کل اخبار: 2
  • علت قداست سرداب مشهور سامرا

    علت قداست سرداب مشهور سامرا

    عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره سرداب مشهور سامرا گفت: این سرداب، محل ولادت امام زمان (عج) است و قداست خاص خود را دارد، اما متن مُتقنی درباره آغاز غیبت آن حضرت از این سرداب نداریم.

  • اثر سخن نیکو از منظر امام حسن عسکری(ع)

    اثر سخن نیکو از منظر امام حسن عسکری(ع)

    امام عسکری (ع)می‌فرمایند: با همه مردم، چه مؤمن و چه مخالف، به زبان خوش سخن بگویید. انسان مؤمن، به همفکران و هم مسلکان خود، روی خوش نشان می‌دهد و با مخالفان طریقت و خط فکری خود، با مدارا سخن می‌گوید.