کل اخبار: 1
  • فروش مدرک تحصیلی از سیکل تا دکترا +عکس

    فروش مدرک تحصیلی از سیکل تا دکترا +عکس

    وقتی که مدرک تحصیلی از یک ارزش به نیاز و سپس به ارزش افزوده تبدیل شده، تجارت غیرقانونی خرید و فروش مدرک از سیکل، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس تا دکترا در جریان است؛ قیمت این میانبر پیشرفت هم با ضریب سختی کار خلاف تعیین می‌شود.