در نخستين نشست انديشه هاي راهبردي در «جمهوري اسلامي ايران»، رهبر معظم انقلاب و صاحبنظران دانشگاهي و حوزوي، چهارشنبه شب، به هم انديشي و بررسي "مباني، ويژگي ها و ابعاد الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت" پرداختند.

به گزارش مشرق به نقل از پايگاه اطلا رساني دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب، در ابتداي اين نشست که بيش از 4 ساعت به طول انجاميد، 14 نفر از متفکران و صاحب نظران حدود 3 ساعت و نيم، ضمن تضارب آرا، ديدگاههاي متنوع و مختلف خود را در زمينه الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت بيان کردند.

در ادامه اين نشست حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر ضرورت به کارگيري همه ظرفيت نخبگاني کشور در تدوين اين الگوي راهبردي، چهار عرصه "فکر، علم، زندگي و معنويت" را عرصه هاي مهم الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت خواندند و تأکيد کردند: اين الگو، سندي بالادستي براي همه اسناد برنامه اي و چشم اندازي کشور خواهد بود.

 


حضرت آيت الله خامنه اي با اظهار خرسندي و قدرداني از مقالات علمي و سخنان اساتيد و فضلا در نخستين نشست انديشه هاي راهبردي، اين موضوع را نشان دهنده ظرفيت بسيار بالاي فرزانگان و انديشمندان کشور دانستند و در تبيين اهميت آن خاطرنشان کردند: برگزاري چنين نشستي در جمهوري اسلامي ايران بي سابقه است.

ايشان با تأکيد بر تداوم نشستهاي انديشه هاي راهبردي، يکي از اهداف اصلي برگزاري اين سلسله نشست ها را درگير شدن متفکران و انديشه ورزان با مسائل اساسي و کلان برشمردند و افزودند: در کشور، اهداف و کارهاي بزرگي وجود دارد که بايد براي تحقق آنها از ظرفيت ها و تواناييهاي بالاي نخبگان، استفاده شود که لازمه آن درگير شدن انديشه ورزان با اين مسائل کلان است.

رهبر انقلاب اسلامي، فرهنگ و گفتمان سازي درخصوص مسائل کلان در ميان نخبگان و سپس در سطح عمومي جامعه را از ديگر اهداف سلسله نشست هاي راهبردي خواندند و خاطرنشان کردند: هدف سوم از برپايي اين نشست ها، تعيين مسير و نوعي ريل گذاري براي آينده کشور است.

 


حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر لزوم پرهيز از شتابزدگي در رسيدن به نتيجه نهايي اين نشست ها، افزودند: تدوين الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت جز در يک فرآيند بلندمدت و در حالت خوش بينانه، ميان مدت، امکان پذير نيست، ضمن آنکه سرعت معقول نيز بايد وجود داشته باشد.

ايشان خاطرنشان کردند: در الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت، هدفها مشخص مي شود اما راهبردها ممکن است به تناسب شرايط زمان دچار تغيير و اصلاح شوند که اين مسئله، نشان دهنده انعطاف پذيري الگو است.

 


رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اجزاي چهارگانه تعبير «الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت» کلمه الگو را «نقشه جامع» معنا کردند و افزودند: بدون نقشه جامع، همچون برخي مسائل فرهنگي يا اقتصادي 30 سال گذشته، دچار حرکتهاي گاه متناقض خواهيم شد.

حضرت آيت الله خامنه اي در تشريح علت انتخاب کلمه اسلامي نيز بر ضرورت تکيه اهداف، ارزشها و شيوه هاي اين الگو بر معارف و مباني اسلام اشاره کردند و افزودند: جامعه و حکومت ما، اسلامي است و ما مفتخريم که مي توانيم با استفاده از منابع اسلام، الگوي پيشرفت خود را تدوين کنيم.

ايشان در تبيين علت انتخاب کلمه ايراني در تعبير «الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت»، به مسائلي نظير ضرورت در نظر گرفتن شرايط تاريخي – جغرافيايي – فرهنگي – اقتصادي و اجتماعي ايران در اين الگو اشاره کردند و افزودند: علاوه بر اين مسائل، طراحان اين الگو نيز متفکران ايراني هستند و اين الگو در واقع تجلي تلاش انديشمندان اين سرزمين براي ترسيم آينده کشور است.

 


رهبر انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به انتخاب کلمه «پيشرفت» به جاي «توسعه» تأکيد کردند: کلمه توسعه، يک اصطلاح متعارف جهاني، با بار معنايي و ارزشي و الزامات خاص خود است که ما با آنها موافق نيستيم، بنابراين از کلمه «پيشرفت» استفاده شد ضمن اينکه وام نگرفتن از مفاهيم ديگران، در طول انقلاب اسلامي سابقه داشته است.

ايشان ترسيم وضع مطلوب و مشخص کردن چگونگي رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب را از ضرورت هاي روند ترسيم و تدوين الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت خواندند و افزودند: استفاده از دو مفهوم «اسلامي و ايراني»، به هيچ وجه به معناي استفاده نکردن از دستاوردهاي ديگران و تجارب صحيح آنان نيست و ما در اين راه، با چشمان باز و انتخاب گر، از هر علم و معرفت درست استفاده مي کنيم.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به لزوم مطرح شدن و پاسخگويي به همه سؤالات در باب الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت افزودند: يک سؤال اين است که چرا اين مقطع زماني براي تدوين اين الگو انتخاب شده است.

ايشان در پاسخ اين سؤال خاطرنشان کردند: تجربه هاي متراکم و معرفتهاي انباشته شده در سي سال گذشته نشان مي دهد که مقطع فعلي، زمان مناسبي براي آغاز اين راه است.

 


رهبر انقلاب اسلامي افزودند: برخي نيز معتقدند توانايي فکري براي ايجاد اين الگو، در کشور وجود ندارد اما ظرفيتهاي بسيار خوب موجود و ظرفيتهاي فراوان بالقوه اثبات مي کند که متفکران و انديشه ورزان ايراني توانايي تدوين اين الگو را دارا هستند و اين حرکت، حتماً به پيش خواهد رفت.

حضرت آيت الله خامنه اي در تشريح عرصه هاي الگوي پيشرفت، به چهار عرصه فکر، علم، زندگي و معنويت اشاره کردند و افزودند: الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت به گونه اي تدوين شود که جامعه را به سمت جامعه اي متفکر سوق دهد و جوشيدن فکر و «انديشه ورزي» به حقيقتي نمايان در جامعه تبديل شود.

ايشان در همين زمينه مشخص شدن راهبردها و الزامات پيشرفت در عرصه فکر و توجه به ابزارهاي آن از جمله «آموزش و پرورش و رسانه ها» را در تدوين الگوي پيشرفت مهم دانستند.

عرصه علم، دومين عرصه اي بود که رهبر انقلاب به عنوان عرصه هاي پيشرفت مطرح کردند.

ايشان در اين زمينه خاطرنشان کردند: نوآوري و حرکت خوب موجود در زمينه استقلال علمي بايد با شتاب و قوت بيشتر ادامه يابد و راههاي پيشرفت همه جانبه، عميق و بنياني علمي، در الگو مشخص شود.

حضرت آيت الله خامنه اي، توجه به مسائل و خطوط اصلي زندگي مانند امنيت، عدالت، رفاه، آزادي، حکومت، استقلال و عزت ملي را در بحث الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت، ضروري دانستند و افزودند: در اين الگو بايد به عرصه زندگي، توجه کافي شود.

رهبر انقلاب اسلامي، معنويت را چهارمين و مهمترين عرصه اي دانستند که در کار پيچيده – دقيق و بلندمدت تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ،بايد به آن توجه شود چرا که معنويت، روح پيشرفت واقعي در همه زمينه ها و مسائل است.

رهبر انقلاب اسلامي، زندگي بشر در دوران ظهور امام عصر (عج) را، نمونه کامل زندگي انساني خواندند و خاطرنشان کردند: بشر با تاريخ چند هزار ساله خود، همچنان در پيچ و خمهاي زندگي بسر مي برد و در زمان ظهور حضرت حجت، به بزرگ راه پيشرفت حقيقي مي رسد که البته بايد به طور مستمر در اين زمينه تلاش کرد.

حضرت آيت الله خامنه اي، سخنان خود در نخستين نشست انديشه هاي راهبردي را با تأمل در باب محتواي اسلامي الگوي پيشرفت ادامه دادند.

ايشان توجه به مسئله توحيد را در اين الگو داراي ضرورت کامل دانستند و افزودند: اگر توحيد، اعتقاد به خدا و التزام به اين اعتقاد، به بدنه زندگي بشر بسط داده شود، مشکلات جامعه بشري حل و راه پيشرفت حقيقي گشوده خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامي، توجه به معاد و محاسبه اخروي را در الگوي پيشرفت، موجب منطقي شدن تحمل همه دشواريها و ترويج ايثار و از خودگذشتگي برشمردند و خاطرنشان کردند: اين مفهوم اساسي و سرنوشت ساز، بايد در الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت، معنا يابد.
پيوستگي و عدم تفکيک دنيا و آخرت و محور بودن انسان در نگاه اسلام از ديگر نکاتي بود که رهبر انقلاب اسلامي در زمينه محتواي اسلامي الگوي پيشرفت مورد توجه قرار دادند.

ايشان، محور بودن انسان «در اسلام و در فلسفه هاي مادي غرب» را کاملاً متفاوت از يکديگر خواندند و خاطرنشان کردند: هدف نهايي اسلام، رستگاري انسان است و در اين نگاه همه مسائل از جمله عدالت، رفاه، امنيت و عبادت مقدمه يا اهداف مياني هستند و هدف اصلي اين است که انسان سعادتمند شود.

حضرت آيت الله خامنه اي، انسان در نگاه اسلام را موجودي مختار، مُکلّف و در معرض هدايت الهي دانستند و با تأکيد بر تجلي اين نگاه در الگوي پيشرفت خاطرنشان کردند: در اين نگاه، مردم سالاري علاوه بر اينکه حق مردم است تکليف آنها نيز مي شود و کسي نمي تواند بگويد صلاح يا فساد جامعه به من مربوط نيست.

رهبر انقلاب اسلامي، مسئله حکومت از ديدگاه اسلام را از ديگر مسائلي دانستند که در الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت، بايد مورد توجه کافي قرار گيرد.

ايشان در همين زمينه افزودند: صلاحيتهاي فردي در اسلام به گونه اي مهم است که هرکس مي خواهد مسئوليت و مديريت بپذيرد بايد صلاحيت هاي لازم را در خود بوجود آورد وگرنه با پذيرش مسئوليت، عمل نامشروعي انجام داده است.

حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين نکات ديگري از نگاه اسلام به حکومت، به نفي استعلا، اشاره کردند و افزودند: در اسلام کسي که اهل استعلا و برتري طلبي است و يا همه چيز را براي خود مي خواهد حق ندارد قدرت را قبول کند و مردم نيز حق ندارند چنين شخصي را انتخاب کنند که اين نگاه سعادت بخش، بايد در الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت، جاري شود.

رهبر انقلاب اسلامي توجه به اقتصاد را نيز در الگوي پيشرفت، ضروري خواندند و افزودند: در الگوي پيشرفتي که با همفکري و تلاش نخبگان تدوين خواهد شد، عدالت به عنوان يکي از ارکان اصلي لحاظ شود چرا که در اسلام، عدالت، معيار حق و باطل و ملاک مشروعيت يا عدم مشروعيت حکومتها است.

حضرت آيت الله خامنه اي به عنوان نکته ضروري ديگر در تدوين الگوي پيشرفت اسلامي – ايراني به «نگاه غيرمادي به اقتصاد» اشاره و خاطرنشان کردند: اسلام براي ثروت، اهميت قائل است و توليد ثروت را مطلوب مي داند به شرط اينکه از آن، براي ايجاد فساد و سلطه و اسراف استفاده نشود.

رهبر انقلاب اسلامي در بخش پاياني سخنانشان با تأکيد مجدد بر ضرورت ادامه سلسله نشستهاي انديشه هاي راهبردي افزودند: در تدوين الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت، ممکن است تشکيل دهها جلسه و ايجاد دهها حلقه علمي و فکري در دانشگاهها و حوزه ها ضروري باشد، بهرحال اين «راه آغاز شده» با استفاده از همه ظرفيت نخبگاني کشور ادامه يابد تا انشاءالله به نقطه مطلوب برسد.

ايشان با اشاره به اينکه تدوين الگوي اسلامي –ايراني پيشرفت ،به علت ماهيت بالا دستي اين الگو،در دولتها ومجالس امکان پذير نيست ،ايجاد مرکزي براي پيگيري اين هدف راهبردي را ضروري دانستند و افزودند: البته اين کار بسيار مهم و حرکت عظيم نمي تواند محدود به يک مجموعه شود و همکاري همه انديشمندان و متفکران کشور را مي طلبد.

رهبر انقلاب اسلامي افزودند: مرکز و ستادي که براي پيگيري اين کار تشکيل مي شود با حمايت و پشتيباني از نخبگان و صاحبنظران، مسير دستيابي به هدف بسيار مهم تدوين الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت را تسهيل خواهد کرد.

در آغاز نخستين نشست انديشه هاي راهبردي که با موضوع الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت تشکيل شده بود دکتر مسعود درخشان استاد دانشگاه علامه طباطبايي به بيان ديدگاههاي خود پرداخت.

 


وي در مقاله خود با عنوان «نگاهي به مباني پيشرفت اقتصادي اسلامي – ايراني»، خاطرنشان کرد: الگوي پيشرفت اسلامي – ايراني بايد ضمن آنکه مبتني بر موازين الهي و احکام شرعي باشد، مختصات اقتصاد ايران که سابقه نيم قرن وابستگي به درآمدهاي نفتي را دارد در نظر بگيرد.

دکتر درخشان افزود: الگوي پيشرفت درون زا است و اجراي آن نيازمند عزم و اراده ملي مسئولان دستگاههاي دولتي و غيردولتي و تکيه بر قابليت ها و توانايي هاي داخلي است.

دومين سخنران نخستين نشست انديشه هاي راهبردي، دکتر مصطفي سليمي فر استاد دانشگاه فردوسي مشهد بود. وي با بررسي روند تغيير تفکرات و نظريه هاي توسعه در قرنهاي اخير گفت: با وجود همه تغييرات بوجود آمده در مدلهاي توسعه، به علت اينکه همه اين مدلها از نگاه اومانيستي و جهان بيني سکولار سرچشمه مي گيرند نتوانسته اند اهداف مورد نظر جوامع بشري را تأمين کنند ضمن اينکه علاوه بر تفاوتهاي ايدئولوژيک، جغرافياي پيشرفت ايران نيز متفاوت است بنابراين بايد به تبيين الگوي پيشرفت اسلامي – ايراني بپردازيم.

دکتر سليمي فر، ايجاد جامعه اي مبتني بر عدل و قسط، پرورش انسانهايي مؤمن، برخورداري از اقتصاد پويا و پيشرو و مشارکت حداکثري مردم را از جمله مأموريتهاي الگوي پيشرفت اسلامي – ايراني خواند و گفت: بايد با راهبردهايي همچون اصلاح نظام آموزشي کشور، طراحي نظام تعميق معرفت ديني جامعه و ايجاد نظام توليد و انتشار دانش - و با توجه اسناد فرادستي مانند قانون اساسي و سند چشم انداز 20 ساله، به تبيين الگوي پيشرفت بپردازيم.

اين استاد دانشگاه مقاله خود را با اشاره به برخي تنگناها وموانع نگرشي، مديريتي، اجتماعي و سياسي در مقوله پيشرفت به پايان برد.
حجت الاسلام والمسلمين دکتر سيدحسين ميرمعزي از پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي نيز در اين نشست گفت: تعبير الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت، نشان دهنده ضرورت تطبيق الگوي اسلامي پيشرفت با شرايط و ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران است.

دکتر ميرمعزي افزود: تجميع ذخائر علمي موجود، تعريف و برگزاري دوره هاي دکتري و فوق دکتراي پژوهشي و تشکيل گروههاي پژوهشي فلسفه علوم انساني اسلامي مي تواند زمينه هاي طراحي و تدوين الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت را فراهم سازد.

دکتر زهرا نصراللهي استاد دانشگاه يزد نيز در سخنراني خود در باب ضرورت الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت، خاطرنشان کرد تقريباً همه مدلهاي پيشرفت غربي در ايران اجرا شده اما به نتيجه مطلوب نرسيده است.

وي در تبيين اجزاي اصلي «الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت»، هدف گذاري صحيح، و تربيت کارگزاران نظريه پرداز و توانا را براي اجراي اين الگو ضروري دانست و با تأکيد بر گسترش و تعميق تضارب فکر و انديشه گفت: بايد با آينده پژوهي و ترسيم دورنماي کشور به تبيين الگوي صحيح پيشرفت بپردازيم.

اين استاد دانشگاه، اصالت دادن به شکل و ظواهر اسلامي، نبود زير ساختهاي سيستماتيک، عدم شناخت کافي از «غرب، اسلام و ايران»، جبهه گيري در مقابل هر نوع تغيير، عدم خود باوري کامل در جامعه علمي کشور، نبود انعطاف لازم و جديت رقباي جهاني را مهمترين موانع تحقق الگوي صحيح پيشرفت خواند.

در ادامه نخستين نشست انديشه هاي راهبردي، حجه الاسلام والمسلمين دکتر حميد پارسانيا با ارائه مقاله اي تحت عنوان «پيشرفت اسلامي و مديريت تدارکات چي مآبانه علم»، بازخواني هويت توسعه مدرن را با توجه به مباني نظري و زمينه هاي اجتماعي و تاريخي آن، ضروري خواند.

دکتر پارسا نيا با اشاره به تجربه ناموفق تعميم الگوي پيشرفت غربي به جوامع بشري، علم، عقلانيت چند بعدي اسلامي، و آزادي مثبت در عرصه تفکر و انديشه را لوازم پيشرفت اسلامي دانست و افزود: بايد با پرهيز از مديريت سخت افزارانه و تدارکات چي مآبانه علم، و در پرتو مديريت هوشمندانه، نسبت صحيح علم و فرهنگ را در افق فرهنگي اسلام ترسيم کنيم و سياستگذاري علم را متناسب با نيازها و شرايط تاريخي و تمدني خود سازمان دهيم.

در ادامه اين نشست دکتر عادل پيغامي از دانشگاه امام صادق (ع) به الزامات دهه پيشرفت و عدالت پرداخت .

اين استاد دانشگاه افزايش خلاقيت، مهارت حل مسأله، مهارت تصميم گيري و نقادي را از جمله مهارتهاي بنيادين پيشرفت برشمرد و گفت: شاخصهاي کنوني که معيار ارائه آمار در کشور است جامعه را به عدالت و پيشرفت مطلوب نمي رساند و لازم است در هر حوزه شاخصهاي آماري جديدي تدوين و ملاک عمل قرار گيرد.

هفتمين سخنران نخستين نشست انديشه هاي راهبردي دکتر فرامرز رفيع پور، استاد جامعه شناسي دانشگاه شهيد بهشتي بود که با ارائه مستندات تاريخي و تشريح روند شکل گيري استعمار غرب، به اثبات اين نکته پرداخت که استعمار به عنوان مهمترين روش تحقق اهداف خود، به ايجاد تغييرات ارزشي – فرهنگي و اجتماعي در کشورهاي اسلامي و تحت سلطه مي پردازد.

دکتر رفيع پور، با نفي تفکري که اسلام و ايران را در مقابل هم مي انگارد گفت: مراسم عاشوراي حسيني در ايران به سمبل وحدت ملي و هويت ملي ايرانيان تبديل شده و اين واقعيت نشان مي دهد که ميان ايران و اسلام، پيوندهاي ناگسستني وجود دارد.

اين استاد جامعه شناسي، الفت را رمز پيشرفت حقيقي دانست و گفت: توسعه غربي، با دامن زدن به تضادها و ايجاد و تحکيم ارتباطات عمودي، الفت دروني جوامع انساني را عملاً سست مي کند و انديشمندان و صاحبنظران دلسوزي که در پي الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت هستند بايد اين حقيقت را مدنظر داشته باشند.

دکتر حداد عادل استاد دانشگاه تهران نيز خاطر نشان کرد: در الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت، بايد هم به آرمانها و اصول ديني و هم به واقعيت هاي ايران و جهان امروز توجه شود.

دکتر حداد عادل، تأمين عدالت، تحکيم مباني خانواده، و نفي نگاه ابزاري به زن را از جمله رئوس اصلي الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت برشمرد و تأکيد کرد: در تدوين اين الگو بايد از نقاط قوت و تجربيات موفق ديگران نيز استفاده شود.

در ادامه نشست انديشه هاي راهبردي، دکتر پرويز داوودي رئيس مرکز استراتژيک رياست جمهوري گزارشي از اقدامات انجام شده در دولتهاي نهم و دهم براي تدوين الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت بيان کرد.

وي با اشاره به تدوين منشور جمهوري اسلامي درخصوص مباني و ساختارهاي کلان، گفت: اکنون نيز گروهي از فضلاي سطح عالي حوزه و اساتيد و محققان دانشگاهي، تدوين بيست و دو طرح را براي تعيين شاخص ها در دو بخش پيشرفت اقتصادي و پيشرفت سياسي آغاز
کرده اند.

دکتر داوودي افزود: در اين روند تعيين شاخص هاي عدالت و رشد اقتصادي، اسراف، خانواده مطلوب از نظر اسلام، نظم و انضباط اجتماعي، شهرسازي و معماري اسلامي، استقلال، آزادي، وحدت ملي، قانون مداري، خدمت مداري، و مشارکت سياسي در دستور کار گروههاي تخصصي قرار گرفته است.

دکتر عماد افروغ از دانشگاه تربيت مدرس نيز در نشست انديشه هاي راهبردي، با انتقاد از غلبه نگاه کميت گرا و صرفاً تجربي گفت: در هر نوع الگوي پيشرفت، فرهنگ بايد ملاک و معيار اصلي باشد.

اين استاد دانشگاه، فهم دقيق انقلاب اسلامي را، لازمه تدوين الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت دانست و افزود شعارها و اهداف اساسي انقلاب يعني آزادي – عدالت و بويژه معنويت بايد در هر نوع الگوسازي، مورد توجه کامل قرار داشته باشد.

دکتر افروغ، فهم دقيق مسئله جهاني سازي را ضروري خواند و گفت: سرمايه داري به علت تضادهاي اساسي دروني خود، داراي قدرت جهاني شدن و جهاني سازي نيست اما اسلام، به شرط توجه انديشمندان و ملتهاي اسلامي به واقعيتها و نيازهاي جهاني، از اين توانايي برخوردار است.

آيت الله محمدمهدي آصفي استاد حوزه هاي علميه نجف و قم نيز در اين نشست با تأکيد بر اينکه الگوي پيشرفت غرب مطلوب جامعه اسلامي نيست، گفت: در تدوين الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت بايد مشخص شود که از ديدگاه اسلام، پيشرفت هدف است، و يا نتيجه؟
وي تأکيد کرد: پايه و مبناي اصلي پيشرفت، ارتقاي تواناييهاي علمي دانشگاهها است.

دکتر سيدحبيب الله طباطبائيان، استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز در سخنان کوتاهي، سنجش صحيح پيشرفت کشور را ضروري خواند و گفت: اين سنجش مستمر، امکان اصلاح نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت را فراهم مي سازد.

آيت الله حائري شيرازي نيز در نشست انديشه هاي راهبردي، شناخت و رعايت دقيق قوانين هستي و طبيعت را، زمينه ساز پيشرفت حقيقي برشمرد .

خانم علاسوند استاد حوزه و دانشگاه بعنوان آخرين سخنران اين نشست به لزوم توجه به خانواده محوري در پيشرفت اشاره کرد و گفت: پيشرفت مبتني بر معنويت و توجه به ابعاد فرهنگي در نگاه استراتژيک اسلام، از اولويت برخوردار است.

وي گفت: بايد مراقب بود به اسم مصلحت، مفاهيم اسلامي در مقام اجرا سکولاريزه نشده و عملاً ساختارهاي پيشرفت غربي اجرا نشود.
در ابتداي اين نشست آقاي واعظ زاده دبير نشست هاي راهبردي در بيان چگونگي شکل گيري اين نشست ها گفت: ايده اوليه تشکيل نشست هاي راهبردي حدود ده ماه قبل از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامي ارائه شد که بعد از تشکيل دبيرخانه و رايزني با انديشمندان، اساتيد، فضلا، و صاحبنظران داراي تجربه، موضوع اولين نشست از سلسله نشست هاي راهبردي «الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت» انتخاب شد.

وي با اشاره به ضرورت مشارکت صاحبنظران، انديشمندان و اساتيد و فضلا در فرآيند تصميم سازي و گفتمان سازي در کشور خاطرنشان کرد: در نشست هاي راهبردي علاوه بر جنبه هاي نظري، زمينه هاي اجراي عملي مباحث مطرح شده نيز مد نظر است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس