کل اخبار: 1
  • راز اعزام گسترده هندوها به کشمیر

    راز اعزام گسترده هندوها به کشمیر

    از هفته گذشته دولت هند هزاران نظامی هندو را پس از لغو خودمختاری«جامو وکشمیر»به همراه خانواده‌هایشان به این ایالت سرازیر کرده تا هم به سرکوب مسلمانان بپردازند هم-بنابر برخی گزارش‌ها-در آنجا ساکن شوند.