کل اخبار: 1
  • لطفا دیگر«تکرار» نکنید!

    لطفا دیگر«تکرار» نکنید!

    این دولت که شما هم به آن معترض‌‎اید و می‌خواهید با این بیانیه‌ها خود را از عواقب کم کاری‌های آن برای انتخابات آینده مصون و محفوظ نگاه دارید، ساخته و پرداختۀ خود شما و نتیجه "تکرار می‌کنم" های شماست، پس لطفا دیگر تکرار نکنید.