اعتراضات ماه می سال 2020 آمریکا از مینیاپولیس و در پی مرگ دلخراش یک مرد 40 ساله سیاهپوست زیر پای پلیس سفیدپوست آغاز شد و شهرهای دیگر نیز سرایت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نیروهای نظامی این کشور دستور شلیک مستقیم به معترضان به نژادپرستی را صادر کرده است.معترضان تا کنون دهها ساختمان دولتی را آتش زده و البته فروشگاهها را نیز غارت کرده و به آتش کشیده‌اند.

 

کل اخبار: 1001