کل اخبار: 1
  • ادعای قتل ۲۶ زن در توهم شیشه!

    ادعای قتل ۲۶ زن در توهم شیشه!

    مردی که در توهم ناشی از مصرف شیشه مدعی شده بود ۲۶‌زن را در تهران به قتل رسانده به اختلالات خلقی و روانپریشی مبتلا است و به دلیل توهمات ناشی از مصرف شیشه دچار مشکل روحی و روانی شده است.