اعتراضات ماه می سال 2020 آمریکا از مینیاپولیس و در پی مرگ دلخراش یک مرد 40 ساله سیاهپوست زیر پای پلیس سفیدپوست آغاز شد و شهرهای دیگر نیز سرایت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نیروهای نظامی این کشور دستور شلیک مستقیم به معترضان به نژادپرستی را صادر کرده است.

اغتراضات آمریکا تا انتخابات ریاست جمهوری این کشور ادامه داشته و مردم معترض از طرفداران هر دو نامزد همچنان در خیابان‌ها مشغول اعتراض به نظام فاسد و نژادپرست آمریکا هستند.

 

کل اخبار: 14