سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سازمانی زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش است.

به منظور تحقیق و بررسی در مسائل کیفی آموزش و پرورش، ارزشیابی مستمر و تنظیم برنامه‌های تحصیلی، تالیف و تدوین کتب درسی و آماده سازی مدارس و مؤسسات آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش برای کاربرد وسائل و روش‌های نو در جهت اعتلای کیفیت آموزش و پرورش، سازمانی به نام «سازمان پژوهش ونوسازی آموزشی» که دراین قانون سازمان نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

وظایف سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:

  • پژوهش در محتوای برنامه‌های آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف تحصیلی با توجه به نیازمندی‌های کشور، توانایی و خصوصیات روانی دانش آموزان، تشخیص و تعیین هدف‌های هر دوره تحصیلی، تهیه وتنظیم برنامه‌های درسی و تعیین نسبت‌های مطلوب برای تحصیلات در سطوح و رشته‌های مختلف
  • مطالعه و تنظیم روش‌های ساده در زمینه امتحانات و ارزشیابی تحصیلی
  • تالیف، تدوین، انتشار کتب و نشریات آموزشی وکمک آموزشی برای معلمان و مربیان
  • تعیین و تهیه مواد ووسائل آموزشی وفهرست استاندارد تجهیزات و وسائل آموزشی با همکاری سازمان نوسازی و توسعه وتجهیزمدارس کشور و تهیه و تنظیم طرح‌های لازم برای نوآوری در روش‌ها ووسائل آموزشی واجرای طرح‌های آزمایشی به منظور ارزشیابی روش‌ها و وسائل آموزشی
  • انجام دادن تحقیقات بنیادی در زمینه بهبود کیفی و کمی آموزش وپرورش
  • تربیت کارشناسان مورد نیاز وزارت آموزش وپرورش، اجرای برنامه‌های کارآموزی برای معلمان ومسئولان مدارس ومجریان مربوط، برقرار ساختن ارتباط دائم با معلمان ومتخصصان امر آموزش وپرورش ونظر خواهی از آنان وفراهم ساختن موجبات مشارکت آنان در برنامه ریزی وبرنامه نویسی وارزشیابی آموزشی
  • همکاری باسازمان رادیو وتلویزیون ملی ایران ودیگر واحدها و شوراهایی که به نحوی با وظایف سازمان ارتباط دارند
  • سایر مسائلی که شورای سازمان درجهت هدف‌های سازمان تعیین خواهد نمود

یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزیر سمت ریاست سازمان را عهده دار خواهد بود.

آدرس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:

خیابان کریمخان- خیابان سپهبد قرنی- ساختمان شهید موسوی- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

شماره تماس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:

۹-۸۸۸۴۳۲۵۱

موقعیت مکانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برچسب‌ها

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس