کل اخبار: 1
  • مدیری خیلی هیولا نیست!

    مدیری خیلی هیولا نیست!

    در جهان مهران مدیری هیچ جای امید ندارد؛ دنیایی که همه در آن مشغول غارت همدیگرند، جامعه‌ای بی‌سواد و جاهل که شخصیت‌های آگاه نه به قدرت می‌رسند و نه در میان مردم جایگاهی دارند.