1

تصریح اصلاح طلبان میانه‌رو مبنی بر تفاوت انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری نشان از آن دارد که برخی احزاب به دنبال دچار شدن به سرنوشت گروهک نهضت آزادی نیستند!

سرویس سیاست مشرق- شکاف میان دو طیف اصلاح‌طلبان مشارکت‌جو و اصلاح‌طلبان ساختاری که در انتخابات مجلس شورای اسلامی رخ‌نمایی کرده بود در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست نه‌تنها رفع شده که تعمیق نیز یافته است.

پس‌ازآنکه ۱۵۱ تن از چهره‌های مختلف جریان اصلاحات در بیانیه‌ای از ضرورت تقویتِ اصلاح‌گریِ میانه و ممکن سازی توافق‌های مساله‌محور و راهگشا برای ایران در انتخابات زودرس ۱۴۰۳ دفاع کردند، طیف رادیکال جبهه اصلاحات کوشیدند تا ضمن انتقاد از این بیانیه به هژمون سازی هرچه بیشتر دیدگاه اصلاح‌طلبان ساختاری و رادیکال و مشروط کردن حضور در انتخابات بپردازند.

در همین رابطه سعید حجاریان در یک توییت از بیانیه «راه گشایی کنیم» که برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی آن را امضا و منتشر کرده بودند، تلویحاً انتقاد کرد و دستاورد سیاست ورزی را تحزب دانست و نه حزب زدایی. وی در این زمینه نوشت که نقد شکلی و محتوایی بیانیهٔ راه‌گشایان (روزنه گشایان پیشین) را به بعد از انتخابات موکول می‌کنم اما امیدوارم صاحبان امضاء پس از اتمام انتخابات در سیاست باقی بمانند و به سمت تشکیل حزب بروند، دستاورد سیاست ورزی تحزب است نه حزب زدایی که رادیکال‌ها به دنبال آن هستند.

آشکار شدن شکاف‌های عمیق راهبردی – تشکیلاتی در جبهه اصلاحات/ زمزمه‌های فیلتراسیون قریب‌الوقوع در میان اصلاح‌طلبان! / روزنه‌گشایان: نمی‌خواهیم گروهکی شویم!

اصلاح‌طلبان میانه‌رو: خاتمی دیگر تعادل‌بخش جریان اصلاحات نیست!

از دیگر سو اما محمد قوچانی، عضو حزب کارگزاران و سردبیر مجله آگاهی نو و از امضاء کنندگان بیانیه راهگشایان در یک استوری به‌نقد حجاریان پاسخ داد. او نوشت:️ «روزنه» گشایی یا «راه» گشایی جنبش ملی و مدنی برای اصلاح اصلاحات بر مبنای بازگشت آن به اصل و ارتقای آن بر اساس مفاهیم جدید و نسل جدید و مخاطرات تازه «برای ایران» است؛ حرکتی ائتلافی برای بازآرایی جبهه و رهایی از هژمونی حزبی و نه افزایش تعداد احزاب. ️حرکتی «گفتمانی و راهبردی» نه حزبی. آن را به «یک حزب» تقلیل ندهیم.

حمیدرضا جلائی پور نیز از امضاء کنندگان بیانیه راهگشایان نیز در مطلبی ضمن بیان تلویحی عمل‌گرایانه نبودن ایده مشارکت مشروط نوشت: ارائهٔ تحلیل و پیشنهاد به نهادها و احزاب و رهبران و مصلحان سیاسی حزب زدایی نیست، بلکه اقتضای گفتگو و آزادی تحلیل و بیان و تقویت و بالندگی جریان‌ها است، چه از سوی امضاکنندگان بیانیه‌های تحلیلی انجام شود و چه از سوی بزرگانی همچون حجاریان. در ضرورت تقویت احزاب تردیدی نیست، اما این‌که کدام راهبرد پیشنهادی در مسیر آرمان‌ها پا در زمین واقعیت دارد و عملاً به تقویت تحزب و گشایش و اصلاحات می‌انجامد و کدام راهبرد از ظرفیت احزاب برای راهگشایی و گشایشگری عملی می‌کاهد محل گفتگو است.

این اما همه ماجرا نیست. پس از اعلام نامزدهای نهایی جبهه اصلاحات برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نیز برخی از اصلاح‌طلبان منتقد جبهه اصلاحات و طیف رادیکال این جریان در مطالبی ضمن تأکید بر اینکه ایده حضور با کاندیدای اختصاصی در انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان توفیقی نخواهد داشت تصریح کردند که خاتمی دیگر به آن معنا نقطه تعادل در جبهه اصلاحات نیست.

در این رابطه مهدی شیرزاد طی یادداشتی بابیان اینکه از انتخابات مجلس یازدهم، توزیع نرمال در جریان اصلاحات به‌هم‌خورده و نیروهای سیاسی موجود در آن، در طیفی از منافع نیستند بلکه بعضاً منافعی متضاد با یکدیگر یافته‌اند که نتیجه آن، تعارض و خنثی کردن پروژه‌های یکدیگر است، تأکید می‌کند بخش بزرگی از این تعارض، متأثر از شکاف نسلی است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه بابیان اینکه قرابت فکری بخش مهمی از اعضای جبهه اصلاحات، به‌خصوص در هیئت‌رئیسه این جبهه با دیدگاه‌های تاج‌زاده غیرقابل کتمان است، تصریح می‌کند، کنار گذاشتن بهزاد نبوی از ریاست این جبهه و بی‌توجهی به مواضع احزاب مهمی چون کارگزاران سازندگی و اعتماد ملی، توزیع نرمال نیروهای سیاسی در جریان اصلاحات را بسیار آشفته کرده است به‌گونه‌ای که به نظر نمی‌رسد موضع خاتمی همچون گذشته نقطه تعادل این جریان باشد. چنین شرایطی به مرجعیت سیاسی جبهه اصلاحات بسیار آسیب‌زده است.

به باور شیرزاد، مهم‌ترین نشانه این آسیب، این است که اکثر کاندیداهای مطرح اصلاح‌طلب یا نزدیک به این جریان، دست‌کم در زمان ثبت‌نام، چندان ضرورتی به رایزنی و هماهنگی با اعضای متنفذ این جبهه ندیده‌اند یا نمی‌بینند و در این مرحله نیز، برخی از ایشان تشریفات و شروط مطرح در راهبردهای اخیر این جبهه در خصوص انتخابات ریاست جمهوری را نپذیرفتند و تمایلی به بودن در لیست کاندیداهای اختصاصی نداشتند.

آشکار شدن شکاف‌های عمیق راهبردی – تشکیلاتی در جبهه اصلاحات/ زمزمه‌های فیلتراسیون قریب‌الوقوع در میان اصلاح‌طلبان! / روزنه‌گشایان: نمی‌خواهیم گروهکی شویم!

وی در ادامه می‌نویسد:

پیش از انتخابات ۱۴۰۰ که توزیع نرمال نیروهای سیاسی در جریان اصلاحات، دست‌کم در ظاهر امر، برقرار بود و خاتمی در نقطه تعادل ایستاده بود، پتانسیل راهبرد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مشروط به تأیید صلاحیت کاندیدای اختصاصی وجود داشت. چه این‌که بسیار بیش از امروز قدرت و توان مدیریت فضا جهت رسیدن به یک کاندیدای اختصاصی وجود داشت؛ اما امروز، در مختصات کنونی نیروهای حاضر در جریان اصلاحات و در شرایطی که برای حاکمیت، برگزاری انتخاباتی در غیبت «چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب» عادی شده است، بعید به نظر می‌رسد راهبرد شرکت در انتخابات، مشروط به حضور کاندیدای اختصاصی، زمینه تحقق یابد.

شیرزاد در ادامه بابیان اینکه فرق مهم این انتخابات با انتخابات مجلس در این است که احتمالاً تحلیل، ارزیابی و منافع برخی احزاب اصلاح‌طلب ایجاب نمی‌کند که در جایگاه نهضت آزادی قرار گیرند، خطاب به حاکمیت تصریح می‌کند که این‌یک خطا است اگر تصور شود، هر کس که به‌عنوان کاندیدای اختصاصی جبهه اصلاحات مطرح شود، بنا دارد یا آمده است که برنامه‌ها و مواضع تاج‌زاده را دنبال کند.

آشکار شدن شکاف‌های عمیق راهبردی – تشکیلاتی در جبهه اصلاحات/ زمزمه‌های فیلتراسیون قریب‌الوقوع در میان اصلاح‌طلبان! / روزنه‌گشایان: نمی‌خواهیم گروهکی شویم!

قرابت با دیدگاه‌های تاج‌زاده بلای جان جبهه اصلاحات

بررسی این مطالب بیانگر آن است که جبهه اصلاحات همچنان از شکاف میان طیف رادیکال و میانه خود رنج‌برده و از سوی دیگر شخص خاتمی و جبهه اصلاحات همچنان متأثر از اصلاح‌طلبان ساختاری و تحول‌خواه بود که این مساله حتی انتقادات درونی به خاتمی را نیز افزایش داده است.

طیف اصلاح طلبان ساختاری که به دنبال ایده مشارکت مشروط هست با این انتقاد از سوی اصلاح‌طلبان میانه‌رو مواجه است که در صورت رد صلاحیت کاندیدای اصلاح‌طلب نباید صحنه را ترک کرده و می‌بایست با کنشگری مبتنی بر واقع‌گرایی ائتلاف مساله محور را دنبال نمایند. این در شرایطی است که اصلاح‌طلبان رادیکال ضمن مخالفت با این روند حتی اصلاح‌طلبان میانه‌رو را تهدید به فیلتراسیون در صورت ادامه و پافشاری بر ایده‌های خود می‌نمایند.

اصلاح طلبان میانه‌رو اما با انتقاد از متأثر بودن خاتمی از هسته رادیکال جریان اصلاحات تصریح دارند که وی همچون سابق دیگر نقش تعادل ساز در جبهه اصلاحات را نداشته و در شرایط کنونی دیگر نیروهای سیاسی در جریان اصلاحات در راستای خنثی‌سازی یکدیگر عمل می‌کنند

تصریح اصلاح طلبان میانه‌رو مبنی بر تفاوت انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و بیان اینکه برخی احزاب به دنبال دچار شدن به سرنوشت گروهک نهضت آزادی نیستند، نشان می‌دهد که جبهه اصلاحات درگیر شکاف‌های جدی در حوزه راهبردی و تشکیلاتی است!

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 91
 • در انتظار بررسی: 2
 • غیر قابل انتشار: 14
 • IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  3 2
  فشار از پایین چانه زنی از بالا بازیهاشون را حدی نگیرید ...
  • IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
   0 1
   تو جدی نگیر نه ماه دیگه خواهیم دید
  • IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
   2 1
   با انتخابی که جبهه اصلاحات انجام داد و اخوندی را در لیست گذاشت معلوم گشت که راهبرد این گروه امنیتی کردن فضای کشور است. باور کنید جبهه اصلاحات گروهکی می می کند. یعنی اینان از نفرت افکار عمومی از اخوندی و جهانگیری ندارند. پس باید پشت پرده را دمیدن اشوب در کشور دانست. اینها بدنبال اشوب در کشور هستند و در حوادث سال ۷۸، ۸۸، ۹۶،۹۸، ۱۴۰۱ میداندار همین اصلاح طلبان بودند.
  • IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
   4 2
   روحانی با افتضاحات دولتش میخ آخر را بر تابوت اصلاحات کوبید.
 • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  3 2
  باشه این گزارش درست و مستند ولی یادمان نرفته افسادطلبان و غربگداها شبیه همین بازی ها رو با کمک وسط خواب های ظاهراً اصولگرا سال ۹۲ هم درآوردند و در ساعات حساس مانده به رأی گیری با هجمه شدید رسانه ای روی روحانی که واقعاً نه محبوبیت داشت نه رأی کافی متحد شدند و ۸ سال خون ملت را در شیشه کردند و آب و نان آنها را به برجام خسارت محض گره زدند جوری که سالها برای جبران خسارت هایی که زدند زمان لازم است
 • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  3 1
  همشون امده اند برنامه ها و مواصع تاجزاده را دنبال کنند همین ...
 • IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  2 2
  اگر خود خاتمی و موسوی و حجاریان هم بیان ما دیگه رای نمیدیم. تمام
  • IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
   0 0
   ما رأی میدیم البته به انقلابی‌ها نه افسادطلبان. تو هم اگه منظورت اینه که کلا رأی نمیدی باید بدونی که ما نیستی و یه نفری.
  • IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
   0 0
   نده
  • IR ۰۳:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
   0 0
   احسنت
 • IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  2 1
  همه باهم اختلاف دارند اصلاح طلبان باهم ،اصول گرا باهم چه دعوایی سر این صندلی چیزی که مهم نیست اقتصاد و آینده ایرانه!!
 • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  4 1
  مدعیان دروغین اصلاحات گروهک انقلابی نما است به قصد فریب مردم تا حالا توانسته 35 سال قوه مجریه را در دست بگیرد در شهادت حاج قاسم روحانی وزیر اطلاعات وزیر کشور و ظریف مقصر اصلی هستند این یک مطالبه است که چراسطح امنیتی را بالا نبردند چرا با وجود قطر بالقوه اجازه سفر حاج قاسم به عراق داده شد چرا با وجود تهدید ترامپ و اشغالگران از سفر حاج قاسم جلو گیری نشد انشاالله محاکمه نزدیک است
 • ممد IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  3 1
  لعنت الله علی القوم الظالمین
 • ملانصرالدین IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  3 1
  تنها راه نجات اصلاح طلبان معرفی یک ساقی جدید است !
 • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  5 1
  مرگ بر جریان افساد طلب
 • اعدام مفسدین اقتصادی !! IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  3 0
  کارگزاران عامل مهم فساد و تورم .... اعدام مفسدین اقتصادی !!
 • بابایی IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  6 2
  99 درصدشان خائن و مزدور صهیونیستها هستند
  • علی IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
   2 0
   جاسوسان اسراییل
 • IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  5 1
  زنیکه سگباز هم اونجاست سگبازیش به کنار چرا نماز رو به سخره گرفته بود
 • US ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  .
 • حسین IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  تو راست می گی
 • ملانصرالدین IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  2 0
  شکافی به طول فقر و عرض گرانی و عمق فساد !
 • (همستر کامبت) IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  2 1
  اینقدر فقر و بی پولی و بیکاری و تنگدستی و گرفتاری زیاد شده است که هر کجا نام و نشانی از پول و درآمد باشه مردم همه از پیر تا جوان شرکت میکنند این واقعیتهای تلخ جامعه امروز ایران است که متاسفانه دولتمردان و سیاستمدران از آن غفلت کردند و ندیدند و نشنیدند ! بله این تعریف فقر و نداری و تهیدستی و اختلاف طبقاتی مردم است ! همستر کامبت
  • FR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
   0 0
   الزاما پول پرستی با فقر ارتباطی ندارد بعضی وقت ها پولدار ها بیشتر حریص هستند برای کسب درآمد
 • محمد IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  2 1
  میزان رای ملت است.
 • IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  3 2
  اگر اصلاح طلبان تهوع آور باردیگر انتخابات پیش رو را تحریم کنند قطعاً برای نظام مقدس ما برکاتی دارد و آن را باید از الطاف الاهی دانست! زیرا اتکای این جماعت به بخش غربگدا و خودتحقیر جامعه است که این گروه همان لِنگ لَنگ کشور ما در مسیر ترقی و پیشرفت هستند!!!
 • محسن IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  3 1
  اقای روحانی ان چنان گندی تو ۸ شال دولتش زده که هیچ کس مسئولیتش قبول نمیکنه اقای جهانگی ی و لاریجانی گفتن ما ربطی یه د ولت قبلی تدا یم فکر کنم از خود ر وحانی هم بپرسی میگه مت حسن فریدونم روحانی کیه ببیندی این جماعت برای ای چکار میکنند
 • رضا IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  3 2
  رای من مهرداد بذرپاش ، جوان ، صادق ،کاری خانواده شهید پاسدار حرمت خون شهیدان ،متخصص
 • IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  5 1
  جبهه اصلاحات یا بخور بخورهای اصلاحات؟
 • IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  1 0
  اصلاح طلبا که تعطیل
 • IR ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  خوبه سعید جلیلی
 • IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  درود
 • وحید IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  ایران اسلامی باید مثل افغانستان و پاکستان بشود
 • IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  جبهه افسادات با اعضا و طرفداران افسادطلب. شما ظاهر این قوم رو ببینید عملکرد پیش‌کش!!!
 • IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  خدا به کمرشون بزنه
 • FR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  حالا معلوم نیست که مثلا اخوندی چه تفاوتی با تاج زاده دارد و اصولا مگر اصلاح طلبان مدافع آزادی تاج زاده نبودند
 • IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  خیلی به نظرم خوب است
 • IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  اقای ارمکی عیر سیاسی شدن جامعه را به حاکمیت می عروشه عجب ....
 • IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 2
  به پوتین علاقه دارم ،
 • IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  یکسری سیاستمدار هستند
 • IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 2
  پوتین ، مکرون ، جو بایدن ، ترامپ ، دیوید کامرون دوست داشتنی
 • IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  2 1
  افساد طلبان غربگدای تکنوکرات یک مشت خائن مفتخور ، یاوه گوی پیروان عمرعاص و معاویه در این زمان
 • IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  حزب ندای ایرانیان برای مت قابل احترامه به خاطر فشاری که تحمل کردند تو ززا ولی اتحاد ملت حرفی ندارم باهاشون ....
 • IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  1 0
  این منافقان (سرمایه های صهیونیست) تمام زورشان را مانند اربابان غربی زده اند دیگر کاری نمانده که برای براندازی انجام نداده باشند و حالا برای مهمترین رکن اجرایی کشور که خودشان مزورانه می گویند اختیاری ندارد دندان تیز کرده اند که کار ناتمامشان را اگر توانستند از این طریق انجام دهند ولی زهی خیال باطل
 • IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  بخارایی در روشنفکر ها چه ادم اشعالیه ...
 • IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  آخر سر قمارشون لاریجانیه
 • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  ان فقط یک بازی بود
 • IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  1 1
  اصلا نمی توان کار شگفت انگیزی درباره بشر و تمدن بشری انجام داد ، این سیاره یک تیمارستان بزرگ است ،
 • IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  این فقط با حکومت جهانی امکان پذیر است ،
 • IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 1
  ولی خب برای من اهمیتی ندارد ، چونکه این می شود تیمارستان کهکشانی
 • IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  بیداری و آگاهسازی لازمه و گرنه اینا مردم رو فریب خواهند داد
 • IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
  0 0
  اصلاح طلبان اشغال طلب
 • مهدی US ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  نشستن دارند دارند نقش می کشند برای بهم زدن کشوز. یک مشت مفسد ذوج شده غرب وحشی.
 • مهدی US ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  جماعت مکار
 • مهدی US ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  مملکت را با این همه ثروت به گند کشیدند.
 • IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  اللهم عجل لولیک الفرج
 • IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  به نظرم سبک زندگی سختی است ، برای همین مخالفم ,یکسری مساعل ازاردهنده هم وجود دارند اینجا ،
 • IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  از این جمعیت هم خوشم نمی اید
 • IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  از بحث و جدل هم خوشم نمی اید
 • H IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  دست بردارید از لولو کردن اصلاحات
 • ES ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  بمب اتم خواسته هر ازادی خواه است.
 • IR ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  یک گروه قومی هستند
 • IR ۰۳:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  به نظرم اینها سیاست های دوران جنگ جانی اول است که از گروه های تجزیه طلب حمایت کنند چونکه سیاست انها کلا تجزیه کشور ها بود برای همین جنگ جهانی همین سیاست را دنبال می کرد و خب حمایت از گروه های قومی هم همین سیاست بوده است ،
 • IR ۰۳:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  الان سیاست غرب تعامل با خاورمیانه به نظر می رسد
 • IR ۰۳:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  سیاست روسیه ضد سیاست غرب است یعنی جلوگیری از تجزیه
 • IR ۰۳:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  سیاست تجزیه طلبانه را نشان می دهند
 • IR ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  خیلی سیاست خطرناکی است
 • IR ۰۳:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  دو قطبی به وجود امده است که به این راحتی از بین نمی رود
 • IR ۰۳:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  خب من هم ایرانی هستم
 • IR ۰۳:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  خدا خودش یاور رهبر انقلاب باشه که در میان این گرگها باید نطام رو حفط و رهبری کنه
 • IR ۰۴:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  این فقط یک عوام فربی ساده است
 • IR ۰۴:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  این ایدولوژی خطرناک است
 • IR ۰۴:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  کس نمی تواند این دیدگاه اپارتایدی را متوقف کند
 • IR ۰۴:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  این یک روند خشن خواهد شد
 • IR ۰۴:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  خدا خودش اینها را هدایت و یا نشد نابودشون کنه
 • IR ۰۴:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  امیدهای اسراییل در اران هستند اینها
 • IR ۰۴:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  لعنت خداوند بر هرچی منافق و بدخواه انقلابو ایران
 • IR ۰۴:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  شکاف اینها عمیقه تنها دلیل اجتماع اینا قدرت طلبی هست
 • IR ۰۵:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  ولی خب شاید این یک حمایت از یک ایدولوژی تجزیه طلبانه است ، یعنی از یهودی ها استفاده کنند
 • IR ۰۵:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  اینا رو رها کنی مردم رو میدرند چون به خودشون هم رحم نمیکنند
 • IR ۰۵:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  انها یهودی هستند
 • IR ۰۵:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  جبران کنند
 • IR ۰۵:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  به نظرم دارند ضد سیاستهای دوران رفتار می کنند
 • IR ۰۵:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  می خواهند برگردند به دوران تسلیم در مقابل امریکا
 • رضا IR ۰۵:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  نگران نباشین شورای نگهبان هیچ اصلاح طلبی رو تائید صلاحیت نمیکنه
 • IR ۰۵:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  دو قطبی خوب است
 • IR ۰۵:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  به نظرم منتظر فرصت هستند
 • IR ۰۵:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  منتظر نباشید چونکه ما این فرصت سو استفاده را به شما نخواهیم داد
 • IR ۰۶:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  خدا نابودتون کنه که امید مردم رو نابود میکنید به اسم اصلاحطلبی مملکت رو میفروشید
 • IR ۰۶:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
  0 0
  خب منکه نیستم
 • IR ۰۶:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
  0 0
  این خاینینین گروهکی هستند بدون تشکیلات ولی لات بازی و عربده کشی را خوب بلدند.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس