"کلاغ‌هاي پير" و قرارگاه فرماندهي سيستم‌‌هاي جنگ‌ فضايي و دريايي آمريکا در کاليفرنياي جنوبي کنفرانس توانمندي‌هاي سايبري و عمليات‌هاي اطلاعاتي آمريکا در جنگ‌ قرن بيست‌و‌يکم برگزار مي‌کنند.

به گزارش مشرق، در اين کنفرانس که از تاريخ 30 نوامبر تا 2 دسامبر سال 2010 برگزار مي شود، فقط آمريکايي‌هاي مجاز به شرکت هستند.
ميزباني اين کنفرانس را قرارگاه فرماندهي سيستم‌‌هاي جنگ‌ فضايي و دريايي (SPAWAR)، و همچنين شعبه پالمتو روست (Palmetto Roost) "انجمن کلاغ‌هاي پير" (AOL) در چارلستون، کاليفرنياي جنوبي بر عهده دارند.
هدف کلي از برگزاري اين سمينار محرمانه «ايجاد مجمعي براي متخصصان نظامي، دولتي، صنعتي و رشته‌هاي دانشگاهي است تا مسائل مربوط به الزامات عمليات‌هاي اطلاعاتي و برنامه‌ها، پلت‌فرم‌ها و عمليات‌هاي سايبري» را مورد بحث و بررسي قرار دهند.
سايت crows.org وابسته به "انجمن کلاغ‌هاي پير" (Association of Old Crows) که مجموعه‌اي بين‌المللي و غيرانتفاعي متشکل از 13500 عضو و بيش از 180 سازمان که در حوزه جنگ‌ الکترونيکي، عمليات‌هاي اطلاعاتي و ديگر رشته‌هاي مربوطه فعاليت مي‌کند، نوشته است: اين کنفرانس 3 روزه در شش پانل يا شش نشست تخصصي برگزار مي شود که در هر روز دو نشست برگزار مي‌شود و در هر نشست پنج الي شش مقام مسئول سخنراني خواهند کرد.
ادغام تکنولوژي‌هاي جديد عمليات‌هاي اطلاعاتي و تکنولوژي‌هاي سايبري در سياست‌ها و استراتژي‌هاي جنگي آمريکا موضوع اصلي نشست‌هاي روز اول اين کنفراس است که افرادي همچون «دريادار ادوارد اچ. ديتز(Edward H. Deets) فرمانده قرارگاه جنگ‌ شبکه اي دريايي، خانم شري دبيليو. رامسي (Sherri W. Ramsay) مدير مرکز عمليات‌هاي تهديد آژانس امنيت ملي آمريکا، آقاي آستين برنچ (Austin Branch) مشاور ارشد استراتژي و برنامه‌ريزي، مطالعات استراتژيک و عمليات‌هاي اطلاعاتي دفتر وزير دفاع، ، تاد لونتال (Todd Leventhal) رئيس تيم مبارزه با تحريف اطلاعات، وزارت امور خارجه و دکتر دانيل تي. کوهل (Daniel T. Kuehl) مدير برنامه متمرکزسازي استراتژي‌هاي اطلاعاتي،‌ دانشگاه دفاع ملي» در اين نشست سخنراني خواهند کرد.
در پانل دوم نشست‌هاي روز اول کنفرانس که با عنوان " ادغام هنر و علم عمليات‌هاي اطلاعاتي در قرن21" برگزار مي شود افرادي همچون دريابان مايک مک‌کانل (Mike McConnell)،عضو نيروي دريايي ارتش آمريکاو مدير دوم اطلاعات ملي/ مدير سيزدهم آژانس امنيت ملي، دريادار کندال ال. کارد (Kendall L. Card) مدير بخش "مفاهيم، استراتژي‌ها و ادغام حوزه اطلاعات" (OPNAV N2/N6)، ژنرال جان اي. ديويس (John A. Davis) قائم مقام فرماندهي، نيروي عمليات‌هاي شبکه جهاني و سرگرد استيون ال. پارود (Steven L. Parode) فرمانده جنگ‌ اطلاعاتي نيروي دريايي سخنراني خواهند کرد.
موضوع قابل بررسي در دومين روز اين کنفرانس محرمانه کنترل اطلاعات و داده‌ها در نبردهاي قرن 21 است، اينکه آمريکا چگونه عمليات‌هاي اطلاعاتي را در مفاهيم عملياتي ادغام کند و چگونه تکنولوژي بدين فرآيند شکل ببخشد.
در اين نشست‌ها نيز که با دو موضوع « مفاهيم عملياتي جنگ‌ عمليات‌هاي اطلاعاتي در قرن 21 و تکنولوژي‌هاي نوظهور عمليات‌هاي اطلاعاتي» برگزار مي‌شود، افرادي همچون «دريابان برنارد جي. بري مک‌کولاف (Bernard J. Berry McCullouge) فرماندهي قرارگاه سايبري ناوگان دهم آمريکا، ژنرال استيون دبيليو. اسميت (Steven W. Smith) فرمانده قرارگاه پشتيباني ارتش آمريکا، سرهنگ جوزف ام. هائيجي اسکاجا (Joseph M. Haiji Skaja) فرمانده ارشد، جنگ‌ الکترونيکي، عمليات‌هاي اطلاعاتي و بخش تسليحات انرژي هدايت‌شده قرارگاه فرماندهي نيروي هوايي، سرگرد ديان کي. گرونولد (Diane K. Gronewold) افسر فرمانده، قرارگاه عمليات‌هاي اطلاعاتي نيروي دريايي، سوئيت‌لند (Suitland)، مريلند (Maryland) سخنراني خواهند کرد.
روز سوم کنفرانس نيز با با دو نشست تخصصي پيگيري مي‌شود که متخصصان و کارشناسان نظامي آمريکا حول موضوع جنگ‌ سايبري و نت‌محور و چگونگي بکارگيري آنها در جنگ بحث مي کنند.
"تکنولوژي هاي جنگ‌ سايبري و نت‌محور" و "تهديدات و مفاهيم عملياتي جنگ‌ سايبري و نت‌محور" عنوان دو نشست روز سوم هستند که برچسب «بسيار محرمانه و اسرار نظامي» نيز در ذيل آن به چشم مي‌خورد.
در اين دو نشست نيز افرادي همچون « ژنرال لستر دي. ايزنر (Lester D. Eisner) معاون آجوداني کل – ارتش، گارد ملي کاليفرنياي جنوبي، سرگرد اندرو لوئيس (Andrew Lewis) گارد ملي کالوريناي جنوبي، آقاي باب فورد (Bob Ford) مدير آژانس امنيت ملي/سرويس امنيت مرکزي، آقاي مارک اچ. جانسون، مدير مرکز جنگ‌ عمليات‌هاي اطلاعاتي مشترک و دريادار توماس پي. ميک (Thomas P. Meek) فرمانده، نيروهاي سايبري نيروي دريايي سخنراني خواهند کرد.

پايگاه خبري – تحليلي مشرق به دليل اهميت محورهاي در نظر گرفته شده براي اين سمينار و موضوعات جنجالي و اطلاعاتي متن کامل اين فراخوان را منتشر مي‌کند:

متن کامل فراخوان کنفرانس توانمندي‌هاي سايبري و عمليات‌هاي اطلاعاتي آمريکا در جنگ‌ قرن بيست‌و‌يکم (موضوعات بحث نشده در يک عرصه جنگ‌ جديد) 30 نوامبر الي 2 دسامبر 2010


جلسات و موضوعات
30 نوامبر
موضوع: عمليات‌هاي اطلاعاتي و تکنولوژي‌هاي سايبري در حال پيشي گرفتن از سياست‌ها و استراتژي‌هاي جنگي ما هستند – هم‌اکنون چگونه اين تکنولوژي‌هاي جديد را در برنامه‌هاي جنگي خودمان ادغام مي‌نماييم؟

نشست اول: محرمانه/غيرقابل دسترسي براي شهروندان و يا دولت‌هاي خارجي
استراتژي و خط‌مشي عمليات‌هاي اطلاعاتي در قرن 21
رئيس جلسه قرارگاه فرماندهي سيستم‌هاي جنگ‌ دريايي و فضايي (SPAWAR): آقاي کريس ميلر (Chris Miller)، مدير فني مرکز آتلانتک سيستم‌هاي جنگ‌ فضايي و دريايي (SPAWARSYSCEN-LANT)

سخنرانان:
1. سخنران اصلي: دريادار ادوارد اچ. ديتز(Edward H. Deets) فرمانده قرارگاه جنگ‌ شبکه دريايي
2. خانم شري دبيليو. رامسي (Sherri W. Ramsay) مدير مرکز عمليات‌هاي تهديد آژانس امنيت ملي/سرويس امنيت مرکزي
3. آقاي آستين برنچ (Austin Branch) مشاور ارشد استراتژي و برنامه‌ريزي، مطالعات استراتژيک و عمليات‌هاي اطلاعاتي، دفتر وزير دفاع، پنتاگون
4. آقاي تاد لونتال (Todd Leventhal) رئيس تيم مبارزه با تحريف اطلاعات، وزارت امور خارجه
5. دکتر دانيل تي. کوهل (Daniel T. Kuehl) مدير برنامه متمرکزسازي استراتژي‌هاي اطلاعاتي،‌ دانشگاه دفاع ملي

نشست دوم: محرمانه/ غيرقابل دسترسي براي شهروندان و يا دولت‌هاي خارجي
ادغام هنر و علم عمليات‌هاي اطلاعاتي در قرن 21

سخنران‌ها:
1. دريابان مايک مک‌کانل (Mike McConnell)، نيروي دريايي ارتش آمريکا، مدير دوم اطلاعات ملي/ مدير سيزدهم آژانس امنيت ملي
2. دريادار کندال ال. کارد (Kendall L. Card) مدير بخش "مفاهيم، استراتژي‌ها و ادغام حوزه اطلاعات" (OPNAV N2/N6)
3. ژنرال جان اي. ديويس (John A. Davis) قائم مقام فرماندهي، نيروي عمليات‌هاي شبکه جهاني
4. سرگرد استيون ال. پارود (Steven L. Parode) فرمانده جنگ‌ اطلاعاتي نيروي دريايي

يک دسامبر
موضوع: کنترل اطلاعات و داده‌ها از اهميت فزاينده‌اي در نبردهاي قرن 21 برخوردار است. ما چگونه عمليات‌هاي اطلاعاتي را در مفاهيم عملياتي ادغام کنيم، و چگونه تکنولوژي بدين فرآيند شکل مي‌بخشد؟

جلسه سوم: محرمانه/ غيرقابل دسترسي براي شهروندان و يا دولت‌هاي خارجي
مفاهيم عملياتي جنگ‌ عمليات‌هاي اطلاعاتي در قرن 21

سخنرانان:
1. دريابان برنارد جي. بري مک‌کولاف (Bernard J. Berry McCullouge) فرماندهي قرارگاه سايبري ناوگان دهم آمريکا
2. ژنرال استيون دبيليو. اسميت (Steven W. Smith) فرمانده قرارگاه پشتيباني ارتش آمريکا
3. سرهنگ جوزف ام. هائيجي اسکاجا (Joseph M. Haiji Skaja) فرمانده ارشد، جنگ‌ الکترونيکي، عمليات‌هاي اطلاعاتي و بخش تسليحات انرژي هدايت‌شده قرارگاه فرماندهي نيروي هوايي
4. سرگرد ديان کي. گرونولد (Diane K. Gronewold) افسر فرمانده، قرارگاه عمليات‌هاي اطلاعاتي نيروي دريايي، سوئيت‌لند (Suitland)، مريلند (Maryland)

جلسه چهارم: محرمانه/ غيرقابل دسترسي براي شهروندان و يا دولت‌هاي خارجي
تکنولوژي‌هاي نوظهور عمليات‌هاي اطلاعاتي

سخنرانان:
کارکنان جيمز لارو! (James Larue Crew)

2 دسامبر
موضوع: جنگ‌ سايبري و نت‌محور چيست و چگونه مي‌توانند در جنگ ياري رسانند؟ اين موضوعات تا کنون در مباحث مرتبط با جنگ‌ جديد مطرح نگشته‌اند.

جلسه پنجم: بسيار محرمانه/حاوي اسرار نظامي
تهديدات و مفاهيم عملياتي جنگ‌ سايبري و نت‌محور

سخنران‌ها:
1. دريادار توماس پي. ميک (Thomas P. Meek) فرمانده، نيروهاي سايبري نيروي دريايي

جلسه شش: بسيار محرمانه/اسرار نظامي
تکنولوژي هاي جنگ‌ سايبري و نت‌محور

سخنرانان:
1. ژنرال لستر دي. ايزنر (Lester D. Eisner) معاون آجوداني کل – ارتش، گارد ملي کاليفرنياي جنوبي
2. سرگرد اندرو لوئيس (Andrew Lewis) گارد ملي کالوريناي جنوبي
3. آقاي باب فورد (Bob Ford) مدير آژانس امنيت ملي/سرويس امنيت مرکزي، پادگان گوردون (Ft. Gordon)
4. آقاي مارک اچ. جانسون، مدير مرکز جنگ‌افزار عمليات‌هاي اطلاعاتي مشترک


نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس