مدرسه تلویزیونی نمایه تلویزیون نمایه دانش آموز نمایه مدرسه نمایه

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران که روز یکشنبه ۱۳ مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش مشرق، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران که روز یکشنبه ۱۳ مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد:

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ دوخت دامن -درس طراحی مدل سازی -  پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای 

ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار -اتوکد  / جلسه دوم /فنی حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ درس  نقشه کشی رشته رایانه -پایه ۱۰ - شاخه  فنی وحرفه ای 

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵   ساده سازی اشکال   - پایه ۱۲ -رشته گرافیک  -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی - رشته الکترونیک - پایه۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای

ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی   پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش    پایه  دوم 

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۱۰ فارسی و نگارش    پایه سوم

ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ علوم تجربی و تفکر  پایه چهارم

ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی   پایه پنجم  

ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ فارسی و نگارش  پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ریاضی-روش نمادین و حل چند مسئله  پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی- یادآوری عدد های اول پایه هشتم  

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی -  اجتماع و اشتراک مجموعه ها پایه نهم  

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:   تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار تبدیل فرمت

متوسطه دوم  :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  شیمی ۱   -  پایه ۱۰- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠  شیمی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨  زیست  ۱ -  پایه ۱۰-رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

ساعت ٢٠ تا ٢:٢۵ ریاضی ۲/ معادلات گویا و گنگ   - پایه۱۱ رشته علوم تجربی 

ساعت ٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   ریاضی۲/ درس  معادلات گویا و گنگ پایه۱۱ رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۱۱:۴۵ درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۵:۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه۱۱ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس اخلاق اسلامی۱ پایه ۱۰رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۶:۳۰ درس پیامهای آسمان ۷ متوسطه دوره اول

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس