متخصصان کشورمان با بهره گیری از طرح های موجود و اجرای محاسباتی که با استفاده از اَبَررایانه، ماه ها به طول می انجامد، اقدام به بهسازی طرح کلاهک موشک های کشورمان کرده اند که قدرت و تاثیر موشک های ایرانی را با افزایشی چشمگیر مواجه می کند.

به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق، موشک های نظامی ساخته شده اند تا مواد منفجره را به محل هدف برسانند و پس از اصابت، با انفجار حاصله آن را از بین ببرند. این محموله در بخشی از موشک که اصطلاحاً به آن سر جنگی(کلاهک جنگیWarhead-) گفته می شود قرار می گیرد.

در موشک های بالستیک قدیمی و برخی از موشک های بالستیک فعلی، سر جنگی ثابت است یعنی موشک در مرحله نهایی حرکت، به همراه کل بدنه خود به سمت زمین می آید. در حالی که در موشک های جدید، سرجنگی جدا شونده است بدین معنی که بخش مربوط به محموله انفجاری پس از مرحله اوجگیری از موشک جدا شده و به سمت زمین حرکت می کند.

خانواده موشک های بالستیک ایرانی که بیشترین تعداد آنها را نمونه های گوناگون شهاب تشکیل می دهند از انواع این سرجنگی ها بهره مند هستند که هر یک مربوط به عملیات خاصی است. از اینرو در این گزارش بیشتر به بررسی کلاهک های جنگی موشک های بالستیک از نسل شهاب می پردازیم.

این کلاهک ها صرف نظر از ثابت یا جدا شونده بودن، دستکم از سه منظر قابل بررسی و مقایسه هستند: وجود قابلیت هدایت، خصوصیات شکلی و نوع محموله جنگی.

در صورت جدا شونده نبودن، وجود قابلیت هدایت و تصحیح مسیر برای کلاهک بستگی به خود موشک دارد. عمده موشک های بالستیک با استفاده از سامانه کنترل بردار رانش راهبری(کنترل) می شوند بنابراین پس از اتمام سوخت و خاموش شدن پیشران، قابل هدایت و راهبری نیستند.

سرجنگی های جدا شونده نیز معمولاً ‌فاقد هدایت هستند و از اینرو به صورت ذاتاً‌ پایدار طراحی می شوند تا پس از ورود مجدد به جو و ایجاد نیروهای آیرودینامیکی بر اثر حرکت روی بدنه به سمت زمین جهت گرفته و به مختصات انتهایی مسیر حرکت خود برسند. برخی از کشورها نظیر هند برای ساخت کلاهک هایی که در قوس نزولی مسیر پرواز قابل  هدایت باشند تلاش کرده اند.

از آنچه در ظاهر پیداست، می توان نتیجه گرفت سرجنگی های موشک های بالستیک ایرانی از نسل شهاب و نمونه های توسعه یافته از روی آن از نوع هدایت شونده با سطح آیرودینامیکی نیستند و در صورتی که از موتورهای راکتی کوچک واکنشی به عنوان راه حل معمول در پرتابه های خارج از جو(یا سایر راه های ممکن)  در آنها استفاده نشده باشد این کلاهک ها پس از خاموش شدن پیشران موشک و طبعاً پس از جدایی از بدنه موشک قابل تصحیح مسیر نیستند.

تنها موشک بالستیک کوتاه برد فاتح-110 با توجه به بهره مندی از بالک های کنترلی روی سرجنگی، تا انتهای مسیر قابل هدایت و راهبری است. برخی از نمونه های فاتح به نظر می رسد دارای سرجنگی جدا شوند باشند هر چند که برای موشکی در این رده، چنین چیزی مرسوم نیست.


موشک کوتاه برد فاتح-110

از نظر ظاهری، اولین انواع سرجنگی های شهاب، مخروطی ساده بودند که بعدها با دو نوع دیگر، تنوع یافتند. نوعی که در اینجا آن را «سه مخروطی» می نامیم با دو بخش مخروطی که اولی زاویه بیشتری دارد شروع شده و به واسطه یک حجم استوانه ای با طول قابل توجه به بخش مخروطی سوم می رسد. این ترکیب به نظر می رسد امروزه معمول ترین ترکیب هندسه ظاهری کلاهک های جنگی موشک های بالستیک کشور است زیرا علاوه بر خانواده شهاب، در موشک های قیام و سجیل-1 و 2 و عاشورا و قدر-1 و قدرF نیز دیده می شود.

نوع دیگر که آن را «دومخروطی» می نامیم، با یک حجم مخروطی از دماغه شروع شده و به واسطه یک حجم استوانه ای کوتاه به بخش مخروطی انتهایی می رسد.


انواع شکل ظاهری سرجنگی از سمت راست، دو مخروطی، سه مخروطی و مخروطی ساده

تحلیل های کارشناسان خارجی در باره این سه نوع طرح کلاهک بسیار جالب است. آنها با استفاده از نرم افزار های تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) و مکانیک پروازی، با فرض یک توزیع جرم همگن در داخل کلاهک که از نوک دماغه شروع شده و تا طول های مختلفی نزدیک به انتهای آن ادامه یابد شبیه سازی هایی را اجرا کرده و به این نتیجه رسیده اند که نوع سه مخروطی از دو نوع دیگر ضریب نیروی مقاوم(درگ) کمتری دارد؛ نوع دو مخروطی از دو نوع دیگر پایداری بیشتری دارد و بیشترین حجم محموله در شرایط ثابت در این نوع قابل انباشتن است. البته خواص دو نمونه جدیدتر به هم نزدیک تر است تا به نمونه قدیمی تر از سرهای جنگی موشک های شهاب.سه نوع کلاهک روی سه نسل از موشک شهاب

هر چند در این تحلیل ها از فرضیات ساده کننده هم استفاده شده است اما با توجه به یکسان گرفتن عوامل تأثیرگذار مختلف برای هر سه نوع، می توان به این نتایج توجه و اعتماد نسبی کرد.

می دانیم سرجنگی موشک های دوربرد از جو خارج شده و پس از طی بخش قابل توجهی از مسیر خود در خارج از آن مجدداً به جو بازگشته و به سوی هدف سرازیر می شوند. در این شرایط و با توجه به نبود هدایت، کلاهک پایدارتر مناسب تر است پس منطقی خواهد بود که در نسل های جدید شهاب، قیام و سجیل خبری از نوع مخروطی ساده نباشد. خصوصاً با توجه به کم بودن ضریب نیروی مقاوم این طرح کلاهک، رسیدن موشک سجیل به سرعت تا 12 ماخ(بیش از 4000 متر بر ثانیه) در هنگام اصابت به هدف ممکن شده است.


موشک دوربرد سجیل با کلاهک سه مخروطی

همچنین برای رسیدن به بردهای بالاتر یا بهینه شدن خواص موشک می شود می توان مقداری از جرم سرجنگی کم کرد. شاید از اینرو باشد که سر جنگی موشک قیام حدود 750 کیلوگرم است.


موشک میانبرد قیام-1

بنابراین متخصصان کشورمان با بهره گیری از طرح های موجود و اجرای محاسباتی که با استفاده از اَبَررایانه، ماه ها به طول می انجامد، اقدام به بهسازی طرح کلاهک موشک های کشورمان کرده اند.


موشک دوربرد قدرF

از طرفی این سؤال مطرح می شود که چرا نوع سه مخروطی تنها در یک نسل از خانواده شهاب بکار رفته است؟ یک پاسخ منطقی می تواند مأموریت خاص این نمونه از موشک شهاب باشد. در واقع همیشه لازم نیست یک سرجنگی بسیار سنگین حمل شود و برای انهدام برخی اهداف، چنین کلاهکی مطلوب است. با نگاهی به انواع محموله های جنگی کلاهک ها این موضوع روشن تر می شود.

از نظر ماهیت عملکردی سر جنگی، دسته بندی از نظر منفرد یا غیر منفرد بودن آن صورت می گیرد.
کلاهک منفرد، نوع معمول و پایه کلاهک هر موشکی است. این سرجنگی بسته به مأموریت تعریف شده برای آن می تواند انفجاری شدید، ترکشزا، آتشزا و ... باشد که در موشک های بالستیک عموماً از نوع انفجاری شدید است.

جرم سرجنگی منفرد نسل های اول موشک شهاب-3 که در کلاهک مخروطی ساده جا داده شده اند از نوع انفجاری شدید بالغ بر 1000 کیلوگرم تی-ان-تی است که محوطه ای به شعاع بیش از 1500 متر را به طور کامل تحت تأثیر قرار می دهد.

نوع دیگر، کلاهک «چندگانه» یا «مجتمع» است که در واقع از کنار هم قرار گرفتن تعدادی کلاهک کوچکتر حاصل شده است و پس از جدا شدن کلاهک اصلی از موشک و در زمان مطلوب، این کلاهک های کوچک از سرجنگی اصلی جدا شده و با فاصله گرفته از هم به نقاط مختلفی برخورد می کنند. به طور معمول کلاهک های مجتمع، از سه تا 14 کلاهک کوچکتر تشکیل می شوند.

سرجنگی «خوشه ای» را می توان نوعی از کلاهک ها مجتمع دانست که از تعداد زیادی بمبچه(بمبلت) تشکیل شده اند. این نوع سرجنگی برای پوشش دادن یک منطقه نسبتاً وسیع که اهدافی با مقاومت کم در آن پراکنده شده اند مناسب است. البته بمبچه های سرجنگی خوشه ای موشک های بالستیک با بمب های خوشه ای معمولی که از هواپیماها رها می شوند ممکن است تفاوت های ابعادی داشته باشند. برخی منابع خارجی تعداد بمبچه های این سرجنگی را 1400 عدد اعلام کرده اند.

نوع دیگری از سرجنگی های موشک های ایران، «بارانی» نامیده شده است. این کلاهک نیز از تعداد زیادی بمبچه تشکیل شده اما فرایند عملکرد آن با خوشه ای متفاوت است به طوریکه پس از رسیدن به سطح زمین این مهمات به صورت شعاعی به اطراف پراکنده می شوند. در گزارش «کلاهک بارانی شهاب؛ تلفیقی مقتدرانه از رویش و ریزش» این نوع کلاهک را معرفی کرده بودیم.

گفتنی است کلاهک تعدادی از موشک های شهاب در رزمایش اخیر پیامبر اعظم که به سمت پایگاه هوایی شبیه سازی شده دشمن شلیک شدند از نوع خوشه ای یا بارانی بوده است. این دو نوع، بهترین سرجنگی برای انهدام هدف هایی مانند هواپیما که برخی در سطح یک فرودگاه پراکنده شده و برخی زیر آشیانه ها قرار دارند به شمار می رود.

در پایان باید گفت بهبود موشک های بالستیک کشور تنها منحصر به افزایش برد از 300 کیلومتر در شهاب-1 به 2000 کیلومتر در قدر و عاشورا و ... و بهبود دقت نبوده است بلکه بهینه سازی خصوصیات عملکردی و عملیاتی با تغییرات اجزای مختلف نیز در دستور کار بوده مثلاً استفاده از سوخت جامد، آن هم دو مرحله ای در موشک دوربرد و سریع سجیل که خواب را از چشم صهیونیست ها ربوده، حذف بالک در موشک میانبرد قیام-1 که تنها با وجود یک سامانه کنترلی فوق مدرن ممکن شده و آن را به کاندیدای مناسبی برای توسعه یک نمونه زیردریایی پرتاب تبدیل کرده و همچنین انواع کلاهک های مختلف که هریک برای طیفی از مأموریت ها کارایی بهینه دارند از دیگر جلوه های رشد و بالندگی در صنعت موشک های بالستیک ایران است که بخش زیادی از بازدارندگی تسلیحاتی کشور پس از جنگ تحمیلی مدیون این موشک ها است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 98
 • در انتظار بررسی: 7
 • غیر قابل انتشار: 11
 • سید موسی ۰۱:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  2 0
  یک سؤال کار متخصصان کشورمان برای تولید موشکهای بالستیک سپر دفاع موشکی آیا تا کنون نتیجه ای هم در بر داشته است و اگر داشته چقدر طول می کشد تا اولین نسل از این نوع موشکها را در کشورمان شاهد باشیم؟ آیا آن روزی که نیازی به S300 و امثال آن نداشته باشیم نزدیک است؟
 • مهدي ۰۱:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  7 22
  مشرق جون كم دروغ بگو تمامي اين سلاح ها از روسيه با پول بيت المال خريداري شده وگرنه شما عرضه ساخت چنين سلاح هاي مدرن را نداريد
  • IR ۰۹:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
   1 1
   درمورد هسته ای هم توواربابت ازین غلطا میکردید.ازهم فکرت=مهاجرانی سوال کن
 • مرتضی ۰۱:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  5 0
  به نظر می رسد امروز برای ماموریت های آفندی (ضربه زدن به دشمن) ما باید بیشتر از هر چیز دیگری روی توان موشکی و پهبادهای بمب افکن سرمایه گذاری کنیم زیرا با توجه به توان هوایی بالای دشمن از یک طرف و وضعیت کمی و کیفی ناوگان جنگنده های ما از طرف دیگر، بهره گیری از هر چیزی غیر از موشک ها و پهبادها برای ما بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود اما برای ماموریت های پدافندی (دفاع هوایی) هم به سامانه های موشکی زمین به هوا و توابع آن نیاز داریم و هم به جنگنده های رهگیر کارآمد، البته این نباید به معنای بی توجهی به ناوگان جنگنده ها در حوزه آفند تلقی شود.
 • ۰۲:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  2 2
  این سوال همه هست!.. اینکه چرا ایران فقط روی سلاح های حجومی کار می کنه! چرا روی تسلیحات پدافندی ضد زرهی مانند تروفی...یا انواع پدافندهای ضد موشکی مانند پاتروت-3 استاندارد-3 و....کار نمی کنه.......
 • ۰۲:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  8 5
  همش 1.5 کیلومتر!!!!.......این که یه کوچه هم نیست!!...آنهم برای سنگینترین کلاهک بزرگترین موشک ایران!!؟؟؟؟؟ این طوری هر شهری صدها موشک می خواهد........... تاسف باره.....
 • عمر عمر عثامه ۰۲:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  4 15
  مقایسه کنید با اسرائیل که قدرت کلاهک 1 موشک اتمی 50 کیلوتنی آن به اندازه50000 کلاهک 1 کیلوتن تی ان تی شهاب-3 ایرانی قدرت داره........ امریکا و اسرائیل کلاهک های بالای 1 مگاتنی ای نیز دارند...که می تونند بخش وسیعی از یک کشور رو محو کنند... بالای 50 مگاتنی که اصلا ممنوعه... بهتره آقایون مسئولین برگه های تسلیم و پذیرش قطع نامه رو از حالا نوشته باشن... چون بعدآ وقت نیست!!....
 • ۰۶:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 2
  ایول ایوله ایول بابا دمتون گرم
 • hesam ۰۷:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  aghaye سید موسی chand vaght pish sardar haji zade goft in separ moshakio be natije khobi residan yani 100 darsad be alme separe moshaki dast payda kardimo sakhtim alanam be marhale tolid anboh residim. .faghat alanam k alam nemikonan be khatere in k ye khabar nezami chand vaghti seri hast.ishalah chand vaght dg ishalah khabaresho mibinim.
 • hesam ۰۷:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  1 1
  ghabele tavajohe hame: vaghti migan moshaki 300 kilometr bord dare yani 300 kilo metr havaye yani ye chizi hodod 800 kilometre zamini
 • ۰۷:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  4 5
  اگر بعد از جنگ ايران بجاي پيشرفت در تسليهات جنگي بدنبال پيشرفت اقتصادي ميرفته واينقدر کشور را امنيتي نمي کرد به همه دانش روز هم بدون حاشيه دست مي يافتيم و الان اينگونه با ما برخورد نمي کردند. هرچند که تسليحات نظامي هم براي امنيت کشور براي دفاع از ميهن لازم است ولي به نظرم در اون سمت بيشتر هزينه صرف گشت ولي تمامي کارخانه هاي توليدي صنعتي غير جنگي و... الان يا تعطيل شد يا دراستانه تعطيلي قرار گرفت.
 • ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  2 1
  مقاله ی خوبی بود لطفا ادامه دهید باتشکر
 • ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  8 2
  آقای ناشناس، سامانه پدافند هوایی موشکی مرصاد، صیاد، باور373 سامانه دفاع هوایی توپخانه ای مصباح، سماوات، توپ 100 میلیمتری و... اینا چی هستن؟ دفاعی نیستن؟
 • ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  2 3
  معلومه شما خیلی بی خبری همه دروغگوهای دنبا می گن ایران با کره شمالی بده بستون موشکی داشته بعد تو میگی با روسیه همچنین اینا داره تولید میشه خوبه باز اعتراف می کنی که اینا مدرن هستن حیف اسم مهدی که رو تو باشه
 • ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  3 1
  قرار نیست شهرها رو بزنن با 1.5 کیلومتر دو باند پرواز بقل هم میره به فنا! یه مجموعه آشیانه میره به فنا تازه اینجا گفتن حداقل 1.5 کیلومتر بالاخره عدد دقیقش رو نباید هم بگن مگین شهید تهرانی مقدم رو یه ماده منفجره خفن اندر قیچی کار کرده بود که قدرت انفجاریش خیلی بیشتر از تی ان تی هست اگه از اونا توش باشه که دیگه هیچی...
 • ۰۹:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 1
  تا الان چه خبر بوده پس؟ تا الان نداشتن از اون کلاهک های اتمی؟
 • ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  3 1
  عزیزم اولا که فقط پول پیشرفت نمیاره، عرضه مسئولین دفاعی رو با مسئولین اقتصادی کشور و انگیزه هاشون(طیف دولت های قبلی) مقایسه نکن! تازه اگر این تسلیحات و سایر مؤلفه های بازدارندگی نبود دشمن تا الان نسخه ایران رو پیچیده بود مغز خر نخورده بودن که به جای ایران به افغانستان و عراق حمله کردن یه ضرب میومدن ایران
 • ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 1
  عمو وهاب چقدر پول میده؟ ما هم بیاییم بگیریم.
 • iran ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  2 1
  دست بچه ها یی که شبانه روز زحمت میکشند درد نکنه اگه ساخت چنین سلاحهایی نبود مطمئن باشید الان ایران هم افغانستان یا عراقی دیگر بود.. برای اونهایی که با تلاش و کوشش شبانه روزیشون به چنین پیشرفتهایی دست پیدا میکنند خسته نباشید میگم و بهشون افتخار میکنم
 • ایرانی ۰۹:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  2 1
  سلام ضمن خسته نباشید به بچه های وزارت دفاع باید بگم این موشک ها که اونایی که علنی اعلام میکنیم یکسری نیز سلاح مخفی داریم که به وقتش استفاده میشه اسراییل از نظر ما یک خانه شیشه ای است که حزب ا... سی وسه روز از پا درش اورد اونم با موشک های ما
 • عمو ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  1 0
  اغلب تکنولوژی‌هایی که امروز به عنوان تکنولوژی سیویل یا عمومی توی غرب توسعه پیدا کرده از جمله موبایل و اینترنت و ... ابتدا تکنولوژی های نظامی محسوب میشده و برای استفاده در ارتش ها ساخته شده.
 • ۱۰:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  1 0
  پيشرفت اقتصادي در سايه امنيت ممکن است و ابزار امنيت هم نيروي نظامي است به همين دليل هم آمريکا بيشترين حجم سرمايه گذاري را در نيروي نظامي انجام ميدهد و نتيجه اش را در مراودات اقتصادي مد نظر خود مي گيرد
 • ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  2 0
  اگر به همين مفتي ها بود تا الان صد بار محو کرده بودند . اسرائيل مي داند فکر همچين غلطي را بکند خودش محو مي شود
 • ایرج ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  4 0
  مهدی جون اینجا ایران به خودت نگاه نکن فریب خوردی و اسیر جنگ نرم استکبار شدی بچه ها مومن و بسیجی همه اینا رو ساختن روسیه به ما دانش هیچی رو نداده ایران قوی ترین کشور در مهندسی معکوس.تازه خلاقیت بالایی داریم .
 • مينا ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  1 0
  هجومي درست است نه حجومي!
 • مهران ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  1 0
  حداقل میگفتی کره شمالی یه چیزی بود قبلا فکر کنم ایران و که شمالی با هم همکاری می کردن در ساخت موشک ولی الیان همون موشک ها تو ایران طراحی و ساخته میشه این وسط روسی چیکاره هستش دیگه نمی دونم !!!!!!!
 • ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  1 0
  خواهش میکنم یک مقداری احتاط کنید اطلاعات شما ممکن است مورد استفاده دشمن برای طراحی دقیق سیستم ضد موشکی قرار گیرد
 • ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  1 0
  این موشک قدر خیلی خوش رنگه!
 • ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 3
  فقط موشکها ما میتواند کلاهک حمل کند وبه دشمن بزند ؟! حتمأ دست وپای دشمن هم بسته شده . ما هرچه میسازیم حمله ای و حجومی است .دنیا به سوی پدافندهای بازدارنده است . همیشه چندین قدم از همه عقب تریم .
 • سید امیر ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  3 0
  شما خون کثیف خودتو آلوده نکن . اگه از همین موشک ها ترس نداشتن که جنابعالی و خوانواده محترم الآن مجبور بودین نوکری سگ های اسراییلی رو بکنین. یه کم سر عقل بیا
 • ولائی ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  1 0
  یه چیزی هست به نام جنگ غیرمتقارن؛ یعنی وقتی توان نابرابر داریم باید به فکر مزیت‌های نسبی باشیم؛ بودجه نظامی آمریکا به تنهایی 4 برابر بودجه کل کشور ماست! هزینه تجهیزات بازدارنده هم همیشه بیش از تجهیزات تهاجمی است.
 • سعید ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  1 0
  اگه دنبال نظامی شدن نمیرفت اقتصادی هم دررکارنبود والان باید با کاش اف22شکارمیکردیم
 • سعید ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  پس چرا حمله نمیکنه.حتمادارن قطع نامه مینویسن قلم خورد شده لاک غلط گیر پیدانمیکنن به محض پیداشدن لاک غلط گیر خمله میکنن
 • mehran ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  منظورتون از پدافندهای بازدارنده چی هستش ؟! خوب سامانه پدافند هوایی موشکی مرصاد، صیاد، سامانه دفاع هوایی توپخانه ای مصباح، سماوات، توپ 100 میلیمتری و... اینا چی هستن؟ دفاعی نیستن؟! همین موشک خلیج فارس و ... همش دفاعی هستش دیگه دشمن حمله کرد با اینا از کشور دفاع میکنیم
 • سعید ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  حداقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققل.یعنی این موشک هم میتونه برای هدف های نزدیک وهم دورتر مورداستفاده باشه
 • ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  آقای با سواد شما که اینقدر اعتماد به نفس داری هجومی نه حجومی
 • ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  موشک های ایران تا90درصد بومی هستن وروسیه هم به ایران موشک بده مخفیانه میده
 • سعید ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  ارتش ایران اعلام کرده ایران توانسته اس 300روبسازه واس400قراره به ایران داده بشه
 • ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 1
  تمام كشورهاي جهان سوم كه به سمت نظامي شدن رفتند ملت بدبخت و داراي فقر اقتصادي بالا هستند مثل كره شمالي . ميشد مثل ژاپن عمل كرد
 • masoud ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  من تا حالا هرچي نظر دادم ثبت نكردين نمي دونم چه هيزم تري به مشرق فروختم
 • احمد ۱۲:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  از اسمت معلومه جیره خواره وهابیت خبیث و نوکر آل سعودی دیگه کامنتت چی بود ؟؟؟
 • ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  قیمت نون رفته بالا!!!!!!!
 • ایمان ۱۲:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  ای کاش در دیگر صنایع هم اساتید پر مدعای دانشگاه ها تکانی به خود می دادند . ما از ساخت موشک آرپی جی به اینجا رسیدیم . آیا نمی توانیم در صنعت خودور سازی از ماشین آلات سنگین تا موتور سیکیلت را خودمان طراحی و بسازیم ؟
 • Mehran ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  کلاهک ها صرف نظر از ثابت یا جدا شونده بودن ------------------------------------------------------- میشه گفت مهم ترین قسمت موشک مربوط به همین کلاهک ثابت یا جدا شونده و نحوه ی عبور موشک از سیستم های ضد موشکی هستش ولی شما اونو نگفتید این قسمت خیلی مهم هستش اگه موشک های ایرانی کلاهک ثابت باشه و با بدنه موشک یکپارچه باشه میشه گفت به راحتی با سیستم های پاتریوت شکار بشه اما کلاهک های جدا شونده با افزایش سرعت و علاوه بر اون کاهش سطح مقطع شانس عبور از سیستم های پدافندی رو فراهم میکنه. ایران باید هر دو نوع کلاهک ثابت و جدا شونده رو تولید کنه کلاهک های جداشونده سیستم های پدافندی رو نابود می کنند کلاهک ثابت بعد از نابودی سیستم های پدافندی به وسیله ی کلاهک های جداشونده هدف های از پیش تعیین شده رو نابود کنه ( حالا نمیدونم نظرم تایید میشه یا نه ؟!! )
 • ذوالفقار ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  1 0
  ژاپن به زناش امریکاییها تجاوز میکنن عرضه محاکمشون رو ندارن با تماماحترام احمق نباش
 • پسر آتش ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  1 0
  این تجهیزات نظامی که معرفی میشن خیلی وقته ساخته شده صلاح های قویتر از اینا داریم که رو نمیشه
 • ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  آخه شینگول مگه کوری که پیشرفت کشور رو تو این همه حوزه های دیگه نمی بینی.
 • ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  1 0
  سلام رهبر ما میگه هم آمریکا بداند هم سگ نگهبانش رژیم صهیونیستی بداند پاسخ ملت ایران در برابر تهدید تهدید است ما در مقابل تهدید تهدید میکنیم هرکس فکر حمله به ایران در مخیره اش بگذرد منتظر سیلی های محکم و دندان شکن ملت ایران باشد. ارتش چهارم دنیا سخنرانی سید وآقای ما را که شنیده ای لرزه بر کدام شهرک پوشالیت افتاده مواظب سیلو های آماده شلیک در فلسطین باش امکان دارد هر لحظه زمین دهن باز کند از میان مدرسه ها و کافه هایتان شهاب ها به آسمان بروند و از شما فقط اسمی در تاریخ بماند. فکر نمیکنم اصلا برسید سپرهای دفاعی خود را فعال کنید موشک های مگاتنی خود را مسلح کنید... ایران مقتدر تا خانه های پوشالی شما هم نفوذ کرده است .مردم اسرائیل از فردا با دقت بر روی زمین راه بروید امکان دارد زمین دهن باز کند... ملت ایران سپاه قدس الان بیست وچند سال است فعالیتش در جهت نابودی اسرائیل است.
 • mehran ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  1 0
  چرا نظر منو منتشر نکردید مگه توش چیز خلافی بود ؟!!!! قط در مورد کلاهک های ثابت و جداشونده گفتم و پرسیدم چرا مهمترین قسمت موشک رو بررسی نکردید !!!! نمیدونم چی بگم دیگه ...
 • ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  "اساتید پر مدعای دانشگاه ها" رو خیلی خوب اومدی! یارو فقط بخاطر اسمش 300 میلیون قرارداد بسته با صنعت 200 تومنش میره تو جیب خودش!
 • ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 1
  موشک !هاهاها کلاهک !! ها ها ها فقط به جوگ تصویری بهتر می خوره
 • ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  این داستانهای تهدید آمیز شده مثل تبلیغات و رجز خونی حریفان قبل از انجام مسابقه کشتی کج یا بوکس !! امیدوارم این جنگ هرچه زودتر صورت بگیره تا ببینیم دماغ کی این وسط میسوزه...زنده باد جنگ ( البته طبق معمول اونی که سیلی محکمه رو بخوره میگه ای بابا چرا میزنی ؟؟ !! بیا مثل آدم بشینیم حرف بزنیم برادر !!! ما که با کسی دشمنی نداریم !!! )
 • ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  توکه هنوز تفاوت وزارت دفاع با وزارت اقتصاد وصنعت وکشاورزی و کار رو نمیدونی چرا نظر میدی بی سواد کم کاری های اونا چه ربطی به وزارت دفاع داره خوبه اینا هم میخوردنو میخابیدن تا خیال امثال شما راحت بشه
 • ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  این صحبت رهبر ما رو فراموش نکن جوجه وهابی در هرسطحی که به ما حمله بشود در همان سطح پاسخ دشمن را می دهیم
 • ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  1 0
  ژاپن حرکتشو قبل از جنگ اول جهانی با صنایع نظامی شروع کرد (آلمان نیز هم) انقدر بی سواد هستید که نمی فهمید صنعت یعنی چه
 • ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  بودجه ی نظامی امریکا کمی بیش از کل بودجه ی ماست شاید منظور شما بودجه ی عمرانی بوده
 • ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  حتما مثل اس 300 بهمون دادن
 • پسر آتش ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  ببخشید منظورم سلاح بود
 • mehran ۱۶:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  موندم من چی گفتم که این قدر منفی دادند !!! اصلا اون ادم های که منفی دادند میدونند من چه نظری گذاشته بودم که این قدر منفی دادند یا همینطوری مثل ... منفی دادند
 • مهران ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  ببخشید نظرم منتشر شد
 • مهران ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  چه ربطی به کلاهک موشک داست !!!
 • ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  یعنی شما اینقدر میفهمی که اینها جوکه؟ جدی؟
 • ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  عقل کل.جنگ یه موضوع دوطرفه است...بیشعور
 • ۱۸:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  این موشک ها با سر جنگی بودن یا مشقی؟؟
 • ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  معلوم هست شما کدوم طرفی هستی؟
 • ۱۸:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  ساده ي لوح!!!!
 • ۱۸:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  تو کشورهایی مثل ما صنایع خاصی حمایت میشه ملتفتی که؟
 • ۱۹:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  تو هموني نيستي كه اونور مينويسي تابي جون قربونت برم اينور............!!!!!!!!
 • ۱۹:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  عزیزم هست.تازه این اطلاعات ، خیلی عامیانه و در سطح اینترنت هم هست.بدان که بهتر از این هم حتماً وجود دارد.
 • ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  امضا ریاست CIA
 • حمید از آذرشهر ۲۰:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله بعلمهم عزیزان بزرگوار خدواوند متعال در قرآن کریم در آیه 60 سوره انفال مسلمانان را به آمادگی در برابر دشمنان قرآن واسلام و تجهیز خود به انواع و اقسام سلاحها و تجهیزات جنگی سفارش می فرماید لذا هستی ما و بود و نبود اسلام و ایران و کلیه مستضعفان جهان از هر آیین و دینی که باشند در سایه ایمان به خداوند و اطاعت از دستورات وی در تمام زمینه ها بخصوص مسائل دفاعی می باشد و حتی در ضزب المثلهای فارسی ما نیز آمده که : برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است آیا با دست کشیدن از صنایع نظامی و دفاعی و روی آوردن به صنایع غیر نظامی و یا سایر امور اقتصادی استعمار و استکبار دست از ما خواهد کشید انشا الله روزی فرا رسد که در اثر رشد فکری و اخلاقی و انسانی مردم روی زمین و محو هر گونه زور گویی و استکبار و استعمار , به قول و فرمایش حضرت امام خمینی (رض) شاهدتبدیل مسلسلها به قلمها باشیم بیائید ایران را دوست بداریم و به پیشرفت و ترقی آن ببالیم و بهمدیگر فحش و ناسزا ندهیم و از طرفی اگر کشور ما در قسمتهائی از صنایع خود با بعضی از کشورها چه دوست چه غیر دوست همکاری و یا تبادل علمی می نماید به دیده احترام بنگریم و این موضوع در تمام کشور ها بخصوص در کشور های اروپائی و حتی امریکا نیز وجود دارد که قطعه ها یا قسمتهای مهم صنایع خود را از دیگر کشور ها وارد می نمایند و این به معنی وابستگی ویا عدم پیشرفت آن کشور نیست به امید فردایی بهتر و ایرانی آباد و پیشرفته , زنده باد اسلام و قرآن اللهم عجل لولیک الفرج
 • ۲۱:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  بله درسته سلاحهایی به دست متخصصین ایرانی ساخته شده که هیچ موقع در رزمایش ها و رژه های ارتش و سپاه رو نمایی نشده اند
 • محمد ۲۱:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  محض اطلاع شما ایران یکی از پایین‌ترین مخارج نظامی سرانه را در خاورمیانه دارد.
 • محمد ۲۱:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  اتفاقاً پیشرفت ایران از نظر اقتصادی کمتر از نظامیش نبوده. کافیه نگاهی به تاریخچهٔ شاخص HDI (توسعهٔ انسانی) سازمان ملل بندازین: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/IRN.html چون توقعات بالاست فکر می‌کنیم پیشرفت اقتصادی ما کم بوده.
 • parkas ۲۲:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  0 0
  آخ چه کیفی میده از اینا بزنیم توی سر این اسراییلی های بی پدر ؟ اصلا موشک هم نبود مهم نیست یه کلاش به ما بدن بسه ؟
 • جواد ۲۳:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  1 0
  امروزه هر کشوری هر چی دازه از قدرت نظامی و اقتصادی داره , نظامی که بدک نیست اقتصاذ یادتون نره. فعلا هم به خاطر این نیروی نظامی ماست که آمریکا به ما حمله نکرده مگرنه الان عراق دیگری بودیم
 • جواد ۲۳:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
  2 0
  دوست عزیز زمان کلاهک های هسته ای به سر رسیده توی این دوره هیچ کسی نمیتونه کلاهک هسته ای روی سز ملتی بندازه
 • میثم ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۹
  0 0
  آسیاب به نوبت . همین دیروز موشکهای ضد زره آزمایش شد. راستی مگر رزمایش را ندیدی ؟ اگر می دیدی کمی انصاف بخرج می دادی. آدم باید خیلی بی انصاف وخائن باشد که این همه عظمت را نبیند . یکی از سربازان زمان طاغوت تعریف می کرد که یک روزی فرمانده یگان ما خیلی خوشحال بود سوال کردیم برای چی خوشحالی ؟ جواب داد ما توانستیم اسلحه ژه 3 را مونتاژکنیم . این را بگذار کنار موشکهای شهاب 3 وبعد قضاوت کن که این موشکها افتخار آفرین نیست در زمانی که تحریم همه جانبه هستیم . اگر منصفی و وطن پرست!
 • ۰۱:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۹
  0 0
  پدافند بازدارنده دنيا رو تو جنگ 33 روزه و 22 روزه فرستاده بودن مرخصی؟
 • طاها ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۹
  0 0
  بعضیا منفیاشون واقعا حاکی از اختلال روانیشونه پارانوئیدیها
 • ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۹
  5 0
  دفاع همان حمله و حمله همان دفاع است
 • ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۹
  0 0
  اگر الان چمران در بین ما بود . . .
 • فلانی ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
  0 0
  دور از همه بحث ها خیلی جالبه که توی اکثر سایتها ،صفحات دفاعی بازدید های خیلی بیشتری دارند.این رو میشه از روی تعداد نظراتی هم که توی این صفحات هستند فهمید.این نشون میده که جامعه شناسی غربی درمورد گروه سازی با ایجاد تضاد همچین بیره هم نرفته!!!!!
 • فلانی ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
  0 0
  خاک تو منطقت کنن بی منطق،ای کاش لا اقل یه حرف معقول میزدی دفاع میکردیم.
 • مسعود ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
  0 0
  ای کاش اون همه موشک که تو رزمایش پیامبر اعظم 7 ازمایش شد میدیم به اسرایل این غده سرطانی رو از دل زمین نابود میکردیم
 • ممل ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
  0 0
  خجالت بکش تابلو دیگه یا بهایی هستی یا یهودی
 • مهندس ۰۱:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۳
  1 0
  کاش میشدموشک مهرودوستی به سمت دنیاشلیک کردبون هزینه دنیاگلستان میشد
 • ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
  1 0
  من فرزند خلبان شهید م.ذ هستم ای کاش پدر زنده بود واین افتخارات را از نزدیک می دید
 • ناشناس ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
  1 0
  ایران سلاح هایی دارد که هیچ جا مطرح نمیکند. ایران هم اکنون از آمریکا قدرتمند تر می باشد و آمریکا هم از این قدرت میترسد که 34 سال است میگوید به ایران حمله میکنم. به نظر من تمامی این سلاح هایی را که الان رونمایی کرده است خیلی کمتر از یک ربع قدرت سلاح هایی است که هم اکنون در اختیار دارد. کشوری که رهبری همانند حضرت آیة الله سیّد علی خامنه ای دارد بهترین کشور است.
 • منصور ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
  0 0
  یه کم با دقت بیشتر بخونید، 1.5 کیلومتر رو به عنوان شعاع تخریب موشک نوشته، و بحث برد موشک چیز دیگه ایه
 • احسان ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۶
  0 0
  همش به درد عمه تان میخوره ویلان مانده های پت پیس
 • ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
  0 0
  صلاح هاي خوبي بزنيد امريكارا نابود كنيد تا سرجاي خودش بشين تا بدون هيچ قلتي نمي تونه انجام بده
 • امیر ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
  1 0
  خطاب به دوستان غرب زده.ایران هرچی داره از همت خود ایرانی هاست نه روسیه وکره و......این مملکت تا زمان ظهور اقا امام زمان هرروز قدرتمندتر میشه انشاالله.اینهایی که دم از آمریکای ملعون میزنن فقط برن افغانستان وعراق رو ببینن بعد نظر بدن.انشاالله خدا من وشما رو هدایت کنه .یا علی مدد
 • ابراهیم ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
  0 0
  آقا اینا هم شالکیه مال ایران نیست بیخودی دل خودتون رو شاد نکنید که ایران پیشرفت میکنه همش ماله روسیه وچین هستش
 • aziz ۰۲:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
  0 0
  دنیا فقط نیروی هوایی که 75.درصد جنگ رابه خوبی مدیریت کرد و تقدیر از پایگاه مقاومت پایگاه4شکاری دزفول لانه عقابان ایران
 • اردشیررضایی ۱۹:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۵
  1 0
  ای کاش در تمامی عرصه ها نصف صنعت موشکی قدرت داشتیم
 • پریسا ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
  1 0
  الهی کوربشه هرکی که چشم دیدن این موشک های ایرانی رونداره اسلامی نیستیدایرانی که هستیدبی وجودنباشید
 • IR ۲۲:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۳
  0 0
  سرعت خود را هزار برابر افزایش دهید.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس