کل اخبار: 1
  • عکس/ روزهای اوج یک اسطوره

    عکس/ روزهای اوج یک اسطوره

    مایکل جردن در مسابقات اسلم دانک سال ۱۹۸۸/ اسلم دانک یکی از حرکات زیبا در بسکتبال است که بازیکن در هوا می‌پرد و با دو دست و یا یک دست لبه‌های حلقه بسکتبال را گرفته و توپ را در داخل آن قرار می‌دهد.