آیا از خطرناک ترین پروژه فرهنگی غرب اطلاع دارید؟ از دین نوین جهانی چه می دانید؟ آیا آواتار صرفاً فیلمی علمی - تخیلی است؟ مدیریت پلکانی پیام در این میان چه نقشی دارد؟ برای رازگشایی از بزرگترین پروژه فرهنگی ماسونی - یهودی با گزارش ویژه مشرق همراه باشید.

گروه گزارش ویژه مشرق؛ مبانی آنچه در این نوشتار دین نوین جهانی نامیده می شود را باید در سالهای اولیه قرن بیستم جستجو کرد. زمانی که انجمن تئوسوفی و جریان عصر جدید (New Age Movement) برای بازسازی ساختار معنوی و دینی جوامع مختلف بر اساس آموزه های پیشامسیحی کابالیستی و تئوسوفیستی نظریات متنوعی ارائه نمودند. با این حال این جریان تا دهه اول قرن بیست و یکم به یک فرهنگ و ایده عمومی تبدیل نشد و در کتابها و محافل خاص باقی ماند. اوج این عمومیت و فراگیری را در عرصه رسانه ای باید فیلم آواتار به شمار آورد که کاملاً برگرفته از این آموزه های پیشامسیحی است و اقبال فراگیر جهانی از آن میتواند محکی برای آغاز زمان ارائه عمومی مبانی این دین نوین جهانی دانست. 


آواتار به چه فرا می خواند؟

فیلم آواتار در این میان یک شاخص است و بدنه این جریان طیف وسیعی از تولیدات و محصولات رسانه ای را شامل میشود که متأسفانه برخی رسانه های داخلی ناخواسته گرفتار مشارکت در مدل پیچیده دین‏زدایی و دین‏ستیزی شده اند که در حال حاضر فعال میباشد. این مسأله در حوزه تبلیغ و ترویج آموزه های دینی اهمیت مضاعفی می یابد چرا که به همان اندازه که ترویج آموزه های دینی می تواند با مدیریتی درایت محور و هوشمندانه، ابتکار عمل را در مواجهه با این جریان به دست گیرد، کاستی و ناکارآمدی آن می تواند پاشنه آشیل جریان سازی فرهنگی در این مسأله باشد. قدم آغازین در حرکت فرهنگی قوام مند و استوار و به کار گیری شیوه های هوشمندانه جنگ نرم، ترسیمی درست و فراگیر از مختصات فرهنگی است که در حال حاضر در آن قرار داریم.

در این گزارش، به بررسی پروژه رسانه ای خواهیم پرداخت که بر اساس مدل پلکانی مدیریت پیام  تنظیم شده است و هدف نهایی آن تمهید شرایط لازم برای ظهور «دین نوین جهانی» است. در ادامه نیز فیلم سینمایی آواتار محصول 2009 امریکا از این منظر مورد بررسی قرار میگیرد.


پروژه دین نوین جهانی چیست؟

دین نوین جهانی را باید بخشی از پروژه نظم نوین جهانی و برگرفته از آموزه های پساساختارگرانه‏ی متفکران و استراتژیست های پست مدرن غرب دانست. این ایده که تحت عناوینی چون دین واحد جهانی   و سازمان ادیان متحد  در حال رشد است، بسیار نو پا بوده و در واقع به بازار داغ فرهنگی سال های آینده تعلق دارد. هرچند که همانطور که توضیح داده شد ریشه های آن در اوایل قران بیستم قابل شناسایی است. پیش بینی می شود با تمهیدهای رسانه ای تدارک شده در سال های آتی جریان فرهنگی مرتبط با این ایده به سرعت گسترش یابد و محصولات متنوع تصویری و مکتوب مرتبط با آن به بازارهای فرهنگی سراسر دنیا سرازیر شود. 

تئوری دین نوین جهانی از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار است که تشخیص آن و اتخاذ تدبیر مناسب در برابر آن را مشکل می‏سازد. پروژه دین نوین جهانی برخلاف آنچه که شاید از عنوان آن به ذهن متبادر شود به دنبال از میان بردن تمام ادیان و معرفی یک دین جدید و واحد جهانی نیست. با این حال مکانیسم پروژه دین نوین جهانی به نحوی است که سبب می شود اصول عقاید و آموزه های متافیزیکی مشترکی مورد پذیرش پیروان تمام ادیان قرار گیرد و پیروان تمامی ادیان و حتی افراد لائیک و غیر دینی همگی زندگی خود را بر اساس این آموزه ها  تنظیم نمایند. به این ترتیب در عین حال که در ظاهر هیچ یک از ادیان مورد تعرض قرار نگرفته است، آموزه های عقیدتی مشترکی در مناطق مختلفِ فرهنگی و مذهبیِ زمین حاکم خواهد شد. تحقق این هدف، از پیش نیازهای غیر قابل چشم پوشیِ آن چیزی است که نظم نوین جهانی  نامیده می شود.دین نوین جهانی را بهتر است الهیات طبیعی بنامیم. رصد فعالیت هایی که تا کنون در چارچوب پروژه دین نوین جهانی انجام شده است، برخی از باورهای اعتقادی این آئین را برای ما آشکار می سازد. اگر شما کسی باشید که در زمان استقرار دین نوین جهانی زندگی می کنید، صرف نظر از اینکه اِسماً مسلمان باشید یا مسیحی یا سیک و یا بودیست، به چند گزاره باور عمیق خواهید داشت:

-جهان یک مجموعه واحد وهماهنگ است و من جزئی از این مجموعه هستم.

-یک روح مقدس در همه اجزا جهان جریان دارد.

-اجزای جهان اعم از درختان، دریاها و خشکی ها، حیوانات و عناصر گوناگون روح مقدس جهان را در خود دارند و تعادل خود را از آن روح کسب می کنند. به دیگر عبارت روح مقدس ساری در اجزا جهان، تعادل و هماهنگی جهان را تضمین می کند.

-روح مقدس جهان در وجود تک تک انسان ها نیز حضور دارد.

-روح مقدس جهان وجود متشخص ندارد. او شعور مطلقی است که در جهان جاری است. او نمی شنود و متأثر نمی شود. نقش او ایجاد تعادل است. چه درخواستی باشد و چه نباشد تعادل انجام می شود. عشق و نفرت که از مظاهر تأثر است در او راه ندارد. آنچه مهم است تعادل است.

-روح مقدس آهنگ هستی را می نوازد و حرکت اجزا جهان اعم از همه جانداران، رقص و توازنی متناسب با آهنگ نواخته شده از سوی اوست.

-راز سعادت انسان هماهنگ شدن با ملودی طبیعت ذی شعور است. شناخت طبیعت و همراه شدن با آن کلید خوشبختی است. انسان در صورت هماهنگی با طبیعت و نظم موسیقائی جهان پس از مرگ نزد روح مقدس باز می گردد، چرا که جان او ودیعه ای از جانب اوست. جانِ رفته، در چرخه تکرار شونده هستی در کالبدی جدید به جهان و طبیعت باز می گردد. این چرخه همواره ادامه دارد. حیات در پس حیات است و جاودانگی حق مسلم همه است.
 
-روح مقدس تعادل را تضمین می کند. گاهی برای تعادل لازم است روح مقدس متشخص شود و در کالبدی طبیعی حلول کند تا با آموزش دیگر انسان ها ضامن بقاء تعادل در جهان باشد.

-هر انسانی روح مقدس را تنها باید در وجود خود جستجو کند. بیرون از او راهی به سوی شنیدن ملودی جهان نیست. روح مقدس حلول یافته در انسان های خاص نیز جز آنکه انسان های دیگر را متوجه درون خود کند وظیفه ای ندارد. همه از درون موسیقی جهان را می شنوند و باید با آن به رقص در آیند تا بازگشتشان به جهان و طبیعت تضمین شود. این چرخه بخشی از تعادل است.

-هماهنگی و تعادل با طبیعت سلامت کالبد را به همراه دارد. نوید به فرادرمانی، انرژی درمانی، خوددرمانی و سلامت جسم و کالبد نیز از آموزه‏های این دین نوین جهانی است.

همانطور که ملاحظه می شود این آموزه ها بر پایه مفاهیم بنیادینِ روح مقدس، تعادل، تناسخ، دریافت درونی موسیقی هستی، ستایش و هماهنگی با طبیعت و در نهایت مفهوم تجسد ( حلول روح مقدس در کالبد طبیعی) استوار گشته است.  توضیح بیشتر مضامین و آموزه‏های دین نوین جهانی و ارتباط آنها با میراث قبّاله، شَمَنیسم بومیان امریکا، هندوئیسم و بودیسم نیازمند مجال جداگانه ای است. آنچه اکنون در اینجا مهم و مد نظر است، ابتنای این دین نوین بر پایه هماهنگی با طبیعت، پذیرش تناسخ، باور به تعادل موسیقایی هستی در قالب چرخه های حیات و درنهایت پذیرش تجسد و به عبارت دیگر آواتاریسم می باشد. 
پروژه دین نوین جهانی در خدمت منافع چه کسانی است؟

سازمان ادیان متحد به ابتکار بنیانگذاران امریکائی اش راه اندازی شد و شدیدا مورد حمایت دولت ایالات متحده و همچنین سازمان ملل متحد می باشد. کتاب ها، فیلم های سینمایی، برنامه های تلویزیونی و وبگاه هایی که  این ایده را دنبال می کنند به نحو متمرکزی از ایالات متحده کنترل می شوند. 


شورای روابط خارجی، مهمترین و تأثیرگذار ترین مؤسسه مطالعاتی در تعیین سیاست خارجی ایالات متحده در قبال کشورها و  مناطق مختلف است. این مؤسسه که به شدت مورد اعتماد کاخ سفید و کنگره می باشد، پروژه های تحقیقاتی متعددی را در خصوص مسأله ادیان در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان، به انجام رسانده است. 


رضا اصلان که در چند رشته مرتبط با دین شناسی و مطالعات ادیان دارای مدرک دکتراست
 از جمله نظریه پردازان درجه اول دین نوین جهانی به شمار می آید.

بسیاری از اعضای برجسته وزارت خارجه، وزارت دفاع و بسیاری از نمایندگان کنگره در کنار پژوهشگرانی با نژادهای مختلف از کشورهای ویژه عضو  این شورا هستند. رضا اصلان  و ولی نصر  دو پژوهشگر ایرانی عضو این شورا هستند. رضا اصلان که در چند رشته مرتبط با دین شناسی و مطالعات ادیان دارای مدرک دکتراست از جمله نظریه پردازان درجه اول دین نوین جهانی به شمار می آید.

 انجام پژوهش های مربوط به دین نوین جهانی در مهمترین و راهبردی ترین مرکز مطالعات امریکا، نشان می دهد این پروژه برای دولتمردان و سیاستمردان پنهان و آشکار ایالات متحده از اهمیت عملیاتی خاصی برخوردار است و با جدیت آن را دنبال می کنند. فیلم های درجه اول سینمای هالیوود نیز از سال 2000 به این سو، به طور سامان یافته و گسترده ای تمهید رسانه ای جهت باور به مؤلفه های دین نوین جهانی را فراهم نموده است. در ادامه این گفتار به نحو تفصیلی تری به  بخش رسانه ای پروژه دین نوین جهانی پرداخته خواهد شد.  


می توان گفت مهمترین مانع در تحقق طرح های نظم نوین جهانی بویژه در منطقه خاورمیانه، مسأله دین و باورهای مذهبی است. تلاشهای چند صدساله کانون های آنگلوساکسون از زمان استعمار کهن انگلیس تا کنون، اکنون در پروژه دین نوین جهانی به زعم این کانون ها در آستانه ثمر دهی قرار دارد. کانون های اسلامی خاورمیانه به دلیل ارائه ساختارهای اجتماعی برای پیروان اسلام، که تبلور کامل آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خود را نشان می دهد، مانع اصلی تحقق طرح های کلان اقتصادی و سیاسی در قالب برنامه های نظم نوین جهانی است. پروژه دین نوین جهانی که قلب ماهیت کانون های اسلامی خاورمیانه در عین حفظ ظاهر و پوشش آنها را هدف خود قرار داده است می تواند این مانع بزرگ در راه تحقق اهداف کانون های سرمایه دار آنگلوساکسون را از میان بردارد.


سینمای امریکا چه نقشی در اجرای پروژه دین نوین جهانی دارد؟

مفاهیم تعادل طبیعی، مراقبه و هماهنگی، کشف خدای درون، تناسخ، آواتاریسم (تجسد روح مقدس) و بسیاری از دیگر مفاهیم مرتبط با آموزه های دین نوین جهانی در طول دهه اخیر به شکل سامان یافته و وسیعی در فیلم های هالیوودی مورد پرداخت و تأکید قرار گرفته است. جدیدترین تولید هالیوودی که در راستای بخش رسانه ای پروژه دین نوین جهانی ساخته شده است، سینمایی (Avatar (2009 تازه ترین شاخص رسانه ای این پروژه است که باید نقطه عطفی در این خصوص به شمار آید.

 به طور کلی هالیوود از سال 2000 به این سو در دو فاز متعاقب، این پروژه را دنبال می کند. فاز نخست که باید آن را از سال 2000 تا 2010 دانست دوره تثبیت مفاهیم بنیادین مورد نیاز در پروژه دین نوین جهانی است. همانطور که مستند و مستدل خواهد شد، مفاهیمی چون تعادل طبیعی ، تناسخ  و تجسد  با به کارگیری مدل پلکانی مدیریت پیام، اکنون به مفاهیمی آشنا و مأنوس برای طیف وسیع مخاطبان جهانی هالیوود تبدیل شده اند. اکنون و پس از تثبیت این مفاهیم در جان و ذهن مخاطبان، زمان استفاده عملیاتی از این مفاهیم و معرفی نظام فکری-معنوی است که بر پایه این مفاهیم بنیان نهاده شده است.
 فیلم سینمایی (Avatar (2009 و (The Book of Eli (2010
 نخستین نشانه های دین نوین جهانی در هالیوود به شمار می آیند.

در بخش دیگری مستندات مربوط به این دو دوره در سینمای امریکا ارائه خواهد شد؛ در اینجا به طور اجمال به این نکته می توان اشاره کرد که فیلم سینمایی (Avatar (2009 و (The Book of Eli (2010 نخستین نشانه های این فصل جدید به شمار می آیند. فیلم کتاب اِلی نیازمند تحلیل مستقلی است که به زودی انجام خواهد شد. جالب اینکه کمتر از یک ماه پس از اکران آواتار، فیلم جدید شیمالایان کارگردان امریکاییِ هندی تبار که مشخصا روی بحث های معنویت نوین تمرکز دارد با نام   the last Airbender که به مسأله آواتاریسم می پردازد، اکران خواهد شد. انیمیشن آخرین الهه هوا نیز به صورت یک مجموعه تلویزیونی در سال گذشته وارد بازار شد.آواتار و دین نوین جهانی

در اینجا به منظور ملموس شدن آنچه تا کنون گفته شد، نگاهی گذرا به فیلم سینمایی آواتار خواهیم داشت و تا حدی که مجال  این گفتار است، نقش رسانه ای این فیلم را در پیشبرد پروژه جاری دین نوین جهانی، بررسی خواهیم کرد.خلاصه داستان

داستان در سال 2154 شکل می گیرد. انسان ها در یکی از قمرهای سیاره پولیفِموس، ذخائر عظیم زیر زمینی از عنصری نایاب و بسیار گرانبها به نام آنوپتانیوم (Unobtanium) را شناسایی کرده اند. انسان ها این قمر بسیار بزرگ را پاندورا (Pandora) می‏نامند. این قمر با موجوداتی آبی رنگ و بلند قد شبیه به انسان پر شده است. این موجودات هوشمند خود را ناوی (Na’vi) می نامند.


انسان ها در یکی از قمرهای سیاره پولیفِموس،
 ذخائر عظیم زیر زمینی از عنصری نایاب و بسیار گرانبها به نام آنوپتانیوم (Unobtanium) را شناسایی کرده اند.


 آنها در هماهنگی با طبیعت حیات خود را پیش می برند و یک الهه مؤنث به نام ایوا (Eywa) را پرستش می کنند. ساکنان بومی پاندورا مانع بزرگی در دسترسی به تمام منابع آنوپتانیوم هستند. گروهی از دانشمندان به سرپرستیِ دکتر  گریس آگوستین (Grace Augustine) پروژه آواتار را تحقق بخشیده اند تا بوسیله آن به درون دنیای بومی ها راه یابند. آواتار بدنی شبیه به بدن بومی ها و تولید شده از ترکیب DNA ساکنان بومی و انسان است که می تواند بوسیله یک انسان کنترل شود و به درون قبایل بومی برود.


گروهی از دانشمندان پروژه آواتار را تحقق بخشیده اند تا بوسیله آن به درون دنیای بومی ها راه یابند.
 آواتار بدنی شبیه به بدن بومی ها و تولید شده از ترکیب DNA ساکنان بومی و انسان است
 که می تواند بوسیله یک انسان کنترل شود و به درون قبایل بومی برود. 

کلنل فرمانده نظامی منطقه است و تنها به نابودی ساکنان پاندورا به عنوان راه حل فکر می کند. جیک یک تفنگدار نیروی دریایی است  که پاهای خود را از دست داده است. او به عنوان  کنترل کننده یکی از آواتارها انتخاب می شود. جیک بر خلاف سایر آواتارها موفق می شود اعتماد بومی ها را جلب کند. 

نیتیری (Neytiri) که دختر رهبر ناوی است، شاهد توجه درخت مقدس (Tree of Life) ناوی به جیک است. رهبر معنوی قبیله این حادثه را نشانه‏ای از مقدس بودن جیک می‏داند. نیتیری مأمور می شود آداب و عقاید ناوی را به جیک آموزش دهد. اهالی ناوی در تنه یک درخت غول‏پیکر زندگی می کنند. جیک به کمک دکتر آگوستین در می یابد ناوی ها ارتباط وثیقی با روح طبیعت دارند.از نظر آنها الهه مقدس ایوا تعادل همه جهان را بر قرار می کند.


جان هر جاندار ودیعه ای از سوی ایوا است و روزی باید به سوی او باز گردد. ناوی ها به طبیعت آسیب  نمی زنند، طبیعت نیز از آنها حمایت می کند. آنها روح مقدس یا ایوا را از طریق درختی مقدس (Tree of Secrets) احساس می کنند و با آن مرتبط می شوند. جیک شیفته فرهنگ و عقاید ناوی ها می شود. او دیگر با کلنل همراه نیست و به کمک دکتر آگوستین که او نیز به فرهنگ بومی ها توجه خاص دارد، تصمیم می گیرد به آنها در برابر نیروهای نظامی کلنل یاری رساند. اما بومی ها دیگر به او اعتماد ندارند و او را عامل رنج بزرگ (Great Sorrows) می دانند. اما جیک موفق می شود با به زانو در آوردن پرنده غول‏پیکر و مقدسی به نام تروک (Toruk Maktao) اعتماد بومیان را جلب کند.


ناوی ها به طبیعت آسیب  نمی زنند، طبیعت نیز از آنها حمایت می کند.
 آنها روح مقدس یا ایوا را از طریق درختی مقدس (Tree of Secrets) احساس می کنند و با آن مرتبط می شوند.

در جنگی سخت جیک موفق می شود کلنل و نیروهایش را از بین ببرد و دنیای جدید را خلق نماید. اکنون جیک دیگر نمی خواهد به دنیای انسان ها بازگردد. در مراسم آئینی خاصی پای درخت مقدس، روح جیک از بدن انسانی او خارج می شود و نزد ایوا می رود و سپس همان روح از جانب ایوا در بدن آواتاری جیک حلول می کند.

آواتار داستانی نمادین از سیر تاریخی تمدن غرب است که به زعم سازندگان آن، اکنون مراحل پایانی جهانی شدن خود را سپری می کند. این فیلم با ترسیم فضایی پست مدرنیستی و پسا ساختارگرایانه، مولفه های فرهنگی و آموزه های معنوی مرتبط با دنیای جدید پست مدرن را به تصویر می کشد و مخاطبان خود را برای پذیرش این نظم نوین فرهنگی و اعتقادی در جهان مهیا می سازد. بی شک مضامین این فیلم را باید در کنار جریان های فکری پست مدرن در دهه های اخیر و همچنین فعالیت های سیاسی، امنیتی و فرهنگی انجام شده در دو دهه اخیر از سوی کانون های آنگلوساکسون ارزیابی کرد.

 آواتار با تأکید بر آموزه های الهیات طبیعی  مولفه های اصلی باور به دین طبیعی را در قالبی تأثیر گذار و قابل پذیرش به مخاطبان خود عرضه می کند. این ارائه به نحوی است که نسبت این آموزه های با بسیاری از پدیده های تمدن جدید نیز مشخص می شود و مخاطبان به سمت و سویی سوق داده می شوند که با آنچه آواتار به آنها معرفی می نماید، زندگی روزمره خود را در همه شؤون تغییر دهند و باورها، رفتارها و مناسبت های جدیدی را بپذیرند. دقت به این نکته بسیار حائز اهمیت است که آواتار تنها نیست. ما با یک پروژه گسترده رسانه ای برای تثبیت دین نوین جهانی مواجهیم، نه فقط یک فیلم. آواتار به دلیل جامعیت و عمق مفهومی و همچنین قرار گرفتن در نقطه عطف زمانی این پروژه رسانه ای، طبیعتا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند به ما نشان دهد در آینده باید منتظر چه خُرده پروژه ها و جریان‏‌هایی باشیم.


کارگردان فیلم کیست؟


جیمز کامرون در میان کارگردان های امریکایی باید یک شاخص به شمار آید.

جیمز کامرون در میان کارگردان های امریکایی باید یک شاخص به شمار آید. او سالهاست که در حوزه ادیان مطالعات و سفرهای گسترده ای را انجام می دهد. او در یکی ازمصاحبه ها گفته بود از ده سال پیش کار روی فیلم نامه آواتار را آغاز کرده است. جیمز کامرون در سال 2006 نیز مستند جنجالی درباره جسد گمشده مسیح  تولید کرد که واکنش های تندی را از سوی واتیکان  برانگیخت. در این مستند استخوان های کشف شده در یک گور جمعی در اورشلیم را به مسیح، پسر مسیح و خانواده او نسبت می دادند. این مستند در کنار فیلمهایی چون کد داوینچی که در همان سالها تولید شد،  اصول عقاید مسیحیت را به صورت جدی خدشه دار می ساخت. جالب اینکه در مستند مذکور به این نکته  اشاره می شد که آنچه گفته می شود ایمان مسیحی را نابود نمی کند بلکه شکل و چگونگی آن را تغییر می دهد. فعالیت های اینچنینی جمیز کامرون نشان می دهد او از سالها پیش در طرحی که مبانی ادیان بزرگ وحیانی را به چالش می کشد و آنها را نزد پیروانشان بی اعتبار می سازد، مشارکت داشته است.آواتار سرشار از نشانه ها و نمادهایی است که مخاطب را به سوی هدف نهایی فیلم هدایت می کنند. غالب این نمادها و نشانه ها برای مخاطبان غربی که با فرهنگ یهودی- مسیحی آنگلوساکسونها آشنایی بیشتری دارند، کاملا معنا دار است و درک می شود.آواتار فیلمی برای نوزایی برای بازتولد و برای شکل گیری دنیای نوین یا همان نظم نوین جهانی است. آواتار ترسیم آموزه های معنوی و دینی در جهان آینده ای است که بر اساس قواعد نظم نوین جهانی شکل خواهد گرفت. جیک، از یک خواب طولانی در سفینه مادر بیدار می شود و به پاندورا می رود تا آغاز گر دنیای جدید باشد. رؤسای او زمانی که جیک را می پذیرد در پروژه موسوم به آواتار مشارکت کند این جمله را به زبان می آورند:
It'd be a fresh start, on a new world
این یک شروع تازه در دنیایی جدید است

جیک بارها در طول فیلم به آموزه های ناوی درباره تولد و بازتولد اشاره می کند. در آخرین سکانس فیلم جیک مراسم آئینی که به انتقال روحش از بدن انسانی به بدن آواتاری می انجامد، را به جشن تولد خود توصیف می کند، جشن تولدی که برای او و کسانی که در دنیای او زندگی می کنند اهمیت ویژه ای دارد چرا که آغاز یک زندگی تازه در دنیایی جدید است.

در فیلم آواتار دو دنیای متفاوت معرفی می شود؛ دنیای کنونی و دنیای جدید آینده .

در دنیای کنونی شخصیت های نظامی چون کُلنل کواریچ  و شخصیت های اقتصادی چون پارکر  کنترل شرایط را در اختیار دارند و می کوشند هر مشکلی را با راه حل نظامی از میان بردارند. در دنیای کنونی علم بدون توجه به مؤلفه های معنوی تعیین کننده سیاست ها و تصمیم گیری هاست. تجارت و سرمایه داری محور اصلی این دنیاست و دکتر گریس (که نماد علم و دانش کنونی است) و کلنل کواریچ در واقع به اهرم های تجاری سهامداران بزرگی که از تجارت آنوپتانیوم سود می برند، تبدیل شده اند.

در دنیای آینده غلبه تجارت و سرمایه داری بر هماهنگی و تعادل با طبیعت، از میان رفته است. در دنیای جدیدِ آینده ارتباط با ایوا الهه مقدس و هم نوا شدن با هارمونی طبیعیت از همه چیز مهم تر است. اقتصاد و قدرت نظامی در نیز در هماهنگی با این ساختار تعریف می شوند.

مولفه هایی که به دو دنیای کنونی و دنیای آینده در فیلم نسبت داده می شود، همان مولفه هایی است که در دهه های اخیر از سوی متفکران و استراتژیست های غرب برای تمایز میان دنیای مدرن و پست مدرن توصیف شده است. به بیان ساده می توان گفت پست مدرنیسم تلاشی است برای ارائه تصویری از دنیای روشن آینده در پیش چشم کسانی که با مدرنیسم همراه شده اند و اکنون از آن ناامیدند. این در حالی است که پست مدرنیسم به هیچ وجه نقطه مقابل مدرنیسم و نفی مبانی آن به شمار نمی آید.

در دنیای جدیدی که آواتار پیش روی ما قرار می دهد از همه چیز مهم تر دین و آئینی است که بر این دنیا حاکم است و تنها کسانی می‏توانند در این دنیا سهمی داشته باشند که این دین و آئین را باور داشته باشند. دکتر گریس و دو تن از همکارانش به همراه جیک و خلبان ترودی  تنها کسانی هستند که به آموزه های این آئین ایمان می آورند و به دنیای آینده راه می یابند، البته دکتر گریس و ترودی در طول داستان به شکل نمادینی جان خود را از دست می دهد. در ادامه این گفتار به جایگاه گریس و نمادنمای او خواهیم پرداخت.

آنچه در ناوی ها به عنوان دیدن و آئین برگزیده اند هیچ چیز نیست مگر شناخت طبیعت، شناخت روح مقدس طبیعت، باور به تناسخ و تجسد و در نهایت هماهنگی با آهنگ و ملودی طبیعت. این آیین که الهیات طبیعی نامیده می شود،  اقتباسی از چند جریان شبه-‏دینی قدیمی  از جمله عرفان سرخپوستی، شمنیسم، بودیسم، هندوئیسم و البته میراث قبّاله می باشد.  جِیک باورهای دنیای زیبای ناوی را اینگونه توصیف می کند:

Flow of Energy, Spirits of Animals, deep connection, 
A network of Energy That flows through all living things, all energy is only borrowed And one day you have to give it back, 
جریان انرژی، روح حیوانات، ارتباط عمیق، شبکه ای از انرژی که در کالبد همه موجودات زنده ساری و جاری است،
همه انرژی ها چیزی جز یک ودیعه نیستند که باید روزی آن را باز پس دهیم، 

ناوی ها روح طبیعت را Eywa می نامند. ایوا روح مطلق است و روح هر موجود زنده ای که گرفتار مرگ می شود نزد او می رود. اجزای طبیعت با هم ارتباط عمیقی دارند. همه گیاهان از طریق ریشه های خود شبکه وسیعی را شکل می دهند که ارتباط موجودات زنده ناوی را فراهم می آورد و تعادل میان آنها را تضمین می نماید. جیک مرگ را بر اساس آموزه های ناوی اینگونه توصیف می کند:

your spirit goes with Eywa your body stays behind to become part of the people…
روح تو به نزد ایوا می رود و بدنت باقی می ماند تا به قسمتی از بدن دیگران تبدیل شود...

در ناوی همه چیز از درون درک می شود و هماهنگی با طبیعت را نیز که راز سعادت و زندگی خوب است باید با مراجعه به درون کشف کرد. ناوی ها حتی در زمان شکار و سایر فعالیت های روزمره بر اساس این کشف درونی و مراقبه باطنی و مراجعه به خود، راه درست را در می یابند. زمانی که نیتری دختر قبیله سعی دارد به جیک آموزش دهد که چگونه مرکب خود را رام نماید از او  می خواهد با هارمونی طبیعیت ایکان (جانوری که به عنوان مرکب استفاده می شود) هماهنگ شود تا بتواند از حرکت و رقص روح ایکان در جهتی که تمایل دارد استفاده کند. نیتری می گوید این چیزی است که جیک باید آن را درون خود احساس کند:
 this you must feel inside,
اینو باید از درون احساس کنی...   
                                                                               
تکیه بر حس درون در تصمیم گیری ها و باورهای قلبی و همچنین هماهنگ شدن با نوای طبیعت و احساس نمودن روح موجودات طبیعی، از مولفه های صریح و غیر قابل انکارِ الهیات طبیعی است.

دقت داشته باشیم الهیات طبیعی یعنی معنویتی که آواتار به آن فرا می خواند، ادعای هیچ گونه جنبه ملکوتی و متافیزیکی ندارد، بلکه تمام آنچه که در این آئین مورد توجه است شناخت ارتباط طبیعی است که انسان با موجودات دیگر و با روح حاکم بر همه موجودات برقرار می کند. دکتر گریس زمانی که سعی دارد مدیر اجرایی پروژه استخراج را قانع کند که تخریب درخت مقدس کار درستی نبوده است به او می گوید من از یک توهم جادوئی حرف نمی زنم، من از یک شبکه بیولوژیک گسترده در میان موجودات زنده روی پاندورا حرف می زنم که درست همانند عصب های مغز فعالیت می کند. به عبارت دیگر آنچه که از نظر آواتار دین آینده خواهد بود قرار نیست ابعاد ملکوتی از هستی را به روی ما بگشاید بلکه صرفا شناخت درست طبیعت و بُعد ناسوتی هستی است که در اینجا همه هستی به شمار می آید. در واقع الهیات طبیعی با انکار الهیات وحیانی بر پایه یافته های علمی و تجربه درونی، نوعی حس هماهنگی و یکپارچگی با طبیعت را برای فرد به همراه می آورد.

الهیات طبیعیِ آواتار چارچوب اصلی خود را از عرفان یهودی یعنی میراث کابالیسم اقتباس کرده است. لازم به ذکر است ارجاع به آموزه های کابالیستی در فیلم ها و سریال های مختلف امریکایی، در حال حاضر به اوج خود طی دو دهه اخیر رسیده است و این نشان آن است که این جریان فکری در آنچه دین نوین جهانی نامیده می شود، نقش و جایگاه ویژه ای خواهد داشت.
کابالا یا قبّاله آموزه های عرفانی رمزی و غیر وحیانی است که از صده های گذشته در میان برخی رهبران یهودیان دست به دست شده است. عنوان این جریان، به دلیل ارجاع آن به عارفان یهودی کهن که قبل و پیش از این میزیسته اند قبّاله نامیده می شود که معبّر آن کابالا می باشد. ارجاعات فیلم آواتار به آموزه های یهودیان و عرفان قباله به حدی است که گویی جیمز کامرون قصد داشته است کابالا را به عنوان دین نوین جهانی معرفی نماید.
 


تقریبا تمامی نقد و تحلیلهایی که درباره آواتار در منابع نزدیک به کانون های مسیحی و یهودی قابل دسترسی است، اله ناوی Eywa را تلفظ دیگری از خدای یهودیان یعنی Yahweh معرفی کرده اند. ساکنان بومی پاندورا، Navi نامیده می شوند. Navi در زبان عبری همان نبی معنا می دهد که به شخص صاحب خبر و آگاهی اطلاق می شود. ساکنان پاندورا از شبکه ارتباطی بیولوژیکی در میان موجودات طبیعت خبر و آگاهی دارند که انسان ها از آن بی خبرند.  یکی از سکانس های آواتار به گفته برخی شاهدان در سینماهای اسرائیل لبخند رضایتمند تماشاگران را موجب شده است.

نیتیری دختر قبیله زیر درخت مقدس، به جیک می گوید که زمان آن رسیده است یکی از دختران قبیله را به  همسری برگزیند. او  پیشنهاد می کند جیک با Ninat  ازدواج کند و در توصیف نینات می گوید: Ninat is a great singer .Ninet  Tayeb   خواننده زن مشهور اسرائیلی است و ارجاع به او در این فیلم به عنوان یکی از ساکنین ناوی، تلویحا این قوم را با بنی اسرائیل مشابهت می دهد.

صرف نظر از ارجاعات کوچک اینچنینی، آنچه حائز اهمیت است تشابه مفهومی دین ارائه شده در این فیلم با آموزه های کابالیستی است به طوری که جیک میچلسون  دوستدار و مروج عرفان کابالیسم درباره آواتار می گوید: آواتار همان کابالیسم است که از فیلتر هندوئیسم عبور کرده است. تأکید این فیلم بر  panentheism که از مولفه های کابالیسم نیز می باشد به حدی است که جیک میچلسون را به وجد آورده است.

مسأله مهم مرتبط با همه‏خدایی و همه‏در‏خدایی که در آواتار القاء می شود و از آموزه های مسلم کابالیستی است در حال حاضر با استفاده از شبکه گسترده تبلیغاتی در حال ترویج است. شاید در نگاه اول آواتار فیلمی در دفاع از طبیعت و ترویج زندگی مسالمت آمیز با آن به نظر آید. ولی این یک ساده اندیشی غیر قابل بخشش است. آواتار به چیزی فراتر از آن و پیچیده تر از آن فرا می خواند. اگر به دیگر بخش های پروژه بزرگ دین نوین جهانی توجه کنیم به مسأله مهمی به نام محیط زیست گرایی یا environmentalism خواهیم رسید. هواداران محیط  زیست چند طیف مختلف را شامل می شوند.

این جنبش اجتماعی که در ابتدا با انگیزه حمایت از منابع زیست محیطی در برابر آلودگی ها و مصرف نادرست انسانی شکل گرفت، اکنون در شاخه های اصلی خود به جنبشی فلسفی- آئینی تبدیل شده است که به سوی ستایش الهه مادری یا همان سیاره زمین و منابع طبیعی آن، سوق یافته اند.  یکی از رهبران اصلی و متنفذ جریان های محیط زیست گرایی الگور است، کسی که در دور اول ریاست جمهوری جرج بوش رقیب انتخاباتی او بود.


یکی از رهبران اصلی و متنفذ جریان های محیط زیست گرایی الگور است

الگور به دلیل فعالیت هایش در حمایت از محیط زیست، شهرت جهانی دارد. هرچند وی متهم است مأموریت دارد زمینه روانی پذیرش مالیات های سنگین جدید بر سوخت های فسیلی را در مردم امریکا فراهم آورد ولی برخی شواهد نشان می دهد پشت پرده فعالیت های او چیزی فراتر از این اتهامات باشد. او در کتاب های خود ضمن جلب توجه خوانندگان به مسأله زیست بوم و محیط پیرامون با نگاهی فلسفی- آئینی فراتر از حفظ منابع طبیعی، همگان را به نوعی ستایش و پرستش در برابر زمین دعوت می کند. اقدامات الگور در القای نگاه عرفانی- آئینی به طبیعت به حدی است که برخی او را مفسر جدید برای انجیل خوانده و کتاب مهم او با نام « زمین در تعادل: بوم شناسی و روح انسان » را « انجیل به روایت الگور» نامیده اند. در وابستگی الگور به کانون‏های ماسونی و صهیونیِ ایالات متحده شواهد کافی در اختیار همگان قرار دارد، اما صرف نظر از این شواهد، بررسی محتوای کتاب ها و سخنرانی های الگور نشان می دهد وی در پی قلب ماهیت نگاه ادیان نه تنها نسبت به طبیعت بلکه نسبت به تمامی شؤون زندگی است و تلاش می کند نگاه جدیدی را که تحت مفاهیم شبه عرفانی و آئینی الهیات طبیعی تعریف شده است، جایگزین آن نماید.برخی او را مفسر جدید برای انجیل خوانده و کتاب مهم او با نام « زمین در تعادل: بوم شناسی و روح انسان » را « انجیل به روایت الگور» نامیده اند.

او در کتاب زمین در تعادل، با اشاره به روح پنهان طبیعت که در همه آن ساری و جاری است و شایسته ستایش و  پرستش است الهیات همه خدایی را که بر اساس آن خداوند در همه اجزای طبیعت پراکنده است به عنوان پشتوانه معنوی و فکری جنبش حمایت از محیط زیست، باوری لازم برای زندگی امروز می داند.
به عبارت دیگر او در کتاب خود از حمایت معقول و معمول از طبیعت فاصله می گیرد و خواننده را به برقراری یک رابطه معنوی جدید میان خود و طبیعت فرا می خواند و به صراحت به پیوند افکارش با عرفان سرخپوستی و شمنیسم بومیان امریکا اشاره کرده و می‏گوید: « درک معنوی ما از جایگاه مان در طبیعت به فرهنگ بومیان امریکا باز می گردد... ایدئولوژی غالب اروپای ماقبل‏ تاریخ و بسیاری از دیگر مناطق جهان بر پایه پرستش الهه مؤنثِ زمین استوار بوده است، الهه ای که منشأ حیات است و تعادل را میان همه موجودات زنده برقرار می سازد. »الگور پس از این فراز با لفظ دین از این رویکرد یاد می کند و معتقد است پس از ظهور ادیان مذکر فعلی، انسان به اقتضاء طبیعت اش و در پی هماهنگی با آهنگ طبیعت، به خدایی مؤنث باور داشته که در   طبیعت جلوه گر بوده است. و این درست همان چیزی است که در آواتار دیده می شود. درست به همین دلیل است که جیمز کامرون جامعه ناوی را شبیه به بومیان سرخپوست آمریکا به تصویر کشیده است. این شباهت تداعی‏گر باورهای طبیعت گرایانه و الهیات زیست محیطی است که سرخپوستان بدان ایمان داشته اند. جالب اینکه این عقاید پان‏تئیستی و شبه معنوی که به صراحت توسط الگور به عنوان یک مذهب ارائه می شود، به دلیل پوشش حفاظت از محیط زیست و دوستی با طبیعت به سرعت در سراسر دنیا از جمله ایران در حال انتشار است.

بنابر این رویکرد مدافع محیط زیستیِ آواتار نیز کاملا در جهت دین و آئینی است که این فیلم بدان فرا می خواند و همگی اینها تمهیدی است برای تثبیت اصول عقاید دین نوین جهانی که انتظار می رود به زودی مبانی خود را بر جوامع مختلف با گرایشات مذهبی گوناگون تحمیل نماید بدون آنکه در ظاهر با عقاید بومی این جوامع به مخالفت برخیزد. باید توجه داشت آنچه در       آموزه های اسلامی به عنوان مبانی حفظ محیط زیست از نظر اسلام قابل ارائه است، با اینگونه آموزه ها صرفا تشابه ظاهری دارد و تفاوت باطنی و محتوایی آنها غیرقابل انکار است. دقت داشته باشیم که تشخیص شِرک از شناسایی حرکت مورچه ای بر سنگ سیاه در دل شب تاریک دشوار تر است؛ و این مسأله اینگونه است. در مورد این مسأله به طور مشخص می توان گزارش مستقلی تنظیم نمود.آموزه های کابالیستی که به تماشاگر این فیلم القاء می شوند، به باورِ همه‏در‏خدا انگاریِ حاکم بر داستان و آئین ارائه شده در فیلم خلاصه نمی  شود. درخت در فیلم آواتار جایگاه نمادین ویژه ای دارد. شبکه بیولوژیک طبیعت بواسطه درختان و ریشه آنها خود را گسترانیده است؛ اهالی ناوی نیز در تنه یک درخت غول‏آسا زندگی می کنند و از همه مهمتر معبد و مکان نیایش ناوی، جایی است که درخت روح ها  (Tree of Souls)، درخت صداها (Tree of Voices) و درخت مقدس (Secret Tree) نامیده می شود.

 در این میان عبارت یا درخت روح ها، تعبیر رایج برای اشاره به درختان ویژه ای است که در حکم نقاط عطف شبکه معنوی طبیعت می باشند و آمد و شد روح موجودات طبیعت به آنها بسیار زیاد است. جیمز کامرون برای نقطه تمرکز معنویت و جایی که روح طبیعت بهتر احساس می شود از نماد و تعبیری استفاده کرده است که قرن هاست در عرفان یهودی و کابالا به عنوان یک آموزه شناخته شده وجود دارد. درخت روح ها (Tree of Soulsاز نظر آنها الهه مقدس ایوا تعادل همه جهان را بر قرار می کند. ) دقیقا تعبیری است که برای اشاره به برخی اسطوره های عرفانی یهودی مورد استفاده قرار می گیرد. این آموزه به اندازه ای در عرفان یهودی شناخته شده است که در بعضی موارد برای اشاره به اسطوره های عرفانی یهودی یا همان کابالا مورد استفاده قرار می گیرد. شهرت Tree of Souls به عنوان نمادی برای عرفان کابالا به اندازه ای است که هوارد شوارتز کتاب خود در باب اسطوره های عرفانی یهود و کابالا را با همین نام منتشر کرده است. در کتاب هوشع از تنخ  آمده است که در بهشت درختی به نام درخت روح ها وجود دارد و ارواح تمام آنچه تا کنون آمده است و آنچه خواهد آمد در آن قرار دارد. پدر عرفان کابالیسم، اسحاق لوریا  که شبکه عرفانی او را کابالای لوریانی می نامند، بر این باور بود که معادل درخت روح ها در بهشت، درخت های روح زمینی نیز وجود دارد. بر اساس آموزه های او درختان در طبیعت مأمن و جایگاه روح ها هستند. در شرح حال اسحاق لوریا آمده است که وی روزی شاگردان خود را برای تعلیم به میان طبیعت برد، ناگهان دید که روح های بسیاری درختان را احاطه کرده اند، او لحظاتی با روح ها سخن گفت، شاگردان که روح ها را نمی دیدند پرسیدند استاد با که سخن می گویید و اسحاق پاسخ داد اگر شما هم صدای آنها را می شنیدید می دیدید که چه روح های بسیاری در درختان حضور دارند . این روایت درست همان چیزی است که در سکانس معرفی درخت روح ها به جیک در فیلم آواتار به تصویر کشیده شده است. در آواتار نیز نیتیری به جیک می گوید که درختان جایگاه روح ها هستند روح اجداد ما، و ما می توانیم صدای آنها را بشنویم.


باور به روح درختان از  آموزه های مسلم کابالای یهودی است.


باور به روح برای درختان از  آموزه های مسلم کابالای یهودی است. در شرح احوال خاخام ناخمان براتزلاف افسانه های زیادی در ارتباط با روح درختان آمده است از جمله آنکه او شبی را در مسافرخانه ای سپری می کرد، در نیمه های شب با ناله او ساکنان خانه از خواب پریدند و علت ناله ها را جویا شدند. خاخام براتزلاف از جا برخواست و دست به قلم برد و نوشت: هرکس درختی را قطع کند مرتکب قتل شده است. خاخام از صاحب مسافرخانه پرسید آیا این ساختمان بجای درختان قطع شده بنا شده است و او پاسخ داد آری. خاخام گفت شب در خواب روح درختان را می بینم که اشک می ریزند و موجب هراس من می شوند .

از اینگونه افسانه های مربوط به درخت در کتاب های کابالا به فراوانی یافت می شود و همانطور که گفته شد به همین دلیل است که هوارد شواتز کتاب خود درباره اساطیر عرفان یهودی را درخت روح ها نامگذاری کرده است.

تصویر بالا: درخت مقدس کابالا ترسیم شده در دهه اول قرن بیستم. الهه مونث که در فیلم ایوا نامیده می شود در تصویر قابل مشاهده است. دو تصویر سمت چپ نیز نمادی از خلقت و نشئه های آن است که به درخت حیات مشهور است. این نماد که خلاصه عرفان کابالا را در خود جای داده توسط استاد موسس کابالا، موشه دلیون قرن ها پیش ترسیم شده است

قدیمی ترین و اصلی ترین متن کهنی که در آن به اسطوره درخت روح ها اشاره شده است، یکی از نوشته های موشه دِلیون  ( استاد مؤسس کابالا) می باشد . جالب این است که موشه دلیون کسی است که برای اولین بار از درخت کابالا سخن می گوید که شامل 10 نشئه است و آن را به صورت یک نمودار ترسیم می نماید. درخت کابالا که دقیقا با تعبیر درخت حیات (Tree of Life) خوانده می شود، نمادی از فلسفه کابالا درباره جهان هستی است و شامل ده تجلی یا صفت برای مبدأ هستی می باشد که در مراحل گوناگون ظاهر می شوند.


همانطور که ملاحظه می شود درخت به همان اندازه که در دنیای آواتار حضور دارد، در دنیای کابالا نیز حضور دارد و تمام عرفان کابالا در یک نمودار درختی به نمایش در می آید. تفسیر و توضیح عناصر موجود در درخت حیات کابالا که به آموزه های این عرفان اشاره دارد و با مضامین سینمایی آواتار نیز  پیوند عمیقی دارد، نیازمند فرصت جداگانه ای است و اطاله کلام در این موضوع ما را از هدف اصلی این گفتار دور می سازد.  در اینجا و بر اساس آنچه گفته شد تنها بیان این مطلب کفایت می کند که سینمایی آواتار در واقع پیامبر بلیغ عرفان کالاباست. مضامین و آموزه های عرفان کابالا که می توان آن را از مبانی پنهان دنیای جدید دانست، بدون آنکه نامی از آن به میان بیاید از طریق بسیاری از محصولات سینمایی در حال گسترش است و این، زمینه باورهای مشترک میان همه مردم زمین یا همان دین نوین جهانی را بر اساس آنچه مبتکران این پروژه می پسندند، فراهم می کند.


 

پروژه رسانه ای دین نوین جهانی در سه مرحله تنظیم شده است:


آشوب باورها، تثبیت مفاهیم اولیه، معرفی نظامِ نوین ارزشی

این سه پلکان، الگویی کلاسیک و شناخته شده برای هر تحول بنیادین در ساختار باورهای جامعه هدف می‏باشد.


آشوب باورها:

در مرحله آشوب، انبوهی از باورهای متکثر و متنوع و الگوهای معرفتی گوناگون به سوی مخاطبان نشانه گرفته می شود. این اقدام سبب می شود پس از مدتی مخاطبان دچار سردرگمی در باورها شوند. هجمه آموزه ها و باورهای گوناگون سبب می شود که جامعه هدف نتواند آموزه های بومی و قابل قبول خویش را از غیر آن تشخیص دهد و یا در تفسیر آموزه های بومی به اندازه های با تنوع و تکثر مواجه می شوند که ارتباط متعصابه خود را با آنها از دست می دهد. آشوب باورها همواره در الگوی جنگ نرم مرحله پیشین و ضروری برای استقرار باورهای نوین است.


آشوب باورها همواره در الگوی جنگ نرم مرحله پیشین و ضروری برای استقرار باورهای نوین است.

خدا‏شناسی (توحید)، فرجام‏شناسی (معاد و تقدیرفردی و تاریخی)، مرجع‏‌شناسی (نبوت و امامت)، جهان‏شناسی (مراتب فیزیکی و متافیزیکی خلقت)، مبدأ‏شناسی (چگونگی حضور انسان بر روی زمین و راز تولد نفس انسانی در ضمن یک فرایند طبیعی) و انسان‏‌شناسی (رابطه نفس و بدن، قوای انسانی، رابطه انسان و مبدأ آفرینش او) از جمله مفاهیم بنیادینِ دینی است که سینمای آمریکا در دو دهه گذشته به طور عام و در ده سال گذشته به صورت خاص و متمرکز به پیاده سازی نظریه آشوب درباره آنها پرداخته است.
      
تمامی فیلم ها و سریال های متعلق به کانون های فیلم سازی امریکا که به مضامین جادوئی، ادیان و اسطوره‏های سحرآمیز باستان، پیشگوهای دنیای نو و باستان، انجمن های رازآمیزگرا، زندگی پس از مرگ، قدرت‏های فراطبیعی انسان های خاص، حیات معنوی و فرقه های نو می پردازد، هر یک در واقع محقَق ساختن بخشی از مرحله آشوب باورها را عهده دار هستند. کارکرد آشوب ساز این گونه تولیدات با توجه به فقدان تبیین کافی از آموز های اصیل بومی در سالهای گذشته، دوچندان می شوند. 


تثبیت مفاهیم بنیادین نوین:

این مرحله زمانی است که آشوب باورها به طور نسبی حاکم شده باشد. زمانی که شما خودتان عامل آشوب بوجود آمده باشید، این امکان را دارید که چند نقطه اتکا را به عنوان مفاهیم اولیه نظام ارزشی آینده، مورد تأکید قرار دهید. زمانی که مفاهیم اصیل دینی با خرافه و تخیل و موهومات منتشر شده توسط فیلمها به هم آمیخته شد و آشوب حاکم گشت، زمان آن می رسد که توجه مخاطب به چند مفهوم اولیه و بنیادین جلب شود و آنها را نسبت به سایر مفاهیم موجود قابل قبول تر بداند. این مفاهیم در واقع شالوده نظام ارزشی یا آئین جدیدی است که قرار است در مرحله بعد ارائه شود. حلول روح هستی در کالبد جسمانی، بازتولد روح یا تناسخ، تعادل با موسیقای هستی و ایمان به قدرت درون و مراقبه باطنی، از جمله مفاهیم اولیه دین نوین جهانی است که باید در مرحله دوم به تثبیت برسد. در این مرحله که از نظر زمانی می توان با مرحله آشوب همراه باشد، این مفاهیم در ذهن مخاطبان به عنوان آموزه هایی قابل پذیرش و نزدیکتر به واقع تثبیت می گردد تا در مرحله سوم آئین نوین بر پایه آنها بنا شود.

مفاهیم بنیادین اولیه برای دین نوین جهانی با ظرافت قابل توجهی در تاروپود درام های تولید شد در کانون های فیلم سازی مذکور، گنجانده شده اند. به عنوان مثال تولیداتی نظیر Tru Calling (series),  Push (2009), Painkiller Jane (2007), Dead Zone (series) این مأموریت را بر عهده دارند که پیش شرط های روانی لازم را برای ایمان به رهبران معنوی جدیدی همچون Alberto Villoldo که شاگردان او چندین سال است که در ایران نیز فعال شده اند، در ذهن مخاطبان مهیا سازند. این رهبران پیشگو و غیبگو مبلغان آموزه های دین نوین جهانی خواهند بود.


آلبرتو وی لولدو
این رهبران پیشگو و غیبگو، مبلغان آموزه های دین نوین جهانی خواهند بود.


ارائه نظام ارزشی جدید:

مرحله سوم ارائه نظام ارزشی جدید و ساختار نوین به عنوان یک مجموعه واحد و منسجم است که به طور رسمی و فراگیر جایگزین نظام ارزشی پیشین می شود. در این مرحله بر اساس یک تئوری پساساختارگرایانه، لزوما نیازی نیست ساختار پیشین شکسته شود و ساختار ارزشی نوین جایگزین آن گردد، بلکه در صورتی که بتوان نظام ارزشی جدید و محتوای مورد نظر را در همان ساختار قدیم گنجاند، سناریوی موفق تری به انجام رسیده است. 

آنچه که به مرحله ارائه ساختار نوین مربوط می شود، فیلم هایی هستند که به مخاطب القاء می کند آئینی که در اختیار اوست نمی تواند پاسخگوی نیازها و زُداینده مشکلات باشد، بلکه باید آئینی جدید را جستجو نمود که از بنیان متفاوت است. فیلمهایی چون Avatar (2009The Book of Eli (2010) و 2012 (2009) به این مرحله از پروژه دین نوین جهانی تعلق دارند و زمینه پذیرش یک ساختار معرفتی تازه را در اذهان مخاطبان فراهم می سازند.
پیاده سازی این ایده در خصوص آموزه های اسلامی بویژه آموزه مهدویت به دهه سوم قرن بیستم باز میگردد. آلیس بیلی اولین باد در سال 1925 بر اساس آموزه های تئوسوفیستی- کابالایی، منجی را در ادیان مختلف از جمله اسلامی همان انکشاف هفتم حلقه های خلقت معرفی کرد که تئوسوفی در ساختاری غیرتوحیدی به توضیح آنها می پردازد. همانطور که گفته شد هرچند این جریان دست کم قریب به یک قرن پشتوانه فکری و مکتوب دارد ولی ظهور رسانه ای و عمومی آن به دهه گذشته بازمیگردد و پس از این گسترده تر و عمیقتر مشاهده خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 231
 • در انتظار بررسی: 9
 • غیر قابل انتشار: 9
 • سجاد ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  10 0
  واقعا جالب بود
 • سید ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  14 1
  طولانی بود اما مفید
 • ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  6 1
  چه می کنه این مشرق عاشقتم!!!!!
 • رسول دوست سجاد ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  13 1
  انصافا مطلب خوبی بود
 • امید 17ساله ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  11 1
  به نظر من فیلم آواتاز یه نوع دنیای موازی رو مطرح میکنه که جدیدا فیلم ها و سریال های امریکایی روش مانور میدن
 • ایمان ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  8 0
  دستتون درد نکنه خیلی دنبال یه تحلیل جامع در مورد این فیلم بودم. اجرکم الله
 • هستی ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  21 15
  مشرق تو به هر اثر هنری برچسب ماسونی بزار و ذهن مردم رو خراب کن و منحرف کن . همانطوری که به کارتون یوگی برچسب گذاشتند . آخه با این افکارتون چه فرقی با طالبان دارید ؟
 • ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  3 1
  این فیلمو سه بعدی بینید خیلی باحاله
 • بهار ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  22 1
  فرض بگیریم خبر شما درست... ولی خودمونیم. ما با ادعای دینداری و برترین دین دنیا که آسمون رو سوراخ کرده برای تبلیغات دین چه کرده ایم. انتقاد کردن و آگاهی دادن کار خوبی است. ولی میدانید موثرترین تبلیغ برای یک ایده و یک اندیشه کار فرهنگی است. با فحش دادن و داد و بیداد کردن کاری درست نمی شود. در دنیای اسلام بخصوص امروز اندیشمندان اسلامی چند تا کار تاثیرگذار انجام دادند؟ ما با تحجر و عقب ماندن از تکنولوژی نه تنها دیگران را به دین دعوت نکرده ایم بلکه جوانهای خودمان را دین گریز کرده ایم. با واقعیت نگاه کنید کودکان ما از همان ابتدا با جادوی هالیوود محسور می شوند تا جوانی و میانسالی. همیشه یاد این مثل میفتم تو اگر بهتر زنی بستان بزن... قبول کنیم ما تا تعصب خشک و بدون اندیشه داشته باشیم حرفی برای گفتن نداریم.
 • احمد ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  4 0
  مرحباً بكم
 • محمود ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  تعالي الله عما يقوله المشبهون به و الجاحدون له علواً كبيراً
 • فرشاد ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  4 4
  تا الان کجا بودید؟!! فیلم آواتار پخش شد و دیده شد و اثرش و هم گذاشت، تازه یادتون افتاده!! سال 2013 شروع شده آقایون!
 • فافا ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  4 0
  عالی بود گزارشتون! ممنون...
 • سول ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  5 2
  دنیای موازی یه تعریف فیزیکی داره و یه تعریف فرقه ای تو فیزیک کوانتوم یکی از نظریه های اثبات نشده برای توصیح شرایط کوانتومی نظریه جهانهای موازیه ولی تو عقاید فرقه ای دنیای موازی یه معنای دیگه داری که هیچ ربطی به نظریه فیزیکی دنیاهای موازای نداره. عقیده فرقه ای دنیای موازی قلب مرکزی عرفان دخانیه که ریشه کاملا یهودی داره و متاسفانه تو ایران هم یه عده دنبالشن این مطلب که مشرق منتشر کرده خیلی جدیه. امیدوارم از طرف مسئولان خونده بشه
 • ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  4 8
  خداوند نویسنده این مطلب را شفای عاجل عنایت فرماید هر دو فیل آواتار و کتاب الای مطلقاً از لحاظ هنری بی ارزش هستند و صرفا جنبه های بصری آنها جالب و تماشاگر پسند است. حتی خود کارگردان نگون بخت هم ادعاهایی را که شما نوشتید به ذهنش خطور نکرده است.
 • احمد ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  4 4
  من فکر کنم هدف کلی غرب نشان دادن اینه که ما توسط موجودات پیشرفته فضایی بر روی زمین احیا و کنترل می شویم ... تا بدین وسیله باورهای دینی مردم را کم رنگ و در نهایت یکتا پرستی را نابود کنند ... چیزی که شیطان وعده اش را داد و گفت تنها اندکی از انسانها تو را پرستش خواهند کرد و من بیشتر آنها را گمراه خواهم کرد این یکی از مصادیق خصومت و برنامه های شیطان است نباید فکر کنیم که شیطان تنها در نفس و باورهایمان است بلکه او با عملکرد و احیای قوانین و تئوری های به ظاهر علمی سعی در انحراف اذهان دارد تا انسان همانا به خدا که به قلب و درونش آرامش می دهد بی اعتنا گردد ...
 • سمندریان ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 2
  با اینکه وقت نکردم همش رو بخونم ولی بیشترش رو خوندم و از مطلبتون واقعا تشکر میکنم.خیلی خوب بود فقط اینکه تو رو خدا شما هم دیگه ادای رو در نیارید دیگه!
 • شهرام ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  15 3
  این مطلب شبیه نظرات حسن عباسی و "استاد بزرگ" رائفی پور است. خداوند ان شاءا.. همه تان را شفا بدهد.
 • مجتبی ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  3 1
  عجبا تا دیروز میگفتین این فیلم زد نظام سلطه هسشت حالا شده دین نوین
 • albert ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 0
  تناسخ جن گایا لیلیث....
 • ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  راست میگی تو آب بخور عقل یعنی چی؟
 • ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  3 5
  خیلی افتضاح بود اتفاقا آواتار تفسیر بود از شکل گرفتن تمدن آمریکا!! غربی های وحشی که به آمریکا رفتند و تمدن بومیان سرخپوست را نابود کردند چجوری شما ربطش دادید به این موضوع؟!!!!
 • SMAH1 ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  4 1
  مطالبی بود که تاکنون به این انسجام جایی ندیده ام. در ضمن در متن هیچ جا نامی از مستند «راز - secret» که صدا و سیمای خودمون هم زحمت پخشش رو ،بارها، کشیده اند،نشده بود! در کل آگاهی بخش در باب برخی مفاهیم به ظاهر «زیبا» ولی باطنا مورد دار،وظیفه ی بزرگی است که شما از پس اش بر آمدید.
 • مخلص ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  7 9
  برادران عزیز اگرچه دنیای ما دنیای ساده و بی آلایش و خالی از توطئه نیست. لیکن دنیایی که همه چیز آن توظئه باشد نیز نیست. چرا گرفتار این توهم شده ایم که هر چه دور و بر ماست کار دستی جن و پری های غربی است. بابا انها هم مثل ما ادمند. بد دارند. خوب هم دارند. همه شان هم توطئه گر نیستند. اگر قرار باشد برای هر چیزی تفاسیر این چنینی بنویسیم. ما ایرانیان که خود بهترین سوژه ها را برای چنین تفاسیری از توطئه علیه دیگران به جهان عرضه کرده ایم. اسمان ریسمان بافتن و ربط دادن فلان به شقیقه که هنر نیست. مخلص
 • ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  2 6
  طالبان واقعی (غرب) همواره در صدد تسخیر و نفوذ به ذهن انسان ها از نقاط مختلف جهان و تخریب و تخدیر ارزش ها و اعتقادات فکری جوامع مختلف است تا در نهایت همه را به بردگی خود یا بهتر است بگوییم بندگی شیطان در بیاورد و صحنه عالم را از وجود یگانه بی همتای خداوند پاک کند
 • فاضلی ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  2 4
  قبول دارم که این مطلب نباید برای افراد عوامی مثل آقا ی مخلص منتشر شود واقعا مشرق را بسیار دوست دارم مقالات و گزارش های مثل این گزارش در سطح بالای کارشناسی است خوب است آقای مخلص به فیلم پرومتئوس اثر ریدلی اسکات هم نظری بیاندازد برادر عزیز مخلص بودن کافی نیست باید بصیرت داشت در کل مقاله بسیار جامع و عالمانه ای بود
 • مسعود ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  2 2
  کاملا موافقم مشرق در تحلیل مسائل غامض در حوزه بین الملل واقعا پیشتازه ممنون
 • ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  اقا جان اسمان و ریسمون نباف خداییش خیلی حال کردم با این گزارش اینکه چه باید کرد رو هم که دیگه نباید تو اینجا بیارن بابا جان
 • ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 2
  بسیار متاسفم برای این کسی که کامنت بالا را نوشته عزیز من تو برو تو سایتهای بازی و تفریحی به سایت تحلیلی چرا مراجعه کردی
 • ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  3 3
  چه ربطی داره؟ به خدا در تعجبم هر مطلب عالمانه و عمیقی که منتشر میشه یه عده هوچی بی سواد میان نظر میدن عجیبه به خدا بابا اگر دلیل و سند در رد حرف دارید بیارید چرا فقط دارید به مشرق فحش میدید؟؟؟؟؟
 • ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  3 0
  دین نوین جهانی مطلب بسیار مهمیه فرق نداره که کی مطرح بشه در ضمن از 2009 تا حالا ایا کسی اومده مثل این گزارش موضوع رو حلاجی کنه؟ یک کم انصاف هم خوب چیزیه
 • ۱۶:۱۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  2 0
  خدوانود به نویسنده کامنت فوق هم شفای عاجلتر عنایت کنه که این قدر ساده لوحه!!!! انتظار داری که کارگردان فیلم بیاد ابعاد پشت پرده رو برای جنابعالی افشا کنه عقل هم خوب چیزیه والله
 • خواننده قدیمی مشرق ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 1
  رائفی پور را اصلا قبول ندارم بیشتر یه سخنران حرفه ایه با اغلاط فراوان حسن عباسی آدم زحمت کش و با سوادیه که ممکنه بعضی جاها اشتباه کنه ولی کلا مطالبش خیلی سطح بالاست اما در مورد مشرق می تونم بگم که از قضا خیلی عالمانه وارد قضایا میشه شاید با برخی خبرهای سیاسی مشرق موافق نباشن و نیستم ولی گزارش هیژه رو همیشه می خونم برا من یکی که خیلی فایده داشته
 • احمد ۱۶:۱۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 0
  مطلب خوب و جامعی بود حرف بهار درسته ولی از اونجایی کسانی که در راس فیلم سازی قرار دارند به فکر منافع خودشون هستن نه مردم و دین پس بنابراین خود پدر و مادر و خانواده باید این اصلاحات رو انجام بدن اگر بچه شما این فیلم ها رو میبینه در کنارش شما بهش یاد بدین نماز اول وقت رو کار فرهنگی باید ار درون خانواده شروع بشه انتظار از بقیه نداشته باشیم چند سال که گذشت شما به راحتی میتونین کاری کنین هر چقدر بچه شما بیشتر فیلم های هالیوود رو میبینه به عمق این فتنه پی میبره.شما کارتون مادگاسکار 3 و عصر یخبندان رو نگاه کنین آخر هردوشون سر از آمریکا در میاره و من اینو به خواهر زادم گفتم جواب اره چه جالب من به این حواسم نبود
 • دوست مخلص ۱۶:۳۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  2 1
  برادر مخلص سلام اینکه یک پدیده یا جریان "توطئه" است یا "روند طبیعی" کاملا بستگی به مستنداتی دارد که برای آن ارائه میشود. به نظرم شما مستنداتی که در این متن ارائه شده را نادیده گرفته اید و فقط به مدعا نگاه میکنید و طبیعتا آن را "آسمان و رسیمان بافتن" توصیف مینمایید. دقت کنیم شما برای "انکار" نیز نیازمند ارائه دلیل و مستندات هستید. اینکه میگویید غربی ها هم مثل ما خوب و بد دارند بسیار سطحی است و دلیل محسوب نمیشود. اینکه میگویید این حرفها توهم است هم یک ادعاست و نیازمند دلیل است. گمان نمیکنم در این متن جایی گفته شده باشد "همه چیز توطئه" است. ضمن اینکه اصلا توطئه نیست انها بر اساس شاکله خودشان و طبیعت خودشان عمل میکنند و این نتیجه طبیعی برنامه ریزی بلند مدت آنهاست. چرا نادیده میگیرد که آقای جیمز کامرون تماما گرایش ضد دین دارد و در تمام آثارش علیه ادیان وحیانی تلاش میکند؟ چرا نادیده میگیرد که تمام فرقه های نوظور از راما الله و رائیلین ها و اکنکار و شعور کیهانی که در ایران فعال هستند گرفته تا کابالا و فرقه چهار باد و ... در امریکای شمالی دقیقا یک اصول عقاید مشترک را عرضه میکنند که ماهیتا ضد وحیانی است؟ این انکار بخاطر چیست؟ ترس خودمان را از جهان عجیبی که در آن زندگی میکنیم نباید با خودحماقتی پاسخ دهیم و همانند شترمرغ در زمان ترس سرمان را زیر خاک کنیم و گمان کنیم خطر رفع شده است
 • لوسیمی ۱۶:۳۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 1
  عزیز جان کجا شقیقه به گودرز ربط داده شده بود؟ میشه نشون بدی؟
 • ۱۶:۳۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 0
  رفیق به نظرم تحلیل مشرق خیلی مستندتر و واقعی تره...
 • شناخته شده! ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 0
  آقای ناشناس چند نکته: 1- در فیلم آواتار هجوم نظامیگری و ماشینیزم را که نماد مدرنیته است به میراث طبیعی یک سیاره میبینیم. میدانید چه کسانی مخالف مدرنیسم و ماشینیسم هستند؟ و آیا میدانید دلایل این افراد چقدر با هم متفاوت است؟ پست مدرنهایی مثل جیمز کامرون به همان دلیل با مدرنیسم مخالف نیستند که شهید آوینی مخالف است. پست مدرنهای اسپریچوال به یک جهان معنوی که آمیزه ای از تکنولوژی ارگانیک و نفسانیات انسان باشد اعتقاد دارند. یعنی درست همان چیزی که در فیلم میبینید. ماشینیم در فیلم مطلقا محکوم نمیشود. خود جیک سالی و ارتش ناویها هم از ابزار های ماشینی استفاده میکنند. به یاد بیاورید کشتی فرمانده بد تینت نظامیها با مواد منفجره و هلکوپتر قهرمان مثبت زن فیلم سرنگون شد نه تیر و کمان. بلکه در این فیلم به جای ماشینیسم نحوه نگرش به ماشنیزم مورد انتقاد قرار میگیرد و اینکه این تکنولوژی دست چه کسی باشد. آواتار تاریخ امریکا نیست تاریخ تمدن غرب است که حالا به جایی رسیده که باید با رجعت به گذشته از مسیحیت عبور کند. دکتر آگوستین زن مسئول پروژه که میمیرد و میراثش برای سالی میماند نماد مسیحیت و قرون وسطی است. جهان آینده از نظر فیلم با رجعت به میراث معنوی کهن گذشتگان شکل میگیرد. نه میراث وحیانی ادیان ابراهیمی
 • محمد ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  کی گفته ضد نظام سلطه است؟ مشرق یا طرفدارهای شاه حسینی و... که دوست دارن یه روز تو ایران هالیوود راه بیفته؟
 • علی ۱۶:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  اما جیمز کامرون کانادایی هست
 • عماد ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 0
  سلام... خیلی عالی بود... با اینکه به موضوع وب من مربوط نمیشد ولی پستش کردم چون خیلی مهم بود... البته با ذکر منبع.... مشرق کارت درسته...
 • نوروزی ۱۶:۴۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  پاسخی به آقای شهرام جناب آقای شهرام کی از تکنیکهای جنگ نرم برای به هم ریختن جبهه مخالف استفاده از حقه مترسک است. در این حقه جریان مخالفتان را با ایجاد یک جبهه اغراق شده و مترسک گونه لوث میکنید. مثلا وقتی قرار است تمام کسانی که علیه سینمای روشنفکری و ضد میهنی موضع میگیرند را خراب کنیم کافی است یکی دو نفر بیکله بی سواد ولی با دل وجرات و جسور را جلو بفرستیم تا هرچه میتوانند علیه سینمای روشنفکری بی ادبی کنند. نمیخواهم بگویید آقای رائفی پور اینگونه است ولی در خود امریکا برای اینکه حرف کسانی که برخی توطئه ها را درک میکنند توسط مردم شنیده نشود یک عده را مثل الکس جونز و دیوید آید علم میکنند که حرفهای اغراق شده و باور ناپذیر بزنند تا حرف حق هم شنیده نشود متأسفانه در ایران هم اینگونه شده است. راه حال چیست؟ راه حل این نیست که به کنایه بگویید "استاد رائفی پور" یا "خدا شفا دهد" راه حل این است که استدلالهای طرف را بشنویم و نقد کنیم. اگر در مورد این متن که به نظرم بسیار مهم و روشمند و متقن تنظیم شده است حرفی دارید راجع به بند مشخص یا استدلال مشخص از آن حرفتان را بزنید و اینگونه تخطئه نکنید. نه مشرق نه عباسی و نه رائفی پور هیچکدام یکی نیستند. شباهت ظاهری برخی الفاظ ما را فریب ندهد.
 • موسوی ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  احمد اقا حرف شما درسته ولی جریان UFO Religion تنها یکی از شاخه های مربوط به پروژه دین نوین جهانیه. طبیعت گرایی هم یکی دیگه اشه و همه اینها تحت مفهوم جنبش عصر جدید از بعد از جنگ جهانی دوم به شدت فعال شدن و هدفشون تغییر باورهای معنوی روی همه کره زمینه
 • ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  دوستان فرهنگي!! عزيز حداقل اگر مطلبي رو منتشر مي كنيد...
 • ۱۶:۵۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  2 0
  1- طلب شفا برای طرف مقابل نمیتواند بخشی از استدلال باشد 2- جمله " هر دو فیل(م) آواتار و کتاب الای مطلقاً از لحاظ هنری بی ارزش هستند" هم کذب است و هم بی خاصیت. چرا که نظر منتقدین این نیست. شما را به نقدهای هنری نیویورک تایمز و آقای دیودی برادول ارجاع میدهم. ضمنا در اینجا جنبه "هنری" مد نظر نیست؛ "تأثیرگذاری" مد نظر است. شما اگر بگویید پر فروش ترین فیلم تاریخ جهان یعنی آواتار تأثیرگذار نیست مضحکه خواهید شد. این فیلم در تمام دنیا دیده شده است و مردم از امریکای شمالی تا چین میانگین 17 دلار برای تماشای نسخه سه بعدی آن پرداخت کرده اند. آیا تأثیر چنین پدیده عظیم رسانه ای را منکرید؟ اگر منکر نیستید بگویید این تأثیر چیست؟ فقط لذت بصری و پر شدن جیب تهیه کننده؟ گزارش سی ان ان را از اکران این فیلم بخوانید چرا دو نفر در امریکای شمالی پس از تماشای چندباره سه بعدی فیلم خودکشی کرده اند؟ و روی کاغذ نوشته اند خودمان را کشتیم تا شاید بعد از مرگ در جهان آواتار متولد شویم؟ این جهان آواتار برای مخاطب غربی چه دارد که پای فیلم گریه میکند؟ 3- شما از کجا میدانید که به ذهن کارگردان نگون بخت خطور نکرده؟ آیا مصاحبه های جیمز کامرون را درباره این فیلم خوانده اید؟ بخوانید و ببینید او برای به کار بردن رنگ آبی در فضای اواتار چه توضیحی دارد. میدانم که نخوانده اید.
 • محمد ۱۶:۵۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  بهار جون پر دغدغه. این مقاله داره در مورد فیلم آواتار با داده ها و منابع بیرونی یک اطلاعاتی رو ارائه میکنند! نه فحش توش داره و نه داد و بیداد! این کامنت برای جایی باید بنویسی که داره مسائل فرهنگی و مذهبی ما رو فقط با توهین به دیگران (مثلا همین غربی ها) و نه با حقایق خود مذهب و فرهنگ تبلیغ میکنه!
 • ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  آقای فرشاد "پخش شد و دیده شد و اثرش هم گذاشت" غلط است. چون اواتار دو در راه است و چون بی شمار فیلمهایی با مضامین مشابه در حال تولید و اکران است. در آستانه جشنواره اسکار هستیم و شرکت دوباره کاترین بیگلو که فیلمش را در مقابل آواتار جایزه دادند. لطفا به خبرها مراجعه کنید
 • ۱۶:۵۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  شما تو این متن فحش دیدید؟ داد و بی داد؟ خوبه والا!! شما یه ذره انگار دلت از یه جایی پره که معلوم نیست کجاست
 • ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  برچسب گذاشتن کار درستی نیست. ولی شما الان دارید به مشرق برچسب میزنید. بدون هیچ دلیلی. انجماد فکری امثال شماهاست که کار دستمون داده. چون بی سوادید و خیلی چیزها رو نمیفهمید وقتی کسی میفهمه و چیزی میگه خیلی حرصتون میگیره
 • لوسیمی ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  عزیز جان کجا شقیقه به گودرز ربط داده شده بود؟ میشه نشون بدی؟
 • لوسیمی ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  عزیز جان کجا شقیقه به گودرز ربط داده شده بود؟ میشه نشون بدی؟
 • ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 0
  اتفاقا" کاملا" برعکس ، اندیشه اصلی هالیوود اثر گذاری و استحاله به صورت غیر مستقیم هستش (نکته ای آقای فراستی هزاران بار در برنامه 7 بهش اشاره کرده) . یعنی اینکه عموم افراد جامعه این فیلم فقط از دید یک فیلم نگاه میکنن ولی متوجه این نکته نیستند که به صورت غیر مستقیم بر روی افعال و اعمالشون تاثیر میذاره
 • جوادی ۱۷:۴۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 0
  نمیدانم خودتان میدانید چه مطلب مهمی منشتر کرده اید یا نه فوق العاده است و به نظرم باید جوانب آنرا در مطالب مفصل بعدی تشریح کنید بی صبرانه منتظر مطالب تکمیلی این گزارش هستم
 • هربود ۱۷:۴۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  بر چسب نیست چسب زخم است.
 • جراح ۱۷:۴۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  عقل یعنی گرد یا دایره پراز چربی کمی هم رگو ریشه دارد و با موی رگهای ریز بهم پیوسته و .......
 • نادر ۱۷:۴۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  این یک تبلیغه که مشرق برای این فیلم کرده .
 • مجتبی ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 0
  اشاره جالبی بود و از خیلی از حقه های صهیونیسم جهانی پرده برداشت اما یه چند سالی دیر! ان شاء الله از این به بعد با عملکرد به موقع شما مشت این شیاطین زودتر باز بشه تا هیچگونه تآثیری روی جوانان ما نذاره
 • رازی ۱۷:۵۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  ای ناشناسها اولا خداوند یک حافضه به شما بدهد که اسمتان یادتان بماند . در هر حالی خداوند شفا دهد خیلی خوب و با ید ممنون بود .
 • ۱۷:۵۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  رائفی پور عاشقشم .
 • مراد ۱۷:۵۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  مجی دوباره نطق کردی
 • مهدی ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  بد نیست این جناب «هستی» سر خودشو از داخل برفها بیرون بکشه و ببینه چه خبره؟!!! یه وقت نبینه که زود دیر شد!!!
 • همکار ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  البرت زیبلی دوباره خواب جن دیدی
 • مصطفی ۱۸:۰۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  شما آنچه میخواهی توجه کن چه کار داری به مشرق؟؟ اینطوری خدوت هم راحتی .. نه
 • نگرانتم ۱۸:۰۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  اه اه چقدر لوسی
 • گم شو ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  لوس نونور
 • نادر ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 1
  میگن خرج این فیلمو (آواتار) خانواده سعودی داده .
 • کتاب اول ۱۸:۲۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 0
  ناشناسان محترم چرا همیشه باید ملت ایران را از خارجیها ترساند ؟ چرا ما نباید برتر باشیم تا آنها از ما احتیاط کنند ؟ آیا این نشون دهنده ضعف عقلی ما ایرانیها نیست ؟ در ضمن آمریکا این فیلم را که فقط برای کشورهای دیگر که پخش نمیکند بلکه شهروندان آمریکایی هم به آنها نگاه میکنند
 • ساسان ۱۸:۲۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 1
  وای خدا یعنی میشه یک روز دنیا با هم متحد بشه دین به نظرم زیاد مهم نیست اون انسانیت مهمه هرچند فرقی هم باهم ندارند مهم صلح و احساس برابری کردنه و اعتقاد به خدای یگانه
 • ۱۸:۲۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  مرگ بر لیدر انحرافی که از خود اینهاست
 • ۱۸:۲۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  اشتباه مثبت دادم
 • ۱۸:۳۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  عالی
 • ۱۸:۳۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  من تا حالا فک میکردم که جهان رو فراماسونرها دارن میگردونند که ایادی شیطان اند. شما هم همین رو میگفتید. چی شد یه دفعه پروژه غرب عوض شد؟!
 • امیرسجاد ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 1
  خوب مطمئنا رادفی پورم مثل هر انسان غیر معصوم دیگه ای حرف اشتباه میزنه ولی کلی حرفاشم درسته همین آبی بودن این موجودات با اون گوشا و خصوصساتشون دقیقا منطبق با تعریف جن آبی در عرفان کابالا و معتقدان فراماسونری هستش اونها جن رو میپرستن و شیطان رو یکم قرآن بخونه هر کسی متوجه میشه خداوند تو آیه 44 سوره طه میفرماید صریحا جن رو نپرستید ... .
 • امیر ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  سلام در لوگوی ادیان متحد یعنی عکس سوم در قسمت بالای آن وهمینطور عکس دوم کره ی زمین اولین علامت از سمت راست ،به طرز عجیبی شباهت به نام جلاله الله در وسط پرچم ایران دارد!!!
 • شناس ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  مقاله بسیار عمیق و جالبی بود باتشکر از نگارنده من یک سوال دارم ذهنم بشدت مشغول آن است چرا غرب انقدر با دین کار دارد خصوصا با ادیان ابراهیمی(ع) در واقع آنها (غربی ها) از چه چیزی احساس خطر کرده اند که ادیان ابراهیمی خصوصا اسلام را هدف گرفته وبا تولید انواع فرق سعی در مضمحل کردن اصل آن دارند یا ادیان ساخته بشری را قصد دارند جایگزین آن کنند ادیان ابراهیمی چه خطری برای آنان دارند که اینقدر برایش هزینه میکنند و انواع دینهای ساختگی و فرقه های ضاله دیگر را سعی در جانشین کردن با آن دارند اصن یکی بگه بادین چیکاردارن دین مثل اسلام مانع تحقق چه چیزی برای آنهاست چی در سر دارند که دینرا هدف گرفته اند چندین قرن است که این کار را انجام میدهند یکی کمک کنه خواهشا
 • ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 0
  در صورت داشتن دین واحد دیگر بر سر دین جنگی در دنیا درنمیگیره . حالا فرقی نداره اون دین چی باشه ولی باید چیزی باشه که همه روش توافق کنند . بزرگترین دلیل جنگ بر سر دین و توسعه طلبی است .
 • داود ۱۹:۳۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 3
  مطلبتون تا آخر نخوندم چون خیلی طولانی بود ولی می دونم آخرش به چی میخواید برسید..... من فیلم آواتاردیدم ولی مطمئن هستم که هدف اصلی این فیلم تجاری جذب مخاطب بوده وفروش هست... بعدازدیدن فیلم درطرز فکر ونگاه من به جهان وآدمای اطرافم هیچ تاثیر نداشت چون برای این ساخته نشده بود وبااین طرزتحلیل به هر فیلمی درجهان می شه یه چیز بهش چسبوند کار سختی نیست؟؟؟؟؟
 • رسول ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  2 0
  هر آنکس را که خداوند بخواهد هدایت و رستگار خواهد شد.هفت جد ماسونها که سهله تمام زمین و زمان رو جمع کنن سر آخر خواست و اراده خداوند حاکم خواهد شد.
 • عبود ۲۱:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 0
  جالب بود دستتون دردنكنه ولي انصافا فيلم عالي بود واگر درنگاه خيروشر بهش نگاه كنيم جنبه هاي تربيتي بيشماري درونش هست كه نبايد به همين راحتي ازش گذاشت پرداختن به اتحاد وعشق در اين فيلم بي نظير بخصوص صحنه ايي كه ناوي ها با تيروكمان در مقابل اسلحه هاي پيشرفته مقابله ميكنه بسيارقابل تحسينه وشجاعت رو در كاري كه بهش ايمان داري پرورش ميده بازم از تحليلتون سپاسگذارم وبه همه عزيزان ميگم لطفا منفي نگر نباشيد هميشه به سخن يكي از بزرگان برگرديد كه مي فرمايد به جنبه مثبت يك شي بايد نگريست باتشكر
 • lila ۲۱:۱۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 1
  اگه غرب انگشت توی بینی ش کنه شما ربطش می دین به صهیونیسم جهانی و توطئه و.... وقتش نرسیده که دست از این تئوری توطئه و تخیلات مزخرف بردارید؟ این که همه ی ادیان وجوه مشترک دارن بسیار عالیه و اگه کسی از این طریق بتونه مردم دنیا رو به هم پیوند بده شاهکار کرده.
 • javs ۲۱:۲۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  مشرق به جای اینکه انقدر مزخرف بنویسی از مملکتمون بنویس که سرعت سایت های خارجی صفر شده و سایتای داخلی هم فیلتر شده!این بود آرمانهای اینترنت ملی؟
 • عمو یزدان ۲۱:۳۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 0
  مشرق زنهای سایتت چه زیاد شدن!!!! تو هم شدی فیسبوک!!!! ما هر نظر کارشناسی میدیدم که مو لای درزش نمیره یا نمیزاری یا بن کل سانسورش میکنی!!! ولی زنه میاد میگه سلام .چطوری؟. میزاریش.! مردم هم 700 تا مثبت بهش میدن . 550 تا پاسخ بهش میدن .یه 5.6 نفرهم خودکشی میکنن! چه وضعشه؟!
 • رضا ۲۱:۳۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  3 0
  سلام چرا مردم رو تشویق می کنی که برند دوباره این فیلم رو ببیند .... مشرق تو خودت مهره ی این صهیون ها هستی ... در بهترین حالت یک دشمن نیمه احمقی که صهیون ها از وجودش بهره می برند ...
 • سلام ۲۲:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 0
  سلام مشرق جان من هم از این دست نقد فیلم و سریال زیاد نوشتم، اگه بفرستم ؛ می گذارید توی سایت؟
 • ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 0
  منم دیدم عالیه
 • سلمان ۲۳:۱۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  1 0
  با سلام دنیای موازی یا دنیای جنیان!!! احتمالا یه ارتباطاتی با شیاطین و جنیان دارند که اینقدر بحث دنیای موازی را مطرح میکنند بعید هم نیست بدنبال برگرداندن شیاطین جن همانند دوره حضرت سلیمان (ع) باشند
 • میثم ۲۳:۳۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
  0 1
  وای چه چیز های خطر ناکی یاد گرفتم در مورد نظام فکری. فردا میرم دنیا رو به هم میریزم. فعلا خوابم میاد
 • ناشناس ۰۰:۰۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  خیلی موافق نیستم. چون به تعداد بینندگان هر فیلم،همان تعداد مفسر ازآن فیلم هم داریم !
 • ۰۰:۲۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  نظرشو گفته بنده خدا!
 • ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  نه قبول نمی کنیم یه فقه هزار سال از اون ها جلوتره که حالا حالا ها هم به گردش نمی رسن اون وقت شما میگی اندیشمندان اسلامی چه کردند؟ تو عمرتون چندتا کتاب از این اندیشمندان خوندید که اینطور حکم میدید؟ نکنه انتظار دارید اندیشمندان فضا پیما و ماشین و هلیکوپتر بسازند؟ شما بی خبری
 • ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  ممنون عالی بود
 • به سوی بیداری ۰۰:۵۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 1
  با سلام خیلی مفید و جالب بود با توجه به سخن امام خمینی (ره) این ها هیچ غلطی نمی توانند بکنند. اگر تونستن جلوی ایمان ما رو بگیرن اونوقت بیان جلو بگن ما هم هستیم یا لثارات الحسین اللهم عجل لولیک الفرج با تشکر مسئول روابط عمومی گروه چشمان منتظر www.besoyebidari.ir
 • ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  الآن فهمیدم چرا توی فیلم ملک سلیمان، پرچم سپاه حق آبی فیروزه ای بود!
 • ape ۰۱:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  ماسونی دیگه چیه اینا دارن کابالا رو به مردم نشون میدن وجادوگری.ما مردمم یاد گرفتیم یه چیز رو بگیم(هر چی رو میبینیم میگن ماسون).همین ماسون ها هم خودشون قسمتی از پروژه های شیطانی غرب اند.اللهم عجل الولیک الفرج.مطالب عالی بود.
 • صاحب دلان ۰۲:۳۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  سلام احسنت، انصافا مطلب عمیق و جالبی بود...لذت بردم. رو اصول و مبانی تفکراتی غرب و هالیوود و رسانه ها و سینماو....بیشتر مانور بدید...چون همه ی حرفها و تفکراتشون رو با همین فیلم ها القاء میکنن... ممنون...خدا قوت "التماس دعای فرج"
 • ۰۳:۳۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  مثلا چی همه جا میگی 17 سالته!مثلا خیلی میفهمی دیگه!امید نیستی تو!؟
 • سید ۰۴:۵۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  خیلی گزارش روشن کننده ای بود.امیدوارم ادامه داشته باشه.دست مشرق درد نکنه...
 • حاج علی ۰۵:۳۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  جناب ناشناس عزیز از احساسات شما احساساتی شدم ولی این جمله "صحنه عالم را از وجود یگانه بی همتای خداوند پاک کند" کفراست کسی را یارای مقابله با خداوند نیست...........
 • ۰۸:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  اینها همش توهمه دارید دشمن فرضی درست می کنید که فکر انرژی رو در جهت مبارزه با یه دشمن نیست در جهان در گیر کنید.
 • ۰۸:۱۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  منظور بهار از بد وبیراه افاضات زیبای طرفداران مشرق است که در کامنتهایشان وقتی کم می آورند فقط فحش می دهند. نه در این مورد در همه موارد
 • Arash ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  2 1
  به نظر من ایرانیهای این عصر در یک توهم غلیظ گیر کردن و به هیچ عنوان هم راضی به بیرون آمدن از این توهم نیستند، همش توهم توطئه و توهم لشکریان غربی کاملا استتار شده در مغز این عزیزان وجود داره، هر گامی که از سوی غرب برداشته شود را یگ حرکت هدفمند و کر شده میدانند خب راه حل چیست ؟ به نظر شما با کارگردانهایی مانند ده نمکی، سلحشور و امثال آقایون ما میتوانیم در برابر تهاجم فرهنگی غرب ایستادگی کنیم ؟ آقایون و خانمهای بادنجان دور قاب چین لطفا جمله نکنید به این کامنت و با ادبیات خاص خودتان بنده را مورد عنایت قرار دهید به نظر من پیام این فیلم تا این حد هم پیچیده و ادغام شده با توظئه نبود باید کمی هم عینک بدبینی را کنار گذاشت و یک فیلم را صرفا بعنوان یک فیلم دید نه ابزار توطئه
 • امیر ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  کی میخونه این همه رو... قسمت قسمت بذارید بهتره
 • محمدی ۰۸:۵۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  ضمن تشکر سعی کنید از همین طریق رسانه و فیلم پاسخ بدهید با تولید جدید -موشک جواب موشک است نه سنگ جواب موشک - طبق نظر مقام معظم رهبری مات در بحث فرهنگی باید تهاجم قوی کنیم چون چیزهایی -وحی و قرآن- داریم که آنها ندارند و محکم می توانیم استدلال کنیم و تولید پیام کنیم ثانیاً علاوه بر اینکه از جنبه هایی این فیلم تهدید است به فرصتهای آن که بشر را به سمت معنا گرایی سوق می دهد استقبال کنیم ولی باید مواظب باشیم معنای و معنویت حقیقی را اسلامی و الهی و به وجود خدواند و الله نسبت دهیم نه موجودی که نمی دانیم چیست؟ متشکرم
 • بنده خدا ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  عالی بود، ومن برای زمان حال این رو فهمیدم که مثلا دیگه برای تصرف یک کشور و یک منطقه احتیاج به لشگر کشی نیست(عراق وافغانستان و... وشاید در آینده ایران و ...؟؟ هرچند همون روشها هم مفیده ولی به صرفه تره که اینجوری عمل بشه) و میشه با ایجاد این شبهات و تحلیل هایی که در مقاله ذکرشده بود به راحتی به درون اونها رسوخ کرده و اونها رو به بره های خوبی تبدیل کنیم و ...
 • ممد ۰۹:۳۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  از قدیم گفتند شبی یک دزد داشت دزدی میکرد و شخی از کنار او رد شد گفت چکار میکنی .آقا دزده گفت دارم تار میزنم .آن شخص گفت این چه تاری است که صدا نداره .دزده گفت صدایش فردا بلند میشود.حال این مشرق جان هم بعد از سال 2009 که غربیها این فیلم را ساخته اند و ایده خود را پیاده کردند حالا فهمیده که فیلم اواتار یک نوع ایده دین نوین جهانی است.مشرق جان برای ضربه زدن به ادیان الهی و جایگزین کردن ادیان جعلی از زمان حضرت آدم بوده و هنوز هم ادامه دارد آنها کار خودشان را میکنند .وببین اینقدر با هم ،هم عقیده هستند که در درون خود هیچ دعوائی ندارند و فقط روی دیگران (کشورهای دیگر) کار میکنند تا منافع خود را تامین نمایند و ایده خود را به آنها بقبولانند و در این راه از هزینه کردن هیچ ابائی ندارند و حتی کتاب و فیلم و بروشور رایگان بین مردم پخش میکنند .همین وهابیهای عربستان چقدر کتاب از خودشان چاپ کرده و با جلدهای گرانبها بطور رایگان بین حجاج پخش میکنندتا از مذهب جعلی خود تبلیغ نمایند. اگر در سال فرض بگیریم که 10 میلیون نفر برای تمتع و عمره راهی حج میشوند و هزینه چاپ هر کتاب به پول خودمان 5هزار تومان که کمترین بهای کتاب در بازار ایران است حساب کنیم ببین چقدر هزینه میکنند.ولی در ایران ما چی ، غیر از این است که مسئولین( به غیر از آقا ) بجای حل مشکلات و ارائه تصویر درست از دینمان و صدور آن و یا حتی ساختن فیلمهای ضد باورهای غرب همیشه دارند با هم دعوای سیاسی میکنند و به یکدیگر تهمت و بهتان و ...میزنند تا بر سر قدرت باشند و حتی روحانیون هم وارد این درگیریهای سیاسی شده وهر فرد جانب یک شخص و یا یک گروه را میگیرد و علیه گروه دیگر هر چه میخواهد بر زبان میراند و یک چهره دیگری از تشیع به نمایش میگذارد.مگر آقامون(امام خامنه ای) چند سال قبل نگفت که غربیها از هر راهی بتوانند به ما ضربه میزنند حال چه فرهنگی و یا اقتصادی و یا سیاسی و .... خدائیش کدام یک از مسئولین درجه اول و یا حتی روحانیون و نمایندگان مجلس به این فرمایش آقا توجه کرده و آن را عملی کردند.نماینده میاد قانون تصویب میکنه که ماشین خارجی بالای چند سی سی وارد نشه و خودش میبینی که ماشینش پورشه و یا مثلاً بنز و ماشینهای لوکس سوار میشود.در کل مسئولین ما دغدغه ماندن بر سر قدرت را دارند و هیچ عملی جهت رضای خدا و برطرف کردن مشکلات مردم و مقابله با توطئه غربیها را ندارند.حال شما مشرق جان میائی توجیه این فیلم را میکنی که هیچ دردی دوا نمیکنه مگر چند نفر از مسئولین این کامنت را میخوانند که یک جبهه گیری علیه ان بکنند .بابا داخل مملکت اسلامی خودمان فیلم ضد ارزشها میسازند و تو توقع داری غرب این کار را نکند.
 • shahrokh ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  مشرق جان ..بسیار عالی ..ممنون...واقعا زحمت زیادی در تدوین و تحلیل ...توسط عزیزان انجام شده...نمی شود بی تشکر ازان گذشت ....امیدوارم ...ما نیزبتوانیم مفاهیم ارزشی که بتواند همه انسانها را در خود پوشش دهد ..ارائه کنیم.
 • راضي ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  با توجه به آنكه احاديث مختلفي از پيامبر و ائمه در مورد قطع نكردن درختان وجود دارد معاذالله هيچ ارتباطي با اين بحث هاي شما كه ندارد؟
 • رضا ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  متن رو (تقریباً کامل) قبول دارم. ولی، مسألۀ بزرگی که درگیرش هستیم، اینه که فقط و فقط کار تحلیلی می‌کنیم. یعنی منتظریم ببینیم اونا چی می‌سازن، بعد میایم و بهش فحش تحلیلی می‌دیم. به نظر من، وقتش رسیده (خیلی هم دیر شده) که از پشت میزهامون بیرون بیایم و کار عملی انجام بدیم. ما هم باید در حوزۀ رسانه، فعالیت‌های بزرگی انجام بدیم. نوشتن یه تحلیل دربارۀ یه فیلم، گام نخسته که هیچ وقت ادامه پیدا نمی‌کنه. این تحلیل‌ها باید جرقۀ شروع فعالیت‌های بزرگ رسانه‌ای باشه و در اختیار اصحاب متعهد رسانه قرار بگیره.
 • سجاد ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  احسنت بر مشرق برای نشر این مقالات آموزنده
 • مهرابی ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  تحلیل:1-دین نوین جهانی نبود جزءادیان ابتدائی بود2-سنت خداست که امریکائیها موفق شوندچرا؟الف-بنا را براعتماد بر دیگران میگذارند ب-به همه امکان نظریه،ساختن فیلم و...میدهندمااخرین روزهای زمستان یا راستش رابگو یا ...چقدر انتقاد غرض ورز میکنیم که فیلم ساز پشیمان میشودج-کار فرهنگی با فکر انصار حزب الله درست نمیشود پیامبر(ص)حرمت شراب،ربا،زناو... کم کم درست کرد اندیشه سازی زمان براست د-وقتی کسی شبهه یا انتقادی یا چیزی را مطرح میکند جواب باید تولید کنیم نه خاموشش کنیم و...لطفا فکر کنید تامابتوانیم اصل مهدویت(عج) را جهانی کنیم.ومن الله التوفیق
 • مرغ حق ۱۰:۳۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  هستی جان تو باغ نیستی ها !!!!!!!تو که هستی پس چرا نیستی ؟؟ باور کن کمی مطالعه بد نیست ها .یک کم بیشتر بخوان تا وافعا باشی . درود بر مشرق
 • بهمن ۱۰:۴۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  با درود بیکران بنظر بنده خیلی خوب است که همیشه اول نیمه پر لیوان را ببینیم. سپس به کاستی ها توجه کنیم.این فیلیم در وحله نخست پیام های اخلاقی خوبی را اشاعه می دهد از جمله 1: مبارزه با خوی نظامیگری و وحشیگری ناشی از رفتار و روحیه نظامیان 2: مبارزه با خوی پول پرستی و سرمایه داری که همه چیز را با منفعت مادی آن می سنجد.3: دوست داشتن طبیعت و هرآن چه متعلق به طبیعت است.4: عشق به همه انسانها و موجودات دیگر در این عالم واقع. در ضمن بیش از 90 درصد مردم به این استعاره های تعریف شده دینی در این مقاله توجهی ندارند و اصلن برایشان مهم نیست .حال باید ترازویی برداشت ودید آیا این فیلم معنوی تر و با ارزش تر است یا فیلم های هالیودی اکشن یا عشقی یا ترسناک . چرا نباید از کارهای خوب تعریف شود .چرا باید همه چیز و همه کس را با یک چوب راند .آیا این دیدگاه طرفدار جهانی هم دارد و یا فقط برای دل خودمان است وبس.
 • مرغ حق ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  دیدن داریم تا دیدن . انگونه که تو دیدی بدا به حالت .این فیلم را دقیقا برای سطحی نگرهائی مانند تو ساخته اند . نا شناس اشنا .
 • مرغ حق ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  مجی خراب کردی که منظورت از زد نظام "ضد نظام " است انگار در نوشتن از هفت دولت ازادی .
 • علی مهدوی ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  خیلی خوب بود.ممنون اما درکنار این روشنگری های معنایی و زدودن چهره پلید صهیونیزم سعی بیشتری باید شکل بگیرد که در این جنگ نابربر(میاد انسانهای موحد و مشرکان) ما نیز از توانمندی خود کمال استفاده را ببریم.توانمندی ما در مفاهیم عالی و بلندیه تفکر شیعی است که در همه شعونش از عقل استفاده میکند و تبین آموره های توحیدی با عقل باعث پذیرش در همه جوامع خواهد سد البته به شرط انصاف و حق طلبی.به امید ظهور صاحب الزمان(عج)
 • ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 1
  منم قبول دارم مطلب بسیار مهمی رو مشرق گفته واقعا مسواین سینمایی کشور باید این متن رو حداقل صد بار بخونن و بفهم چه پروژه های خطرناک فرهنگی از طریق سینما داره اجرا میشه
 • معادی ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  بله شما لازم نیست مطلب رو بخونی کارهای مهم تری داری برو تو کوچه توپ بازی کن مرد ناحسابی مطلب رو نخوندی و فهم نکردی بعد میای مثل یه عالم و دانشمند نظر میدی؟ جل الخالق از بی سوادی و غرور بعضیا
 • مرغ حق ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  افرین توروزی : در مورد الکس جونز درست گقتی برخی هنوز الکس جونز را قبول دارند با دروغ هائی که زن صهیونیست اش به او می اموزد.خوشبخنانه " پرس تی وی "دیگر او را دعوت نمیکند بسیار ناراحت کننده بود دیدن الکس جونز در شبکه خودمان .
 • ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  بحث منفی نگری نیست شما سطحی نگاه کردی اصلا ذات فیلم داره زیرآب تمام ادیان الهی رو میزنه اون وقت شما می گی تیرکمان رئ نشان داده و خوبه حداقل باید می گفتی از نظر ظاهری جذاب بود
 • مرغ حق ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  لوسیمی ربط اش توئی .
 • ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  لیلا برو تو باقالیا شیرفهم شد؟
 • ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  اره بچه جون برو بخواب و تو کار بزرگترا فضولی نکن
 • محمودی ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  من با ارش مخالفم ولی قبول دارم که نباید با توهین به نظرات مخالف حمله کرد اصلا خود لفظ تئوری توطئه رو یهودی ها اختراع کردن تا بکوبن تو سر طرف مقابلی که داره اونا رو افشا می کنه یک یهودی صهیونیست بسیار متعصب که طراح پشت صحنه کاریکاتورهای توهین امیز در دانمارک بود به نام دانیل پایپز این اصطلاح رو برای اولین بار به کار برد ارش جان اگر می خوای فرق تئوری توطئه و به قولی خیالبافی رو با توطئه واقعی تشخیص بدی دقت کن ببین طرف چه دلایل و مستنداتی رو برای حرفش ارائه میده بعد با عقل خدادادیت تصمیم بگیر من چندان از مشرق خوشم نمیاد ولی این مقاله ها و گزارش های ویژه رو همیشه می خوان. انصافا خیلی پربار هستند. این مقاله هم کخ به نظر من شاهکاره و به موضوع بسیار مهمی اشاره می کنه
 • مرغ حق ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  بد جوری خورده به شقیقه ات ها . گیج شدی دور خودت می چرخی و هی یک چیز تکراری را می فرستی به مشرق .یک کم بشین شاید ضربه ای که به شقیقه ات خورده ارام بشه . بازم بگو ربط نداره.
 • ۱۱:۱۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  برادر عزیز همین افشاگری مشرق در برابر صدها موشک فرهنگی اونا کاربرد داره اگر من و شما بخونیمش و به دیگران انتقالش بدیم هالیوود یه امپراطوری رسانه ای و پوشالیه کافیه فقط بدونی داره چه غلطی می کنه بعدش دیگه راحته
 • ۱۱:۱۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  اقا جان چه ربطی داره؟
 • مرغ حق ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  از این وهابی های ملعون همه چیز بر می اید . مرگ بر ال سقوط .
 • ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  بله کاملا موافقم ولی این کار ارگانهایی مثل صداو سیما یا سازمان تبلیغات و امثالهم هستش مشرق که یه سایت تحلیلیه باید تحلیل ناب منتشر بکنه که دستش هم درد نکنه!
 • حسین ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  جالبه شما این فیلمو به یهودی ها ارتباط میدید در حالی که همان زمان اکران این فیلم در اسراویل ممنوع شده بود
 • ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  ناشناس این امار را کجا منتشر کرده اند ؟؟
 • مرغ حق ۱۱:۲۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  هر جا رنگ ابی دیدی یعنی حضور صهیونیسم . پرچم دربار پهلوی ملعون هم به همین دلیل ابی یود .
 • ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  ارش : ایزانیها در هیچ مورد انقدر درست فکر نکرده اند .تو که در امریکا هستی لطقا ایراد به ادبیات مردم ایران نگیر . کمی در مورد ادبیات خاص امریکائیها بگو خودت میدونی چی میگم . نکنه یانکی شدی تو از بیخ .
 • صالح ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  عزیزان وبزرگواران شماکه ایراد میگیرید که این فیلم مال سال2009 است یعنی حدود 4 سال قبل وچرا بااین همه تاخیر این فیلم را تحلیل می کنید ویا عزیزانی که می گویندچرا همیشه همه چیزرا سیاه میبینید به نظر بنده مشرق میخواهد یک تفکر ویک بینش ویک نگاه انحرافی رامطرح کند میخواهد یکی ازسبل وراههای غیر مستقیم که دربرابرصراط مستقیم مطرح شده وغربیان هم آن را مطابق بااهداف خوددیده وآنرازیرچترحمایتی خودگرفته اندراکالبدشکافی کند ومی گوید دراین جهت فیلم آواتار ازمهمترین عوامل وراهکارهای تبلیغ وجاانداختن این مکتب انحرافی است ولذا دراصل هدف اصلی تحلیل ونقد مکتبودیدگاه حاکم برفیلم است یعی تئوری وزیربنای فکری ودرحقیقت ریشه واساس فیلم . پس عزیزان خواهشا تعصب کور نشان ندهید .فیلم را دوست دارید بسیار دوست داشته باشید اما بدانید پایه های فیلم موردعلاقه های شما اینها هستند .پس با این دید لطفا دوباره تحلیل رابخوانید { یعنی بدون تعصب وپشداوری} .روح حاکم بر تحلیل تحلیل یک مکتب است ونه صرفا تحلیل یک فیلم . ضمنا از مدیران مشرق بخاطر ارائه این جامع بسیار متشکرم
 • منتظر ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  إإإإإ گزارش ویژه "هایپراستار تجارت مخفی اسرائیل در ایران" کو پس؟ من تاژه به کلی از بچه محل ها گفتم بیان بخونن. میشه بگین چطوری می شه به مقاله دسترسی پیدا کنم؟؟ لطفا.
 • زینب ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  حسین آقا نگه نمی دونی؛ اینجور فیلم های دین ستیز و از این دست محصولات فقط برای ما مسلمانان ساخته می شه، بقیه مکاتب و ادیان که انقدر دچار تسامح و تساهل شده اند یا از اول بوده اند که نیاز به این تغییرات ندارند ما هستیم که جهاد داریم ، ما هستیم که تولی و تبری داریم ، ما هستیم که برادت از مشرکین داریم . برادر من، بیا چشمامون رو باز کنیم.
 • منتظر ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  إإإإإ گزارش ویژه "هایپراستار تجارت مخفی اسرائیل در ایران" کو پس؟ من تاژه به کلی از بچه محل ها گفتم بیان بخونن. میشه بگین چطوری می شه به مقاله دسترسی پیدا کنم؟؟ لطفا.
 • ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  ای بابا آواتار هم شد تقصیر مشایی بیخیال دیگه از ترمز رید گذشتی ها.
 • خطاب به مشرق ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  مشرق خداوکیلی مردم دنیا از فیلم به جز سرگرمیش چه چیز دیگه الی میفهمند! بعد از دیدن هر فیلم نهایتا سه روز بعد یادشون میره که چی بود! فیلم اونطور هم که شما میگی موثر نیست!مگر بعضی از فیلمها!نه هر فیلمی!
 • ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  همین مونده بود بیاین از اجنبی حمایت کنید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  اول بگین چرا بازیگر زن بی حجابه؟؟؟؟ نمیخواین دست از این کاراتون بردارین؟ گفتین هری پاتر هم مربوط به شیطان پرستیه بابا بیخیال اون فیلما اشکال دارن ولی فیلم های ایرنی بی اشکالن برین یه ذره فکر کنین انقدر هم بیخودی مردمو گول نزنین
 • رضا ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  مطلب خوبی بود .اما به نظر من تفکر اواتاریسم و دین نوین جهانی به نظر من ناقص شده ی دین اسلام است .همه چیزی که اونها میگن،اسلام در خودش جای داده و اون مطالب رو کامل تر کرده.خیلی از موارد تفکر اونها با مفاهیم اسلام سنخیت داره .اما خب اونها تفکرات ناقصی دارند و این نقص ممکنه آسیب بزنه.
 • فرهاد ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  با توجه به نظرات متناقض بالا نتیجه میگیریم ما در مرحله آشوب باورها هستیم
 • ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  ایول به عمق نگرهایی مثل مرغ حق . منتها موندم با این دید عالی چرا حال و روزش اینه؟؟؟
 • محمود ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  همش چرته. بودجه اشون زیادی اومده
 • محمود ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  بدبختی گرفته اشون
 • عليرضا ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  آقاجان زياد جاي دور نرويد همين سيماي خودمان با اين سريال "راستش رابگو" در همين وادي قدم مي زد . به قلبت رجوع كن يعني اينكه نيازي نيست به شخص ديگري يا مباني ديگري (كتاب و سنت )براي شناخت راه درست رجوع كني وبعبارت ديگر همه خداي خويش اند.
 • zeini ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  واقعا جامع عالی منطقی برحق و تحلیلی بلیغ و واقعی بود و تمام استدلال ها بر اساس شعور و شناخت کامل و واقعیت زدایی بود . مشرق نیوز واقعا سهم بزرگی در ابهام زدایی داره . و در نهایت یقینا این وعده الهی هست : چراغی را که ایزد بر افروزد هر انکس فوتش کند ریشش بسوزد .
 • بهنام ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  ناشناس که گفتی دین واحد یعنی هر دینی (روش رفتاری) بود قبول کنیم ادیان الهی در واقع یکی هستند که در طول زمان با توجه به توسعه های روابط انسانی رو به تکامل رفته و در زمان قدیر خم هم دین خدا کامل شده و ما اون رو قبول داریم (نه ذره ای کم نه ذره ای زیاد) حالا بماند که در برخی زمان ها آنقدر دین را خراب و منحرف کرده بودند که وقتی مسیحیت اومد گفتند ببینید دین جدیده، میگه ربا نگیرید، حق هم رو پایمال نکنید و ... بعد هم مسیحیت رو امون ندادند و با نفوذی هاشان بخصوص پولس ملعون این دین یکتا پرس را سه گانه پرست کردند. این دین ها و بامبول بازی ها برای اکثریت انسانها هست بجر نژاد (دین نه نژاد) یهود هست - آیا میدانید دستور کار یهودیان است که بزرگان همه ادیان بجر یهود را خراب کنند. - آیا میدانید یهودیان فقط خودشان را آدم میدانند و بقیه انسانها را حیوانات دو پا میدانند که باید در خدمت آنان باشند - آیا میدانید قدرت حال دنیا در دست یهود است (کاهنان و نه اندیشمندان) - آیا میدانید دین سازی و فرقه سازی از کارهای متداول یهود است - آیا میدانید جنگهای مهم را که ببینیم اگر به تحقیق پردازیم رد یهود مشهود است - آیا میدانید در جنگ جهانی دوم در الی که یهود ادعای کشته شدن 6 میلیون یهودی را دارد اصلا این تعداد یهودی در ان مقطع ودران محدوده مکانی وجود نداشته که دهها کتاب در بطلان این واقعه نگاشته شده توسط فین کن اشتاین _ روزه گارودی _ایروینگ و.... هر چند که یهود با سلطه خود بر رسانه ها این امر را چنان واضح جلوه داده که گویا باید مردم دنیا بیش از پذیرش واجب الوجود این قضیه دروغین را به پذیرند .
 • بهنام ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  بابت اشتباه های املایی مثل "غدیر خم" معذرت می خوام
 • یک خواننده منصف ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  آقای "خطاب به مشرق" لطفا قیاس به نفس نکنید. برای اینکه بدانید "خداوکیلی" مردم دنیا از فیلم به جز سرگرمیش چه چیز میفهمند بروید به شبکه های اجتماعی مربوط به آواتار سر بزنید و ببینید چه فهیده اند و گفته اند. مردم امریکای شمالی احمق نیستند. مردم هیچ جای دنیا احمق نیست ولی تحمیق میشوند. با این حال بسیاری از مردم حرفهای جالب و عجیبی درباره این فیلم زده اند. آواتار در حال حاضر یک لایف استایل است یک سبک تفکر است نه یک فیلم که سه روز بعد فراموششان شده است. شما شاید یه فیلم را نفهمید و سه روز بعد فراموش کنید ولی آنها اینطور نیستند. البته این فیلم برای شما ساخته نشده است مخاطب هدفش مردم غرب هستند که له له میزنند برای معنویت و باید اینگونه جهانهای مجازی برایشان خلق شود.
 • دوست حسین ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  کامنت دروغ خوب نیست. این فیلم همزمان با فرانسه در اسرائیل اکران شده بود و هیچ ممنوعیتی نداشت. لطفا به صفحه اکران فیلم در سایت دانشنامه اینترنتی فیلم مراجعه کنید
 • پاسخ به بهمن ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  1- مبارزه با خوی نظامیگری و وحشیگری انعکاس جریان ضد بوش در امریکا بود که همه از جنگ عاصی شده بودند و این فیلم به خوبی موج سواری کرد. 2- خوی پول پرستی و سرمایه داری در کدام فیلم هالیوودی تأیید شده است که این دومی باشد؟ ولی امریکا در واقع پول پرست و سرمایه دار است و فقط سعی دارد خودش را تبرئه کند. این مزیتی برای فیلم نیست چون همه فیلمهای هالیوودی برای حفظ ظاهر اینطورند. 3- دوست داشتن طبیعت ؟ یا دوست داشتن الله طبیعت؟ درست است در فیلم از دوست داشتن طبیعت حرف میزند ولی انگیزه این دوستداشتن چیست؟ آیا جز وجود روح ایوا در طبیعت است؟ 4- عشق به همه موجودات در این عالم از اموزه های فرقه ایست. دین مبین اسلام یاد میدهد که تولی و تبری با هم باید باشد.
 • ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  واااای چرا همه خواننده ها اینطوری فکر میکنن!!! بابا صدها سال پیش بزرگان ما گفتن اثباب شیء نفی ما ادا نمیکنه کی گفته اگه کار تحلیلی زیاد باشه به معنای تعطیلی تولیده؟ دست بردارید تو رو خدا
 • ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  آقا ممد آنها بین خودشان بد دعوایی دارند. شما بی اطلاعید. مسیحیان و یهودیان سالهاست دعوا دارند ولی یهودیان خوب سوء استفاده کرده اند. قرآن میگوید مسیحیان به مانزدیکند و یهود دشمن ماست ولی حالا آنها در یک جبهه قرار دارند ولی در آستانه فروپاشی هستند.
 • ۱۵:۱۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  شما ها چرا انقدر سلبی میبینید؟ همه چی جای خودشه. مگه کار مشرق تولیده؟ این تحلیل اوج تولید نهادی مثل مشرقه. اینو بخونید بعد برید یقه سیما فیلمو بچسبید و فارابی رو که یک خانواده محترم میسازه
 • ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  گفتن "به نظرم من" مشکل رو حل نمیکنه. دلیل بیارید. دلایل توی متنو جواب بدید.
 • ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  فکر تو همه اش توهمه!!! خوب حالا من راست میگم یا تو!؟ عزیز من به جای دل نوشته کمی استدلال بیار
 • ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  من هم از سخن شما تفسیر خودم را میتونم برداشت کنم؟ تفسیر من: شر و ور میگی!
 • ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  دیدن دوباره با آگاهی اتفاق بدی نیست. دیدن صد باره این دست فیلمها بدون آگاهی بد و خطرناک است.
 • ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  زرت و پرت کردی
 • سید ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  به عنوان یه فلسفه خونده میگم خیلی خوب بود فقط به نظرم میرسه این فیلما را باید از دو منطق بررسی کرد یکی منطقِ خاورمیانه ای که از دریچه اسلام و خاورمیانه و سیاستهای استعماری به این فیلمها نگاه میکنه و دیگری منطقِ غربی که به این پرسش که چرا غربیها به این فیلمها روی آورده اند از رهگذرِ بازاندیشی پیرامونِ دشواره ها و معضلات جامعه غربی پاسخ داده میشود جای این منطق دوم در این تحلیل خالی است و درنتیجه منطقِ سنجشگرانۀ این یادداشت یکطرفه است.
 • lila ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  واقعا برای ادب و شعورتون متأسفم با این حرف زدنتون. اگه حرف حساب ندارین ساکت شین. خداروشکر که هم عقیده ی شما بی ادب های از فرهنگ به دورمونده نیستم.
 • ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  کاملا" برعکس ، مهم ترین چیز بعد از توحید .دیانت و دین داری هستش و فقط یک دین الهی و کامل میتونه برنامه ساز زندگی انسان و موجب پیشرفت و توسعه و سعادت دنیوی و اخروی فرد و جامعه باشه
 • ۱۷:۴۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  برادر این طرز تفکر شما که ما دست روی دست بزاریم و کاری انجام ندیم و به فکر شما که "هر وقت تونستن دین ما رو بگیرن ..." کاملا" استباهه ، اگه در جامعه و شبکه های اجتماعی بنگریم مشاهده میکنیم که کم کم دارن سبک زندگی و دین و ایمان افراد جامعه رو مورد حمله و تاخت و تاز قرار میدهند
 • ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  به نظرم یک فیلم اگه کاملا" از لحاظ شاختاری و فیلمنامه و سایر لحاظ های دیگه قوی باشه موندگار در ذهن و حافظه مردم میشه . به شخصه که الان روز اول سال 2013 هستش فیلم "INCEPTION" به قدری بر روی بنده تاثیر گذاشته که با گذشت نزدیک به 3 سال هنوز حال و هوای فیلم در روح و جسم من وجود داره ، از سایت وزین مشرق میخوام یکبار این فیلم مورد تحلیل قرار بدهند . البته به نظر بنده فیلم INCEPTION یه فیلم معناگرا و در مورد کهن و عمق آفرینش هستی پرداخته و مفیده . به هر حال برادران و خواهران مشرق اگه این فیلم هم مورد تحلیل قرار بدهند کار بسیار بزرگی کرده اند
 • علی ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  خودت وقتی کاری نکردی به بقیه ایراد نگیر
 • علی ۱۸:۰۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  سلام خسته نباشید خداقوت مطلب خیلی خوبی بود.دستتون درد نکنه باتوجه به حجم نظرات میشه گفت سلیقه مردم رو بخصوص جوانان در این موضوعات بیشتره و جای کار زیاد داره. اجرتان با خدا
 • زینال ۱۸:۳۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  ... داداش! قابلی نداره!
 • ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 1
  منبع هم معرفی می کردید خوب بود. تصور نکنید منبع از اعتبار نوشته کم میکند بلکه بدون منبع اعتبار آن را از بین می برد.
 • محمودی ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  احسنت بر آقا صالح خیلی منطقی جواب مخالفین رو داد آفرین به ادب و نوع استدلالت!
 • ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  فقط می تونم بگم برات متاسفم
 • yaser ۲۰:۲۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  تبریک میگم که گول نخوردی :)
 • داود ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  یه نفرحرف حساب زده باشه همین لوسیمی...والا
 • حسین ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  0 0
  زینب خانم: پس شما هم که "انا خیر منه" هستید؟! مگه این شعار برتری طلبی شیطان نیست؟!
 • محمد ۲۲:۲۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  ممدجان: خانه از پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است
 • زمر ۲۲:۴۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
  1 0
  کسانى که سخنان را می ‏شنوند و از نيکوترين آنها پيروى مى ‏کنند؛ آنان کسانى هستند که خدا هدايتشان کرده، و آنها خردمندانند.(زمر-18)
 • علی ۰۰:۵۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  0 0
  در این فیلمها عالم دخان (عالم اجنه) بررسی می شود و انسانها را ترغیب به ارتباط با آنها و فروش انسانیت و تبدیل شدن به اجنه می کند در آواتار ترغیب می کند که این انسان انقدر بدبخت هست که علیل است که در قالب انسانی حتی راه نمی تواند برود بیا و شیطان شو و پادشاه دخان شو انسانها همه ویرانگرند. لعنت خدا بر جیمز کامرون شیطان پرست شکل دمهای فلش مانند اینها مال شیاطین است. شیاطین طایفه ای از اجنه هستند. از سال 2000 به بعد فیلم های دخانی محور هالیوود قرار گرفت
 • حامد ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  1 0
  واقعا مطلب جالب و عالی بود تو این دوره زمونه همه چی به مشایی ربط داره
 • سمندریان ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  1 0
  ادای سلحشور
 • ادواردو ۰۹:۴۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  0 0
  عباسی اینهم درباره آواتاریسم در رادیو و کلاساش حرف زد کو گوش شنوااااااااااااااااا؟؟؟؟
 • ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  0 0
  حسن عباسی مرد خوب و با سوادیه، اگر به تحلیلهای این استاد با دقت گوش کنید متوجه حرفم میشید برادرن
 • ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  1 0
  مشرق سالاره
 • ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  0 1
  آواتار میگه که شهر تروی رو به زور نمیشه گرفت بلکه باید به کمک اسبان تراوا این کار را کرد.
 • ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  0 2
  آیه صریح قرآن است که و النجم و الشجر یسجدان یا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض که این آیات نشان می دهد کلی هستی ذی شعور است و یا به عبارتی روحی الهی در آن جریان دارد که آن روح است که تنها شعور عالم است. خداوند در قرآن می فرماید و نفخت فیه من روحی یعنی اینکه روح خدا در انسان جریان دارد. پس انسان جسم نیست بلکه روحی است که در جسم دمیده شده و این روح روحی است که در همه چیز جریان دارد که اگر آنرا نپذیرد دچار غرور می شود و لازمه تواضع پذیرش الهی بودن همه ذرات هستی است. درخت از جمله مقدس ترین خلایق است و خیر و برکتش به موجودات بسیاری میرسد. آخر کار انسان به جایی رسید که الهی بودن درخت را زیر سوال می برد و در عین حال از میوه ها و هوای پاکی که برای ما فراهم می کند بهره می برد. آخر کار ما به جایی رسیده که الهی بودن همه موجودات را زیر سوال می برد؟ آخر این انسان چرا بدین سان مغرور و ناشکر شده است؟ اگر فقط یک ذره از هستی را الهی ندانیم شرک را کاملا محقق نموده ایم که با نام دین و اسلام این کار را می کنیم. این مفاهیم با مفاهیم و اعتقادات بنیادی اسلام کاملا سازگار است که اسلام واقعی همین است. خواهشم این است که این کامنت را منتشر کنید تا هر کس که چشمی بینا داشت بنواند از آن بهره ببرد. ای انسان اگر جهان را زیبا و هماهنگ نمی بینی بدان که باوری در تو است که بینایی تو محدود کرده است.
 • همایون ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  1 0
  درود خدا و فرشتگان و رسولان بر مدیران و گردانندگان این سایت الهی .من از شما دوستان تقاضا دارم این راه را ادامه دهید و با قوت ادامه دهید .البته شیطان در کمین است و تلاش می کند شما را به سستی بکشاند..... من بنده ناچیز خدا این وعده را به شما دوستان عزیز می دهم که به زودی و در صبحی نزدیک مهدی موعود به همراه سید حسن نصرالله و سید علی خامنه ای و محمود احمدی نزاد در قدس رها شده از ستم نماز برپا خواهند کرد ... البته بنده ناچیز خوابی در این رابطه دیدم که اگر روزی سید حسن نصرالله را دیدم برای او باز گو خواهم کرد در آخر اینکه امروز ابلیس در صدد به گمراهی کشیدن شماست زیرا روز موعود نزدیک شده و او دوست ندارد شما در سپاه الله و قران باشید .نماز هایتان را با قصد قربت و درک زمانه به جا آورید و برای ظهور مهدی غریب در مکان و زمان دعا کنی
 • سينا ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  1 0
  فمينيسم هم به نظر نتيجه همين نگاه آواتاريسم است يعني ميگن تابحال خداي دنيا مرد بوده حالا بياين خداي دنيا را زن قرار بديم هرچند فمينيسم از قرن 19 شروع شده ولي بي ارتباط نيست. از طرفي دين طبيعي همينه كه در قرآن اومده از قول يهود كه ميگه قالت اليهود يدالله مغلوله يعني دستان خدا بسته است الهيات ماورايي نباشد الهيات طبيعي باشد. همان دئيسم يا دين طبيعي. نظر شما چيه
 • همایون ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  1 0
  درود خدا و فرشتگان و رسولان بر مدیران و گردانندگان این سایت الهی .من از شما دوستان تقاضا دارم این راه را ادامه دهید و با قوت ادامه دهید .البته شیطان در کمین است و تلاش می کند شما را به سستی بکشاند..... من بنده ناچیز خدا این وعده را به شما دوستان عزیز می دهم که به زودی و در صبحی نزدیک مهدی موعود به همراه سید حسن نصرالله و سید علی خامنه ای و محمود احمدی نزاد در قدس رها شده از ستم نماز برپا خواهند کرد ... البته بنده ناچیز خوابی در این رابطه دیدم که اگر روزی سید حسن نصرالله را دیدم برای او باز گو خواهم کرد در آخر اینکه امروز ابلیس در صدد به گمراهی کشیدن شماست زیرا روز موعود نزدیک شده و او دوست ندارد شما در سپاه الله و قران باشید .نماز هایتان را با قصد قربت و درک زمانه به جا آورید و برای ظهور مهدی غریب در مکان و زمان دعا کنی
 • مجتهدی ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  0 1
  خطاب به اقای مفسر قرآن کجای قرآن گفته شده روح در همه چیز دمیده شد؟ فقط درباره انسان است که نفخت فیه من روحی نه نفخت فی کل شی من روحی. ضمن اینکه در pantheism نمیگویند یک خدایی هست که واحد است و روح را در بقیه هستی دمیده است بلکه میگویند همان همه هستی یعنی خدا. روح معنوی هستی که در همه آن جاری است متکثر است و هر شی روح خاص خود را دارد و جمع همه این روحها میشود خدا. آنها این را میگویند نه اینکه روح خدا در هستی جاری است. ضمن اینکه در قرآن فقط گفته شده نفخته فیه (انسان) من روحی. نه همه موجودات. ضمن اینکه معنای نفخ روح زمین تا آسمان با حلول تفات دارد. در حلول همه یک حقیقت متعالی در یک جسم وارد میشود ولی در نفخ خداوند میفرماید نفخت فیه "من" روحی. من در اینجا تبعیضیه است. یعنی یک نسیمی و یک رایجه ای و یک اثری و یک بخش کوچکی (به تعبیر تسامحی چون خدا بخش ندارد) در انسان دمیده شد. ضمنا خدا نگفته در جسم انسان روح دمیده است. اساسا روح مجرد و ملکوتی در جسم جای نمیگیرد فقط با آن نسبت مییابد. خدا گفته در انسان روح دمیدیم. همین. شما از قرآن با تفسیر به رای میخواهید عقاید انحرافی را طرح کنید.
 • ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  0 1
  شما اگه متن ور میخوندی میدیدی که چند کتاب و سایت و سازمان اسم برده شده. میتونی به اونها مراجعه کنی و خودت ببینی. وقتی متنو نمیخونی و فقط میری آخرشو نگاه میکنی که فهرست منبع ببینی همین میشه دیگه.
 • ۱۴:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  1 0
  کجای آواتاریسم رو تو اسلام پیدا میکنید؟ عرفان جنسی؟ خدای متکثر طبیعت؟ نفی امامت؟
 • ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  0 1
  سلام من یه بانوی محترم هستم، به جان تنها دخترم دو روزه دارم کامنت می گذارم چرا شما مردا همه چی رو جنسیتی می بینین؟ خدا رو خوش نمی یاد به این ریحانه ها ( حضرت علی فرمودند : زن ریحانه است نه قهرمان) و حمیرا ها( پیامبر اسلام بانوی خانه خود حضرت خدیجه را حمیرا= گل سرخ کوچک خطاب می کردند.) با این دید نگاه کنید چشم ها را باید ............. سهراب ها کجایند؟؟؟
 • مهلا ۱۴:۲۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  0 0
  هم اونا راست ميگن هم تو راست ميگي:دي
 • فرهاد ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  1 0
  به این میگن آشوب باورها
 • فرهاد ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  1 0
  به این میگن آشوب باورها
 • ناظر ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  2 0
  و البته خدا همه چیز است که هست.
 • مهلا ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  2 0
  وااايييي چقد خنديدم.....:((((
 • مهلا ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  1 0
  ديگه چي ميگه؟؟؟
 • مهلا ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  1 0
  وووووااااااايييي خداا ببين مارو با كيا 70 مليون كردي...:D
 • مهلا ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  0 0
  اين سومين باره كه شما اينو ميگين!!
 • یکی مثل بقیه ۱۸:۴۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۲
  1 0
  خانم ناشناس عزیز! حمیرا لقبی بود که پیامبر ص به عایشه داد نه به حضرت خدیجه. ارادت بیکران ما به حضرت خدیجه نباید باعث بشه که حقایق اثبات شده رو به سلیقه ی شخصی مون تغییر بدیم.
 • منیره ۰۴:۳۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
  0 0
  میگه مهلا رو موش کور بخوره از بس بی مزه س!
 • علی ۰۹:۰۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
  1 0
  اگر واقعا راست بگویید شیاطین می توانند چنین خوابهایی را برای شما شبیه سازی کنند اعتماد نکنید در ضمن هنوز دابه، امت معدوده، دجال، عیسی ع، دخان، صیحه، خسف، سفیانی، زلزله الساعه و ... نیامده که امام زمان ظهور کنند یک سری حوادث حتمی است و قبل ظهور با کمی مطالعه این چنین مطالبی را حتی فکر نمی کیند چه برسد که بنویسید
 • lion2007 ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
  1 0
  سلام:به نظر بنده هدف از ساختن این فیلمها ایجاد تشکیک در ادیان الهی است ومی خواهند بگویند دیگر ادیان الهی مثل یهود مسیح اسلام و......کارایی ندارند وما باید با استفاده از ادیان گذشته دنبال چیزی غیر از آنها برویم . در این میان هم با استفاده از دیلوگها وشخصیتهای مثبت می گویند که در این دین جدید آدمهای خوب نیز هستند واین معتقدین به ادیان قبلی هستند که نمی خواهند بگذارند دین جدید مستقر شود.و....
 • ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
  0 0
  مشرق جان ها ای که گفتی یعنی چه؟ من نبفهمم!
 • علی ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
  0 0
  سلام. لطفا فیلم فونتین یا چشمه را به همین ترتیب نقد و بررسی کنید. این فیلم هم مثل آواتار و بسیار بیشتر از آن در مسیر ذکر شده حرکت می کند. نام فیلم به انگلیسی Fountain
 • ۲۱:۰۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
  0 0
  دخان علی یعقوبی!
 • ۲۱:۱۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
  0 0
  اگه شما به دین و وج.ه مشترکش اعتقاد داری پس باید به خدا هم اعتقاد داشته باشی (اگه نداری معلومه از روی کلاشی این چیزارو نوشتی). پس اگه به خدا اعتقاد داری باید به قدرتش علمش و حکمتش هم اتقاد داشته باشی (در غیر اینصورت شناختت از خدا بسیار جزئیه و دچار تناقض در افکار خودت هستی). اما اگه به خدا و فدرت و حکمت و علمش اعتراف داری فکر نکردی چرا خدا مردم رو به هم پیوند نزد؟ آیا نعوذ بالله بلد نبود یا نتونست یا ندونست چه جوری؟ یا شاید منتظر شماها بود بیاین با این فیلما پیوندش بدین؟
 • ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
  0 0
  امام صادق (ع) فرمودند از گلهایی که در میان لجنزار میرویند دوری کنید. تربیتی در میان انبوه بیتربیتی باشه رو نمیخوایم!
 • آنتی فمینیسم ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
  0 0
  نیستی به درک!!!!ضعیفه رو چه به آواتار؟!
 • ۲۱:۱۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
  0 0
  مشرق این قرمزه چیه؟
 • ۲۲:۱۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
  1 0
  پروژه عوض نشده. در واقع اونا عیادی شیطان هستن. ولی چون دیدن نمیتونن با اعتقادات مردم وارد جنگ بشن سعی کردن با نفوذ و تغییر در اونا دینهای ساختگی درست کنن یعنی بهودیت و مسیحیت و اسلام ورژن جدید با اهداف شیطانی. در واقع استفاده از عنوان یهودیت برای این افراد غلطه چون اونا یهودی نیستن یهودی نماهای شلطانپرست هستن. دشمنی اونا با دین اسلام نیست با تمام ادیانه. تا حد زیادی مسیحیت رو یهودیت رو در ورژنهای غربی اون تغییر دادن حالا دارن رو ورژنهای سکولار اسلام و بهاییت و ... کار مبکنن. نمیشه به مردم بگن بی دین و شیطانپرستن بنابراین به ظاهر باید پیرو یه دینی باشن که فعلا در لوای یهودیت بیشترین ضربه رو به همه ادیان بویژه خود یهودیت اصلی کع یک دین الهی میزنن. بنابر این چون این شیطانپرستا فعلا خودشون رو یهودی قلمداد میگنن به غلط گفته میشه که این یهودیا هستن که دنیا رو ادراه میکنن یا با سایر ادیان و خدا و... در جنگند و برای دنیا نقشه کشیدن اما در اصل همون بازماندگان سامری ها و جادوکرای فرعونن که به اسم یهودیت برای دنیا خواب میبینن. پس عزیزم شما هر جا خوندی یهودیت منظور پیروان راستین دین یهود نیستم بلکه منطور یشزانپرسهایی هستن که در لباس یهودیت و مسیحیت و حتی اسلام مردم رو سر کار گذاشتن. سلفیها و وهابیها و بهاییها و .... هم که رهبراشون از خودشون نیست که بگیم این ادیان هم بدن. رهبراشون نفودیهای شیطانپرستن که فکر مردم ابله پیروشون رو راهزنی کردن و به بیراهه بردنشون تا از دین واقعی فاصله بگیرن واینقدر به اسم دین جنایت بکنن که اونایی هم گمراه نمیشن از دین زده بشن و خجالت بکشن بگن که دیندارن پس در ۲۰-۳۰ اینده همه مردم به سوی سکولاریسم رو میارن ومانع سر راه اونا برای فروش مشروبات و... به کل دنیا برداشته میشه. والسلام. میدونم که این نوشته هام رو خیلی جاها میخونن و میبینن و به مذاقشپن خوش نیست. ولی بد نیست بدونن که میدونم.
 • نایس ۲۲:۲۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
  1 0
  ممنون بهنام مطلب خوبی بود
 • ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۴
  0 0
  این تحلیل یه شاهکاره تقاضای من اینه اونو تکمیل کنین و بدین به جاهایی مثل ارشاد و صدا و سیما
 • ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۴
  0 0
  جناب ناشناس اون قرمزه همون اسمشون منيره هستش!! lkdvi=منيره
 • عمو یزدان ۱۸:۳۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۴
  0 0
  مشرق بهت تبریک میگم!!!!! ترکوندی خداییش!!هی میخواستم بیام اینو بخونم چون زیاد بود میگفتم بعدا ولی دم همتون گرم! خسته نباشین خدا قوتتون بده.خدا خیرتون بده!عالی بود.تو اینترنت اینجور چیز خوبی ندیده بودم! ثابت کردی هنوز زنده ای دمت گرم.عاشقتم.قربونت برم.جیگر منی! ایشالا با ائمه و شهدا محشور بشین.همین الان 2 رکعت نماز میخونم برا سلامتی وجودتون.روسفیدم کردین .غلامم! خدا پشت و پناهتون
 • عمو یزدان ۱۸:۴۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۴
  0 0
  تی تاب میدونی چیه؟
 • علی ۰۸:۲۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۵
  1 0
  سلام مشرق عزیز شرط کرسی های آزاداندیشی گذاشتن نطرات آزاد است نه Access forbidden! دسترسی شما به سایت به دلیل ارسال ورودی های غیر مجاز مسدود شده است من که از بدو تاسیس سایت از خوانندگان شما بودم برخوردی عمری انجام دادن صحیح نیست درضمن نطرات را گزینشی انتخاب می کنید
 • yaser ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۵
  0 0
  حسین حرف چرتی زدی
 • ۱۶:۰۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۹
  0 0
  آره این تحلیل یک شاهکاره ولی نمیشه آن را به صدا و سیما داد چون که گویی این دین نوین جهانی در صدا و سیمای ما هم راههای نفوذی دارد که به طور مرتب فیلم و سریالهای هالیوودی یا کره ای که القاء کننده این تفکر و فرهنگ هستند را برای مردم مسلمان و بی خبر کشور ما نمایش می دهد یعنی میشود در مجموعه عظیم صدا و سیما این همه غفلت را غیر عامدانه دانست زمانی که توجه کنی به برنامه ریزی ها و هدفهای جبهه ماسونی و صهیونیسم جهانی برای تغییر افکار و عقاید همه انسان های روی زمین که به وسیله بهترین روش یعنی ساخت و نمایش فیلم های این چنینی به مردم ، هدایت فکری و فرهنگی آنان را به سوی آئین پلید خودشان انجام میدهند آنگاه می بینی که جریان فیلم و سریال سازی در کشور ما چقدر کودکانه و ساده لوحانه است و چقدر نسبت به انچه باید انجام دهد غافل می باشد ، بدون شک تعداد کسانی که در صنعت سینمای ما این موضوع و اهمیت ان را بدانند بسیار اندکند
 • مجتبي بيگلر ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
  1 0
  به به
 • ناشناس بعدی ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۳/۰۴
  0 0
  این بنده خدایی که گفته سه بعدیش قشنگه هم از منظر خودش و از دید ساخت هنری گفته. دوستان تحمل عقاید و آرا نداریدا !!!! کلا از سیستم هتاکی و توهین خوشتون میاید و هیچ نظر دیگه ای رو بر نمی تابید انصافا. خدایا از جهل امت آخر الزمانی باید فقط به تو پناه برد.
 • همون ناشناس دیگر ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۳/۰۴
  0 0
  مرغ حق! آمریکا خوش میگذره ؟ از اونجا خوب همه چی رو کنترل میکنی کلک! داستان توبره و آخور نباشه خدای نکرده...
 • حمزه ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۱
  0 0
  بابا اینا از خودشون چیزی ندارن فقط کارشون مانور دادان رو فلسفه ی اسلام ایا چیز جدیدی میبینید یا باورهای خودمون به گونه ای متفاوت؟اینکه عالم فقط مادیات نیست از بدو تمدن انسان اثبات شدس حالا هرکی به اندازه شعورش از عالم درک داره دیگه اینام اینجوریین
 • ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۰۴
  0 0
  من یه چیزی فهمیدم چرا همه چیز برای ما تهدیده ولی برای غربی ها فرصت به نظر من استعمار دنبال هیچی نیست فقط دنبال درگیر کردن ماست ما باید درگیر باشیم تا به آبادانی و پیشرفت کشور نرسیم مثلا بهاییت برای ما تهدیده ولی آنها حمایت می کنند چرا مگر امکان نداره بهایی ها خطراتی که برای ما دارند برای اسرائئل داشته باشند آنها فقط دنبال درگیری ما هستند تا انرژی ما در بیهودگی مصرف بشه
 • شیرازی ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۶
  1 0
  ملت عشق ز ملت ها جدا ست اساس دین نوین جهانی بر دوستی استکه این همه در عرقان ایرانی ارجمله در غزلیات حافظ امده که اوقات خوش ان بود که با دوست بسر شد باقی همه بی حوصلگی بود وبیخبری اما این که چند کشور بخواهند از عرفان مشرق زمین برای عقاید خود استفاده کنند قدری مشکوک استو الا از نظر عرفان ایرانی و دیگر مذاهب حتی گیاهان و حتی جمادات بصرف مخلوق خداوند بودن دارای احترام هستند
 • مرتضی ۰۰:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۳
  1 1
  خدا انشالله شمارو از خواب بیدار کند..
 • علی ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
  1 2
  آقایون و دوستان عزیزم تمامی این مقاله به شدت درسته طرح این مقاله توسط پدر مفسر جنگ های نرم دکتر رائفی پور بوده خواهش میکنم ابتدا مستند کلی شیطان پرستی که توسط استاد رائفی سخنرانی شده رو ببینید و بشنوید و بعد مستند the Arrivals به معنی «ظهور» رو حتما ببینید اون موقع از بلاهایی که داره سرمون میاد باخبر میشید و تمام مسیر و ... زندگیتون 360 درجه تغییر میکنه من 37 سالمه خودم آسیب شناس جنگ های نرمم حتما به حرفام توجه کنید و پیگیر باشید خدا راه نجات رو برامون مشخص کنه به حق آبروی پیغمبر آمین
 • meteor ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
  1 2
  مرگ براسرائیل وآمریکاوصهیونیسم
 • مهلا ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
  1 0
  من واقعا خیلی از این که از خدا دور شم می ترسم دیزنی که از اونور داره همجنسگرایی رو تبلیغ می کنه کمپانی فاکس قرن بیستم هم گه داره دین نوین رو تبلیغ می کنه و... که همشونم آمریکایی هستن آواتار خدایی اگه بخوایم به ظاهرش نگاه کنیم واقعا یه شاهکار عالیه من خودم سه چهار بار در حدود یک هفته دیدمش و بازم الان که این مطلب رو خوندم میل به دیدن دوبارش دارم من خودم عاشق دنیای فیلمو انیمیشن های آمریکایی هستم ولی با این وضیعت تمام تلاشمو می کنم که اینارو ببوسم بذارم کنار که در اون صورت باید کلا قید فیلم و انیمیشنو زد چون ایرانیاش اصلا -به غیر موارد استثنا- به درد نمی خوره تنها کاریم که می تونم بکنم اینه فقط بگم الهم عجل لولیک الفرج فقط اینجا برام یه سوال میمونه چرا خود ایران هم از این طریق اسلام رو رواج نمیده واقعا چرا؟
 • مهلا ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
  1 0
  من کلیپ های دیگر و پیدا کردم ولی شیطان پرستی رو نه میشه لطفا لینک مستقیمش رو بذارین کاش می شد ایشون اگه وقت داشن توی مدرسه ها وبرای نوجوان ها سخنرانی می کردن
 • ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۴
  2 1
  اين اصول دين جهاني كه گفته ايد خيلي شبيه نظريه وحدت وجود خودمان است!

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس