بیمه بیکاری

براساس قانون بیمه بیکاری هر فرد با داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه می تواند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کند. این در حالی است که در بند 1 تفاهم نامه بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، شرط سابقه حداقل 1 سال بیمه در آخرین کارگاه فعالیت کارگر برای پرداخت بیمه بیکاری ذکر شده است.

به گزارش مشرق، هر سال و بنا بر علل مختلف، برخی از واحدهای اقتصادی مبادرت به تعدیل نیرو می نمایند که موجب بیکاری موقت یا دائم کارگران می شود. طی چند ماه اخیر و با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها در کشور با کاهش دادن سطح فعالیت خود به شکل نیمه تعطیل یا حتی تعطیل در آمده اند و به همین علت تعداد قابل توجهی از مردم بیکار شده اند. در این شرایط یکی از مهمترین پوشش های حمایتی حاکمیت برای این افراد، پرداخت بیمه بیکاری به آنهاست.

بیشتر بخوانید:

با این وجود، مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که بسیاری از کارگران را از دریافت حقوق قانونی خود محروم کرده است. در ادامه به بررسی یکی از این مشکلات می پردازیم:

*مطابق قانون، چه افرادی بیمه بیکاری می گیرند؟

در بند «الف» ماده 6 قانون بیمه بیکاری (مصوب شهریورماه 1369) درباره شرایط استحقاق افراد برای دریافت بیمه بیکاری آمده است: «بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:
‌الف- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (6) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.
مشمولین تبصره (2) ماده (2) این قانون از شمول این بندمستثنی می‌باشد».

در تبصره 2 ماده 2 این قانون هم آمده است: «بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش‌سوزی و... بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و ‌امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد».

در بند 6 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب دی ماه 1369) هم درباره این موضوع آمده است: «بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و … بیکار می شوند، در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از ۶ ماه باشد، مطابق با مشمولینی که دارای ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه می باشند از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود».

*چرا سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری به کارگران خودداری می کند؟

با این وجود، سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که کمتر از یک سال در آخرین محل اشتغال خود کار کرده اند خودداری می کند و همین امر موجب ایجاد مشکلات زیادی برای کارگران شده است. این افراد پس از مراجعه به ادارات منطقه ای وزارت کار برای استفاده از مزایای بیمه بیکاری با مشکلی که به گفته بیمه ها یک شرط قانونی است مواجه می‌شوند.

ادارات منطقه ای وزارت کار مستند به بند 1 تفاهم نامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی (مورخ 1 اسفندماه 84) محدودیت های جدیدی برای استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری وضع کرده اند. در این بند از تفاهم نامه مذکور آمده است: «در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می باشند در صورتی که قرارداد آنان حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آن ها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی که در پایان فصل کار بی کار می گردند و یا کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائمی (نظیر پروژه ها، فعالیت های عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نیاز بی کار می گردند مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد».

به عبارت دیگر، افراد برای آنکه بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند باید حداقل به مدت 1 سال در آخرین کارگاهی که شاغل بوده‌اند، سابقه کار داشته باشند یا حداقل یک بار قرارداد آنها تمدید شده باشد و در غیر این صورت مشمول دریافت بیمه بیکاری نخواهند شد.

مقایسه بند 1 تفاهم نامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی (مورخ 1 اسفندماه 84) با ماده 6 قانون بیمه بیکاری (مصوب شهریورماه 69) و آیین نامه اجرایی آن به خوبی نشان می دهد که قانون بیمه بیکاری شروط مورد توافق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی را تایید نمی کند و شروط مذکور، برخلاف قانون مذکور است.

*ابطال شرط غیرقانونی پرداخت بیمه بیکاری توسط دیوان عدالت اداری

با توجه به همین موضوع، شکایتی توسط یکی از کارگران بیکار شده از این بند از تفاهم نامه مذکور که در بند 7 صورت جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری موضوع تفاهم نامه مشترک وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی وسازمان تامین اجتماعی به شماره 59893-1389/4/10 هم منعکس شده بود، به دلیل مغایرت آن با قانون به دیوان عدالت اداری ارسال شد.

پس از بررسی های انجام شده پیرامون این موضوع، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 903 در تاریخ 13 مردادماه 1393 با استناد به قوانین مذکور، رای به ابطال بند 7 آیین نامه فوق الذکر می دهد که متن آن بدین شرح است: «مطابق بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال1369 ، شرط استحقاق بیمه شده بیکار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 6 ماه قبل از بیکار شدن تعیین شده است. نظر به اینکه در بند 7 تفاهم نامه مورد اعتراض، داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای استحقاق به دریافت مقرری بیمه بیکاری تعیین شده است، مغایر حکم قانون صدرالذکر است و قید مذکور به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».

*سازمان تامین اجتماعی در دفاع از دیدگاه خودش درباره شروط بیمه بیکاری چه می گوید؟

در بخشی از دفاعیات مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پرونده حقوقی مورد اشاره آمده است: «1- ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/6 مقرر داشته «بیکار از نظر این قانون بیمه شده است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و ...» طبق مفاد ماده مذکور بیمه شده بیکار به کسی اطلاق می شود که بدون میل و اراده بیکار شده تا مشمول حمایتهای مقرر در این قانون قرار گیرد. بنابراین کارگران دارای قرارداد معین و افراد شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائم و فصلی به دلیل این که در هنگام عقد قرارداد با علم و اطلاع از مدت قرارداد تا انتهای قرارداد را پیش بینی کرده اند بنابراین آنان از مصادیق بیکاری بدون میل و اراده تلقی نشده و از موضوع قانون مزبور خارج می باشند. در این راستا مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 8 – 1383/1/16 و 97- 1382/3/4 کاملاً مؤید مطالب فوق است.

2- شاکی مدعی است که تفاهم نامه معترضٌ عنه مغایر مواد 7 و 6 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/5/6 تنظیم شده است. در حالی که استنباط شاکی از مغایرت مزبور به دلایل ذیل صحیح نیست زیرا: با عنایت به تأیید آراء یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و افزایش روز افزون قراردادهای موقت و این که عملاً اکثر قراردادهای حاکم بر روابط کار را قراردادهای موقت تشکیل می دهند و کارفرمایان نیز در جهت فرار از مقررات حمایتی کار و تأمین اجتماعی تمایل به تنظیم قرارداد موقت دارند.

لذا سازمان تأمین اجتماعی به منظور حمایت از کارگران موصوف علی رغم قانون مزبور و آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یاد شده، موافقت کرد با توجه به محدودیت بیمه بیکاری آن دسته از کارگران شاغل در فعالیتهای با ماهیت دائم که قرارداد آنها موقت است در صورت داشتن یک سال سابقه در آخرین کارگاه از تسهیلات قانون بیمه بیکاری بهره مند گردند. که این امر جنبه ارفاقی داشته و در جهت حمایت از کارگران موصوف بوده که به تفاهم نامه بین دو دستگاه مجری قانون ( ماده 11 قانون بیمه بیکاری) منتهی شده است.

بند 7 تفاهم نامه معترضٌ عنه با توجه به مراتب یاد شده و به منظور تشخیص و شناسایی کار با ماهیت دائم از غیردائم تبیین شده است. با این توضیح که در صورت شاغل بودن کارگر در فعالیت با ماهیت دائم چنانچه وی در پایان قرارداد مدت معین بیکار شود، علی رغم موقت بودن قرارداد از مقرری بیمه بیکاری بهره مند خواهد شد و این موضوع نافی مواد 6 و 7 قانون بیمه بیکاری نیست. زیرا داشتن حداقل یک سال سابقه کار یا یک بار تمدید قرارداد موقت، از معیارهای تشخیص کار با ماهیت دائم است. تا در صورت بیکار شدن کارگران موصوف درپایان قرارداد بتوانند مشمول دریافت مقرری بیکاری قرار گیرند و دیگر آثار خاصی بر آن مترتب نمی باشد.

با عنایت به مراتب فوق مشخص می شود که شرط مدت پرداخت حق بیمه مقرر در بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری ( 6 ماه سابقه) با سابقه کار مندرج در بند 7 تفاهم نامه ( یک سال صرفاً جهت تشخیص دائمی بودن کار) با یکدیگر متفاوت بوده و محدودیتی از این حیث که بند 7 تفاهم نامه، سابقه پرداخت حق بیمه مقرره قانونی را افزایش داده متصور نبوده و حداقل سابقه کار مقرر در بند 7 تفاهم نامه صرفاً معیاری برای تشخیص نوع کار با ماهیت دائم از غیر دائم می باشد و از این حیث ایراد شاکی فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً اضافه می نماید چنانچه بیمه شده با هر نوع قراردادی اعم از موقت و فصلی و ... در اثناء کار اخراج شده و اداره نیز کار آن را تأیید نماید مشمول مقررات بیمه بیکاری قرار می گیرد.

با عنایت به مراتب فوق، وضع تفاهم نامه توسط دو دستگاه مجری قانون بیمه بیکاری نه تنها سبب محدود کردن دامنه شمول قانون نشده، بلکه سبب گسترش دایره شمول قانون بیمه بیکاری به کارگرانی شده که دارای قرارداد موقت (با ماهیت دائم کار) بوده و طبق آراء وحدت رویه شماره 97-1382/3/4 و شماره 8 – 1383/1/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستحق دریافت مقرری مزبور نمی باشد و از این حیث اقدام خلاف قانونی از جانب سازمان صورت نگرفته است».

*سازمان تامین اجتماعی با بخشنامه های داخلی خود، قوانین کشور را تغییر می دهد

محمد حسینیان کارشناس اقتصادی درباره این موضوع گفت: با توجه به اینکه در قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی آن، صراحتا ذکر شده است که داشتن صرفا 6 ماه سابقه بیمه برای دریافت بیمه بیکاری کفایت می کند. ضمنا در این قانون و آیین نامه اجرایی آن، هیچ اشاره ای نشده است که سابقه مذکور صرفا باید در یک کارگاه باشد و در نتیجه، می تواند در کارگاه های مختلف باشد.

حسینیان با بیان اینکه مشخص نیست چه سیستمی در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که پس از مدتی بعد از پرداخت بیمه بیکاری به این نتیجه رسیده اند تفاهمی با وزارت کار بنویسند و تعداد دریافت کنندگان بیمه بیکاری را کاهش دهند، افزود: معلوم نیست مجلس و دولت این وسط چه کاره هستند که اینها برای خودشان قانون می نویسند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی رویه غلطی وجود دارد که قوانین مجلس و مصوبات دولت را با بخشنامه های داخلی خود، نقض می کند و تغییر می دهد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بند 1 تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه حداقل 1 سال سابقه بیمه در آخرین کارگاه داشته باشند یا حداقل یک بار قرارداد آنها تمدید شده باشد، کاملا مغایر ماده 6 قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی این قانون است، اظهار داشت: متاسفانه و علی رغم ابطال این بند از تفاهم نامه مذکور توسط دیوان عدالت اداری، امروزه بسیاری از کارگران با توجه به همین رویه سازمان تامین اجتماعی از دریافت حقوق قانونی خود یعنی بیمه بیکاری محروم می شوند.

در مجموع، علی رغم قانون مصوب مجلس و آیین نامه اجرایی مصوب دولت و پس از گذشت حدود 6 سال از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شرط اشتغال حداقل 1 سال برای دریافت بیمه بیکاری، همچنان شاهد هستیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی بر رویه غلط گذشته خود پافشاری کرده و از پرداخت حقوق بیکاری افرادی که حق قانونی آن هاست، خودداری می کنند. لذا ضروری است در راستای احقاق حقوق جامعه کارگری، مجلس و دولت هرچه سریعتر برای اصلاح رویه فعلی پرداخت بیمه بیکاری اقدام کنند و نگذارند برخی وزارتخانه ها و سازمان ها با یک سری بخشنامه ها و تفاهمات داخلی، قوانین و آیین نامه های اجرایی مصوب مجلس و دولت را زیر پا گذارده و خود را در شأن و جایگاه قانونگذار قرار دهند.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

 • انتشار یافته: 56
 • در انتظار بررسی: 0
 • غیر قابل انتشار: 11
 • بهزاددهنایی IR ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  2 1
  سلام. باتوجه به افزایش سرسام آور قیمت ها و گذشت 3ماه ازسال بدون تعیین افزایش حقوق مستمری بگیرهای تامین اجتماعی. چقدرخوب است که تصمیم گیرندگان این اوضاع هم حقوقشان به اندازه سال قبل باشد شاید که زودتر تصمیم قطعی ومعقول گرفتند. باتوجه به تعیین حداقل سطح معیشت 5میلیون انتظار می‌رود از نهادهای نظارتی وتصمیم گیر این حداقل رارعایت کنند
 • IR ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  6 1
  میخاین در اصل بیمه بیکاری ندین ما کارگرا هزارتا تبصر اینا میارن والا
 • سید علی حسینی IR ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  8 0
  با سلام کشور ما که تمام مسئولینش دزد هستند وحقوقهای نجومی میگیرند به فکر کارگر بیچاره که نیستن اینم بخورن ببینیم به کجا میرسن خدا جای حق نشسته انشاالله جوابشو‌پس میدن
 • مجید IR ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  5 0
  آخه گناهه ماچیه که الکی شماره حساب بگیرین بعد نریزین. تاکی باید صبر کنیم بعداز4ماه انتظار آخرم طبیعی کردین واسه یه عده ریختن واسه من بقیه نریختن خدا بزنه به کمرتون انشالله زنو بچه های خودتون هم گشنگی بکشن
 • منصوری IR ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  7 0
  تاکی ماازین روزها صبرکنیم چراپول بمه بیکاری راواریز نمی کنید
 • IR ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  5 0
  متاسفم برا این دولت سازمان تامین اجتماعی حق کارگرو بخورین ی لیوان اب هم بالاش..اون دنیاباید جواب بدین
 • IR ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  1 0
  بیچاره جوانان امروز که در زمان باز نشستگی شان همین مقدار ناچیز هم وجود ندارد. در صورتی که از حق بیمه همین جوانان امروز دارند حقوق بازنشستگان و کارمندان نجومی بگیرشان را میدهند.
 • IR ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  4 1
  تو این کشور هیچی سر جای خودش نیست سازمان تامین اجتماعی کجا بود بگین سازمان چپاول حق کارگر
  • IR ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
   2 0
   واقعا. انگار ایکیوسان هستن که مدام از قانون تفسیر به رای در میارن. قانون خیلی ساده گفته شش ماه. زورشون به پزشک هم نمیرسه که حق کارگر رو با تعرفه بالا میدن به اونها.
 • رضا IR ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  3 0
  سه ماهه بیکارم هیچ پولی در کار نیست بیمه بیکاریم هر روز یه بهونه جدید میارن یکم به فک ماهم باشین
 • IR ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  6 1
  ای خدا حق کارگر خوردن نداره هرکسی حق کارگر رو بخوره خدا روسیاهش کنه
 • سید بهزاد IR ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  2 0
  اینا همش از بی کفایتیه دولته که هر ارگان یا اداره ای برای خودش قانون خودشو به غیر از قانون اصلی داره این وسط فقط کارگرا و قشر کم درآمدو فقیر جامعه هستش که ضربه میخوره وقتی هم کسی صداش درمیاد سرشو میکنن زیر آب
 • فرزاد IR ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  1 0
  ما ار اسفند بیکار شدیم.الان بعد 4ماه با س تا بچه فقط 700هزار واریز کردن.کجای دلمون بزاریم اینو
 • شرمسار زن وبچه IR ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  0 0
  این همه چرت پرت نوشتین برای کارگر پول نمیشه.کی بیمه بیکاری واریز میکنین بر ج ۴ هم امد.خجالت بکشید
 • علی IR ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  0 0
  سازمان اگر در برابر هر قانونی که تو مجلس بدون بررسی تصویب میشه راحت بخواد پول بده که سالها پیش ورشکست شده بود ، فراموش نکنید این صندوق تامین اجتماعی مال دولت یا همه مردم نیست و فقط مال کسانی هست که بیمه شده هستند و دارن تو این صندوق ماهانه پول میزارن و لاغیر
 • IR ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  5 0
  عدالت اداری فقط اسمه هیچ عدالتی نداره
 • علی FR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  0 0
  برای من و چندین نفر امسال من برای ام کرونا ۱میلیون دادن و ۱ میلیون دیگر قرار شد پرداخت کنن وبرای تکمیل شدن که پیام دادن شما استحقاق دارین اما هنوز قرار که بدن. والله با ۲ تا بچه کوچک نیاز مندیم و هنوز نتونستم دستفروشمو راه بندازم. اطلاع رسانی کنید. خواهش میکنم
 • کیومرث IR ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  1 0
  طبق قوانین بیمه ای و حمایتی سال زمان تامین ااجتماعی در ایران هم بیمه گذار بوده و از آنجایی که مبالغی را برای بیمه بیکاری از کارگران اجبارا آخر می نماید در هر شرایطی موظف به حمایت بی قید شرط از کارگر در زمان بیکاری و غیر دارمدی باید مبالغی را پس از کسر فرانشیز بدون قید شرط به کارگر طبق تعلقات سابقه بیمه شش ماه و یکسال بیست چهار ماه و سی شش ماه و...پرداخت نماید ..در صورت عذر بهانه شکایت حقوقی به دیوان عدالت و عدم صلاحیت دریافت و بیمه گذار بودن تامین اجتماعی باید محکوم شود ..از سالهای بعد از انقلاب قوانینی کارگر ستیز و سرمایه داری به اصطلاح جهت ایجاد سرمایه گذاری گذاشته شد که همه خلاف حقوق حقه کارگران مظلوم بوده است .جا دارد مجلس محترم اول قوانین رو اصلاح کنند و طرف دو فوریتی برای بیمه و بیکاری ...
 • علیرضا بیلزن IR ۱۵:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  0 0
  سلام ۴ماه تکلیف مشخص نیست شما پول واریزنکرد قول وفادار نیست تکلیف ملت روشن کن امروزوفردا ملت گناه دارد
 • نسرین IR ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  0 0
  با سلام من کارمند هستم و از زمان کرونا هنوز مرکز ما فعال نشده بیمه بی کاری برای بعضی ها ریختن ولی همچنان برای ما خبری نیست و الان در تیر ماه نه کاری هست نه خبزی از بیمه بی کاری اسفند ماه چه برسه تیرماه تو رو خدا رسیدگی کنيد
 • IR ۱۶:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  0 0
  سلام .تامین احتماعی کدام کار و خدماتش مناسب بوده که این یکی باشه .؟
 • رضا IR ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  2 0
  بخدا خسته شدم الان سه ماه هست بیکارم دلمان خوش بود به بیمه بیکاری تاکی باید صبرکنیم بابا به پیر به پیغمبرالان سه ماه هست که درامدی نداریم اینا نمیگن بااین گرونی بی پولی امسال من ارکجا می خورندبابایکمی انصاف داشته باشید
 • عبدالرضا یارعلی ونادر یارعلی IR ۱۷:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  0 0
  باسلام ببخشید ما که هیچ کدوم این مشگل ها را نداریم چرا باید تا برج 6 نوبت بدن چرا پس ما باید از گجا پول در بیاریم بخدا خیلی فشا ر روی ما هست خست شدیم که با 28 سال سابقه باید اینکار را با ما بکن این درست خواهش می کنم این را هم یک جواب به ما بدید ممنونم
 • محسن IR ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  1 0
  من از اسفند ماه بیکار شدم ثبت‌نام هم کردم برای بیمه بیکاری الان چهارماه گذشته هنوز پولی برای من نریختن تازه ده روز پیش پیام دادن شماره حساب شما اشتباه است درصورتی که چک کردم درسته همون موقع ثبت نام فقط شماره حساب خواسته بودن حالا شماره شبا هم به سایت اضافه کردن رفتم دوباره حساب بازکردم دوباره هم شماره حساب فرستادم هم شماره شبا ولی خبری نیست ازحقوق حوادث غیرمترقبه کرونای اسفند ماه چه برسه به بقیه ماه ها خدانگذره ازشون انقدر نصب به مردم بی تفاوت هستن
 • IR ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  0 0
  باسلام این حقوق بیمه بیکاری چرا پس نمیریزن
 • مهدی IR ۲۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  0 0
  باسلام من ازاسفند بیکارشدم پیام شماره حساب برام امد زیر دوازده ساعت شماره حساب رودرسامانه ثبت کردم دوباره وقتی حرف ازشماره شبا شد واردسامانه شدم دیدم گزینه شماره شبا بی خبر درسامانه اضافه شده اونم ثبت کردم ولی دراخرین کارگاه هم دوازده سال سابقه پرداخت بیمه دارم هنوز هیچ مبلغی برام واریزنشده همه اینا چرت وپرته سر ما درمیارن اگه کارفرما یک روز دیرتر حق بیمه روپرداخت کنه جریمه باید بده چرا الان نزدیک پنج ماهه همه ما بیکاریم هیچ پولی ندادن که هیچ همش دنبال بهانه میگردن که پرداخت نکنن
 • IR ۲۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  0 0
  بی انصاف ها اخه کارگری که 4 ماهه بیکاره نشسته تو خونه پس چی بخوره از کجا هزینه زندگیشو تامین کنه ؟؟؟؟ چه خاکی بر سرش بریزه چرا کسی جوابگو نیست ؟؟؟؟ بیکاری میفهمین یعنی چی نفهم ها
 • ناشناس IR ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  0 0
  طرف 30 - 40 میلیون حقوق بگیره اونوقت برای کارگر بدبخت هم صدتا ماده تبصره بذارن که چیزی بهش ندن یا کم بدن این تامین اجتماعیه یا تامین بدبختیه ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
 • ناشناس IR ۲۰:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  0 0
  تامین اجتماعی نیس تامین به خاک سیاه نشوندن هستش
 • کارگربدبخت IR ۲۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
  0 0
  سلام ماکه راضی نیستیم خداخودش حق ماکارگرای بدبختوازاین ظالمین بگیره اسفند که خوردن ته موندش دادن ببینیم فروردین چکارمیکنن ازیک طرف میگن بیشترین تعطیلی مال فروردین چون میخاستن اختلاس کنن برافروردین چه ظلمی توسرتونه اردیبهشت که معلومه درکارنیس
 • بینام DE ۰۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  0 0
  جمعش کنین بابا ملتو مسخره کردین سه ماه بیکار بودیم اخرش سیصد تومن پول بیمه بیکاری ریختن
 • سعید IR ۰۱:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  0 0
  سلام من شماره شبا اول ندادم یعنی نخواستن براهمکارام ۵۰۰ریختن ولی همونوبرامن نریختن چندوقت دوباره شبادادم ولی همون مبلغ ناچیزم واریزنشده چیکارکنم یکی کمک کنه لطفا
 • Ebi IR ۰۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  0 0
  فقط ماهی خدا تومن پول میگیرن واسه بیمه حالا پس نمیدن.چه قانونیه چه بندی داری شب پا میشی ی تغیر میکنه اخه منی ک مستاجرم از کجا بیارم کرایه بدم.همش دور سر میچرخونن بگن نمیدیم بهتره.
 • taghi702 IR ۰۳:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  0 0
  سلام چندوقتیست که پس از بیکار شدن درپروژه ای که با پیمانکار بود وبیکار شدم باتوجه به اینکه در پرداخت بیمه اختیاری مشکل مالی دارم بهرحال حدود یکسالیست با۱۲%حق بیمه درحال ادامه سابقه هستم چرا بیمه اختیار ی شامل بیمه بیکاری نیست وچرا قانونی نمیگذرانند که بیمه اختیاریم بیمه بیکاری تعلق گیرد چون واقعا زمانهایی پیش میاد که مخارج زندگی انقدرزیاده که حتی در پرداخت حق بیمه کم میارم امثال من زیادنند لطفا بررسی وپیگیری شودودرمجلس قانونی گذرانده شود. ممنونم
 • ناشناس IR ۰۵:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  1 1
  لعنت خدا و ائمه بر شما مال کارگر خوردن عاقبت نداره خدا اون دنیا از حلقمتون میکشه بیرون
 • زهرا IR ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  1 0
  خدا فقط ریشتونو از زمین برداره همین فقط
 • B:M IR ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  0 0
  واقعا بی انصافی کسی که چند سال کار کرده و هر ماه مبلغ قابل توجهی از درآمد خودش و کلی از مزیایی که حقش بود به امید بیمه تامین اجتماعی میداد و نادیده می گرفت الان چهارمین ماه سال داره میاد ولی هنوز نه تنها خبری از مقرری بیمه بیکاری نیست بلکه تازه وعده کمک معیشتی میدن و گفتن رسیدگی بعد دریافت مدارک صورت میگیره ،واقعا بی انصافی هست تمام پرداختی های ما معوق شده و آبرومون در خطر افتاده شاید عاقلانه این بود به جای پرداخت حق بیمه های کذایی به تامین اجتماعی تو یکی از این موسسه ها پس انداز می کردیم الان حداقل یه سودی ماهیانه می‌گرفتیم که اینقدر آبرومون نمیرفت چیزی نداریم جز اینکه خدا مسبب این همه بی عدالتی رو لعنت کنه.
 • شهروند IR ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  0 1
  من الان ۴ماه منتظربیمه بیکاری ام تمام هزینه بارداریم ازاد.براهزینه هام حلقه ازدواجمم فروختم مسولین خجالت بکشید
 • حسین الرقویی IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  0 0
  من چهار سال سابقه بیمه پشت سر هم دارم بدون یک روز عقب افتادگی ولی هنوز جیزی واریز نشده اینا میخان با آموز فردا کردن قانون جدید تسویب کردن زیر پرداخت بیمه رو خالی کنن همین بس
 • saeidhadad IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  1 0
  با عرض سلام مردم بیچاره شدن هیچ کسی نیست حق ما رو بگیره 15 سال دارم پول بیمه میدم که تو روزای سخت کمکم کنن ولی دریغ از یه پرداختی هیچ کس هم جواب نمیده نمیدونیم صدامون رو کجا فریاد بزنیم بابا این حقوق بیمه بیکاری فروردین رو بریزین و با توجه به حقوق تصویب شده امسال
 • رضا اکبری IR ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  0 0
  از برج یازده بیکارم قرار بوده بیمه بیکاری برام واریز بشه.ولی تا این تاریخ که ۵ ماه شده خبر ی نیست.
 • IR ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  0 0
  خدا خودت بفریاد برس
 • مهدی IR ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  0 0
  از شیوع کرونا بیکارم هنوز با ۱۵سال سابقه کار حقوقمو ندادن
 • قدرت اله کاظمی IR ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  4 0
  آنقدر حق خوری بکنید تا پاره بشید ، خدا همچون آبروتونو بریزه و رسواتون کنه
 • IR ۲۰:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  2 0
  سلام من از اول فروردين سال ٩٩ بيكار شدم و دليل بيكارى اتمام قرارداد و عدم نياز هست و اصلا ربطى به بيكارى كرونا نداره و ١٨ سال هم سابقه كار دارم و طبق قانون ٣٦ ماه بيمه بيكارى به من تعلق مى گيره ولى متاسفانه تامين اجتماعى پرداخت نمى كنه
 • IR ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
  0 0
  برپدرومادر دزد و مال مردم خورتون لعنت
 • مریم IR ۰۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
  2 0
  خدا نگذره ازتون. 4 ماهه با بچه 1 ساله شوهرم بیکاره. پول پوشک نداریم. غذای درست نخوردم که شیر به بچه م بدم. بنزین رو گرون کردین دیگه شوهرم اسنپ هم نمیتونه بره. بچه م از گشنگی همش گریه میکنه. 4 ماهه میخواین پول بیکاری بریزین. آخه لعنتی این پول خودمونه. پول بابا هاتون که نیست زورتون میاد
 • م IR ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
  1 0
  سلام چرااینقدر اذیت میکنید اخه فقط یه چیزیروبگم. به خدابی پولی سخته یعنی مرگ واقعیه پس ازاین سخت ترش نکنید فروردین روواریز کنید خواهشا مسعولین محترم لطفا واریزکنید ممنون
 • US ۰۳:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
  1 0
  شرایطی که‌گفته‌شده‌رو من‌دارم‌‌همه‌ثبت ‌کردم‌در‌سامانه‌‌کی‌خبر‌میشویم‌که‌واریز‌ شد‌نصف‌سال‌گذشت‌
 • IR ۰۹:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
  4 0
  جالبه دو ساله که افزایش حقوق ما زیر مصوب قانون کاره بعد بازرس بیمه میاد کارفرما رو جریمه میکنه و پول خودش رو میگیره و به کارگر اهمیت نمیده این وضع قانون جنگله منتظر عواقب این شرایط باید بود
 • امیر قدرودی RU ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
  0 0
  از یک 12 بیکار شدم هنوز بیکارم تشکیل پرونده هم دادم تازه داخل سایت هم ثبت نام کردم برای کرونا چرا پس نمیریزن
 • محمد علی کریمی IR ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
  0 0
  همسایه ما هم کار میره هم بیمه بیکاری میگیره کسی هم نیست پیگیر باشه منم سه ماه بیکارم
 • اصغر محمدی سامانی IR ۲۱:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
  0 1
  با سلام خدمت شما مدیران و مسئولان محترم ازشما عاجزانه خواهش میکنم که بیمه بیکاری ماه فروردین را هر چه زودتر واريز کنید. اگر هم بودجه ندارید، روراست بگویید که نیست، چون که ازبس امروز یا فردا کرديم، شدیم چوپان دروغگو. باز هم ممنون و شرمنده از حمایت شما.
 • حسن IR ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
  0 0
  بیکار اردیبهشت ماهم از اون وقت مدارگ ها رو از اداره کار کرفتم هرروز میرم تامین اجتماعی .فقط این کلمه رو بلدند .هنوز به ما دستور نیومده که مدارک رو از شما قبو ل کنیم ... ..از بس از این اون دستی قر ض کرفتم که روم نمیشه به فامیلها یه زنک هم بزنم ...اکه آخرتی باشه ...اونجا جواب میدین .
 • مثبت IR ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۳
  0 0
  یا اعلام نکنید یا اعلام میکنید از مرذم شماره حساب می گیرید ولله درست نیست ما را سرگردان نگه دارید . یک بار میگید کسی یک ماه سابقه داشته باشه کافیه یک با ر می گید 6 ماه یک بار می گید یکسال .... اخر قدمی راست بنه ای همه جا کج
 • محسن IR ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
  1 0
  سلام چرا حق بیمه بیکاری منو ندادیددر این ماه بخدا نون ندارم

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس