کد خبر 1589073
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۲
1

سازمان تروریستی چریک­های فدائی خلق ایران، وقتی با مشارکت بالای مردم در همه‌­پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران و جواب آری به آن مواجه ­شدند خود را ناکام دیدند به سمت ترور رفتند!

به گزارش مشرق، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، سازمانی مارکسیستی بود که از پیوند دوگروه جزنی_پویان و احمدزاده- پویان- مفتاحی در فروردین ماه سال ۱۳۵۸ بهوجودآمد. این سازمان که بعد از انقلاب در گرفتن سهمی از قدرت به دلیل نداشتن پشتوانۀ حمایت مردمی خود را ناکام می‌دید در تلاش برآمد در نقاط حادثه‌خیز از جمله شهرهای مرزی ایران که از نظر سازمان دارای قومیت‌های مختلف بودند دست به تحرکات سیاسی بزند تا شاید بتواند با جداسازی این مناطق حاکمیت خود را در آن مناطق تثبیت کند.

یکی از این مناطق که از قبل از انقلاب هم مقری برای مخالفین حکومتی به شمار می‌رفت کردستان ایران بود. مردم کردستان که همیشه خود را از نژاد ایرانی آریایی میدیدند هیچگاه به دنبال تجزیه‌طلبی و جدایی از سایر مردم آریایی ایرانی نبودند. اما تحرکاتی از جانب گروهی جداسر که از جانب کشورهای بیگانه از جمله انگلیس حمایت می شد، در نواحی کردستان ایران صورت می‌گرفت. بعد از انقلاب اسلامی نیز یکی از همین گروه‌ها که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بود و بدنۀ اصلی آن را افراد غیرکًرد تشکیل میداد، سعی کرد از خلاء قدرت به وجود آمده از سقوط رژیم پهلوی تا استقرار جمهوری اسلامی استفاده کند و دست به تحرکات نظامی – سیاسی بزند.

بنابراین با توجه به نزدیک شدن به روز برگزاری رفراندوم برای جمهوری اسلامی در روزهای دهم و یازدهم سال ۱۳۵۸، احزاب حاضر در کردستان از جمله سازمان چریک‌های فدایی خلق به صورت تدریجی به اعلام مخالفت خود با برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی پرداختند. به طوری که جو کردستان کاملاً ملتهب شد. و در بعضی از نقاط مانند مهاباد، صندوق‌های رأی توسط هواداران سازمان چریک‌های فدایی خلق و کومله دیگر جریان سیاسی ضد حکومتی به آتش کشیده شد و با اینکه امام خمینی در همین روزها صریحاً اعلام کرده بود که ما به خواستهای مردم کُرد توجه میکنیم، اما سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و کومله دوباره مخالفت خود را با رفراندوم اعلام کردند؛ زیرا معتقد بودند که امام خمینی باید در "متمم قانون اساسی" این موضوع را تصریح می‌کرد.

با این شرح مشخص میشود که مخالفین رفراندوم، علیرغم گفته‌های امام خمینی برای بحران کردستان به دنبال راه‌حل منطقی نمی گشتند و فقط بدنبال تنش‌آفرینی و ایجاد فرصت برای به دست گرفتن قدرت در این منطقه بودند. اما با تمام تبلیغات و تنش‌های به وجود آمده در کردستان، انتشار نتیجه رفراندوم در مناطق کُردنشین از رأی مثبت مردم به جمهوری اسلامی خبر داد. در بوکان ۲۳۵۶۹ نفر به جمهوری اسلامی رأی مثبت و ۱۳ نفر رأی منفی دادند. در مریوان ۴۶۴۷۲ نفر به جمهوری اسلامی رأی مثبت و ۲۸ نفر رأی منفی دادند. در سنندج ۱۰۱۶۱۸ نفر به جمهوری اسلامی رای مثبت و ۱۰۸۱ نفر رای منفی دادند و در سقز ۳۴۸۳۶ نفر رای مثبت و ۵۵۸ نفر رأی منفی داشتند، این نتیجه در حالی هست که تمامی عناصر ضد انقلاب با تمرکز بر روی مردم سعی داشتند آنان را از شرکت در رفراندوم منصرف کنند و یا درصورت ناکامی، آنان را مجبور کنند که رای منفی دهند و بعد از ناکامی در تحریم و شکست در رفراندوم تلاشهای خود را در نبود شرایط دموکراتیک به هنگام رفراندوم نشان دادند.

در همین راستا و پس از خنثی شدن توطئه‌ها این گروهک‌ها توسط مردم کردستان، سازمان چریک‌های فدائی خلق در سرمقاله روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۵۸ نشریه کار با عنوان «رفراندوم انجام شد اما...» نوشتند: «رفراندوم در شرایطی انجام شد که فضای غیردموکراتیک بر کشورغالب بود، در شرایطی که رای‌دهندگان و طرفداران آزادی و دموکراسی هیچگونه اطلاعی از چهارچوب قانون اساسی و ماهیت جمهوری اسلامی نداشتند برگزار شد. به هر حال همان طوری که قبلاً گفته‌ایم بحث ما به هیچوجه بر سر نام جمهوری نیست، بلکه قانون اساسی آن، محتوی و عملکرد آن است که میباید ملاک قضاوت مردم قرار گیرد. ما قبل از رفراندوم گفتیم که پیش از هر چیز مجلس موسسان از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شود. قانون اساسی را تدوین نماید، سپس نوع جمهوری را به همه‌پرسی بگذارند. ولی بدون توجه به این سیر منطقی رفراندوم انجام پذیرفت.

ترور مردم به جرم پاسخ مثبت به رفراندوم!

از قیام پیروزمندان، ۲۱ بهمن تاکنون مردم چشم انتظار اقداماتی انقلابی و تغییراتی اساسی بوده‌اند، ولی هنوز حداقل آنچه را که از انقلاب انتظار داشتند بدست نیاورده‌اند. حال باید دید که از این به بعد چه تغییراتی در زندگی مردم روی خواهد داد، و چه تصمیماتی در جهت منافع مستقیم توده‌های زحمتکش و کوتاه کردن دست امپریالیسم و عناصر وابسته به آن انجام خواهد گرفت؟ در قانون اساسی جدید تا چه اندازه خواست‌های کارگران و زحمتکشان در نظر گرفته میشود؟ و دموکراسی مورد نظر توده‌ها تا چه میزانی برقرار خواهد شد؟ چگونگی پاسخگویی به این خواست‌ها و نیازهای مردم است که محتوی جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد. بدیهی است جمهوری اسلامی تا آنجا که محتوایی دموکراتیک و ضدامپریالیستی داشته باشد و قانون اساسی آن با توجه به منافع زحمتکش‌ترین اقشار و طبقات تنظیم شود و دستهای امپریالیسم و وابستگانش را کوتاه کند، مورد تایید مردم و نیروهای مترقی قرار خواهد گرفت. در غیر اینصورت از حمایت مردم برخوردار نخواهند بود. براین اساس چگونگی برخورد با مسائل زیر است که محتوای حکومت آینده را مشخص خواهد کرد.

سرمایه‌های وابسته و دلالان امپریالیسم که اقتصاد کشور را در دست داشتند و به استثمار توده‌ها مشغول بودند، صنایع وابسته که پایگاه امپریالیسم بوده‌اند و هستند چه وضعیتی خواهند یافت؟ آیا بانک‌ها که عامل تسلط سرمایه‌های مالی امپریالیستها و یکی از ارکان جذب دسترنج کارگران و زحمتکشان است، ملی می شود؟ کنترل و ادارۀ آنها چگونه و در جهت منافع چه کسانی خواهد بود؟ صنعت نفت به چه صورتی اداره میشود و درآمدهای حاصل از آن در چه جهتی است؟ آیا در جهت منافع کارگران و دهقانان و زحمتکشان است؟ یا مجدداً در جهت تحکیم قدرت امپریالیستها وسرمایه‌داران وابسته به کار گرفته خواهد شد؟ قوانین ضدکارگری و ضد دموکراتیک، قوانینی که حافظ تمام و کمال منافع سرمایه‌داران وابسته است و کارگران را به برده تبدیل کرده، لغو خواهد گردید؟ برای بهبود وضعیت کشاورزی و جبران خانه‌خرابی‌های دهقانان، برای انجام اصلاحات ریشه‌ای و دموکراتیک، برای جلوگیری از اجحافات کشت و صنعتها شرکتهای سهامی زراعی و سایر موسسات مشابه چه اقداماتی خواهد شد؟

برای تامین آزادی اجتماعات و تظاهرات، آزادی کامل قلم و بیان و اعتقادات، آزادی تشکیل احزاب وسازمانهای سیاسی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی چه پیشبینی‌هایی کرده است؟ آیا برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمام زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، اجتماعی در نظر گرفته شده است؟ حقوق ملی و دموکراتیک خلقها در تعیین سرنوشت خود تامین و به رسمیت شناخته خواهد شد؟

پاسخ عملی به این مسائل و خواستهای مردم است که محتوای جمهوری اسلامی را روشن خواهد کرد و نتایجی برای کارگران و زحمتکشان که خونبهای سنگینی پرداخته‌اند، به بار خواهد آورد.»

با این شرح سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، وقتی با مشارکت بالای مردم در همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران و جواب آری به آن مواجه شدند خود را ناکام دیدند سعی کردند با انتشار مقاله‌های مختلف از راه‌های دیگر وارد شوند تا بتوانند به هدف نهایی خود یعنی به دست آوردن قدرت وارد شوند، علی‌الرغم آنکه می‌دانستند کمونیست در بین مردم ایران جایی ندارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 18
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 4
 • IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
  2 4
  جالب بود
  • IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
   2 2
   بله، تو روسیه هم دقيقأ همین اتفاق افتاد!! چون یانکی‌های گاوچرون تروریست همجنس باز آدمکش و اروپایی‌های نوکرشون از رفراندوم روسیه و پیروزی جناب آقای پرزیدنت ولادیمیر پوتین به سوزش افتاده بودن، بیش از 140 نفر از مردم بیگناه روسیه رو ترور کردن!!
 • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
  8 9
  خدا ازاین منافقین نگذره که خیلی از جوونا رو فریب دادن و باعث کشتنشون شدن
 • IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
  7 5
  بیشتر دولت ها از رفراندوم وحشت دارن. اونام همینطور. ولی کلا اونا یه مشت آدم کوته فکر بودن
 • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
  16 7
  این گروه ها وسازمانهاچون احزاب منفورشان را دررفراندوم شرکت ندادند،اتهام بستندکه رفراندوم تک حزبی بوده وحق انقلاب کردنشان را به زورمیخواستندتصرف کنندودست به ترورهای بزدلانه زدنند
 • DE ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
  11 14
  الان چرا رفراندوم نمیزارین ؟
  • باغبان پیر FR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
   5 4
   روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ سالروز رفراندوم برای نظام جمهوری اسلامی مبارک باد و اما در جواب به به سوال شما کاربر محترم مگر سال ۱۴۰۱ دفراندوم انجام نشود ؟ مگر به اصطلاح ۶ نفر از زعمای سینه چاک قوم (حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی، شیرین عبادی، مسیح علی‌نژاد و عبدالله مهتدی) برای رفراندوم و تغیر نظام جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه جورج تاون واشینگتن امریکا جلسه "همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران" تشکیل ندادند و منشور ننوشتند ؟ مگر از شهریور تا اسفند ۱۴۰۱ سه فراخوان حضور در خیابان به مردم ایران برای تغیر جمهوری اسلامی ندادند ؟ مگر تلویزیون های دولتی بی بی سی, صدای امریکا, سعودی انترناسیونال, رادیو اسراییل و ... حمایت و پشتیبانی تمام قد از آنها نکردند ؟ مگر صحبت از انقلاب نمیکردند ؟ چه شد که به گفته شهرام همایون که خود را به اصطلاح وپزیسیون می نامد و تلویزیونی هم به راه انداخته از جمیعت ۸۰میلیونی ایران فقط حدود ۷۰۰ نفر آمدند در خیابان شلوغ بازی درآوردند ؟ مردم نجیب ایران در سال ۱۴۰۱ نشان دادند که به دنبال این شغل های زوزه کش نخواهند رفت و رفراندوم نه به بازی های نمایشی کشور های غربی و شعار های بی محتوا و زینتی و یک مشت افرادی که مغزشان پاره سنگ بر میدارد نمیروند
  • IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
   1 3
   منتظریم تو آمریکا هروقت برای استقلال تگزاس رفراندوم گذاشتن ما هم یاد بگیریم رفراندوم بزاریم!!!
  • حامد پلاس IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
   1 3
   همین یه ماه پبش رفراندوم انجام شد.
  • IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۳
   2 1
   چون نتیجه اش معلومه امثال مثل تو خیلی کمن
  • IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۳
   0 0
   فقط دنبال حرف مفت زدنی
  • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۳
   0 0
   خواستیم نظر تو رو بشناسیم
 • DE ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
  3 5
  بله بیشتر همین‌گروهکها باعث شدند که حتی مردم خواهان‌برخورد سخت حکومت با این تروریستهای مردور بشن که در عمل به هیچوجه خواهان دمکراسی نبودند بلکه فقط دنبال این بودند تا از آزادیها بعنوان وسیله برای کسب قدرت قهری و‌ نظامی برای گروه خودشان سو استفاده کرده و ایران را به یک‌جنگ داخلی بکشانند. الان هم اگر حکومت کمی شل بیاید، نشان خواهند داد که فقط دنبال خیانت و‌ جنایتند و‌ امنیت و جان مردم ایران برایشان هیچ ارزشی ندارد و فقط و‌ فقط دنبال قدرت نظامی هستند. شما بزخوردشان را در غرب با ایرانیانی که نظر دیگری غیر از خودشان دارند بببنید. مثل سگ هار به آنها حمله می کنند و‌نشان میدهند که دمکراسی و‌ احترام به نظر دیگران را نه آموخته اند و‌ نه مبخواهند بپذیرند. یک مشت درغگوی بی هویتند که دنبال فرصتند تا با جنایت در ایران انتقام خودشان را از مردم و ایران بگیرند. ترحم به اینها مساوی ایت با نا امنی، کست و کشت و‌کشتار و جنایت و‌خونریزی هر روز در شهرها و راهها و مرزها. فقط با مشت آهنین باید با این جنایتکاران درغگو برخورد کرد چون بهیچوجه خواهان آزادی نیستند وگرنه نشان میدادند که بعد از چهل و‌ چند سال زندگی در کشورهای غربی یک حداقلی از آنرا آموخته بودند. فقط مشت آهنین جواب این وطن فروشان جنایتکار و پست فطرت هست. نه چیز دیگر.
 • علی IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
  6 9
  فقط یاداوری کنید جماعت تروریست وحشی که به اسم آزادی و جنبش تروریستی فواحش ززا، میگفتن مغازه دارا رو باید کشت تا مغازه ها رو تعطیل کنن تا مردم مجبور شن به خیابونا بریزن. و مردم احمقی که هنوز میگن چرا پلیس تو دهن این جوونای تروریست بی عقل میزد. وقتی رسانه بی عرضه باشه بخشی از جامعه پیشمرگ قاتلای خودشون میشن.
 • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
  2 1
  مقاله جالبی بود
 • باغبان پیر FR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
  1 4
  روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ سالروز رفراندوم برای نظام جمهوری اسلامی مبارک باد در سایتی مطلبی میخواندم . در پیام های کاربران دیدم کاربری نوشته است که چرا حالا رفراندوم نمیگذارد . اگر چه این سوال جا های دیگری هم مطرح و شندیده شده است . در پاسخ به ان کاربر به اختصار مطلب زیر را نوشتم جواب به به سوال شما کاربر محترم مگر سال ۱۴۰۱ دفراندوم انجام نشود ؟ مگر به اصطلاح ۶ نفر از زعمای سینه چاک قوم (حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی، شیرین عبادی، مسیح علی‌نژاد و عبدالله مهتدی) برای رفراندوم و تغیر نظام جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه جورج تاون واشینگتن امریکا جلسه "همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران" تشکیل ندادند و منشور ننوشتند ؟ مگر از شهریور تا اسفند ۱۴۰۱ سه فراخوان حضور در خیابان به مردم ایران برای تغیر جمهوری اسلامی ندادند ؟ مگر تلویزیون های دولتی بی بی سی, صدای امریکا, سعودی انترناسیونال, رادیو اسراییل و ... حمایت و پشتیبانی تمام قد از آنها نکردند ؟ مگر صحبت از انقلاب نمیکردند ؟ چه شد که به گفته شهرام همایون که خود را به اصطلاح اپوزیسیون می نامد و تلویزیونی هم به راه انداخته از جمیعت ۸۰میلیونی ایران " حدود ۷۰۰ نفر" آمدند در خیابان شلوغ بازی درآوردند ؟ و اما در هم سال ۱۴۰۱ مردم نجیب ایران نشان دادند که به دنبال این شغل های زوزه کش نخواهند رفت و "رفراندوم نه" به بازی های نمایشی کشور های غربی و شعار های بی محتوا و زینتی و یک مشت افرادی که مغزشان پاره سنگ بر میدارد انجام دادند. مگر مردم ایران چند بار و با چه زبانی باید "نه" بگویند تا این آپوزیونچی ها خشک مغز حالیشان بشود که روان پاک هستند ؟ یک بار در سال های ۱۳۶۰ به بنیصدر و منافقین "نه" گفتند یکبار به تهمونده های دوران استالین حزب دموکرات و کومله در "نه" گفتند یکبار در دی ۱۳۸۸ به قدرت طلبان دیکتاتور منش "نه" گفتند یک بر به منشور به اصطلاح و انقلاب جورج تاونی "نه گفتند آیا گروه دیگری یا خیمه شب بازی دیگری هم مانده که مردم بخواهند به ان "نه" بگویند ؟ بله یک "نه" بزرگ مانده است تا تمام این بساط ها جمع شود و ان هم یک "نه" بزرگ به سرچشمه شرارت ها در منطقه ما میباشد و که در کاخ سفید لانه دارد یعنی "نه" به امریکا در منطقه ما نظر شما چه است؟
  • IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۳
   0 1
   جالب بود
 • IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۳
  0 5
  جالب بود

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس