا معنی فاحشه رو میدونی ؟!!!
 • قلی ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  خانم زیاد پول خرج نکن خودتو نگه دار..........
 • قلی ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  تا دیروز خانم ... بود اومده حالا ول خرجی میکنه مدرسه میسازه به روح اربابات خنندیدی انجلی .......
 • مهلا ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  الكيه....:دي
 • حامد ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  موضوع سیا و غیر سیا نیست بلکه موضوع هدف اوناس دوستان
 • حسين ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  شما فساد و فحشا رو تو مملكت اسلاميتون جمع كنيد كاري بجاهاي ديگه نداشته باشيد
 • ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  به جای دعوا سر اینکه آنجلینا جولی اونجا مدرسه درست کرده راست میگید یه کاری کنید اینا همینجا برن مدرسه
 • ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  زنده بادازادي جنسی درودبرانسانهاي متمدن مرگ برتحجرمرتجع جاهل
 • ۱۳:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  لعنت به کسانی که نمی خواهند افغانستان آرام و آباد شود از جمله شما
 • ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  شر و ور نگو
 • فرزانه ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  خب اینا زرنگن دارن استفاده میکنن ایران چیکار کرده!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • حامد ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  اقا از هالیوود هرگز عمل خیر خواهانه سر نمیزند - این یک زن هرزه وفاسد است که الت دست هالیود و صهیونیست هاست وخودش هم نمیداند شما هم به کار به ظاهر خیر او دل خوش مدارید - وبر سر او همدیگر را متهم نکنید اگر هزار مدرسه ومسجد هم بسازد باز او ادم فاسدی است - هر کس میخاد اعلام کنه تا مدارک ومستندات اورا براش ایمبل کنم
 • ممل ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  خدا کنه طالبان و آدم های طالبان صفت را بر ایران آباد و آزادتون مستقر بفرمایند
 • ۱۶:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  مرگ بر دارین حمزه بازیگر فاسد لبنانی
 • ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  شما بروید مدرسه بسازید و آنجا هزینه کنید و فرهنگ اسلامی شیعی و فرهنگ ایرانی را اشاعه دهید.
 • ۱۶:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  اگر این فاحشه به ایران بیاد میذارن مدرسه درست کنه؟
 • ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۶
  0 0
  لعنت به نوکر صفتان امریکا که حتی پایگاه نظامی هم به دشمنان ایران می دن از جمله شخص شما
 • ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۱
  0 0
  فاحشه=انجلینا جولی
 • عبدالصمد ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
  0 0
  آقا کامران نسبتا محترم که سعی می کنی اسلامی حرف بزنی ، شما اگه یک جو غیرت داشتید مملکتت رو ول نمی کردی بری آلمان بمونی(حتما اینجا محدودیت داریم و اونجا خیلی آزادی دارین!!)، تا از وضعیت استراتژیک منطقه اطلاع نداری خواهشا الکی حرف نزن و شات آپ لطفا ، این همه افغانی اومده ایران داره کار می کنه بس نیست؟ شما احتمالا طرفدار اسرائیل هستی که با آباد شدن لبنان مشکل داری پس با توجه به دشمنی ابدی ما با اسرائیل شما دشمن حساب می شید و حق نظر دادن تو این سایت ایرانی رو ندارید و برو از شناسنامت ایران رو خط بزن. افغانستان الان پایگاه آمریکاست اونم از رئیس جمهورش که هر هفته جمعه با اوباما جونش چای افغانی می خورن و اونجا میگه آمریکا باید بمونه و میاد افغانستان میگه آمریکا باید بره. کلا شما با خودت چند چندی؟ میدونی داری از کی حمایت می کنی؟
 • ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
  0 0
  مسلمان شده
 • لارستان ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۶
  0 0
  داخل باغ وحش ایران هم جاش نمیدن
 • لارستان ۱۷:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۶
  0 0
  باباش اجازه نمیده
 • لارستان ۱۷:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۶
  0 0
  ولش کن مردک اجنوی
 • ۱۷:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۶
  0 0
  اگر برهنگی نشانه تمدن هست حیوانات متمدن ترینند شهید مطهری
 • صالح ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۳/۰۱
  0 0
  چرا جولي اون موقع كه پدراي همين بچه ها توسط نيروهاي آمريكايي كشته ميشدند به دولت اعتراض نميكرد.
 • ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۱
  0 0
  راست می گی.
 • ۲۱:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۶
  0 0
  آخه این زن چه خوب باشه چه بد ارزش داره ما ایرانیا بخاطرش باهم دعوا کنیم؟
 • ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۸
  0 0
  به خودمون مربوطه در مسائل داخلی کشورمون دخالت نکنید خودمون بلدیم دست گرگ رو قطع کنیم
 • دریا ۰۳:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۵
  0 0
  اخه ب شما ایرانیا چ ربطی داره دخالت نکنین تو سیاست کشور ما
 • سحر ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
  0 0
  واقعااا به شما چه؟؟؟؟؟ که چی حالا مثلا به فرض هم که اینطوری باشه
 • ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۴
  0 0
  بله..................
 • محسن ۱۸:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
  4 0
  آقا من یه بار رفتم حرم امام خمینی از حرم بیرون اومدم رفتم جلوی در ورود و خروج خانوما منتظر بودم مادرم و خواهرام بیان که برگردیم. یه پسر ۱۳ ساله هم نشسته بود اونجا مثل من منتظر مادرش بود یه مجله هم دستش بود نگاه میکرد بهش. من بهش گفتم میشه یه نگاه به مجله بندازم اونم سریع و با ادب دادش بهم و به من گفت بفرمایید من که بلد نیستم بخونمشون شما بخون! منو بگو برق از سرم پرید. پرسیدم چند سالته گفت ۱۳ سال گفتم مگه مدرسه نرفتی گفت نه گفتم چطور گفت آخه من شناسنامه ندارم که مدرسه برم! برق دوم اینجا از سرم پرید. گفتم یعنی چی شناسنامه نداری گفت ما اصلیتمون افغانیه بخاطر جنگ و اینا توی افغانستان پدرو مادرم اومدن ایران بخاطر اینکه برمون نگردونن بابام اصلن دنبال شناسنامه واسمون نرفت. پرسیدم چند وقته اومدین ایران گفت من ایران بدنیا اومدم! برق سوم اینجا پرید... حالا من موندم این پسر ۱۳ ساله که بیسواد مونده گناهشو پای جنگ بذارم یا پای پدرش که میگفت ازدنیا رفته یا جمهوری اسلامی که ترس از دیپورت شدن از ایران توسط جمهوری اسلامی باعث شده اینا اصلن دنبال شناسنامه نباشن... ازش پرسیدم خواهر برادر چی داری گفت آره یه داداش دارم که ۲۴ سالشه الان اتریش داره درس میخونه بعد درسشم میاد ایران حالا یا میذارن بمونه یا دیپورتمون میکنن افغانستان.... مادرش اومد بهش گفتم حاج خانوم شما دیگه بعد تقریبا ۱۵ سال ایرانی حساب میشین چرا دنبال شناسنامه علی آقا نمیرین ولی مثل اینکه دل پرغصه ای داشت... مادر خواهرام اومدن منم با فکر مشغول و اعصاب داغون باهاشون برگشتم

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس