کد خبر 1211650
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۷
بورس نمایه

بازار امروز ریزشی بود، اما برخی از سهم ها و گروه ها با تقاضای زیادی مواجه شدند.

به گزارش سرویس بورس مشرق، شناسایی نمادهایی که در روزهای ریزشی به شما سود می دهند بسیار اساسی است اما در این میان ابتدا باید نگاه گروهی وصنعتی داشته باشید:

صنایع و گروه های دارای بیشترین ارزش معاملات


۱. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (۵۵ نماد)

 ارزش معاملات: ۱۱۴۱ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۴۴)(فروش: ۴۶)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱
 حقوقی به حقیقی: ۱۱%
 ورود نقدینگی : ۱۲۰ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۲۴ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۸۹.۴+ میلیارد تومان

۲. بانکها و موسسات اعتباری (۱۷ نماد)

 ارزش معاملات: ۵۰۴ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۲۱)(فروش: ۲۵)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۸
 حقیقی به حقوقی: ۶%
 خروج نقدینگی : ۲۹ میلیارد تومان
 صفوف خرید: ۷ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۳۳۲ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۶۰.۸- میلیارد تومان

۳. محصولات شیمیایی (۵۶ نماد)

 ارزش معاملات: ۱۸۳ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۱)(فروش: ۱۴)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۸
 حقیقی به حقوقی: ۴۷%
 خروج نقدینگی : ۸۶ میلیارد تومان
 صفوف خرید: ۱۴ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۴۳.۴- میلیارد تومان

۴. فلزات اساسی (۳۸ نماد)

 ارزش معاملات: ۱۰۴ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۹)(فروش: ۳۱)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۳
 حقیقی به حقوقی: ۴۶%
 خروج نقدینگی : ۴۷ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۶۴۵ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۲۳.۷- میلیارد تومان

۵. شرکتهای چند رشته ای صنعتی (۶ نماد)

 ارزش معاملات: ۷۵ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۸)(فروش: ۱۴)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۶
 حقیقی به حقوقی: ۴۷%
 خروج نقدینگی : ۳۵ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۱۵ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۷.۳- میلیارد تومان

۶. انبوه سازی، املاک و مستغلات (۳۳ نماد)

 ارزش معاملات: ۶۶ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۶)(فروش: ۸)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۲
 حقوقی به حقیقی: ۱%
 صفوف فروش: ۴۰۵ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۷.۳+ میلیارد تومان

۷. استخراج کانه های فلزی (۱۴ نماد)

 ارزش معاملات: ۵۵ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۱)(فروش: ۷)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۶
 حقیقی به حقوقی: ۵۱%
 خروج نقدینگی : ۲۸ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۹۳ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۸.۲- میلیارد تومان

۸. سرمایه گذاریها (۳۷ نماد)

 ارزش معاملات: ۵۴ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۳)(فروش: ۷)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۹
 حقیقی به حقوقی: ۳۳%
 خروج نقدینگی : ۱۸ میلیارد تومان
 صفوف خرید: ۱۲ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۱۶۸ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۶.۹- میلیارد تومان

صنایع و گروه ها با بیشترین نسبت قدرت خریدار به فروشنده


۱. فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط (۱۱ نماد)

 نسبت سرانه خرید به فروش : ۳
 ارزش معاملات: ۱۵ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۶)(فروش: ۲)
 حقیقی به حقوقی: ۵۱%
 خروج نقدینگی : ۷ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۸۴ میلیارد تومان

۲. عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم (۱۲ نماد)

 نسبت سرانه خرید به فروش : ۲.۳
 ارزش معاملات: ۲۱ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۷)(فروش: ۳)
 حقیقی به حقوقی: ۵۰%
 خروج نقدینگی : ۱۰ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۲۶ میلیارد تومان

۳. لاستیک و پلاستیک (۹ نماد)

 نسبت سرانه خرید به فروش : ۲.۳
 ارزش معاملات: ۱ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۶)(فروش: ۷)
 حقوقی به حقیقی: ۲%
 صفوف خرید: ۶ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۷۷ میلیارد تومان

۴. انبوه سازی، املاک و مستغلات (۳۳ نماد)

 نسبت سرانه خرید به فروش : ۲
 ارزش معاملات: ۶۶ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۶)(فروش: ۸)
 حقوقی به حقیقی: ۱%
صفوف فروش: ۴۰۵ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۷.۳+ میلیارد تومان

۵. سرمایه گذاریها (۳۷ نماد)

نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۹
 ارزش معاملات: ۵۴ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۳)(فروش: ۷)
 حقیقی به حقوقی: ۳۳%
 خروج نقدینگی : ۱۸ میلیارد تومان
 صفوف خرید: ۱۲ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۱۶۸ میلیارد تومان
برآیند معاملات بزرگ: ۶.۹- میلیارد تومان

۶. استخراج کانه های فلزی (۱۴ نماد)

 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۶
 ارزش معاملات: ۵۵ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۱)(فروش: ۷)
 حقیقی به حقوقی: ۵۱%
 خروج نقدینگی : ۲۸ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۹۳ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۸.۲- میلیارد تومان

۷. محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر (۳۶ نماد)

 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۵
 ارزش معاملات: ۳ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۳)(فروش: ۲)
 حقیقی به حقوقی: ۲۳%
خروج نقدینگی : ۱ میلیارد تومان
 صفوف خرید: ۲۹ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۴۹۳ میلیارد تومان

۸. رایانه و فعالیت های وابسته به آن (۱۳ نماد)

 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۳
 ارزش معاملات: ۲ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۸)(فروش: ۶)
 حقوقی به حقیقی: ۱۰%
 صفوف فروش: ۱۶۴ میلیارد تومان

۹. سیمان، آهک و گچ (۳۷ نماد)

 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۲
 ارزش معاملات: ۳۹ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۱)(فروش: ۹)
 حقیقی به حقوقی: ۵۹%
 خروج نقدینگی : ۲۳ میلیارد تومان
 صفوف خرید: ۵ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۳۶۵ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۲.۲- میلیارد تومان
 

صنایع و گروه های دارای بیشترین خریدهای با سرانه بالاتر از ۶۰ میلیون تومان


۱. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (۵۵ نماد)

 برآیند معاملات بزرگ: ۸۹.۴+ میلیارد تومان
 ارزش معاملات: ۱۱۴۱ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۴۴)(فروش: ۴۶)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱
 حقوقی به حقیقی: ۱۱%
 ورود نقدینگی : ۱۲۰ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۲۴ میلیارد تومان

۲. انبوه سازی، املاک و مستغلات (۳۳ نماد)

 برآیند معاملات بزرگ: ۷.۳+ میلیارد تومان
 ارزش معاملات: ۶۶ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۶)(فروش: ۸)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۲
 حقوقی به حقیقی: ۱%
 صفوف فروش: ۴۰۵ میلیارد تومان

۳. مواد و محصولات دارویی (۴۵ نماد)

 برآیند معاملات بزرگ: ۴.۸+ میلیارد تومان
 ارزش معاملات: ۵۰ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۲)(فروش: ۱۷)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۷
 حقوقی به حقیقی: ۰%
 صفوف خرید: ۱ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۲۳۷ میلیارد تومان

۴. قند و شکر (۱۵ نماد)

 برآیند معاملات بزرگ: ۲.۴+ میلیارد تومان
 ارزش معاملات: ۱۲ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۲۸)(فروش: ۳۲)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۹
 حقوقی به حقیقی: ۹%
 ورود نقدینگی : ۱ میلیارد تومان
 صفوف خرید: ۱۹ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۱۹۱ میلیارد تومان

۵. واسطه گری های مالی و پولی (۱۲ نماد)

 برآیند معاملات بزرگ: ۱.۳+ میلیارد تومان
 ارزش معاملات: ۲۲ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۱۷)(فروش: ۱۶)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۱
 حقوقی به حقیقی: ۹%
 ورود نقدینگی : ۲ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۵۸ میلیارد تومان
 

صنایع و گروه های دارای بیشترین ورود نقدینگی (فروش حقوقی به حقیقی) 


۱. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (۵۵ نماد)

 ورود نقدینگی : ۱۲۰ میلیارد تومان
 ارزش معاملات: ۱۱۴۱ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۴۴)(فروش: ۴۶)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۱
 حقوقی به حقیقی: ۱۱%
 صفوف فروش: ۲۴ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۸۹.۴+ میلیارد تومان

۲. واسطه گری های مالی و پولی (۱۲ نماد)

 ورود نقدینگی : ۲ میلیارد تومان
 ارزش معاملات: ۲۲ میلیارد تومان
سرانه (خرید: ۱۷)(فروش: ۱۶)
نسبت سرانه خرید به فروش : ۱.۱
 حقوقی به حقیقی: ۹%
صفوف فروش: ۵۸ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۱.۳+ میلیارد تومان

۳. قند و شکر (۱۵ نماد)

 ورود نقدینگی : ۱ میلیارد تومان
 ارزش معاملات: ۱۲ میلیارد تومان
 سرانه (خرید: ۲۸)(فروش: ۳۲)
 نسبت سرانه خرید به فروش : ۰.۹
 حقوقی به حقیقی: ۹%
 صفوف خرید: ۱۹ میلیارد تومان
 صفوف فروش: ۱۹۱ میلیارد تومان
 برآیند معاملات بزرگ: ۲.۴+ میلیارد تومان

منبع:بازار

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 3
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 0
 • IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
  0 0
  در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت / این عوعو سگان شما نیز بگذرد
 • Mahdi IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
  2 0
  سلام. بدبخت کردین مردم را بعد میگین بورس بورس به امید شما هزاران شاید میلیون ها نفر ایرانی بورس شرکت کردن از بین ۱۰ نفر ۴ نفر سود کردن بقیه ضرر این چه نوع معامله ای هست؟مردم آخه چه گناهی کردن یکی نیست بیاد این دزد هارو جمع کنه؟؟؟؟؟؟؟
 • مشیری IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
  0 0
  چهل سال پیش شب ها یه برنامه اقتصادی از تلویزیون پخش میشد که دو سه نفر کارشناس معضلات اقتصادی آن موقع کشور را نقد و بررسی میکردند قطعا اون کارشناسان دیگر در بین ما نیستند اما با گذشت چهل سال مشکل اقتصادی نه تنها حل نشده بلکه صد ها برابر شده ، راه حل برون رفت از مشکلات اقتصادی هم کاملا مشخصه و اونهم تعامل و دوستی با کل دنیا میباشد ، در غیر اینصورت تمام سرمایه های کشور نه تنها از بین خواهد رفت بلکه شاهد جنگ های داخلی نیز خواهیم بود .

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس