رهبرانقلاب

رهبر معظم انقلاب اسلامی: ساخت واکسن داخل باعث افتخار و عزت کشور ایران است و مردم سعی نکنند این کار بزرگ را انکار کنند.

برچسب‌ها