کل اخبار: 1
  • عکس/ خشکسالی کشکان

    عکس/ خشکسالی کشکان

    رودخانه کشکان سیل خیزترین رودخانه استان لرستان و سرچشمهٔ اصلی رودخانه کرخه است اما اکنون این رودخانه خشک شده است و علاوه بر فاجعه زیست محیطی معیشت کشاورزان لرستانی را تحت تاثیر قرار داده است.